Ons onderwijs terug kwaliteitsvol maken? Start met het professioneel aanwerven van schoolleiders!

Kimberley
Gregoor

Schoolleiders spelen een grote rol in de kwaliteit van de onderwijskracht in een school. Een schoolleider zijn beleidsvoerend vermogen heeft impact op de schoolorganisatie en de professionaliteit van leraren. Bijgevolg is een schoolleider een van de belangrijkste factoren die invloed heeft op de leerlingenprestaties. Nochtans is de daling van de effectiviteit van het Vlaams onderwijs tijdens de laatste twee decennia een feit. Wetende dat het Vlaams onderwijs in 2003 nog tot de absolute wereldtop behoorde. In het PISA-onderzoek van de OESO, een internationaal vergelijkend onderzoek naar het onderwijsniveau, behaalde het Vlaams onderwijs in 2003 voor leesvaardigheid een derde plaats en voor wiskunde zelfs de hoogste gemiddelde score van alle deelnemende landen. 

Grafiek_dalende leerlingenprestaties_Vlaanderen_PISA

In het onderzoek van Gregoor is onderzocht in welke mate schoolbesturen schoolleiders professioneel aanwerven. Gregoor is nagegaan op basis van academische inzichten, inzake HRM-praktijken: rekrutering en selectie, in hoeverre het aanwervingsproces van schoolleiders professioneel/academisch onderbouwd gebeurt volgens de actuele wetenschappelijke inzichten. Uit het onderzoek van Gregoor is gebleken dat er in de Vlaamse scholen ruimte is tot verbetering om de aanwerving van schoolleiders verder te professionaliseren en dus te optimaliseren. Een belangrijke verklaring is dat de schoolbesturen (te) veel vrijheid hebben in het kiezen hoe (professioneel) dat de aanwerving van een schoolleider verloopt.

Daarom raadt Gregoor het departement van Onderwijs en Vorming, en de Vlaamse minister van Onderwijs in het bijzonder, aan om de professionaliteit van het aanwervingsproces van schoolleiders ook als hun verantwoordelijkheid te zien. Niet dat ze de schoolbesturen opeens op de rooster moeten leggen, dit zou de professionaliteit van het aanwervingsproces van schoolleiders niet bevorderen. Nee, het departement van Onderwijs Vlaanderen en de Vlaamse minister van Onderwijs moeten nadenken welke (verplichte) vormingen relevant zijn voor de schoolbesturen. Bovendien zou het opstellen van een professionele HRM-leidraad - inzake aanwerving van schoolleiders -  schoolbesturen blijvend kunnen ondersteunen nadat ze relevante vormingen hebben gevolgd. Dit zal leiden tot een verhoging van de onderwijskwaliteit waarbij zowel de Vlaamse minister van Onderwijs, de schoolbesturen, de leraren als de leerlingen baat bij hebben.

Bibliografie

Agoria. (2018, 20 september). Agoria: “Zonder aangepast beleid zijn er 584,000 openstaande vacatures in 2030”.Geraadpleegd op 26.05.2019 via https://www.agoria.be/nl/Agoria-Zonder-aangepast-beleid-zijn-er-584-000-openstaande-vacatures-in-2030?fbclid=IwAR2QEfr6sTjavxpNvupUgbVx5ObwRGaAb9yMMtEQjbWUx85-52Cw4SbeUXA

Andersen, I., & Krüger, M. (2013, mei). Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs: in opdracht van de VO-academie van de VO-raad. Geraadpleegd op 12.01.2019 via http://bcscan.vo-academie.nl/files/5513/6991/1130/Beroepsprofiel_voor_schooleiders_in_het_VO_mei2013.pdf

Bandura, A. (2009). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In Locke, E. (Red.), Handbook of principles of organizational behaviour: indispensable knowledge for evidence-based management(pp. 179-200). United Kingdom, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Bauer, T.N. (2010). Onboarding new employees: maximizing success.Geraadpleegd op 26.12.2018 via https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/Onboarding%20New%20Employees.pdf

Bauer, N., Erdogan, B., Taylor, S. (2012). Creating and maintaining environmentally sustainable organizations: recruitment and onboarding. Business Faculty Publications and Presentations, 28.

Beechler, S., & Woodward, I. (2009). The global ”war of talent”. Journal of international management 15, 273-285.

Belfius. (2018, juni). Samenstelling van de clusters Vlaanderen. Geraadpleegd op 07.03.2019 via https://research.belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/CLUSTER_NL_INT.pdf

Bolton, R.N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., et al. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of service management, 24(3), 245-267.

Bowers, A.J., & White B.R. (2014). Do Principal Preparation and Teacher Qualifications Influence Different Types of School Growth Trajectories in Illinois? A Growth Mixture Model Analysis. Journal of Educational Administration,52(5) 705- 736. 

Browne, R. (2012). Employee value propositions. Symbiosis institute of business management pune: beacon management review,29-36.

Cable, D. B., & Turban, D. M. (2001). Establishing the Dimensions, Sources and Value of Job Seekers’ Employer Knowledge During Recruitment. Research in Personnel and Human Resource Management, 20, 115-163.

Cable, D.M., Gino, F., & Staats B.R. (2013). Reinventing employee onboarding. MIT sloan management review, 54(3), 23-28.

Clifford, M. (2010). Hiring quality school leaders: challenges and emerging practices. Learning point associates, 1-14.

Collings, D.G., & Mellahi, K. (2009). Strategic Talent Management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304–313.

Coasmun, J.T., & Ostrom, L. (2011). Using Likert-type scales in the social sciences. Journal of adult education, 40(1), 19-22.

Dabirian, A., Kietzmann, J., & Diba, H. (2017). A great place to work!? Understanding crowdsourced employer branding. Business Horizons, 60, 197-205.

Day, C., Gu, Q., & Sammons P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: how successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational administration quarterly, 52(2), 221-258.

Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, K., Gu, Q., et al. (2010). 10 strong claims about successful school leadership. National college for leadership of schools and children’s services,1-22.

Deneire, A., Vanhoof, J., Faddar, J., & Van Petegem, P. (2014). Denken, handelen en professionele ontwikkeling van Vlaamse leraren en schoolleiders: eerste resultaten van de teaching and learning international survey (TALIS) 2013. z.p.: Micheline Scheys.

Departement Onderwijs en Vorming. (2014, 25 juni). Resultaten teaching and learning international survey (TALIS) 2013[Persbericht]. Geraadpleegd van https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2014_06_25_Persbericht_Resultaten_TALIS_2013.pdf

Derek, E. (1999). The management and leadership in education series: Competences for school managers. London: Kogan page limited.

Devos, G. (2004). Schoolmanagement: Een reflectie op de praktijk van de schoolleider. Mechelen: Wolters Plantyn.

Devos, G., & Tuytens, M. (2006). Improving School Leadership - OECD Review Background Report for Flanders, OECD directorate for education, UGent.

Devos, G., Tuytens, M., De Coninck, K., & Staelens, E. (2016, januari). Uitdagingen voor personeelsbeleid: aanwerving en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis- en secundaire scholen. OBPWO-project 14.02, Ugent.

Devos, G., Vanblaere, B., & Bellemans, L. (2018). Stress en welbevinden bij schoolleiders: een analyse van bepalende factoren en van vereiste randvoorwaarden. Steunpunt Onderwijsonderzoek, UGent.

Devos, G., Verhoeven J.C., Stassen, K., & Warmoes, V. (2005). Scholen en personeelsbeleid: een onderzoek in Vlaanderen OBPWO 01.04. Geraadpleegd op 23.01.2018 via https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/scholen-en-personeelsbeleid-een-onderzoek-in-vlaanderen

De Maeyer, S., Coertjens, L., & Ardies, J. (2012). Bivariate en multivariate statistiek met R: een openleerpakket. Gent: Academia Press.

De Maeyer, S., Donche, V., & van Daal, T. (2017). Hoofdstuk 4: Vragenlijsten [cursustekst], Universiteit Antwerpen, Antwerpen.

Dilchert, S., & Ones, D.S. (2009). Assessment center dimensions: individual differences correlates and meta-analytic incremental validity. International journal of selection and assessment, 17(3), 245-270.

Dulewicz,V., & Higgs, M. (2005). Assessing leadership styles and organisational context. Journal of managerial psychology, 20(2), 105-123.

EFEE: the European federation of education employers. (2012, april). School leadership and governance: lifelong learning. Geraadpleegd op 15.01.2019 via https://educationemployers.eu/wp-content/uploads/2016/07/EFEE_REPORT_leadership_final.pdf

Elmore, R., & Burney, D. (2000). Leadership and learning: Principal recruitment, induction, and instructional leadership in Community School District #2, New York CityPittsburgh, PA: University of Pittsburgh, Learning and Research Development Center, 1-25.

Engels, N., Hotton, G., Devos, G., Bouckenooghe, D., & Aelterman, A. (2008). Principals in schools with a positive school culture. Educational studies, 34(3), 159-174.

Ezeugbor, C.O., & Victor, A.A. (2018). Administrators’ managerial competencies for sustainable human resource management in secondary education in Enugu State, Nigeria. European journal of education studies, 4(3), 21-31.

Facebook. (2019). Info over Facebook. [Facebook]. Geraadpleegd op 4 februari 2019 via https://www.facebook.com/pg/facebook/about/

Fan, W., & Yan, z. (2010). Factors affecting response rates of the web survey: a systematic review. Computers in human behavior, 26, 132-139.

Federale pensioendienst. (2018). Pensioenleeftijd. Geraadpleegd op 06.02.2018 via https://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/retirement/age/paginas/default.aspx

Finnish Centre for Pensions. (2018). Retirement ages in Member States: retirement ages in 2050. Geraadpleegd op 23.02.2018 via https://www.etk.fi/en/the-pension-system/international-comparison/retirement-ages/#toggle-id-1

Gangadia, J., Mishra, P., Lalkaka, R., Sharma, S., & Bhardwaj, A. (2017). Human Resource Management (HRM): technological changes in recruiting. Institute of management Nirma University, 1-16.

Gates, R.M. (2012). Chapter 13: Leadership in schools. In W.K. Hoy & C.G. Miskel (Red.), Educational Administration: Theory, Research, and Practice (pp. 426-467). McGraw-Hill Humanities.

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (2018-2019). Oproep voor deelname aan de opleiding voor de ambten van directeur en adjunct-directeur in een instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor kandidaten die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! – d.i. ’vrije instroom’. Geraadpleegd op 23.01.2019 via http://pro.g-o.be/blog/Documents/opleiding%20(adjunct-)directeur,%20oproep%20vrije%20instroom%20schooljaar%202018-2019.pdf

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (2018-2019a). Algemene regeling met betrekking tot de opleiding voor de ambten van directeur en adjunct-directeur in een instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Geraadpleegd op 23.01.2019 via http://pro.g-o.be/blog/Documents/20160325%20Algemene%20regeling%20opleiding%20(adjunct-)%20directeur%20schooljaar%20%2718-%2719.pdf

Hallinger, P., & Heck, R.H. (1998). Exploring the principal’s contribution to school effectiveness: 1980–1995. School Effectiveness and School Improvement, 9(2), 157-191.

Hallinger, P., & Murphy, J. (1985). Assessing the instructional management behavior of principals. Elementary school journal, 86(2), 217-247.

Heger, B.K. (2007). Linking the employment value proposition (EVP) to employee engagement and business outcomes: preliminary finding from a linkage research pilot study. Organization development journal, 25(1), 121-132.

Hershatter, A., & Epstein, M. (2010). Millennials and the world of work: an organization and management perspective. Journal of business psychology, 211-223

Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2012). Educational Administration: Theory, Research, and Practice (pp. 426-467). McGraw-Hill Humanities.

Huber S.G., & Pashiardis, P. (2008). The recruitment and selection of school leaders. In J. Lumby, G. Crow, & P. Pashiardis, International handbook on the preparation and development of schoolleaders (pp.176-202). New York/Oxon: Routledge.

Imec (2017). Imec digimeter 2017: measuring digital media trends in Flanders. Geraadpleegd op 4 februari 2019 via https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/imec-digimeter-full-2018.pdf

Inspectie van het onderwijs: ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. (2014, 31 maart). Voor beter onderwijs zijn nog betere schoolleiders nodig. Geraadpleegd op 11.01.2019 via https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2014/03/31/voor-beter-onderwijs-zijn-nog-betere-schoolleiders-nodig

ISISQ5, & VO-raad. (2007). Basiscompetenties schoolleider VO: praktische handleiding voor het werken met basiscompetenties. Geraadpleegd op 13 februari 2019 via https://docplayer.nl/storage/24/4062767/1550070592/fRh6Y6ASX6RtBYvUuYAr0w/4062767.pdf

Janssen, T., Ashikali, T.S., Stejn, A.J., & den Dulk, L. (2013). Themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en prestaties. NWO/Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs:Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten.

Kleinmann, M., Ingold, P.V., Lievens, F., Jansen, A., Melchers, K.G., & König, C. (2011). A different look at why selection procedures work: the role of candidates’ ability to identify criteria. Organizational psychology review, 1(2), 128-146.

Kotter, J. P. (1990).A force for change: How leadership differs from management. New York: Free Press.

Kotter, J.P. (2013, 9 januari). Management is (still) not leadership, (online) https://hbr.org/2013/01/management-is-still-not-leadership, gelezen op zaterdag 12.01.2019.

Krüger, M. (2009). The Big Five of school leadership competences in the Netherlands. School leadership and management, 29(2), 109-127.

Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). Seven strong claims about successful school leadership. Nottingham: National college for school leadership.

Leithwood, K., & Duke, D.L. (1998). Mapping the conceptual terrain of leadership: A critical point of departure for cross-cultural studies. Peabody journal of education, 73(2), 31-50.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership, School Leadership & Management: Formerly School Organisation28(1), 27-42.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2019). Seven strong claims about successful school leadership revisited, School Leadership & Management: Formerly School Organisation, DOI: 10.1080/13632434.2019.1596077.

Leithwood, K., Louis K.S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). Review of research:how leadership influences student learning. Geraadpleegd op 15.12.2018 via https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/How-Leadership-Influences-Student-Learning.pdf

Lievens, F.,  & Slaughter, J.E. (2016). Employer image and employer branding: what we know and what we need to know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 407-440.

LinkedIn. (2019). Over LinkedIn [LinkedIn]. Geraadpleegd op 4 februari 2019 via https://about.linkedin.com/nl-nl

Liu, Y., Keeling, K.A., & Papamichail, N. (2018). Maximising the credibility of realistic job preview messages: the effect of jobseekers’ decision-making style on recruitment information credibility. The international journal of human resource management, 29(7), 1330-1364.

Loeb, S., Kalogrides, D., & Béteille, T. (2012). Effective schools: Teacher hiring, assignment, development, and retention. Education Finance and Policy, 7(3), 269-304.

Lunenburg, F. (2011). Leadership versus management: a key distinction – at least in theory. International journal of management, business, and administration, 14(1), 1-4.

McCrae, R.R., & Costa P.T. (1996). The five factor model of personality: theoretical perspective.Geraadpleegd op 21.01.2019 via https://www.researchgate.net/publication/247880369_The_five_factor_model_of_personality_Theoretical_Perspective

McDonnell, A., Collings, D.G., Mellahi, K., & Schuler, R. (2017). Talent management: a systematic review and future prospects. European J. International Management, 11(1), 86-128.

Mičík, M., & Mičudová, K. (2018). Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y. Economics and Sociology, 11(3), 171- 189.

Mintzberg, H. (2012). Chapter 5: Organizational culture of schools. In W.K. Hoy & C.G. Miskel (Red.), Educational Administration: Theory, Research, and Practice (pp. 178-207). McGraw-Hill Humanities.

Mortelmans, D., & Dehertogh, B. (2008). Factoranalyse(eerste druk). Leuven, België: uitgeverij Acco.

Nationale Onderwijsgids. (2019). Wat is voortgezet onderwijs?. Geraadpleegd op 13 februari 2019 via https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/paginas/wat-is-voortgezet-onderwijs.html

OECD. (2014). TALIS 2013 results: an international perspective on teaching and learning. Geraadpleegd op 11.02.2019 via https://read.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en#page1

OECD. (2018). PISA Programme for International Student Assessment: What is Pisa?. Geraadpleegd op 11.02.2019 via http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/

OECD. (2018a). Ageing and Employment Policies - Statistics on average effective age of retirement.Geraadpleegd op 06.12.2018 via http://www.oecd.org/els/emp/Summary_values.xls

Onderwijsraad. (2018, 19 april). Een krachtige rol voor schoolleiders. Geraadpleegd op 11.01.2019 via https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2018/een-krachtige-rol-voor-schoolleiders/volledig/item7632

Onderwijs Vlaanderen. (2018). Voorpublicatie statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018. Geraadpleegd op 17.12.2018 via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorpublicatie-statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2017-2018

Onderwijs Vlaanderen. (2018a). Salarisschalen vanaf 01/10/2018. Geraadpleegd op 23.01.2019 via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=30

Onderwijs Vlaanderen. (2018, 8 juni). Hoger loon voor 7 op 10 directeurs basisonderwijs en 9 miljoen extra werkingsmiddelen basisonderwijs[Persbericht].Geraadpleegd op 8 juni 2019 via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoger-loon-voor-7-op-10-directeurs-basisonderwijs-en-9-miljoen-euro-extra-werkingsmiddelen

Onderwijs Vlaanderen. (2019). Je school of centrum, directie en bestuur. Geraadpleegd op 04.07.2019 via https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/je-school-of-centrum-directie-en-bestuur

Onderwijs Vlaanderen. (2019a). Zoeken in de databank bekwaamheidsbewijzen. Geraadpleegd op 11 februari 2019 via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/lijst.aspx?s=ambt&niv=SO&g

Onderzoeksgroep beleid en leiderschap in het onderwijs. (2018). Via welk(e) kanaal/kanalen willen we rekruteren en waarom?. Geraadpleegd op 15 februari 2019 via http://www.perbelo.ugent.be/rekrutering/via-welke-kanaalkanalen-willen-we-rekruteren-en-waarom/

Randstad. (1 juni 2017). Traditionele rekruteringskanalen houden anno 2017 goed stand.Geraadpleegd op 15 februari 2019 via https://www.randstad.be/nl/workforce360/detail/s/news/96503325-b658-4ab1-8605-a43141a842bb/traditionele-rekruteringskanalen-houden-anno-2017-goed-stand

Rekenhof. (23 juli 2019). Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs. Geraadpleegd op 1 augustus 2019 via https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=1784d329-76e0-4f58-99af-4ea672b3bbfe

Roberts, M. (2018, 3 oktober). Why employers like panel interviews. Geraadpleegd op 20.01.2019 via https://www.thebalancecareers.com/panel-interview-1669475

Rupp, D.E., Hoffman, B.J., Bischof, D., Byham, W., Collins, L., Gibbons, A., et al. (2015). Guidelines and ethical considerations for assessment center operations: international taskforce on assessment center guidelines. Journal of management, 41(4), 1244-1273.

Saleh, A., & Bista, K. (2017). Examining factors impacting online survey response rates in educational research: perceptions of graduate students. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 13(29), 63-74.

Schlueter, K., & Walker, J. (2008). Selection of school leaders: a critical component for change. National Association of Secondary School Principals, 92(1), 5-18.

Sivertzen, A., Nilsen, E.R., & Olafsen, A.H. (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of product & brand management, 22(7), 473-483.

Stichting innovatie en arbeid. (2017, mei). Rapport werkbaar werk in het onderwijs: sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016.Geraadpleegd op 19.01.2019 via http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20170508_WBM2016_Onderwijs_RAP.pdf

Thornton, G.C., & Gibbons, A. (2009). Validity of assessment centers for personnel selection. Human resource management review, 19, 169-187.

Thunnissen, M., Boselie, P., & Fruytier, B. (2013). A review of talent management: ‘infancy or adolescence?’. The International Journal of Human Resource Management24(9), 1744-1761.

Urick, A. (2015). Examining US principal perception of multiple leadership styles used to practice shared instructional leadership. Journal of educational administration, 54(2), 152-172.

Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent. (2016, 6 december). PISA 2015: overzicht van de eerste Vlaamse resultaten [PowerPoint]. Geraadpleegd op 13.02.2019 via https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/PISA2015_persconferentie_6%20dec%202016_PPT.pdf

Vakgroep onderwijskunde Universiteit Gent. (2018). PISA: Vlaamse publicaties. Geraadpleegd op 25.02.2018 via http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-publicaties

Van Beirendonck, L. (2009). Als talent paars kleurt. Human Resources Magazine, 10-17.

Van Beirendonck, L. (2009a). Iedereen competent, het handboek voor competentie-management.Tielt:Lannoo/Schiedam: Scriptum.

Van Beirendonck, L., Cannaerts, N., Henderickx, E., & Van Beirendonck, C. (2018). Handboek HRM. Leuven/Den Haag: Acco.

Van Damme, D. [VanDammeEDU]. (2019, 1 augustus). We weten al lang dat er een en ander schort aan de bestuurlijke kwaliteit in het Vlaamse onderwijs, maar dat het zo erg was... Een systeem dat vertrouwen stelt in hoge lokale autonomie heeft degelijke besturen en goed opgeleide directies nodig. @Rekenhof. [Tweet]. Geraadpleegd van https://twitter.com/VanDammeEDU/status/1156869982577463296?s=20

Van Damme, J., Bellens, K., & Van den Noortgate, W. (2018). Evolutie van de effectiviteit van Belgische en Vlaamse onderwijssystemen. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 3, 165-179.

Van Droogenbroeck, F., Lemblé, H., Bongaerts, B., Spruyt, B., Siongers, J., & Kavadias, D. (2019). TALIS 2018 Vlaanderen - Volume I. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 

Vanhoof, J., & Van Petegem, P. (2017). Doeltreffend schoolbeleid: praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen (eerste druk). Leuven/Den Haag: Acco.

Van Hoye, G., Weijters, B., Lievens, F., & Stockman, S. (2016). Social influences in recruitment: when is word-of-mouth most effective?. International journal of selection and assessment, 20(1), 42-53.

VDAB. (2018). Missie en visie van VDAB.Geraadpleegd op 15 februari 2019 via https://www.vdab.be/vdab/algemeen.shtml

Verhoeven, J.C., & Stassen, K. (2006). Aanwerving van leraren technische en praktijkvakken. Gent: Academia Press.

Vlaamse codex (1991, 27 maart), Decreet betreffende de rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. Geraadpleegd op 08.12.2018 via https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1000388&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1001067

Vlaamse codex (1991a, 27 maart), Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs. Geraadpleegd op 08.12.2018 via https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1000387&datum=&geannoteerd=false&print=false

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming (2018), Voorpublicatie Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2017-2018. Geraadpleegd op 22.11.2018 via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=11413

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming (2018a), Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en koepels. Geraadpleegd op 22.12.2018 via http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels

Vlaamse Overheid: studiedienst Vlaamse regering. (2017). VRIND 2017 Vlaamse Regionale Indicatoren. Geraadpleegd op 09.01.2019 via https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/vrind2017-0-volledig-bladwijzers.pdf

Victor, A.A. (2017). Analysis of principals’ managerial competencies for effective management of school resources in secondary schools in Anambra State, Nigeria. IJSSHE-International Journal of Social Sciences, Humanities and Education, 1(4), 1-10.

Waslander, S., Dückers, M.L.A., & Van Dijk, G.M. (2012). Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Leadership development centre TiasNimbas business school, IVA beleidsonderzoek en advise en VO-raad.

Whaley, J.E. (2002). Developing the effective principal: Hiring, evaluation and retention practices for the superintendent.Gaithersburg: Aspen Publishers, Inc.

Yozgat, U., & Güngörmez, D. (2015). The mediating role of social integration on the effect of proactive socialization tactics applied by newcomers on their organizational commitment. Socials and behavioral sciences (207),462-471.

Yukl, G. (2013). Leadership in organizations(8ste editie). New Jersey: Pearson.

Download scriptie (9.71 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Erik Henderickx, Jan De Groof, Annelies Haaren