Flexibele bezoekuren op intensieve zorgen

Yoran
Hardy

Probleemstelling: In de nieuwe kwaliteitsnormen van NIAZ krijgt patiëntenparticipatie een prominente plaats. Het doel van patiëntenparticipatie is dat de patiënt met al zijn zorgaspecten centraal staat in de zorgbehandeling. Dit alles kadert binnen de principes van Patient-Centered Care. Dit betekent evenwel dat een zeer strikte bezoekregeling op de intensive care unit (ICU) niet strookt met deze principes. Daarom werd er in kader van dit afstudeerproject op de afdeling Intensieve Zorgen van het AZ Vesalius een project opgestart waarbij de mogelijkheden van een flexibel bezoekbeleid in de praktijk werd toegepast. Hierbij werd gestreefd naar een maximale tevredenheid van zowel patiënten  als bezoekers in functie van de haalbaarheid binnen het kader van een kritieke dienst.

Doel: Dit onderzoek heeft als doel de effecten van het flexibiliseren van de bezoekuren te analyseren en naar de ervaring van zowel patiënt als bezoeker op een ICU te peilen. Concreet worden de ervaring en tevredenheid pre- en perimplementatie gemeten. Tegelijkertijd wordt ook de impact van deze verandering op de zorgverleners opgevolgd.

Methode: De volledige procedure wordt uitgevoerd volgens de principes van de kwaliteitscirkel van Deming (PDCA : Plan – Do - Check - Act). Er werd een literatuurstudie verricht naar de effecten van het flexibel bezoekbeleid op ICU. Deze literatuur werd o.a. opgezocht via Nederlands- en Engelstalige wetenschappelijke artikels uit LIMO, Sciencedirect en Pubmed. Op basis van de verkregen literatuur werd het team geïnformeerd over de opzet en het verloop van de proefperiode. Via een vergelijking van de uitkomsten van een pre- en perimplementaire enquêtering van de verschillende betrokken partijen werden de resultaten bekomen. 

Resultaten: De patiënten en bezoekers kiezen grotendeels voor een flexibel bezoekbeleid. De patiënten ondervinden meer steun en afleiding van een meer verspreid bezoek gedurende de dag. Artsen en verpleegkundigen zijn overtuigd dat het flexibel bezoekbeleid een positief effect heeft op de patiënt, maar zien ook de werkdruk stijgen. Infrastructurele en organisatorische belemmeringen hebben de proefperiode bemoeilijkt. Op basis van deze resultaten is het flexibel bezoekbeleid aangepast om de last van de verpleegkundige terug te dringen.

Conclusie: Hoewel zowel patiënten als bezoekers meer tevreden zijn over het flexibel bezoekbeleid, wordt de werklast voor de verpleegkundigen hierdoor te groot. Structureel en organisatorisch werden er enkele belemmeringen vastgesteld voor de dienst InZo te Tongeren. Daarom wordt er nu geopteerd voor een bezoekbeleid dat gebaseerd is op het strikte beleid, met de mogelijkheid tot uitzonderlijke regelingen die duidelijk gecommuniceerd worden naar zowel bezoek als het team. Op deze manier wordt er voldaan aan de kwaliteitsnormen van NIAZ.

Bibliografie

Accreditation Canada International (2016). NIAZ Qmentum International: kritieke zorg [PDF]. Geraadpleegd op 24 februari 2019.

Aro, I., Pietilä, A. & Julkunen, K. V. (2012). Needs of adult patients in intensive care units of

Estonian hospital: a questionnaire survey. Journal of Clinical Nursing (21) 13, 1847-1858.

AZVESALIUS Intranet- IDoc RIO Intensieve Zorgen versie 07042017. Geraadpleegd op 21 mei 2019.

Erikson, T., Bergbom, I. & Lindahl, B. (2011). The experciences of patients and their families of

visiting whilst in an intensive care unit – A hermeneutic interview study. Intensive critical care

nursing 27 (3), 60 - 66.

 

Fumis, R. R. L., Ranzani, O. T., Faria, P. P., & Schettino, G. (2015). Anxiety, depression, and satisfaction in close relatives of patients in an open visiting policy intensive care unit in Brazil. Journal of Critical Care, 30(2), 440.e441-440.e446. doi:10.1016/j.jcrc.2014.11.022

 

Gerritsen, R., Hartog, C., & Curtis, J. (2017). New developments in the provision of family-centered care in the intensive care unit. Intensive Care Medicine, 43(4), 550-553. doi:10.1007/s00134-017-4684-5Giannini, A., Miccinesi, G., Prandi, E., Buzzoni, C., & Borreani, C. (2013). Partial liberalization of visiting policies and ICU staff: a before-and-after study. Intensive Care Medicine, 39(12), 2180-2187. doi:10.1007/s00134-013-3087-5

 

Institute for Healthcare Improvement. (2016). A Challenge Accepted: Open Visiting in the ICU at Geisinger. Geraadpleegd op 21 december 2018, van http://www.ihi.org/resources/Pages/ImprovementStories/AChallengeAccepte…

 

Khaleghparast, S., Joolaee, S., Ghanbari, B., Maleki, M., Peyrovi, H., & Bahrani, N. (2016). A Review of Visiting Policies in Intensive Care Units. Global Journal of Health Science, 8(6), 267-276. doi:10.5539/gjhs.v8n6p267

 

Escudero, D., Viña, L., & Calleja, C. (2014). For an open-door, more comfortable and humane intensive care unit. It is time for change. Medicina Intensiva (English Edition), 38(6), 371-375. doi:10.1016/j.medine.2014.01.001

 

Kleinpell, R., Heyland, D. K., Lipman, J., Sprung, C. L., Levy, M., Mer, M., . . . Curtis, J. R. (2018). Patient and family engagement in the ICU: Report from the task force of the World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine. Journal of Critical Care, 48, 251-256. doi:10.1016/j.jcrc.2018.09.006

 

Liu, V., Read, J. L., Scruth, E., & Cheng, E. (2013). Visitation policies and practices in US ICUs.(Report). Critical Care, 17(2). doi:10.1186/cc12677

 

Mitchell, M. L., Kean, S., Rattray, J. E., Hull, A. M., Davis, C., Murfield, J. E., & Aitken, L. M. (2017). A family intervention to reduce delirium in hospitalised ICU patients: A feasibility randomised controlled trial. Intensive & Critical Care Nursing, 40, 77-84. doi:10.1016/j.iccn.2017.01.001

Monroe, M., & Wofford, L. (2017). Open visitation and nurse job satisfaction: An integrative review.(Report). Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4868. doi:10.1111/jocn.13919

Olsen, K. D., Dysvik, E. & Hansen, B. S. (2009). The meaning of family members presence during intensive care stay: a qualitative study. Intensive and critical care nursing 25 (4), 190-198.

 

Riccioni, l., Augusto Ajmone, C., Rogante, S. & Ranaldi, A.C. (2014). New roles for health – care

workers in the open ICU. Trends in Anaesthesia and critical care 27 (4), 182 – 185.

 

Riley, B. H., White, J., Graham, S. & Alexandrov, A. (2014). Traditional/restrictive vs

patientcentered intensive care unit. American Journal of Critical Care 23 (4), 316-324.Rocher, A. (2018, 10 september). Humanizing the ICU experience with enhanced communication. Geraadpleegd op 16 januari 2019, van https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/humanizing-the-icu-expe…

 

Rosa, R. G., Falavigna, M., Robinson, C. C., Da Silva, D. B., Kochhann, R., De Moura, R. M., Teixeira, C. (2018). Study protocol to assess the effectiveness and safety of a flexible family visitation model for delirium prevention in adult intensive care units: a cluster-randomised, crossover trial (The ICU Visits Study). BMJ open, 8(4), e021193. doi:10.1136/bmjopen-2017-021193

 

Shiva, K., Soodabeh, J., Majid, M., Hamid, P., Behrooz, G., & Naser, B. (2016). Obstacles and facilitators of open visiting policy in Intensive Care Units:A qualitative study. International Journal of Medical Research and Health Sciences, 5(7S), 452-456.

 

Sütçü Çiçek, H., Cambaztepe, N., & Kılıç, B. (2015). Assessment of the views of intensive care nurses about the effect of patient visiting hours on patients and nursing care. Intensive Care Medicine Experimental, 3(Supplement 1), 1-2. doi:10.1186/2197-425X-3-S1-A922

 

Tayebi, Z., Borimnejad, L., Dehghan-Nayeri, N., & Kohan, M. (2014). Rationales of restricted visiting hour in Iranian intensive care units: a qualitative study: Rationales for restricted visiting hours. Nursing in Critical Care, 19(3), 117-125. doi:10.1111/nicc.12081

 

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Lambrechts Jan