Universele mensenrechten in Europa: ook voor inheemse volken?

Merel
Vrancken

Als we het hebben over inheemse volken, denken de meesten aan de indianen in Noord-Amerika of de Eskimo’s op de noordpool. In ‘groot-Europa’ (lees: het grondgebied van de Raad van Europa) leven echter ook een heleboel inheemse volken. Zij leven niet zo zichtbaar voor de rest van de mensen, maar hebben net als ons ook recht op mensenrechten. Kunnen zij deze rechten wel afdwingen?Mensenrechten als universele rechten

Mensenrechten worden ook wel grondrechten genoemd: ze zijn de basisvoorwaarden voor een goed bestaan als mens, een ‘menswaardig’ bestaan. Een aantal van deze mensenrechten zijn bijvoorbeeld het recht op leven, het recht op een eigen identiteit en het recht op eigendom. Deze rechten zorgen ervoor dat de staat niet zomaar iemand kan doden en hier zonder meer mee weg kan komen, of dat er een degelijke vergoeding tegenover een onteigening moet staan, zodat een burger niet zomaar door de staat arm gemaakt kan worden.Culturele identiteit van inheemse volken

Inheemse volken zijn een van de meest kwetsbare groepen in Europa. Ze leven in afzondering van de samenleving en hebben een geschiedenis van discriminatie door de sterkere, ‘gewone’ mensen. Op het grondgebied van de Raad van Europa leven een heel aantal inheemse volken, waaronder de Sámi uit de Scandinavische landen en de Inuit (of Eskimo’s) uit Groenland, dat onder het bewind van Denemarken staat. Zij worden getypeerd door een culturele eigenheid en een manier van leven die zij al sinds jaar en dag aanhouden. Onder culturele identiteit van inheemse volken wordt verstaan de manier waarop zij in het leven staan: hun religie, hun culturele gewoonten en tradities, hun politieke systeem, enzovoort. Kortom, de culturele identiteit van inheemse volken is de manier waarop zij leven en dus ook wat zij nodig hebben om te over-leven als inheems volk met een eigen cultuur.

Een eigen identiteit kunnen hebben, is een mensenrecht. Zo dus ook het recht van de inheemse volken om een eigen culturele identiteit te kunnen hebben, een mensenrecht. De mensenrechten worden op het grondgebied van de Raad van Europa afgedwongen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: een soort rechtbank voor heel Europa die staten op het matje roept wanneer ze zich niet houden aan de mensenrechten waar hun burgers recht op hebben.Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees mensenrechtenhof besteedt de laatste jaren steeds meer aandacht aan de bescherming van de rechten van minderheden, zoals de Koerden of de Roma. Op het vlak van de bescherming van de rechten van inheemse volken is er echter weinig gebeurd. Het recht op culturele bescherming van deze inheemse volken impliceert onder andere een bescherming van hun recht op privéleven en hun recht op eigendom.Het recht op privéleven

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op privéleven. Vooral over dit is de rechtspraak van het Hof geëvolueerd om minderheden steeds beter te beschermen. Zo beschermt dit recht de specifieke kenmerken van de levensstijl van minderheden zoals de Roma en mensen zonder vaste verblijfplaats alsook de mogelijkheid om hun specifieke identiteit te behouden. De staat heeft volgens het verdrag ook recht om dit recht op privéleven in te perken, maar daarbij moet rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van de betrokken gemeenschap. Dit zijn belangrijke evoluties voor de rechten van inheemse volken, aangezien zij een zeer kwetsbare groep zijn.Het recht op eigendom

Artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op eigendom. Uit de rechtspraak van het Europees mensenrechtenhof blijkt dat er bij dit recht geen rekening gehouden wordt met de specificiteit van de levensstijl van bepaalde minderheden. De typisch westerse visie op eigendom houdt onvoldoende rekening met de culturele beleving van eigendom van veel inheemse volken. Inheemse volken hebben immers per definitie een speciale connectie met hun land, waardoor een inmenging in hun eigendom hen op een andere manier raakt.

Daarnaast leven inheemse volken vaak al honderden tot duizenden jaren op hun grondgebied, zonder officiële eigendomstitel. Wanneer een land, zoals Zweden in de zaak van 2010, bewijs van eigendom toelaat via gebruik sinds mensenheugenis, weigert het Hof een oordeel te vellen over de hoge bewijslast bij het leveren van dit bewijs. Het zijn echter bij uitstek inheemse volken die landen bezitten zonder officiële eigendomstitel en dit bewijs zullen moeten leveren, waardoor zij onevenredig hard geraakt worden in vergelijking met andere individuen of groepen van mensen. Recente rechtspraak levert geen indicatie dat deze visie van het Hof veranderd zou zijn.Conclusie

Hoewel slechts twee van de sub-rechten van het recht op culturele identiteit van inheemse volken besproken zijn in dit kort overzicht, kan er toch een voorlopige conclusie worden gemaakt over de universaliteit van de mensenrechtenbescherming van het Europees mensenrechtenhof. Hoewel het Hof op de goede weg is met rechtspraak die gevoelig is aan minderheden en het in sommige zaken een voldoende bescherming zal bieden voor de rechten van inheemse volken, zal het in andere zaken tekort schieten. De bescherming van inheemse volken in Europa kan beter en daarbij is de eerste stap aandacht hebben voor de specifieke kenmerken van deze groep.

image-20191006175428-1

https://search.creativecommons.org/photos/fa3261d3-77f4-49c9-ba30-f83584b40d30

 

 

Bibliografie

Bibliography

Legal texts

European Convention of Human Rights.

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Protocol No. 1).

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Treaty No. 169 Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries of 27 June 1989, International Labour Organisation, www.ilo.org (ILO Convention 169).

African Charter on Human and Peoples’ Rights (27 June 1981), OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev., 21 I.L.M. 58 (1982).

Charter of the Inuit Circumpolar Council of Nuuk of 1 July 2010, http://inuit.org/icc-greenland/charter/.

Case law

ECtHR

ECtHR 11 October 2016, No. 19841/06, Bagdonavicius and others/Russia.

ECtHR 23 June 2016, No. 20261/12, Baka/Hungary, Reports of Judgments and Decisions 2016.

ECtHR 30 June 2015, No. 41418/04, Khoroshenko/Russia, Reports of Judgments and Decisions 2015.

ECtHR 16 June 2015, No. 40167/06, Sargsyan/Azerbaijan, Reports of Judgments and Decisions 2015.

ECtHR 16 June 2015, No. 13216/05, Chiragov and others/Armenia, Reports of Judgments and Decisions 2015.

ECtHR 20 January 2015, Nos. 14946/08, 21030/08, 24309/08, 24505/08, 26964/08, 26966/08, 27088/08, 27090//08, 27092/08, 38752/08, 38778/08 and 38807/08, Mesut Yurtsever and Others/Turkey.

ECtHR 23 September 2014, No. 46154/11, Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A./Italy.

ECtHR 5 December 2013, No. 32265/10, Henry Kismoun/France.

ECtHR 17 October 2013, No. 27013/07, Winterstein and others/France.

ECtHR 18 July 2013, No. 7177/10, Brežec/Croatia.

ECtHR 9 July 2013, No. 35943/10, Vona/Hungary, Reports of Judgments and Decisions 2013.

ECtHR 30 May 2013, No. 7973/10, Lavida and Others/Greece.

ECtHR 29 January 2013, No. 11146/11, Horváth and Kiss/Hungary.

ECtHR 15 January 2013, Nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10, Eweida and Others/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2013 (extracts).

ECtHR 15 January 2013, No. 30206/06, Arsovski/The Former Yugoslav Republic of Macedonia.

ECtHR 11 December 2012, No. 59608/09, Sampani and Others/Greece.

ECtHR 11 December 2012, No. 35622/04, Chagos Islanders/United Kingdom (Admissibility Decision).

ECtHR 6 November 2012, No. 22341/09, Hode and Abdi/United Kingdom.

ECtHR 25 September 2012, No. 20641/05, Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikasi/Turkey, Report of Judgments and Decisions 2012 (extracts).

ECtHR 31 July 2012, No. 40020/03, M. and others/Italy and Bulgaria.

ECtHR 24 April 2012, No. 25446/06, Yordanova and others/Bulgaria.

ECtHR 15 March 2012, No. 42202/07, Sitaropoulos and Giakoumopoulos/Greece, Reports of Judgments and Decisions 2012.

ECtHR 20 December 2011, Nos. 18299/03 and 27311/03, Finogenov and Others/Russia, Reports of Judgments and Decisions 2011 (extracts).

ECtHR 27 September 2011, No. 56328/07, Bah/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2011.

ECtHR 7 July 2011, No. 55721/07, Al-Skeini and Others/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2011.

ECtHR 7 July 2011, No. 23459/03, Bayatyan/Armenia, Reports of Judgments and Decisions 2011.

ECtHR 21 June 2011, No. 5335/05, Ponomaryovi/Bulgaria, Reports of Judgments and Decisions 2011.

ECtHR 24 March 2011, No. 23458/02, Giuliani and Gaggio/Italy, Reports of Judgments and Decisions 2011 (extracts).

ECtHR 21 October 2010, Nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09, Alekseyev/Russia.

ECtHR 27 May 2010, No. 18768/05, Saghinadze and Others/Georgia.

ECtHR 27 April 2010, No. 27138/04, Ciubotaru/Moldova.

ECtHR 30 March 2010, No. 39013/04, Handölsdalen Sami Village and Others/Sweden.

ECtHR 29 March 2010, No. 34044/02, Depalle/France, Reports of Judgments and Decisions 2010.

ECtHR 16 March 2010, No. 15766/03, Oršuš and Others/Croatia, Reports of Judgments and Decisions 2010.

ECtHR 2 February 2010, No. 21924/05, Sinan Işık/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2010.

ECtHR 22 December 2009, Nos. 27996/06 and 34836/06, Sejdić and Finci/Bosnia and Herzegovina, Reports of Judgments and Decisions 2009.

ECtHR 8 December 2009, No. 49151/07, Muñoz Díaz/Spain, Reports of Judgments and Decisions 2009.

ECtHR 17 September 2009, No. 13936/02, Manole and Others/Moldova, Reports of Judgments and Decisions 2009 (extracts).

ECtHR 7 July 2009, No. 22279/04, Plechanow/Poland.

ECtHR 3 March 2009, No. 36458/02, İrfan Temel and Others/Turkey.

ECtHR 19 February 2009, No. 2334/03, Kozacioğlu/Turkey.

ECtHR 17 February 2009, No. 39013/04, Handölsdalen Sami Village and Others/Sweden (Admissibility Decision).

ECtHR 4 December 2008, Nos. 30562/04 and 30566/04, S. and Marper/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2008.

ECtHR 18 November 2008, No. 871/02, Savenkovas/Lithuania.

ECtHR 13 May 2008, No. 19009/04, McCann/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2008.

ECtHR 27 March 2008, No. 26698/05, Tourkiki Enosi Xanthis and others/Greece.

ECtHR 13 November 2007, No. 57325/00, D.H. and Others/Czech Republic, Reports of Judgments and Decisions 2007-IV.

ECtHR 3 May 2007, No. 71156/01, 97 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others/Georgia.

ECtHR 3 May 2007, No. 34797/03, Ulusoy and Others/Turkey.

ECtHR 19 April 2007, No. 63235/00, Vilho Eskelinen and Others/Finland, Reports of Judgments and Decisions 2007-II.

ECtHR 11 January 2007, No. 73049/01, Anheuser-Busch Inc./Portugal, Reports of Judgments and Decisions 2007-I.

ECtHR 19 December 2006, No. 4415/02, Osman/Turkey.

ECtHR 14 December 2006, No. 1398/03, Markovic and Others/Italy, Reports of Judgments and Decisions 2006-XIV.

ECtHR 4 May 2006, No. 47533/99, Ergin/Turkey (No. 6), Reports of Judgments and Decisions 2006-VI (extracts).

ECtHR 12 April 2006, Nos. 65731/01 and 65900/01, Stec and Others/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2006-VI.

ECtHR 7 February 2006, No. 60856/00, Mürsel Eren/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2006-II.

ECtHR 7 February 2006, No. 57325/00, D.H. and Others/Czech Republic (Chamber).

ECtHR 12 January 2006, No. 18584/04, Hingitaq 53/Denmark.

ECtHR 13 December 2005, Nos. 55762/00 and 55974/00, Timishev/Russia, Reports of Judgments and Decisions 2005-XII.

ECtHR 10 November 2005, No. 44774/98, Leyla Şahin/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2005-XI.

ECtHR 28 July 2005, No. 33538/96, Alatulkkila and Others/Finland.

ECtHR 12 May 2005, No. 46221/99, Öcalan/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2005-IV.

ECtHR 4 February 2005, Nos. 46827/99 and 46951/99, Mamatkulov and Askarov/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2005-I.

ECtHR 18 January 2005, No. 42969/98, Johtti Sapmelaccat Ry and Others/Finland (Admissibility Decision).

ECtHR 20 December 2004, No. 50385/99, Makaratzis/Greece, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI.

ECtHR 30 November 2004, No. 48939/99, Öneryildiz/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2004-XII.

ECtHR 18 November 2004, No. 58255/00, Prokopovich/Russia, Reports of Judgments and Decisions 2004-XI (extracts).

ECtHR 28 September 2004, No. 44912/98, Kopecký/Slovakia, Reports of Judgments and Decisions 2004-IX.

ECtHR 22 June 2004, No. 69949/01, Aziz/Cyprus, Reports of Judgments and Decisions 2004-V.

ECtHR 27 May 2004, No. 66746/01, Connors/United Kingdom.

ECtHR 17 February 2004, No. 44158/98, Gorzelik and Others/Poland, Reports of Judgments and Decisions 2004-I.

ECtHR 24 September 2002, No. 27824/95, Posti and Rahko/Finland, Reports of Judgments and Decisions 2002-VII.

ECtHR 29 April 2002, No. 2346/02, Pretty/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2002-III.

ECtHR 14 March 2002, No. 46477/99, Paul and Audrey Edwards/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2002-II.

ECtHR 2 October 2001, Nos. 29221/95 and 29225/95, Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden/Bulgaria, Reports of Judgments and Decisions 2001-IX.

ECtHR 12 July 2001, No. 42527/98, Prince Hans-Adam II of Liechtenstein/Germany, Reports of Judgments and Decisions 2001-VIII.

ECtHR 10 July 2001, No. 25657/94, Avsar/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2001-VII.

ECtHR 19 June 2001, No. 34049/96, Zwierzyński/Poland, Reports of Judgments and Decisions 2001-VI.

ECtHR 10 May 2001, No. 25781/94, Cyprus/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2001-IV.

ECtHR 18 January 2001, No. 27238/95, Chapman/United Kingdom, Reports of Judgments and Decisions 2001-I.

ECtHR 18 January 2001, No. 25289/94, Lee/United Kingdom.

ECtHR 18 January 2001, No. 25154/94, Jane Smith/United Kingdom.

ECtHR 18 January 2001, No. 24876/94, Coster/United Kingdom.

ECtHR 9 January 2001, No. 28222/95, Muonio Saami Village/Sweden.

ECtHR 23 November 2000, No. 25701/94, The Former King of Greece and Others/Greece, Reports of Judgments and Decisions 2000-XII.

ECtHR 27 June 2000, No. 22277/93, İlhan/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2000-VII.

ECtHR 27 June 2000, No. 21986/93, Salman/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2000-VII.

ECtHR 27 April 2000, Nos. 47457/99 and 47458/99, Tiemann/France and Germany (Admissibility Decision), Reports of Judgments and Decisions 2000-IV.

ECtHR 28 March 2000, No. 22535/93, Mahmut Kaya/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2000-III.

ECtHR 28 March 2000, No. 22492/93, Kiliç/Turkey, Reports of Judgments and Decisions 2000-III.

ECtHR 29 April 1999, Nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95, Chassagnou and Others/France, Reports of Judgments and Decisions 1999-III.

ECtHR 18 February 1999, No. 24645/94, Buscarini and Others/San Marino, Reports of Judgments and Decisions 1999-I.

ECtHR 21 January 1999, No. 30544/96, García Ruiz/Spain, Reports of Judgments and Decisions 1999-I.

ECtHR 10 July 1998, No. 26695/95, Sidiropoulos and others/Greece, Reports 1998-IV.

ECtHR 9 June 1998, No. 23413/94, L.C.B./United Kingdom, Reports 1998-III.

ECtHR 23 October 1997, Nos. 21319/93, 21449/93 and 21675/93, National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society/United Kingdom, Reports 1997-VII.

ECtHR 18 December 1996, No. 24095/94, Efstratiou/Greece, Reports 1996-VI.

ECtHR 18 December 1996, No. 21787/93, Valsamis/Greece, Reports 1996-VI.

ECtHR 18 December 1996, No. 15318/89, Loizidou/Turkey, Reports 1996-VI.

ECtHR 25 September 1996, No. 20348/92, Buckley/United Kingdom, Reports 1996-IV.

ECtHR 16 September 1996, No. 21893, Akdivar and Others/Turkey, Reports 1998-II.

ECtHR 27 September 1995, No. 18984/91, McCann and Others/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 324.

ECtHR 9 December 1994, Nos. 13092/87 and 13984/88, The Holy Monasteries/Greece, Publ. Eur. Court H.R. Series A, No. 301-A.

ECtHR 24 November 1993, Nos. 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89, 17207/90, Informationsverein Lentia and Others/Austria, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 276.

ECtHR 25 May 1993, No. 14307/88, Kokkinakis/Greece, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 260-A.

ECtHR 26 April 1991, No. 11800/85, Ezelin/France, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 202.

ECtHR 7 July 1989, No. 14038/88, Soering/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 161.

ECtHR 21 June 1988, No. 10126/82, Plattform “Ärztze für das Leben”/Austria, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 139.

ECtHR 24 November 1986, No. 9063/80, Gillow/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 109.

ECtHR 21 February 1986, No. 8793/79, James and Others/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A, No. 98.

ECtHR 28 May 1985, No. 9214/80, 9473/81 and 9474/81, Abdulaziz, Cabales and Bakandali/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A, No. 94.

ECtHR 22 October 1984, No. 8790/79, Sramek/Austria, Publ. Eur. Court H.R. Series A, No. 84.

ECtHR 23 September 1982, Nos. 7151/75 and 7152/75, Sporrong and Lönnroth/Sweden, Publ. Eur. Court H.R. Series A, No. 52.

ECtHR 25 February 1982, Nos. 7511/76 and 7743/76, Campbell and Cosans/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 48.

ECtHR 22 October 1981, No. 7525/76, Dudgeon/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 45.

ECtHR 13 August 1981, Nos. 7601/76 and 7806/77, Young, James and Webster/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 44.

ECtHR 7 December 1976, No. 5493/72, Handyside/United Kingdom, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 24.

ECtHR 7 December 1976, Nos. 5095/71, 5920/72, 5926/72, Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen/Denmark, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 23.

ECtHR 9 February 1967, Nos. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 and 2126/64, Belgian Linguistics Case, Publ. Eur. Court H.R. Series A No. 6.

EComHR

EComHR 3 October 1983, Nos. 9278/81 and 9415/81, G and E/Norway, Decisions and Reports 35, 30.

IACtHR

IACtHR 25 November 2015, Kaliña and Lokono Peoples/Suriname, IACHR Series C No. 309.

IACtHR 27 June 2012, Kichwa Indigenous People of Sarayaku/Ecuador, IACHR Series C No. 245.

IACtHR 24 August 2010, Xákmok Kásek Indigenous Community/Paraguay, IACHR Series C No. 214.

IACtHR 28 November 2007, Saramaka People/Suriname, IACHR Series C No. 172.

IACtHR 29 March 2006, Sawhoyamaxa Indigenous Community/Paraguay, IACHR Series C No. 146.

IACtHR 17 June 2005, Yakye Axa Indigenous Community/Paraguay, IACHR Series C No. 125.

IACtHR 15 June 2005, Moiwana Community/Suriname, IACHR Series C No. 124.

IACtHR 2 September 2004, Juvenile Reeducation Institute/Paraguay, IACHR Series C No. 112.

IACtHR 8 July 2004, Gómez-Paquiyauri Brothers/Peru, IACHR Series C No. 110.

IACtHR 25 November 2003, Myrna Mack Chang/Guatemala, IACHR Series C No. 101.

IACtHR 31 August 2001, Mayagna (Sumo) Awas Tigni Community/Nicaragua, IACHR Series C No. 79.

IACtHR 19 November 1999, Street Children (Villagran-Morales et al.)/Guatemala, IACHR Series C No. 63.

IACHR

IACHR 5 March 1985, No. 7615, Comunidad Yanomami/Brasil, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 10 rev. 1.

ACtHPR

ACtHPR 26 May 2017, No. 006/2012, ACHPR/Kenya.

ACHPR

ACHPR 25 November 2009, No. 276/03, Endorois.

Doctrine

Monographs

ALLEN, S., The Chagos Islanders and International Law, Oxford, Hart Publishing, 2014, 315 p.

ANAYA, S. J., International Human Rights and Indigenous Peoples, New York, Aspen Publishers, 2009, 374 p.

BUNN, I.D., The right to development and international economic law: legal and moral dimensions, Oxford, Hart Publishing, 2012, 360 p.

DONDERS, Y. M., Towards a Right to Cultural Identity?, Antwerpen, Intersentia, 2002, 403 p.

GILBERT, J., Indigenous Peoples’ Land Rights under International Law: From Victims to Actors, Ardsley, Transnational Publishers, 2006, 327 p.

HARRIS, D.J., O’BOYLE, M., BATES, E.P. and BUCKLEY, C., Harris, O’Boyle & Warbrick. Law of the European Convention on Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2014, 1006 p.

JONES, M., The Sami of Lapland, London, Minority Rights Group, 1982, 15 p.

MCGONAGLE, T., Minority Rights, Freedom of Expression and the Media: Dynamics and Dilemmas, Cambridge, Intersentia, 2011, 668 p.

NIEZEN, R., The Origin of Indigenism: Human Rights and the Politics of Identity, Berkeley, University of California Press, 2003, 291 p.

RAINEY, B., WICKS, E. and OVEY, C., Jacobs, White, and Ovey. The European Convention on Human Rights: Seventh Edition, Oxford, Oxford University Press, 2017, 692 p.

SCHABAS, W. A., The European Convention on Human Rights. A Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2015, 1308 p.

SØREN, R., Colonialism in Greenland. Tradition, Governance and Legacy, Cambridge, Palgrave Macmillian, 2017, 172 p.

THORNBERRY, P. and MARTIN ESTÉBANEZ, M. A., Minority rights in Europe, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004, 682 p.

THORNBERRY, P., Indigenous Peoples and Human Rights, Manchester, Manchester University Press, 2002, 484 p.

TORRECUADRADA, S., Los pueblos indígenas en el orden internacional, Madrid, Dykinson S.L., 2001, 192 p.

VELU, J. and ERGEC, R., Convention européenne des droits de l’homme, Brussel, Bruylant, 2014, 1250 p.

Collective Works

ALLEN, S. and MONAGHAN, C. (eds.), Fifty Years of the British Indian Ocean Territory: Legal Perspectives, Cham, Springer International Publishing, 2018, 381 p.

ALLEN, S. and XANTHAKI, A. (eds.), Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Oxford, Hart Publishing, 2011, 607 p.

BROOKFIELD, F.M. (ed.), Treaties and Indigenous Peoples: The Robb Lectures, Oxford, Clarendon Press, 1992, 105 p.

HEINÄMÄKI, L. and HERRMANN, T. M. (eds.), Experiencing and Protecting Sacred Natural Sites of Sámi and other Indigenous Peoples. The Sacred Arctic, Cham, Springer International Publishing, 2017, 192 p.

HENRARD, K. (ed.), The Interrelation between the Right to Identity of Minorities and their Socio-economic Participation, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, 446 p.

IPPOLITO, F. and IGLESIAS SÁNCHEZ, S. (eds.), Protecting Vulnerable Groups. The European Human Rights Framework, Oxford, Hart Publishing, 2015, 481 p.

MORGAN, R. and TURNER, B. S. (eds.), Interpreting Human Rights: Social science perspectives, Abingdon, Routledge, 2009, 203 p.

PULITANO, E. (ed.), Indigenous Rights in the Age of the UN Declaration, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 352 p.

VAN DIJK, P., VAN HOOF, F., VAN RIJN, A. and ZWAAK, L. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Fifth edition, Cambridge, Intersentia, 2018, 1230 p.

Journal articles

ANTKOWIAK, T., “A Dark Side of Virtue: the Inter-American Court and Reparation for Indigenous Peoples” in DJCIL 2014, 1-80.

AUKERMAN, M. J., “Definitions and Justifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East European Context” in HRQ 2000, 1011-1050.

BARSH, R. L., “Indigenous Peoples in the 1990s: From Object to Subject of International Law?” in HHRJ 1994, 33-86.

BOJOSI, K. N. and WACHIRA, G. M., “Protecting Indigenous Peoples in Africa: An analysis of the Approach of the African Commission on Human and People’s Rights” in AHRLJ 2006, 382-408.

CARTER, M., “Towards a worker’s history of the Chagos archipelago” in JIOR 2017, 213-233.

GAGNÉ, N., “Brave New Words: The Complexities and Possibilities of an “Indigenous” Identity in French Polynesia and New Caledonia” in Contemp. Pac. 2015, 371-402.

GIFFORD, R. and DUNNE, R. P., “A Disposessed People: the Depopulation of the Chagos Archipelago 1965-1973” in Popuation, Space and Place 2014, 37-49.

GILBERT, J., “Indigenous Peoples’ Human Rights in Africa: The Pragmatic Revolution of the African Commission on Human and Peoples’ Rights” in ICLQ 2011, 245-270.

GISMONDI, G., “Denial of Justice: The Latest Indigenous Land Disputes before the European Court of Human Rights and the Need for an Expansive Interpretation of Protocol 1” in YHRDLJ 2017, 1-58.

HILPOLD, P. “UN Standard-Setting in the Field of Minority Rights” in Int’l J. on Minority & Group Rts. 2007, 181-205.

HODGSON, D.L., “Becoming Indigenous in Africa” in ASR 2009, 1-32.

IGOE, J., “Becoming Indigenous Peoples: Difference, Inequality, and the Globalization of East African Identity Politics” in African Affairs 2006, 399-420.

INMAN, D., “The Cross-Fertilization of Human Rights Norms and Indigenous Peoples in Africa: From Endorois and Beyond” in IIPJ 2014, 1-26.

INMAN, D., CAMBOU, D. and SMIS, S., “Evolving Legal Protection for Indigenous Peoples in Africa: Some Post-UNDRIP Reflections” Aft. J. Int’l & Comp. L. 2018, 339-365.

JEFFERY, L., “Forced Displacement, Onward Migration and Reformulations of ‘Home’ by Chagossians in Crawley, UK” in JEMS 2010, 1099-1117.

KINGSBURY, B., “Indigenous Peoples in International Law: A Constructivist Approach to the Asian Controversy” in the ASIL 1998, 414-457.

KIRCHNER, S., “Conceptions of Indigenousness in the Case Law of the European Court of Human Rights” in Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev. 2016, 169-187.

KOIVUROVA, T., “Jurisprudence of the European Court of Human Rights Regarding Indigenous Peoples: Retrospect and Prospects” in Int’l J. on Minority & Group Rts. 2011, 1-37.

KOVÁCS, P., “Indigenous Issues under the European Convention of Human Rights, Reflected in an Inter-American Mirror” in The Geo. Wash. Int’l L. Rev. 2016, 781-806.

KUPER, A., “The Return of the Native” in Current Anthropology 2003, 389-402.

KYMLICKA, W., “The internationalization of minority rights” in I•CON 2008, 1-32.

LEHMANN, K., “To Define or Not to Define - The Definitional Debate Revisited” in Am. Indian L. Rev 2007, 509-529.

LUNDMARK, M., “The European Court of Human Rights and the Protection of Arctic Indigenous Peoples Rights” in The Yearbook of Polar Law 2017, 24-52.

LYNCH, G., “Becoming Indigenous in the Pursuit of Justice: The African Commission on Human And Peoples’ Rights and the Endorois” in African Affairs 2012, 24-45.

LYNCH, G., “Kenya’s new indigenes: negotiating local identities in a global context” in Nations and Nationalism 2011, 148-167.

MACKAY, F., “Universal Rights or a Universe unto Itself? Indigenous Peoples’ Human Rights and the World Bank’s Draft Operational Policy 4.10 on Indigenous Peoples” in Am. U. Int’l L. Rev. 2003, 527-624.

MCLISKY, C. L., “The History and Legacy of Popular Narratives about Early Colonial Missions to Greenland and Australia” in Journal of Social History 2017, 534-554.

MORTENSEN, B.O.G. and BARTEN, U., “The Greenland Self-Government Act: The Pitfall for the Inuit in Greenland to Remain and Indigenous People?” in The Yearbook of Polar Law 2016, 103-128.

MU SI YAN, L. and SAURA, B., “Decolonization, Language, and Identity: The Francophone Islands of the Pacific” in Contemp. Pac. 2015, 325-335.

ODELLO, M., “Indigenous peoples’ rights and cultural identity in the inter-American context” in IJHR 2012, 25-50.

PAX LEONARD, S., “The need to ‘belong’: social connectedness and spatial attachment in Polar Eskimo settlements” in Polar Record 2014, 138-146.

PENTASSUGLIA, G., “Evolving Protection of Minority Groups: Global Challenges and the Role of International Jurisprudence” in Int’l Comm. L. Rev. 2009, 185-218.

RIEKKINEN, M., “Participatory Rights of Russia’s Indigenous Peoples Regarding Land Issues” in Issues of Business and Law 2011, 110-120.

SANDERS, D., “The UN Working Group on Indigenous Populations” in HRQ 1989, 406-433.

SCHETTINI, A., “Toward a new paradigm of human rights protection for indigenous peoples: a critical analysis of the parameters established by the Inter-American Court of Human Rights” in IJHR 2012, 59-81.

SØRENSEN, M. and GULLØV, H. C., “The Prehistory of Inuit in Northeast Greenland” in Arctic Anthropology 2012, 88-104.

TOMASELLI, A., “Indigenous Peoples in Europe and Their International Protection vis-à-vis the Threat of Climate Change” in European Yearbook of Minority Issues Online 2017, 37-65.

UTIMONEN, J. “The Personal Status in French Law: With Special Focus on Overseas Territories” in Int’l J. on Minority & Group Rts. 2014, 451-468.

VINE, D., “Comment: Decolonizing Britain in the 21st Century? Chagos Islanders challenge the Crown, House of Lords, 30 June-3 July 2008” in Anthropology Today 2008, 26-28.

Documents of international organisations

ACHPR and IWGIA, Indigenous Peoples in Africa: The Forgotten Peoples? The African Commission’s work on indigenous peoples in Africa, Copenhagen, Eks/Skolens Trykkeri, 2006, 29 p.

ACHPR and IWGIA, Report of the African Commission’s Working Group of Experts on Indigenous Populations/Communities, Copenhagen, Eks/Skolens Trykkeri, 2005, 121 p.

Discrimination against indigenous peoples: Study on treaties, agreements and other constructive arrangements between States and indigenous peoples. Second progress reports submitted by Mr. Miguel Alfonso Martinez, Special Rapporteur (31 July 1995), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/27 (1995).

Draft report of the second session of the Working Group established in accordance with Commission on Human Rights Resolution 1995/32 of 3 March 1995 (1 November 1996), UN Doc. E/CN.4/1996/WG.15/CRP.7 (1996).

ECtHR RESEARCH DIVISION, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, Strasbourg, Council of Europe, 2017, 42 p.

ECtHR, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence, Strasbourg, Council of Europe, 2018, 118 p.

ECtHR, Research Report. References to the Inter-American Court of Human Rights and Inter-American instruments in the case-law of the European Court of Human Rights, Strasbourg, Council of Europe, 2016, 49 p.

Final working paper prepared by the Special Rapporteur, Mrs. Erica-Irene A. Daes on the Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities. Indigenous peoples and their relationship to land by the Commission on Human Rights (11 June 2001), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/21 (2001).

FRA, Handbook on European non-discrimination law. 2018 edition, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018, 295 p.

GOODLAND, R., Tribal Peoples and Economic Development: Human Ecologic Considerations, Washington, International Bank for Reconstruction and Development, 1982, 111 p.

J.R. MARTINEZ COBO, “Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Peoples”, New York, United Nations, 1986, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4.

JACQUELIN-ANDERSEN, P. (ed.), The Indigenous World 2018, Copenhagen, IWGIA, 2018, 640 p.

Operational Directive Indigenous Peoples of the World Bank (September 1991), OD 4.20, 6 p.

Operational Manual OP 4.10 – Indigenous Peoples of the World Bank (July 2005), OP 4.10, 7 p.

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Mr. Rodolfo Stavenhagen of the Commission on Human Rights (16 February 2006), UN Doc. E/CN.4/2006/78 (2006).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its eleventh session (23 August 1993), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/29 (1993).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its twelfth session (17 August 1994), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/30 (1994).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its thirteenth session (10 August 1995), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/24 (1995).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its fourteenth session (16 August 1996), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/21 (1996).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its fifteenth session (13 August 1997), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/14 (1997)

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its sixteenth session (19 August 1998), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/16 (1998).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its seventeenth session (12 August 1999), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/19 (1999).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its eighteenth session (17 August 2000), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2000/24 (2000).

Report of the Working Group on Indigenous Populations on its twenty-first session (11 August 2003), UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/22 (2003).

Resolution 03-02 Recognising the Inughuit as a Distinct Indigenous People of Greenland and their Right to Return to their Traditional Lands of the Inuit Circumpolar Council Executive Council (26-27 June 2003), http://inuit.org/icc-greenland/icc-executive-council/recognizing-the-in…, (2003).

UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (13 September 2007), UN Doc. A/RES/61/295 (2007).

UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation”, New York, United Nations, 2010, UN Doc. HR/PUB/10/3, 48 p.

VINDING, D. (ed.), The Indigenous World 2001/2002, Copenhagen, IWGIA, 2002, 460 p.

WORLD BANK, The World Bank Environmental and Social Framework, Washington, World Bank, 2016, 106 p.

Other

CARNEGIE COUNCIL, In your hands: A Guide for Community Action, www.carnegiecouncil.org/publications/100_for_100/in-your-hands-a-guide-… (consultation 22 November 2018).

EB EDITORS, “British Indian Ocean Territory (BIOT)” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 25 March 2019, https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/British-Indian-Ocean-… (consultation 11 April 2019).

EB EDITORS, “Dolgan” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 15 February 2016, www.britannica.com/topic/Dolgan (consultation 30 April 2019).

EB EDITORS, “Eskimo” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 10 January 2019, https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Eskimo/33011 (consultation 10 April 2019).

EB EDITORS, “Evenk” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 26 December 2013, www.britannica.com/topic/Evenk-people (consultation 30 April 2019).

EB EDITORS, “Nenets” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 12 September 2018, www.britannica.com/topic/Nenets-people (consultation 30 April 2019).

EB EDITORS, “Sami” in Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 18 July 2018, https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Sami/47172 (consultation 9 April 2019).

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Ratifications of C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314 (consultation 28 March 2019).

VRANCKEN, M., Onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I, 2018, not published, 41 p.