Al luisterend een taal leren

Sara
Van Keer

Al luisterend een taal leren 

Afbeelding1 15

Foto 1: bron Pixabay

 

Wie een taal leert, doet dat vooral door ze te horen, te lezen en te spreken. Toch maakt het dagelijkse drukke leven van volwassenen het niet eenvoudig om zich voldoende bloot te stellen aan een nieuwe taal. Vertrekkend vanuit dit gegeven, onderzocht Sara Van Keer in haar scriptie of het gebruik van audioboeken kan bijdragen tot het leerproces van een volwassen student Engels.

 

Hoe vaak luistert u een boek? U leest het goed, een boek luisteren. Wanneer we aan boeken denken, vormt er zich bij velen het typische beeld van een bundel samengebonden, bedrukte bladen. Maar is dat echt wat een boek een boek maakt? 

Een tastbaar boek is slechts de verpakking van een ontastbaar verhaal. Een verhaal dat zich via uw zintuigen een weg baant naar uw geest, om zich daar om te zetten in een nieuwe fantasierijke wereld waarvan u de interactieve toeschouwer bent. Of die weg nu gaat via uw ogen of uw oren, is slechts de route naar de eindbestemming.

De eerste literatuur werd gehoord, niet gelezen (Baskin & Harris, 1995).

Blootstelling aan de Engelse taal

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Overal worden er Engelse woorden en uitdrukkingen gebruikt en iedereen lijkt constant in contact te komen met deze taal. Maar is dat werkelijk zo? Uit de scriptie van Sara Van Keer, bachelorstudente secundair onderwijs Engels-Nederlands, blijkt echter dat slechts 18,2% van de onderzochte studenten dagelijks blootgesteld is aan de Engelse taal. Er is dus zeker ruimte voor verbetering.

Afbeelding2 3

Luisteren naar verhalen

Verhalen zijn zoveel meer dan een toegang tot een fantasiewereld. Verhalen kunnen een brug vormen tussen de student en de doeltaal, waardoor dit kan leiden tot extra blootstelling aan de te leren taal. Een blootstelling die veel voordelen met zich meebrengt. 

Zo heeft eerder onderzoek reeds uitgewezen dat audioboeken een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van de luistervaardigheid van een student. Tevens dragen audioboeken op lange termijn bij tot een verruiming van de Engelse woordenschat en verbeteren ze ook de spreekvaardigheid. Ook de gemakkelijke toegankelijkheid in dit digitale tijdperk, zorgt ervoor dat ze een prima bron zijn voor kwalitatieve audio-input.

Waarom niet gewoon lezen?

Luisteren is zeker geen vervanging van lezen, maar eerder het begin van alles. Onze dagelijkse communicatie richt zich voornamelijk op gesproken taal. Mondelinge overdracht is dan ook de basis van een taal, waardoor luisteren en spreken centraal komen te staan. Omdat professionele vertellers een perfect model zijn van de Engelse taal, geven audioboeken iets wat gewone boeken niet kunnen geven: de correcte uitspraak. Tevens worden studenten blootgesteld aan de verschillende soorten Engels en regionale dialecten, alsook aan het juiste ritme en tempo en de correcte intonatie.

Mondeling taalgebruik is de basis voor lezen en schrijven. 

(Shanahan & August, 2006)

Audioboeken in de lessen Engels

Sara Van Keer ging in haar scriptie zelf aan de slag met audioboeken in een klas Engels in het volwassenenonderwijs. Derdejaarscursisten die nog nooit een Engels audioboek hadden beluisterd, werden gevraagd deel te nemen aan een onderzoek.

Het doel van haar studie was de cursisten vertrouwd te maken met het gebruik van audioboeken en om hen zelf de voordelen te laten ervaren. “Als de cursisten zelf ondervinden dat audioboeken een meerwaarde zijn voor hun leerproces, zullen ze er in de toekomst sneller naar grijpen, waardoor ze ook zullen genieten van de langetermijnvoordelen.”

Bij de start van het onderzoek bleek dat maar weinig studenten positief stonden tegenover audioboeken. Zo antwoordden de meesten eerder negatief op de mogelijkheid om audioboeken te gebruiken als leermiddel voor de Engelse taal.

Afbeelding3 1

 

Van Keer slaagde echter in haar opzet. Na het project waarbij de cursisten minstens één Engels boek moesten beluisteren in een periode van drie weken, werd er opnieuw gepeild naar hun mening. De resultaten hiervan toonden een duidelijke positieve evolutie.

Afbeelding4 0

De toekomst

De studie van Sara Van Keer toont aan dat studenten gemakkelijk gestimuleerd kunnen worden om audioboeken te ontdekken. Ze ijvert er dan ook voor om audioboeken hun welverdiende plaats te geven in het (volwassenen)onderwijs en hoopt dat weldra alle taalstudenten hun weg vinden naar audioboeken.

Bibliografie

Baskin, B. H., & Harris, K. (1995). Heard any Good Books Lately? The Case for Audiobooks in the Secondary Classroom. Journal of Reading, 38(5), 372-376.

Beers, K. (1998). Listen while you read. School Library Journal, 4(April), 30-35.

Bonk, W. (2000). Second language lexical knowledge and listening comprehension. International Journal of Listening, 41(1), 14-31.

Brown, R. (2007). Extensive listening in English as a foreign language. Language Teacher, 31(12), pp. 15-19.

Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press.

Chang, A. (2010). Second-language listening anxiety before and after a 1-year intervention in extensive listening compared with standard foreign language instruction. Perceptual and Motor Skills, 110(2), pp. 355-365.

Chang, A., & Millet, S. (2014). The effect of extensive listening on developing L2 listening fluency: Some hard evidence. ELT Journal, 68(1), pp. 31-40.

Chang, C. (2012). Gains to L2 learners from extensive listening: listening development, vocabulary acquisition and perceptions of the intervention. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 14(1), 25-47.

Chen, S.-H. L. (2004). Improving Reading Skills through Audiobooks. School Library Media Activities Monthly, 21(1), 22-25.

Chomsky, C. (1981). Linguistic consciousness-raising in children. Language Arts, 58, 607-612.

Day, R. R., & Robb, T. (2015). Extensive reading. In D. Nunan, & J. C. Richards (Eds.), Language learning beyond the classroom(pp. 3-12). London: Routledge.

Durkin, D. (1966). In Children who read early.NY: Techers College Press.

Elly, W. B. (1991). Acquiring literacy in a second language: The effect of book-based programs. Language Learning, 41, 371-411.

Field, J. (2000). Not waving but drowning: A reply to Tony Ridgway. ELT Journal, 54(2), pp. 186-195.

Furness, H. (2015, April 29). Audiobook sales double in five years thanks to downloads and famous faces.Opgehaald van The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/cultu re/books/booknews/11571627/Audiobook-sales-double-in-five-years-thanks-to- downloads-and-famous-faces.html

Griffiths, R. (1990). Speach rate and nonnative speaker comprehension: a preliminary study in the time-benefit analysis. Language Learning(40), 311-336.

Harris, B. &. (1995: 375).

Hirai. (1999).

Hu, M., & Nation, P. (2000). Unknown vocabulary density and reading comprehension. Reading in a Foreign Language, 13(1), 403–430.

Krashen, S. (1985). The input hypothesis: Issues and implications.

Lesesne, T. (2013, spring). Reading with Our Ears: An Odyssey for All. YALS, pp. 30-33.

Lightbown, P. M., & Spada, N. (2013). In How languages are learned.Oxford University Press.

Lin, P. M., & Siyanova-Chanturia, A. (2015). Internet television for L2 vocabulary learning. In D. Nunan, & J. C. Richards (Eds.), Language learning beyond the classroom(pp. 149–158). London: Routledge.

Liu, N., & Nation, I. (1985). Factors affecting guessing vocabulary in context. RELC Journal, 16(1), 33-42.

Lynch, T. (2006). Academic listening: Marrying top and bottom. In E. Uso Juan, & A. Martinez Flor (Eds.), Current trends in the development and teaching of the four language skills(pp. 91-110). Berlin: Walter de Gruyter.

Mareschal, C. (2007). Student perceptions of a self-regulatory approach to second language listening comprehension development.Ottawa, Canada: University of Ottawa.

Moats, L., & Tolman, C. (2009). The Speech Sounds of English: Phonetics, Phonology, and Phoneme Awareness (Module 2). Language Essentials for Teachers of Reading and Spelling (LETRS).

Nation, I. (2001). In Learning vocabulary in another language.Cambridge: Cambridge University Press.

Nation, I. (2007). The four strands. International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 1-12.

Nation, I. S. (2006). How large a vocabulary is needed for reading and listening? Canadian Modern Language Review, 63(1), 59–82.

Neuman, S., & Koskinen, P. (1992). Captioned television as coprehensible input: Effects of incidental word learning from context for language minority students. Reading Research Quarterly, 27(1), 95-106.

Niki. (2018). Abridged vs unabridged audiobooks: pros & cons, & uses. Opgeroepen op 02 2019, van www.voices.com: https://www.voices.com/blog/abridged-vs-unabridge-audiobooks/

Nunan, D. (2002). Listening in language learning. In J. Richards, & W. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching: An anthology of current practice(pp. 238-241). Cambridge: Cambridge University Press.

Nurul Islam, M. (2011). Independent English Learning through the Internet. Journal of Language Teaching and Research, 2(5), 1080-1085.

Osada, N. (2001). What strategy do less proficient learners employ in listening comprehension? A reappraisal of bottom-up and top-down processing. Journal of the Pan-PacificAssociation of Applied Linguistics, 5, 73-90.

Park, G. P. (2004). Comparison of L2 listening and reading comprehension by university students learning English in Korea. Foreign Language Annals, 37(3), 448–458.

Rasinski, T. (1990). Effects of repeated reading and listening-while-reading on reading fluency. Journal of Educational Research, 83, 147-150.

Ravem, R. (1974). Language acquisition in a second language environment. In D. A. Wilkins, Linguistics in language teaching.London: Edward Arnold.

Renandya, W. A. (2012). Materials and methods for extensive listening.Plenary paper presented at the 59th TEFLIN International Conference, Surabaya, Indonesia.

Renandya, W. A., & Farell, T. S. (2010). “Teacher, the tape is too fast!” Extensive listening in ELT. ELT Journal, 65, 52-59.

Rodgers, M. (2016). Extensive listening and viewing: the benefits of audiobooks and television. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 5(2), pp. 43-57.

Rodgers, M., & Webb, S. (2011). Narrow viewing: The vocabulary in related television programs. TESOL Quarterly, 45(4), pp. 689-717.

Rubin, J. (1994). A review of second language listening comprehension research. Modern Language Journal, 78(2), 199-221.

Saka, Z. (2015). A master's thesis: the effectiveness of audiobooks on pronunciation skills of EFL learners at different proficiency levels.Ankara : The graduate school of education of İhsan Doğramacı Bilkent University.

Schmitt, N., Schmitt, D., & Clapham, C. (2001). Developing and exploring the behaviour of two new versions of the Vocabulary Levels Test. Language Testing, 18 (1), pp. 55-88.

Shanahan, T., & August, D. (2006). In Developing literacy in second-language learners: Report of the National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth.

Stein, N., & Glenn, C. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. In R. Freedle (Ed.), New directions in discourse processing(Vol. II). Norwood NJ: Ablex.

Tauroza, S., & Allison, D. (1990). Speech rates in British English. Applied Linguistics, 11, 90-105.

Teale, W. (1982). Toward a theory of how children learn to read and write naturally. Language Arts, 59, 550-570.

van Zeeland, H., & Schmitt, N. (2013a). Incidental vocabulary acquisition through L2 listening: A dimensions approach. System, 41(3), 609–624.

Vandergrift, L. (2004). Listening to learn or learning to listen? Annual Review of Applied Linguistics, 24(1), 3-25.

Vandergrift, L. (2007). Recent developments in second and foreign language listening comprehension research. Language Teaching, 40, 191-210.

Webb, S. (2015). Extensive viewing: Language learning through watching television. In N. &. (Eds.), Language learning beyond the classroom.New York, NY: Taylor & Franciss.

Webb, S., & Rodgers, M. (2009a). The lexical coverage of movies. Applied Linguistics, 30(4), 407-427.

Webb, S., & Rodgers, M. P. (2009b). Vocabulary demands of television programs. Language Learning, 59(2), 335–366.

Wells, G. (1986). In The meaning makers: Children learning language and using language to learn.Portsmouth NH: Heinemann.

Wide, S., & Larson, J. (2007). “Listen! It’s Good for Kids”.Opgehaald van www.audiofilemagazine.com/article_archive/ListengoodforkidsAM07.pdf

Wilkens, D. (1972). In Linguistics in language teaching.London: Edward Arnold.

 

Download scriptie (6.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Ada Peters