Milieupsychologie & milieu- en preventiemanagement: Liefde op het eerste gezicht?

Benny
Heylens

Milieupsychologie en milieu- en preventiemanagement. Twee onderzoeksdomeinen die al vanaf het lezen van hun namen wel wat gemeen lijken te hebben. In mijn masterproef werd onderzocht of de discipline van de milieupsychologie een meerwaarde kan betekenen voor de opleiding van milieu- en preventiemanagement (MPM in het kort). Kunnen er bepaalde thema’s uit de milieupsychologie worden ingebouwd in de opleidingsonderdelen van MPM en zou de milieupsychologie een interessante piste kunnen vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek binnen de opleiding?

 

MPM is de vier jarige opleiding aan de KU Leuven waar deze masterthesis het slotstuk van vormt. De opleiding is uniek in Vlaanderen en haar bestaan wordt daarom soms wel eens – zeer onterecht – vergeten. De thema’s milieu en welzijn staan erin centraal en het concept duurzaamheid vormt het algemeen kader. Milieupsychologie is dan weer een subdiscipline van de psychologie die – zeer bondig samengevat – de psychologische processen bestudeert die optreden tijdens de interactie tussen de mens en het milieu in ruime zin. Op basis van een literatuuronderzoek – of met andere woorden gezegd: een heel grote “boekbeschrijving” – ging ik na wat de onderzoeksvelden zijn die aan bod komen in de milieupsychologie enerzijds en binnen MPM anderzijds.

 

In de thematische analyse werden de duurzaamheidsdimensies – zijnde peopleplanet en prosperity – gehanteerd als “gemeenschappelijke noemer” om de twee onderzoeksdomeinen met elkaar te kunnen vergelijken. Uit mijn resultaten blijkt dat beide onderzoeksdomeinen raakvlakken vertonen, maar toch elk een andere nadruk leggen. Zo is mijn conclusie dat MPM wel degelijk inspiratie kan halen uit de milieupsychologie op vlak van volgende thema’s: het begrijpen of beïnvloeden van milieugedrag o.b.v. psychologische of sociologische kaders, politieke voorkeuren & persoonskenmerken in relatie tot milieu-attitudes, urban planning, opinie & impact i.v.m. grondstoffenwinning & energieproductie/-voorziening, cognitieve ergonomie, en ruimtelijke kennis. Voor een gedetailleerdere beschrijving van al deze onderwerpen, verwijs ik de lezer graag naar de discussie sectie van mijn masterthesis.

 

Deze masterthesis mag dan misschien wel geen directe link met het werkveld hebben, of pogen om een maatschappelijk probleem op te lossen, nee, de keuze was te focussen op het verruimen van de academische wereld van MPM én om tegelijkertijd een kritische blik te werpen naar waar de opleiding momenteel staat. Mijn thesis geeft een samenvatting waarover de milieupsychologie actueel handelt, legt daarin de link met MPM, en komt uiteindelijk tot welke specifieke aspecten van de milieupsychologie kunnen worden toegepast in de opleiding alsook welke aspecten het academisch onderzoek in MPM kunnen verrijken. 

 

 

 

Bibliografie

Abram, D. (1996). The spell of the sensuous: Perception and language in a more-than-human world. New York, NY: Pantheon Books.

* Afsar, B., Badir, Y., & Kiani, U. S. (2016). Linking spiritual leadership and employee pro-environmental behavior: The influence of workplace spirituality, intrinsic motivation, and environmental passion.Journal of Environmental Psychology, 45, 79–88. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.011

** Appels, M. (2017). De inzetbaarheid van sociale economie in de sloopsector: Eigenschappen en competenties van werknemers [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Axon, S. (2017). “Keeping the ball rolling”: Addressing the enablers of, and barriers to, sustainablelifestyles. Journal of Environmental Psychology, 52, 11–25. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.05.002

** Baeyens, A. (2018). Geografische verschillen in waardering van privaat cultureel erfgoed en privaat groen in Vlaanderen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Bailey, E., Devine-Wright, P., & Batel, S. (2016). Using a narrative approach to understand place attachments and responses to power line proposals: The importance of life-place trajectories.Journal of Environmental Psychology, 48, 200–211. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.10.006

Barker, R. G. (1968). Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford, CA: Stanford University Press.

** Bastiaensen, C. (2018). Een studie naar antecedenten voor job design op het niveau van de leidinggevende [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Belanche, D., Casaló, L. V., & Flavián, C. (2017). Understanding the cognitive, affective and evaluative components of social urban identity: Determinants, measurement, and practical consequences.Journal of Environmental Psychology, 50, 138–153. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.02.004

** Belon, L. (2017). De rol van optimisme en pessimisme in het Job Demands-Resources Model [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Bernardo, F., & Palma-Oliveira, J. (2016). Urban neighbourhoods and intergroup relations: The importance of place identity. Journal of Environmental Psychology, 45, 239–251. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.010

** Biesemans, R. (2018). Waardering van privaat groen en groen in de omgeving via een keuze- experiment [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Bissing-Olson, M. J., Fielding, K. S., & Iyer, A. (2016). Experiences of pride, not guilt, predict pro- environmental behavior when pro-environmental descriptive norms are more positive. Journal of Environmental Psychology, 45, 145–153. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.001

Bond, G., & Scriptie vzw. (2009). Een abstract schrijven. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, van https://www.scriptieprijs.be/een-abstract-schrijven

Bonnes, M., & Bonaiuto, M. (2002). Environmental psychology: From spatial-physical environment to sustainable development. In R. B. Bechtel, & A. Churchman (Reds.), Handbook of environmental psychology (pp. 28–54). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

* Borragán, G., Deliens, G., Peigneux, P., & Leproult, R. (2017). Bright light exposure does not prevent the deterioration of alertness induced by sustained high cognitive load demands. Journal of Environmental Psychology, 51, 95–103. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.008

** Boutsen, L. (2018). De impact van etnische identiteit op de waardering van cultureel erfgoed in Vlaanderen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Brown, G., & Zhu, H. (2016). ‘My workspace, not yours’: The impact of psychological ownership andterritoriality in organizations. Journal of Environmental Psychology, 48, 54–64. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.08.001

* Brügger, A., Morton, T. A., & Dessai, S. (2016). “Proximising” climate change reconsidered: Aconstrual level theory perspective. Journal of Environmental Psychology, 46, 125–142. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.004

** Brusseleer, L. (2018). Hoe hypocriet zijn mensen in hun milieugedrag? [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Campagna, G. (2016). Linking crowding, housing inadequacy, and perceived housing stress. Journal of Environmental Psychology, 45, 252–266. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.002

Canter, D. V., & Craik, K. H. (1981). Environmental psychology.Journal of EnvironmentalPsychology, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(81)80013-8

Canter, D. (1970). Architectural psychology. Londen, Verenigd Koninkrijk: Royal Institute of British Architects.

* Castilla, N., Llinares, C., Bisegna, F., & Blanca-Giménez, V. (2018). Affective evaluation of the luminous environment in university classrooms. Journal of Environmental Psychology, 58, 52–62. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.07.010

** Christiaens, B. (2018). Bewust onveilig in het verkeer: Het Dunning-Kruger effect toegepast op de kennis van verkeersregels [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Cislak, A., Wojcik, A. D., & Cichocka, A. (2018). Cutting the forest down to save your face: Narcissistic national identification predicts support for anti-conservation policies. Journal of Environmental Psychology, 59, 65–73. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.08.009

Clarivate Analytics. (2018). Journal citation report 2017. Geraadpleegd van http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action

Craik, K. H. (1973). Environmental Psychology. Annual Review of Psychology, 24(1), 403–422. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.24.020173.002155

Cunningham, W. P. (2003). Environmental design. Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcr…- maps/environmental-design

** Deboever, N. (2017). Hoe milieuvriendelijk gedrag uit het verleden kan aanzetten tot minder milieuvriendelijk gedrag [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* De Bloom, J., Sianoja, M., Korpela, K., Tuomisto, M., Lilja, A., Geurts, S., & Kinnunen, U. (2017). Effects of park walks and relaxation exercises during lunch breaks on recovery from job stress: Two randomized controlled trials. Journal of Environmental Psychology, 51, 14–30. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.03.006

** De Loecker, J. (2017). De rol van getalgevoeligheid op de perceptie van milieu- en veiligheidsrisico’s:Een heranalyse [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** De Rop, T. (2017). Vergelijking van methoden voor het evalueren van de fysieke belasting bij het manueel hanteren van lasten: Lagerugbelasting [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** De Swerdt, S. (2018). Analysis of the Individual National Determined Contributions INDC’s of COP21(Paris Agreement) [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** De Wolf, B. (2016). Bepaling van de recreatiewaarde van het Bos 't Ename via de reiskostenmethode[Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Dhamers, E. (2017). De rol van faalangst in de ontwikkeling van burnout en hoe hiermee om te gaan?[Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Doms, T. (2016). De rol van getalgevoeligheid en aard van de opleiding bij risicoperceptie [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Dubois, G. (2016). Genuine Savings: A critical review [Intern Aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

Dunlap, R. E., & Michelson, W. (2002).Handbook of environmental sociology. Westport, CT: Greenwood Press.

Durach, C. F., Kembro, J., & Wieland, A. (2017). A New Paradigm for Systematic Literature Reviews in Supply Chain Management. Journal of Supply Chain Management, 53(4), 67–85. https://doi.org/10.1111/jscm.12145

Elkington, J. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Oxford, Verenigd Koninkrijk: Capstone.

Elsevier B.V.. (2018). Journal of Environmental Psychology. Geraadpleegd op 7 oktober 2018, van https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-psychology

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. (2018a). Blauwdruk Milieu- en preventiemanagement[Onuitgegeven intern document]. Brussel, België: KU Leuven.

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. (2018b). Brochure milieu en preventiemanagement. Leuven, België: Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen - Dienst Marketing KU Leuven.

** Fiesack, W. (2017). Efficiëntieanalyse van PV-installaties in Vlaanderen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Flamand, P. (2017). Optimale integratie van PV en batterijen in een residentieel gebouw in Vlaanderen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

Frontiers Media S.A.. (2018). Frontiers in Psychology: Environmental Psychology. Geraadpleegd op 7 oktober 2018, van https://www.frontiersin.org/journals/psychology/sections/environmental- psychology#about

Gibson, J. J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Oxford, Verenigd Koninkrijk: Houghton Mifflin.

Gifford, R. (1995). Natural psychology: An introduction. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 167–168. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90000-4

Gifford, R. (2007). Environmental psychology and sustainable development: Expansion, maturation, and challenges. Journal of Social Issues, 63, 199–212. https://doi.org/10.1111/j.1540- 4560.2007.00503.x

Gifford, R. (2009). Environmental psychology: Manifold visions, unity of purpose.Journal of Environmental Psychology, 29(3), 387–389. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.002

Gifford, R. (2014). Environmental Psychology: Principles and Practice (5e ed.). Colville, WA: Optimal Books.

Giuliani, M. V., & Scopelliti, M. (2009). Empirical research in environmental psychology: Past, present, and future. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 375–386. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.11.008

* Haapakangas, A., Hongisto, V., Varjo, J., & Lahtinen, M. (2018). Benefits of quiet workspaces in open- plan offices – Evidence from two office relocations. Journal of Environmental Psychology, 56, 63–75. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.03.003

* Hareli, S., David, S., Lev-Yadun, S., & Katzir, G. (2016). Money in your palm: Sharp shaped vegetation in the surroundings increase the subjective value of houses. Journal of Environmental Psychology,46, 176–187. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.014

* Hartmann, P., Eisend, M., Apaolaza, V., & D'Souza, C. (2017). Warm glow vs. altruistic values: How important is intrinsic emotional reward in proenvironmental behavior? Journal of Environmental Psychology, 52, 43–55. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.05.006

** Hemelaer, R. (2018). De invloed van zelfpromotie op de beoordeling van faalangstige kandidaten in een selectiecontext [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Heydarian, A., Pantazis, E., Carneiro, J. P., Gerber, D., & Becerik-Gerber, B. (2016). Lights, building, action: Impact of default lighting settings on occupant behaviour. Journal of Environmental Psychology, 48, 212–223. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.11.001

* Hoffarth, M. R., & Hodson, G. (2016). Green on the outside, red on the inside: Perceived environmentalist threat as a factor explaining political polarization of climate change. Journal of Environmental Psychology, 45, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.002

** Hofmans, J. (2017). De invloed van temporele psychologische afstand op perceptuele matching[Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Hovardas, T. (2017). “Battlefields” of blue flags and seahorses: Acts of “fencing” and “de-fencing”place in a gold mining controversy. Journal of Environmental Psychology, 53, 100–111. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.07.005

* Hund, A. M. (2016). Visuospatial working memory facilitates indoor wayfinding and direction giving.Journal of Environmental Psychology, 45, 233–238. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.008

ICTS Servicebeheer KUL. (2018). NVivo: Voor personeel en studenten van de Associatie KU Leuven. Geraadpleegd op 12 oktober 2018, van https://icts.kuleuven.be/sc/software/nvivo

Institute for Social Ecology. (2015). About social ecology. Geraadpleegd op 9 december 2018, van http://social-ecology.org/wp/about/

** Istas, D. (2018). De rol van mindfulness in de effectiviteit van advertenties voor biologische producten die inspelen op intrinsieke versus extrinsieke motivaties [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

Kaplan, S., & Kaplan, R. (2009). Creating a larger role for environmental psychology: The Reasonable Person Model as an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 329–339. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.005

KU Leuven. (2016a). Bachelor in het milieu- en preventiemanagement (Brussel). Geraadpleegd op 1 oktober 2018, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51854593.htm#activ… hrijving

KU Leuven. (2016b). Master in het milieu- en preventiemanagement (Brussel). Geraadpleegd op 1 oktober 2018, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51854615.htm#activ… hrijving

KU Leuven. (2018). Bachelor in milieu- en preventiemanagement. Geraadpleegd op 1 oktober 2018, van https://feb.kuleuven.be/toekomstigestudenten/opleidingen/bacheloropleid… mma

* Lacasse, K. (2016). Don't be satisfied, identify! Strengthening positive spillover by connecting pro-environmental behaviors to an “environmentalist” label. Journal of Environmental Psychology, 48, 149–158. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.09.006

** Lambrechts, L. (2018). Risicoperceptie van de negatieve effecten van smartphonegebruik op kwaliteit en productiviteit bij werkenden en studenten: Een exploratief onderzoek naar comparatief optimisme, smartphoneverslaving en zelfregulatie [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Lhuillier, S., Gyselinck, V., Dutriaux, L., Grison, E., & Nicolas, S. (2018). “Like a ball and chain”:Altering locomotion effort perception distorts spatial representations. Journal of Environmental Psychology, 60, 63–71. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.10.008

* López-Mosquera, N. (2016). Gender differences, theory of planned behavior and willingness to pay.Journal of Environmental Psychology, 45, 165–175. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.006

* Maki, A., Burns, R. J., Ha, L., & Rothman, A. J. (2016). Paying people to protect the environment: A meta-analysis of financial incentive interventions to promote proenvironmental behaviors. Journal of Environmental Psychology, 47, 242–255. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.07.006

* Martins, P., Ornelas, J., & Silva, A. C. (2016). The role of perceived housing quality and perceived choice to recovery: An ecological perspective on a housing first program in Lisbon. Journal of Environmental Psychology, 47, 44–52. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.004

* Maxwell, L. E. (2016). School building condition, social climate, student attendance and academic achievement: A mediation model. Journal of Environmental Psychology, 46, 206–216. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.009

* Meneghetti, C., Muffato, V., Toffalini, E., & Altoè, G. (2017). The contribution of visuo-spatial factors in representing a familiar environment: The case of undergraduate students at a university campus.Journal of Environmental Psychology, 54, 160–168. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.09.004

* Milam, A. J., Johnson, R. M., Nesoff, E. D., Reboussin, B. A., & Furr-Holden, C. D. (2016). Evaluating nighttime observational measures of neighborhood disorder: Validity of the nighttime NIfETy assessment. Journal of Environmental Psychology, 45, 97–102. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.010

Montello, D. R. (2018). Handbook of behavioral and cognitive geography. Gheltenham, Verenigd Koninkrijk: Edward Elgar Publishing.

** Moreau, L. (2018). Risicoperceptie van smartphonegebruik tijdens het rijden [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Morren, M., & Grinstein, A. (2016). Explaining environmental behavior across borders: A meta- analysis. Journal of Environmental Psychology, 47, 91–106. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.003

Morlion, C. (2018). Eindwerken milieu- en preventiemanagement 2017-2018. [Onuitgegeven intern document]. Brussel, België: Stafdienst Onderwijs FEB Campus Brussel.

Moser, G. (2009). Quality of life and sustainability: Toward person–environment congruity. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 351–357. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.02.002

* Moskaliuk, J., Burmeister, C. P., Landkammer, F., Renner, B., & Cress, U. (2017). Environmental effects on cognition and decision making of knowledge workers. Journal of Environmental Psychology, 49, 43–54. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.12.001

* Mumaw, L. (2017). Transforming urban gardeners into land stewards. Journal of Environmental Psychology, 52, 92–103. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.05.003

* Nilsson, A., Schuitema, G., Jakobsson Bergstad, C., Martinsson, J., & Thorson, M. (2016). The road to acceptance: Attitude change before and after the implementation of a congestion tax. Journal of Environmental Psychology, 46, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.011

Osmond, H. (1957). Function as the basis of psychiatric ward design. Psychiatric Services, 8(4), 23–27. https://doi.org/10.1176/ps.8.4.23

POC MPM FEB Campus Brussel. (2018). MPM uitwerking curriculum bachelor en master.[Onuitgegeven intern document]. Brussel, België: KU Leuven.

Pol, E. (1993).Environmental psychology in Europe. From architectural psychology to green psychology. Aldershot, Verenigd Koninkrijk: Avebury.

* Poon, K., Teng, F., Wong, W., & Chen, Z. (2016). When nature heals: Nature exposure moderates the relationship between ostracism and aggression. Journal of Environmental Psychology, 48, 159–168. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.10.002

* Poortinga, W., & Darnton, A. (2016). Segmenting for sustainability: The development of a sustainability segmentation model from a Welsh sample. Journal of Environmental Psychology, 45, 221–232. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.01.009

QSR International. (s.d.). Getting started with NVivo. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, van https://www.qsrinternational.com/nvivo/free-nvivo-resources/getting-sta…

QSR International. (2018a). Let's get started with NVivo for Mac. Geraadpleegd op 12 oktober 2018, van https://www.qsrinternational.com/nvivo/nvivo-12-tutorial-mac/00-let-s-g…

QSR International. (2018b). Move forward with queries visualizations. Geraadpleegd op 12 oktober 2018, van https://help-nv.qsrinternational.com/12/mac/v12.1.55-d3ea61/Content/con…- strategies/move-forward-with-queries-visualizations.htm

QSR International. (2018c). Using NVivo. Geraadpleegd op 12 oktober 2018, van https://help- nv.qsrinternational.com/12/mac/v12.1.55-d3ea61/Content/concepts-strategies/using-nvivo-for- qualitative-research.htm

* Ratcliffe, E., Gatersleben, B., & Sowden, P. T. (2016). Associations with bird sounds: How do they relate to perceived restorative potential? Journal of Environmental Psychology, 47, 136–144. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.009

* Rioux, L., Werner, C. M., Mokounkolo, R., & Brown, B. B. (2016). Walking in two French neighborhoods: A study of how park numbers and locations relate to everyday walking. Journal of Environmental Psychology, 48, 169–184. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.10.003

Robert Sommer. (1967). Sociofugal Space. American Journal of Sociology, 72(6), 654-660. http://www.jstor.org/stable/2775826

* Roster, C. A., Ferrari, J. R., & Peter Jurkat, M. (2016). The dark side of home: Assessing possession‘clutter’ on subjective well-being. Journal of Environmental Psychology, 46, 32–41. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.03.003

Roszak, T. (1993). The voice of the Earth: An exploration of ecopsychology. New York, NY: Touchstone.

Roszak, T. (1995). A new therapy. BioScience, 45(1), 3. https://doi.org/10.2307/1312526

* Rubin, M., Badea, C., Condie, J., Mahfud, Y., Morrison, T., & Peker, M. (2017). Individual differences in collectivism predict city identification and city evaluation in Australian, French, and Turkish cities.Journal of Environmental Psychology, 50, 9–16. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.01.007

** Ruytjens, H. (2017). Symbiose tussen duurzaamheidscompetenties en verwachtingen in het bedrijfsleven: Hoe de match tussen competenties en verwachtingen optimaliseren [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

SAGE. (2018). Environment and behavior. Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/environment-and-behavior

* Scannell, L., & Gifford, R. (2017). The experienced psychological benefits of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 51, 256–269. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.04.001

Scopus. (2018). CiteScore 2017 metrics. Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://www.scopus.com/sourceid/15470

* Selimbegović, L., Chatard, A., Er-Rafiy, A., & Pyszczynski, T. (2016). Nuclear accident reminders and support for nuclear energy: Paradoxical effect. Journal of Environmental Psychology, 48, 87–100. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.09.004

Shepard, P. (1982). Nature and madness. San Francisco, CA: Sierra Club Books.

* Shepley, M. M., Watson, A., Pitts, F., Garrity, A., Spelman, E., Fronsman, A., & Kelkar, J. (2017). Mental and behavioral health settings: Importance & effectiveness of environmental qualities & features as perceived by staff. Journal of Environmental Psychology, 50, 37–50. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.01.005

* Shernoff, D. J., Sannella, A. J., Schorr, R. Y., Sanchez-Wall, L., Ruzek, E. A., Sinha, S., & Bressler, D. M. (2017). Separate worlds: The influence of seating location on student engagement, classroom experience, and performance in the large university lecture hall. Journal of Environmental Psychology, 49, 55–64. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.12.002

Slaper, T. F., & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it work? Indiana Business Review, 86(1), 4–8. Geraadpleegd van http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html

** Smets, Y. (2017). Dagboekstudie bij leerkrachten uit het secundair onderwijs over stressoren, emoties en (cyber)pesten [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Sollie, S. (2016). Occupational air exposure to toluene and urine biomonitoring of hippuric acid: Trend analysis of 30 years measuring in Flanders [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Sopha, B. M., Klӧckner, C. A., & Febrianti, D. (2017). Using agent-based modeling to explore policy options supporting adoption of natural gas vehicles in Indonesia. Journal of Environmental Psychology, 52, 149–165. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.06.002

* Spicer, V., & Song, J. (2017). The impact of transit growth on the perception of crime. Journal of Environmental Psychology, 54, 151–159. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.09.002

Springer Nature. (2018). Population and Environment. Geraadpleegd op 16 november 2018, van https://link.springer.com/journal/11111

Springer Nature. (2018). Title, abstract and keywords. Geraadpleegd op 16 november 2018, van https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/…- manuscript/title-abstract-and-keywords/10285522

* Stefanelli, A., & Seidl, R. (2017). Opinions on contested energy infrastructures: An empirically based simulation approach. Journal of Environmental Psychology, 52, 204–217. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.06.003

Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309–317. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004

* Stenhouse, N., Myers, T. A., Vraga, E. K., Kotcher, J. E., Beall, L., & Maibach, E. W. (2018). The potential role of actively open-minded thinking in preventing motivated reasoning about controversial science. Journal of Environmental Psychology, 57, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.06.001

Stern, P. C. (2000). Psychology and the science of human-environment interactions.American Psychologist, 55(5), 523–530. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.5.523

Stokols, D. (1995). The paradox of environmental psychology. American Psychologist, 50(10), 821–837. https://doi.org/10.1037/0003-066x.50.10.821

** Stulens, P. (2018). Ecologische evaluatie van het gebruik van een brandstofcel microWKK voor residentiële energieproductie [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Sulemana, I., James, H. S., & Valdivia, C. B. (2016). Perceived socioeconomic status as a predictor of environmental concern in African and developed countries. Journal of Environmental Psychology, 46, 83–95. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.002

Swaen, B. (2018). Samenvatting (abstract) van een scriptie. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/management-samenvatting-abstr…

* Tabrizian, P., Baran, P. K., Smith, W. R., & Meentemeyer, R. K. (2018). Exploring perceived restoration potential of urban green enclosure through immersive virtual environments. Journal of Environmental Psychology, 55, 99–109. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.01.001

* Tantanatewin, W., & Inkarojrit, V. (2016). Effects of color and lighting on retail impression and identity.Journal of Environmental Psychology, 46, 197–205. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.015

Taylor & Francis. (2018). Ecological Psychology: Aims and scope. Geraadpleegd op 9 december 2018, van https://www.tandfonline.com/action/cookieAbsent

* Terrier, L., Kim, S., & Fernandez, S. (2016). Who are the good organizational citizens for the environment? An examination of the predictive validity of personality traits. Journal of Environmental Psychology, 48, 185–190. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.10.005

* Thomas, G. O., Poortinga, W., & Sautkina, E. (2016). The Welsh Single-Use Carrier Bag Charge and behavioural spillover. Journal of Environmental Psychology, 47, 126–135. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.008

* Truelove, H. B., Yeung, K. L., Carrico, A. R., Gillis, A. J., & Raimi, K. T. (2016). From plastic bottle recycling to policy support: An experimental test of pro-environmental spillover. Journal of Environmental Psychology, 46, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.03.004

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Geraadpleegd van http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

Uzzell, D., & Moser, G. (2009). Introduction: Environmental psychology on the move. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 307–308. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.08.003

Uzzell, D., & Räthzel, N. (2009). Transforming environmental psychology. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 340–350. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.11.005

** Van Boxstael, A. (2018). Van afval naar materiaal: Het potentieel van recyclageparken in de transitie naar een circulaire economie: De vergelijking van de korte keten van PVC-afval met de klassieke keten in het kader van het proefproject van IVM [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Van Bever, S. (2018). Transitions towards sustainable communities: A case study on how grassroots community initiatives foster sustainable food networks in Brussels [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Vancayzeele, N. (2016). Cohousing en duurzame steden: Op zoek naar de sociale meerwaarde van cohousing voor buurt en samenleving [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Van den Broek, K., Bolderdijk, J. W., & Steg, L. (2017). Individual differences in values determine the relative persuasiveness of biospheric, economic and combined appeals. Journal of Environmental Psychology, 53, 145–156. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.07.009

** Vanden Broeck, T. (2018). De economische haalbaarheid van waterstof als energiedrager bij de toenemende penetratie van hernieuwbare energie in Vlaanderen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Van Den Bulcke, K. (2017). Het effect van de lichaamshouding op rugbelasting bij het uitoefenen van duw- en trekbewegingen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Van Der Jeugd, E. (2017). De milieu- en gezondheidsimpact van mono-dosiswasmiddelen op basis van de samenstelling [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Van Der Jeugd, S. (2016). De invloed van sociale en hypothetische afstand op perceptuele matching[Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Van Horen, F., Van der Wal, A., & Grinstein, A. (2018). Green, greener, greenest: Can competition increase sustainable behavior? Journal of Environmental Psychology, 59, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.08.007

Vanhaverbeke, H. (2018). Impact and the impact factor. Geraadpleegd op 7 oktober 2018, van https://www.kuleuven.be/english/research/scholcomm/impact/impact-and-th…

** Van Mol, W. (2018). Een verkennend onderzoek naar de invloed van een klassiek calorielabel versus PACE-labels op intentie tot consumptie [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Vanmontfort, B. (2017). Milieu– en gezondheidsimpact van haarverf [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Van Olmen, F. (2017). Vergelijkende levenscyclusanalyse van kristallijne, amorfe en CdTefotovoltaïsche zonnepanelen [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Van Rijswijk, L., Rooks, G., & Haans, A. (2016). Safety in the eye of the beholder: Individual susceptibility to safety-related characteristics of nocturnal urban scenes. Journal of Environmental Psychology, 45, 103–115. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.006

* Van Rompay, T. J., & Jol, T. (2016). Wild and free: Unpredictability and spaciousness as predictors of creative performance. Journal of Environmental Psychology, 48, 140–148. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.10.001

** Vansweevelt, T. (2016). Het effect van sociale en temporele afstand op perceptuele matching [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Veenstra, L., & Koole, S. L. (2018). Disarming darkness: Effects of ambient lighting on approach motivation and state anger among people with varying trait anger. Journal of Environmental Psychology, 60, 34–40. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.07.005

** Verbruggen, J. (2017). De hedonische waardering van milieufactoren in de toeristische sector aan de Belgische kust [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. (s.d.). Lokale schouders voor mondiale uitdagingen: Een lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Geraadpleegd op 6 januari 2019, van http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord- Zuid/Documents/Publicatie%20LokaleSchoudersVoorMondialeUitdagingen%20website.pdf

** Vermeersch, J. (2016). Evolutie van de Vlaamse bodemsaneringsmarkt [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

* Visschers, V. H., Wickli, N., & Siegrist, M. (2016). Sorting out food waste behaviour: A survey on the motivators and barriers of self-reported amounts of food waste in households. Journal of Environmental Psychology, 45, 66–78. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.11.007

* Von Wirth, T., Grêt-Regamey, A., Moser, C., & Stauffacher, M. (2016). Exploring the influence of perceived urban change on residents' place attachment. Journal of Environmental Psychology, 46, 67–82. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.03.001

** Voulismas, L. (2017). Optimale valorisatie van hernieuwbare energie bij geëlektrificeerde voertuigen: Vloot van geëlektrificeerde voertuigen: Een model creëren voor het gebruik van hernieuwbare energie [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

** Vos, C. (2016) Verveling op het werk als oorzaak voor job crafting? [Intern aangestuurde masterproef]. Brussel, België: KU Leuven Brussel.

Wickens, C. D., Gordon, S. E., & Liu, Y. (1997). An introduction to human factors engineering. Harlow, Groot-Brittannië: Pearson Education.

Winkel, G., Saegert, S., & Evans, G. W. (2009). An ecological perspective on theory, methods, and analysis in environmental psychology: Advances and challenges. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 318–328. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.02.005

Wohlwill, J. F. (1973). The environment is not in the head. In W. F. G. Preiser (Red.), Environmental design research association symposia and workshops, Vol. 2 (pp. 166–181). Stroudsberg, PA: Bowden, Hutchinson & Ross.

* Yang, Y., Merrill, E. C., Robinson, T., & Wang, Q. (2018). The impact of moving entities on wayfinding performance. Journal of Environmental Psychology, 56, 20–29. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.02.003

* Ysseldyk, R., Haslam, S. A., & Morton, T. A. (2016). Stairway to heaven? (Ir)religious identity moderates the effects of immersion in religious spaces on self-esteem and self-perceived physical health. Journal of Environmental Psychology, 47, 14–21. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.016

* Zhang, X., Zuo, B., Erskine, K., & Hu, T. (2016). Feeling light or dark? Emotions affect perception of brightness. Journal of Environmental Psychology, 47, 107–111. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.05.007

Zijlstra, H., & McCullough, R. (2016). CiteScore: A new metric to help you choose the right journal. Geraadpleegd op 7 oktober 2018, van https://www.elsevier.com/authors-update/story/impact- metrics/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-the-right-journal

Zimmerman, M. E. (1998). Environmental philosophy: From animal rights to radical ecology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.