Studenten VIVES Tielt – Kortrijk helpen bij conflicten

Stéphanie
Brusselle
  • Anne
    De Wilde
  • Hanne
    Vanoutryve
  • Laura
    Claeys

Anne De Wilde, Hanne Vanoutryve, Laura Claeys en Stéphanie Brusselle, vier laatstejaarsstudenten kleuteronderwijs aan de lerarenopleiding VIVES – campus Tielt – campus Kortrijk werkten voor hun bachelorproef op de stedelijke basisschool noord in Hulste.

Door te observeren en in samenspraak met de directie en leerkrachten hebben we ontdekt dat de kinderen veel conflicten hebben op de speelplaats. Het doel was dan ook om hier rond te werken. Op basis van observaties en een literatuurstudie ontwikkelden ze een project. Het project werd dan ook onderbouwd met benaderingen en concepten vanuit computationeel denken.

We maakten verschillende activiteiten en materialen die gebruikt kunnen worden bij het aanbrengen van het project. We hebben conflicten oplossen opgedeeld in 6 stappen en aan elke stap een dier en een pictogram gekoppeld. Met de verschillende toneeltjes en activiteiten maakten de kinderen kennis met de verschillende stappen op een speelse wijze. Al snel bleek dat veel kleuters er wel mee weg waren en probeerden we dit ook uit in de praktijk. 

Bibliografie

  1. Bibliografie

Angevaare, J. (2017). Computational thinking en programmeren voor kinderen. Geraadpleegd op 7 februari 2019 via http://ixperium.nl/computational-thinking-en-programmeren-voor-kinderen

Astridelisacornelis, A. (2017, 17 januari). Basics van programmeren: mét avontuur en nog zonder computer. Geraadpleegd op 14 februari 2019, van https://kleutergewijs.wordpress.com/​2017/01/​17/basics-van-programmeren-met-avontuur-en-nog-zonder-computer

Barr, D., Harrison, J., & Conery, L. (2011). Computational Thinking: A Digital Age Skill for Everyone. Geraadpleegd op 10 februari 2019 via https://www.iste.org/docs/learning-and-leading-docs/march-2011-computational-thinking-ll386.pdf

BBC (2017). Bitesize: Introduction to computational thinking. Geraadpleegd op 14 februari 2019 via http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision

Benner, T. (2007). Alternatieven voor ruzie maken: Een nieuwe aanpak van conflicten op school. Katwijk, Nederland: Uitgeverij De Boeck Basis onderwijs.

Berry, M. (2014). Computational Thinking in Primary Schools. Geraadpleegd op 9 februari 2019 via http://milesberry.net/2014/03/computational-thinking-in-primary-schools

Cas Barefoot 2014, Computational Thinking. Crown Copyright. [foto] Geraadpleegd op 20 februari 2019 via https://barefootcas.org.uk/barefoot-primary-computing-resources/concepts​/computational-thinking/

Computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven! | Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2017, 25 september). Geraadpleegd op 6 februari 2019, van https://www.katholiekonderwijs.​vlaanderen/nieuws/computationeel-denken-zin-leren-zin-leven

Computing at school (2017). Computational thinking. Geraadpleegd op 6 februari 2019 via https://community.computingatschool.org.uk/files/8221/original.pdf

Conflictbemiddeling door de LK. (z.d.). Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://sites.google.com/site/​conflictbemiddelingdoordelk/home/soorten-conflicten+

Curzon, P., Dorling, M., Ng, T., Selby, C., & Woollard, J. (2014). Developing computational thinking in the classroom: a framework. Geraadpleegd op 8 februari 2019 via https://eprints.soton.ac.uk/​369594/1/DevelopingComputationalThinkingInTheClassroomaFramework.pdf  

Dejonckheere, P. (2010). Ontwikkelingspsychologie: inleidende begrippen en implicaties voor opvoeding en (basis)onderwijs. Mechelen, België: Plantyn.

Dejonckheere, P., Vervaet, S., & Van de Keere, K. (2016). STEM-didactiek in het kleuter- en het lager onderwijs: het PK-model. Geraadpleegd op 10 februari 2019 via www.onderzoeksreflector.be  

Department for Education (2013). National curriculum in England: computing programmes of study. Geraadpleegd op 6 februari 2019 via https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study  

Der Sluijs, M. L. (2001). Ruzies... oplossen met KLOP. Leuven, België: Garant.

Dierickx, E. (2017, 8 november). conflicten oplossen meer dan sorry zeggen en een handje geven. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/11/​08/conflicten-oplossen-meer-dan-sorry-zeggen-en-een-handje-geven/+

Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: a conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13 (1), pp. 93-106.

Faas, J. (2018, 1 november). 5 x Unplugged Programmeren. Geraadpleegd op 15 februari 2019, van https://jessyfaas.com/2016/06/07/5-keer-unplugged-programmeren/?fbclid=IwAR12Z​WPhPfgWaBAsWwzErQpWjSCnmMONpPFy40A2xjBBU20mBL1Yxd6siJM

Faber, H., van der Ven, J.S., & Wierdsma, M. (2017). Teaching Computational Thinking to 8-Year-Olds through ScratchJr. Proceedings of the 2017 acm conference on innovation and technology in computer science education, pp. 359-359.

Faber, H., Wierdsma, M., Doornbos, R., van der Ven, J.S., & de Vette, K. (2017). Teaching computational thinking to primary school students via unplugged programming lessons. Journal of the European Teacher Education Network 12.

Gastauteur. (2017, 16 januari). zo help je kinderen hun conflicten op te lossen. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://kiind.nl/zo-help-kinderen-conflicten-op-lossen/

Hogeschool Edith Stein, Van den berg, E., Kouwenhoven, W., Hengelo, Universiteit Twente, Universiteit Enschede, & VU Amsterdam. (2008). ontwerponderzoek in vogelvlucht. Geraadpleegd van http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2008/12/29_​4_3BergKouwenhoven.pdf

Jacobs, S., Vanlommel, M., & Nijst, V. (2017, 1 november). computationeel denken in Zin in leren! Zin in leven! in dialoog, 2(5), 12–16. Geraadpleegd van https://katholiekonderwijs.vlaanderen/​tijdschrift/​​dialoog/dialoog-november-december-2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Selectietool | ZILL. Geraadpleegd 21 mei 2019, van https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Kennisnet (2017). Computational thinking op een creatieve manier problemen oplossen. Geraadpleegd op 12 februari 2019 via https://www.kennisnet.nl/artikel/computational-thinking-op-een-creatieve-manier-problemen-oplossen

Kiddo. (2005, 16 december). KIDDO.net. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://www.kiddo.​net/​​100694+

Lucassen, M. (2019, 7 februari). Unplugged programmeren: zonder computer aan de slag! - Vernieuwenderwijs. Geraadpleegd op 15 februari 2019, van http://www.vernieuwenderwijs.nl/​unplugged-programmeren/?fbclid=IwAR3xtw8YmtdFOaQyW2BeXtq1QXSZiKGH-KCgM30Sw12rcgWiot4vEjqs02w

Maas, S. (2019, 6 februari). Iedereen kan kinderen leren programmeren – Klasse. Geraadpleegd op 14 februari 2019, van https://www.klasse.be/39045/kinderen-leren-programmeren/

Mooy, K. (2015, 10 juni). Laat je kinderen hun ruzies zelf oplossen. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://ontspannenopvoeden.nl/opvoedtips/blog-laat-je-kinderen-hun-ruzies-zelf-oplossen/

Ouders, JM. (2018, 19 juni). JM Ouders. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://www.jmouders.nl/van-kibbelen-tot-knallen/

Peters, J. G. (2011). Kijk, luister en begrijp: jonge kinderen opvoeden volgens de Gordon-methode. Amsterdam, Nederland: SWP.

Samaey, G., & Van Remortel, J. (2014). Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs. Geraadpleegd op 12 februari via http://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/81/tw-ja_informaticawetenschappen.pdf

Selby, C.C., & Woollard, J. (2014). Refining an Understanding of Computational Thinking. Geraadpleegd op  30 januari 2019 via https://eprints.soton.ac.uk/372410/​1/372410UnderstdCT.pdf

Singer, E., Haan, D. M. P., & Van Keulen, A. (2006). Kijken, kijken, kijken: over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen. Amsterdam, Nederland: SWP.

Slavin, T. (2014). What is Computational Thinking? Geraadpleegd op Geraadpleegd op 14 februari 2019 via https://www.kidscodecs.com/what-is-computational-thinking

Sparling, W. (2017, 21 augustus). Oudersenzo. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://www.​oudersenzo.nl/​kinderruzie-ruziemakende-peuters/++

Stiller, L. O. U. I. S. (2015). computing-onderwijs in de praktijk. Geraadpleegd van https://​www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Computing_onderwijs_in_de_praktijk.pdf

Slo. (2019). 21e eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op 13 februari 2019, van http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden?fbclid=IwAR2MjIvGK​_ZlKKM6MmB6T1VMz_EvlH_txqpq5U6FoJOnsZ-5Cwr3iIs9E0A

Van Bladel, C. L., & Devos, M. (2009). SOS conflict: concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden. Sint- Niklaas, België: Schuyt & Company Van Halewyck.

Van de Keere, K., & Vervaet, S. (2013). Leren is onderzoeken. Aan de slag met wetenschap in de klas. Leuven: LannooCampus. 

Van Houte, H., Devlieger, K., & Schaffler, J. (2012). Jonge kinderen, grote onderzoekers. En de leraar? Sint-Niklaas: Abimo.

Voogt, J., Brand-Gruwel, S. & van Strien, J. (2017). Effecten van programmeeronderwijs op computational thinking. Geraadpleegd op 2 februari 2019 via https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/05/003-Antwoord-Rapport-Programmeeronderwijs.pdf

Voogt, J., Fisser, P., Good, J., Mishra, P., & Yadav, A. (2015). Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies, pp. 715–728.

Willemsen, L. (2017, 20 maart). Pagina niet gevonden | Klas van juf Linda. Geraadpleegd op 25 februari 2019, van https://klasvanjuflinda.nl/gedrag/algemene-ontwikkeling/18624/kinderen-leren-omgaan-met-conflicten/+

Wing, J.M. (2006). Computational Thinking. Geraadpleegd op 12 februari 2019 via https://www.cs.​cmu.edu/​~15110-s13/Wing06-ct.pdf

Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about computing. In: Philosophical Transactions. Series A, Mathematical, Physical, and Engineering Sciences, 366 (1881), pp. 3717–3725.

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49 (3), pp. 33–35.

 

Download scriptie (7.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Mevr. E. Rosseel en Mevr. A. Deleu
Thema('s)