Duurzame bosbouw biedt extra voordelen

Eva
Toebat

Ben je het FSC (‘Forest Stewardship Council’) label al eens tegengekomen in een boek of op een houtproduct? Dit wil zeggen dat het product afkomstig is van duurzaam beheerde bossen of plantages. Duurzame bosbouw houdt rekening met het economisch aspect, maar ook met het behoud van ecologische en sociale waarden. De visie is om aan de noden van zowel de huidige als toekomstige generatie te kunnen voorzien. Maar is het controlemechanisme van duurzaam bosbeheer effectief? Daar poogde dit onderzoek een antwoord op te geven

Het verdwijnen van grote bosoppervlaktes en het verlies van biodiversiteit zorgde in de jaren ’90 voor het ontstaan van certificering van duurzaam bosbeheer en resulterende producten. FSC was hierbij het eerste certificeringsmechanisme. Doorheen de 25 jaar dat FSC bestaat, gebeurde er reeds onderzoek naar de ecologische effecten ervan op het bossen, plantages en hun omgeving. Zo werd gekeken naar de invloed op het behoud en herstel van de biodiversiteit, koolstofopslag door de bomen, het behoud van natuurlijke leefgebieden voor soorten en de vermindering van ontbossing. Deze studies toonden aan hoe complex het onderzoeken van invloeden van deze certificering is, o.a. door de vele beïnvloedende factoren. Verder gebruikten deze studies een hele reeks verschillende onderzoeksmethoden, waardoor resultaten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Conclusies over de ecologische impact van FSC certificering op bossen of plantages zijn dus nog niet eenduidig. 

Houtoogst in een gecertificeerde plantage

In dit onderzoek werd een onderzoeksmethode ontwikkeld voor de evaluatie van de ecologische impact van FSC certificering, meer bepaald op de levering van ecosysteemdiensten. Dit zijn de voordelen die mensen verkrijgen van ecosystemen. En een ecosysteem is het geheel van levende organismen en hun niet-levende omgeving, die met elkaar interageren. Zo kan een ‘gezond’ bosecosysteem bijvoorbeeld niet alleen hout of pulp voor papier leveren, maar ook een bron zijn van andere producten zoals bijvoorbeeld paddenstoelen, water zuiveren en bodem vasthouden zodat deze niet wegspoelt. Andere voorbeelden van potentiële ‘extra’ voordelen kunnen gaan van een woonplaats voor dieren tot een spirituele of recreatiewaarde voor mensen. De methode werd getest in een studiegebied in Chili, waaruit ook bruikbare inzichten voortvloeiden.

Chili is een smal, langgerekt land in Zuid-Amerika met diverse klimaten, van continentale steppeklimaten in het zuiden tot mediterrane klimaten en woestijnklimaten meer noordwaarts. Het is daarnaast een goede studieplaats i.v.m. bosbouw. Met zijn oppervlakte van ongeveer 3 miljoen hectare plantages met exotische boomsoorten is het één van de tien belangrijkste bosbouwproducenten ter wereld. Bovendien is er ongeveer 2 300 600 ha bos of plantage FSC gecertificeerd. Het belang om ecologische effecten van FSC certificering te onderzoeken in Chili is gekoppeld aan de spectaculaire natuur. Een voorbeeld daarvan is de Valdiviaanse ecoregio in het zuiden. Deze kan gezien worden als een eiland, begrensd door de natuurlijke barrières van het Andesgebergte, de Pacifische Oceaan en de Atacama woestijn. Door de afzondering van andere levende organismen heeft het gebied een spectaculaire biodiversiteit en komen hier soorten voor die nergens anders ter wereld voorkomen. Het bevat ook één van de vijf gematigde regenwouden in de wereld. Deze biodiversiteit wordt echter bedreigd door o.a. het kappen van inheemse bossen, bosbranden en het omzetten van deze bossen naar landbouw of plantages met niet-inheemse of exotische boomsoorten. De combinatie van de opmerkelijke biodiversiteit en de risicovolle bedreigingen maken dat het één van de 35 biodiversiteitshotspots ter wereld is en dus belangrijk om te beschermen. Een strategie van het WWF (Wereld Natuurfonds) hierbij is de vrijwillige FSC certificering van bosbouwbedrijven in combinatie met het monitoren van de sociale en ecologische effecten van deze certificering. 

Uitzicht op de natuur van Santuario el Cañi (Pucón)

De ontwikkelde methode bestaat uit verschillende stappen. Eerst wordt gekeken welke ecosysteemdiensten een mogelijk verband hebben met de principes en criteria van FSC certificering. Vervolgens helpt een enquête voor personen uit verschillende sectoren gerelateerd aan FSC certificering om de meest relevante ecosysteemdiensten voor het studiegebied te selecteren. In het geval van het Chileense studiegebied waren dat waterregulering, zoetwatervoorziening, bescherming van de biodiversiteit van planten en dieren en het vasthouden van bodem. Er werd voor elke dienst ook gevraagd naar de lengte van de nodige onderzoeksperiode om effecten te kunnen zien. Hierbij werd in Chili het belang van langdurige evaluatie onderstreept, maar invloeden op bijvoorbeeld zoetwatervoorziening of natuurlijke leefgebieden zouden al zichtbaar kunnen zijn binnen de tien jaar na het begin van certificering. Verder moesten ondervraagden aanwijzen welke diensten al dan niet samen kunnen voorkomen in het studiegebied. Hierbij hielden zij rekening met bijvoorbeeld bestaande interacties en ecologische processen. Hout- en pulpproductie zou bijvoorbeeld hand in hand kunnen gaan waterzuivering, klimaatregulering en het vasthouden van de bodem. Deze productie zou echter een negatieve invloed kunnen hebben op het behoud van biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden van dieren en planten. 

In een volgende stap worden bestaande modellen gebruikt om natuurlijke ecosystemen te simuleren. Dit heeft als voordeel dat grotere gebieden en verschillende scenario’s bekeken kunnen worden, i.t.t. bij complete veldonderzoeken. Door lokale gegevens in te voeren, wordt het studiegebied als het ware nagebootst op de computer. Om deze gegevens te verzamelen worden satellietbeelden en Google Earth beelden bewerkt. Verder is het mogelijk om veldwerk te combineren met de raadpleging van experts, wetenschappelijke literatuur en openbaar beschikbare databanken. De modellen geven dan aan hoeveel van een ecosysteemdienst geleverd wordt, wat vervolgens zelfs omgezet kan worden naar een geldwaarde. Voorbeelden die in dit onderzoek getest werden zijn zoet water opbrengst, de mate van bodembescherming en de natuurlijke leefgebied kwaliteit. De laatste stap omvat een statistische analyse om effecten van andere invloeden uit te sluiten en dus te komen tot invloeden van FSC certificering. Ten slotte worden verschillende voorstellen gegeven om de methode te verbeteren en uit te breiden.

De combinatie van enquêtes met lokale gegevens en modellen leidde tot een methode die in volgende onderzoeken naar FSC effectiviteit gebruikt kan worden. Zo kunnen resultaten gemakkelijker vergeleken worden. Resultaten uit Chili toonden indicaties van positieve invloeden op bodembehoud, natuurlijke leefgebieden en zoetwatervoorziening. Let dus zeker op het FSC label bij jouw volgende aankoop van boeken, papier of houtproducten.

Bibliografie

Acuña, H., Avendaño, J., & Ovalle, C. (1983). Caracterizacion y variabilidad de la pradera natural del secano interior de la zona Mediterranea subhumeda. Agricultura Técnica, 43, 27–38.

Agricultural Department (MINISTERIO DE AGRICULTURA). (1974). FIJA REGIMEN LEGAL DE LOS TERRENOS FORESTALES O PREFERENTEMENTE APTOS PARA LA FORESTACION, Y ESTABLECE NORMAS DE FOMENTO SOBRE LA MATERIA, Decreto Ley 701. Retrieved May 1, 2019, from https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6294

Agricultural Department (MINISTERIO DE AGRICULTURA). (1990a). DECLARA MONUMENTO NATURAL A LA ARAUCARIA ARAUCANA. Santiago, Chile. Retrieved from http://www.conservacionybiodiversidad.cl/wp- content/uploads/2012/03/Monumento-Natural-Araucaria-araucana.pdf

Agricultural Department (MINISTERIO DE AGRICULTURA). (1990b). DECLARA MONUMENTO NATURAL A LA ESPECIE FORESTAL ALERCE. Retrieved December 2, 2018, from https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=8102&idParte=

Agricultural Department (MINISTERIO DE AGRICULTURA). (2008). LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL. Retrieved May 1, 2019, from https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=274894

Agricultural Research Institute (Instituto de investigaciones agropecuarias) (INIA). (2018). Programa de Recursos Genéticos. Retrieved January 2, 2019, from http://www.inia.cl/recursosgeneticos/index.html

Ahmed, O. S., Shemrock, A., Chabot, D., Dillon, C., Williams, G., Wasson, R., & Franklin, S. E. (2017). Hierarchical land cover and vegetation classification using multispectral data acquired from an unmanned aerial vehicle. International Journal of Remote Sensing, 38(8–10), 2037–2052.

Akar, Ö., & Güngör, O. (2012). Classification of multispectral images using Random Forest algorithm. Journal of Geodesy and Geoinformation, 1(2), 105–112.

Albers, C. (2018a). Laboratorio de Geografía: Región de La Araucanía. Retrieved October 10, 2018, from http://labgeo.ufro.cl/fichas/chile_utm18/ficha09utm18.html

Albers, C. (2018b). Laboratorio de Geografía: Región del Biobío. Retrieved October 10, 2018, from http://labgeo.ufro.cl/fichas/chile_utm18/ficha08utm18.html

Allen, R G, Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56; FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Geophysics, 156, 178. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/x0490e/x0490e00.htm

Allmapsoft. (2019). Google earth images downloader 6.24 [software]. Retrieved from http://www.allmapsoft.com/

Altamirano, A., Aplin, P., Miranda, A., Cayuela, L., Algar, A. C., & Field, R. (2013). High rates of forest loss and turnover obscured by classical landscape measures. Applied Geography, 40, 199–211.

Alves, M. E. B. (2009). Disponibilidade e demanda hídrica na produtividade da cultura do eucalipto. Universidade Federal de Viçosa Viçosa.

Amigo, J., & Ramírez, C. (1998). A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. Plant Ecology, 136(1), 9–26.

Andrade, F. M. J., & Morales, S. A. C. (2014). Invasiones biológicas en Chile: Causas globales e impactos locales. Ediciones UC.

Anon. (1995). Annex 1 of the resolution L2 Pan-European criteria and indicators for sustainable forest management. Adopted by the expert level follow-up meetings of the Helsinki conference in Geneva, June 24, 1994 and in Antalya, January 23, 1995.

Arauco. (2018). Forestal Arauco: certificaciones. Retrieved March 20, 2019, from https://www.arauco.cl/europe/sostenibilidad/certificaciones/

Armestó, J. J., Aravena, J. C., Villagrán, C., Pérez, C., Parker, G. G., Armestó, J. J., & Kalin Arroyo, M. (1996). Bosques templados de la Cordillera de la Costa.

Armesto, J J, & Rozzi, R. (1989). Seed dispersal syndromes in the rain forest of Chiloé: evidence for the importance of biotic dispersal in a temperate rain forest. Journal of Biogeography, 219–226.

Armesto, Juan J. (1995). Los bosques templados del sur de Chile y Argentina: una isla biogeográfica. Ecología de Los Bosques Nativos de Chile, 23–28.

Arroyo, M. T. K., Cavieres, L., PeĄaloza, A., Riveros, M., Faggi, A. M., Armestó, J. J., Kalin Arroyo, M. (1995). Relaciones fitogeográficas y patrones regionales de riqueza de especies en la flora del bosque lluvioso templado de Sudamérica. In J. Armesto, C. Villagrán, & M. T. K. Arroyo (Eds.), Ecología de los bosques nativos de Chile (pp. 71– 99). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Arroyo, M. T. K., Cavieres, L., PeĄaloza, A., Riveros, M., Faggi, A. M., Armestó, J. J., ... Kalin Arroyo, M. (1996). Relaciones fitogeográficas y patrones regionales de riqueza de especies en la flora del bosque lluvioso templado de Sudamérica.

ASI. (2018). About. Retrieved December 22, 2018, from http://www.accreditation- services.com/s/about

Atyi, R. E., & Simula, M. (2002). Forest certification: pending challenges for tropical timber (No 19). Japan, ITTO.

Auld, G., Bozzi, L., Cashore, B., Levin, K., & Renckens, S. (2007). Can Non-State Governance “Ratchet-up” Global Standards? Assessing their Indirect Effects and Evolutionary Potential. Review of European Community and International Environmental Law, 16(2), 158.

Auld, G., & Bull, G. Q. (2003). The institutional design of forest certification standards initiatives and its influence on the role of science: the case of forest genetic resources. Journal of Environmental Management, 69(1), 47–62.

Auld, G., Gulbrandsen, L. H., & McDermott, C. L. (2008). Certification schemes and the impacts on forests and forestry. Annual Review of Environment and Resources, 33, 187–211.

Axelrod, D. I., Arroyo, M. T. K., & Raven, P. H. (1991). Historical development of temperate vegetation in the Americas. Revista Chilena de Historia Natural, 64(1991), 413–446.

Azevedo, JoÃo C, Williams, J. R., Messina, M. G., & Fisher, R. F. (2005). Impacts of the sustainable forestry initiative landscape level measures on hydrological processes. Water Resources Management, 19(2), 95–110.

Azevedo, Joao C, Wu, X. Ben, Messina, M. G., & Fisher, R. F. (2005). Assessment of sustainability in intensively managed forested landscapes: A case study in eastern Texas. Forest Science, 51(4), 321–333.

Bagstad, K. J., Cohen, E., Ancona, Z. H., McNulty, S. G., & Sun, G. (2018). The sensitivity of ecosystem service models to choices of input data and spatial resolution. Applied Geography, 93, 25–36.

Baharuddin, H. G., & Simula, M. (1998). Timber certification: progress and issues. ITTO, Yokohama, 1, 998.

Balvanera, P., Siddique, I., Dee, L., Paquette, A., Isbell, F., Gonzalez, A., Griffin, J. N. (2013). Linking biodiversity and ecosystem services: current uncertainties and the necessary next steps. BioScience, 64(1), 49–57.

Bangash, R. F., Passuello, A., Sanchez-Canales, M., Terrado, M., López, A., Elorza, F. J., Schuhmacher, M. (2013). Ecosystem services in Mediterranean river basin: climate change impact on water provisioning and erosion control. Science of the Total Environment, 458, 246–255.

Baral, H., Keenan, R. J., Sharma, S. K., Stork, N. E., & Kasel, S. (2014). Spatial assessment and mapping of biodiversity and conservation priorities in a heavily modified and fragmented production landscape in north-central Victoria, Australia. Ecological Indicators, 36, 552–562.

Barbosa de Lima, A., Keppe, A. L. N., Maule, F. E., Sparovek, G., Alves, M. C., & Maule, R. F. (2009). Does certification make a difference? Impact assessment study on FSC/SAN certification in Brazil. Published by Imaflora, Sao Paulo, Brazil.

Barclay, S., Todd, C., Finlay, I., Grande, G., & Wyatt, P. (2002). Not another questionnaire! Maximizing the response rate, predicting non-response and assessing non-response bias in postal questionnaire studies of GPs. Family Practice, 19(1), 105–111.

Baruch, Y. (1999). Response rate in academic studies-A comparative analysis. Human Relations, 52(4), 421–438.

Beckman, T., Colwell, A., & Cunningham, P. H. (2009). The emergence of corporate social responsibility in Chile: The importance of authenticity and social networks. Journal of Business Ethics, 86(2), 191.

Belgiu, M., & Drăguţ, L. (2016). Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 114, 24– 31.

Bhagabati, N. K., Ricketts, T., Barano, T., Sulistyawan, S., Conte, M., Ennaanay, D., ... Wolny, S. (2014). Ecosystem services reinforce Sumatran tiger conservation in land use plans. BIOLOGICAL CONSERVATION, 169, 147–156. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.010

Birkinshaw, S. J., Bathurst, J. C., Iroumé, A., & Palacios, H. (2011). The effect of forest cover on peak flow and sediment discharge—an integrated field and modelling study in central–southern Chile. Hydrological Processes, 25(8), 1284–1297.

Blackman, A., & Rivera, J. E. (2010). The evidence base for environmental and socioeconomic impacts of ‘sustainable’certification.

Blaschke, T. (2010). Object based image analysis for remote sensing. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 65(1), 2–16.

Bleaney, A. (2010). Certification in Indonesia: a practitioner perspective. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 65–71). Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno. (1974). FIJA REGIMEN LEGAL DE LOS 85

TERRENOS FORESTALES O PREFERENTEMENTE APTOS PARA LA FORESTACION, Y ESTABLECE NORMAS DE FOMENTO SOBRE LA MATERIA. Retrieved from https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6294

Bonilla, C. A., & Johnson, O. I. (2012). Soil erodibility mapping and its correlation with soil properties in Central Chile. Geoderma, 189, 116–123.

Bonilla, C. A., Reyes, J. L., & Magri, A. (2010). Water erosion prediction using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) in a GIS framework, central Chile. Chilean Journal of Agricultural Research, 70(1), 159–169.

Bonilla, C. A., & Vidal, K. L. (2011). Rainfall erosivity in central Chile. Journal of Hydrology, 410(1–2), 126–133.

Borselli, L., Cassi, P., & Torri, D. (2008). Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: a GIS and field numerical assessment. Catena, 75(3), 268–277.

Boscolo, M., & Vincent, J. R. (2003). Nonconvexities in the production of timber, biodiversity, and carbon sequestration. Journal of Environmental Economics and Management, 46(2), 251–268.

Bosshard, R., Catalán, R., Montenegro, I., Díaz, S., & Opazo, C. (2015). Plan Estratégico 2016 – 2020, WWF Chile. Valdivia, Chile.

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

Brotto, L., Murray, J., Pettenella, D., Secco, L., & Masiero, M. (2010). Biodiversity in the Peruvian Amazon. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 112–119). Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Brown, T. C., Bergstrom, J. C., & Loomis, J. B. (2007). Defining, valuing, and providing ecosystem goods and services. Natural Resources Journal, 329–376.

Brynjolfsson, E., Hu, Y., & Simester, D. (2011). Goodbye pareto principle, hello long tail: The effect of search costs on the concentration of product sales. Management Science,57(8), 1373–1386.

Burgos, J. J. (1985). Clima del extremo sur de Sudamérica. In O. Boelcke, D. Moore, & F.

Roig (Eds.), Transecta botánica de la Patagonia Austral (pp. 10–40). Buenos Aires:

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Burkhard, B., & Maes, J. (2017). Mapping ecosystem services. Advanced Books, 1, e12837.

Canadell, J., Jackson, R. B., Ehleringer, J. B., Mooney, H. A., Sala, O. E., & Schulze, E.-D. (1996). Maximum rooting depth of vegetation types at the global scale. Oecologia, 108(4), 583–595.

Cashore, B. W., Auld, G., & Newsom, D. (2004). Governing through markets: Forest certification and the emergence of non-state authority. New Haven, US: Yale University Press.

Cashore, B. (2004). Learning and forest certification. Yale University, New Haven.

Cashore, B, & Auld, G. (2012). Steering committee of the state-of-knowledge assessment of standards and certification. Toward sustainability: the roles and limitations of certification. Washington, DC: RESOLVE, Inc.

Cashore, Benjamin. (2002). Legitimacy and the privatization of environmental governance:How non–state market–driven (NSMD) governance systems gain rule–making authority. Governance, 15(4), 503–529.

Cashore, Benjamin, Gale, F., Meidinger, E., & Newsom, D. (2006). Confronting sustainability: forest certification in developing and transitioning countries. Yale University Faculty of Environmental Studies Publication Series.

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. (2018a). Precipitación satelital.Retrieved October 2, 2018, from http://www.cr2.cl/datos-precipitacion-satelital/

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. (2018b). Productos grillados. Retrieved October 2, 2018, from http://www.cr2.cl/datos-productos-grillados/

CERTFOR. (2018). CERTFOR/PEFC. Retrieved May 1, 2019, from https://certfor.org/certfor.php?id=3#contenido

Chen, B., Huang, B., & Xu, B. (2017). Multi-source remotely sensed data fusion for improving land cover classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 124, 27–39.

Choudhury, B. (1999). Evaluation of an empirical equation for annual evaporation using field observations and results from a biophysical model. Journal of Hydrology, 216(1–2), 99–110.

Clark, C. J., Poulsen, J. R., Malonga, R., & ELKAN PW, J. (2009). Logging concessions can extend the conservation estate for Central African tropical forests. Conservation Biology, 23(5), 1281–1293.

Clark, M. R., & Kozar, J. S. (2011). Comparing sustainable forest management certifications standards: a meta-analysis. Ecology and Society, 16(1).

Cline, R. G., Ragus, J., Hogan, G. D., Maynard, D. G., Foster, N. W., Terry, T. A., Carter, M. C. (2006). Policies and practices to sustain soil productivity: perspectives from the public and private sectors. Canadian Journal of Forest Research, 36(3), 615–625.

Collin, A., Nadaoka, K., & Nakamura, T. (2014). Mapping VHR water depth, seabed and land cover using Google Earth data. ISPRS International Journal of Geo-Information,3(4), 1157–1179.

CONAF. (2013). CONAF, POR UN CHILE FORESTAL SUSTENTABLE.

CONAF. (2016a). Incendios Forestales 2015. Retrieved October 2, 2018, from http://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Incendios-Forestales-2015.rar

CONAF. (2016b). Sistema Nacional de Quemas 2015. Retrieved October 2, 2018, from http://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Quemas-2015.rar

CONAF. (2017). Superficies de uso de suelo regional (actualizado a agosto 2017). Retrieved February 2, 2019, from http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en chile/catastro-vegetaci…

CONAF. (2018a). Incendios de Gran Magnitud 2016. Retrieved December 2, 2018, from http://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Incendios_gran_magnitud_2016.rar

CONAF. (2018b). Sistema de Información Territorial SIT CONAF. Retrieved October 2, 2018, from https://sit.conaf.cl

Conama. (1999). Estadísticas del Medio Ambiente 1994 – 1998. Santiago, Chile.

Conchedda, G., Durieux, L., & Mayaux, P. (2008). An object-based method for mapping and change analysis in mangrove ecosystems. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(5), 578–589.

Conti, H. A. (1998). Características climáticas de la Patagonia. Flora Patagónica, 1, 31–47.

Contreras, J., Bonilla, C. A., & Troncoso, J. (2012). A new method of assessing water erosion risk in forest operations based on rainfall variability. Bosque, 33(1), 83–86.

Corcoran, J., Knight, J., & Gallant, A. (2013). Influence of multi-source and multi-temporal remotely sensed and ancillary data on the accuracy of random forest classification of wetlands in Northern Minnesota. Remote Sensing, 5(7), 3212–3238.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2008). Catastros de Uso de Suelo y Vegetación.Retrieved January 2, 2016, from http://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Catastro_uso_suelo_y_vegetacion…

Corporación Nacional Forestal (CONAF). (2016). Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Retrieved September 4, 2018, from http://www.ide.cl/descargas/capas/conaf/Catastro_uso_suelo_y_vegetacion…

Corvalan, C., Hales, S., McMichael, A. J., Butler, C., Campbell-Lendrum, D., Confalonieri, U. and all other Millennium Ecosystem Assessment Authors. (2005). MA Conceptual Framework.

CPET. (2010). Evaluation of category A evidence: Review of forest certification schemes. London.

Cubbage, F., Diaz, D., Yapura, P., & Dube, F. (2010). Impacts of forest management certification in Argentina and Chile. Forest Policy and Economics, 12(7), 497–504.

Cubbage, F., Mac Donagh, P., Júnior, J. S., Rubilar, R., Donoso, P., Ferreira, A., ... Balmelli, G. (2007). Timber investment returns for selected plantations and native forests in South America and the Southern United States. New Forests, 33(3), 237–255. de Boer, F. (2016). HiHydroSoil: A high resolution soil map of hydraulic properties.Wageningen, the Netherlands, 20.

De Grandi, G. F., Mayaux, P., Malingreau, J. P., Rosenqvist, A., Saatchi, S., & Simard, M. (2000). New perspectives on global ecosystems from wide-area radar mosaics: flooded forest mapping in the tropics. International Journal of Remote Sensing, 21(6–7), 1235– 1249.

de Koch, N. P. (2001). Software Engineering for Adaptive Hypermedia Systems-Reference Model, Modeling Techniques and Development Process.

Den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G. M. J., & Verheyen, K. (2010). Bosecologie en bosbeheer. Leuven, Belgium: Acco.

Deng, C., & Wu, C. (2013). The use of single-date MODIS imagery for estimating large- scale urban impervious surface fraction with spectral mixture analysis and machine learning techniques. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 86, 100– 110.

Desmet, P. J. J., & Govers, G. (1996). A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, 51(5), 427–433.

Deutskens, E., De Ruyter, K., Wetzels, M., & Oosterveld, P. (2004). Response rate and response quality of internet-based surveys: An experimental study. Marketing Letters, 15(1), 21–36.

Di Castri, F., & Hajek, E. R. (1976). Bioclimatología de Chile.

Dias, F. S., Bugalho, M. N., Rodríguez‐González, P. M., Albuquerque, A., & Cerdeira, J. O. (2015). Effects of forest certification on the ecological condition of Mediterranean streams. Journal of Applied Ecology, 52(1), 190–198.

Dillman, D. A. (2011). Mail and Internet surveys: The tailored design method--2007 Update with new Internet, visual, and mixed-mode guide. John Wiley & Sons.

Dirección General de Aguas. (2017a). Cuencas Banco Nacional de Aguas.

Dirección General de Aguas. (2017b). Subsubcuencas. Retrieved October 2, 2018, from  http://www.dga.cl/estudiospublicaciones/mapoteca/Cuencas/Subsubcuencas_…

Dirección General de Aguas. (2018). Derechos de aprovechamiento de aguas registrados en DGA.

Dissmeyer, G. E., & Foster, G. R. (1980). A guide for predicting sheet and rill erosion on forest land.

Dong, A., Tanji, K., Grattan, S., Karajeh, F., & Parlange, M. (1992). Water quality effects on eucalyptus ET. In Irrigation and Drainage: Saving a Threatened Resource—In Search of Solutions (pp. 164–170). ASCE.

Donohue, R. J., Roderick, M. L., & McVicar, T. R. (2012). Roots, storms and soil pores: Incorporating key ecohydrological processes into Budyko’s hydrological model. Journal of Hydrology, 436, 35–50.

Donoso, P. J., & Otero, L. A. (2005). Hacia una definición de país forestal:¿ Dónde se sitúa Chile? Bosque (Valdivia), 26(3), 5–18.

Duchelle, A. E., Kainer, K. A., & Wadt, L. H. O. (2014). Is certification associated with better forest management and socioeconomic benefits? A comparative analysis of three certification schemes applied to Brazil nuts in Western Amazonia. Society & Natural Resources, 27(2), 121–139.

Ebeling, J., & Yasué, M. (2009). The effectiveness of market-based conservation in the tropics: Forest certification in Ecuador and Bolivia. Journal of Environmental Management, 90(2), 1145–1153.

Echeverría, C., Coomes, D., Salas, J., Rey-Benayas, J. M., Lara, A., & Newton, A. (2006). Rapid deforestation and fragmentation of Chilean temperate forests. Biological Conservation, 130(4), 481–494.

Elbakidze, M., Angelstam, P., Andersson, K., Nordberg, M., & Pautov, Y. (2011). How does forest certification contribute to boreal biodiversity conservation? Standards and outcomes in Sweden and NW Russia. Forest Ecology and Management, 262(11), 1983–1995.

Elliott, C. (2000). Forest certification: a policy perspective. Bogor, Indonesia: Center of International Forestry Research (CIFOR).

Elliott, C., & Schlaepfer, R. (2001). The advocacy coalition framework: application to the policy process for the development of forest certification in Sweden. Journal of European Public Policy, 8(4), 642–661.

Entenmann, S. (2010). Certification of REDD+ pilot projects for biodiversity conservation. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 157–162).

Tropenbos International Wageningen, The Netherlands. Environmental Systems Research Institute (ESRI). (2017). ArcGIS Desktop: Release 10.6.

Environmental Systems Research Institute Inc. (2016). Fundamentals of georeferencing a raster dataset. Retrieved March 22, 2019, from https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and- images/fundamentals-for-georeferencing-a-raster-dataset.htm

Espinoza, G., Gutiérrez, J., & Hajek, E. (1979). Gradiente latitudinal de las temperaturas máximas, mínimas y medias en Chile. Anales Museo de Historia Natural Valparaíso, 12, 77–82.

European Space Agency (ESA). (2016). TRANSPARENTFORESTS. Retrieved December 30, 2018, from https://business.esa.int/projects/transparentforests

European Space Agency (ESA). (2018). Sentinel-1 Facts and Figures. Retrieved December 3, 2018, from: https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Senti…

European Space Agency (ESA). (2019). Sentinel-2 Facts and Figures. Retrieved December 28, 2018, from https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Senti…- 2/Facts_and_figures

Evison, I. J. (1998). FSC National Initiatives Manual. Oaxaca, Mexico: Forest Stewardship Council.

FAO. (2001). Global data on forest plantations resources. Retrieved March 16, 2019, from http://www.fao.org/3/y2316e/y2316e0b.htm

FAO. (2015). Global Forest Resources Assessment 2015 Desk reference. Rome.

FAO. (2018a). Cost of Soil Erosion. Retrieved December 24, 2018, from http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/cost-of-so… FAO. (2018b). Forest certification. Retrieved May 1, 2018, from http://www.fao.org//sustainable-forest-management/toolbox/modules/fores…

FAO. (2018c). Soil Improvements Trends. Retrieved December 20, 2018, from http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/soil-healt…

FAO. (2018d). The importance of sustainable water management. Retrieved November 3, 2018, from http://www.fao.org/land-water/water/en/

FAO. (2018e). The State of the World’s Forests 2018 - Forest pathways to sustainable development. Rome.

Fischer, C., Aguilar, F., Jawahar, P., & Sedjo, R. (2005). Forest certification: Toward common standards. Resources for the Future, Washington, DC, 28.

Flores, B., & Martínez, A. (2007). Monitoreo de aves de sotobosque en bosques con diferentes intensidades de aprovechamiento forestal. Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR Instituto Boliviano de Investigación Forestal.

Forestal Mininco. (2018). Forestal Mininco: certificaciones. Retrieved March 3, 2019, from http://www.forestalmininco.cl/nuestra-empresa/certificaciones-y-auditor…

Forman, R. T. T., Sperling, D., Bissonette, J. A., Clevenger, A. P., Cutshall, C. D., Dale, V. H., ... Goldman, C. R. (2003). Road ecology: science and solutions. Island press.

Foster, B. C., Wang, D., & Keeton, W. S. (2008). An exploratory, post-harvest comparison of ecological and economic characteristics of Forest Stewardship Council certified and uncertified northern hardwood stands. Journal of Sustainable Forestry, 26(3), 171– 191.

Frost, B., Mayers, J., & Roberts, S. (2003). Growing credibility–Impact of certification on forests and people in South Africa. IIED & CSIR.

FSC-International. (2015). International Generic Indicators FSC-STD-60-004 V1-0 EN. Retrieved from https://ic.fsc.org/en/document-center/id/335

FSC. (2009). FSC Step-by-Step Guide. Good practice guide to meeting FSC certification requirements for biodiversity and High Conservation Value Forests in Small and Low Intensity Managed Forests (SLIMFs). FSC Technical Series No. 2009 – T002. Bonn. Retrieved from https://www.academia.edu/12359631/FSC_step-by- step_guide_Good_practice_guide_to_meeting_FSC_certification_requirements_for_bi odiversity_and_High_Conservation_Value_Forests_in_Small_and_Low_Intensity_Ma naged_Forests?auto=download

FSC. (2012). Infographic_FSC certified forest carbon projects_Nov2012.pdf.

FSC. (2014). FSC® and Plantations FSC’s position on plantations. Bonn, Germany: FSC Global Development GmbH.

FSC. (2015a). FSC’s Theory of Change.

FSC. (2015b). Inernational Intergeneric Indicators. Retrieved December 22, 2018, from http://igi.fsc.org

FSC. (2016a). 20 % OF FOREST-BASED TRADE BY 2020 | METHODOLOGY, 4–5. FSC. (2016b). 20 PER CENT OF FOREST-BASED TRADE BY 2020. Retrieved December 30, 2018, from https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-tools/local-market- successes/20…

FSC. (2016c). Ecosystem Services Certification Document (ESCD) for Huong Son, VietNam.

FSC. (2016d). FSC® Glossary of Terms FSC-STD-01-002. Retrieved from https://ca.fsc.org/preview.fsc-glossary-of-terms-fsc-std-01-002.a-833.p…

FSC. (2017a). Ecosystem Services Certification Document (ESCD) for Ratah Timber, Long Hubung sub-district, Ulu Mahakam District, East Kalimantan.

FSC. (2017b). ForCES : Creating Incentives to Protect Forests by Certifying Ecosystem Services. Final Report of the UN Environment/GEF-funded Project ‘Expanding FSC Certification at Landscape Level through Incorporating Additional Ecosystem Services (ID 3951)'. Bonn, Germany.

FSC. (2018a). 3 steps towards FSC certification. Retrieved December 23, 2018, from https://ic.fsc.org/en/for-business/3-steps-to-certification

FSC. (2018b). Chain of Custody Certification. Retrieved December 22, 2018, from https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/chain-of-custody-certif…

FSC. (2018c). ForCES. Forest Certification for Ecosystem Services. Retrieved December 30, 2018, from http://forces.fsc.org/how-does-fsc-ensure-that-ecosystem-services-are- maintained.23.htm

FSC. (2018d). FSC Principles and Criteria. Retrieved December 22, 2018, from https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/principles-criteria

FSC. (2018e). The General Assembly. Retrieved December 22, 2018, from https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/governance/general-assembly

FSC. (2018f). What is FSC. Retrieved December 22, 2018, from https://ic.fsc.org/en/what- is-fsc

FSC. (2019). FSC Facts & Figures. Germany.

FSC Chile. (2018). SUPERFICIE CERTIFICADA FSC-CHILE. Retrieved February 3, 2019, from https://cl.fsc.org/es-cl/certificacin/superficie-y-empresas-cetificadas…

FSC CHILE. (2012). ESTÁNDAR PARA LA CERTIFICACIÓN FSC DE PLANTACIONES FORESTALES DE OPERACIONES A GRAN Y PEQUEÑA ESCALA STDPL- 201205 / 311209. FSC CHILE.

Fu, B. P. (1981). On the calculation of the evaporation from land surface. Sci. Atmos. Sin5(1), 23–31.

Fuentes, N., Pauchard, A., Sánchez, P., Esquivel, J., & Marticorena, A. (2013). A new comprehensive database of alien plant species in Chile based on herbarium records. Biological Invasions, 15(4), 847–858.

Fuenzalida, H. (1950). Anfibios. In Geografía Económica de Chile, Tomo I (pp. 188–257). Santiago, Chile: Corporación de Fomento de la Producción.

Fuenzalida, H. (1965a). Clima. Geografía Económica de Chile. Corp. Fomento de La Producción (CORFO), 1, 188–325.

Fuenzalida, H. (1965b). Climatología. In Geografía económica de Chile: primer apendice (Vol. 1) (pp. 31–44). Santiago, Chile: Corporación de Fomento de la Producción.

Furman, R., & Gland, I. (2009). Lessons from implementing a Theory of change M&E system in the Livelihoods and Landscapes Strategy initiative. IUCN.

Gajardo, R. (1994). La vegetación Natural de Chile. Proposición de un sistema de clasificación y representación de la representación de la distribución geográficae.

Gan, J., & Cashore, B. (2013). Opportunities and challenges for integrating bioenergy into sustainable forest management certification programs. Journal of Forestry, 111(1), 11– 16.

Gardner, T. (2010). Monitoring biodiveristy in certified forests. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 27–33). Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Gaspari, F. J., Díaz Gómez, A. R., Delgado, M. I., & Senisterra, G. E. (2015). Evaluación del Servicio Ambiental de provisión hídrica en cuencas hidrográficas del sudeste bonaerense, Argentina. Revista de La Facultad de Agronomía, 114.

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2011). Impact evaluation in practice. Washington, DC: World Bank.

Gislason, P. O., Benediktsson, J. A., & Sveinsson, J. R. (2006). Random forests for land cover classification. Pattern Recognition Letters, 27(4), 294–300.

Glanz, H., & Carvalho, L. (2015). A Spanning Tree Hierarchical Model for Land Cover Classification. In Interdisciplinary Bayesian Statistics (pp. 125–134). Springer.

Gómez-Zamalloa, M. G., Caparrós, A., & Ayanz, A. S.-M. (2011). 15 years of Forest Certification in the European Union. Are we doing things right? Forest Systems, 20(1), 81–94.

Gomi, T., Dan Moore, R., & Hassan, M. A. (2005). Suspended sediment dynamics in small forest streams of the Pacific Northwest 1. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 41(4), 877–898.

Google. (2019). How images are collected. Retrieved January 2, 2019, from www.support.google.com/earth/answer/6327779?hl=en

GRASS Development Team. (2019). r.texture - Generate images with textural features from a raster map. Retrieved March 3, 2019, from https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/r.texture.html

Gulbrandsen, L. H. (2004). Overlapping public and private governance: Can forest certification fill the gaps in the global forest regime? Global Environmental Politics, 4(2), 75–99.

Gulbrandsen, L. H. (2005). The effectiveness of non-state governance schemes: a comparative study of forest certification in Norway and Sweden. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 5(2), 125–149.

Gullison, R. E. (2003). Does forest certification conserve biodiversity? Oryx, 37(2), 153– 165.

Guo, Z., Shao, X., Xu, Y., Miyazaki, H., Ohira, W., & Shibasaki, R. (2016). Identification of village building via Google Earth images and supervised machine learning methods. Remote Sensing, 8(4), 271.

Haase, P., Tonkin, J. D., Stoll, S., Burkhard, B., Frenzel, M., Geijzendorffer, I. R., ... McDowell, W. H. (2018). The next generation of site-based long-term ecological monitoring: Linking essential biodiversity variables and ecosystem integrity. Science of the Total Environment, 613, 1376–1384.

Hagan, J. M., Irland, L. C., & Whitman, A. A. (2005). Changing timberland ownership in the Northern Forest and implications for biodiversity. Manomet Center for Conservation Sciences, Forest Conservation Program.

Hajek, ERNST R, & Gutiérrez, J. (1978). Distribución de unidades térmicas en Chile. Ciencia e Investigación Agraria, 5(1–2), 83–92.

Hajek, Ernst R, Pacheco, M., & Passalacqua, A. (1972). Análisis bioclimático de la sequía en la zona de tendencia mediterránea de Chile. Laboratorio de Ecología, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile.

Hall, L. S., Krausman, P. R., & Morrison, M. L. (1997). The habitat concept and a plea for standard terminology. Wildlife Society Bulletin, 173–182.

Hamel, P., Chaplin-Kramer, R., Sim, S., & Mueller, C. (2015). A new approach to modeling the sediment retention service (InVEST 3.0): Case study of the Cape Fear catchment, North Carolina, USA. Science of the Total Environment, 524, 166–177.

Hamel, P., & Guswa, A. J. (2015). Uncertainty analysis of a spatially explicit annual water- 95 balance model: case study of the Cape Fear basin, North Carolina. Hydrology and Earth System Sciences, 19(2), 839–853.

Harshaw, H. W., Sheppard, S., & Lewis, J. L. (2007). A review and synthesis of social indicators for sustainable forest management. Journal of Ecosystems and Management8(2).

Havstad, K. M., & Herrick, J. E. (2003). Long-term ecological monitoring. Arid Land Research and Management, 17(4), 389–400.

Hayes, M. M., Miller, S. N., & Murphy, M. A. (2014). High-resolution landcover classification using Random Forest. Remote Sensing Letters, 5(2), 112–121.

He, J., Huang, J., & Li, C. (2017). The evaluation for the impact of land use change on habitat quality: A joint contribution of cellular automata scenario simulation and habitat quality assessment model. Ecological Modelling, 366, 58–67.

Heilmayr, R., & Lambin, E. F. (2016). Impacts of nonstate, market-driven governance on Chilean forests. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(11), 2910–2915.

Henderson, D. A. (1991). The influence of corporate strategy, structure and technology on location of procurement and sales.

Hengl, T., de Jesus, J. M., Heuvelink, G. B. M., Gonzalez, M. R., Kilibarda, M., Blagotić, A., ... Bauer-Marschallinger, B. (2017). SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning. PLoS One, 12(2), e0169748.

Hernández, H. J., Galleguillos, M., & Estades, C. (2016). Mapa de Cobertura de Suelos de Chile 2014 : Descripción del Producto.

Heywood, V. H., & Watson, R. T. (1995). Global biodiversity assessment (Vol. 1140). Cambridge University Press Cambridge.

Hirschberger, P. (2005). The effects of PEFC certification: An analysis of audit reports of PEFC Germany. Gland, Switzerland: World Wide Fund for Nature (WWF).

Hodgdon, B. D., & Martínez, G. (2015). Transforming small-scale non-timber forest production into competitive enterprise: a case study of work with Brazil nut producer associations (Madre de Dios, Peru). Multilateral Investment Fund.

Holvoet, B., & Muys, B. (2004). Sustainable forest management worldwide: a comparative assessment of standards. International Forestry Review, 6(2), 99–122.

Honorato, R., Barrales, L., Peña, I., & Barrera, F. (2001). Evaluación del modelo USLE en la estimación de la erosión en seis localidades entre la IV y IX región de Chile. Ciencia e Investigación Agraria: Revista Latinoamericana de Ciencias de La Agricultura28(1), 7–14.

Huang, J. Y., Hubbard, S. M., & Mulvey, K. P. (2003). Obtaining valid response rates: considerations beyond the tailored design method. Evaluation and Program Planning26(1), 91–97.

Huber, A., & Iroumé, A. (2001). Variability of annual rainfall partitioning for different sites and forest covers in Chile. Journal of Hydrology, 248(1–4), 78–92.

Huber, J. (1979). Estimación empírica de las características hidrológicas de Chile [hidrología]. Empirical estimate of hydrological characteristics of Chile [hidrology]. Agro Sur (Chile) v. 7 (2) p. 57-65.

Hughell, D., & Butterfield, R. (2008). Impact of FSC Certification on Deforestation and the Incidence of Wildfires in the Maya Biosphere Reserve. Rainforest Alliance New York, NY, USA.

Hyde, W. F. (2012). The global economics of forestry. Routledge.

Hynynen, J., Ahtikoski, A., Siitonen, J., Sievänen, R., & Liski, J. (2005). Applying the MOTTI simulator to analyse the effects of alternative management schedules on timber and non-timber production. Forest Ecology and Management, 207(1–2), 5–18.

Ibarra-Vidal, H., & Ortiz, J. C. (2011). Los anfibios y reptiles en la Cordillera de Nahuelbuta. In A Wolodarsky-Franke & S. D. Herrera (Eds.), Cordillera de Nahuelbuta. RESERVA MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD (p. 20).

INFOR. (1997). Estadísticas forestales 1996. Boletín estadístico Num. 50.

INTA, APN, UACh, FVSA, & WWF. (1999). Mapeo de la Eco-región de los Bosques Valdivianos: Informe Final, Escala 1:500.000. Rec No. 45. Bariloche 51.

International Tropical Timber Organization. (1992). ITTO Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests. International Tropical Timber Organization.

Ioras, F., Abrudan, I. V., Dautbasic, M., Avdibegovic, M., Gurean, D., & Ratnasingam, J. (2009). Conservation gains through HCVF assessments in Bosnia-Herzegovina and Romania. Biodiversity and Conservation, 18(13), 3395.

IPCC. (2014). Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. (Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group I and II, Ed.). IPCC Working Group II.

Iroumé, A., & Palacios, H. (2013). Afforestation and changes in forest composition affect runoff in large river basins with pluvial regime and Mediterranean climate, Chile. Journal of Hydrology, 505, 113–125.

ISEAL Alliance. (n.d.). About ISEAL. Retrieved December 22, 2018, from https://www.isealalliance.org/about-iseal

ITTO. (1990). Guidelines for the Sustainable Management of Natural Tropical Forests. Yokohama.

ITTO. (2005). Revised ITTO criteria and indicators for the sustainable management of tropical forests, including reporting format. ITTO Policy Development Series. No. 15.

International Tropical Timber Organisation Yokohama.

IUCN. (2018). Araucaria araucana. Retrieved December 30, 2018, from https://www.iucnredlist.org/species/31355/2805113

Jaafari, S., & Nazarisamani, A. (2013). Comparison between land use/land cover mapping through Landsat and Google Earth imagery. Am. J. Agric. Environ. Sci, 13, 763–768.

Jagger, P., Sills, E. O., Lawlor, K., & Sunderlin, W. D. (2010). guide to learning about livelihoods impacts of REDD+ projects. CIFOR Occasional Paper 56. Bogor, Indonesia.

James, C. (2011). Theory of change review: A report commissioned by Comic Relief. Comic Relief. London.

Jara, C. G. (1982). Aegla bahamondei, new species (Crustacea: Decapoda: Anomura) from the coastal mountain range of Nahuelbuta, Chile. Journal of Crustacean Biology, 2(2), 232–238.

Jaung, W., Bull, G. Q., Putzel, L., Kozak, R., & Elliott, C. (2016). Bundling forest ecosystem services for FSC certification: an analysis of stakeholder adaptability. International Forestry Review, 18(4), 452–465.

Jiménez, J. E. (2011). El Zorro de Darwin. In Alexia Wolodarsky-Franke & S. D. Herrera (Eds.), Cordillera de Nahuelbuta. RESERVA MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD (p. 24). WWF Chile.

Johansson, J., & Lidestav, G. (2011). Can voluntary standards regulate forestry?—Assessing the environmental impacts of forest certification in Sweden. Forest Policy and Economics, 13(3), 191–198.

Kalonga, S. K., Midtgaard, F., & Klanderud, K. (2016). Forest certification as a policy option in conserving biodiversity: An empirical study of forest management in Tanzania. Forest Ecology and Management, 361, 1–12.

Karasiak, Nicolas, & Perbet, P. (2018). Remote Sensing of Distinctive Vegetation in Guiana Amazonian Park. QGIS and Applications in Agriculture and Forest, 2, 215–245.

Karasiak, Nicolaz. (2018). Dzetsaka: v3.4.3 (Version v3.4.3). Retrieved from http://doi.org/10.5281/zenodo.2552285

Kariuki, M., Kooyman, R. M., Smith, R. G. B., Wardell-Johnson, G., & Vanclay, J. K. (2006). Regeneration changes in tree species abundance, diversity and structure in logged and unlogged subtropical rainforest over a 36-year period. Forest Ecology and Management, 236(2–3), 162–176.

Karwan, D. L., Gravelle, J. A., & Hubbart, J. A. (2007). Effects of timber harvest on suspended sediment loads in Mica Creek, Idaho. Forest Science, 53(2), 181–188.

Keenan, R. J., Reams, G. A., Achard, F., de Freitas, J. V, Grainger, A., & Lindquist, E. (2015). Dynamics of global forest area: Results from the FAO Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management, 352, 9–20.

Killeen, T. J., Calderon, V., Soria, L., Quezada, B., Steininger, M. K., Harper, G., ... Tucker, C. J. (2007). Thirty years of land-cover change in Bolivia. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(7), 600–606.

Kleinschroth, F., Garcia, C., & Ghazoul, J. (2018). Reconciling certification and intact forest landscape conservation. Ambio, 1–7.

Kleinschroth, F., Gourlet-Fleury, S., Sist, P., Mortier, F., & Healey, J. R. (2015). Legacy of logging roads in the Congo Basin: how persistent are the scars in forest cover? Ecosphere, 6(4), 1–17.

Kleinschroth, F., Healey, J. R., & Gourlet‐Fleury, S. (2016). Sparing forests in Central Africa: re‐use old logging roads to avoid creating new ones. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(1), 9–10.

Kouli, M., Soupios, P., & Vallianatos, F. (2009). Soil erosion prediction using the revised universal soil loss equation (RUSLE) in a GIS framework, Chania, Northwestern Crete, Greece. Environmental Geology, 57(3), 483–497.

Kozak, R. A., Cohen, D. H., Lerner, J., & Bull, G. Q. (2004). Western Canadian consumer attitudes towards certified value-added wood products: an exploratory assessment. Forest Products Journal, 54(9), 21–24.

Kukkonen, M., Rita, H., Hohnwald, S., & Nygren, A. (2008). Treefall gaps of certified, conventionally managed and natural forests as regeneration sites for Neotropical timber trees in northern Honduras. Forest Ecology and Management, 255(7), 2163–2176.

Labarías, R. C., & Wilken, P. (2006). Bosques y comunidades del sur de Chile. Editorial Universitaria.

Lagan, P., Mannan, S., & Matsubayashi, H. (2007). Sustainable use of tropical forests by reduced-impact logging in Deramakot Forest Reserve, Sabah, Malaysia. In Sustainability and Diversity of Forest Ecosystems (pp. 414–421). Springer.

Laliberte, A. S., Rango, A., Havstad, K. M., Paris, J. F., Beck, R. F., McNeely, R., & Gonzalez, A. L. (2004). Object-oriented image analysis for mapping shrub encroachment from 1937 to 2003 in southern New Mexico. Remote Sensing of Environment, 93(1–2), 198–210.

Lammerts van Bueren, & Blom, E. M. (1997). Hierarchical framework for the formulation of sustainable forest management standards. Tropenbos Foundation.

Lara, A, Solari, M. E., Rutherford, P., Thiers, O., Trecaman, R., Molina, R., ... Montory, C. (1999). Cobertura de la vegetación original de la Ecoregión de los bosques valdivianos en Chile hacia 1550. Informe Técnico, Proyecto FB, 49.

Lara, Antonio, Soto, D., Armesto, J., Donoso, P., & Wernli, C. (2003). Componentes científicos clave para una política nacional sobre usos, servicios y conservación de los bosques nativos chilenos.

Lasch, P., Badeck, F.-W., Suckow, F., Lindner, M., & Mohr, P. (2005). Model-based analysis of management alternatives at stand and regional level in Brandenburg (Germany). Forest Ecology and Management, 207(1–2), 59–74.

Lee, P., Smyth, C., & Boutin, S. (2004). Quantitative review of riparian buffer width guidelines from Canada and the United States. Journal of Environmental Management, 70(2), 165–180.

Leubert, F., & Pliscoff, P. (2004). Informe Final CLASIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD ECOLÓGICA DE ÁREAS PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN EN LA ECORREGIÓN VALDIVIANA (documento N°10, serie de publicaciones, Programa Ecoregión Valdiviana). Valdivia, Chile.

Liimatainen, M., & Harkki, S. (2001). Anything Goes?: Report on PEFC-certified Finnish Forestry. Greenpeace.

Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2014). Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons.

Lin, Y.-P., Lin, W.-C., Wang, Y.-C., Lien, W.-Y., Huang, T., Hsu, C.-C., Crossman, N. D. (2017). Systematically designating conservation areas for protecting habitat quality and multiple ecosystem services. Environmental Modelling & Software, 90, 126–146.

Little, C., Zambrano, M., Benítez, S., & Rivera, A. (2016). Aguas continentales. In Estado del medio ambiente en Chile. Santiago.

Lopatin, E., Trishkin, M., & Gavrilova, O. (2016). Assessment of compliance with PEFC forest certification indicators with remote sensing. Forests, 7(4), 85.

Lu, D., Hetrick, S., & Moran, E. (2010). Land cover classification in a complex urban-rural landscape with QuickBird imagery. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 76(10), 1159–1168.

Luebert, F., & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.

MacDicken, K. G., Sola, P., Hall, J. E., Sabogal, C., Tadoum, M., & de Wasseige, C. (2015). Global progress toward sustainable forest management. Forest Ecology and Management, 352, 47–56.

Madlener, R., Robledo, C., Muys, B., & Freja, J. T. B. (2006). A sustainability framework for enhancing the long-term success of LULUCF projects. Climatic Change, 75(1–2), 241–271.

Maldonado, M. (2007). Monitoreo de anfibios y reptiles terrestres en áreas de aprovechamiento forestal en bosques de Bolivia. Instituto Boliviano de Investigación Forestal, Santa Cruz (Bolivia).

Mallinis, G., Koutsias, N., Tsakiri-Strati, M., & Karteris, M. (2008). Object-based classification using Quickbird imagery for delineating forest vegetation polygons in a Mediterranean test site. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(2), 237–250.

Mannan, S., Kitayama, K., Lee, Y. F., Chung, A., Radin, A., & Lagan, P. (2008). RIL for biodiversity and carbon conservation. ITTO Tropical Forest Update, 18(2), 7–9.

Martínez-Harms, M. J., & Balvanera, P. (2012). Methods for mapping ecosystem service supply: a review. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 8(1–2), 17–25.

Masters, M., Tikina, A., & Larson, B. (2010). Forest certification audit results as potential changes in forest management in Canada. The Forestry Chronicle, 86(4), 455–460.

Mathieu, R., Aryal, J., & Chong, A. (2007). Object-based classification of Ikonos imagery for mapping large-scale vegetation communities in urban areas. Sensors, 7(11), 2860–2880.

Mattli, W., & Büthe, T. (2003). Setting international standards: technological rationality or primacy of power? World Politics, 56(1), 1–42.

McDermott, C L, & Cashore, B. (2008). Assessing USGBC’s forest certification policy options: a summary report prepared by the Yale Program on Forest Policy and Governance. New Haven, CT: Yale Program on Forest Policy and Governance.

McDermott, Constance L, Noah, E., & Cashore, B. (2008). Differences that ‘matter’? A framework for comparing environmental certification standards and government policies. Journal of Environmental Policy and Planning, 10(1), 47–70.

McDermott, Constance Lynn. (2003). Personal trust and trust in abstract systems: a study of Forest Stewardship Council-accredited certification in British Columbia. University of British Columbia. Retrieved from https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.00…

McKinney, M. L. (2002). Urbanization, biodiversity, and conservation. Bioscience 52: 883890McKinney ML (2006) Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biol Conserv, 127, 247260.

MCPFE. (2000). General declarations and resolutions. Adopted at the Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe. Strasbourg 1990 / Helsinki 1993 /Lisbon 1998.

Medjibe, V. P., Putz, F. E., & Romero, C. (2013). Certified and uncertified logging concessions compared in Gabon: changes in stand structure, tree species, and biomass.

Environmental Management, 51(3), 524–540.

Mekembom, Y. N. (2010). Monitoring forest activities in Cameroon. In D. Sheil, F. E. Putz,& R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 34–38).

Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Menne, W. (2010). FSC forest certification: promises or pretences? In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 146–153).

Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Merger, E., Dutschke, M., & Verchot, L. (2011). Options for REDD+ voluntary certification to ensure net GHG benefits, poverty alleviation, sustainable management of forests and biodiversity conservation. Forests, 2(2), 550–577.

Merritt, W. S., Letcher, R. A., & Jakeman, A. J. (2003). A review of erosion and sediment transport models. Environmental Modelling & Software, 18(8–9), 761–799.

MHNNKM (Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado) and FAMNK (Fundación Amigos del Museo Noel Kempff). (2006). Análisis del Estado de Conservación del Recurso Bosque en Concesiones Forestales otorgadas a Empresas Privadas y ASLs, mediante la utilización de imágenes de satélite (Periodos: 1990 – 2000 y 2000 – 2005). Unpublished report.

Mielikäinen, K., & Hynynen, J. (2003). Silvicultural management in maintaining biodiversity and resistance of forests in Europe–boreal zone: case Finland. Journal of Environmental Management, 67(1), 47–54.

Ministerio de Energía. (2016). Energía maps: Líneas SIC. Retrieved March 20, 2019, from http://energiamaps.cne.cl

Ministerio de Energía. (2018). Ministerio de Energía, módulo Cartográfico. Retrieved February 2, 2019, from https://sig.minenergia.cl/sigminen/moduloCartografico/composer

Ministerio de obras Publicas. (2017). Subcuencas.

Ministerio de Obras Públicas (MOP). (2018). Red Vial Nacional. Retrieved January 10, 2019, from https://sitministerial.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=… d4b48a4cbce97ff89d74c

Ministerio de Vivienda Y Urbanismo. (2016). área urbana consolidada 2016. Retrieved December 2, 2018, from http://ide.minvu.cl/Visor/

Ministry of Environment Chile (Ministerio del Medio Ambiente). (2014). Pisos Vegetacionales Pliscoff. Retrieved November 8, 2018, from http://www.ide.cl/descarga/capas/advanced-search/23795.html

Ministry of Environment Chile (Ministerio del Medio Ambiente). (2015). Inventario humedales 2015.

Miteva, D. A., Loucks, C. J., & Pattanayak, S. K. (2015). Social and environmental impacts of forest management certification in Indonesia. PloS One, 10(7), e0129675.

Montenegro, I., Walter, T., Vergara, C., van Gastel, J., & WWF Chile. (2018). MONITOREO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CERTIFICACIÓN FSC® EN EL SUR DE CHILE. PRIMEROS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES/ SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE FSC® CERTIFICATION IN THE SOUTH OF CHILE. FIRST FINDINGS AND RECOMMENDATIONS.

Moore, R. D., & Richardson, J. S. (2003). Progress towards understanding the structure, function, and ecological significance of small stream channels and their riparian zones. Canadian Journal of Forest Research, 33(8), 1349–1351.

Moore, S. E., Cubbage, F., & Eicheldinger, C. (2012). Impacts of forest stewardship council (FSC) and sustainable forestry initiative (SFI) forest certification in North America. Journal of Forestry, 110(2), 79–88.

Mostacedo, B., & Quevedo, L. (2010). Management of HCVFs in Bolivia. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 144–145). Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Mountain View CA: Google Inc. (2019). Google Earth (Version 7.3.2.5776) [Software].

MPWG. (1995). Santiago Declaration. Statement on Criteria and Indicators for the Conservation and Sustainable Management of Temperate and Boreal Forests. Canadian Forest Service, Hull, Quebec, Canada.

Myers, N. (2003). Biodiversity hotspots revisited. BioScience, 53(10), 916–918.

NASA. (2004). ASTER Instrument Characteristics. Retrieved February 3, 2019, from https://asterweb.jpl.nasa.gov/characteristics.asp

Nasi, R., Wunder, S., & Campos, J. J. (2002). Forest ecosystem services: can they pay our way out of deforestation?

National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2018a). Landsat 7. Retrieved April 22, 2018, from https://landsat.gsfc.nasa.gov/the-enhanced-thematic-mapper-plus/

National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2018b). Landsat 8. Retrieved April 22, 2018, from https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/

Natural Resources Information Center (Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)). (2018). CIREN: TODOS NUESTROS PRODUCTOS. Retrieved October 2, 2018, from https://www.ciren.cl/productos-pagina/

Nebel, G., Quevedo, L., Jacobsen, J. B., & Helles, F. (2005). Development and economic significance of forest certification: the case of FSC in Bolivia. Forest Policy and Economics, 7(2), 175–186.

Neira, E., Verscheure, H., & Revenga, C. (2002). Chile’s frontier forests: conserving a global treasure. Global Forest Watch, World Resources Institute.

Newsom, D., Alliance, R., Bahn, V., & Adhikari, S. (2012). Testing a BMP-Based Approach for Assessing Gaps in Certification Impacts Research. The Roles and Limitations of Certification, 146.

Newsom, D., Bahn, V., & Cashore, B. (2006). Does forest certification matter? An analysis of operation-level changes required during the SmartWood certification process in the United States. Forest Policy and Economics, 9(3), 197–208.

Newsom, D., Hewitt, D., & Alliance, R. (2005). The global impacts of smartwood certification. Rainforest Alliance New York, Ny.

Nielsen, S. E., Haughland, D. L., Bayne, E., & Schieck, J. (2009). Capacity of large-scale, long-term biodiversity monitoring programmes to detect trends in species prevalence. Biodiversity and Conservation, 18(11), 2961–2978.

Niklitschek, M. E. (2007). Trade liberalization and land use changes: explaining the expansion of afforested land in Chile. Forest Science, 53(3), 385–394.

Noss, R. F. (1990). Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. 104 Conservation Biology, 4(4), 355–364.

Nunery, J. S., & Keeton, W. S. (2010). Forest carbon storage in the northeastern United States: net effects of harvesting frequency, post-harvest retention, and wood products.

Forest Ecology and Management, 259(8), 1363–1375.

Nussbaum, R. (2004). Forest Certification: A Review of Impacts and Assessment Frameworks: Executive Summary. Forests Dialogue, Yale University, School of Forestry & Environmental Studies.

Nussbaum, R., & Simula, M. (2005). The forest certification handbook (second edi). London: Earthscan.

OECD. (2015). Development results, 8.

Oliver, R. (2004). Forest certification matrix: Finding your way through forest certification schemes. Confederation of European Paper Industries, Brussels, Belgium.

Olivera, L., Mattar, C., & Galleguillos, M. (2013). Estimación de la evapotranspiración real en ecosistemas mediterráneos de Chile mediante datos ASTER y MODIS. Revista de Teledetección, 39, 46–56.

Olson, D. M., Dinerstein, E., Abell, R., Allnutt, T., Carpenter, C., McClenachan, L., Strand, H. (2000). The Global 200: a representation approach to conserving the Earth’s distinctive ecoregions. Conservation Science Program. World Wildlife Fund, Washington, DC.

Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., Morrison, J. C. (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on EarthA new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. BioScience, 51(11), 933–938.

Ortega, C. E. (1993). Evaluación del modelo USLE para predecir pérdidas de suelo en áreas forestadas de la cuenca del río Bío-Bío. Bosque, 14(1), 45–54.

Overdevest, C. (2004). Codes of conduct and standard setting in the forest sector: Constructing markets for democracy? (United States, Finland, Sweden).

Overdevest, Christine. (2005). Treadmill politics, information politics, and public policy: Toward a political economy of information. Organization & Environment, 18(1), 72– 90.

Overdevest, Christine. (2010). Comparing forest certification schemes: the case of ratcheting standards in the forest sector. Socio-Economic Review, 8(1), 47–76.

Owari, T., Juslin, H., Rummukainen, A., & Yoshimura, T. (2006). Strategies, functions and benefits of forest certification in wood products marketing: Perspectives of Finnish 105 suppliers. Forest Policy and Economics, 9(4), 380–391.

Oyarzun, C. E., Frene, C., Lacrampe, G., Huber, A., & Herve, P. (2011). Soil hydrological properties and sediment transport in two headwater catchments with different vegetative cover at the Coastal Mountain Range in southern Chile. Bosque, 32(1), 10– 19.

Oyarzún, C., & Huber, A. (1999). Water balance in young plantations of Eucalyptus globulus and Pinus radiata in southern Chile. Terra, 17(1), 35–44.

Özhan, S., Balcı, A. N., Özyuvaci, N., Hızal, A., Gökbulak, F., & Serengil, Y. (2005). Cover and management factors for the Universal Soil-Loss Equation for forest ecosystems in the Marmara region, Turkey. Forest Ecology and Management, 214(1–3), 118–123.

Ozinga, S., & Krul, L. (2004). Footprints in the forest. Current practice and future challenges in forest certification. Fern, 78p. Retrieved from https://fern.org/sites/default/files/news-pdf/footprints in the forest.pdf

Palma, R. E., & Spotorno, A. E. (1999). Molecular systematics of marsupials based on the rRNA 12S mitochondrial gene: the phylogeny of Didelphimorphia and of the living fossil microbiotheriid Dromiciops gliroides Thomas. Molecular Phylogenetics and Evolution, 13(3), 525–535.

Pattberg, P. (2012). Transnational environmental regimes. Global Environmental Governance Reconsidered, 97–121.

Pauchard, A. C. (2011). La Quebrada de Caramávida: Una gema de Nahuelbuta. In Alexia Wolodarsky-Franke & S. D. Herrera (Eds.), Cordillera de Nahuelbuta. RESERVA MUNDIAL DE BIODIVERSIDAD (p. 14). WWF Chile.

PEFC. (2018). PEFC Global Statistics: SFM & CoC Certification Data: December 2018, (December).

PEFC International. (2018). History. Retrieved December 10, 2018, from https://www.pefc.org/about-pefc/who-we-are/history

Peña-Claros, M., Blommerde, S., & Bongers, F. (2009). Assessing the progress made: an evaluation of forest management certification in the tropics. Wageningen UR.

Peña, O., & Romero, H. (1977). Sistemas en Climatología (Aplicación a una clasificación genética de los climas chilenos). Notas Geográficas (Valparaíso), 8, 7–15.

Peres, C. A., Barlow, J., & Laurance, W. F. (2006). Detecting anthropogenic disturbance in tropical forests. Trends in Ecology & Evolution, 21(5), 227–229.

Pérez, C. A., Hedin, L. O., & Armesto, J. J. (1998). Nitrogen mineralization in two unpolluted old-growth forests of contrasting biodiversity and dynamics. Ecosystems, 106 1(4), 361–373.

Pettenella, D., & Brotto, L. (2012). Governance features for successful REDD+ projects organization. Forest Policy and Economics, 18, 46–52.

Pierce, A. R., Shanley, P., & Laird, S. A. (2008). Non-Timber forest products and certification: Strange bedfellows. Forests Trees and Livelihoods, 18(1), 23–35. https://doi.org/10.1080/14728028.2008.9752615

Pisano, E. (1966). Zonas biogeográficas. Geografía Económica de Chile: Primer Apendice1, 62–73.

Plieninger, T. (2012). Monitoring directions and rates of change in trees outside forests through multitemporal analysis of map sequences. Applied Geography, 32(2), 566–576.

Pusey, B. J., & Arthington, A. H. (2003). Importance of the riparian zone to the conservation and management of freshwater fish: a review. Marine and Freshwater Research, 54(1), 1–16.

Putz, F. E., & Nasi, R. (2009). Carbon benefits from avoiding and repairing forest degradation. Realising REDD, 249.

Putz, F. E., & Romero, C. (2012). Helping curb tropical forest degradation by linking REDD+ with other conservation interventions: A view from the forest. Current  Opinion in Environmental Sustainability, 4(6), 670–677.

Putz, F. E., Sist, P., Fredericksen, T., & Dykstra, D. (2008). Reduced-impact logging: challenges and opportunities. Forest Ecology and Management, 256(7), 1427–1433.

Putz, F. E., Zuidema, P. A., Synnott, T., Peña‐Claros, M., Pinard, M. A., Sheil, D., ... Griscom, B. (2012). Sustaining conservation values in selectively logged tropical forests: the attained and the attainable. Conservation Letters, 5(4), 296–303.

QGIS Development Team. (2018). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. Retrieved November 1, 2018, from http://qgis.osgeo.org

Qian, Y., Zhou, W., Yan, J., Li, W., & Han, L. (2015). Comparing machine learning classifiers for object-based land cover classification using very high resolution imagery. Remote Sensing, 7(1), 153–168.

QuestionPro. (2019). QuestionPro Survey Software. Retrieved April 2, 2019, from https://www.questionpro.com

Quintanilla, V. (1974). La carta bioclimática de Chile Central. Revista Geográfica de Valparaíso, 5, 33–58. 107

R Core Team. (2018). A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Retrieved from http://www.r-project.org/.

Rametsteiner, E., & Simula, M. (2003). Forest certification—an instrument to promote sustainable forest management? Journal of Environmental Management, 67(1), 87–98.

Ranius, T., Kindvall, O., Kruys, N., & Jonsson, B. G. (2003). Modelling dead wood in Norway spruce stands subject to different management regimes. Forest Ecology and Management, 182(1–3), 13–29.

Raudsepp-Hearne, C., Peterson, G. D., & Bennett, E. M. (2010a). Ecosystem service bundles for analyzing tradeoffs in diverse landscapes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(11), 5242–5247.

Raudsepp-Hearne, C., Peterson, G. D., Tengö, M., Bennett, E. M., Holland, T., Benessaiah, K., Pfeifer, L. (2010b). Untangling the environmentalist’s paradox: why is human well- being increasing as ecosystem services degrade? BioScience, 60(8), 576–589.

Redhead, J. W., Stratford, C., Sharps, K., Jones, L., Ziv, G., Clarke, D., ... Bullock, J. M. (2016). Empirical validation of the InVEST water yield ecosystem service model at a national scale. Science of the Total Environment, 569, 1418–1426.

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Vol. 703). United States Department of Agriculture Washington, DC.

Reyes, R., & Altamirano, A. (2018). Assessing FSC forest certification through landscapes indicators: a case study in temperate forests of Chile.

Rodriguez-Galiano, V F, Chica-Olmo, M., Abarca-Hernandez, F., Atkinson, P. M., & Jeganathan, C. (2012). Random Forest classification of Mediterranean land cover using multi-seasonal imagery and multi-seasonal texture. Remote Sensing of Environment, 121, 93–107.

Rodriguez-Galiano, Victor Francisco, Ghimire, B., Rogan, J., Chica-Olmo, M., & Rigol- Sanchez, J. P. (2012). An assessment of the effectiveness of a random forest classifier for land-cover classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 67, 93–104.

Rodríguez, J., Beard Jr, T. D., Bennett, E., Cumming, G., Cork, S., Agard, J., ... Peterson, G. (2006). Trade-offs across space, time, and ecosystem services. Ecology and Society, 11(1).

Rogan, J., Miller, J., Stow, D., Franklin, J., Levien, L., & Fischer, C. (2003). Land-cover 108 change monitoring with classification trees using Landsat TM and ancillary data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 69(7), 793–804.

Rogers, P. J. (2012). Introduction to impact evaluation. Impact Evaluation Notes, 3.

Romero, C., Putz, F. E., Guariguata, M. R., Sills, E. O., Cerutti, P. O., & Lescuyer, G. (2013). An overview of current knowledge about the impacts of forest management  certification: A proposed framework for its evaluation (Vol. 99). CIFOR.

Romero, F. I., Cozano, M. A., Gangas, R. A., & Naulin, P. I. (2014). Zonas ribereñas: protección, restauración y contexto legal en Chile. Bosque (Valdivia), 35(1), 3–12. Romero, H. (1985). Geografía de Chile: Geografía de los climas. Santiago: Instituto Geográfico Militar.

Ruddell, S., Sampson, R., Smith, M., Giffen, R., Cathcart, J., Hagan, J., Lovett, S. (2007). The role for sustainably managed forests in climate change mitigation. Journal of Forestry, 105(6), 314–319.

Sánchez-Canales, M., Benito, A. L., Passuello, A., Terrado, M., Ziv, G., Acuña, V., Elorza, F. J. (2012). Sensitivity analysis of ecosystem service valuation in a Mediterranean watershed. Science of the Total Environment, 440, 140–153.

Sanhouse-García, A. J., Rangel-Peraza, J. G., Bustos-Terrones, Y., García-Ferrer, A., & Mesas-Carrascosa, F. J. (2016). Land use mapping from CBERS-2 images with open source tools by applying different classification algorithms. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 91, 27–37.

Santibañez, F. (1990). Atlas agroclimático de Chile: Regiones IV a IX. Santiago, Chile: Centro de Información de Recursos Naturales, Corporación de Fomento de la Producción.

Santibañez Quezada, F., & Uribe, M. (1993). Atlas agroclimático de Chile: regiones Sexta, Séptima, Octava y Novena.

Schlyter, P., Stjernquist, I., & Bäckstrand, K. (2009). Not seeing the forest for the trees? The environmental effectiveness of forest certification in Sweden. Forest Policy and Economics, 11(5–6), 375–382.

Schmitt, J., Pokorny, B., & Ying, L. (2008). Certification of non-timber forest products in China: effects on food quality, forest conservation and rural development. Forests, Trees and Livelihoods, 18(1), 81–89.

Schulze, M. D., Lentini, M. W., Macpherson, A. J., & Grogan, J. (2010). Certification, concessions and biodiversity in the Brazilian Amazon. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 83–89).

Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

SCR. (2012). Toward sustainability: the roles and limitations of certification. Washington, DC: RESOLVE, Inc.

Seidl, R., Rammer, W., Jäger, D., Currie, W. S., & Lexer, M. J. (2007). Assessing trade-offs between carbon sequestration and timber production within a framework of multi-purpose forestry in Austria. Forest Ecology and Management, 248(1–2), 64–79.

Semlitsch, R. D., & Bodie, J. R. (2003). Biological criteria for buffer zones around wetlands and riparian habitats for amphibians and reptiles. Conservation Biology, 17(5), 1219–1228.

SERNATUR. (2015). Circuitos Turísticos.

SERNATUR. (2018). Destinos Turísticos. Retrieved January 2, 2019, from http://www.geoportal.cl/ArcGIS/rest/services/MinisteriodeEconomia/chile…

Servicio Nacional de Turismo. (2018). Atractivos Turísticos Nacionales.

Sharma, M. L. (1984). Evapotranspiration from a Eucalyptus community. In Developments in Agricultural and Managed Forest Ecology (Vol. 13, pp. 41–56). Elsevier.

Sharp, R., Tallis, H. T., Ricketts, T., Guerry, A. D., Wood, S. A., Chaplin-Kramer, R., ... Douglass, J. (2018a). Index of /invest-data/3.6.0. Retrieved March 2, 2019, from http://data.naturalcapitalproject.org/invest-data/3.6.0/

Sharp, R., Tallis, H. T., Ricketts, T., Guerry, A. D., Wood, S. A., Chaplin-Kramer, R., ...Douglass, J. (2018b). InVEST 3.6.0 User’s Guide.

Sheil, D., Putz, F. E., & Zagt, R. J. (2010). Biodiversity conservation in certified forests.Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Sheppard, S. R. J., Achiam, C., & D’Eon, R. G. (2004). Aesthetics: are we neglecting a critical issue in certification for sustainable forest management? Journal of Forestry102(5), 6–11.

Shvidenko, A., Victor Barber, C., Persson, R., Gonzalez, P., Hassan, R., Lakyda, P., ...Sastry, C. (2005). Forest and Woodland Systems. In Millenium Ecosystem Assessment. Siry, J. P., Cubbage, F. W., & Ahmed, M. R. (2005). Sustainable forest management: global trends and opportunities. Forest Policy and Economics, 7(4), 551–561.

Smith-Ramirez, C. (1993). Los picaflores y su recurso floral en el bosque templado de la isla de Chiloé, Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 66(1), 65–73.

Smith-Ramirez, C., & Armesto, J. J. (1994). Flowering and Fruiting Patterns in the Temperate Rainforest of Chiloe, Chile--Ecologies and Climatic Constraints. Journal of 110 Ecology, 353–365.

Sougnez, N., van Wesemael, B., & Vanacker, V. (2011). Low erosion rates measured for steep, sparsely vegetated catchments in southeast Spain. Catena, 84(1–2), 1–11. Stanford University. (2018). Who are we. Retrieved October 3, 2018, from https://naturalcapitalproject.stanford.edu/what-is-natural-capital/#who…

Stattersfield, A. J., Crosby, M. J., Long, A. J., & Wege, D. C. (2005). Endemic bird areas of the world: priorities for biodiversity conservation.

Stein, D., & Valters, C. (2012). Understanding theory of change in international development.

Stibbe, E. (1975). Soil moisture depletion in summer by an eucalyptus grove in a desert area. Agro-Ecosystems, 2(2), 117–126.

Stokes, E. J., Strindberg, S., Bakabana, P. C., Elkan, P. W., Iyenguet, F. C., Madzoké, B., ... Ouakabadio, F. K. (2010). Monitoring great ape and elephant abundance at large spatial scales: measuring effectiveness of a conservation landscape. PloS One, 5(4), e10294.

Stupak, I., Lattimore, B., Titus, B. D., & Smith, C. T. (2011). Criteria and indicators for sustainable forest fuel production and harvesting: a review of current standards for sustainable forest management. Biomass and Bioenergy, 35(8), 3287–3308.

Sulla-Menashe, D., Friedl, M. A., Krankina, O. N., Baccini, A., Woodcock, C. E., Sibley, A., Elsakov, V. (2011). Hierarchical mapping of Northern Eurasian land cover using MODIS data. Remote Sensing of Environment, 115(2), 392–403.

Sverdrup-Thygeson, A., Borg, P., & Bergsaker, E. (2008). A comparison of biodiversity values in boreal forest regeneration areas before and after forest certification. Scandinavian Journal of Forest Research, 23(3), 236–243.

Symstad, A. J., Chapin, F. S., Wall, D. H., Gross, K. L., Huenneke, L. F., Mittelbach, G. G., Tilman, D. (2003). Long-term and large-scale perspectives on the relationship between biodiversity and ecosystem functioning. Bioscience, 53(1), 89–98.

Synnott, T. (2005). Some notes on the early years of FSC. Bonn, Germany: FSCIC, November. Mexico: Saltillo.

Tarboton, D. G. (1997). A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models. Water Resources Research, 33(2), 309–319.

Tecklin, D., Vila, A., & Palminteri, S. (2002). A Biodiversity Vision for the Valdivian Temperate Rain Forest Ecoregion of Chile and Argentina. Washington DC, WWF.

Terrado, M, Acuña, V., Ennaanay, D., Tallis, H., & Sabater, S. (2014). Impact of climate extremes on hydrological ecosystem services in a heavily humanized Mediterranean basin. Ecological Indicators, 37, 199–209.

Terrado, Marta, Sabater, S., Chaplin-Kramer, B., Mandle, L., Ziv, G., & Acuña, V. (2016). Model development for the assessment of terrestrial and aquatic habitat quality in conservation planning. Science of the Total Environment, 540, 63–70.

Terrell, K., & Almeida, R. K. (2006). Forest certification assessment guide (FCAG) A framework for assessing credible forest certification systems/schemes.

Thomasson, K. (1963). Araucanian Lakes: Plankton studies in north Patagonia with notes on terrestrial vegetation. Acta Phytogeographica Suecica, 47, 1–139. Retrieved from http://awsassets.panda.org/downloads/eap_terrestre___wwf_chile_2011.pdf

Tikina, A. V, & Innes, J. L. (2008). A framework for assessing the effectiveness of forest certification. Canadian Journal of Forest Research, 38(6), 1357–1365.

Touval, J., Diederichsen, A., Baumgarten, L., Lourival, R., Petry, P., Sotomayor, L., ... Armijo, E. (2009). Conservation Status in South America: The Nature Conservancy’s VMT Approach. Paper presented at the Latin American Landscape Ecology Conference (IALE) as part of the symposium “From Landscape Ecology to On-the-ground Biodiversity Conservation: The Nature . Campos do Jordão, Brazil.

TPAC. (2010). Summary report of the final judgment of PEFC International by the Timber Procurement Assessment Committee. The Hague.

Trabucco, A., & Zomer, R. J. (2009). Global aridity index (global-aridity) and global potential evapo-transpiration (global-PET) geospatial database. CGIAR Consortium for  Spatial Information. Retrieved from http://www.csi.cgiar.org

Trisurat, Y., Eawpanich, P., & Kalliola, R. (2016). Integrating land use and climate change scenarios and models into assessment of forested watershed services in Southern Thailand. Environmental Research, 147, 611–620.

UN Water. (2018). Water, Food and Energy. Retrieved March 10, 2019, from http://www.unwater.org/water-facts/water-food-and-energy/

United Nations. (1992). General Assembly. Retrieved December 2, 2018, from http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm

United States Geological Survey. (2018). EarthExplorer. Retrieved October 2, 2018, from https://earthexplorer.usgs.gov

van Dam, J., Junginger, M., & Faaij, A. P. C. (2010). From the global efforts on certification of bioenergy towards an integrated approach based on sustainable land use planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 2445–2472.

Van Kreveld, A., & Roerhorst, I. (2009). Great apes and logging. WorldWide Fund, Zeist.

Van Kuijk, M., Putz, F., & Zagt, R. J. (2009). Effects of certification on forest biodiversity. Report Commissioned by Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Tropenbos International, Wageningen, the Netherlands, 71.

Van Sickle, J., Baker, J., Herlihy, A., Bayley, P., Gregory, S., Haggerty, P. Li, J. (2004). Projecting the biological condition of streams under alternative scenarios of human land use. Ecological Applications, 14(2), 368–380.

Vantomme, P. (2010). Certification of non-wood forest products. In D. Sheil, F. E. Putz, & R. J. Zagt (Eds.), Biodiversity conservation in certified forests (pp. 51–52). Tropenbos International Wageningen, The Netherlands.

Veblen, T. T. (1983). Degradation of native forest resources in southern Chile. History of Sustained-yield forestry: a Symposium. Durham, North Carolina.

Veit, H., Garleff, K., Armestó, J. J., Villagrán, C., & Kalin Arroyo, M. (1995). Evolución del paisaje cuaternario y los suelos en Chile central-sur.

VELOSO, A., ORTIZ, J. C., NAVARRO, J., NUÑEZ, H., ESPEJO, P., & LABRA, A. (1995). Reptiles In: Simonetti JA, MTK Arroyo, AE Spotorno & E Lozada (eds) Diversidad Biológica de Chile: 326-335. Conicyt, Chile.

Viana, V. M., Ervin, J., Donovan, R., Elliott, C., & Gholz, H. (1996). Certification of forest products: issues and perspectives. Island Press.

Vigiak, O., Borselli, L., Newham, L. T. H., McInnes, J., & Roberts, A. M. (2012). Comparison of conceptual landscape metrics to define hillslope-scale sediment delivery ratio. Geomorphology, 138(1), 74–88.

Villagran, C. (1990). Glacial climates and their effects on the history of the vegetation of Chile: a synthesis based on palynological evidence from Isla de Chiloé. Review of Palaeobotany and Palynology, 65(1–4), 17–24.

Villagrán, C., & Hinojosa, L. F. (1997). Historia de los bosques del sur de Sudamérica, II: Análisis fitogeográfico. Revista Chilena de Historia Natural, 70(2), 1–267.

Visseren-Hamakers, I. J., & Pattberg, P. (2013). We Can’t See the Forest for the TreesThe Environmental Impact of Global Forest Certification Is Unknown. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society, 22(1), 25–28.

Vogel, D. (2008). Private global business regulation. Annu. Rev. Polit. Sci., 11, 261–282. Walter, M. (2008). Comparative Analysis of the FSC and PEFC Systems for Forest Management Certification using the Forest Certification Assessment Guide (FCAG).

Wang, G., Gertner, G., Liu, X., & Anderson, A. (2001). Uncertainty assessment of soil erodibility factor for revised universal soil loss equation. Catena, 46(1), 1–14.

Wang, S. (2004). One hundred faces of sustainable forest management. Forest Policy and Economics, 6(3–4), 205–213.Washburn, M. P., & Block, N. E. (2001). Comparing forest management certification systems and the montreal process criteria and indicators. Washington, DC: Pinchot Institute.(Also Available at: Http://Www. Pinchot. Org/Publications/Discussion_papers. Htm).

Weslien, J., Finer, L., Jonsson, J. A., Koivusalo, H., Lauren, A., Ranius, T., & Sigurdsson, B. D. (2009). Effects of increased forest productivity and warmer climates on carbon sequestration, run-off water quality and accumulation of dead wood in a boreal landscape: A modelling study. Scandinavian Journal of Forest Research, 24(4), 333– 347.

White, H. (2010). A contribution to current debates in impact evaluation. Evaluation, 16(2), 153–164.

Wolodarsky-Franke, Alexia, & Herrera, S. D. (2011). Cordillera de Nahuelbuta. Reserva mundial de biodiversidad. WWF. Valdivia, Chile.

WWF. (2005). The effects of FSC certification in Estonia, Germany, Latvia, Russia, Sweden and the UK. Summary report & country reports. Retrieved from http://wwf.panda.org/?18510/The-effects-of-FSC-Certification-in-Estonia…- Latvia-Russia-Sweden-and-the-UK-Summary-report-country-reports

WWF. (2015). WWF Forest Certification Assessment Tool (CAT). Retrieved December 22, 2018, from http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification- Assessment-Tool-CAT

WWF. (2018a). ECOREGIONS. Retrieved December 1, 2018, from https://www.worldwildlife.org/biomes

WWF. (2018b). Protecting the Valdivian forests of Chile and Argentina. Retrieved April 14, 2018, from http://wwf.panda.org/wwf_offices/argentina/?uProjectID=9L0803

WWF. (2018c). Soil erosion and degradation. Retrieved March 20, 2019, from https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation

WWF. (2018d). Water scarcity. Retrieved February 10, 2019, from https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

WWF. (2018e). WWF Forest Certification Assessment Tool (CAT) Frequently Asked Questions. Retrieved December 22, 2018, from http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cat_faq_december_2018.pdf

WWF. (2019). Southern South America: Chile and Argentina. Retrieved February 1, 2019, from https://www.worldwildlife.org/ecoregions/nt0404

WWF Chile. (2008). Resumen visión para la biodiversidad de la Ecorregión de los Bosques Templados Lluviosos de Chile. 2008. Retrieved from http://www.wwf.cl/?144962/Resumen-vision-para-la-biodiversidad-de-la-Ec…- de-los-Bosques-Templados-Lluviosos-de-Chile-y-Argentina

WWF Chile. (2011). Plan Estratégico de la Ecorregión Valdiviana. Valdivia, Chile. Retrieved from http://awsassets.panda.org/downloads/eap_terrestre___wwf_chile_2011.pdf

WWF Chile. (2014). Cerca de un 70% de la superficie de plantaciones forestales de Chile se encuentra certificada bajo el sello FSC. Retrieved March 2, 2019, from https://cl.fsc.org/es-cl/certificacin/superficie-y-empresas-cetificadas…

WWF Chile. (2018a). Agua y biodiversidad. Retrieved February 10, 2019, from http://www.wwf.cl/que_hacemos/agua/

WWF Chile. (2018b). Shapefiles “LimitepaisajeNahuelbuta.shp” and “superf_FSC_integ_SE.” Chile.

Xu, X., Liu, W., Scanlon, B. R., Zhang, L., & Pan, M. (2013). Local and global factors controlling water‐energy balances within the Budyko framework. Geophysical  Research Letters, 40(23), 6123–6129.

Yu, Q., Gong, P., Clinton, N., Biging, G., Kelly, M., & Schirokauer, D. (2006). Object-based detailed vegetation classification with airborne high spatial resolution remote sensing imagery. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 72(7), 799–811.

Zhang, L., Hickel, K., Dawes, W. R., Chiew, F. H. S., Western, A. W., & Briggs, P. R. (2004). A rational function approach for estimating mean annual evapotranspiration. Water Resources Research, 40(2).

Zhao, Y., Feng, D., Yu, L., Wang, X., Chen, Y., Bai, Y., Biging, G. S. (2016). Detailed dynamic land cover mapping of Chile: Accuracy improvement by integrating multi-temporal data. Remote Sensing of Environment, 183, 170–185.

Zhu, X. (2013). Land cover classification using moderate resolution satellite imagery and random forests with post-hoc smoothing. Journal of Spatial Science, 58(2), 323–337.

Download scriptie (8.78 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Ben Somers, Adison Altamirano