Energiestudie van een gebouw. Keuze van de verwarmings- en koelinstallatie.

Rani
Gamby

Vandaag de dag is het energieverbruik in gebouwen steeds belangrijker. Dit heeft als gevolg dat isolatie in nieuwbouwprojecten steeds efficiënter wordt. Hierdoor wordt de warmte in een gebouw gedurende de zomerperiode beter vastgehouden met een grotere koelvraag als gevolg.  

 

Het grootst aantal projecten binnen Studiebureau Forté zijn kantoor- en schoolgebouwen. Per ontwerp dient er rekening gehouden te worden met de specifieke eisen van de bouwheer. Er wordt gekeken naar het comfort, het budget en de technische mogelijkheden van het gebouw. Deze masterproef focust zich op de koelinstallatie. De meest voorkomende opwekkers van koeling worden besproken, alsook de verschillende verbruikers die voor de koeling in het gebouw zorgen.  

 

Om een goede systeemkeuze te maken dient het piekverbruik van een gebouw bepaald te worden. Het piekverbruik bepaalt de grootte van de installatie en zo de installatiekost. Er worden berekeningen uitgevoerd naar het warmteverlies van een gebouw. Deze zijn telkens opgesteld per ruimte wat een nauwkeurig resultaat met zich meebrengt. Verder wordt er een koellastberekening gemaakt van het gebouw. De koellastberekening houdt rekening met interne warmtewinsten afkomstig van computers, printers, personen, verlichting, etc. De koellastberekening houdt tevens rekening met externe warmtewinsten, afkomstig van zonneinstraling.  

 

Bouwkundige optimalisaties van gebouwen zorgen voor een reductie in de koelvraag van een gebouw. Hierbij wordt nagegaan wat het effect is van zonwering op een gebouw. Dient er zonwering op elk raam geplaatst te worden of is het voldoende enkel de zuid-gerichte ramen te voorzien? Welk type zonwering wordt het best geplaatst en dient hier vooraf rekening mee gehouden te worden? In deze masterproef worden verschillende types van zonwering besproken alsook wordt de levensduur en de onderhoudskost in kaart gebracht.  

 

Met dynamische gebouwsimulatie software worden gebouwen gesimuleerd om zowel het piekverbruik als het jaarverbruik te kennen. Dynamische gebouwsimulatie software houdt rekening met de stand van de zon op elk moment waaruit schaduwvorming kan worden afgeleid. De interne warmtewinsten kunnen uitgebreid worden ingevoerd zoals de verlichting, bezetting of het werk dat verricht wordt in de ruimtes. Het jaarverbruik dat bekomen wordt zal de verbruikskost van een installatie bepalen.  

 

Het bekomen verbruik uit de simulatie moet in theorie hetzelfde zijn als het verbruik bekomen uit berekeningen. Om het energieverbruik van een gebouw snel te kunnen inschatten wordt een eenvoudig rekenblad opgesteld. Dit rekenblad zal rekening houden met de grootte van het gebouw, het aantal ramen en de oriëntatie naar waar deze gericht zijn. Alsook de verschillende interne en externe warmtewinsten.  

 

Een handige rekentool die het energieverbruik van gebouwen kan weergeven reduceert het studiewerk. Er wordt een controle uitgevoerd naar de juistheid van de rekentool door het rekenblad op verschillende gebouwen toe te passen.  

 

De keuze naar de verwarmings- en koelinstallatie is niet enkel afhankelijk van de kostprijs van de installatie maar van het gewenste comfort, de esthetiek, het onderhoud, de levensduur en de verbruikskost. De installatiekost, verbruikskost en onderhoudskosten worden op een periode van 15 jaar bekeken, deze totaalkost wordt de life cycle cost genoemd. Er wordt geopteerd voor het systeem met de laagste life cycle cost. 

Bibliografie

[1]  deautoaircospecialist. [Online]. Available: https://www.deautoaircospecialist.nl/aircosysteem/werking/. 

[2]  keysers koeltechniek, „catalogus warmtepompen,” 2019. [Online]. Available: https://www.keysers-koeltechniek.be/nl/catalogus/warmtepompen-en-live-h…;

[3]  Forté, „Document koeling,” Geel. 

[4]  B. a. vlaanderen, Artist, Statische koelbalk. [Art].  

[5]  „gidsduurzamegebouwen,” 2019. [Online]. Available: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/koelbalken.html?IDC=9572.&…;

[6]  „inteco,” [Online]. Available: https://www.inteco.nl/werking-klimaatplafond. 

[7]  „architectura,” [Online]. Available: http://www.architectura.be/nl/nieuws/2820/betonkernactivering-wat-hoe-e…;

[8]  Raadhuis hoogstraten, 2017. 

[9]  ISSO redactie, ISSO 't kleintje Koellast, Rotterdam: Stichting ISSO, 2010.  

[10]  ATIC, „Berekening van de warmtewinsten en warmtelasten van lokalen en gebouwen,” ATIC, Leuven, 2014. 

[11]  DesignBuilder, DesignBuilder, Geel, Antwerpen, 2018.  

[12]  „Zonnewering prijzen,” 25 Maart 2019. [Online]. Available: https://www.homedeal.be/zonwering/zonwering-prijzen/. 

[13]  Project van Forté. 

[14]  grada, Artist, businesspark futurama praag. [Art].  

[15]  Inteco, Artist, klimaatplafonds. [Art].  

[16]  b. dekock, Artist, nieuw laboratorium kankeronderzoek. [Art].  

[17]  gyproc, „thermische massa gyproc”. 

[18]  V. d. walle, „thermische massa rubber,” [Online]. Available: http://www.vdwalle.com/knowledgebase/rubber/types.htm. 

[19]  greentop, „greentop-greenroofs,” [Online]. Available: http://greentopgreenroofs.com/groendaken. 

[20]  J. d. vree, „thermische massa,” 03 2019. [Online]. Available: http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/volumieke_massa.htm

Download scriptie (2.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Jan Ver Elst, Inne Bertels