A language camp: the effects of a language camp on the English knowledge of children

Ina Willems Quinten De Min
Persbericht

Pret in de les: de moeite waard?

Onderwijs en de ‘pretpedagogie’, het blijft een gevoelige snaar bij vele leerkrachten, ouders en sympathisanten van het onderwijs. De pretpedagogie (= het idee dat kinderen het best bijleren door middel van spelletjes) vormt echter wel de basis van vele taalkampen. De kinderen leren al spelend woordenschat, grammatica en ze oefenen de verschillende vaardigheden. Deze spelende aanpak lijkt dan ook een voltreffer van formaat te zijn.

Ouders kiezen, leerkrachten doen

Quinten De Min (20) en Ina Willems (21) studeerden in 2019 af als Leerkracht Secundair Onderwijs: Engels en Geschiedenis aan de Thomas More hogeschool te Mechelen. Als leerkracht word je geconfronteerd met verschillende meningen en visies over het onderwijs en de werking van het onderwijs. Ouders zijn erg begaan met de leerkansen en de leerhouding van hun kind. Deze betrokkenheid van ouders zorgt er ook voor dat veel kinderen tijdens de vakantieperiodes op kamp gaan. Ouders opteren hier vaak voor een leerrijke kamp met een speelse invalshoek: een STEM-kamp in combinatie met koken, een taalkamp in combinatie met avontuur… Als leerkrachten in wording was er vooral een nieuwsgierigheid naar het potentieel en de effectiviteit van deze taalkampen.

Al spelend leren

Tijdens de paasvakantie van 2019 werd er in samenwerking met Heppiekidzz een taalkamp georganiseerd. Aan het begin van het taalkamp legden de enthousiaste deelnemers een taaltest af waarbij kennis en grammatica getoetst werden aan de hand van de vier vaardigheden. Doorheen de week werden verschillende onderwerpen behandeld, dit gebeurde steeds in combinatie met de verschillende vaardigheden.

image-20190923202424-1Maandag leerden de kinderen hoe ze zichzelf konden voorstellen, dit gebeurde aan de hand van een één tegen allen en BINGO. In de namiddag oefenden ze de letters van het alfabet door de eerste letter van hun naam te maken en te versieren met pompons. Dinsdag gingen we aan de slag met kleuren en met fruit door kwartet te spelen en daarna een fruitige collega te ontwerpen. Woensdag stond volledig in het teken van de diertjes. De kinderen maakten kennis met de verschillende dieren door ‘Cluedo’ en bowling te spelen en door in de namiddag hun eigen regenwoud in een glazen pot te maken.

Donderdag was een sportieve dag waarbij onze kinderen deelnamen aan verschillende sporten op de Olympische Spelen. In de namiddag ontwierpen ze hun eigen voetbalveld.

image-20190923202424-2Vrijdag werd de pretpedagogie gecombineerd met Project-Based Learning (= op basis van kleine projecten bijleren over een gekozen onderwerp). De deelnemers kregen verschillende voorbeelden van  ‘poetry slams’ (= wedstrijd waarbij poëzie wordt voorgedragen) te zien en ontwierpen zelf hun eigen gedicht, deze gaven ze ook op een creatieve manier weer. Het was voor vele deelnemers de eerste keer dat ze een gedicht moesten schrijven, maar dit hield hen niet tegen om inspirerende gedichten te schrijven.

Durf te doen

De resultaten van het taalkamp zijn veelbelovend. Op vlak van spreekvaardigheid is het opmerkelijk dat vier van de elf deelnemers 50 % minder fouten maakten tijdens de tweede test. Dit valt eveneens op bij de luistervaardigheid. De meest verrassende resultaten zijn terug te vinden bij de leesvaardigheid. Tijdens de tweede test maakten zes van de elf deelnemers nul fouten. Alle andere deelnemers slaagden erin om minder fouten te maken dan tijdens de eerste test.

image-20190923202425-3De schrijfvaardigheid lijkt op het eerste gezicht een tegenslag aangezien vijf van de elf leerlingen hier meer fouten maakten dan tijdens de eerste test. Dit dient genuanceerd te worden, ondanks de grotere foutentelling is het echter wel opmerkelijk dat de deelnemers meer schrijfdurf toonden. De deelnemers schreven langere en complexere zinnen en deden hun best om hun boodschap duidelijk over te brengen naar de lezer.

De eindstand

Op basis van de bachelorproef wordt er geconcludeerd dat de pretpedagogie zeker voordelen heeft voor deze jongere doelgroep, ondanks de vele tegenstanders. Het ultieme doel van het kamp werd sowieso door alle deelnemers gehaald: plezier maken, nieuwe vrienden maken en nieuwe dingen leren. Een taalkamp is voor jong en oud altijd een aanrader.

Bibliografie

Achilles, C, M., & Hoover, S, P. (1996) Exploring Problem-Based Learning (PBL) in Grades 6-12. On Eric.ed.gov [Website]. Retrieved on 18 October 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406406.pdf
Aswad, M. (26-27 July 2017). The Effectiveness of English Camp: A Model in Learning English as the Second Language [Contribution to a congress]. Oral presentation at the Asian Academic Society International Conference, Khon Kaen.
Bender, W. (2012). Project-Based Learning: Differentiating Instruction for the 21st Century. California: Corwin.
Blumenfeld, P.C., & Krajcik, J.S. (2006). Chapter 19 Project-based Learning. In Sawyer, K.R (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 317-320). Cambridge: Cambridge University Press.
Blumenfeld, P.C., Soloway, E., Marx, R.W, Krajcik, J.S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist 26(3/4), 369-384. Retrieved 28 September via http://web.b.ebscohost.com.am.thomasmore.ezproxy.kuleuven.be/ehost/pdfv…
Boaler, J. (2002). Learning from Teaching: Exploring the Relationship between Reform Curriculum and Equity [Website]. Retrieved on 14 October 2018, from https://www.bie.org/object/document/boaler_study
Boss, S., Johanson, C., Arnold, S., Parker, W., Nguyen, D, Mosborg, S et al. (2011). The Quest for Deeper Learning and Engagement in Advanced High School Courses. The Foundation Review, 3 (3), 12-23. doi: https://doi.org/10.4087/FOUNDATIONREVIEW-D-11-00007
Boss, S., & Krauss, J. (2013). Thinking Through Project-Based Learning: Guiding Deeper Inquiry. California: Corwin.
Boss, S., Larmer, J., & Mergendoller, J. (2015). Setting the Standard for Project Based Learning: a proven approach to rigorous classroom instruction. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development.
Caine, G., & Caine, R. (1991). Making Connections: Teaching and the Human Brain. Wheaton: Association for Supervision and Curriculum Development. Retrieved on 12 October 2018, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED335141.pdf
Chapman, A., & Tan, J.C.L. (2016). Chapter 2: Background and context. In Chapman, A., & Tan, J.C.L. (Red.) Project-based Learning for Academically-Able Students: Hwa Chong Institution in Singapore (pp. 35-38). Rotterdam: Sense Publishers.
CLIP Taalvakanties. (s.a.). Clipvakanties.be [Website]. Retrieved 14 October 2018 via http://clipvakanties.be/oostduinkerke/
70
Coffey, H. (s.a.). Project-based Learning. Learn NC, 1-3. Retrieved on 28 September 2018 from https://www.researchgate.net/profile/Heather_Coffey3
Collins English Dictionary. (s.a.). Collins Dictionary.com [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/summer-camp
David, J.L. (2008) What Research says about… Project-based Learning. Educational Leadership, 65(5), 80-81. Retrieved on 27 September 2018 from http://web.b.ebscohost.com.am.thomasmore.ezproxy.kuleuven.be/ehost/deta…
Depauw Belgium Language & Fun. (s.a.). Depauwbelgium.be [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://www.depauwbelgium.be/zoek-taalvakanties/
Donachie, P. (2017). Project-Based Learning can have positive impact on students from low-income families. On Educationdive [Website]. Retrieved on 14 October 2018 from https://www.educationdive.com/news/project-based-learning-can-have-posi…
Drake, K., & Long, D. (2009). Rebecca’s in the Dark: A Comparative Study of Problem-Based Learning and Direct Instruction / Experiential Learning in Two 4th-Grade Classrooms [Website]. Retrieved on 14 October 2018 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ849707.pdf
Edelson, D., Gordon, D., Pea, R. (1999). Addressing the Challenges of Inquiry-Based Learning through Technology and Curriculum Design. On Stanford [Website]. Retrieved on 18 October 2018 from https://web.stanford.edu/~roypea/RoyPDF%20folder/A101_Edelson_etal_99_M…
ERIC Digest. (1998). Project-Based Learning for Adult English Language Learners. On Eric.ed.gov [Website]. Retrieved on 28 September 2018 from https://eric.ed.gov/
ESL Games. (s.d.). 100 ESL Games. Retrieved on 10 November 2018, from https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5b4752483a5040873258cb38/5b…
ESL-Kids. (s.d.). Classroom Games. On ESL-Kids [Website]. Retrieved on 10 November 2018, from http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
ESL. (2018). Esl-taalreizen.com [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://www.esl-taalreizen.com/nl/zomer-taalschool/engels/london-city-c…
Fried-Booth, D.L. (2002). How to use this book & Organizing a project. In Maley, K. (Ed), Project Work (3rd Edition) (pp. 8-14). Oxford: Oxford University Press.
Friedman, A. (1 December 2013). Blogs.stlawu.edu [Website]. Retrieved 14 October 2018 via http://blogs.stlawu.edu/gs302fall2013/
71
Gerhson, L. (26 April 2016). Daily.jstor.org [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://daily.jstor.org/history-summer-camp/
Halvorsen, A., Duke, N., Brugar, K., Block, M., Strachan, S., Berka, M et al. (2014). Narrowing the Achievement Gap in Second-Grade Social Studies and Content Area Literacy: The Promise of a Project-Based Approach. On College of Education [Website]. Retrieved on 18 October 2018 from http://education.msu.edu/epc/library/papers/WP26.asp
Harris, J., & Rugasken, K. (2009). English Camp: A Language Immersion Programme in Thailand. The Learning Assistance Review, volume 14(2), 43-50. Retrieved 11 November 2018 via https://eric.ed.gov/?id=EJ866925
Hashim, F., Leong, L.T., Sithamparam, S. (2001). A Strategy to Improve Proficiency in English – The Language Camp. On MELTA Home [Website]. Retrieved on 10 November 2018, from http://www.melta.org.my/index.php/11-melta-articles/146-a-strategy-to-i…
Helle, L., Tynjälä, P., & Olkinuora, E. (2006). Project-based learning in post-secondary education – theory, practice and rubber sling shots. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning, 51(2), 2-8. DOI 10.1007/s10734-004-6386-5
International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue. (2018). Intercultural.center [Website]. Retrieved 14 October 2018 from http://www.intercultural.center/en/activities%20/educational-camps/what…
LaBerlière. (s.d.). Language Games. Retrieved on 10 November 2018, from https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5b4752483a5040873258cb38/5b…
Larmer, J. (2014). Boosting the Power of Projects. Educational Leadership, 72(1), 43-46. Retrieved on 27 September 2018 from http://web.b.ebscohost.com.am.thomasmore.ezproxy.kuleuven.be/ehost/deta…
Licht, M. (2014). Controlled Chaos: Project-Based Learning. Education Digest, 80(2), 49-51. Retrieved on 27 September 2018 from http://web.a.ebscohost.com.am.thomasmore.ezproxy.kuleuven.be/ehost/deta…
Our Kids. (2018). Ourkids.net [Website]. Retrieved 14 October 2018 via http://www.ourkids.net/education-camps.php
Our Kids. (2018). Ourkids.net [Website]. Retrieved 14 October 2018 via http://www.ourkids.net/esl-camps.php
72
Oxford University Press. (2018). English Oxford Living Dictionaries.com [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://en.oxforddictionaries.com/definition/summer_camp
Smith, A. (2018). Project Based Learning Made Simple: 100 Classroom-Ready Activities That Inspire Curiosity, Problem Solving and Self-Guided Discovery. Berkeley: Ulysses Press.
Summer camp. (11 October 2018). Wikipedia [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_camp
Thomas, J.W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. On Bie.org [Website]. Retrieved on 27 September 2018 from http://www.bie.org/object/document/a_review_of_research_on_project_base…
Thomas, J.W, & Mergendoller, J. (24-28 April 2000). Managing Project Based Learning: Principles from the Field [Contribution to congress]. Oral presentation at The Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
Topvakantie. (2015). Topvakantie.be [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://www.topvakantie.be/external/2/activity/detail/40459
Vanden Brande, C. (6 June 2016). Duurzaamonderwijs.com [Website]. Retrieved 10 November 2018 via https://duurzaamonderwijs.com/2016/06/06/bevorderen-zomerscholen-de-taa…
Vandommele, G. (2016). Paving the way for “adolescent” L2 learners: Language learning through meaningful activities inside and outside school? [Doctoraat]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Arts.
Vinea. (2018). Vinea.nl [Website]. Retrieved 14 October 2018 via https://www.vinea.nl/taalkampen
Vyaene, M. (21 April 2017). Taalsector.be [Website]. Retrieved 10 November 2018 via https://taalsector.be/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=…
Yambo, M. (31 October 2015). Mauriyambo.blogspot.com [Website]. Retrieved 11 November 2018 via https://mauriyambo.blogspot.com/2015/10/representativeness-key-standard…

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in het onderwijs: Secundair Onderwijs. Engels - Geschiedenis.
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Annelies Gilis
Kernwoorden
Share this on: