Richtlijnen voor het opstarten van een therapeutische tuin en betekenisvolle groenactiviteiten in WZC.

Barbara
Sternotte
  • Marleen
    Jacobs

 Inleiding:

Dit onderzoek is voortgevloeid vanuit de vraag van het woonzorgcentrum “Demerhof”, om specifieke richtlijnen op te stellen omtrent het opstarten van een therapeutische tuin en betekenisvolle groenactiviteiten. Ter verduidelijking, heb ik hieronder enkele vaktermen toegelicht.

"Een therapeutische tuin is een helende tuin met als surplus de specifieke inrichting voor therapie (bereiken van welbepaalde doelen voor bepaalde doelgroepen)”. Een therapeutische tuin baseert zich op het passieve component namelijk het genieten van groenomgeving en het beleven van natuur op een gevoelsmatige manier. http://terra-therapeutica.be/

Betekenisvolle (groen)activiteiten zijn gebaseerd om de kwaliteit van leven van de persoon te optimaliseren zodanig dat hij/ zij de mogelijkheid krijgt om tot betekenisvol handelen te komen. Deze activiteit wordt vrijwillig door de persoon gekozen voor plezier en volbrengt een specifiek doel, namelijk het wordt als betekenisvol ervaren.

Wat is het doel van dit artikel:

Het doel van dit artikel is om specifieke richtlijnen op het werkveld ter beschikking te stellen, zodanig dat personeelsleden en hulpverleners aan de slag kunnen met betekenisvolle groenactiviteiten en het opstarten van een therapeutische tuin. Bovendien is dit artikel een tool om het medium tuin in te schakelen als doelgerichte activiteit bij ouderen van wzc. De doelstelling van de groenactiviteit is afhankelijk van de doelgroep en kan aangepast worden naargelang de mogelijkheden/ wensen van de bewoners. Bv: Is de tuin rolstoeltoegankelijk voor een groenactiviteit ? Welke aspecten zijn belangrijk in een tuin voor mensen met dementie ? Wat zouden bewoners graag willen doen in een tuin of in de natuur  ?

In samenwerking met Terra- Therapeutica en Hogeschool PXL zijn specifieke vragenlijsten opgesteld geweest om betekenisvolle groenactiviteiten en een therapeutische tuin op een laagdrempelige manier op te starten in wzc.

Voor wie is dit artikel bedoeld ?

Dit artikel is bedoeld voor zowel familieleden, vrijwilligers, ouderen, personeelsleden in de zorg en hulpverleners van het wzc die interesse tonen voor het opstarten van een therapeutische tuin en betekenisvolle groenactiviteiten in wzc.

Bibliografie

1. Cnudde K, Solheid I, Vidal M. Tuintherapie geïntegreerd in woonzorgcentra PXL; 2016.

2. Maurissen M. Tuintherapie in de gerontologie: PXL; 2017.

3. Löffel J, Vidal M, Vereycken H. Praktijkboek tuintherapie: betekenisvolle groenactiviteiten binnen ouderenzorg: Politeia; 2018. 73 p.

4. Cornelis E, Desmet V, De Vriendt P, Vanbosseghem R. Betekenisvolle Activiteiten Methode: Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra: Artevelde Hogeschool; 2018. 192 p.

5. De Clercq K, Lemmens J. Tuintherapie : de helende kracht van groen 2017.

6. Clare Cooper M. Dementia Therapeutic Garden Audit Tool. Alzeimer Australia. 2007.

7. Mortelmans D. Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden: Acco; 2013. 563 p.

8. . Paris: Bordas; 1990. Encyclopédie des plantes et fleurs de jardin : plus de 6000 arbres, arbustes et fleurs 4000 photographies en couleur. Le guide de référende pour le jardin.

9. Haarbosch S, Gerritsen D, Hendriks I, Dröes R-m. ‘Dat is het leven’Persoonsgerichte natuuractiviteiten voor mensen met dementie. Denkbeeld2018. p. 28-31.

10. Howitt D. Introduction to qualitative research methods in psychology: Pearson UK; 2016.

11. Cornelis E, Desmet V, De Vriendt P, Vanbosseghem R. Betekenisvolle activiteiten in woonzorgcentra. Een kwestie van kwaliteit van leven www.sociaal.net2016 [Available from: https://sociaal.net/achtergrond/betekenisvolle-activiteiten-woonzorgcen….

12. Van Malderen L, De Vriendt P, Mets T, Gorus E. Active aging within the nursing home: a study in Flanders, Belgium. European journal of ageing. 2016;13(3):219-30.

13. Kane RA. Long-term care and a good quality of life: Bringing them closer together. The Gerontologist. 2001;41(3):293-304.

14. Cornelis E, Desmet V, De Vriendt P, Vanbosseghem R. Kwalitatief onderzoek naar de succesfactoren van betekenisvolle activiteiten voor bewoners van woonzorgcentra. In: Leuven A, editor. Jaarboek Ergotherapie 2016-2017: Acco; 2016. p. pg.215-62.

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Johan Lemmens