De leaky pipeline: een blijvend fenomeen in de academische wereld. Een onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere posities in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent.

Ine Van Balen
Persbericht

Waarom is er een ‘leaky pipeline’ in de bio-ingenieurswetenschappen UGent?

Kent u vrouwen die professor zijn? Van hoeveel vrouwelijke professoren heeft u ooit les gehad? U bent waarschijnlijk ook al eens een artikel tegengekomen over genderongelijkheid in de academische wereld. Want het is een wereldwijd fenomeen dat vrouwen een minderheid zijn in de vaste aanstellingen als professor. Ondanks de toename van het aantal vrouwen in de wetenschappen op het bachelor- en masterniveau, blijft er een kleiner aantal aan vrouwen in de hogere posities van de academische wereld.

Er kan dus een lekkende pijplijn worden vastgesteld in de Belgische universiteiten. De metafoor van de ‘leaky pipeline’ of de lekkende pijplijn beschrijft het verschijnsel waarbij het aantal vrouwen in de academische wereld daalt bij iedere carrièrestap. Deze lekkende pijplijn is ook aanwezig in de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, zoals onderstaande figuur aantoont.

image-20191006162145-1

De vraag is dus waarom er nog altijd zo weinig vrouwelijke professoren zijn in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. 51% van de doctoraatstudenten zijn vrouwen in de faculteit, maar er zijn ook opvallend weinig vrouwelijke professoren. Dit is de reden waarom er gekozen is om in deze faculteit te bestuderen waarom er een genderongelijkheid.

Om dus een antwoord te geven op de vraag waarom er een lekkende pijplijn is in de faculteit, is er een kwalitatieve studie uitgevoerd met semigestructureerde vragen. Dit type interview laat toe om aan elke participant dezelfde vragen te stellen, maar dan op een flexibele manier. De vragen werden dan ook niet altijd in dezelfde volgorde gesteld. Zo kon de volgorde van de vragen afgestemd worden op de reacties van de geïnterviewden . In totaal werden 28 semigestructureerde interviews afgenomen bij 11 postdoctorale onderzoekers (6 vrouwen en 5 mannen) en 17 professoren (8 vrouwen en 9 mannen).

De resultaten tonen aan dat vrouwelijke academici verschillende barrières meemaken: de subtiele gender bias, werk-privébalans, organisationele en individuele barrières. De subtiele gender bias kwam naar voren als een belangrijk kader. Participanten gaven onder deze subtiele bias meestal verschillende en tegenstrijdige kaders aan.

De termen stereotypering of discriminatie, roepen vooral negatieve beelden op over anderen, maar nu worden deze uitdrukkingen zo goed als niet meer gebruikt. We willen integendeel zelfs geen vooroordelen hebben en iedereen gelijk behandelen. Toch gaan we onbewust eigenschappen aan individuen toeschrijven. Stereotypische beelden zijn dus veranderd naar een meer onbewuste vorm van vooroordelen. Door deze impliciete vooroordelen wordt er onbewust gedacht dat vrouwen minder goede onderzoekers en wetenschappers zijn dan mannen. Hierdoor worden vrouwen meestal onderschat en mannen overschat.

Een ander vaak aangegeven barrière is de werk-familiebalans. Werk-privébalans is moeilijk voor elke academische medewerker, een familie maakte deze balans nog lastiger. Zeker voor vrouwen is deze balans lastig omdat nog altijd van vrouwen verwacht wordt dat zij voornamelijk voor de kinderen zorgen en huishoudelijke taken opnemen. Voor mannen is het vaak gemakkelijker om job en familie te combineren, omdat hun vrouw de zorgende taak opneemt en hij daardoor minder tijd in het gezin moet investeren en meer tijd aan werk kan besteden

De organisatiecultuur maakt deze balans vaak nog moeilijker omdat er weinig fondsen en professorposities zijn, waardoor er een sterke competitieve cultuur is. Dit zorgt ervoor dat academici vaak overuren doen om aan al de competenties te voldoen. Vaak krijgen de onderzoekers ook kinderen tijdens de periode waarin ze aan deze eisen moeten voldoen om professor te worden. Daardoor is de werk-privébalans zeker moeilijk.

Vrouwen ervaren dat deze balans wel mogelijk is door de steun van hun ouders, buren en kinderopvang. Academici hebben ook wat flexibiliteit in de planning van hun werkschema, waardoor ze als het nodig is eens hun kinderen vroeger van school kunnen halen of van thuis uit kunnen werken. Maar flexibiliteit is een tweesnijdend zwaard omdat ze ook dan ’s avonds, in het weekend en zelfs tijdens hun vakantie zullen werken.

Ten slotte zijn er ook enkele individuele factoren bevonden. Vrouwen zijn vaak onzekerder over hun kwaliteiten als onderzoeker en zullen daarvoor minder (snel) durven solliciteren voor een positie als professor. Er is ook de factor van de eigen keuze. Enkele participanten ondervonden dat vrouwen minder ervoor kozen om professor te worden, voornamelijk omdat ze er zelf voor kiezen om meer voor het gezin te zorgen.

Vrouwen worden dus ook niet alleen beïnvloedt door de verschillende factoren zoals subtiele bias en organisatiecultuur maar zijn ook een persoon met eigen kracht om hier door te zetten. Daarom tegen elke vrouw die een carrière als professor in de bio-ingenieurswetenschappen wil volgen: “Hoe moeilijk het ook is, probeer vol te houden want je faalt alleen als je opgeeft”. Dit mag ons toch niet tegenhouden om vrouwen te ondersteunen in hun droom om wetenschapper te worden. Deze studie is daarom uitgevoerd zodat acties en maatregelen tegen genderongelijkheid gemaakt en uitgevoerd zullen worden.

 

Bibliografie

Bibliografie

Agars, M. D. (2004). Reconsidering the impact of gender stereotypes on the advancement of women in organizations. Psychology of Women Quarterly, 28(2), 103-111.

Armenti, C. (2004). May babies and posttenure babies: Maternal decisions of women professors. The Review of Higher Education, 27(2), 211-231.

Ashraf, M. A. (2019). The mediating role of work atmosphere in the relationship between supervisor cooperation, career growth and job satisfaction. Journal of Workplace Learning, 31(2), 78-94.

Baker, M. (2010). Career confidence and gendered expectations of academic promotion. Journal of sociology, 46(3), 317-334.

Benard, S., & Correll, S. J. (2010). Normative discrimination and the motherhood penalty. Gender & Society, 24(5), 616-646.

Bilimoria, D., Joy, S., & Liang, X. (2008). Breaking barriers and creating inclusiveness: Lessons of organizational transformation to advance women faculty in academic science and engineering. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 47(3), 423-441.

Bird, S. R. (2011). Unsettling universities' incongruous, gendered bureaucratic structures: A case‐study approach. Gender, Work & Organization, 18(2), 202-230.

Blickenstaff, J. C. (2005). Women and science careers: leaky pipeline or gender filter?. Gender and education, 17(4), 369-386.

Britton, D. M. (2017). Beyond the chilly climate: The salience of gender in women’s academic careers. Gender & Society, 31(1), 5-27.

Callaert, H. (z.j.). Steekproefmethoden. Geraadpleegd op 26 juli 2019 via https://www.uhasselt.be/documents/uhasselt@school/lesmateriaal/statisti…

Carpi, A., Ronan, D. M., Falconer, H. M., & Lents, N. H. (2017). Cultivating minority scientists: Undergraduate research increases self‐efficacy and career ambitions for underrepresented students in STEM. Journal of Research in Science Teaching, 54(2), 169-194.

Chesler, N. C., Barabino, G., Bhatia, S. N., & Richards-Kortum, R. (2010). The pipeline still leaks and more than you think: a status report on gender diversity in biomedical engineering. Annals of biomedical engineering, 38(5), 1928-1935.

Clark Blickenstaff, J. (2005). Women and science careers: leaky pipeline or gender filter?. Gender and education, 17(4), 369-386.

 

Corbala Robles, L., Garcia Timermans, C., Ntagia, E., & De Bodt, A. (2017). Gender in Academia. [Powerpoint].

Correll, S. J. (2001). Gender and the career choice process: The role of biased self-assessments. American journal of Sociology, 106(6), 1691-1730.

Danniau , F., & Van der Meersch, A. M. (z.j.). Historiek van het universitair genderbeleid. Geraadpleegd op 11 juli 2019 via https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-ge…

Danniau, F. (2017). Faculteit bio-ingenieurswetenschappen in cijfers. UGentMemorie. Geraadpleegd op 5 december 2018 via www.ugentmemorie.be/artikel/faculteit-bio-ingenieurswetenschappen-in-cijfers 

De Hauw, S., De Vos, A., & Sels, L. (2014). Op zoek naar een balans tussen werk en privé. Over werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 2014, 10-16.

De Welde, K., & Laursen, S. (2011). The glass obstacle course: Informal and formal barriers for women Ph. D. students in STEM fields. International Journal of Gender, Science and Technology, 3(3), 571-595.

Dearnley, C. (2005). A reflection on the use of semi-structured interviews. Nurse researcher, 13(1).

Dubois-Shaik, F., Fusulier, B., & Vincke, C. (2018). A gendered pipeline typology in academia. Gender and Precarious Research Careers, 178.

Easterly, D. M., & Ricard, C. S. (2011). Conscious Efforts to End Unconscious Bias: Why Women Leave Academic Research. Journal of Research Administration, 42(1), 61-73

ECOOM. (z.j.). Aandeel vrouwen in de groep startende postdoc'ers (gebaseerd op de startdatum van de postdoc'ers). Faculteit bio-ingenieurswetenschappen. [Microsoft Excel].

Ellemers, N., & Barreto, M. (2015). Modern discrimination: How perpetrators and targets interactively perpetuate social disadvantage. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3, 142-146.

Ely, R. J. (1994). The effects of organizational demographics and social identity on relationships among professional women. Administrative science quarterly, 203-238.

Etzkowitz, H., Kemelgor, C., & Uzzi, B. (2000). Athena unbound: The advancement of women in science and technology. Cambridge University Press.

European Commission. (2016). She figures 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fox, M. F. (2010). Women and men faculty in academic science and engineering: Social-organizational indicators and implications. American Behavioral Scientist, 53(7), 997-1012.

Fox, M. F., Fonseca, C., & Bao, J. (2011). Work and family conflict in academic science: Patterns and predictors among women and men in research universities. Social Studies of Science, 41(5), 715-735.

Gaio Santos, G., & Cabral-Cardoso, C. (2008). Work-family culture in academia: a gendered view of work-family conflict and coping strategies. Gender in Management: An International Journal, 23(6), 442-457.

Godwin, A., Potvin, G., Hazari, Z., & Lock, R. (2016). Identity, critical agency, and engineering: An affective model for predicting engineering as a career choice. Journal of Engineering Education, 105(2), 312-340.

Goovaerts, L. (2016). Nu zijn dat excuustrutten. Genderquota. UGentMemorie. Geraadpleegd op 31 juli 2019 via www.ugentmemorie.be/artikel/'nu-zijn-dat-excuustrutten'

Goulden, M., Mason, M. A., & Frasch, K. (2011). Keeping women in the science pipeline. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 638(1), 141-162.

Hall, R. M., & Sandler, B. R. (1982). The Classroom Climate: A Chilly One for Women?.

Hancock, M. G., & Hums, M. A. (2016). A “leaky pipeline”?: Factors affecting the career development of senior-level female administrators in NCAA Division I athletic departments. Sport Management Review, 19(2), 198-210.

Hancock, M. G., & Hums, M. A. (2016). A “leaky pipeline”?: Factors affecting the career development of senior-level female administrators in NCAA Division I athletic departments. Sport Management Review, 19(2), 198-210.

Heijstra, T., Bjarnason, T., & Rafnsdóttir, G. L. (2015). Predictors of gender inequalities in the rank of full professor. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(2), 214-230.

Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's ascent up the organizational ladder. Journal of social issues, 57(4), 657-674.

Heilman, M. E., & Okimoto, T. G. (2007). Why are women penalized for success at male tasks?: the implied communality deficit. Journal of applied psychology, 92(1), 81.

Heilman, M. E., Block, C. J., Martell, R. F., & Simon, M. C. (1989). Has anything changed? Current characterizations of men, women, and managers. Journal of applied psychology, 74(6), 935.

Hill, C., Corbett, C., & St. Rose, A. (2010). Why so few? Women in science, technology, engineering, and mathematics. American Association of University Women. 1111 Sixteenth Street NW, Washington, DC 20036.

Hobson, A. (Ed.). (2004). The Oxford dictionary of difficult words. Oxford University Press, USA.

Hoffman, M., Gneezy, U., & List, J. A. (2011). Nurture affects gender differences in spatial abilities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(36), 14786-14788.

Holmes, M. H., Jackson, J. K., & Stoiko, R. (2016). Departmental dialogues: Facilitating positive academic climates to improve equity in STEM disciplines. Innovative Higher Education, 41(5), 381-394.

Howe-Walsh, L., & Turnbull, S. (2016). Barriers to women leaders in academia: tales from science and technology. Studies in Higher Education, 41(3), 415-428.

Howe-Walsh, L., & Turnbull, S. (2016). Barriers to women leaders in academia: tales from science and technology. Studies in Higher Education, 41(3), 415-428.

Hughes, C. C., Schilt, K., Gorman, B. K., & Bratter, J. L. (2017). Framing the faculty gender gap: A view from STEM doctoral students. Gender, Work & Organization, 24(4), 398-416.

Husu, L. (2001). On metaphors on the position of women in academia and science. NORA: Nordic Journal of Women's Studies, 9(3), 172-181.

Jöstl, G., Bergsmann, E., Lüftenegger, M., Schober, B., & Spiel, C. (2015). When will they blow my cover?. Zeitschrift für Psychologie.

Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.

Kholis, N. (2017). Barriers to Women's Career Advancement in Indonesian Academia: A Qualitative Empirical Study. In 1st Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP 2017). Atlantis Press.

Krefting, L. A. (2003). Intertwined discourses of merit and gender: Evidence from academic employment in the USA. Gender, Work & Organization, 10(2), 260-278.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of vocational behavior, 45(1), 79-122.

Lisbon European Council. (2000). Presidency Conclusions Lisbon European Council 23rd and 24th of March 2000. Geraadplaagd op 5 augustus 2019 via http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/001…

Martin, J. (1990). Deconstructing organizational taboos: The suppression of gender conflict in organizations. Organization Science, 1(4), 339-359.

Mason, M. A., & Goulden, M. (2002). Do babies matter?. Academe, 88(6), 21.

Mason, M. A., & Goulden, M. (2004). Marriage and baby blues: Redefining gender equity in the academy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 596(1), 86-103.

Metcalf, H. (2010). Stuck in the pipeline: A critical review of STEM workforce literature. InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 6(2).

Misra, J., Lundquist, J. H., & Templer, A. (2012). Gender, Work Time, and Care Responsibilities Among Faculty 1. In Sociological Forum (Vol. 27, No. 2, pp. 300-323). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

Nikunen, M. (2012). Changing university work, freedom, flexibility and family. Studies in Higher Education, 37(6), 713-729.

Olsen, D., Maple, S. A., & Stage, F. K. (1995). Women and minority faculty job satisfaction: Professional role interests, professional satisfactions, and institutional fit. The Journal of Higher Education, 66(3), 267-293.

Pain, E. (2006, April 7). Pregnancy and the Lab--Feature Index. Geraadpleegd op 27 juli 2019 via  https://www.sciencemag.org/careers/2006/04/pregnancy-and-lab-feature-in…

Perna, L. W. (2001). The relationship between family responsibilities and employment status among college and university faculty. The Journal of Higher Education, 72(5), 584-611.

Perrone, K. M., Sedlacek, W. E., & Alexander, C. M. (2001). Gender and ethnic differences in career goal attainment. The Career Development Quarterly, 50(2), 168-178.

Petersen, A. M., Riccaboni, M., Stanley, H. E., & Pammolli, F. (2012). Persistence and uncertainty in the academic career. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(14), 5213-5218.

Probert, B. (2005). ‘I just couldn’t fit it in’: Gender and unequal outcomes in academic careers. Gender, Work & Organization, 12(1), 50-72.

Pyck, H. (2012, April). Een leidraad voor genderneutrale aanstellingen, benoemingen en bevorderingen in het ZAP-kader aan de Universiteit Gent. Gent: Beleidscel Diversiteit en Gender.

Rees, T. (2011). The gendered construction of scientific excellence. Interdisciplinary Science Reviews, 36(2), 133-145.

Riffle, R., Schneider, T., Hillard, A., Polander, E., Jackson, S., Des Autels, P., & Wheatly, M. (2013). A mixed methods study of gender, STEM department climate, and workplace outcomes. Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, 19(3).

Roseli Wünsch Takahashi, A., Lemos Lourenço, M., Alexandre Sander, J., & Patricia da Silva Souza, C. (2014). Competence development and work-family conflict: Professors and gender. Gender in Management: An International Journal, 29(4), 210-228.

Rosser, S. V. (2004). Using POWRE to ADVANCE: Institutional barriers identified by women scientists and engineers. NWSA journal, 50-78.

Roth, W. D., & Sonnert, G. (2011). The costs and benefits of ‘red tape’: Anti-bureaucratic structure and gender inequity in a science research organization. Social Studies of Science, 41(3), 385-409.

Rothblum, E. D. (1988). Leaving the ivory tower: Factors contributing to women's voluntary resignation from academia. Frontiers: A Journal of Women Studies, 14-17.

Sanders, K., Willemsen, T. M., & Millar, C. C. (2009). Views from above the glass ceiling: does the academic environment influence women professors’ careers and experiences?. Sex roles, 60(5-6), 301-312.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., & Verckens, J. (2009). Hoofdstuk 11. Kwalitatieve data analyseren. In Methoden en technieken van onderzoek (pp. 303-335). Nederland: Pearson Education NL.

Schostak, John F. (2006) Interviewing and representation in qualitative research projects. Open University Press.

Serrano, C. M. (2008). Leaking pipelines: Doctoral student family formation. Berkeley Undergraduate Journal, 20(2).

Settles, I. H., Cortina, L. M., Malley, J., & Stewart, A. J. (2006). The climate for women in academic science: The good, the bad, and the changeable. Psychology of Women Quarterly, 30(1), 47-58.

Settles, I. H., Cortina, L. M., Stewart, A. J., & Malley, J. (2007). Voice matters: Buffering the impact of a negative climate for women in science. Psychology of Women Quarterly, 31(3), 270-281.

Shaik, F., & Fusulier, B. (2016). Experiences of Early Career Researchers/Academics: a Qualitative Research on the Leaky Pipeline and Interrelated Phenomena in six European Countries (No. UCL-Université Catholique de Louvain).

Simon, J. G., & Feather, N. T. (1973). Causal attributions for success and failure at university examinations. Journal of Educational Psychology, 64(1), 46.

Simon-Van der Meersch, A. (1982). De eerste generaties meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit te Gent. (1882/1883 tot 1929/1930). Gent: RUG. Archief.

Thompson, C. A., Beauvais, L. L., & Lyness, K. S. (1999). When work–family benefits are not enough: The influence of work–family culture on benefit utilization, organizational attachment, and work–family conflict. Journal of Vocational behavior, 54(3), 392-415.

Timmers, M., & Mechels, E. (2019). Sandwichgeneratie: zorgende mannen doorbreken rolpatronen. Sociaal. Net, (7 feb 2019).

Tripp-Knowles, P. (1995). A review of the literature on barriers encountered by women in science academia. Resources for Feminist Research, 24(1/2), 28.

Umbach, P. D. (2007). Gender equity in the academic labor market: An analysis of academic disciplines. Research in Higher Education, 48(2), 169-192.

Universiteit Antwerpen. (2015). Tekstanalyse. Geraadpleegd op 29 juni 2019 via  http://uahost.uantwerpen.be/osc/Academic/index.php/resultaten-kwalitatief-theorie/37-resultaten-kwalitatief/resultaten-kwalitatief-theorie/112-tekstanalyse

Universiteit Gent . (z.j.-a). Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Geraadpleegd op 10 juli via https://www.ugent.be/nl/univgent/voorzieningen/collecties/archief/colle…

Universiteit Gent. (z.j.-b). Brochure of the faculty of Bioscience Engineering . Geraadpleegd op 10 juli via https://www.ugent.be/bw/nl/faculteit/communicatiemateriaal/brochure-ugent-fbw.pdf

Universiteit Gent. (z.j.-c). Menza: mentoring voor jonge onderzoekers. Universiteit Gent. Geraadpleegd op 28 juli 2019 via https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-ge…

Universiteit Gent. (z.j. d). Genderbeleid aan de UGent. Geraadpleegd op 31 juli 2019 via https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-ge…

Valian, V. (2005). Beyond gender schemas: Improving the advancement of women in academia. Hypatia, 20(3), 198-213.

Van den Brink, M. (2011). Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v). Mythen, feiten en aanbevelingen.

Van den Brink, M., & Benschop, Y. (2012a). Gender practices in the construction of academic excellence: Sheep with five legs. Organization, 19(4), 507-524.

Van den Brink, M., & Benschop, Y. (2012b). Slaying the seven‐headed dragon: The quest for gender change in academia. Gender, Work & Organization, 19(1), 71-92.

Van den Brink, M., & Stobbe, L. (2009). Doing gender in academic education: The paradox of visibility. Gender, Work & Organization, 16(4), 451-470.

Vandenbilcke, A. (1987). Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent (1930/31-1945/46). Gent: RUG. Archief. 

Veramme, S., & Deneckere, G. (2010). "En de juffrouwen vooraan!" Vrouwelijke studenten tijdens de lange jaren vijftig aan de Rijksuniversiteit Gent. 

Viefers, S. F., Christie, M. F., & Ferdos, F. (2006). Gender equity in higher education: why and how? A case study of gender issues in a science faculty. European Journal of Engineering Education, 31(1), 15-22.

Vilumaa, L. (2019, July 8). Statistics on gender balance in Estonian research - Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Geraadpleegd op 5 augustus 2019 via https://www.etag.ee/en/activities/gender-mainstreaming-in-research/stat…

Vlaamse Interuniversitaire Raad. (2015). Gelijke Kansen en Diversiteit 2011-2013. Een evaluatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid aan de Vlaamse universiteiten. Brussel. Geraadpleegd op 5 december 2018 via http://www.vlir.be/gelijkekansenrapporten

Vlaamse Interuniversitaire Raad. (2018a). Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Geraadpleegd op 10 juli 2018 via  http://www.vlir.be/personeelsstatistieken%20rapport

Vlaamse Interuniversitaire Raad. (2018b). Gelijke Kansen en Diversiteit 2014–2018. Het gelijkekansenrapport van de Vlaamse universiteiten Brussel. Geraadpleegd op 10 juli 2019 via http://www.vlir.be/gelijkekansenrapporten

Vlaamse Interuniversitaire Raad. (z.j.). Charter in Gender in Academia. Geraadpleegd op 10 juli via http://www.vlir.be/gender-in-academia

Williams, J. (2010). Reshaping the work-family debate. Harvard University Press.

Williams, J. C. (2005). The glass ceiling and the maternal wall in academia. New Directions for Higher Education, 2005(130), 91-105.

Wright, A. L., Schwindt, L. A., Bassford, T. L., Reyna, V. F., Shisslak, C. M., Germain, P. A. S., & Reed, K. L. (2003). Gender differences in academic advancement: patterns, causes, and potential solutions in one US College of Medicine. Academic Medicine, 78(5), 500-508.

Zeldin, A. L., & Pajares, F. (2000). Against the odds: Self-efficacy beliefs of women in mathematical, scientific, and technological careers. American educational research journal, 37(1), 215-246.

Zeldin, A. L., Britner, S. L., & Pajares, F. (2008). A comparative study of the self‐efficacy beliefs of successful men and women in mathematics, science, and technology careers. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 45(9), 1036-1058.

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in gender en diversiteit
Interuniversitair: UGent, VUB, UHassselt, KU Leuven, UAntwerpen
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Veerle Draulans
Kernwoorden
Share this on: