Scheepsloop- en recyclingindustrie: onderdompelen in de “neoliberale stranden” van Sitakunda, Bangladesh

Sara
Rita da Costa

De scheepsloop- en recyclingindustrie zorgt voor een publiek debat omwille van de economische, ecologische en sociale impact veroorzaakt in de Zuid-Aziatische landen waar het plaatsvindt, India, Bangladesh en Pakistan. Weet men dat de stranden van deze landen 65 tot 75% van de scheepsrecycling wereldwijd ondersteunen? Stel je je voor dat dit zou gebeuren op de stranden van Westerse landen? De masterproef Shipbreaking and recycling industry: a qualitative research about the influence of neoliberal politics in the shipbreaking and recycling industry in Bangladesh is gericht op het analyseren van de ontwikkeling van de industrie in Bangladesh in het kader van een neoliberale politieke context. 

Het probleem

Al in 1989 werd de scheepsloop- en recyclingindustrie (SR) wereldwijde onder de aandacht gebracht, voornamelijk door de Braziliaan Sebastião Salgado, een van de meest gerespecteerde documentaire fotografen, die afbeeldingen presenteerde van schepen op de stranden van de kust van de stad Chittagong, in Bangladesh, en van de gezichten van de arbeiders die het schip stuk voor stuk van het strand naar de marktkraampjes dragen. Ondanks de visuele bekendheid van de industrie, groeide de internationale aandacht voor het probleem pas sinds de jaren 2000, hoewel het nog steeds een onbekend onderwerp is bij de civiele samenleving in het algemeen. Bangladesh, India en Pakistan zijn de belangrijkste scheepsrecyclinglanden ter wereld waar schepen aan het einde van hun leven elk jaar "sterven".

In het begin en tussen 1945-1970 was de SR geconcentreerd in de Verenigde Staten en in Europa waar het op een zeer gemechaniseerde manier werd uitgevoerd. Vanwege de hogere kosten van afvalbeheer in ontwikkelde landen, zijn de zakelijke kansen in ontwikkelingslanden gegroeid. Als gevolg hiervan ontstond de SR sinds de jaren tachtig in Zuid-Azië. Op dat moment startte de SR zijn commerciële activiteit in Bangladesh, die de laatste decennia exponentieel groeide tot de huidige grote staalhandel.

De ontwikkeling van de industrie

Vanuit deze achtergrond heeft de masterproef als doel de invloed van neoliberale politiek in de SR in Bangladesh te analyseren en de opkomst en ontwikkeling ervan gedurende de decennia te begrijpen. De SR in Bangladesh draagt opmerkelijk bij aan de economie van het land als bron van inkomsten en van natuurlijke hulpbronnen, zoals ijzer en staal. Echter, schepen worden ontmanteld in het zandstrand onder omstandigheden die ernstige schade toebrengen aan het milieu en waar arbeiders worden blootgesteld aan arbeidsomstandigheden die hun leven en gezondheid in gevaar brengen. Dit roept een debat op over hoe de aanzienlijke economische bijdrage van de industrie aan de economie van Bangladesh de veroorzaakte ecologische en sociale impact niet heeft kunnen vermijden. Als gevolg hiervan introduceren de onderzoeksvragen debatten over het verband tussen neoliberale politiek en menselijke ontwikkelingspatronen in de context van de industrie in Bangladesh, waarin rekening wordt gehouden met de rol van de dominante stakeholders. 

Wat betekent neoliberalisme in de scheepsloop- en recyclingindustrie in Bangladesh?

Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken werd gezocht naar een structuur op basis van literatuuronderzoek, gericht op het concept van SR, de wereldwijde opkomst van neoliberale globalisering en de opkomst van dominante klassen, de Bengaalse politieke context en op het concept van menselijke ontwikkeling. Deze benadering heeft het mogelijk gemaakt om het neoliberalisme te integreren van een globale naar een lokale schaal, met begrip voor zijn invloed in de SR in Bangladesh. De gekozen methode was een kwalitatieve methode die het literatuuronderzoek combineert met veldwerk in Bangladesh en België. De studie onderzocht wie de dominante stakeholders zijn in de SR in Bangladesh, hun impact en de rol van de nationale context op die impact, vertegenwoordigd door de Bengaalse staat. Het veldwerk bestaat uit 21 individuele interviews die representatief zijn voor een bredere groep stakeholders die rechtstreeks betrokken zijn bij de SR in Bangladesh, een focusgroep en observaties van deelnemers. Op basis van de bevindingen uit het veldwerk is het mogelijk om de integratie van neoliberalisme in de Bengaalse politiek te identificeren, door middel van een business gericht beleid, dat het mogelijk heeft gemaakt om ongelijkheidspatronen in de menselijke ontwikkeling in de SR in Bangladesh te creëren. Deze patronen zijn het resultaat van de milieu- en sociale impact van de industrie in Bangladesh, waarbij de dominante stakeholders een belangrijke verantwoordelijkheid dragen, evenals voor het bereiken van patronen van duurzaamheid en menselijke ontwikkeling. Neoliberale politiek in de SR-context in Bangladesh is geïdentificeerd door de externalisering van kosten en de gedereguleerde arbeids- en business markt in Bangladesh. Deze kenmerken worden afgedwongen door politieke invloed van de dominante stakeholders op nationaal en internationaal niveau en een zwakke internationale wetgeving wat een belangrijke rol speelt bij de handhaving van de geëxternaliseerde en ongelijke karakter van neoliberale politiek. Sinds de opkomst van de industrie concluderen de bevindingen ook dat het aanvankelijke ontbreken van een overheidsbeleid in de industrie heeft bijgedragen aan de impact van de SR in Bangladesh samen met andere factoren zoals informaliteit en gebrek aan verantwoordingsplicht, effectiviteit en transparantie.

Een stap in de richting van duurzaamheid

De ecologische en sociale impact van de SR ondersteunt verder het idee van een ecologisch distributieconflict in een neoliberale politieke context. Dit betekent een ongelijke verdeling van de gegenereerde economische ontwikkeling in de SR in Bangladesh, waarin sprake is van een onevenwicht in voordelen en lasten. Met betrekking tot de duurzaamheid van de SR in Bangladesh wijzen de bevindingen op het belang van nationale en internationale samenwerking tussen de dominante stakeholders. Evenals op de druk van de regering van Bangladesh op de scheepswerfhouders om de huidige niet-duurzame omstandigheden die ongelijkheidspatronen vertegenwoordigen terug te draaien. Op deze manier toont dit onderzoek het belang van de integratie van wereldwijde neoliberale politiek in de nationale context, aangezien de nationale politieke kenmerken belangrijk zijn om de invloed ervan op de studie in kwestie te bepalen. De resultaten van deze studie kunnen implicaties hebben voor verder onderzoek sinds de impact van de SR in Bangladesh wordt verklaard vanuit een politiek perspectief met nadruk op ontwikkelingspatronen. Deze theoretische inzichten kunnen worden aangemoedigd, wat mogelijkheden zou bieden om de status quo te verbeteren.

 

 

Bibliografie

Scientific articles

Adham, K. (2005). Globalization, Neoliberalism, and New Spaces of Capital in Cairo. Traditional Dwellings and Settlement Review, 17, 19-32.

Ali, A. M. & Yusof, H. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting, 5, 25-64. 

Bashir, M., Afzal, M.T. & Azeem, M. (2008). Reliability and Validity of Qualitative and Operational Research Paradigm. Pakistan Journal of Statistic and Operation Research, 4, 35-45.

Belal, A. R., Cooper, S. M. & Khan, N. A. (2013). Corporate environmental responsibility and accountability: What chance in vulnerable Bangladesh? Critical Perspectives on Accounting, 33, 44-58.

Bhaskar, V. & Khan, M. (1995). Privatization and Employment: A Study of the Jute Industry in Bangladesh. The American Economic Review, 85, 267-273.

Bhuiyan, Md. I. H. & Hassan, S.M.K. (2018). Patterns of Informality in the Ship Breaking Industry of Bangladesh. Economic Affairs, 1, 141-150. 

Brenner, N. & Theodore, N. (2002). Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”. Antipode, 34 (3), 349-379.

Brenner, N. & Theodore, N. (2005). Neoliberalism and the urban condition. City, 9, 101-107. 

Cairns, G. (2007). Position Papers: Postcard from Chittagong: wish you were here? Critical perspectives for international business,3, 266-279.

Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. Zeitschrift für Soziologie, 19, 418-427. 

Dean, M. (2014). Rethinking neoliberalism. Journal of Sociology, 50, 150-163.

Demaria, F. (2010). Shipbreaking at Alang-Sosiya (India): An ecological distribution conflict. Ecological Economics, 70 (2),250-260.

Fukuda-Parr, S. (2003). The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen`s Ideas on Capabilities. Feminist Economics, 9,301-317.

Giroux, H. (2005). The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics. College Literature, 32, 1-19.

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8, 597-606.

Hall, S., Massey, D. & Rustin, M. (2013). After neoliberalism: analysing the present.A journal of politics and culture, 53, 8-22. 

Haque, M. S. (1999). The Fate of Sustainable Development Under Neo-Liberal Regimes in Developing Countries. International Political Science Review, 20, 197-218.

Harvey, D. (2001). Globalization and the “Spatial Fix”. Geographische revue 2, 23-30.

Harvey, D. (2007). Neoliberalism as creative destruction. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 610, 22-44.

Heron, T. (2008). Globalization, Neoliberalism and the Exercise of Human Agency. International Journal of Politics, Culture & Society, 28, 85-101.

Hilgers, M. (2012). The historicity of the neoliberal state. Social Anthropology, 20, 80-94.

ICG. (2015). Mapping Bangladesh`s Political Crisis. Asia Report n.264.

Jain, K.P., Pruyn, J.F.J. & Hopman, J.J. (2013). Critical Analysis of the Hong Kong International Convention on Ship Recycling. International Journal of Environmental, Ecological, Geological and Mining Engineering, 7,685-693.

Jain, K.P., Pruyn, J.F.J. & Hopman, J.J. (2013). Critical Analysis of the Hong Kong International Convention on Ship Recycling. International Journal of Environmental, Ecological, Geological and Mining Engineering, 7,685-693.

Kabir, A. H. (2013). Neoliberalism, Policy Reforms and Higher Education in Bangladesh. Policy Futures in Education, 11, 154-166. 

Kingfisher, C. & Maskovsky, J. (2008). The Limits of Neoliberalism. Critique of Anthropology, 28, 115-126.

Kochanek, S.A. (1996). The Rise of Interest Politics in Bangladesh. Asian Survey, 36, 704-722. 

Kotz, D. M. (2000). Globalization and Neoliberalism. Rethinking Marxism, 12, 64-79.

Mitchell, T. (1999). Dreamland: The Neoliberalism of Your Desires. Middle East Report, 210, 28-33.

Mizanur Rahman, S.M., Schelly, C. & Mayer, A. L. (2018). Uncovering Discursive Framings of the Bangladesh Shipbreaking Industry. Social Sciences,7, 1-19.

Navarro, V. (2007). Neoliberalism as a class ideology; or, the political causes of the growth of inequalities. International Journal of Health Services, 37, 47–62. 

Parviainen, T., Lehikoinen, A., Kuikka, S. & Haapasaari, P. (2017). How can stakeholders promote environmental and social responsibility in the shipping industry? World Maritime University Journal, 17, 49-70.

Pastorelli, S. (2014). EU Ship Recycling Regulation: What’s in it for South Asia? European Institute for Asian Studies.

Rabbi, H. R. & Rahman, A. (2017). Ship Breaking and Recycling Industry of Bangladesh; Issues and Challenges. Procedia Engineering, 194, 254-259. 

Rahman, S. (2017). Aspects and Impacts of Ship Recycling in Bangladesh. Procedia Engineering, 194, 268-275.

Sagar, A.D. & Najam, A. (1998). The human development index: a critical review. Ecological Economics, 25, 249-264.

Sarker, A. E. (2008). Patron-Client Politics and Its Implications for Good Governance in Bangladesh. International Journal of Public Administration, 31, 1416-1440. 

Sen, A. (2000). A Decade of Human Development. Journal of Human Development, 1, 17-23.

Siddiqui, K. (2012). Developing Countries Experience with Neoliberalism and Globalisation. Research in Applied Economics, 4, 12-37.

Sobhan, R. (2002). Policy Independence and Political Accountability. Report for Center for Policy Dialogue. Dhaka

Scott, S., Miller, F. & Lloyd, F. (2006). Doing Fieldwork in Development Geography: Research Culture and Research Spaces in Vietnam. Geographical Research, 44, pp. 28-40.

Shahadat Hossain, M., Chowdhury, S. R., Abdul Jabbar, S. M.,

Saifullah, S. M. & Ataur Rahman, M. (2008). Occupational Health Hazards of Ship Scrapping Workers at Chittagong Coastal Zone, Bangladesh. Chiang Mai Journal Science, 35, 370-381. 

Springer, S. (2011). Articulated neoliberalism: the specificity of patronage, kleptocracy, and violence in Cambodia`s neoliberalization. Environment and Planning, 43,2554-2570.

Thomas, C. (2001). Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links. Third World Quarterly, 22, 159-175.

Books

Barker, D. (2006). Field Surveys and Inventories. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition). Doing Development Research (pp.). London: Sage.

Bonnano, A. (2017). The Legitimation Crisis of Neoliberalism. New York: Palgrave Macmillan. 

Brass, P. R. (2010). Routledge Handbook of South Asian Politics. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal(1stedition). New York: Routledge. 

Brydon, L. (2006). Ethical Practices in Doing Development Research. In Desai, V. & Potter, R(1stedition), Doing Development Research (pp. 27-33). London: Sage.

Brockington, D. & Sullivan, S. (2003). Qualitative Research. In Scheyvens, R. & Storey, D. (1stedition), Development fieldwork: a practical guide. (pp.57-74).London: Sage. 

Chowdhury, S. & Panday, P. K. (2018). Strengthening Local Governance in Bangladesh. Reforms, Participation and Accountability(1stedition). Florida: Springer. 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2008). The Landscape of Qualitative Research (3rd edition). Los Angeles: Stage. 

Emmison, M. (2004). The conceptualization and analysis of visual data. Silverman, D., (2ndedition).InQualitative research. Theory, Method and Practice. (pp.246-265). London: Sage.

Escobar, A. (1995). Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Galley, M. (2014). Shipbreaking: Hazards and Liabilities. Switzerland: Springer International Publishing. 

Hassan, H. & Raihan, S. (2018). Navigating the Deals World: The Politics of Economic Growth in Bangladesh. In Pritchett, L., Sen, K. & Werker, E. (1stedition). Deals and development. The political dynamics of growth episodes. (pp.96-128). UK: Oxford.

Harrison, M. E. (2006). Collecting Sensitive and Contentious Information. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition), Doing Development Research. (pp.62-69). London: Sage.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism(1stedition). New York: Oxford University Press.

Harvey, D. (2006). Spaces of Global Capitalism. Towards a theory of uneven geographical development(1stedition). London: Verso.

Harvey, D. (2014). Seventeen Contradictions and The End of Capitalism(1stedition). New York: Oxford University Press.

Hooper, A. (2005). Culture and Sustainable Development in the Pacific(2ndedition). Australia: Asia Pacific Press.

Kiely, R. (2005). The Clash of Globalisations. Neo-Liberalism, the Third Way and Anti-Globalisation. Boston: Brill.

Lloyd-Evans, S. (2006). Focus Group. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition), Doing Development Research. (pp. 153-162). London: Sage.

Maruf Hossain, Md. M. (2010). Ship Breaking Activities: Threat to coastal environment, biodiversity and fishermen community in Chittagong, Bangladesh. Chittagong: Cell and YPSA. 

Meth, P. & Williams, G. (2006). Literature Reviews and Bibliographic Searches. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition), Doing Development Research (pp. 209-221). London: Sage.

Miller, G., Dingwall, R. & Murphy, E. (2004). Using qualitative data and analysis: reflections on organizational research. In Silverman, D. (2ndedition),Qualitative research. Theory, Method and Practice. (pp. 325-341)London: Sage. 

Mortelmans, D. (2007). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden(1stedition).Leuven: Acco.

Murray, W. E. (2006). Geographies of Globalization (1stedition). London: Routledge

Nazrul Islam, S. (2016). Governance for Development. Political and Administrative Reforms in Bangladesh (1stedition). London: Palgrave Macmillan. 

Peck, J. & Tickell, A. (2007). Conceptualizing Neoliberalism, Thinking Thatcherism. In Leitner, H., Peck, J. & Sheppard, E. (1stedition).Contesting Neoliberalism. Urban Frontiers (pp. 26-50). New York: The Guilford Press.

Peet, R. & Hartwick, E. (1999). Theories of Development (1stedition). New York: The Guilford Press.

Peräkylä, A. (2004). Reliability and validity in research based on naturally occurring social interaction. In Silverman, D. (2ndedition),Qualitative research. Theory, Method and Practice (2ndedition). (pp. 283-304). London: Sage.

Rigg, J. (2006). Data from International Agencies. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition), Doing Development Research: a practical guide (pp. 282-293). London: Sage.

Saiful Karim, M. (2018). Shipbreaking in Developing Countries. A Requiem for environmental justice from the perspective of Bangladesh. London: Routledge.

Sen, A. (1999). Development as Freedom (1stedition). New York: Knofp.

Simon, D. (2006). Your Questions Answered? Conducting Questionnaire Surveys. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition),Doing Development Research: a practical guide (pp. 164-171).London: Sage.

Scheyvens, R. & Storey, D. (2003). Development fieldwork: a practical guide. London: Sage.

Venkateswar, S. & Bandyopadhyay, S. (2016). Globalisation and the Challenges of Development in Contemporary India (1stedition). Singapore: Springer. 

Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis. An Introduction(4thedition). Durham: Duke University Press.

Willis, K. (2006). Interviewing. In Desai, V. & Potter, R. (1stedition),Doing Development Research: a practical guide. (pp. 144-152). London: Sage.

Reports

Ahammad, H. & Sujauddin, M. (2017). Contributions of Ship Recycling in Bangladesh: An Economic Assessment. Final Report for the IMO-NORAD SENSREC Project. Retrieved from http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/MajorProjects/Documents/Ship%20recycling/WP1a%20Economic%20Impacts%20Study.pdf

Daems, E. & Goris, G. (2019). Behind the hypocrisy of better beaches. Shipbreaking in India, ship owners in Switzerland lobbying in Belgium. Retrieved from https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Investigation_Award/2019_Shipbre…

EC. (2007). Green Paper. On better ship dismantling. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/com_2007_269_en.pdf

EC. (2016). Ship recycling: reducing human and environmental impacts. Issue 55.Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/ship_recycling_reducing_human_and_environmental_impacts_55si_en.pdf

EC. (2017). Report from the Commission to the European Parliament and the council on the feasibility of a financial instrument that would facilitate safe and sound ship recycling.Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0420/COM_COM(2017)0420_EN.pdf

Greenpeace, FIDH & YPSA. (2005). End of Life Ships. The Human Cost of Breaking Ships. Retrieved from https://www.shipbreakingbd.info/report/End%20of%20life%20ship.pdf

ILPI. (2016). Shipbreaking Practices in Bangladesh, India and Pakistan: An Investor Perspective on the Human Rights and Environmental Impacts of Beaching. Retrieved from https://www.klp.no/polopoly_fs/1.34213.1467019894!/menu/standard/file/Shipbreaking%20report%20mai%202016.pdf

Khoday, K. (2018). Rethinking Human Development in an Era of Planetary Transformation. Retrieve from http://hdr.undp.org/sites/default/files/kishan_khoday_-_rethinking_huma…

Mikelis, N. (2018). The Recycling of Ships. Thefuture of the ship recycling sector. Retrieved from http://www.gmsinc.net/gms_new/assets/ads/folder.pdf

Neumayer, E. (2010). Human Development Research Paper 2010/5. Human Development and Sustainability.Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/46468431_Human_Development_and_Sustainability

NGO-SP. (2014). Annual Report 2014. Retrieved from https://www.shipbreakingplatform.org/wp-content/uploads/2018/02/NGO-Shi…

NGO-SP. (2017). Annual Report 2017. Retrieved from https://www.shipbreakingplatform.org/wp-content/uploads/2018/07/Annual-Report-2017-Final-Spreads.pdf

Sarraf, M., Stuer-Lauridsen, F., Dyoulgerov, M., Bloch, R., Wingfield, S. & Watkinson, R. (2010). Ship Breaking and Recycling Industry in Bangladesh and Pakistan. The World Bank. Report No 58275-SAS. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-1296680097256/Shipbreaking.pdf

Shahadat Hossain, M., Sharifuzzaman, S. M. & Chouwdhury, S. R. (2016). Evaluation of Environmental Impacts of Ship Recycling in Bangladesh: Final Report for International Maritime Organization.Retrieved from http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/MajorProjects/Documents/Ship%20recycling/WP1b%20Environmental%20Impact%20Study.pdf

UNDP (1996). Human Development Report 1996. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/257/hdr_1996_en_complete_nostats.pdf

UNDP. (2016). Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.p…

UNEP. (2014). Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Protocol on Liability and Compensation. For Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Retrieved from https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConve…

UNIDO. (2010). Green industry for a low-carbon future. A Greener footprint for industry. Opportunities and challenges of sustainable industrial development. Retrieved from http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Greener_Footprint_Industry_UNIDO.pdf

YPSA. (2005). Workers in Shipbreaking Industries: A Base Line Survey of Chittagong(Bangladesh). Retrieved from http://www.ypsa.org/publications/shipbreaking_baseline_survey.pdf

 

Government Documents

MoI. (2011). The Ship Breaking and Ship Recycling Rules-2011. Retrieved from old.doe.gov.bd/law/law.php?cmd=download&id=4

 

Online sources

AF. (2017). Bangladesh - State of Conflict and Violence. Retrieved from https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Bangladesh-Stateo…

Ferdousi, M. M. (2013). The Ship-Breaking Industry of Bangladesh: An Exploration of the Accountability of Shipping Companies(Dissertation of a master’ s thesis). Retrieved from https://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:160695/Ferdousi.pdf

Hossain, N. (2007). The politics of what works: the case of the Vulnerable Group Development Programme in Bangladesh. Chronic Poverty Research Center (Working Paper 92). Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c07e5274a27b2000f29…

IndustriALL. (2016, 20 January). British government supports shipbreaking convention. Retrieve from http://www.industriall-union.org/british-government-supports-shipbreaki…

Jahan, R. & Amundsen, I. (2012). The Parliament of Bangladesh. Representation and Accountability. (CPD-CMI Working Paper Series 2). Retrieve from https://www.cmi.no/publications/4422-the-parliament-of-bangladesh

Khan, M.H. (1989). Clientelism, Corruption and Capitalist Development. An Analysis of Sate Intervention with Special Reference to Bangladesh. (Dissertation submitted for the PhD Degree). Retrieved from https://doi.org/10.17863/CAM.16517

Linnenkoper, K.(2019, 1 February). Ship owners not quite saying goodbye to beaching. [Press release]. Retrieved from https://recyclinginternational.com/business/ship-owners-not-quite-saying-goodbye-to-beaching/

Mizanur Rahman, S. M. (2016). Shipbreaking in Bangladesh: Perspectives from Industrial Ecology, Political Ecology and Environmental Policy. (Dissertation). Retrieved from http://digitalcommons.mtu.edu/etdr/103

National Geographic. (2014). The Ship Breakers. [Documentary]. Retrieved from https://www.nationalgeographic.com/magazine/2014/05/The-Ship-Breakers/

NGO-SP. (2016, 12 April). Bangladesh High Court issues contempt rule against 14 Government Officials: ministries and shipbreakers asked to account for non-compliance with 2009 judgement.[Press release]. Retrieved from https://www.shipbreakingplatform.org/press-release-bangladesh-high-cour… -for-non-compliance-with-2009-judgement/

NGO-SP. (2019, 10 April). Platform publishes South Asia Quarterly Update #18[Press release]. Retrieved from https://www.shipbreakingplatform.org/platform-publishes-south-asia-quarterly-update-18/

Prothom Alo. (2019, 19 February). 2 burnt dead at ship-breaking yard. [Press release]. Retrieved from https://en.prothomalo.com/bangladesh/news/191387/2-burnt-dead-at-ship-breaking-yard

Rivers, D. (2010, 12 July). Hidden shame of ship-breaking industry. [Documentary]. Retrieved from http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/07/12/bangladesh.hasan.shipyards/index.html

Sejan, S. S. (2019, 14 January)What plagues our ship-breaking industry? [Press release]. Retrieved on from https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2019/01/14/what-plagues-our-…

The Daily Star. (2016, 12 April). 14 govt high officials face contempt rule. [Press release]. Retrieved from https://www.thedailystar.net/backpage/14-govt-high-officials-face-contempt-rule-1208011

The Economist. (2018, 31 December). Bangladesh’s prime minister wins a fourth term, in ruthless fashion.[Press release]. Retrieved from https://www.economist.com/asia/2018/12/31/bangladeshs-prime-minister-wi…

Vidal, J.(2017, 2 December). This is the world`s cheapest place to scrap ships`-but in Chittagong, it`s people who pay the price. [Press release]. Retrieved from https://www.theguardian.com/global-development/2017/dec/02/chittagong-shipbreaking-yards-legal-fight

Yousuf, M. (2019a, 19 February). Two Killed in shipyard blast. [Press release]. Retrieved from https://www.thedailystar.net/country/news/worker-killed-sitakunda-shipb…

Yousuf, M. (2019b, 14 May). Legalising the illegal.[Press release]. Retrieved from https://www.thedailystar.net/frontpage/news/legalising-the-illegal-1743…

Download scriptie (3.08 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof.Dr.Bert Suykens