Onderzoek naar percepties en betalingsbereidheid van millennials over gemaksvoeding

Lies Claeys
Persbericht

Gemaksvoeding: gezond of bucht? De mening van millennials over gemaksvoeding

Wat doet u wanneer u thuiskomt van een drukke werk- of schooldag en u absoluut geen zin meer heeft om een maaltijd te bereiden? Doet u dan beroep op gemaksvoeding zoals bereide maaltijden, maaltijdboxen of versneden fruit en/of groenten? Of verkiest u toch om een traditionele maaltijd te bereiden omdat u het gezondheids- en versheidsaspect van gemaksvoeding in twijfel trekt? Het zijn situaties die men de dag van vandaag niet meer kan ontkennen en die een bijdrage hebben geleverd in de steeds grotere vraag naar en ook aanbod van gemaksvoeding. Dit type voeding wordt bovendien vooral door millennials (geboren tussen 1980 en 2000) geconsumeerd daar zij een drukke levensstijl ervaren. Maar wat vinden millennials nu daadwerkelijk van gemaksvoeding? Zijn zij bovendien ook bereid hiervoor meer te betalen? 

Gemaksvoeding 

Laten we beginnen met een schets van wat gemaksvoeding allemaal inhoudt. Binnen gemaksvoeding worden drie categorieën onderscheiden. Een eerste categorie zijn de ready-to-heat producten waarbinnen kant-en-klare maaltijden en diepvriesmaaltijden vallen. Maaltijdboxen zijn dan samen met versneden groenten en fruit een onderdeel van de ready-to-cook producten. Bovendien kunnen versneden groenten en fruit ook geclassificeerd worden bij de ready-to-eat producten. Er kan dus geconcludeerd worden dat gemaksvoeding een breed concept is waarbij het belangrijk is de verschillende maaltijdcategorieën te bestuderen. 

Gezond of bucht? 

Om de mening van millennials over gemaksvoeding te weten te komen en te kunnen analyseren, werd een vergelijking gemaakt tussen enerzijds een kant-en-klare maaltijd en maaltijdbox en anderzijds tussen versneden groenten en fruit en onversneden groenten en fruit. Uit eerder onderzoek blijkt dat kant-en-klare maaltijden niet per sé ongezond zijn maar toch worden deze nog steeds door millennials met ongezondheid geassocieerd. Vele bedrijven proberen deze negatieve perceptie over kant-en-klare maaltijden weg te werken door de Nutri-Score van het product op de verpakking te vermelden. Deze score geeft aan welke producten gezonder zijn dan andere waardoor de consument de voedingswaarden van het product beter kan inschatten en zo geconfronteerd wordt met het feit dat kant-en-klare maaltijden niet altijd ongezond zijn. Verder bleek ook uit de studie dat millennials zowel kant-en-klare maaltijden en maaltijdboxen als gemakkelijk beschouwen. Ondanks het feit dat een maaltijdbox ofwel aan huis wordt geleverd ofwel moet worden afgehaald in een gekozen winkel, wordt de maaltijdbox minder gemakkelijk geacht dan verwacht. Om dit idee van millennials te wijzigen wordt dan ook aangeraden om nog meer de nadruk te leggen op enerzijds de korte bereidingstijd en anderzijds de reeds voorgesneden ingrediënten die hun voedingswaarden niet verliezen. Bovendien werd ook gekeken naar het gezondheidsaspect van voorgesneden groenten en fruit. Net zoals bij kant-en-klare maaltijden werd ook eerder bewezen dat versneden fruit en groenten niet minder gezond zijn dan onversneden fruit en groenten. Er werd dus duidelijk dat gemaksvoeding lang niet meer zo ongezond is zoals het vroeger was, maar dat er wél nog steeds een negatieve connotatie heerst omtrent het begrip. 

Een meerprijs voor gezondheid of voor gemak

Maar willen millennials daadwerkelijk een meerprijs betalen voor het gemak dat gemaksvoeding biedt? Uit het onderzoek is gebleken dat eerst en vooral millennials bereid zijn om meer te betalen voor een maaltijdbox dan voor een kant-en-klare maaltijd. Dit bewijst dat de gemiddelde millennial meer aandacht besteed aan het versheids- en gezondheidsaspect in plaats van het gemaksaspect en hiervoor dus niet meer wil betalen. Voor de categorie fruit en groenten werd duidelijk dat millennials bereid zijn om meer te betalen voor de niet-versneden groenten en fruit omdat ze het onversneden fruit en groenten als smakelijker ervaren dan het versneden fruit en groenten. Dit is een belangrijke bevinding voor producenten om hiermee rekening te houden om zo een beeld te hebben van de wensen van de consument.

Gemaksvoeding is dus een concept waar millennials wekelijks of soms wel dagelijks mee geconfronteerd worden. Voor hun blijft deze categorie minder gezond en minder vers terwijl het tegendeel reeds bewezen werd. Hou dit maar in het achterhoofd wanneer u de volgende keer twijfelt tussen een traditionele en gemaksmaaltijd. 

Bibliografie

Axfood. (2017). Opgehaald van https://www.axfood.com/about-axfood/the-axfood-family/middagsfrid/

Baselice, A., Colantuoni, F., Lass, D. A., Nardone, G., & Stasi, A. (2017). Trends in EU consumers’ attitude towards fresh-cut fruit and vegetables. Food Quality and Preference59, 87–96. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.01.008

Brunsø, K., Fjord, T. A., & Grunert, K. G. (2002). Consumers ’ Food Choice and Quality Perception. MAPP Working Paper 77, (July), 1–60. https://doi.org/ISSN 0907 2101

Buckley, M., Cowan, C., & McCarthy, M. (2007). The convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments. Appetite49(3), 600–617. https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.03.226

Bunke, P. R. (1985). United States Patent [ 19 [ 11 ] Patent Number : United States Patent, (19), 1–5. Retrieved from https://patents.google.com/patent/US6013294A/en

Cambridge University Press. (sd). ready meal.Opgeroepen op maart 5, 2019, van https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ready-meal

Candel, M. J. J. M. (2001). Consumer’s convenience orientation towards meal preparation: Conceptualization and measurement. Appetite,36(1), 15–28. https://doi.org/10.1006/appe.2000.0364

Casini, L., Boncinelli, F., Contini, C., Gerini, F., Scozzafava, G., & Alfnes, F. (2019). Heterogeneous preferences with respect to food preparation time: Foodies and quickies. Food Quality and Preference,71(January 2018), 233–241. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.07.010

Clark, J. E. (2005). Taste and flavour: their importance in food choice and acceptance. Proceedings of the Nutrition Society57(04), 639–643. https://doi.org/10.1079/pns19980093

Contagious I/O. (2017, juni 30). Caribbean catering. Contagious I/O.

Daniels, S. (2016). Meer dan honger stillen? Een sociaalhistorisch onderzoek naar de rol van gemaksvoeding in de Belgische naoorlogse huiskeuken.Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor, Vrije Universiteit van Brussel, Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School, Brussel.

Daniels, S., & Glorieux, I. (2015). Convenience, food and family lives. A socio-typological study of household food expenditures in 21st-century Belgium. Appetite94, 54–61. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.04.074

De Temmerman , J. (2017). Inhoudsanalyse over het gebruik van verpakkingselementen in de voedingsmarkt.Masterproef, Universiteit Gent, Faculteit economie en bedrijfskunde.

DeLoatch, P. (2018, April 16). why millennials are leading the way in prepared food. Opgeroepen op januari 2019, van https://www.grocerydive.com/news/grocery--why-millennials-are-leading-t…

Delrue, E. (2012, September 23). De Morgen.Opgeroepen op mei 2019, van https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/gezondheidsraad-slaat-alarm-ove…

European Convenience Forum. (2018, juni). fruchthandel. Opgeroepen op mei 2019, van https://www.fruchthandel.de/events/convenience-forum/european-convenien…

Eurostat. (2018). Opgehaald van ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugi…

Fischler, C. (1979). Gastro-nomie et gastro-anomie. Communications: 31, 189-210. Opgehaald van https://doi.org/10.3406/comm.1979.1477

Frewer, L., & Van Trijp, H. (2007). Understanding consumers of food products.Opgehaald van https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=e8BQAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&d…

Hallema, T. (2018, september 21). Delhaize lanceert nieuw winkelconcept. Distrifood.

Hayes, A. (2019, februari 3). The PROCESS Macro for SPSS and SAS.Opgeroepen op Mei 2019, van http://processmacro.org/index.html

Heider, R., & Moeller, S. (2012). Outlet patronage in on-the-go consumption: An analysis of patronage preference drivers for convenience outlets versus traditional retail outlets. Journal of Retailing and Consumer Services19(3), 313–324. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.03.004

Hellofresh. (2019). onze filosofie. Opgehaald van https://www.hellofresh.nl/onze-filosofie/?redirectedFromAccountArea=true

Hertz, F. D., & Halkier, B. (2017). Meal box schemes a convenient way to avoid convenience food? Uses and understandings of meal box schemes among Danish consumers. Appetite114, 232–239. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.03.016

Howard, S., Adams, J., & White, M. (2012). Nutritional content of supermarket ready meals and recipes by television chefs in the United Kingdom: Cross sectional study. BMJ (Online)345(7888), 1–10. https://doi.org/10.1136/bmj.e7607

Jabs, J., & Devine, C. M. (2006). Time scarcity and food choices: An overview. Appetite,47(2), 196–204. https://doi.org/10.1016/j.appet.2006.02.014

Jackson, P., & Viehoff, V. (2016). Reframing convenience food. Appetite98, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.11.032

Jaeger, S. R., & Cardello, A. V. (2007). A construct analysis of meal convenience applied to military foods. Appetite49(1), 231–239. https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.02.001

Lodewijckx, E. (2016). Aantal alleenwonenden in Vlaanderen sinds 1990 toegenomen met 50%.Brussel: Departement Kanselarij en Bestuur.

LuxResearch. (2017). New Food Business Models Capture 5% to 25% Premium for Added Convenience.LuxResearch. Boston: LuxResearch.

Mahon, D., Cowan, C., & McCarthy, M. (2006). The role of attitudes, subjective norm, perceived control and habit in the consumption of ready meals and takeaways in Great Britain. Food Quality and Preference,17(6), 474–481. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.06.001

Marquis, M. (2005). Exploring convenience orientation as a food motivation for college students living in residence halls. International Journal of Consumer Studies29(1), 55–63. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2005.00375.x

Marijs, R. (2015, oktober 12). Bevatten voorgesneden groentes minder vitamines? .Opgehaald van margriet: https://www.margriet.nl/fitengezond/gezondheid/bevatten-voorgesneden-gr…

Mastrangelo, M. (2017, mei 16). Quora.Opgehaald van https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-ready-to-eat-and-r…

Mestdag, I. (2005). Disappearance of the traditional meal: Temporal, social and spatial destructuration. Appetite45(1), 62–74. https://doi.org/10.1016/j.appet.2005.03.003

Neven, L. (sd). Zijn kant-en-klare maaltijden echt zo slecht als we denken? . Opgeroepen op mei 2019, van generationmn: https://generationm.be/lichaamgeest/zijnkantenklaremaaltijdenechtzoslec…

Olsen, N. V., Menichelli, E., Sørheim, O., & Næs, T. (2012). Likelihood of buying healthy convenience food: An at-home testing procedure for ready-to-heat meals. Food Quality and Preference24(1), 171–178. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2011.11.001

Pandrangi, S., & Balasubramaniam, V. M. (2005). High-pressure processing of salads and ready meals. Emerging Technologies for Food Processing, 33–45. https://doi.org/10.1016/B978-012676757-5/50004-9

Platteau, J., Van Gijseghem, D., Van Bogaert, T., & Vuylsteke, A. (2016, december 8). Voedsel om over na te denken.Departement Landbouw en Visserij. Brussel: Drukkerij Peeters.

Prescott, J., Young, O., O’Neill, L., Yau, N. J. N., & Stevens, R. (2002). Motives for food choice: A comparison of consumers from Japan, Taiwan, Malaysia and New Zealand. Food Quality and Preference13(7–8), 489–495. https://doi.org/10.1016/S0950-3293(02)00010-1

Ragaert, P., Verbeke, W., Devlieghere, F., & Debevere, J. (2004). Consumer perception and choice of minimally processed vegetables and packaged fruits. Food Quality and Preference15(3), 259–270. https://doi.org/10.1016/S0950-3293(03)00066-1

Rico, D., Martín-Diana, A. B., Barat, J. M., & Barry-Ryan, C. (2007). Extending and measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends in Food Science and Technology18(7), 373–386. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2007.03.011

Roininen, K., & Tuorila, H. (2002). Health and taste attitudes in the prediction of use frequency and choice between less healthy and more healthy snacks. Food Quality and Preference10(4–5), 357–365. https://doi.org/10.1016/s0950-3293(98)00057-3

Rousseau, N. (2007, februari 20). ananas breng zon op uw bord. Opgeroepen op mei 2019, van http://www.e-gezondheid.be/ananas-breng-zon-op-uw-bord/actueel/455

Siddiqui, M. W., Chakraborty, I., Ayala-Zavala, J. F., & Dhua, R. S. (2011). Advances in minimal processing of fruits and vegetables: A review. Journal of Scientific and Industrial Research70(10), 823–834.

Sijtsema, S. J., Dolors Guardia, M., Jasiulewicz, A., Reinders, M. J., Guerrero, L., van der Lans, I. A., & Onwezen, M. C. (2011). A cross-national consumer segmentation based on food benefits: The link with consumption situations and food perceptions. Food Quality and Preference24(2), 276–286. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2011.11.002

Stanton, J. L. (2018). A brief history of food retail. British Food Journal120(1), 172–180. https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0033

Statista. (2019, Maart). Opgeroepen op Mei 2019, van statista: https://www.statista.com/outlook/40080000/109/convenience-food/united-s…

Veflen Olsen, N. (2012). The convenience consumer’s dilemma. British Food Journal114(11), 1613–1625. https://doi.org/10.1108/00070701211273090

Vlaams Instituut Gezond Leven. (2018, september). gezondleven. Opgehaald van https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/nutri-s…

von Germeten, J. P., & Hirsch, S. (2015). Pre-sliced or do it yourself? - Determinants of schoolchildren’s acceptance of convenience fruits and vegetables. Food Quality and Preference44, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.03.006

Waarts, E., Peelen, E., & Koster, E. (2004). NIMA Marketing Lexicon. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Wales, M.-E. (2017). Understanding the role of convenience in consumer food choices: a review article. SURG Journal2(2), 40–48.

Willems, F. (2018, december 5). Kant-en-klare maaltijden over het algemeen gezond, maar u eet ze het best niet elke dag. Opgehaald van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/02/twee-derde-van-kant-en-klare-ma…

 

Universiteit of Hogeschool
Master in Handelswetenschappen: commercieel beleid
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Caroline De Bondt
Kernwoorden
Share this on: