Hoe passen de preferentiële oorsprongsregels in ASEAN en de EU binnen zijn multilaterale omkadering in de WHO?

Louise Delforge
Persbericht

Oorsprongsregels - sleutel op het slot van een schatkist (?)

Oorsprongsregels als een sleutel… – Oorsprongsregels, wat is me dat nu weer? Om dit complexe begrip uit te leggen gaan we op ontdekkingstocht. Beeld je in dat je weet dat in een tempel in een ver land een wonderbaarlijke schatkist verborgen is. Je kan een vrijhandelsverdrag beschouwen als zo een schatkist die stevig op slot zit. Wil je aan de schatten die in de schatkist zitten? Dan heb je de juiste sleutel nodig. En de oorsprongsregels zijn die sleutel die je nodig hebt. Complexe processen bepalen welke sleutel de schatkist kan openen. In die schatkist zitten tariefverminderingen. Dit zijn verminderingen van de importheffingen om goederen in een bepaald land op de markt goedkoper te kunnen verkopen. Die tariefverminderingen zorgen voor een toename in handel tussen beide landen, want de kostprijs gaat omlaag en zij zorgen tegelijkertijd ook voor een toename van de werkgelegenheid. Daardoor zorgen deze vrijhandelsverdragen ook voor een stijging van de welvaart van beide landen of een groep van landen. En het is precies bij deze sleutel van de schatkist waar ons verhaal begint maar zeker nog lang niet gedaan is want de complexiteit van deze sleutels, of oorsprongsregels, wordt steeds problematischer en moet drastisch vereenvoudigd worden.

… van een niet meer zo volle schatkist? – Laten we de deze sleutels, ofwel de oorsprongsregels, nu kaderen binnen een groter geheel. De oorsprongsregels zijn de ruggengraat van ieder vrijhandelsverdrag omdat zij bepalen welke goederen kwalificeren voor die tariefverminderingen. Twee processen mogen echter niet uit het oog verloren worden. Als eerste hebben we de toenemende globalisering en als gevolg daarvan de wereldwijde tariefverminderingen in het raamwerk van de Wereldhandelsorganisatie. Ten tweede hebben we de toenemende complexiteit van de productieketens. Binnen heel dit plaatje staan de oorsprongsregels centraal. Oorsprongsregels zijn geen evidente materie. Handelsbelangen zijn nationale belangen dus de landen die de tariefverminderingen afgesproken hebben, willen geen vrijbuiters over de vloer hebben. Het is dus noodzakelijk en onvermijdelijk dat landen hun schatkist willen beschermen op basis van het principe ‘Voor wat, hoort wat!’. Die tariefverminderingen willen zij dus duur verkopen maar ondertussen zit de Wereldhandelsorganisatie ook niet stil en in verschillende onderhandelingsrondes zijn gemiddeld genomen de importtarieven sterk gedaald. Verder hebben vrijhandelsverdragen niet alleen meer betrekking op goederen maar ook op diensten, intellectuele eigendom, … Dit leidt tot diepere economische integratie leidt en daarnaast ook tot toenemende complexiteit van de productieketens. En deze combinatie is een probleem.

Ook als sleutel zijn oorsprongsregels zélf een uitdaging om de schatkist te openen – Oorsprongsregels zijn ongelofelijk ingewikkeld en het voldoen aan deze vereisten vergt niet alleen op administratief vlak een enorme inspanning maar ook de vereisten aan de productie van de goederen, die de exporteurs uiteindelijk willen verhandelen, zijn niet mals. Dit zorgt ervoor dat vrijhandelsverdragen (in sommige gevallen zelfs drastisch) onderbenut worden. Dit is een probleem want de onderbenutting van vrijhandelsverdragen zorgt voor reële problemen maar ook voor het niet realiseren van potentiële groeimogelijkheden.

Schatbewaarders – De landen (of groepen van landen) zijn de schatbewaarders. Wanneer het om groepen van landen gaat, gaat het over ‘vrijhandelszones’. Een handelsbeleid op niveau van het land zelf uitwerken is al moeilijk, laat staan op niveau van groepen van landen. Maar onder het motto ‘samen staan we sterk’ bundelen landen hun krachten om zo alles uit hun buitenlandse handel te halen, maar ook om goede vrijhandelsverdragen te kunnen sluiten met de zogenaamde ‘grootmachten’. Want ook al lijken oorsprongsregels een puur economische parameter, niets is minder waar: het diplomatieke aspect komt maar al te vaak naar de voorgrond want landen kunnen erg protectionistisch zijn als het gaat om bijvoorbeeld hun rijstproductie, hun katoen en noem maar op. Oorsprongsregels komen als sleutel hier weer in het spel omdat zij opgesteld worden naargelang van wat er in de schatkist zit. Grotere tariefverminderingen betekent strengere oorsprongsregels. In het licht van de globale tariefverminderingen en de toenemende complexiteit van productieketens zorgt dit voor de onderbenutting van deze vrijhandelsverdragen. Bovendien is er ook een sterk onevenwicht in de onderhandelingsposities, waardoor sommige landen grotere voordelen halen uit de tariefverminderingen of landen ten voordele van wie speciale tariefverminderingen voorzien worden, niet kunnen voldoen aan de vereisten om hiervan te kunnen profiteren.

Vele tempels: oorsprongsregels in een multilateraal kader – Zoals in de tweede alinea uitgelegd, zijn oorsprongsregels nu werkelijk the next frontier geworden want de eerste frontier waren de importtarieven, maar gezien het feit dat in meerdere onderhandelingsrondes in de Wereldhandelsorganisatie de tarieven gradueel omlaag gegaan zijn en omlaaggaan, botsen we nu op deze oorsprongsregels die zowel inhoudelijk als administratief (bijvoorbeeld inzake documentatie) te ingewikkeld geworden zijn. Hierdoor zijn de oorsprongsregels nu werkelijk the next frontier waar iets aan gedaan moet worden. De Wereldhandelsorganisatie en zijn overlegplatform kan hiervoor een oplossing bieden. De Wereldhandelsorganisatie is zowel de toezichthouder als de promoter van het onderhandelingssysteem want deze handelsblokken zijn intern dan wel building blocks (al dat er geen optimaal gebruik is van deze tariefverminderingen door deze ongelofelijk complexe en veelzijdige oorsprongsregels) maar van buitenaf beschouwd zijn handelsblokken stumbling blocks omdat zij buitenstaanders net ook buiten willen houden. Deze ingewikkelde knoop dat deze situatie is moet terug ontward worden. Waar alles mee begint en eindigt is transparantie, goed weten wat de ander wilt en min of meer één standaard van oorsprongsregels te hebben.

Is deze schatkist dan zo belangrijk? – Ja oké, maar is dit nu allemaal zo belangrijk? De toenemende globalisering opent deuren (en sloten van schatkisten) maar zorgt ook voor de globalisering van problemen.  Denk maar aan klimaatopwarming. De toespitsing van landen op de productie van slechts één bepaald exportproduct zorgt er bijvoorbeeld voor (al dan niet aangestoken) bosbranden wat onze planeet ook geen deugd doet. Kant en klare vrijhandelsverdragen om landen die het nodig hebben bijvoorbeeld een duwtje in de rug te geven die niet optimaal gebruikt kunnen worden omdat de vereisten om vers gevangen vis te laten genieten van deze tariefverminderingen te streng zijn. En last but not least, de Brexit met de nieuwe vrijhandelsverdragen die zij moeten afsluiten. Er zijn nog veel schatkisten te vinden…

Bibliografie

Wetgeving

Kyoto Conventie van 18 mei 1973

WTO Agreement on Agriculture

Agreement on the Rules of Origin

Art. XXIV GATT

Arts. I, 1) and III GATT (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf: laatst geraadpleegd 23/04/2019);

The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention) http://dcfta.md/eng/rules-of-origin (geraadpleegd 24/04/2019),

The International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx (geraadpleegd 10/04/2019)

Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin, Official Journal of the European Union L 54/4, 26.2.2013 (‘PANEURO’)

Article 3 and 4 of Protocol 9 on trade in fish and other marine products of the EEA Agreement (https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol9.pdf : geraadpleegd 12/04/2019)

Protocol 4 EEA Agreement (https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Protocols%20to%20the%20Agreement/protocol4.pdf : geraadpleegd 12/04/2019)

Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/agreement.pdf : geraadpleegd 20/04/2019)

Part 12, Section 2 ‘Schedule for Japan’, Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations ( https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/part12-2.pdf : geraadpleegd 20/04/2019)

 

Verordening (EEG) Nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

 

Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 october 2012  applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008

 

Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

 

Annex I Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 december 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC

 

Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Carribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements, Official Journal of the European Union, L185/1

Communication from the Commission to the Council, concerning the unification of rules of origin in preferential trade between the EC, the central and East European Countries and the EFTA countries, SEC (94) 1897 FINAL, 2

Commission des Communautés Européennes: Communication de la Commission au Conseil au-déla des accords Européens: préparations des pays d’Europe Centrale et Orièntale à l’adhesion, COM (94) 320 FINAL

Barcelona Declaration, adopted at the Euro-Mediterranean Conference, 27-28/11/1995

Communication from the Commission on the management of preferential tariff arrangements, COM (97) 402 final,

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee: the rules of origin in preferential trade arrangements, Orientations for the future, COM (2005) 100 final

Commission, Green Paper on the future of rules of origin in preferential trade arrangements, COM (2003) 787 FINAL

Commission implementing Regulation (EU) 2018/1607 of 24 oktober 2018, amending Council Regulation (EC) No 992/95 as regards Union tariff quotas for certain agricultural, processed agricultural and fishery products in Norway, Official Journal of the EU, 26.10.2018, L 268/22

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on implementation of Free Trade Agreements, 1 January 2016 – 31 December 2016, SWD (2017) 364 final, 1 – 41

Rechtspraak

Turkije – Textiles case

United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products: Report of the Panel, World Trade Organisation, 2003, WT/DS243/R, 70

Rechtsleer

ADLUNG R. en MAMDOUH H., “Plurilateral trade agreements: an escape route for the WTO?”, WTO Economic Research and statistisch division (WTO Working Paper ERSD-2017-03), 2017, 23 p.

 

ALLESSANDRINI D., “WTO and current trade debate: an enquiry into the intellectual origins of free trade thought”, Int. T.L.R., 2005, 55 – 60

 

AZMEH S., “Transient global value chains and preferential trade agreements: rules of origin in US trade agreements with Jordan and Egypt”, Cambridge Journal of Regions, Economic and Society, 2015, 475 – 490

 

BARTELS L., “The trade and development policy of the European Union”, E.J.I.L. 2007, 715 – 758

 

BERGAMI R., “Rules, regulations & procedures of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), 14 VJ 319, 319 – 339

 

BRENTON P. and MANCHIN M., The Role of Rules of Origin, CEPS Working Document No. 183, 2003, 1 – 26

 

CARPENTER T.  en LENDLE A., “How preferential is World Trade?”, CTEI Working Paper, 2010, 32, 1 – 25

 

COYLE J., “Rules of origin as instruments of foreign policy: an analysis of the integrated sourcing initiative in het U.S.-Singapore Free Trade Agreement”, Yale Int’l L., 2004, 545 – 579

 

DE BEAUFORT V., “The European Union and the new face(s) of international trade”, I.B.L.J. 2015, 39 – 67

 

DE MEESTER B. en WOUTERS J., The World Trade Organisation: A Legal and Institutional  Analysis, 2007, Antwerpen, Intersentia, 301 p.

 

ELMS D., “The Trans-Pacific Partnership: the challenges of unraveling the Noodle Bowl”, International Negotiation 18, 2013, 25 – 47

 

ESPITA A., MATTOO A., MIMOUNI M., PICHOT X., ROCHA N., “How Preferential is Preferential Trade?”, World Bank Group: Policy Research Working Paper 84466, 2018, 1 – 32

 

FALVEY R. and REED G., “Economic effect of Rules of Origin”, Journal of International Economics 23, 210 – 229

 

FELBERMAYR G., TETI F.,YALCIN E., “On the profitability of trade deflection and the need for rules of origin”, IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018, https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_6929.html , 71 p.

 

FLORES C.A. en GLADSTONE J., “Free trade agreements: compliance with rules of origin and utilisation of preferential tariffs”, Int. T.L.R. 2017, 113 – 115

 

FROESE M. D., “Mapping the scope of dispute settlement in regional trade agreements: implications for the multilateral governance of trade”, World T.R. 2016, 15 (4), 563 – 585

 

HOEKMAN B., INAMA S., “Harmonisation of Rules of Origin: An Agenda for Plurilateral Cooperation?”, East Asian Economic Review vol. 22, 1, 3 – 28

 

INAMA S., Rules of origin in international trade, 2011, Cambridge, Cambridge University Press, 610 p.

 

JOHNSTON M. en TREBILCOCK M.J., “Fragmentation in international trade law: insights from the global investment regime”, World T.R. 2013 12 (4), 621 – 652

 

KAZUNOBU H., HANSUNG K. en HYUN-HOON L., “Determinants on utilization of the Korea-ASEAN free trade agreement: margin effect, scale effect, and ROO effect”, World T.R., 2014, 499 – 515

 

KIM J.B, “Exclusionary rules of origin of mega-RTAs under WTO law: mega-RTA ‘fracturing’ its overlapping RTA”, World T.R., 2018,17 (1),  121 – 144

 

KOMURO N., “ASEAN and preferential rules of origin”, J. World. Investment & Trade, 2004, 709 – 760

 

MAVROIDIS A., Trade in Goods, Oxford, Oxford University Press, 2012, 899 p.

 

MAVROIDIS P.C., VERMULST E., “The Case for Dropping Preferential Rules of Origin”, Journal of World Trade 52, no 1, 2018, 1 – 14

 

MCRAE D., “MFN in the GATT and the WTO”, 7 Asian J. WTO & Int’l Health L. & Pol’y, 2012, 1 – 22

MELCHIOR A., “Tariffs in world seafood trade”, FAO Fisheries Circular No. 1016, 2016, 1 – 30

 

LOONEY R.E., Handbook of International Trade Agreements, Country, Regional and Global approaches, 1st edition, 2018, Routledge, 462

 

E. NAUMANN, “Rules of origin in EU-ACP Economic Partnership Agreements”, ICTSD Issue Paper No. 7, 2010, 1 – 42

 

OMEY S., “Harmonizing non-preferential rules of origin : economic aspects », onuitg. thesis, faculteit Economie KU Leuven, 2008, 44 p.

 

PANEZI M., “The two noble kinsmen: internal and legal transparency in the WTO and their connection to preferential and regional trade agreements”, Brit. J. Am. Legal Stud., 2016, (539) 542 – 569

 

PHILIPSON J. and SYMES D., “’A sea of troubles’: Brexit and the fisheries question”, Marine Policy 90, 2018, 168 – 173

 

REICH A., “Bilateralism versus multilateralism in international economic law: applying the principle of subsidiarity”, U. Toronto L. J.,2010, 263 – 286

 

REYNA J. V., “A preliminary review on the operation and effect of the NAFTA rules of origin”, 1 US-Mex. L.J., 127 – 160

 

SCHWARTZ B., “Reinvigorating the World Trade System”, Asper Rev. Int’l Bus. & Trade L., 2013, 1 – 25

 

TAN L. H., “Will ASEAN economic integration progress beyond a free trade area.”, I.C.L.Q, 2004, 935 – 967

 

TAUWHARE R. , “Brexit: achieving near-frictionless trade”, Int. T.L.R., 2017, 89 – 96

 

TEVINI A. G., “ASEAN’s Long Journey to Effective Trade in Goods Liberalization: Scope and Depth of Integration Commitments Under the ASEAN Trade in Goods Agreements”, 50 Journal of World Trade, Issue 6, 2016, 997–1028

 

TREBILCOCK M.J., Understanding trade law, 2011, Edward Elgar, Massachusetts, 204 p.

WANG J., “China, India and regional economic integration in Asia: the policy and legal dimensions”, S.Y.B.I.L., 2006, 269 – 305

 

VAN DE HEETKAMP A., TUSVELD R., Origin management: Rules of Origin in Free Trade Agreements, 2011, Heidelberg Dordrecht Londen New York, Springer, 237 p.

 

J. WANG, “China, India and regional economic integration in Asia: the policy and legal dimensions”, S.Y.B.I.L., 2006, 269 – 312

 

WINSLET G., “Critical Mass Agreements: The Proven Template for Trade Liberalisation in the WTO”, World Trade Review, 2018, 405 – 426

 

Working Party On The Free-Trade Agreement Between Canada and the United States Report, 13, L/6927, Oct. 31, 1991

 

X, “the noodle bowl: why trade agreements are all the rage in Asia”, The Economist, 3 september 2009 (geconsulteerd 31/10/2018)

 

X, “The WTO and preferential trade agreements: from co-existence to coherence”, World Trade Report 2011, (42) 45

 

YI J., “Rules of origin and the use of free trade agreements: a literature review”, World Customs Journal, volume 9 number 1,  43 – 58

 

ONLINE BRONNEN

Preamble to the Agreement Establishing the World Trade Organisation, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf (laatst geraadpleegd 23/04/2019);

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact3_e.htm (laatst geconsulteerd 31 oktober 2018)

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/111/wto-agreement-on-agriculture (geraadpleegd 12/04/2019)

 

Agriculture: explanation: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro01_intro_e.htm (geraadpleegd 12/04/2019)

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro07_summary_e.htm (geraadpleegd 12/04/2019)

 

WTO World Tariff Profiles 2017: Applied MFN Rates (https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles17_e.pdf: geraadpleegd 12/04/2019), 250 p.

 

http://blogs.worldbank.org/trade/picture-trade-types-tariffs-explained (geraadpleegd 12/04/2019)

 

 Norwegian Customs Tariff 2018, https://tolltariffen.toll.no/PageFiles/519079/Nor-CustomsTariff-2018.pdf (geraadpleegd 12/04/2019)

 

https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/fishing-and-aquaculture/rad-1/fiskeri-ny/internasjonalt-fiskerisamarbeid/rydde-internasjonalt/fish/id685828/ (geraadpleegd 12/04/2019)

 

Fisheries facts and figures https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en?qt-facts_and_figures=5 (geraadpleegd 13/04/2019)

 

P. SAMAVATI, “Norwegian fishing industry and its interaction with EU in the time of global economic crisis”, Master of Managerial economics , (915) 926 (https://thereferist.files.wordpress.com/2016/03/043.pdf: geraadpleegd 13/04/2019)

 

EU-Norway fisheries relations: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/deea/dv/27-fisheries_relations_20160309_/27-fisheries_relations_20160309_en.pdf  (geraadpleegd 13/04/2019)

 

CBI Trade Statistics: fish and seafood (https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/researches/trade-statistics-fish-seafood.pdf: geraadpleegd 13/04/2019)

 

http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm?productCode=03021300&country=NO (geraadpleegd 13/04/2019)

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151644.pdf (geraadpleegd 17/04/2019)

 

http://madb.europa.eu/madb/roo_results.htm#helpfull (en alle voorgaande zinnen uit deze paragraaf: geraadpleegd 20/04/2019)

 

Joint Statement on the Conclusion of the Negotiations for the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement: https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/conference/joint0711.html (geraadpleegd 20/04/2019)

 

Part 12, Section 1 ‘Notes for Schedule of Japan’, Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/part12.pdf : geraadpleegd 20/04/2019)

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/asean/ (geraadpleegd 20/04/2019)

Three largest global players for international trade: EU, China and the USA, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#A_small_deficit_for_extra-EU_trade_in_2018_after_five_years_of_surpluses (geraadpleegd 24/04/2019)

UNCTAD, “ASEAN at 50: Achievements and Challenges in Regional integration”, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsecidc2017d2_en.pdf (geraadpleegd 24/04/2019)

https://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/17 (geraadpleegd 24/04/2019)

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/marti_escaith22916.pdf (geraadpleegd 27/04/2019)

 

VILLEGAS N., “Rules of Origin in the agrifood trade” (http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6049/2/BVE17099263i.pdf : geraadpleegd 27/04/2019)

Universiteit of Hogeschool
Master in de rechten
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Geert Van Calster
Kernwoorden
Share this on: