Outdoor education

Shauny Vos
Persbericht

Outdoor education: idyllisch of realistisch?

Outdoor Education, een idyllische toekomst in het onderwijs. Vandaag de dag is het belangrijk kinderen actief te betrekken en te motiveren tijdens de lessen. Deze vernieuwende vorm van leren, verenigt de wereld van kinderen en de schoolse context. Door de multisensoriële werking, beïnvloedt buiten lesgeven de beleving van kinderen positief. Ze ervaren het leren in z’n totaliteit en belangrijker, al spelenderwijs.  

Kinderen die buiten leren krijgen meer zuurstof waardoor ze actiever en geconcentreerder zijn. Outdoor Education gaat echter veel verder en beïnvloedt heel wat secundaire vaardigheden als: sociale vaardigheden, oplossingsgericht denken… evenals hun eigen sociale- en persoonlijke ontwikkeling.

Met dit onderzoek wil ik achterhalen wat de mogelijke effecten zijn van outdoor Education op het klashouden van de leerkracht, evenals de noden die leerkrachten ervaren om meer les te geven volgens dit principe.

Vergelijkende studie met het Malagassische onderwijssysteem.

Bibliografie
Universiteit of Hogeschool
Bachelor Leerkracht lager onderwijs
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Mennes, Filip
Kernwoorden
Share this on: