Mummies voor dummies: de meerwaarde van activerende werkvormen in een geschiedenisles

Pieter Gythiel
Persbericht

Mummies voor Dummies

De leerlingen verkrijgen door de integratie van activerende werkvormen in geschiedenislessen (mits een correct reflecterende nabespreking) inzicht in hun leerproces, historische vaardigheden waaruit ze maatschappelijke waarden en normen overnemen en hogere resultaten en waarderingen voor het vak zelf.

 

 

'Mummies voor Dummies' (artiest: Bert Hofmans)

Bibliografie

Literatuurlijst

Boeken

Internet

Geraadpleegde werken

Schriftelijke bronnen (boeken & (internet)artikels)

 • Kustermans P. (2007). Feun en het wolvenmeisje. Antwerpen: Manteau.
 • Kustermas, P. (2000). Timoe. Averbode: Averbode
 • Lindsay, W. (1994). Ooggetuigen: Prehistorisch leven. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
 • MacGregor, M. (1980). De Geschiedenis van Griekenland. Haarlem: Fibula -Van Dishoeck.
 • MacGregor, M. (1980). De Geschiedenis van Rome. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck.
 • Pops (2015). Hoe werkte de Keltische maatschappij? Geraadpleegd op 14 januari 2019, via https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/159892-hoe-werkte-de-keltischemaatschappij.html
 • Proost, B. (2011). Alexander de Grote. z.pl.: Brabant Strip.
 • Putnam, J. & Hayman, P. (1993). Ooggetuigen: Mummies. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
 • Puttevils, T., Reusens, B., Valckeneers, A. & Vinckx, E. (2012). Pionier 3 Leerboek. Berchem: De Boeck
 • Rens, T. (2018, 14 mei). Trump: “Wij erkennen vandaag het vanzelfsprekende: Jeruzalem is hoofdstad van Israël”. Geraadpleegd op 10 februari 2019, via https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-wij-erkennen-vandaag-hetvanzelfsprekende-jeruzalem-is-hoofdstad-van-israel~a88d16e8/
 • Reusens, B., Valckeneers, A. M., Vinckx, E., Puttevils, T., & Beck, D. (2015). Pionier 4 [leerwerkboek]. Berchem: De Boeck.
 • Samuels, C. (2015). Het oude Egypte. Etten-Leur: Ars Scribendi
 • Schoemans, R. (2005). De Leeuwendochter. Leuven: Davidsfonds Uitgeverij.
 • Schoemans, R. (2008).  Kinderen van de Leeuwendochter. Leuven: Davidsfonds Uitgeverij.
 • Serlet, K., Boon, M., & Goethals, R. (2013). Pionier 1 [werkboek]. Berchem: De Boeck.
 • Steringa Kuyper B.H. (1898). Plutarchus. Verhalen, Deel I. Amsterdam
 • Taalbureau IJ. (2018, 25 april). De berg van God. Historia, 2018(4), 18–27.
 • Taalbureau IJ. (2018, 25 april). De Eerste Kruistocht. Historische Hoogtepunten: Kruistochten, 2018(2), 21–27.
 • Vakwerkgroep Latijn Bim-Sem Mechelen. (2008). De Keltische godsdienst. Geraadpleegd op 14 januari 2019, via http://www.bimsem.net/latijnict/kelten/De%20Keltische%20godsdienst.htm
 • Vakwerkgroep Latijn Bim-Sem Mechelen. (2009). De Keltische druïde. Geraadpleegd op 14 januari 2019, via http://www.bimsem.net/latijnict/kelten/De%20Keltische%20druide.htm
 • Vakwerkgroep Latijn Bim-Sem Mechelen. (2011). Economie bij de Kelten. Geraadpleegd op 14 januari 2019, via http://www.bimsem.net/latijnict/kelten/website-Latijn.htm
 • Vinckx, E. (2014). Egypte [cursus]. Hasselt: PXL.
 • Vinckx. E. (2015). Rome 1b [cursus]. Hasselt: PXL.
 • Website Nationale Bank België, geraadpleegd op 22-09-2014 via www.nbbmuseum.be
 • Wikipedia-bijdragers. (2018, 1 december). Republiek. Geraadpleegd op 20 januari 2019, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
 • Wikipedia-bijdragers. (2018, 20 september). Hendrik VIII van Engeland. Geraadpleegd op 24 januari 2019, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_VIII_van_Engeland
 • Wikipedia-bijdragers. (2018, 25 maart). Lucius Tarquinius Superbus. Geraadpleegd op 20 januari 2019, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucius_Tarquinius_Superbus
 • Wikipedia-bijdragers. (2018, 6 januari). Ketel van Gundestrup. Geraadpleegd op 14 januari 2019, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Ketel_van_Gundestrup
 • Wilkinson, P. (1989). Ooggetuigen: de eerste mens. Antwerpen: Standaard Uitgeverij
 • Winkels, J. & Hoogeveen, P. (2014). Het didactische werkvormen boek: variatie en differentiatie in de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum 

Beeldbronnen (fragmenten, dvd’s):

Universiteit of Hogeschool
Leerkracht secundair onderwijs: Nederlands - geschiedenis
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Els Vinckx
Kernwoorden
Share this on: