Is niet-werkgerelateerd smartphonegebruik een vloek of een zegen?

Yorick
Matthys

Inleiding

Vanavond niet meer, baas (De Standaard, 2018) en Een op de vijf dertigers loopt tegen burn-out aan (De Tijd, 2017) zijn enkele voorbeelden van krantenkoppen die iedereen wel eens tegenkomt. Het aantal artikels over burn-out of stress op het werk neemt toe. In de media wordt de laatste jaren uitdrukkelijker gewezen op het gevaar van constante connectie met het werk en het belang van voldoende ontspanning buiten het werk. Laptops en smartphones hebben de manier waarop we werken veranderd. Tegenwoordig kan men met behulp van deze technologieën altijd en overal werken. Werknemers hebben het gevoel dat ze zo snel mogelijk moeten reageren op berichten van collega’s of supervisors. Dit gevoel wordt telepressure genoemd. De werkdruk neemt mede hierdoor steeds toe. Dit heeft negatieve gevolgen voor het welzijn en de prestatie van werknemers. 72% van de werknemers meldt zelfs dat ze na hun werk nog enige tijd over hun werk piekeren. Deze statistiek toont aan dat tal van werknemers moeite heeft met zich mentaal los te maken van de professionele rol als werknemer. Dit wordt psychologische ontkoppeling genoemd.

Zoals u ziet, zijn er in de media en in de wetenschappelijke literatuur al veel artikels verschenen over werkgerelateerd smartphonegebruik en de negatieve gevolgen ervan. Komen deze gevolgen er doordat het smartphonegebruik werkgerelateerd is of alleen al door het smartphonegebruik op zich? De vraag die gesteld kan worden is dus of niet-werkgerelateerd smartphonegebruik de omgekeerde effecten heeft. Na het werk via applicaties als Facebook of Whatsapp contact hebben met vrienden, spelletjes spelen op je smartphone… Heeft dit een positief effect op de psychologische ontkoppeling, het welzijn en de werkprestatie van werknemers?

Verwachte relaties

Concreet was het doel om te onderzoeken wat het effect is van niet-werkgerelateerd smartphonegebruik op psychologische ontkoppeling, en of psychologische ontkoppeling op haar beurt een invloed had op het welzijns- en prestatieniveau een dag later. Omdat welzijn een abstract begrip is met verschillende facetten, werd vermoeidheid als indicator gebruikt. In totaal zijn er dus drie relaties onderzocht, namelijk tussen niet-werkgerelateerd smartphonegebruik en psychologische ontkoppeling, tussen psychologische ontkoppeling en welzijn/vermoeidheid en tussen psychologische ontkoppeling en werkprestatie.

Op basis van bestaande onderzoeken/theorieën werd een positieve relatie verwacht tussen niet-werkgerelateerd smartphonegebruik en psychologische ontkoppeling. Er werd verwacht dat hoe meer men de smartphone gebruikte voor privézaken, hoe meer men psychologisch zou ontkoppelen van het werk. Ook tussen psychologische ontkoppeling en werkprestatie werd een positieve relatie vermoed. Tussen psychologische ontkoppeling en vermoeidheid werd een negatieve relatie verwacht. Men vermoedde dat hoe meer werknemers psychologisch zouden ontkoppelen, hoe minder vermoeid ze zouden zijn. Deze drie verwachte relaties worden ook de hypotheses van het onderzoek genoemd.

image 90Verwachte relaties tussen niet-werkgerelateerd smartphonegebruik, psychologische ontkoppeling, welzijn en werkprestatie

 

Werkwijze en resultaten

Om dit onderzoek uit te voeren, werden gedurende één werkweek twee vragenlijsten per dag naar de deelnemers gestuurd (om 16u en 21u30). Om 16u werden welzijn/vermoeidheid en werkprestatie gemeten. Om 21u30 werden niet-werkgerelateerd smartphonegebruik en psychologische ontkoppeling gemeten. Daarnaast werden er ook enkele zogenaamde controlevariabelen onderzocht. Deze variabelen zijn niet het hoofddoel van het onderzoek, maar men vermoedt dat ze wel een invloed kunnen uitoefenen op een relatie die onderzocht wordt. In dit onderzoek wordt bijvoorbeeld de controlevariabele werkdruk opgenomen omdat een verhoogde werkdruk kan leiden tot zwakkere ontkoppeling en een verminderd welzijn. Via gelijkaardige argumentaties worden ook de controlevariabelen autonomie, micro-pauzes tijdens het werk en werkgerelateerd smartphonegebruik opgenomen.

Over de resultaten van het onderzoek kunnen we in het algemeen vrij kort zijn, aangezien geen enkele van de verwachte relaties ook daadwerkelijk gevonden is. Men spreekt ook van de verwerping van de hypotheses. In dit geval wil dit zeggen dat er geen positieve relatie gevonden is tussen niet-werkgerelateerd smartphonegebruik en psychologische ontkoppeling en tussen psychologische ontkoppeling en werkprestatie. Ook tussen psychologische ontkoppeling en vermoeidheid is de verwachte negatieve relatie niet uit de bus gekomen.

Mogelijke verklaringen

U zou kunnen vermoeden dat dit onderzoek nutteloos was omdat niets van wat we hadden verwacht ook bevestigd is, maar niets is minder waar. Het is belangrijk om in deze gevallen te zoeken naar mogelijke verklaringen voor deze resultaten.

Een van die verklaringen voor de relatie tussen niet-werkgerelateerd smartphonegebruik en psychologische ontkoppeling is dat smartphonegebruik niet altijd plezierig is. Om psychologisch te ontkoppelen is het vooral van belang om leuke activiteiten te doen. Een applicatie die niet naar behoren werkt, uit verveling blijven scrollen op sociale mediasites of erop zien dat niemand van je vrienden jouw foto liket, kan als onprettig beschouwd worden en leidt bijgevolg niet tot psychologische ontkoppeling. Daarnaast wordt ook het belang van fysieke activiteiten aangehaald, terwijl smartphonegebruik eerder passief is.

Wat betreft de relatie tussen psychologische ontkoppeling en welzijn/vermoeidheid, kan men argumenteren dat een laag niveau van ontkoppeling soms goed is voor het welzijn. Dit is het geval wanneer er successen geboekt worden op het werk en/of er problemen zijn in de thuissituatie. Met het werk bezig blijven kan in deze gevallen net beter zijn voor het welzijn dan ontkoppelen van het werk.

Met betrekking tot de relatie tussen psychologische ontkoppeling en werkprestatie, leek het op het eerste zicht zo te zijn dat hoe meer men ontkoppelt, hoe beter de daaropvolgende werkprestatie. Er bestaat echter ook zoiets als een teveel aan ontkoppeling. Hierna is het moeilijker om terug in het werkritme te komen. Gemiddelde ontkoppelingsniveaus zouden daarom optimaal zijn.

Praktisch

U vraagt zich ondertussen misschien af wat het praktische nut is van dit onderzoek. Naast theoretische inzichten, brengt het ook enkele praktische gevolgen met zich mee. Hoewel de smartphone vaak als ontkoppelingsapparaat wordt gebruikt, lijkt het toch niet tot psychologische ontkoppeling te leiden. Om te ontkoppelen hoeven werknemers na het werk niet met hun smartphone bezig te zijn, noch werkgerelateerd, noch niet-werkgerelateerd. Daarnaast is het voor organisaties interessant om eens na te denken over het al dan niet aanbieden van een smartphone aan hun werknemers. Eerder onderzoek heeft namelijk al aangetoond dat het werkgerelateerde gebruik negatieve effecten kan hebben, terwijl uit dit onderzoek blijkt dat ook niet-werkgerelateerd gebruik geen psychologische ontkoppeling tot gevolg heeft. Toekomstig onderzoek over niet-werkgerelateerd smartphonegebruik zal dit verder moeten uitmaken.

Bibliografie

Bibliografie

Alsteens, L. (2018). Vanavond niet meer, baas. De Standaard. Retrieved from http://www.standaard.be/cnt/dmf20180830_03692551

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Euwema, M. C. (2005). Job Resources Buffer the Impact of Job Demands on Burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10(2), 170-180. doi:10.1037/1076-8998.10.2.170

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Verbeke, W. (2004). Using the job demands‐resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 43(1), 83-104.

Barber, L. K., & Jenkins, J. S. (2014). Creating technological boundaries to protect bedtime: Examining work–home boundary management, psychological detachment and sleep. Stress and Health, 30(3), 259-264.

Barber, L. K., & Santuzzi, A. M. (2015). Please Respond ASAP: Workplace Telepressure and Employee Recovery. Journal of Occupational Health Psychology, 20(2), 172-189. doi:10.1037/a0038278

Barnes, C. M., Jiang, K., & Lepak, D. (2016). Sabotaging the Benefits of Our Own Human Capital: Work Unit Characteristics and Sleep. J. Appl. Psychol., 101(2), 209-221. doi:10.1037/ap10000042

Beal, D. J., Weiss, H. M., Barros, E., & Macdermid, S. M. (2005). An Episodic Process Model of Affective Influences on Performance. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1054-1068. doi:10.1037/0021-9010.90.6.1054

Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. J. (2009). Daily performance at work: Feeling recovered in the morning as a predictor of day‐level job performance. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 30(1), 67-93.

Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. J. (2010). Recovery during the weekend and fluctuations in weekly job performance: A week‐level study examining intra‐individual relationships. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(2), 419-441. doi:10.1348/096317909X418049

Cheng, Y., Gallie, D., Tomlinson, M., & White, M. (1998). Restructuring the employment relationship

Gallie, Duncan ; White, Michael ; Cheng, Yuan e.a (Reprinted ed.): Oxford : Clarendon Press.

De Tijd. (2017). Een op de vijf dertigers loopt tegen burn-out aan. De Tijd. Retrieved from https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/een-op-de-vijf-dertigers-loopt-tegen-burn-out-aan/9938457.html

Demerouti, E., Bakker, A. B., Geurts, S. A. E., & Taris, T. W. (2009). Daily recovery from work-related effort during non-work time. In Current perspectives on job-stress recovery (pp. 85-123): Emerald Group Publishing Limited.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Sonnentag, S., & Fullagar, C. J. (2012). Work‐related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 276-295.

Derks, D., & Bakker, A. B. (2014). Smartphone use, work–home interference, and burnout: A diary study on the role of recovery. Applied Psychology, 63(3), 411-440.

Derks, D., Ten Brummelhuis, L. L., Zecic, D., & Bakker, A. B. (2014). Switching on and off … : Does smartphone use obstruct the possibility to engage in recovery activities? European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 80-90. doi:10.1080/1359432X.2012.711013

Derks, D., van Mierlo, H., & Schmitz, E. B. (2014). A diary study on work-related smartphone use, psychological detachment and exhaustion: Examining the role of the perceived segmentation norm. Journal of occupational health psychology, 19(1), 74.

Dewett, T., & Jones, G. R. (2001). The role of information technology in the organization: a review, model, and assessment. Journal of management, 27(3), 313-346.

Diaz, I., Chiaburu, D. S., Zimmerman, R. D., & Boswell, W. R. (2012). Communication Technology: Pros and Cons of Constant Connection to Work. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 500-508. doi:10.1016/j.jvb.2011.08.007

Etzion, D., Eden, D., & Lapidot, Y. (1998). Relief From Job Stressors and Burnout: Reserve Service as a Respite. Journal of Applied Psychology, 83(4), 577-585. doi:10.1037/0021-9010.83.4.577

Exelmans, L., & Van den Bulck, J. (2016). Bedtime mobile phone use and sleep in adults. Social Science & Medicine, 148, 93-101.

Feuerhahn, N., Sonnentag, S., & Woll, A. (2014). Exercise after work, psychological mediators, and affect: A day-level study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 62-79.

Fritz, C., & Sonnentag, S. (2005). Recovery, health, and job performance: effects of weekend experiences. Journal of occupational health psychology, 10(3), 187.

Fritz, C., Yankelevich, M., Zarubin, A., & Barger, P. (2010). Happy, Healthy, and Productive: The Role of Detachment From Work During Nonwork Time. Journal of Applied Psychology, 95(5), 977-983. doi:10.1037/a0019462

Fujimoto, Y., Ferdous, A. S., Sekiguchi, T., & Sugianto, L.-F. (2016). The effect of mobile technology usage on work engagement and emotional exhaustion in Japan. Journal of Business Research, 69(9), 3315-3323. doi:10.1016/j.jbusres.2016.02.013

Gadeyne, N., Verbruggen, M., Delanoeije, J., & De Cooman, R. (2018). All wired, all tired? Work-related ICT-use outside work hours and work-to-home conflict: The role of integration preference, integration norms and work demands. Journal of Vocational Behavior, 107, 86-99. doi:10.1016/j.jvb.2018.03.008

Halbesleben, J. R. B., Neveu, J. P., Paustian - Underdahl, S. C., & Westman, M. (2014). Getting to the "COR": understanding the role of resources in conservation of resources theory. Journal of Management, 40(5), 1334. doi:10.1177/0149206314527130

Harris, K. J., Marett, K., & Harris, R. B. (2011). Technology-Related Pressure and Work-Family Conflict: Main Effects and an Examination of Moderating Variables.(Report). Journal of Applied Social Psychology, 41(9), 2077.

Hecht, T. D., & Boies, K. (2009). Structure and correlates of spillover from nonwork to work: an examination of nonwork activities, well-being, and work outcomes. Journal of Occupational Health Psychology, 14(4), 414.

Hobfoll, S. (1989). CONSERVATION OF RESOURCES - A NEW ATTEMPT AT CONCEPTUALIZING STRESS. In Am. Psychol. (Vol. 44, pp. 513-524).

Hobfoll, S. E. (2001). The Influence of Culture, Community, and the Nested‐Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory. Applied Psychology, 50(3), 337-421. doi:10.1111/1464-0597.00062

Hoorens, V. (2016). Macht, meningen en na-apers. Thema's uit de sociale psychologie.

Kim, S., Park, Y., & Niu, Q. (2017). Micro-break activities at work to recover from daily work demands. J. Organ. Behav., 38(1), 28-44. doi:10.1002/job.2109

Kirillova, K., & Wang, D. (2016). Smartphone (dis) connectedness and vacation recovery. Annals of Tourism Research, 61, 157-169.

Krueger, G. P. (1989). Sustained work, fatigue, sleep loss and performance: A review of the issues. Work & Stress, 3(2), 129-141.

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Barnes, C. M. (2014). Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(1), 11-23.

Li, L., & Lin, T. T. C. (2018). Examining how dependence on smartphones at work relates to Chinese employees’ workplace social capital, job performance, and smartphone addiction. Information Development, 34(5), 489-503. doi:10.1177/0266666917721735

Locke, P. R. (2005). A tool for accessing corporate intranets to increase the productivity of mobile knowledge workers: An evaluation of a handheld wireless device.

Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P., Schaufeli, W. B., & Schwab, R. L. (1986). Maslach burnout inventory (Vol. 21): Consulting Psychologists Press Palo Alto, CA.

Motowildo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. Human Performance, 10(2), 71-83. doi:10.1207/s15327043hup1002_1

Oerlemans, W. G. M., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2014). How feeling happy during off-job activities helps successful recovery from work: A day reconstruction study. Work & Stress, 28(2), 198-216. doi:10.1080/02678373.2014.901993

Park, Y., Fritz, C., & Jex, S. M. (2011). Relationships between work-home segmentation and psychological detachment from work: the role of communication technology use at home. Journal of occupational health psychology, 16(4), 457.

Parks, K. M., & Steelman, L. A. (2008). Organizational wellness programs: a meta-analysis. Journal of occupational health psychology, 13(1), 58.

Pereira, D., & Elfering, A. (2014). Social stressors at work and sleep during weekends: the mediating role of psychological detachment. Journal of occupational health psychology, 19(1), 85. doi:10.1037/a0034928

Piszczek, M. M. (2017). Boundary control and controlled boundaries: Organizational expectations for technology use at the work–family interface. Journal of Organizational Behavior, 38(4), 592-611.

Ragsdale, J. M., & Hoover, C. S. (2016). Cell phones during nonwork time: A source of job demands and resources. Computers in Human Behavior, 57, 54-60.

Ratna, R., & Kaur, T. (2016). The impact of Information Technology on Job Related Factors like Health and Safety, Job Satisfaction, Performance, Productivity and Work Life Balance. J Bus Fin Aff, 5(171), 2167-0234.

Richardson, K., & Benbunan-Fich, R. (2011). Examining the antecedents of work connectivity behavior during non-work time. Information and Organization, 21(3), 142-160. doi:10.1016/j.infoandorg.2011.06.002

Ropponen, A., Härmä, M., Bergbom, B., Nätti, J., & Sallinen, M. (2018). The Vicious Circle of Working Hours, Sleep, and Recovery in Expert Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(7). doi:10.3390/ijerph15071361

Rothbard, N. P., & Wilk, S. L. (2011). Waking up on the right or wrong side of the bed: Start-of-workday mood, work events, employee affect, and performance. Academy of Management Journal, 54(5), 959-980.

Safstrom, M., & Hartig, T. (2013). Psychological Detachment in the Relationship between Job Stressors and Strain. Behavioral Sciences, 3(3), 418-433. doi:10.3390/bs3030418

Smit, B. W. (2016). Successfully leaving work at work: The self‐regulatory underpinnings of psychological detachment. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89(3), 493-514. doi:10.1111/joop.12137

Sonnentag, S. (2001). Work, Recovery Activities, and Individual Well-Being: A Diary Study. Journal of Occupational Health Psychology, 6(3), 196-210. doi:10.1037/1076-8998.6.3.196

Sonnentag, S. (2003). Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: A New Look at the Interface Between Nonwork and Work. Journal of Applied Psychology, 88(3), 518-528. doi:10.1037/0021-9010.88.3.518

Sonnentag, S. (2012). Psychological detachment from work during leisure time: The benefits of mentally disengaging from work. Current Directions in Psychological Science, 21(2), 114-118.

Sonnentag, S., & Bayer, U.-V. (2005). Switching off mentally: predictors and consequences of psychological detachment from work during off-job time. Journal of occupational health psychology, 10(4), 393.

Sonnentag, S., Binnewies, C., & Mojza, E. J. (2008). " Did you have a nice evening?" A day-level study on recovery experiences, sleep, and affect. Journal of Applied Psychology, 93(3), 674.

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of occupational health psychology, 12(3), 204.

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress: The stressor‐detachment model as an integrative framework. Journal of Organizational Behavior, 36(S1), S72-S103.

Sonnentag, S., & Kruel, U. (2006). Psychological detachment from work during off-job time: The role of job stressors, job involvement, and recovery-related self-efficacy. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(2), 197-217. doi:10.1080/13594320500513939

Sonnentag, S., Kuttler, I., & Fritz, C. (2010). Job Stressors, Emotional Exhaustion, and Need for Recovery: A Multi-Source Study on the Benefits of Psychological Detachment. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 355-365. doi:10.1016/j.jvb.2009.06.005

Sonnentag, S., Mojza, E. J., Binnewies, C., & Scholl, A. (2008). Being engaged at work and detached at home: A week-level study on work engagement, psychological detachment, and affect. Work & Stress, 22(3), 257-276. doi:10.1080/02678370802379440

Sonnentag, S., Unger, D., & Nägel, I. J. (2013). Workplace conflict and employee well-being: The moderating role of detachment from work during off-job time. International Journal of Conflict Management, 24(2), 166-183. doi:10.1108/10444061311316780

Sonnentag, S., & Zijlstra, F. R. H. (2006). Job characteristics and off-job activities as predictors of need for recovery, well-being, and fatigue. Journal of Applied Psychology, 91(2), 330.

Syrek, C. J., Kühnel, J., Vahle-Hinz, T., & De Bloom, J. (2018). Share, like, twitter, and connect: Ecological momentary assessment to examine the relationship between non-work social media use at work and work engagement. Work & Stress, 32(3), 209-227.

Taris, T. W., Beckers, D. G. J., Verhoeven, L. C., Geurts, S. A. E., Kompier, M. A. J., & Van Der Linden, D. (2006). Recovery opportunities, work – home interference, and well-being among managers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(2), 139-157. doi:10.1080/13594320500513889

Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012). Staying Engaged During the Week: The Effect of Off-Job Activities on Next Day Work Engagement. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 445-455. doi:10.1037/a0029213

Thoits, P. A. (1983). Multiple identities and psychological well-being: A reformulation and test of the social isolation hypothesis. American sociological review, 174-187.

Thompson, M. S., & Cooper, C. (2001). A rose by any other name ...: A commentary on Hobfoll's Conservation of Resources theory. Appl. Psychol.-Int. Rev.-Psychol. Appl.-Rev. Int., 50(3), 408-418.

Througakos, J. P., Beal, D. J., Green, S. G., & Weiss, H. M. (2008). Making the Break Count: An Episodic Examination of Recovery Activities, Emotional Experiences, and Positive Affective Displays. The Academy of Management Journal, 51(1), 131-146. doi:10.5465/AMJ.2008.30764063

van Amelsvoort, P. (2007). Als het hek van de dam is, lopen de schapen overal: [Nijmegen]: Radboud Universiteit Nijmegen.

van Amsterdam, J. (2012). Het belang van een goed herstel.

van Hooff, M., & de Pater, I. (2017). Let's Have Fun Tonight: The Role of Pleasure in Daily Recovery from Work. Appl. Psychol.-Int. Rev.-Psychol. Appl.-Rev. Int., 66(3), 359-381. doi:10.1111/apps.12098

Van Hooff, M. L. M., Geurts, S. A. E., Beckers, D. G. J., & Kompier, M. A. J. (2011). Daily recovery from work: The role of activities, effort and pleasure. Work & Stress, 25(1), 55-74. doi:10.1080/02678373.2011.570941

Van Hooff, M. L. M., Geurts, S. A. E., Kompier, M. A. J., & Taris, T. W. (2007). Workdays, in-between workdays and the weekend: a diary study on effort and recovery. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80(7), 599-613. doi:10.1007/s00420-007-0172-5

Van Laethem, M., van Vianen, A. E. M., & Derks, D. (2018). Daily fluctuations in smartphone use, psychological detachment, and work engagement: The role of workplace telepressure. Frontiers in Psychology, 9, <xocs:firstpage xmlns:xocs=""/>. doi:10.3389/fpsyg.2018.01808

Volman, F. E., Bakker, A. B., & Xanthopoulou, D. (2013). Recovery at home and performance at work: A diary study on self-family facilitation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(2), 218-234. doi:10.1080/1359432X.2011.648375

Wells, J. D., Hobfoll, S. E., & Lavin, J. (1997). Resource loss, resource gain, and communal coping during pregnancy among women with multiple roles. Psychology of Women Quarterly, 21(4), 645-662.

Wells, J. D., Hobfoll, S. E., & Lavin, J. (1999). When it rains, it pours: The greater impact of resource loss compared to gain on psychological distress. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(9), 1172-1182.

Wendsche, J., & Lohmann-Haislah, A. (2017). A meta-analysis on antecedents and outcomes of detachment from work. Frontiers in psychology, 7, 2072.

Wepfer, A., Allen, T., Brauchli, R., Jenny, G., & Bauer, G. (2018). Work-Life Boundaries and Well-Being: Does Work-to-Life Integration Impair Well-Being through Lack of Recovery? Journal of Business and Psychology, 33(6), 727-740. doi:10.1007/s10869-017-9520-y

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.

Zijlstra, F. R. H., & Sonnentag, S. (2006). After work is done: Psychological perspectives on recovery from work. European journal of work and organizational psychology, 15(2), 129-138.

 

Download scriptie (444.5 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Lynn Germeys