"Hier zijn we niet echt 100% ouder" - We moeten luisteren naar alle vaders

Leni
Linthout

We moeten luisteren naar alle vaders.

“HIER ZIJN WE NIET ECHT 100% OUDER”

Een kind opvoeden is voor alle ouders een avontuur en gaat gepaard met verschillende uitdagingen. In vergelijking met moeders nemen mannen in praktijk, onderzoek en beleid over opvoeding een gemarginaliseerde positie in. Willen we vaders meer betrekken in opvoeding en hen als evenwaardige opvoeders erkennen, dienen we echter te luisteren naar alle vaders, ook naar hen die in eerste instantie niet op hun identiteit als vader worden aangesproken. Vluchtelingen zijn hier één voorbeeld van. “Vaak wordt niet verder gekeken dan hun identiteit als ‘vluchteling’. Ze zijn echter zoveel meer”, vertelt Leni Linthout in haar masterproef. Ze reisde Vlaanderen door en ging in verschillende opvangcentra in gesprek met zo’n twintig vaders op de vlucht die hier met hun kinderen verblijven.

Door dreiging van oorlog, geweld, politieke instabiliteit en armoede en de gevolgen van foltering, trauma en uitbuiting dragen gezinnen op de vlucht een zware rugzak met zich mee. Vluchtelingenouders in hun opvoedingspraktijken ondersteunen heeft een positieve impact op hun gezin alsook op het mentale welzijn van hun kinderen. Hierbij is het echter van belang dat alle gezinsleden, eveneens vaders, de juiste ondersteuning krijgen.

In 2013 maakten vluchtelingengezinnen zo’n tien procent uit van de asielaanvragen. In 2016 verdubbelde dit aantal naar 22%. Eens aangekomen in België vormt voor duizenden gezinnen een opvangcentrum een alledaagse realiteit. Deze omgeving heeft een impact op het leven van vaders, moeders en kinderen.

Wat de pot en de regels schaffen

Salim* is alleenstaande vader van twee kinderen. Sinds vijf maanden verblijft hij met zijn beide kinderen in een opvangcentrum. Na een zware tocht doorheen Europa biedt het opvangcentrum voor hem en de kinderen een plek om tot rust te komen. “Ik ben dankbaar voor alles wat we hier krijgen”, vertelt Salim. Doorheen zijn verhaal haalt hij echter meerdere obstakels aan die hem bemoeilijken in de opvoeding.

Zoals veel andere vaders ervaart Salim het gebrek aan kookmogelijkheid als één van de grootste uitdagingen in de opvoeding. Afhankelijk van de organisatie van elk opvangcentrum moeten vaders ofwel zelf koken met financiële ondersteuning en met een – vaak beperkte – kookinfrastructuur, ofwel maken ze gebruik van aangeboden maaltijden in een gemeenschappelijk restaurant. Dit laatste geval ervaren veel vaders als een verlies aan autonomie om zélf te beslissen over wat, wanneer en hoeveel ze koken voor hun kinderen. Zelf koken vinden de vaders daartegenover ondersteunend in de opvoeding.  

“Wat betreft de keuze van een school voor mijn kinderen heeft het opvangcentrum een systeem. We hebben daar weinig inbreng in”, gaat de vader verder. Hetzelfde geldt eveneens voor sport- en vrijetijdsmogelijkheden.

“Een beperkte keuzevrijheid is één van de rode draden doorheen de bevindingen van mijn onderzoek”, geeft Linthout aan. “Een strikte regelgeving, een opgelegde tijdsindeling en een vaste ruimtelijke vormgeving van het opvangcentrum zorgen voor een structurering van het gezinsleven. Vaders verliezen hierdoor de controle over de opvoeding”, gaat de onderzoekster verder. “Door het verlies aan controle […] zijn we hier niet echt 100% ouder”, getuigt Salim. “Dergelijk verlies van autonomie en controle is reeds op alle domeinen van het leven reeds inherent aanwezig in het leven van vluchtelingen en in de onzekerheid van de uitkomst van hun asielprocedure”, stellen professor Derluyn en professor Broekaert van de UGent.

Zelfstandig leven?

Als alleenstaande vader ervaart Salim de verantwoordelijkheid die hij moet dragen als een beproeving: “momenteel heb ik de taak van de vader én de moeder”. Veel vaders zien het opvangcentrum daarenboven als een onveilige plek voor de kinderen. Ook Salim is hierdoor “voortdurend aandachtig voor de kinderen”.

Opvoedingstaken die voor veel vaders vanzelfsprekend zijn, denk maar aan eten klaarmaken of een veilige speelomgeving voorzien voor de kinderen komen in een opvangcentrum onder druk te staan. “Daartegenover staat dat vaders echter voortdurend geconfronteerd worden met en gewezen worden op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de kinderen: ze naar school brengen, aanwezig zijn op de huiswerkbegeleiding, hen voortdurend in de gaten houden, etc.”, toont de onderzoekster aan. “Deze spanning tussen individuele verantwoordelijkheid van vaders enerzijds en afhankelijkheid van het opvangcentrum anderzijds plaats vaders in een bijzonder complexe en uitdagende situatie”, concludeert Linthout. “Naar vaders luisteren en hen inspraak geven in de keuzes die de opvoeding aanbelangen, is een noodzakelijke stap in de ondersteuning van gezinnen op de vlucht”, aldus de onderzoeker.

Superdaddy

Ondanks alle uitdagingen waar hij en andere vaders in het asielcentrum mee geconfronteerd worden, komen de kinderen onvoorwaardelijk op de eerste plaats. “Vaderschap lijkt hen te versterken en stelt hen in staat veerkrachtig en succesvol om te gaan met nieuwe uitdagingen”, besluit Linthout in haar masterproef.

"Naast 'vluchteling' zijn ze zoveel meer. Ze zijn ook 'vader', 'partner', 'man', etc."

*pseudoniem omwille van ethische overwegingen

Bibliografie

75

BIBLIOGRAFIE

Albert, I., & Coimbra, S.B. (2017). Family Cultures in The Context of Migration and Ageing. Integrative Psychological and Behavioral Science, 51, 205-222.

Altman, I. (1975). The environment and social behavior: privacy, personal space, territoriality and crowding. Monterey: Brooks/Cole.

Archea, J. (1977). The place of architectural factors in behavioral theories of privacy. Journal of social issues, 33(3), 116-137.

Austin, C., & Este, D. (2001). The working experiences of underemployed immigrant and refugee men: Implications for social work practice. Canadian Social Work Review, 18(1), 213-229.

Baarda, D. B., de Goede, M. M., & Teunissen, J. (2013). Basisboek Kwalitatief Onderzoek (3e druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Barlow, J., Shaw, R., & Stewart-Brown, S.L. (2004). Parenting Programmes and Minority Ethnic Families: Experiences and Outcomes. Londen: National Children Bureau.

Basran, G., & Zong, L. (1998). Devaluation of foreign credentials as perceived by visible minority professional immigrants. Canadian Ethnic Studies, 30(3), 6-23.

Behnke, A.O., Taylor, B.A., & Parra-Cardona, J.R. (2008). “I Hardly Understand English, but…”: Mexican Origin Fathers Describe Their Commitment as Fathers Despite the Challenges of Immigration. Journal of Comparative Family Studies, 39(2), 187-205.

Bentacourt, T.S., & Khan, K.T. (2008). The mental health of children affected by armed conflict: protective processes and pathways to resilience. International Review of Psychiatry, 20(3), 317-328.

Bentacourt, T.S., & Williams, T. (2008). Building an evidence base on mental health interventions for children affected by armed conflict. Intervention, 6, 39-56.

Bentacourt, T.S., Abdi, S., Ito, B.S., Lilienthal, G.M., Agalab, N., & Ellis, H. (2015). We left one war and came to another: resource loss, acculturative stress, and caregiver-child relationships in Somali refugee families. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 21(1), 114-125.

76

Bentacourt, T.S., Meyers-Ohki, M.S.E., Charlow, M.A.P., & Tol, W. A. (2013). Interventions for children affected by war: an ecological perspective on psychosocial support and mental health care. Harvard Review of Psychiatry, 21, 70-82.

Berry, J.W. (1990). The role of psychology in ethnic studies. Canadian Ethnic Studies, 23, 7-21.

Berry, J.W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34.

Berry, J.W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1988). Comparative Studies of Acculturative Stress. International Migration Review, 21(3), 491-511.

Bhugra, D. (2004). Migration and mental health. Acta Psychiatrica Scandinavica, 109, 243-258.

Biller, H.B., & Lopez Kimpton, J. (1997). The father and the school-aged child. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 143-161). New York: Wiley.

Billiet, J. & Waege H. (2009). Een samenleving onderzocht: Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek (2e druk). Antwerpen: De Boeck.

Black, R., & Gent, S. (2006). Sustainable return in post-conflict contexts. International Migration, 44(3), 15 – 38.

Borkowski, J.G., Landesman, S., & Bristol-Power, M. (Eds.). (2009). Parenting and the child’s world: Influences on academic, intellectual, and socio-emotional development. New Jersey: Taylor & Francis.

Bornstein, M.H., & Cote, L.R. (2006). Parenting cognitions and practices in the acculturative process. In M.H. Bornstein & L.R. Cote (Ed.), Acculturation and Parent-Child Relationships: Measurement and Development (pp. 179-196). Mahwah: Lawrence Elmbaum Associates.

Bos, H., & Tavecchio, L. (2011). Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap. Pedagogiek, 31(1), 3-10.

Bouchard, C. (2003). Nurturing dads. In C. Bolte, A. Devault, M. St-Denis, & J. Gaudet (Eds.), On fathers ground: A portrait of projects to support and promote fathering (pp. 5-9). Montreal: Canadian Institute of Child Health.

Bouhalhoul, R., & van der Zwaard, J. (1996). Een kwestie van vertrouwen. Gespreksgroepen met Marokkaanse ouders in Rotterdam. Rotterdam: SBWR.

77

Bourgois, P. (1998). Families and children in pain in the U.S. inner city. In N. Scheper Hughes & C. Sargent (Eds.), Small wars: The cultural politics of childhood (pp. 331-351). Berkeley: University California Press.

Bramley, N., & Eatough, V. (2005). The experience of living with Parkinson’s disease: An interpretative phenomenological analysis case study. Psychology & Health, 20(2), 223-235.

Caarls, K., & Mazzucato, V. (2014). Does International Migration Lead to Divorce? Ghanaian Couples in Ghana and Abroad. Population, 70(1), 127-151.

Capps, R.C., Bronte-Tinkew, J., & Horowitz, A. (2010). Acculturation and Father Engagement with Infants among Chinese- and Mexican-Origin Immigrant Fathers. Fathering, 8(1), 61-92.

