Faubourg, een groene toekomst tegemoet!

Riet
Moesen

 “Wat voor ons individueel onmogelijk is, kan wel in eendrachtige samenwerking worden verkregen.” (Barend Chapon, Voorzitter van Woningbouwvereniging Tuinwijk, Haarlem 1920)

Zijn concept voor de tuinwijk Zuiderhout te Haarlem was een ruim opzet, waarbij naast afzonderlijke tuinen, ook grote algemene tuinen werden aangelegd.

 

Faubourg, een tuinwijk te Vilvoorde is er nog steeds… en de woorden van Barend Chapon zijn een eeuw later nog even actueel. Begrippen als ‘inclusieve samenleving’, ‘circulaire economie’, klimaatsverandering’, ‘hitte-stresseilanden’, … zijn immers actueler dan ooit.

Deze Bachelorproef reikt zowel fundamentele als subtiele oplossingen aan om nieuw leven te blazen in het stedelijke en maatschappelijke weefsel van de tuinwijk Faubourg te Vilvoorde.

De tuinwijk van Faubourg wordt gekenmerkt door bescheiden aaneengesloten eengezinswoningen, vaak gebouwd volgens de tuinwijkgedachte. Doch is er weinig gevarieerd groen en het buurtpark Hazeweide is ‘visueel’ gescheiden van haar omgeving.

 

Visie

De wijk krijgt een vernieuwde identiteit als ‘groene en sociale woonplek’. Het ontwerp rekent hierbij op de ‘kracht van het collectief’.

Een aangepast parkeerbeleid (met een stimulus voor het delen van wagens), creëert ruimte voor straten met meer aandacht voor de zachte weggebruiker.

Een klimaat-adaptieve inrichting van de straten levert een bijdrage aan de lokale groenstructuur en lokt een ‘informele wandeling’ uit doorheen de wijk.

Het Jozef Wautersplein wordt het middelpunt van het sociale wijkleven, een generatie-doorbrekende ontmoetings- en belevingsplek. Een plein op maat van de mens en niet van de auto: veel groen, fijne materialen, weinig geluidshinder, levendig en veilig!

Een ‘circulair ontwerp’ waarbij aanwezige materialen worden hergebruikt/geïntegreerd op een originele manier, bestempelt het plein als ‘een plein van en voor haar bewoners’ en geven haar een versterkte identiteit.

Verwaarloosde afzonderlijke tuintjes worden omgevormd tot een collectieve binnentuin. Het ontwerp maakt hiermee een knipoog naar ‘Urban Agriculture’ en wil hiermee van zinvolle en gezonde betekenis zijn voor haar bewoners. Het aanmoedigen van ‘eigen groente kweken’, het voorzien van (openbaar) drinkwater, fruit en vruchten dragen bij aan een ‘gezond leven in de stad’. De collectieve nutstuin heeft ook een sociale insteek; de idee is om de bewoners samen te brengen en te laten picknicken van alles wat deze tuin te bieden heeft.

De groene link tussen het park en haar onmiddellijke omgeving wordt terug visueel door een ‘open toegangsruimte’. Schanskorven gevuld met gerecupereerd puin definiëren de toegangspoort tot het park. In het park staat ‘contact met de natuur’ centraal. De speelzones zijn gericht op ‘natuurlijk spelen’.

De wijze waarop de verschillende bestratingsmaterialen zijn gebruikt, leiden de informele wandeling van het plein, de binnengebieden, verder door naar het park.

 

Faubourg, een groene toekomst tegemoet!

 

afb

Bibliografie

Literatuurlijst

  • Basisboek Groenontwerp en -beheer, IPC Groene Ruimte
  • Praktijkboek Publieke Ruimte 2016 / 2017 /2018, Infopunt Publieke Ruimte
  • Jaarboek Landschaps-architectuur en stedenbouw in Nederland 2018, uitgeverij Blauwdruk
  • Basics Landscape Architecture, Ecological Design, Nancy Rottle, Ken Yocom, Ava publishing
  • Groenbeheer, een verhaal met toekomst, Martin Hermy, uitg. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, Velt
  • Draaiboek Groenplan, Richtlijnen bij het opmaken van een lokale groenvisie, Vlaanderen
  • Die Stauden und ihre lebensbereiche, Richard Hansen, Friedrich Stahl, uitgeverij Ulmer
  • Stappen naar een ecologische tuin, aanleg en beheer, Geertje Coremens, Velt
  • Stadsbomen Vademecum, Boomsoorten en gebruikswaarde, IPC Groene Ruimte
Download scriptie (5.31 MB)
Universiteit of Hogeschool
Erasmushogeschool Brussel
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Erik Van Mullem