Zelfliefde is...

Sofie
Vandamme

 

image 123

… het begin van alles.

… de sleutel tot een gelukkig en gebalanceerd leven.

… niet eenvoudig.

In de huidige maatschappij worden hoge verwachtingen gesteld, iedereen moet een mooie carrière hebben, een groot huis, een florerend sociaal leven en een figuur voor in de boekjes. Dat is althans de boodschap die de media, de reclamewereld en de sociale platformen ons dagdagelijks voorschotelen. Wanneer een boodschap voldoende wordt herhaald, is het bijna onmogelijk om ze niet te geloven. Het vraagt een sterke persoonlijkheid en veel wilskracht om tegen deze stroom te durven ingaan, maar het vraagt vooral veel zelfliefde!

Zelfliefde VS egoïsme

In een tijd waar persoonlijke waarde gemeten wordt aan de hand van het aantal ‘likes’ die iemand ontvangt en het aantal ‘volgers’ die iemand kan verzamelen, is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen zelfliefde en egoïsme.

Zelfliefde geeft je de kracht om eigen keuzes te maken, grotere uitdagingen aan te gaan en gewoon jezelf te zijn. Het is werken naar de beste versie van jezelf.

Zelfliefde kan levens redden: Truus Druyts werkt bijvoorbeeld rond zelfliefde met kansarme vrouwen, deze vrouwen hebben het moeilijk en zijn hun gevoel van zelfliefde onderweg verloren. Door met deze vrouwen aan de slag te gaan en hen te doen inzien dat ze zichzelf graag mogen zien, heeft Truus 80 procent van de vrouwen waarmee ze gewerkt heeft, uit de kansarmoede gehaald en is er bij die vrouwen geen sprake van herval.

Egoïsme daarentegen wijst op een tekort aan zelfliefde en komt voort uit angst, weinig vertrouwen en ongezonde denkpatronen. Mensen hebben schrik dat ze bestempeld zullen worden als egoïstisch wanneer ze zichzelf graag zien en daarom gaan ze overcompenseren en onnodig hard zijn voor zichzelf.

Hoe doe je dat, jezelf graag zien?

Er zijn talloze stappenplannen voor zelfliefde te vinden op het internet, maar deze zijn vaak symptoombestrijding en pakken de onderliggende oorzaak niet aan. Tips zoals ‘trek je niet aan wat andere van jouw denken’, ‘geef aan waar je grenzen liggen’ en ‘neem wat tijd voor jezelf’ zijn goede tips, maar helpen iemand met een groot tekort aan zelfliefde vaak niet voorruit.

Om een antwoord te geven op de vraag ‘hoe leer je jezelf graag zien?’, heb ik eerst moeten leren om mezelf graag te zien.

"Zelfliefde heeft mij opnieuw laten dromen en het duwtje in de rug gegeven dat ik nodig had om ‘de Kik-cirkel’ te ontwerpen."

De Kik-cirkel is een coaching methodiek en heeft als doel zelfliefde te bevorderen bij iedereen die een duwtje in de rug kan gebruiken. De Kik-cirkel zou een leidraad kunnen zijn voor coaches en zorgverleners die mensen helpen tijdens hun traject naar zelfliefde.

De Kik-cirkel

image 128

De methodiek bestaat uit 5 fasen: Zelfkennis, Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen, Zelfliefde en Reflectie. Deze vijf fasen vormen samen de actieve cirkel, waarin actief gewerkt wordt naar de volgende fase in de cirkel, aan de hand van coachingsessies.

Door actief naar zelfliefde te werken treedt de bonuscirkel in werking. De bonuscirkel is, zoals het woord het zegt, een bonus. Net zoals er synergie ontstaat bij het samenwerken in team, ontstaat de bonuscirkel in de Kik-cirkel.

De inner-voice speelt een sleutelrol in zelfliefde en ook in deze methodiek. De inner-voice is een verzameling van alle gedachten en overtuigingen die door ons hoofd gaan. Het is als het ware een rechter die in ons hoofd zit en al onze handelingen, gevoelens en gedachten in de gaten houdt. Wanneer de boodschap van deze rechter overwegend negatief is, is er weinig sprake van zelfliefde. In de Kik-cirkel is het de bedoeling om van de koude, gemene en strenge rechter een warme, gemoedelijke en vriendelijke rechter te maken. Deze mag ons steeds begeleiden en het verschil tonen tussen goed en kwaad, hij mag dus niet volledig stoppen met kritiek geven, maar het kan best opbouwende kritiek worden.

Om een link te leggen tussen het individu en zijn omgeving, is er in de methodiek ook ‘het groter geheel’. In het onderdeel ‘het groter geheel’ gaan we op zoek naar de context waartoe de coachee behoort en vooral de context waartoe de coachee wil behoren om zijn zelfliefde te kunnen bevorderen.

Om het model te testen, zijn er verschillende coachingsessies uitgeschreven en is het traject door 3 verschillende proefpersonen doorlopen. Tijdens deze proeftrajecten werd duidelijk dat de Kik-cirkel een positief effect heeft op de zelfliefde van de deelnemers, maar ook dat het meermaals doorlopen van de Kik-cirkel noodzakelijk is om zelfliefde mooi te verankeren.

Graag sluit ik dit artikel af met een warme oproep aan al wie dit leest, om jezelf graag te zien! Ga tegen de stroom in, wees helemaal jezelf en gun jezelf dat duwtje in de rug.

image 129

 

Bibliografie

2WMN. (2016). Zelfacceptatie. Geraadpleegd op 9 februari 2019, van

https://2wmn.nl/2016/10/zelfacceptatie/

Academy of ideas (2016, 13 februari). Introduction to Carl Jung - Individuation, the

Persona, the Shadow, and the Self. Geraadpleegd op 7 april 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=uhAeXyVDDTc

Altero. (2014, 4 december). Zelfacceptatie. Geraadpleegd op 9 februari 2019, van

https://www.altero.be/zelfacceptatie/

Bossuyt, L. (2018a). Advanced personal coaching syllabus (cursus). Katholieke

hogeschool vives.

Bossuyt, L. (2018b). Thema 9: het groter geheel1 (cursus). Katholieke hogeschool

vives.

Bransen, J. (2005). Selfless Self-love. Geraadpleegd op 5 februari 2019, van

https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs10677-005-9001-7.pdf

Brout. (2010, 15 februari). Hup zelfvertrouwen! Doe mee met de gratis cursus

Zelfvertrouwen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Geraadpleegd op 2 maart 2019, van https://www.brout.nl/wp-content/uploads/ArtikelVolkskrant.pdf

Brown, B. (2010). De moed van imperfectie. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers B.V..

Byron, K. (2019). The Work is a Practice. Geraadpleegd op 24 maart 2019, van

http://thework.com/instruction-the-work-byron-katie/

Cherry, K. (2019). The 4 Major Jungian Archetypes. Geraadpleegd op 7 april 2019, van

https://www.verywellmind.com/what-are-jungs-4-major-archetypes-2795439

Cruijff, J. (z.d.). De kernkwadranten van Daniel Ofman. Geraadpleegd op 21

april 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=ic7phsnzSqA

Deeder, J., Wuyts, D. (2013, 15 februari). Hoe tevreden ben jij met jezelf?.

Geraadpleegd op 17 februari 2019, van https://www.mensenkennis.be/klinische-psychologie/hoe-tevreden-ben-jij-met-jezelf/

Evenepoel, C. (z.d). Self-Love vs Ego. Geraadpleegd op 5 februari 2019, van

https://www.coachfederation.be/nl/nieuws/26-self-love-vs-ego

Fabrega, M. (z.d.). How to Create an Alter Ego (and Why You Should Want To).

Geraadpleegd op 23 februari 2019, van https://daringtolivefully.com/alter-ego

Gielis, S. (2018). Opvoeden tot zelfvertrouwen: 20 manieren om de weerbaarheid van

je kind te vergroten. Tielt: Lannoo.

Haringsma, R. (2010, 14 april). Zelfvertrouwen: de balans tussen vaardigheid en

waardigheid. Geraadpleegd op 10 februari 2019, van https://www.psycholoog.net/zelfvertrouwen-de-balans-tussen-vaardigheid-en-waardigheid

Haringsma, R. (2012). Vergroot je zelfvertrouwen: voel je goed en presteer beter.

Geraadpleegd op 10 februari 2019, van https://books.google.be/books?id=rdwDAAAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=zelfvertrouwen+wetenschappelijk+artikel&source=bl&ots=zQf5LvQNa-&sig=ACfU3U1jdJ_94TWgrcFXENA1MVvJryYAtQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjxxJ3PvLjgAhWCalAKHZCZD0M4FBDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=zelfvertrouwen%20wetenschappelijk%20artikel&f=false

Kane, B. (z.d.). The 15-Minute Habit Worth Making Time For: The fascinating things

that happen in your brain when you commit words to paper. Geraadpleegd op 9 maart 2019, van https://doist.com/blog/benefits-of-journaling/

Kaufman, C. (2012, 11 oktober) Using Self-Fulfilling Prophecies to Your Advantage

Why "fake it 'til you make it" is good advice. Geraadpleegd op 16 maart 2019, van https://www.psychologytoday.com/us/blog/psychology-writers/201210/using-self-fulfilling-prophecies-your-advantage

Khoshaba, D. (2012, 27 mei). A Seven-Step Prescription for Self-Love. Geraadpleegd

op 31 januari 2019, van www.psychologytoday.com/us/blog/get-hardy/201203/seven-step-prescription-self-love

Kluten, M. (z.d.). Cursus zelfliefde: tips om jezelf nog liever te zien. Geraadpleegd op 4

februari 2019, van http://www.psychologies.be/nl/cursus-zelfliefde/

Le papilion. (z.d.). Zelfliefde creëren. Geraadpleegd op 24 maart 2019, van

http://www.lepapillion.nl/zelfliefde.html

Leren.nl. (z.d.). Wat is mindfulness?. Geraadpleegd op 21 april 2019, van

https://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/wat-is-mindfulness.html

Luken, T. (2010). Problemen rond reflectie. De risico’s van reflecteren nader bezien.

Geraadpleegd op 15 februari 2019, van http://tom-luken.nl/ProblemenReflecterenHEO.pdf

Lyubomirsky, S., Tkach, C. (2004, 29 juli). Happiness and Self-Esteem: Can One Exist

without the Other?. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.apa.org/news/press/releases/2004/07/happy.aspx

Managementmodellensite.nl. (z.d.). Logische niveaus van Dilts. Geraadpleegd op 21

april 2019, van https://managementmodellensite.nl/logische-niveaus-dilts/#.XNGynegzbIW

Mareiki. (2016, 31 mei). Hoe ontdek en omarm ik mijn schaduwkanten?.

Geraadpleegd op 9 maart 2019, van https://marreiki.wordpress.com/2016/05/31/hoe-ontdek-en-omarm-ik-mijn-schaduwkanten/

McLeod, S. (2018). Carl Jung. Geraadpleegd op 7 april 2019, van

https://www.simplypsychology.org/carl-jung.html

Mileena. (2015, 15 augustus). Negatieve gedachten ombuigen: Positief leren denken.

Geraadpleegd op 16 februari 2019, van https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/161225-negatieve-gedachten-ombuigen-positief-leren-denken.html

Mind academy. (z.d.). Wat is herkaderen?. Geraadpleegd op 17 februari 2019, van

https://www.mindacademy.nl/nlp/herkaderen

Motivationhub. (2018, 30 mei). Will Smith's Life Advice Will Change You - One of the

Greatest Speeches Ever | Will Smith Motivation [Video-bestand]. Geraadpleegd op 3 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=jUzxY3rgbkI

Neff, K. (z.d.). Psycho-wetenschapper: “vergeet zelfvertrouwen opbouwen, dít werkt

beter”. Geraadpleegd op 17 maart 2019, van https://assertief.nl/zelfvertrouwen-opbouwen/

Nikos marinos consultancy. (2017, 5 juni). Self-love and inner voices. Geraadpleegd

op ​16 maart, van https://www.nikosmarinos.com/self-love-and-inner-voices.html

Northern Illinois University. (z.d.). Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences.

Geraadpleegd op 17 maart 2019, van https://www.niu.edu/facdev/_pdf/guide/learning/howard_gardner_theory_multiple_intelligences.pdf

Postema, M. (2017, 24 januari). Hoe ontwikkel je een positief zelfbeeld?.

Geraadpleegd op 16 februari 2019, van http://www.omgaanmetemoties.nl/hoe-ontwikkel-positief-zelfbeeld/

Positively present. (z.d.). 75 Questions for Cultivating Self-Awareness. Geraadpleegd

op 30 maart 2019, van https://www.positivelypresent.com/2018/01/75-questions-for-self-awareness.html

Psychologiemagazine. (2017, 8 februari). Waarom meer zelfcompassie je écht gaat

helpen. Geraadpleegd op 23 maart 2019, van https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/wat-is-zelfcompassie/

Restrepo, S. (Director). (2019). Brown, B. (cast). Brené Brown: The call to courage

[Netflix]. Geraadpleegd op 7 mei 2019, van https://www.netflix.com/watch/81010166?trackId=14170286&tctx=2%2C1%2C8463886a-5e86-432c-a597-df68aab02a84-310973650%2Cb4d90a53-8f95-4f14-90bc-ce1675bec423_14790895X3XX1557036507490%2Cb4d90a53-8f95-4f14-90bc-ce1675bec423_ROOT

Richter-Kaupp, S. (2012, 4 juni). Power Tool: Self-Love vs. Self-Esteem. Geraadpleegd

op 4 februari 2019, van https://coachcampus.com/coach-portfolios/power-tools/silvia-richter-kaupp-self-love-vs-self-esteem/

Rogier, A. (2017). Handboek coachen bij stress en burn-out. Amsterdam: Boom

uitgevers.

Sanchez, A. (2018, 27 juni). The Importance Of Self-Love And The Science Behind It.

Geraadpleegd op 2 februari 2019, van https://www.entitymag.com/self-love-science/

School of life. (z.d.). Self-Love. Geraadpleegd op 5 februari 2019, van

https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/self-love/

Sepällä, E. M. (2012, 27 november). 3 Powerful Science-Based Benefits of a Little Self

Love. Geraadpleegd op 4 februari 2019, van https://www.psychologytoday.com/us/blog/feeling-it/201211/3-powerful-science-based-benefits-little-self-love

Shrira, I. (2016, 2 januari). 'Fake It Till You Make It' Turns Out to Be a Good Strategy.

Geraadpleegd op 17 februari 2019, van https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-narcissus-in-all-us/201601/fake-it-till-you-make-it-turns-out-be-good-strategy

Standenat, S. (2008). Hou van jezelf!. Aartselaar: Zuidnederlandse uitgeverij.

Stone, J.D. (z.d.). Unconditional Self-love and the Inner Child. Geraadpleegd op 23

maart 2019, van https://www.iamuniversity.org/unconditional-self-love-and-the-inner-child/4/

Ted. (2012, 1 oktober). Your body language may shape who you are | Amy Cuddy

[video-bestand]. Geraadpleegd op 16 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc

Ted. (2014, 2 april). How to love and be loved | Billy Ward | TEDxFoggyBottom

[video-bestand]. Geraadpleegd op 29 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=vMeEKBaiPbg

Ted. (2015a, 16 februari). How to practice emotional first aid | Guy Winch [video-

bestand]. Geraadpleegd op 9 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?time_continue=549&v=F2hc2FLOdhI

Ted. (2015b, 2 november). Removing Negative Self Talk | Abria Joseph |

TEDxYouth@NIST [video-bestand]. Geraadpleegd op 16 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=teVE3VGrBhM

Ted. (2016a, 7 juli). Amy Cuddy TED Talk - Fake it Till You Make it. Geraadpleegd op

30 maart 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y

Ted (2016b, 6 januari). Isolation is the dream-killer, not your attitude | Barbara Sher |

TEDxPrague. Geraadpleegd op 6 april 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=H2rG4Dg6xyI

The school of life. (z.d.). Self-Love. Geraadpleegd op 5 februari 2019, van

https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/self-love/

TiborNl. (2017, 15 april). ZelfLiefde met Ballen Truus Druyts [Video-bestand].

Geraadpleegd op 5 mei 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=7wuthTghgOs

University of queensland. (z.d.). Self-Confidence. Geraadpleegd op 2 februari 2019,

van https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence

Van Paassen, D. (2006). Wie ben ik: Zelfkennis is vaan zelfbedrog. Intermediair, 21,

16-21. Geraadpleegd op 9 februari 2019, van https://www.zelfkennis.nl/wp-content/uploads/wiebenik.pdf

Van Raalte, J., Vincent, A. (2017). Self-Talk in Sport and Performance. Geraadpleegd

op 30 maar 2019, van http://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-157

Vandamme, R. (2015). Ontwikkelingsgericht coachen: introductie. Gent:

coachingbooks.

Vanoverbeke, R. (z.d.). Het GROW model. Geraadpleegd op 21 april 2019, van

https://www.growth-mindset.be/grow70/

Vitelli, R. (2015, 7 september). Can You Change Your Personality? Research suggests

that personality may not be as fixed as you think. Geraadpleegd op 30 maart 2019, van https://www.psychologytoday.com/gb/blog/media-spotlight/201509/can-you-change-your-personality

Vonk, R. (2014). Je bent wat je doet. Amsterdam: Maven publishing.

Winnicot, D.W. (1960). The Theory of the Parent-Infant Relationship. Geraadpleegd

op 17 maart 2019, van https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401453851.pdf

Zelfacceptatie. (z.d.) Zelfacceptatie, basis voor een mens om te functioneren en voor

een goed gevoel. Geraadpleegd op 10 februari 2019, van http://www.zelfacceptatie.nl/

Zijnsoriëntatie. (2018, 20 maart). Interview met Hans Knibbe over Gezonde Zelfliefde

[Video-bestand]. Geraadpleegd op 5 mei 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=ic7phsnzSqA

Download scriptie (1.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Elke Vandorpe, Lieselot Bossuyt