Chodrow, N.J. (1978). The Reproduction of Mothering. California: University of California Press.

Christensen, P., James, A., & Jenks, C. (2000). Home and Movement: Children Constructing ‘Family Time’. In S. Hollaway, & G. Valentine (Eds.), Children’s Geographies: Playing, Living, Learning (pp. 139-155). Londen: Routledge.

Clarke-Stewart, K.A. (1980). The father’s contribution to children’s cognitive and social development in early childhood. In F.A. Pedersen (Ed.), The father-infant relationship: Observational studies in a family setting (pp. 111-146). New York: Praeger.

Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.

Creese, G., & Wiebe, B. (2009). ‘Survival Employment’: Gender and Deskilling among African Immigrants in Canada. International Migration, 50(5), 56-76. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Crouch, M., & Manderson, L. (1993). New Motherhood: Cultural and Personal Transitions in the ‘80s. Yverdon: Gordon & Breach.

Daniel, C.A. (2004). Social work with West Indian families: a multilevel approach. In A.M. Mahoney (Ed.), The health and well-being of Caribbean immigrants in the United States (pp. 135-145). Binghamton: The Haworth Press. Darling, J. (2009). Becoming Bare Life: Asylum, Hospitality, and the Politics of Encampment. Environment and Planning D: Society and Space, 27(4), 649-665.

78

De Gendt, T. (2019). Papa hoort er ook bij - Vaders toelaten in het leven van kinderen. Vaderparticipatie in de praktijk. Leuven: Lannoo Campus.

De Haene, L., & Derluyn, I. (2015). Ontwikkeling en opvoeding in culturele context: betekeniswereld, migratie en maatschappelijke positie. In G. Bosmans, I. Noens, P. Bijttebier, & L. Claes (Red.), Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen: deel II: ontwikkeling in context (pp. 145-168). Leuven: Acco.

De Haene, L., Grietens, H., & Verschueren, K. (2007). From symptom to context: a review of the literature on refugee children's mental health. Hellenic Journal of Psychology, 4(1), 233-256.

De Haene, L., Grietens, H., & Verschueren, K. (2010). Holding harm: Narrative methods in mental health research on refugee trauma. Qualitative Health Research, 20, 1664-1676.

Degni, F., Pöntinen, S., & Mölsä, M. (2006). Somali parents’ experiences of bringing up children in Finland: exploring social-cultural change within migrant households. Forum: Qualitative Social Research, 7(3), 1-16.

Delgado, E. (2019, 12 februari). Trump administration still separating families at borders, advocates say. Geraadpleegd op 21 juli 2019, van https://www.theguardian.com/us-news/2019/feb/12/trump-el-paso-family-se… Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (2003). Collecting and Interpreting Qualitative Materials (2nd ed.). Thousand Oaks, Californië: Sage Publications.

Department for Education and Skills. (2007). Care Matters: Time for Change. Londen: DfES.

Derluyn, I., & Broekaert, E. (2008). Unaccompanied refugee children and adolescents: the glaring contrast between a legal and a psychological perspective. International Journal of Law and Psychiatry, 31(4), 319-330.

Devlieghere, J., & Roose, R. (2017). De mythe van rationalisering: Over creativiteit en ambiguïteit in het sociaal werk. Leuven: Garant.

Diab, M., Peltonen, K., Qouta, S.R., Palosaari, E., & Punamäki, R.L. (2015). Effectiveness of psychosocial intervention enhancing resilience among war-affected children and the moderating role of family factors. Child Abuse & Neglect, 40, 24-35. Drever, E. (1995). Using semi-structured interviews in small-scale research: a teacher's guide. Edinburgh: SCRE. Elam, G., & Fenton, K.A. (2003). Researching Sensitive Issues and Ethnicity: Lessons from Sexual Health. Ethnicity and Health, 8(1), 15-27.

79

Edwards, R. (1998). A critical examination of the use of interpreters in the qualitative research process. Journal of Ethnic and Migration Studies, 24(1), 197 – 208.

Elbedour, S., Ten Bensel, R., & Bastien, D.T. (1993). Ecological integrated model of children of war: Individual and social psychology. Child Abuse & Neglect, 17, 805-819.

El-Khani, A., Ulph, F., Peters, S., & Calam, R. (2016). Syria: the challenges of parenting in refugee situations of immediate displacement. Intervention, 16(2), 99-113.

Elliott, V. (2007). Interventions and Services for Refugee and Asylum-seeking Children and Families. In P. Vostanis (Ed.), Mental Health Interventions and Services for Vulnerable Children and Young People (pp.132-148). Londen: Jessica Kingsley.

Eshel, N., Daelmans, B., Cabral de Mello, M., & Martines, J. (2006). Responsive parenting: Interventions and outcomes. Bulletin of the World Health Organization, 84(12), 991-998.

Este, D.C., & Tachble, A. (2009). The perceptions and experiences of Russian immigrant and Sudanese refugee men as fathers in an urban center in Canada. The Annals of the American Academy, 624, 139-155.

Este, D.C., & Tachble, A.A. (2008). Fatherhood in the Canadian Context: Perceptions and Experiences of Sudanese Refugee Men. Sex Roles, 60, 456-466.

Fazel, M., & Bentacourt, T. (2018). Preventive mental health interventions for refugee children in high-income settings: a narrative review. Lancet Child Adolescent Health, 2(2), 121-132.

Fedasil. (2016). Managementplan 2012-2018 – Bijdragen aan een globaal migratiebeleid. Geraadpleegd op 3 juli 2019, van https://www.fedasil.be/sites/default/files/fedasil_managementplan_nl_up…

Fedasil. (2017b). De opvang van asielzoekers in België. Geraadpleegd op 4 juli 2019, van https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/opvan…

Fedasil. (2019a). Verblijf in het opvangcentrum. Geraadpleegd op 13 januari 2019, van https://www.fedasil.be/nl/opvangcentra/verblijf-het-opvangcentrum

Fedasil. (2019b). Kapellen. Geraadpleegd op 2 februari 2019, van https://www.fedasil.be/nl/kapellen

80

Fedasil. (2019c). Sint-Truiden. Geraadpleegd op 2 februari 2019, van https://www.fedasil.be/nl/sint-truiden

Fedasil. (2019d). Opvang van asielzoekers. Geraadpleegd op 12 april 2019, van https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/opvang-asielzoekers

Fedasil. (2019e). Wettelijk kader. Geraadpleegd op 13 april 2019, van https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/wettelijk-kader

Fedasil. (2019f). Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. Geraadpleegd op 21 juli 2019, van https://www.fedasil.be/nl Fontana, A., & Frey, J.H. (2003). The interview: From structured questions to negotiated text. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials (2nd ed.) (pp. 61-106). Thousand Oaks: Sage Publications.

Fraktman, M.G. (1998). Immigrant mothers: what makes them high risk? In C.T. Garcia Coll, J.L. Surrey & K. Weingarten (Ed.), Mothering Against the Odds (pp. 85-107). New York: Guilford Press.

Freeman, D. (1983). Margaret Mead and Samoa: The making and unmaking of an anthropological myth. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York : Herder and Herder.

Furstenberg, F., & Hughes, M. (1995). Social capital and successful development among at-risk youth. Journal of Marriage and the Family, 57, 580-592.

Garcia Coll, C.T., Meyer, E.C., & Brillon, L. (1995). “Ethnic and minority parenting”. In H. Bornstein (Ed.), Handbook of Parenting (pp. 189-209). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Gentles-Gibbs, N., & Gibbs, L.O. (2017). Social work practice with West Indian migrant fathers. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 7(1), 1-8.

Geuijen, K. (1998) “Wonen en werken in een asielzoekerscentrum”. Migrantenstudies, 14(4), 261–272.

Ghorashi, H. (2005). Agents of change or passive victims: the impact of welfare states (the case of the Netherlands) on refugees. Journal of Refugee Studies, 18(2), 181-198.

Giallo, R., Riggs, E., Lynch, C., Vanpraag, D., Yelland, J., Szwarc, J., Duell-Piening, P., Tyrell, L., Casey, S., & Brown, S.J. (2017). The physical and mental health problems of

81

refugee and migrant fathers: findings from an Australian population-based study of children and their families. BMJ Open, 7, 1-12.

Gieve, K. (1990). Balancing Acts On Being a Mother. Londen: Virago.

Glascou, F.P., & Leew, S. (2010). Parenting behaviors, perceptions, and psychosocial risk: Impact on young children’s development. Pediatrics, 125(2), 313-319.

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Gordon, T. (1990). Feminist Mothers. Londen: Macmillan.

Griffiths, M.B. (2014). Out of time: The termporal uncertainties of refused asylum seekers and immigration detainees. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40, 1991-2009.

Hajdukowski-Ahmed, M. (2009). A dialogical approach to identity: Implications for refugee women. In M. Hajdukowski-Ahmed, N. Khanlou, & H. Moussa (Eds.), Not born a refugee mother: contesting identities, rethinking practices. Oxford: Berghahn Books.

Hallden, G. (2003). Children’s view of family, home and house. In P. Christensen, & M. O’Brien (Eds.), Children in the City: Home, Neighbourhood and Community (pp. 29-45). Londen: Routledge Falmer.

Harkness, S., & Super, C. M. (1996). Parents’ cultural belief systems: Their origins, expressions, and consequences. New York/London: The Guilford Press.

Harris, K.M. (2000). Health risk behavior among adolescents in immigrant families. In D.J. Hernandez (Ed.), Children of immigrants: Health, adjustment, and public assistance. Washington DC: National Academy Press.

Hauge, A.L., Støa, E., & Denizou, K. (2017). Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway. Houding, Theory and Society, 34(1), 1-19.

Hawkins, A.J., & Dollahite, D.C. (1997). Generative Fathering: Beyond deficit perspectives. Thousand Oaks: Sage.

Helavirta, S. (2011). Home, Children and Moral Standpoints: A case study of child clients of child welfare. Qualitative Social Work: Research and Practice, 10(4), 434-450.

Hernandez, D.J., & Charney, E. (Eds.). (1998). From generation to generation: The health and well-being of children in immigrant families. Washington DC: National Academy Press.

82

Hernandez, M., & McGoldrick, M. (1999). Migration and the life cycle. In B. Carter & M. McGoldrick (Ed.), The expanded family life cycle: Individual, family and social perspectives (3rd ed.) (pp. 169-184). Needham Heights: Allyn & Bacon.

Hibbins, R., & Pease, B. (2009). Men and Masculinities on the Move. In M. Donaldson, R. Hibbins, R. Howson, & B. Pease (Ed.), Migrant Men. Critical Studies of Masculinities and the Migration Experience (pp. 2-17). New York: Routledge.

Ho, C. (2006). Migration as Feminisation? Chinese Women's Experiences of Work and Family in Australia. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(3), 497-514.

Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of Resources: A New Attempt at Conceptualizing Stress. American Psychologist, 44(3), 513-524.

Horowitz, R.T. (1984). Patterns of cultural transition: Soviet and American children in new environments. Journal of Cross-Cultural Psychology, 15, 399-416. Howitt, D., & Cramer, D. (2014). Introduction to research methods in psychology (4th ed.). New York: Pearson.

Hugman, R., Bartolomei, L., & Pittaway, E. (2011). Human agency and the meaning of informed consent: reflections on research with refugees. Journal of Refugee Studies, 24(4), 655 – 671.

Ispa, J.M., Fine, M.A., Halgunseth, L.C., Harper, S., Robinson, J., Boyce, L., Brooks-Gunn, J., & Brady-Smith, C. (2004). “Maternal intrusiveness, maternal warmth, and mother-toddles relationship outcomes: variations across low-income ethnic and acculturation groups”. Child Development, 75(6), 1613-1631.

Jacobsen, K., & Landau, L.B. (2003). The Dual Imperative in Refugee Research: Some Methodological and Ethical Considerations in Social Science Research on Forced Migration. Disasters, 27(3), 185-206. Kanner, A.D., Coyne, J.C., Schaefer, C., & Lazarus, R.S. (1981). Comparison of two modes of stress measurement: daily hassles and uplifts versus major life events. Journal of Behavioral Medicine, 4, 1-39.

Kelly, A.C.F. (2016). Refugee Mothers’ Experiences of Forced Migration and its Impact upon Family Life. Hatfield: University of Herthordshire.

83

Kilkey, M., Perrons, D., & Plomien, A. (2013). Gender, Migration and Domestic Work. Masculinities, Male Labour and Fathering in the UK and USA. Verenigd Koninkrijk: Palgrave Macmillan.

Kobelinsky, C. (2008). The moral judgement of asylum seekers in French reception centers. Antropology News, 49(5), 5-11.

Koehn, P.H. (2005). Medical encounters in Finnish reception centres: asylum-seeker and clinician perspectives. Journal of Refugee Studies, 18(1), 47-75.

Kvale, S. (1996). InterViews—An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, Californië: Sage Publications.

Lamb, M.E. (ed.) (2010). The role of the father in child development. (5e editie). New York: Wiley.

Lamb, M.E., & Bougher, L.D. (2009). How Does Migration Affect Mothers’ and Fathers’ Roles Within their Families? Reflections on some Recent Research. Sex Roles, 60, 611-614.

Lau, W., Silove, D., Edwards, B., Forbes, D., Bryant, R., McFarlane, A., Hadzi-Pavlovic, D., Steel, Z., Nickerson, A., Van Hooff, M., Felmingham, K., Cowlishaw, S., Alkemade, N., Kartal, D., O’Donnell, M. (2018). Adjustment of refugee children and adolescents in Australia: outcomes from wave three of the building a new life in Australia study. BMC Med, 16(157), 1-17.

Leaning, J. (2001). Ethics of research in refugee populations. Lancet, 357(9266), 1432 – 1433.

Lewig, K., Arney, F., & Salveron, M. (2010). Challenges to parenting in a new culture: Implications for child and family welfare. Evaluation and Program Planning, 33, 324-332.

Lewis, C. (1997). Fathers and preschoolers. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 121-142). New York: Wiley. Leyendecker, B., & Lamb, M.E. (1999). Latino families. In M.E. Lamb (Ed.), Parenting and child development in “nontraditional” families (pp. 247-262). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Lietaert, I. (2016). Perspectives on return migration: A multi-sited, longitudinal study on the return processes of Armenian and Georgian migrants (Doctoraat). Geraadpleegd van https://biblio.ugent.be/publication/8029550/file/8029561

84

Lietaert, I., & Verhaeghe, F. (in press). Families on hold: How the context of an asylum centre affects parenting experiences. Child and Family Social Work.

Lincoln, YS. & Guba, EG. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications. Mackenzie, C., McDowell, C., & Pittaway, E. (2007). Beyond ‘Do No Harm’: The Challenge of Constructing Ethical Relationships in Refugee Research. Journal of Refugee Studies, 20(2), 299-319.

Mackrill, T. (1996). Aspects of structure and dynamics at a refugee centre in Denmark: a social psychological analysis. Journal of Refugee Studies, 9(2), 199-215.

Margulis, S.T. (2003). On the status and contribution of Westin’s and Altman’s theories of privacy. Journal of Social Issues, 59, 411-429.

Maushart, S. (1997). The Mask of Motherhood: How Mothering Changes Everything and Why We Pretend it Doesn’t. Sydney: Vintage. McCosker, H., Barnard, A., & Gerber, R. (2001). Undertaking Sensitive Research: Issues and Strategies for Meeting the Safety Needs of All Participants. Forum Qualitative Sozialforschung, 2(1), art. 22.

McMahon, M. (1995). Engendering Motherhood: Identity and Self-Transformation in Women’s Lives. New York: Guilford Press. McWayne, C., Downer, J.T., Campos, R., & Harris, R.D. (2013). Father Involvement During Early Childhood and Its Association with Children's Early Learning: A Meta-Analysis. Early Education & Development, 24(6), 898-922.

Meléndez, L. (2005). Parental beliefs and practices around early self-regulations: the impact of culture and immigration. Infants & Young Children, 18(2), 136-146.

Merry, L., Pelaez, S., & Edwards, N.C. (2017). Refugees, asylum-seekers and undocumented migrants and the experience of parenthood: a synthesis of the qualitative literature. Globalization and Health, 13(75), 1-17.

Newby, P. (2016). Research methods for education. Harlow: Pearson Education Limited

Ngo, H., & Este, D. (2006). Professional re-entry for foreign-trained immigrants. Journal of International Migration and Integration, 7(1), 27-50.

Nsamenang, A.B. (2015). Ecocultural Theories of Development. In J. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 838-844). Amsterdam: Elsevier.

85

Nugent, J.K. (1991). Cultural and psychological influences on the father’s role in infant development. Journal of Marriage and the Family, 53, 475-485.

Ny, P., Plantin, L., Dejin-Karlsson, E., & Dykes, A. (2008). The experience of Middle Eastern men living in Sweden of maternal and child health care and fatherhood: focus-group discussions and content analysis. Midwifery, 24, 281-290.

O’Mahony, J.M., & Truong Donnelly, T. (2010). A Postcolonial Feminist Perspective Inquiry into Immigrant Women's Mental Health Care Experiences. Issues in Mental Health Nursing, 31(7), 440-449.

Ogbu, H.U., Bradly, B., & Kinlen, L. (2014). Parenting in Direct Provision: Parents Perspectives Regarding Stresses and Supports. Child Care in practice, 20(3), 256-269.

Okeke-Ihejirika, P., & Salami, B. (2018). Men Become Baby Dolls and Women Become Lions: African Immigrant Men’s Challenges with Transition and Integration. Canadian Ethnic Studies, 50(3), 91-110.

Osborn, A.F., & Morris, A.C. (1982). Fathers and child care. Early Child Development and Care, 8, 279-307.

Osman, F., Klingberg-Allvin, M., Flacking, R., & Schön, U. (2016). Parenthood in transition – Somali-born parents’ experiences of and needs for parenting support programmes. BMC International Health and Human Rights, 16(7), 1-11.

Panter-Brick, C., Goodman, A., Tol, W., & Eggerman, M. (2011). Mental health and childhood adversities: a longitudinal study in Kabul, Afghanistan. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50, 349-363.

Panter-Brick, C., Grimon, M.P., & Eggerman, M. (2014). Caregiver – child mental health: a prospective study in conflict and refugee settings. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 313-327.

Papadopoulos, R. K., & Gionakis, N. (2018). The neglected complexities of refugee fathers. Psychoter Politics Int., 16(1438), 1-13.

Pels, T. (2000). Muslim Families from Morocco in the Netherlands: Gender Dynamics and Fathers’ Roles in a Context of Change. Current Sociology, 48(4), 75-93.

Pessar, P.R. (2003). Transitional migration: bringing gender in. International Migration Review, 37(4), 812-846.

Peters, H.E., & Day, R.D. (2000). Fatherhood: Research, Interventions, and policies. Binghamton: Haworth.

86

Petersen, A. (2006). An African-American woman with disabilities: the intersection of gender, race and disability. Disability & Society, 21(7), 721-734.

Pleck, J.H. (1987). American fathers in a historical perspective. In M.S. Kimmel (Ed.), Changing Men: New Directions in research on men and masculinity (pp. 83-97). Newbury Park: Sage.

Pleck, J.H. (1997). Paternal involvement: Levels, sources and consequences. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 66-103). New York: Wiley.

Pleysier,B. (2011). 25 Jaar Asielopvang. Samenleving & Politiek, 18(1), 4-12.

Porter, M., & Haslam, N. (2005). Predisplacement and postdisplacement factors associated with mental health of refugees ad internally displaced persons. Journal of the American Medical Associations, 294, 602-612.

Premji, S., Shakya, Y., Spasevski, M., Merolli, J., & Athar, S. (2014). Precarious Work Experiences of Racialized Immigrant Woman in Toronto: A Community-based Study. Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society, 22, 122-143.

Punamäki, R.L., Qouta, S. & El Sarraj, E. (1997). Models of Traumatic Experiences and Children’s Psychological Adjustment: The Roles of Perceived Parenting and the Children’s Own Resources and Activity. Child Development, 64(4), 718-728. Punch, S., McIntosh, I., & Emond, R. (2011). Children’s Food Practices in Families and Institutions. New York: Routledge.

Quota, S., Punamäki, R.L., & El Sarraj, E. (2008). Child development and family mental health in war and military violence: The Palestinian experience. International Journal of Behavioral Development, 32(4), 310-321.

Radin, N. (1981). The role of the father in cognitive, academic and intellectual development. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 379-428). New York: Wiley.

Raffaeta, R. (2015). Migration and parenting: reviewing the debate and calling for future research. International Journal of Migration, Health and Social Care, 12(1), 38-50.

Rasmussen, A., Nguyen, L., Wilkinson, J., Vundla, S., Raghavan, S., Miller, K.E., & Keller, A. S. (2010). Rates and impact of trauma and current stressors among Darfuri refugees in Eastern Chad. American Journal of Orthopsychiatry, 80, 227-236.

87

Reardon-Anderson, J., Capps, R., & Fix, M.E. (2002). The health and well-being of children in immigrant families. Gedownload op 7 december 2018, van http://www.urban.org/Uploaded-PDF/310584B52.pdf

Rich, A.C. (1977). Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: Bantam Books.

Riggs, E., Yelland, J., Szwarc, J., Casey, S., Chesters, D., Duell-Piening, P., Wahidi, S., Fouladi, F., & Brown, S. (2015). Promoting the inclusion of Afghan women and men in research: reflections from research and community partners involved in implementing a ‘proof of concept’ project. International Journal on Equity in Health, 14(13), 1-10.

Riggs, E., Yelland, J., Szwarc, J., Wahidi, S., Casey, S., Chesters, D., Fouladi, F., Duell-Piening, P., Giallo, R., & Brown, S. (2016). Fatherhood in a New Country: A Qualitative Study Exploring the Experiences of Afghan Men and Implications for Health Services. Birth, 43(1), p. 86-92. Rispens, J., Hermanns, J., & Meeus, W. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.

Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. Londen: Sage.

Roer-Strier, D. (2001). Reducing risk for children in changing cultural contexts: recommendations for intervention and training. Child Abuse & Neglect, 25(2), 231-248. Roer-Strier, D., Strier, R., Este, D., Shimoni, R., & Clark, D. (2005). Fatherhood and immigration: Challenging the deficit theory. Child & Family Social Work, 10(4), 315-329.

Roose, R., & De Bie, M. (2008). Children’s rights: A challenge for social work. International Social Work, 51(1), 37 –46.

Rosenberger, S., & König, A. (2011). Welcoming the Unwelcome: The Politics of Minimum Reception Standards for Asylum Seekers in Austria. Journal of Refugee Studies, 25(4), 537-554.

Rousseau, C. (1995). The Mental Health of Refugee Children. Transcultural Psychiatry, 32(3), 299-331.

Ryan, L., Sales, R., Tilki, M, & Siara, B. (2009). Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(1), 61-77.

88

Ryder, A.G., Alden, L.E., & Paulhus, D.L. (2000). Is Acculturation Unidimensional or Bidimensional? A Head-to-Head Comparison in the Prediction of Personality, Self-Identity, and Adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 79(1), 49-65.

Salami, B., Hirani, S.A.A., Meherali, S., Amodu, O., & Chambers, T. (2017). Parenting Practices of African Immigrants in Destination Countries: A Qualitative Research Synthesis. Journal of Pediatric Nursing, 36, 20-30. Samarasinghe, K., & Arvidsson, B. (2002). ‘”It’s a different war to fight here in Sweden” – the impact of Involuntary migration on the health of refugee families in transition. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16(3), 292-301.

Sarkadi, A., Kristiansson, R., & Bremberg, S. (2008). Fathers’ Involvement and Children’s Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Acta Paediatrica, 97(2), 153-158.

Schuermans, G., & De Bruecker, C. (2009). Onderzoek naar de werking van de open centra beheerd en erkend door Fedasil. Geraadpleegd op 5 februari 2019, van http://www.federaalombudsman.be/sites/default/files/auditOC2008-NL.pdf

Schulze, P.A., Harwood, R.L., & Schoelmerich, A. (2001). Feeding practices and expectations among middle-class Ango and Puerto Rican mothers of 12-month-old infants. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), 397-406.

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Londen: Allen Lane, Penguin Group. Serrien, L. (2018). Sociaal werk worstelt met bureaucratie. Geraadpleegd op 26 december 2018, van https://sociaal.net/analyse-xl/sociaal-werk-worstelt-met-bureaucratie/ Shapiro, A., & Krycik, J. (2010). Finding fathers in social work research and practice. Journal of Social Values and Ethics, 20, 1-8.

Shields, S.A. (2008). Gender: an intersectionality perspective. Sex Roles, 59(5-6), 301-311.

Shimoni, R., Este, D., & Clark, D.E. (2003). Paternal Engagement in Immigrant and Refugee Families. Journal of Comparative Family Studies, 34(4), 555-567.

Shor, R. (1999). Inappropriate child rearing practices as perceived by Jewish immigrant parents from the former Soviet Union. Child Abuse & Neglect, 23, 487-199.

Silove, D., Steel, Z., & Watters, C. (2000). Policies of deterrence and the mental health of asylum seekers. Jama-Journal of the American Medical Association, 284(5), 604 – 611.

89

Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction. Londen: Sage Publications.

Silverman, D. (2011). Interpreting qualitative data. (4th ed.). Londen: Sage.

Smaling, A. (2009). Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek. Kwalon, 14(3), 5-12.

Smith, M., & Whyte, B. (2008). Social education and social pedagogy: Reclaiming a Scottish tradition in social work. European Journal of Social Work, 11(1), 15 – 28.

Sociale kaart. (2019). Rode Kruis Vlaanderen – Opvangcentrum Wingene. Geraadpleegd op 14 februari 2019, van https://www.desocialekaart.be/rode-kruis-vlaanderen-opvangcentrum-winge…

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting styles, and adolescent school achievement. Educational Psychology Review, 17(2), 125-146. Speziale, H. S., & Carpenter, D. R. (1999). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. Philadelphia: Lippincott.

Stewart, M., Dennis, C., Kariwo, M., Kushner, K. E., Letourneau, N., Makumbe, K., Makwarimba, E., & Shizha, E. (2015). Challenges Faced by Refugee New Parents from Africa in Canada. Immigrant Minority Health, 17, 1146-1156.

Strier, R., & Roer-Strier, D. (2005). Fatherhood and Immigration: Perceptions of Israeli Immigrant Fathers From Ethiopia and the Former Soviet Union. Families in Society, 86(1), 121-133.

Suárez-Orozco, C., & Suárez-Orozco, M. (2001). Children of immigration. Cambridge: Harvard University Press

Suárez-Orozco, C., & Suárez-Orozco, M. M. (2001). The developing child. Children of immigration. Cambridge: Harvard University Press.

Super, C. M., & Harkness, S. (2002). Culture structures the environment for development. Human Development, 45, 270-274.

Szczepanikova, A. (2005). Gender relations in a refugee camp: a case of Chechens seeking asylum in the Czech Republic. Journal of Refugee Studies, 18(3), 281-298.

Szczepanikova, A. (2013). Between Control and Assistance: The Problem of European Accommodation Centres for Asylum Seekers. International Migration, 51(4), 130-143.

90

Tajima, E., & Harachi, T.W. (2010). Parenting Beliefs and Physical Discipline Practices Among Southeast Asian Immigrants: Parenting in the Context of Cultural Adaptation to the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(2), 212-235.

Thabet, A.A., Ibraheem, A.N., Shivram, R., Winter, E.A., & Vostanis, P. (2009). Parenting support and PTSD in children of a war zone. International Journal of Social Psychiatry, 55(3), 226-237.

Thomas, E. & Magilvy, J.K. (2011). Qualitative Rigor or Research Validity in Qualitative Research. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 16(2), 151-155.

Thompson, R.A. (2014). Stress and child development. The Future of Children, 24(1), 41-59.

Tingvold, L., Hauff, E., Allen, J., & Middelthon, A.L. (2012). Seeking balance between the past and the present: Vietnamese refugee parenting practices and adolescent well-being. International Journal of Intercultural Relations, 36(2), 260-270.

Tol, W.A., Barbui, C., Galappatti, A., Silove, D., Bentacourt, T.S., Souza, R., Golaz, A., van Ommeren, M. (2011). Mental health and psychosocial support in humanitarian settings: linking practice and research. Lancet, 378(9802), 1581-1591.

Updegraff, K.A., Delgado, Y.M., & Wheeler, L.A. (2009). Exploring Mothers’ and Fathers’ Relationships with Sons Versus Daughters: Links to Adolescent Adjustment in Mexican Immigrant Families. Sex Roles, 60, 559-570.

Van der Hoek, J. (1994). Socialisatie in migrantengezinnen: een basis voor opvoedingsondersteuning. Utrecht: De Tijdstroom.

Van der Horst, H. (2004). Living in a Reception Centre: The Search for Home in an Institutional Setting. Housing, Theory and Society, 21(1), p. 36-46.

Van Hove, G. & Claes, L. (2011). Qualitative research and educational sciences: a reader about useful strategies and tools. Harlow: Pearson education.

Vanden Houtte, E. (2017). Fedasil bouwt! Onderzoek naar de non-architectuur van Fedasil zoals ontstaan in periodes van vluchtelingencrisis. Ingenieurswetenschappen en architectuur. Gent: Universiteit Gent.

Vervliet, M., De Mol, J., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). “That I Live, that’s Because of Her”: Intersectionality as Framework for Unaccompanied Refugee Mothers. British Journal of Social Work, 44, 2023-2041.

Vervliet, M., Rousseau , C., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2015). Multilayered ethics in research involving unaccompanied refugee minors. Journal of Refugee Studies, 28(4), 468–485.

91

Wallin, A.M., & Ahlström, G. (2006). Cross-cultural interview studies using interpreters: systematic literature review. Journal of Advanced Nursing, 55(6), 723-735.

Watt, D. (2006). Executive summary. In D. Watt, & J. Wyatt (Eds.), Immigration, integration, and language: A public policy conference on living, learning, and working in Canada. Conference proceedings and action plan (pp. 11-12). Calgary: Faculty of Education, University of Calgary.

Wayland, S. (2006). Unsettled: Legal and Policy Barriers for Newcomers in Canada. Ottowa: Community Foundations of Canada and Law Commission of Canada.

White, A. (2011). “Every Wednesday I am happy”: childhoods in an Irish asylum centre. Population, Space and Place, 17, 314-326.

Wilkund, H., Aden, S.A., Dahlgren, U., Wikman, M., & Dahlgren, L. (2000). Somalis giving birth in Sweden: A challenge to culture and gender specific values and behaviors. Journal of Miwifery, 16(2), 105-115.

Williams, N. (2010a). Establishing the boundaries and building bridges: a literature review on ecological theory: implications for research into the refugee parenting experience. Journal of Child Health Care, 14, 35-51.

Williams, N. (2010b). Literature review ecological theory implications for research into the refugee parenting experience. Journal of Child Health Care, 14(1), 1-17.

Williams, R., Hewison, A., Wildman, S., & Roskell, C. (2013). Changing Fatherhood: An Exploratory Qualitative Study with African and African Caribbean Men in England. Children & Society, 27, p. 92-103.

Woodworm, S., Belsky, J., & Crnic, K. (1996). The determinants of fathering during the child's second and third years of life: a developmental analysis. Journal of Marriage and the Family, 58, 679-692.

Yaman, A., Mesman, J., van Ijzendoorn, M.H., Bakermans-Kranenburg, M.J., & Linting, M. (2010). Parenting in an Individualistic Culture with a Collectivistic Cultural Background: The Case of Turkish Immigrant Families with Toddlers in the Netherlands. Journal of Child and Family Studies, 19(5), 617-628.

Yoshikawa, H., & Kalil, A. (2011). The effects of parental undocumented status on the developmental contexts of young children in immigrant families. Child Development Perspectives, 5(4), 291-297.

Download scriptie (958.18 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Ilse Derluyn