HOE KUNNEN WE DE INTERAGENCY EMERGENCY HEALTH KITS OPTIMALISEREN VOOR DE PEDIATRISCHE PATIËNT?

Bianca
Berghuis

 Onderzoek naar de samenstelling van een pediatrische medicatie- en materiaalkit na analyse van kinderen in 5 humanitaire rampen.

 

One size fits all cartoon

 

Ideaal en perfect zijn niet de woorden die ter sprake komen bij een ramp. Toch streeft dit onderzoek naar een ideale samenstelling voor een perfecte aanpak.

 

Humanitaire hulpverlening is nooit een eenvoudige missie. Er zijn oneindig veel factoren die de missie kunnen kraken of maken. Waar men wel naar kan streven, is het optimaliseren van de organisatie, de methodes of bijvoorbeeld de samenstelling van de medicatie- en materiaal kits die medische rampenteams meenemen naar het rampgebied.

 

Het doel van dit onderzoek is om door middel van de individuele pediatrische patiëntgegevens uit 5 recente humanitaire missies een beter beeld te vormen over waar het kind in een crisis medische gezien nood aan heeft. Dankzij die informatie kan men een stap dichter komen bij de ‘ideale’ samenstelling van het pediatrische materiaal en van de medicatie in de Interagency Emergency Health Kit. De data gebruikt in deze studie werden verzameld uit de humanitaire hulpverleningsacties in Haïti, Brazzaville, de Filipijnen, Syrië en Brussel. Hoewel de situaties van elke missie zeer uiteenlopend waren, door verschillende factoren zoals de lokale omstandigheden of de aard van de ramp, was de organisatie van de hulp zeer gelijkaardig.

 

Uit voorafgaande humanitaire missies blijkt dat de getroffen populatie voor een groot deel uit kinderen bestaat: zeker een derde van de slachtoffers die medische hulp zoeken zijn jonger dan 18 jaar oud. 

 

Hoewel de IEHK een grote doeltreffendheid heeft bewezen bij het aanpakken van acute ziekten en letsels, zijn er verbeteringen mogelijk als het gaat om pediatrische medicatie en materiaal. Tabletten zijn vaak te groot en moeilijk in te slikken voor kinderen, en zelfs onmogelijk voor baby’s. Siroop kan hiervoor een oplossing zijn maar door bepaalde eigenschappen zoals instabiliteit, bederfelijkheid, volume en gewicht zijn deze minder geschikt voor (lucht)transport, opslag en gebruik tijdens bepaalde missies. 

 

Een ideaal samengestelde pediatrische kit bestaat bijgevolg nog niet, en zal misschien nooit bestaan. Toch trachten we in dit werk een eerste aanzet te geven om naar een pediatrische kit te streven en concrete suggesties te formuleren. Want alleen gestaafd met wetenschappelijke data kan de inhoud van de huidige IEHK worden aangepast door de WHO. Een meer accurate inhoud moet leiden tot een optimaal en efficiënt verloop van de internationale humanitaire medische hulpverlening, ook voor kinderen. 

 

Het eindresultaat van dit onderzoek bestaat uit een lijst van vrij precieze hoeveelheden van medicatie en materiaal die een rampenteam zou kunnen meenemen om kinderen optimaal te verzorgen en te behandelen. Een vereenvoudigde versie van die lijst werd als appendix opgenomen in de WHO – Emergency Medical Teams ‘Toolkit’ en in de nog te verschijnen publicatie (verwacht januari 2020) van de WHO richtlijnen voor àlle EMT’s wereldwijd: “Minimum Technical Standards and Recommendations for Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health Care for Emergency Medical Teams”

 

Sleutelwoorden: Humanitaire Hulpverlening - WHO Interagency Emergency Health Kit – Pediatrische Rampslachtoffers –  medisch materiaal en medicatie

 

Bibliografie

COVER: One size fits all [Illustratie]. (2016). Geraadpleegd op 24 augustus 2018, van https://www.google.be/search?q=one+size+fits+all+cartoon&hl=nl&source=l…

 

 1. China Famine Relief Fund. Shanghai Committee. (1879). The great famine : [Report of the Committee of the China Famine Relief Fund]. Geraadpleegd op 15 februari 2018, van https://archive.org/details/cu31924023248796
 2. European Universities on Professionalization on Humanitarian Action. (z.d.). The State of Art of Humanitarian Action A Quick Guide on the current situation of Humanitarian Relief, its Origins, Stakeholders and Future. Geraadpleegd op 16 februari 2018, van http://euhap.eu/upload/2014/09/the-state-of-art-of-humanitarian-action-…
 3. Van Berlaer, G. (2017). DISASTER AND HUMANITARIAN EMERGENCY RESPONSE THE IMPORTANCE OF FIELD MEDICAL DATA REGISTRATION. Vrije Universiteit Brussel Faculty of Medicine and Pharmacy Academic year 2016-2017Geraadpleegd van http://www.crisisdata.net/upload/GerlantvanBerlaer.pdf
 4. The Sphere Project. (z.d.). The Sphere Handbook. Geraadpleegd op 16 februari 2018, van http://www.spherehandbook.org/en/what-is-sphere/
 5. World Health Organization. (z.d.). [WHO]. Geraadpleegd op 16 februari 2018, van http://www.who.int/en/
 6. WHO. (z.d.). Revision of the Interagency Emergency Health Kit (IEHK) 2011: Report of Meetings of 28-29 November, 2016 and 4-5 July, 2017. Geraadpleegd op 12 augustus 2018, van http://www.who.int/medicines/publications/report-revisionIEHK2011meetin…
 7. Save The Children UK. (2008). Save the Children UK's Basic Unit(2nd Edition). Geraadpleegd van https://www.savethechildren.org.uk
 8. Andeweg, B. (2010, 25 januari). Aardbeving in Haiti: Hoe? Geraadpleegd op 20 juli 2018, van https://www.nemokennislink.nl/publicaties/aardbeving-haiti-hoe/
 9. B-FAST. (z.d.-a). Verwoestende Aardbeving in Haiti. Geraadpleegd op 20 juli 2018, van https://b-fast.be/nl/content/verwoestende-aardbeving-haiti

B-FAST. (z.d.-b). Explosies munitiedepots in Congo-Brazzaville. Geraadpleegd op 20 juli 2018, van https://b-fast.be/nl/content/explosies-munitiedepots-congo-brazzaville

B-FAST. (z.d.-c). Tyfoon in de Filipijnen. Geraadpleegd op 20 juli 2018, van https://b-fast.be/nl/operaties/tyfoon-de-filipijnen

 1. V Esguerra, C., & Ramos, M. (2013, 12 november). Aquino declares state of national calamity. Geraadpleegd op 20 juli 2018, van http://newsinfo.inquirer.net/525395/aquino-declares-state-of-national-calamity-2
 2. VRT nieuws. (2018, 24 april). In cijfers: De situatie in Syrië verslechtert nog altijd. Geraadpleegd op 15 juli 2018, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/23/humanitaire-situatie-in-syrie-b…
 3. VTM Nieuws. (2017, 15 maart). 6 jaar oorlog Syrie: een overzicht. Geraadpleegd op 20 juli 2018, van https://nieuws.vtm.be/buitenland/6-jaar-oorlog-syrie-een-overzicht
 4. UNICEF. (z.d.). Oorlog in Syrie. Geraadpleegd op 21 juli 2018, van https://www.unicef.nl/noodhulp/syrie
 5. Doocy S, Lyles E, Delbiso T, Robinson C; IOCC/GOPA Study Team. Internal displacement and the Syrian crisis: an analysis of trends from 2011-20 Confl Health 2015;9:33. doi: 10.1186/s13031-015-0060-7. eCollection 2015. 
 6. 100. UNHCR. At a glance: health data for Syrian refugees (Iraq, Jordan and Lebanon).UNHCR 2014. Geraadpleegd op 30 april 2018 https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5635. 
 7. Qatar Red Crescent. (z.d.). [QRC]. Geraadpleegd op 21 juli 2018, van https://www.qrcs.org.qa/English/Pages/default.aspx
 8. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. (2018, 9 augustus). Asielstatistieken juli 2018. Geraadpleegd op 15 augustus 2018, van https://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-juli-2018
 9. WHO. (2017, maart). WHO Model Lists of Essential Medicines. Geraadpleegd op 12 augustus 2018, van http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
 10. WHO. (2017, september). Interagency Emergency Health Kit 2017. Geraadpleegd op 12 augustus 2018, van http://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en/
 11. WHO. (2008a). WHO MODEL FORMULARY 2008. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van http://www.who.int/selection_medicines/list/WMF2008.pdf
 12. Shann, F. (2017). Drug Doses(17e ed.). Melbourne, Australia: Royal Children's Hospital of the University of Melbourne.
 13. WHO. (2008b). Second Meeting of the Subcommittee of the Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines. Geraadpleegd op 19 juli 2018, van http://www.who.int/selection_medicines/committees/subcommittee/2/Salbut…
 14. GMP Apotheek De Magistrale Bereiding. (2016). BIJSLUITER ISONIAZIDE. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van https://www.apotheekkennisbank.nl/sites/default/files/content/leaflet/u…
 15. Zorginstituut Nederland. (2018a). Isoniazide. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/i/i…
 16. College of Pharmacy University of Michigan. (2013). Michigan Collaborative Standardization of Compounded Oral Liquids. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van http://www.mipedscompounds.org/sites/default/files/standard-formulation…
 17. FDA. (2018, 1 mei). Pyrazinamide. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van https://www.drugs.com/pro/pyrazinamide.html
 18. Pinewood Healthcare. (2017). Salbutamol Syrup 2mg/5ml. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van https://www.medicines.org.uk/emc/product/4557/smpc
 19. World Health Organization. (2009). WHO Model Formulary 2008. Geneva, Switzerland: WHO.
 20. European Medicines Agency. (2018). Science Medicines Health. Geraadpleegd op 18 juli 2018, van http://www.ema.europa.eu/ema/
 21. Zorginstituut Nederland. (2018, 26 junib). Fenytoine Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd op 19 juli 2018, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/f…
 22. Vrije Universiteit Brussel. (2004). Groeicurve. Geraadpleegd op 23 augustus 2018, van https://www.vub.ac.be/groeicurven/files/1-20050604-NP2-20M.pdf
 23. Boateng J, Drug Delivery Innovations to Address Global Health Challenges for Pediatric and Geriatric Populations (through improvements in patient compliance), Journal of Pharmaceutical Sciences  (2017), doi: 10.1016/j.xphs.2017.07.009.
 24. Polaha J, Dalton WT III, Lancaster BM. Parental report of medication acceptance among youth: implications for everyday practice. South Med J. 2008; 101(11):1106–1112
 25. Hansen DL, Tulinius D, Hansen EH. Adolescents’ struggles with swallowing tablets: barriers, strategies and learning. Pharm World Sci. 2008;30(1): 65–69
 26. Amee Patel, Laura Jacobsen, Ravi Jhaveri, Kathleen K. Bradford Effectiveness of Pediatric Pill Swallowing Interventions: A Systematic Review Pediatrics Apr 2015, peds.2014-2114; DOI: 10.1542/peds.2014-2114
 27. Wikipedia. (2017). Sirupus Simplex. Geraadpleegd op 23 augustus 2018, van https://de.wikipedia.org/wiki/Sirupus_Simplex

 

 

 

 

 

Download scriptie (6.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Gerlant van Berlaer