Leren jongeren alcohol drinken via verschillende media?

Annelien
Verschaeren

Alcohol is een deel van onze cultuur. Je komt alcohol tegen in series, films en op sociale media. Al jaren zegt men dat media een socialiserende rol hebben: ze leren kinderen onbewust wat de waarden en normen zijn van een gemeenschap. Je kan je dus afvragen of die veelheid aan alcohol in de media een invloed heeft op het alcoholgebruik. Zeker als je weet dat het alcoholgebruik van 18- tot 25-jarigen jaar na jaar stijgt.

Is het jou al opgevallen dat alcohol deel uitmaakt van ons dagelijkse leven? Kijk maar naar je sociale media of je favoriete series en films. Ze bevatten allemaal wel een verwijzing naar alcohol of dronkenschap. De laatste jaren hebben verschillende onderzoeken gewezen op de gevaren van alcohol in de media die jongeren consumeren. Er is maar weinig onderzoek waarin nieuwe media, zoals Instagram en traditionele media, zoals series en films vergeleken worden. Vermits jongeren meer tijd online spenderen, is het logisch dat Instagram een grotere invloed heeft op het drinkgedrag dan series en films. Of is dit niet zo? Daarnaast kan je je afvragen hoe de invloed van media op het drinkgedrag van jongeren verklaard kan worden. Leiden jongeren normen af uit de media over alcohol en zorgt dat ervoor dat ze meer drinken? Of bepaalt hun attitude ten opzichte van alcohol hun consumptie ervan? Door hier onderzoek naar te voeren kunnen belangrijke inzichten verkregen worden die kunnen helpen bij het opzetten van campagnes rond verantwoord drinken.

Alcohol en media

Uit de analyse van 400 ingevulde surveys blijkt dat 18- tot 25-jarigen geregeld verwijzingen tegenkomen naar alcohol in de media. Zo zijn Instagram en series het medium bij uitstek waarop het vaakst alcohol te zien is. Films daarentegen, bevatten het miste verwijzingen naar alcohol. Daarnaast geven jongeren aan zelf af en toe alcoholinhouden te delen op hun Instagramaccount. Uit hun zelfrapporteringen blijkt dat ze gemiddeld twee tot vier keer per maand alcohol drinken en dan drie à vier glazen consumeren. Dit is positief omdat het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en Drugs (VAD) een  maximum van tien alcoholconsumpties per week aanraadt. Verder hadden alle deelnemers een positieve attitude over alcohol en gaven ze aan dat er in de media positieve normen heersen over het drinken van alcohol.

Traditionele media versus sociale media

De resultaten tonen aan dat de invloed van traditionele media niet hetzelfde is als die van sociale media. Sociale media zoals Instagram spelen een belangrijkere rol in het alcoholgebruik van jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Dit verschil kan te wijten zijn aan de specifieke eigenschappen die elk medium heeft. Het is dan ook belangrijk om te erkennen dat de invloed van de media zich anders zal uitten afhankelijk van de eigenschappen die een medium heeft.

Verder blijkt dat normen over alcohol de relatie tussen mediagebruik en alcoholconsumptie kunnen verklaren. Jongeren leiden normen over alcohol af uit de media. Vermits deze normen vooral positief zijn, omdat ze de nadruk leggen op de leuke kant van alcohol drinken, hebben ze een positieve invloed op het toekomstig drinkgedrag. Dit kan er op korte- en lange termijn voor zorgen dat jongeren vaker geconfronteerd worden met nadelige gevolgen van alcoholgebruik, zoals slechte schoolprestaties en achteruitgang van de fysieke gezondheid. In tegenstelling tot de normen, kon de attitude over alcohol geen verklaring geven voor de relatie tussen mediagebruik en alcohol. Een reden hiervoor is dat alle deelnemers een positieve attitude hadden over alcohol. Daardoor is de invloed van een positieve attitude op het alcoholgebruik minder uitgesproken.

Bewustwordings- en preventiecampagnes

Bij het opzetten van campagnes over alcohol zijn er enkele tips waarmee campagnemakers rekening dienen de houden. Ten eerste bereik je 18- tot 25-jarigen het best via sociale media. Je kan hen persoonlijker aanspreken en dat zal ervoor zorgen dat je campagne doeltreffender is. Hieruit volgt dat er in lessen over mediawijsheid (het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die ervoor zorgen dat media kritisch beoordeeld en gebruikt worden) ook belangstelling moet zijn voor sociale media. Jongeren moeten leren een kritische houding aan te nemen tegenover wat ze op sociale media zien. Ten tweede kan je sociale media gebruiken om foute normen over alcohol te corrigeren. Zo hebben veel jongeren een verkeerd beeld over hoeveel van hun leeftijdsgenoten aan binge drinking (op korte tijd grote hoeveelheden alcohol drinken) doen. Via sociale media kan je hen hierop wijzen waardoor ze zelf minder alcohol zullen drinken.

We kunnen er niet voor zorgen dat alcohol verbannen wordt uit het dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat jongeren in de media zien hoe je er verantwoord mee omgaat.

Bibliografie

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/074959789190020T

Anderson, P. (2008). Binge drinking and Europe (onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 4 december, 2018 via German Centre for Addiction Issues (DHS) website:

http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Pathways_for_

Health-Project/binge_drinking_and_europe_report.pdf

Areepattamannil, S., & Khine, M. S. (2017). Early adolescents’ use of information and communication technologies (ICTs) for social communication in 20 countries: Examining the roles of ICT-related behavioral and motivational characteristics. Computers in Human Behavior, 73, 263-272. doi:10.1016/j.chb.2017.03.058

Arnett, J.J. (2000). Emerging Adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480. doi:10.1037//0003-066X.55.5.469

Arnett, J. J. (2005). The developmental context of substance use in emerging adulthood. Journal of drug issues, 35(2), 235-254. doi:10.1177/002204260503500202

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall

Barry, A. E., Bates, A. M., Olusanya, O., Vinal, C. E., Martin, E., Peoples, J. E., ... & Montano, J. R. (2016). Alcohol marketing on Twitter and Instagram: Evidence of directly advertising to youth/adolescents. Alcohol and Alcoholism, 51(4), 487-492. doi:10.1093/alcalc/agv128

Barry, A. E., Padon, A. A., Whiteman, S. D., Hicks, K. K., Carreon, A. K., Crowell, J. R., ... & Merianos, A. L. (2018). Alcohol Advertising on Social Media: Examining the Content of Popular Alcohol Brands on Instagram. Substance use & misuse, 53(14), 1-8. doi:10.1080/10826084.2018.1482345

Becker, T. E. (2005). Potential problems in the statistical control of variables in organizational research: A qualitative analysis with recommendations. Organizational Research Methods, 8(3), 274-289. doi:10.1177/1094428105278021

Becker, T. E., Atinc, G., Breaugh, J. A., Carlson, K. D., Edwards, J. R., & Spector, P. E. (2016). Statistical control in correlational studies: 10 essential recommendations for organizational researchers. Journal of Organizational Behavior, 37(2), 157-167. doi:10.1002/job.2053

Bem, D.J. (1972). Self-perception theory. Advances in Experimental Social Psychology, 6, 1-62. Geraadpleegd via http://healthyinfluence.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/SP-The…

Berkowitz, A. D. (2004). The social norms approach: Theory, research, and annotated bibliography. 1-47. Geraadpleegd via

http://www.alanberkowitz.com/articles/social_norms.pdf

Beullens, K., & Schepers, A. (2013). Display of alcohol use on Facebook: A content analysis. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(7), 497-503. doi:10.1089/cyber.2013.0044

Beullens, K., & Vandenbosch, L. (2016). A conditional process analysis on the relationship between the use of social networking sites, attitudes, peer norms, and adolescents' intentions to consume alcohol. Media Psychology, 19(2), 310-333. doi:10.1080/15213269.2015.1049275

Bewick, B. M., West, R. M., Barkham, M., Mulhern, B., Marlow, R., Traviss, G., & Hill, A. J. (2013). The effectiveness of a Web-based personalized feedback and social norms alcohol intervention on United Kingdom university students: randomized controlled trial. Journal of medical internet research, 15(7), e137. doi:10.2196/jmir.2581

Boyle, S. C., LaBrie, J. W., Froidevaux, N. M., & Witkovic, Y. D. (2016). Different digital paths to the keg? How exposure to peers' alcohol-related social media content influences drinking among male and female first-year college students. Addictive Behaviors, 57, 21-29. doi:10.1016/j.addbeh.2016.01.011

Boyle, S. C., Earle, A. M., LaBrie, J. W., & Ballou, K. (2017). Facebook dethroned: Revealing the more likely social media destinations for college students' depictions of underage drinking. Addictive behaviors, 65, 63-67. doi:10.1016/j.addbeh.2016.10.004       

Brown, J. D., & Bobkowski, P. S. (2011). Older and newer media: Patterns of use and effects on adolescents' health and well‐being. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 95-113. doi:10.1111/j.1532-7795.2010.00717.x

Cruz, J. E., Emery, R. E., & Turkheimer, E. (2012). Peer network drinking predicts increased alcohol use from adolescence to early adulthood after controlling for genetic and shared environmental selection. Developmental psychology, 48(5), 1390. doi:10.1037/a0027515

DeAndrea, D. C., Ellison, N. B., LaRose, R., Steinfield, C., & Fiore, A. (2012). Serious social media: On the use of social media for improving students' adjustment to college. The Internet and higher education, 15(1), 15-23. doi:10.1016/j.iheduc.2011.05.009

DiBello, A. M., Miller, M. B., Neighbors, C., Reid, A., & Carey, K. B. (2018). The relative strength of attitudes versus perceived drinking norms as predictors of alcohol use. Addictive behaviors, 80, 39-46. doi:10.1016/j.addbeh.2017.12.022

Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A., & Madden, M. (2015). Social Media Update 2014 (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 1 december, 2018 via Pew Research Center website: http://www.pewinternet.org

Egan, K. G., & Moreno, M. A. (2011). Alcohol references on undergraduate males’ Facebook profiles. American Journal of Men’s Health, 5(5), 413-420. doi:10.1177/1557988310394341

Eisenberg, M. E., Larson, N. I., Gollust, S. E., & Neumark-Sztainer, D. (2017). What are we drinking? Beverages shown in adolescents’ favorite television shows. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(5), 763-769. doi:10.1016/j.jand.2016.12.004

Elmore, K. C., Scull, T. M., & Kupersmidt, J. B. (2017). Media as a “super peer”: how adolescents interpret media messages predicts their perception of alcohol and tobacco use norms. Journal of youth and adolescence, 46(2), 376-387. doi:10.1007/s10964-016-0609-9

Engels, R. C., Hermans, R., van Baaren, R. B., Hollenstein, T., & Bot, S. M. (2009). Alcohol portrayal on television affects actual drinking behaviour. Alcohol and alcoholism, 44(3), 244-249. doi:10.1093/alcalc/agp003

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston: Row, Peterson.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gannon-Loew, K. E., Eickhoff, J. C., & Moreno, M. A. (2016). The relationship between attitude, social norms and alcohol use: a longitudinal analysis using Facebook. Journal of Adolescent Health, 58(2), S108-S109. doi:10.1016/j.jadohealth.2015.10.228

Geels, L. M., Bartels, M., van Beijsterveldt, T. C., Willemsen, G., van der Aa, N., Boomsma, D. I., & Vink, J. M. (2012). Trends in adolescent alcohol use: effects of age, sex and cohort on prevalence and heritability. Addiction, 107(3), 518-527. doi:10.1111/j.1360-0443.2011.03612.x

Geusens, F., & Beullens, K. (2016). The association between social networking sites and alcohol abuse among Belgian adolescents. Journal of Media Psychology, 1(1), 1-10. doi:10.1027/1864-1105/a000196

Geusens, F., & Beullens, K. (2017a). The reciprocal associations between sharing alcohol references on social networking sites and binge drinking: A longitudinal study among late adolescents. Computers in Human Behavior, 73, 499-506. doi:10.1016/j.chb.2017.03.062

Geusens, Femke, & Beullens, Kathleen. (2017b). Strategic self-presentation or authentic communication? Predicting adolescents' alcohol references on social media. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 78(1), 124-133. doi:10.15288/jsad.2017.78.124

Geusens, F. (2018). #DrinksWithFriends. The Underlying Processes and Conditionality of Alcohol-Related Social Media Effects (Dissertatie). Geraadpleegd via https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS2112871&con…

Glassman, T. (2012). Implications for college students posting pictures of themselves drinking alcohol on Facebook. Journal of Alcohol and Drug Education, 56(1), 38-58. Geraadpleegd via https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40346604/Implications_f…

Gosselt, J., Van Hoof, J., & Kokkeler, L. (2018). The framing of alcohol in (non-) sponsored movies: A comparative content analysis of alcohol advertising and portrayals in sponsored and non-sponsored Dutch movies. Drugs: education, prevention and policy, 25(5), 365-375. doi:10.1080/09687637.2017.1296932

Griffiths, R., & Casswell, S. (2010). Intoxigenic digital spaces? Youth, social networking sites and alcohol marketing. Drug and Alcohol Review, 29(5), 525-530. doi:10.1111/j.1465-3362.2010.00178.x

Guo, G., Li, Y., Owen, C., Wang, H., & Duncan, G. J. (2015). A natural experiment of peer influences on youth alcohol use. Social science research, 52, 193-207. doi:10.1016/j.ssresearch.2015.01.002

Hanewinkel, R., Sargent, J. D., Poelen, E. A., Scholte, R., Florek, E., Sweeting, H., Hunt, K., Karlsdottir, S., Jonsson, S.H., Mathis, F., Faggiano, F., & Morgenstern, M. (2012). Alcohol consumption in movies and adolescent binge drinking in 6 European countries. Pediatrics, 129(4), 709-720. doi:10.1542/peds.2011-2809

Halim, A., Hasking, P., & Allen, F. (2012). The role of social drinking motives in the relationship between social norms and alcohol consumption. Addictive behaviors, 37(12), 1335-1341. doi:10.1016/j.addbeh.2012.07.004

Hayes, A.F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. New York, NY: The Guilford Press.

Hefner, V., & Wilson, B. J. (2013). From love at first sight to soul mate: The influence of romantic ideals in popular films on young people's beliefs about relationships. Communication Monographs, 80(2), 150-175. doi:10.1080/03637751.2013.776697

Hendriks, H., Van den Putte, B., Gebhardt, W. A., & Moreno, M. A. (2018). Social Drinking on Social Media: Content Analysis of the Social Aspects of Alcohol-Related Posts on Facebook and Instagram. Journal of Medical Internet Research, 20(6), e226. doi:10.2196/jmir.9355

Hoffman, E. W., Pinkleton, B. E., Weintraub Austin, E., & Reyes-Velázquez, W. (2014). Exploring college students’ use of general and alcohol-related social media and their associations with alcohol-related behaviors. Journal of American College Health, 62(5), 328-335. doi:10.1080/07448481.2014.902837

Jackson, K. M., Janssen, T., Barnett, N. P., Rogers, M. L., Hayes, K. L., & Sargent, J. (2018). Exposure to alcohol content in movies and initiation of early drinking milestones. Alcoholism: clinical and experimental research, 42(1), 184-194. doi:10.1111/acer.13536

Jacobsen, W. C., & Forste, R. (2011). The wired generation: Academic and social outcomes of electronic media use among university students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(5), 275-280. doi:10.1089/cyber.2010.0135

Janssen, T., Cox, M. J., Merrill, J. E., Barnett, N. P., Sargent, J. D., & Jackson, K. M. (2017). Peer Norms and Susceptibility Mediate the Effect of Movie Alcohol Exposure on Alcohol Initiation in Adolescents. Psychology of Addictive Behaviors, 32(4), 442-455. doi:10.1037/adb0000338

Jeong, S. H., Cho, H., & Hwang, Y. (2012). Media literacy interventions: A meta‐analytic review. Journal of Communication, 62(3), 454-472. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x

Jordaan, Y., & Ehlers, L. (2009). Young adult consumers' media usage and online purchase likelihood. Journal of Consumer Sciences, 37(1), 24-34. Geraadpleegd op 1 november, 2018 via https://www.ajol.info/index.php/jfecs/article/view/48943/35291

Kerr, B., Wilburn, K., Lam, E., & Moreno, M. (2018). Associations Between Problem Alcohol Use and Active and Passive Social Media Posts. Journal of Adolescent Health, 62(2), S135. doi:10.1016/j.jadohealth.2017.11.275

Koordeman, R., Kuntsche, E., Anschutz, D. J., van Baaren, R. B., & Engels, R. C. (2011). Do we act upon what we see? Direct effects of alcohol cues in movies on young adults’ alcohol drinking. Alcohol and alcoholism, 46(4), 393-398. doi:10.1093/alcalc/agr028

Koordeman, R., Anschutz, D. J., & Engels, R. C. (2012). Alcohol portrayals in movies, music videos and soap operas and alcohol use of young people: Current status and future challenges. Alcohol and Alcoholism, 47(5), 612-623. doi:10.1093/alcalc/ags073

Kypri, K., Wilson, A., Attia, J., Sheeran, P., Miller, P., & McCambridge, J. (2016). Social desirability bias in the reporting of alcohol consumption: a randomized trial. Journal of studies on alcohol and drugs, 77(3), 526-531. doi:10.15288/jsad.2016.77.26

Lee, C. M., Geisner, I. M., Lewis, M. A., Neighbors, C., & Larimer, M. E. (2007). Social motives and the interaction between descriptive and injunctive norms in college student drinking. Journal of studies on alcohol and drugs, 68(5), 714-721. doi:10.15288/jsad.2007.68.714

Lee, E., Lee, J. A., Moon, J. H., & Sung, Y. (2015). Pictures speak louder than words: Motivations for using Instagram. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(9), 552-556. doi:10.1089/cyber.2015.0157

Litt, D. M., & Stock, M. L. (2011). Adolescent alcohol-related risk cognitions: the roles of social norms and social networking sites. Psychology of Addictive Behaviors, 25(4), 708. doi:10.1037/a0024226

Lyons, A., McNeill, A., Gilmore, I., & Britton, J. (2011). Alcohol imagery and branding, and age classification of films popular in the UK. International journal of epidemiology, 40(5), 1411-1419. doi:10.1093/ije/dyr126

Lyons, A., McNeill, A., & Britton, J. (2013). Alcohol imagery on popularly viewed television in the UK. Journal of Public Health, 36(3), 426-434. doi:10.1093/pubmed/fdt074

McClure, A. C., Stoolmiller, M., Tanski, S. E., Engels, R. C., & Sargent, J. D. (2013). Alcohol marketing receptivity, marketing‐specific cognitions, and underage binge drinking. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37, E404-E413. doi:10.1111/j.1530-0277.2012.01932.x

McLean, S. A., Wertheim, E. H., Masters, J., & Paxton, S. J. (2017). A pilot evaluation of a social media literacy intervention to reduce risk factors for eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 50(7), 847-851. doi:10.1002/eat.22708

Michikyan, M., Subrahmanyam, K., & Dennis, J. (2014). Can you tell who I am? Neuroticism, extraversion, and online self-presentation among young adults. Computers in Human Behavior, 33, 179-183. doi:10.1016/j.chb.2014.01.010

Michikyan, M., Subrahmanyam, K., & Dennis, J. (2015). A picture is worth a thousand words: A mixed methods study of online self-presentation in a multiethnic sample of emerging adults. Identity, 15(4), 287-308. doi:10.1080/15283488.2015.1089506

Moreira, M. T., Smith, L. A., & Foxcroft, D. (2009). Social norms interventions to reduce alcohol misuse in university or college students. Cochrane Database Syst Rev, 3, 1-98. doi:10.1002/14651858.CD006748.pub2

Moreno, M. A., Briner, L. R., Williams, A., Brockman, L., Walker, L., & Christakis, D. A. (2010). A content analysis of displayed alcohol references on a social networking web site. Journal of Adolescent Health, 47(2), 168-175. doi:10.1016/j.jadohealth.2010.01.001

Moreno, M. A., Briner, L. R., Williams, A., Walker, L., & Christakis, D. A. (2009). Real use or “real cool”: Adolescents speak out about displayed alcohol references on social networking websites. Journal of adolescent health, 45(4), 420-422. doi:10.1016/j.jadohealth.2009.04.015

Moreno, M. A., Christakis, D. A., Egan, K. G., Brockman, L. N., & Becker, T. (2012). Associations between displayed alcohol references on Facebook and problem drinking among college students. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 166(2), 157-163. doi:10.1001/archpediatrics.2011.180

Moreno, M. A., Cox, E. D., Young, H. N., & Haaland, W. (2015). Underage college students' alcohol displays on Facebook and real-time alcohol behaviors. Journal of Adolescent Health, 56(6), 646-651. doi:10.1016/j.jadohealth.2015.02.020

Morgenstern, M., Isensee, B., Sargent, J. D., & Hanewinkel, R. (2011). Attitudes as mediators of the longitudinal association between alcohol advertising and youth drinking. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 165(7), 610-616. doi:10.1001/archpediatrics.2011.12

Morgenstern, M., Schoeppe, F., Campbell, J., Braam, M. W., Stoolmiller, M., & Sargent, J. D. (2015). Content themes of alcohol advertising in US television—latent class analysis. Alcoholism: clinical and experimental research, 39(9), 1766-1774. doi:10.1111/acer.12811

Neighbors, C., O'connor, R. M., Lewis, M. A., Chawla, N., Lee, C. M., & Fossos, N. (2008). The relative impact of injunctive norms on college student drinking: The role of reference group. Psychology of Addictive Behaviors, 22(4), 576-581. doi:10.1037/a0013043

Nesi, J., Rothenberg, W. A., Hussong, A. M., & Jackson, K. M. (2017). Friends' alcohol-related social networking site activity predicts escalations in adolescent drinking: mediation by peer norms. Journal of Adolescent Health, 60(6), 641-647. doi:10.1016/j.jadohealth.2017.01.009

Olthuis, J. V., Zamboanga, B. L., Ham, L. S., & Van Tyne, K. (2011). The utility of a gender-specific definition of binge drinking on the AUDIT. Journal of American college health, 59(4), 239-245. doi:10.1080/07448481.2010.497523

Osberg, T. M., Billingsley, K., Eggert, M., & Insana, M. (2012). From Animal House to Old School: A multiple mediation analysis of the association between college drinking movie exposure and freshman drinking and its consequences. Addictive Behaviors, 37(8), 922-930. doi:10.1016/j.addbeh.2012.03.030

Perkins, H. W., & Berkowitz, A. D. (1986). Perceiving the community norms of alcohol use among students: Some research implications for campus alcohol education programming. International journal of the Addictions, 21(9-10), 961-976. doi:0020-773X/86/2109-0961$3.50/0

Pew Research Center (2017, september 13). About 6 in 10 young adults in U.S. primarily use online streaming to watch TV. Pewresearch. Geraadpleegd op 17 oktober 2018 via Pew Research Center website: http://www.pewresearch.org (http://pewrsr.ch/2y5UqT3)

Reckdenwald, A., Ford, J. A., & Murray, B. N. (2016). Alcohol use in emerging adulthood: can Moffitt's developmental theory help us understand binge drinking among college students?. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 25(6), 497-503. doi:10.1080/1067828X.2015.1103347

Regan, D., & Morrison, T. G. (2013). Adolescents’ negative attitudes towards non-drinkers: A novel predictor of risky drinking. Journal of health psychology, 18(11), 1465-1477. doi:10.1177/1359105312464676

Ridout, B., & Campbell, A. (2014). Using Facebook to deliver a social norm intervention to reduce problem drinking at university. Drug and alcohol review, 33(6), 667-673. doi:10.1111/dar.12141

Roberson, A. A., McKinney, C., Walker, C., & Coleman, A. (2018). Peer, social media, and alcohol marketing influences on college student drinking. Journal of American college health, 66(5), 1-11. doi:10.1080/07448481.2018.1431903

Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen. Gent: Academia Press.

Rosiers, J., Van Damme, J., Hublet, A., Van Hal, G., Sisk, M., Si Mhand, Y., & Maes, L. (2014). In hogere sferen? (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 17 oktober 2018 via VAD website: http://www.VAD.be

Ross, L., Greene, D., & House, P. (1977). The “false consensus effect”: An egocentric bias in social perception and attribution processes. Journal of Experimental Social Psychology, 13(3), 279-301. doi:10.1016/0022-1031(77)90049-X

Russell, C. A., Russell, D. W., Grube, J. W., & McQuarrie, E. (2017). Alcohol storylines in television episodes: the preventive effect of countering epilogues. Journal of health communication, 22(8), 657-665. doi:10.1080/10810730.2017.1341564

Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., de la Fuente, J.R., & Grant, M. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption‐II. Addiction, 88(6), 791-804. doi:10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x

Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in human Behavior, 58, 89-97. doi:10.1016/j.chb.2015.12.059

Smeets, E. (2009). Bias for the (un) attractive self; on the role of attention in eating disorders and body dissatisfaction. Maastricht University.

Smith, A. (2011). Why Americans use social media (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 31 oktober, 2018 via Pew Research Center webstite: http://www.pewinternet.org

Smith, A., & Anderson, M. (2018). Social Media Use in 2018 (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 17 oktober, 2018 via Pew Research Center website: http://www.pewinternet.org

Stone, A. L., Becker, L. G., Huber, A. M., & Catalano, R. F. (2012). Review of risk and protective factors of substance use and problem use in emerging adulthood. Addictive behaviors, 37(7), 747-775. doi:10.1016/j.addbeh.2012.02.014

Sussman, S., & Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood: developmental period facilitative of the addictions. Evaluation & the health professions, 37(2), 147-155. doi:10.1177/0163278714521812

Talbott, L. L., Martin, R. J., Usdan, S. L., Leeper, J. D., Umstattd, M. R., Cremeens, J. L., & Geiger, B. F. (2008). Drinking likelihood, alcohol problems, and peer influence among first-year college students. The American journal of drug and alcohol abuse, 34(4), 433-440. doi:10.1080/00952990802122655

Thompson, C. M., & Romo, L. K. (2016). College students’ drinking and posting about alcohol: Forwarding a model of motivations, behaviors, and consequences. Journal of health communication, 21(6), 688-695. doi:10.1080/10810730.2016.1153763

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2013). Comm Research—Views from Europe| Five Challenges for the Future of Media-Effects Research. International Journal of Communication, 7, 197–215. doi: 1932–8036/2013FEA0002

Vangeel, J., Beullens, K., Goossens, L., Vervoort, L., De Cock, N., Van Lippevelde, W., & Eggermont, S. (2016). A reinforcement sensitivity perspective on adolescents’ susceptibility to the influence of soap opera viewing on alcohol attitudes. Mass Communication and Society, 19(4), 452-475. doi:10.1080/15205436.2015.1111388

Vanhaelewyn, B. & De Marez, L. (2018). Imec.Digimeter 2018: Digitale Mediatrends in Vlaanderen (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 5 april 2019 via imec website: https://www.imec-int.com

Vanhaelewyn, B., Pauwels, G., De Wolf, P., Accou, T., & De Marez, L. (2015). Measuring Digital Media Trends in Flanders (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 5 april 2019 via imec website: https://www.imec-int.com

Varela, A., & Pritchard, M. E. (2011). Peer influence: use of alcohol, tobacco, and prescription medications. Journal of American college health, 59(8), 751-756. doi:10.1080/07448481.2010.544346

Vaughn, M. G., & King, K. M. (2016). Premeditation and sensation seeking moderate the reasoned action and social reaction pathways in the prototype/willingness model of alcohol use. Substance use & misuse, 51(6), 711-721. doi:10.3109/10826084.2016.1152500

Van de Mortel, T. F. (2008). Faking it: social desirability response bias in self-report research. Australian Journal of Advanced Nursing, The, 25(4), 40. Geraadpleegd via https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/saveasdownload…

van Hoof, J. J., de Jong, M. D., Fennis, B. M., & Gosselt, J. F. (2008). There's alcohol in my soap: portrayal and effects of alcohol use in a popular television series. Health education research, 24(3), 421-429. doi:10.1093/her/cyn037

Vermeulen, A., Vandebosch, H., & Heirman, W. (2018). # Smiling,# venting, or both? Adolescents’ social sharing of emotions on social media. Computers in Human Behavior, 84, 211-219. doi:10.1016/j.chb.2018.02.022

Walther, E., Weil, R., & Düsing, J. (2011). The role of evaluative conditioning in attitude formation. Current Directions in Psychological Science, 20(3), 192-196. doi:10.1177/0963721411408771

Whiteside, S. P., & Lynam, D. R. (2001). The five factor model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and individual differences, 30(4), 669-689. Geraadpleegd  op 15 februari, 2018 via https://pdfs.semanticscholar.org/08df/16e796e710530ae4de8f911ae7cadd6ac…

Willemse, J. [Joost W]. (2014, oktober, 20). Ontstaan en verdienmodel Instagram [Blog post]. Geraadpleegd op 20 oktober, 2018 via https://willemsejoost.wordpress.com/tag/ontstaan-instagram/

World Health Organisation (2018). Global Status Report on Alcohol and Health 2018 (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 17 oktober, 2018 via WHO website: http://www.who.int

Download scriptie (870.48 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Dr. Femke Geusens