Sken je me al?

Joppe
Vandersmissen

“Sken je me al?” is een onderzoek naar de differentiërende interactieve poster. De wat? Wel, denk aan de standaard geschiedenisposter met een tijdlijn. Voeg  daar nu QR-codes aan toe, her en der verdeeld bij interessante data op de tijdlijn. Nu kan je ermee aan de slag; door te scannen ontdek je didactische materialen, en informatie die op verschillende manieren wordt voorgesteld brengt de poster – in dit geval de geschiedenis – tot leven. De interactie met de poster ligt volledig in jouw handen: jij bepaalt wat je wil ontdekken. Heb je meer interesse in een quiz over de middeleeuwen in België? Dan kan je gewoon de bijbehorende QR-code scannen en meteen quizzen!

image-20191003083322-1

Afbeelding: 1 De ontworpen poster

 

Het onderzoek in wat meer detail

Bij het peilen naar de studiegewoontes en voorkeuren van de leerlingen blijkt dat het vak geschiedenis door hen  als interessant wordt gezien en dat de gsm een dubbele rol kent bij het studeren: de gsm wordt gebruikt om te ontspannen en om allerlei zaken op te zoeken.

Vanuit pedagogische overwegingen lijkt het zinvol om een oud medium, een poster - want geef toe, in ieder (vak)lokaal hangen er wel enkele – nieuw leven in te blazen. Onze jeugd investeert steeds minder in het onthouden van feiten; jongeren zijn het zo gewoon dat alle informatie online voorhanden is via allerlei sites en apps. Misschien kan hierop inspelen hen helpen bij het studeren? Dat maakt dat een poster zo veel meer wordt dan een kleurig blad met enkele weetjes: technologie voegt hier meerdere lagen diepgang aan toe.

QR-codes op een poster plaatsen en zo de leerlingen uitdagen om zelfstandig te scannen, is dat technisch wel realiseerbaar? Ja hoor, maar liefst 86% van de leerlingen heeft eerder al gewerkt met deze techniek; zo blijft er slechts een kleine groep over om de gewoonte aan te leren.

Plaats binnen de onderwijshervormingen

Het onderwijs is druk bezig met vernieuwingen doorvoeren en dit onderzoek springt mee op die kar. Differentiatie is een ‘hot item’ binnen die hervormingen en speelt er een zeer grote rol in. Kijk maar naar de verplichting tot differentiatieuren die scholen moeten aanbieden in de eerste graad secundair onderwijs. Het begrip differentiatie komt sterk tot uiting in de poster die gemaakt werd voor het onderzoek. De leerling kan zelf bepalen wat hij of zij wil lezen , zonder dat de leraar moet sturen.  De leerling zet zelfstandig stappen in het ontdekken, zonder dat de leraar de leerling moet sturen: de leerling stuurt zichzelf in zij eigen ontdekkingsproces.

Resultaten?

Een beetje tegenstrijdig met wat eerder aangegeven werd - leerlingen kunnen scannen - is hoe ze aangeven dat hen dit toch niet altijd lukte, deels door technische problemen, deels doordat ze zich niet aangesproken voelden. De goede intentie van de leerlingen is zeker aanwezig, maar hun betrokkenheid zal duidelijk nog wat extra warm gemaakt  moeten worden.

De conclusie van het onderzoek? De bereidwilligheid van de leerlingen is er, het ontdekken van  didactisch materiaal op eigen ritme door het scannen van QR-codes vinden ze een prima idee,  maar het is aan de leerkrachten om dit op een efficiënte manier te stimuleren zodat gebruik en groei tot uiting kunnen komen.

 

 

Bibliografie

Beerens, N., & Bulckaert, W. (2017, 20 mei). Modernisering secundair: nieuw model voor studierichtingen. Geraadpleegd op 21 november 2018, via: https://www.klasse.be/73458/nieuw-model-studieaanbod-secundair/

Belfi, B., De Fraine, B., Van Damme, J., Cortois, L., & Mannaerts, E. (2010). De klas: homogene of heterogene samenstelling? : een overzicht van praktijkrelevant onderwijsonderzoek op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad. Leuven: Acco

Belga (2017, 1 december). Hervorming secundair onderwijs wordt uitgesteld tot 2019. Geraadpleegd op 21 november 2018, via: https://www.knack.be/nieuws/belgie/hervorming-secundair-onderwijs-wordt-uitgesteld-tot-2019/article-normal-933691.html?&cookie_check=1542%E2%80%A6

Castelein, E., Coens, J., De Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., Van den Branden, K. (2016, eerste druk) Binnenklas differentiatie: een beroepshouding, geen recept. Leuven: Acco

Cousins, C. (2018, 6 september) 10 Tips for Perfect Poster Design. Geraadpleegd op 19 januari 2019, via: https://designshack.net/articles/inspiration/10-tips-for-perfect-poster-design/

Creative Bloq Staff (2014, 10 februari) How to design a poster: 10 pro tips. Geraadpleegd op 19 januari 2019, via: https://www.creativebloq.com/print-design/how-design-poster-pro-tips-7133634

Dabner, D., Stewart, S. & Zempol, E. (2015). Grafisch ontwerpen: handboek voor grafisch design en nieuwe media. Kerkdriel: Librero.

DeBara, D. (2017) How to design a poster: the ultimate guide. Geraadpleegd op 19 januari 2019, via: https://en.99designs.be/blog/marketing-advertising/how-to-design-posters/

DeFilice, K. (2019). 25 ways to design an awesome poster and create a buzz for your next event. Geraadpleegd op 19 januari 2019, via: https://www.canva.com/learn/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/

European Schoolnet (2016). Future Classroom Lab. Geraadpleegd op 15 juli 2018, via: http://fcl.eun.org/

Hoogeveen, P. & Winkels, J. (2014). Het didactische werkvormenboek. Assem: koninklijke Van Gorcum.

Iculture (2017, juni). Augmented reality: wat is het? Verschil met virtual reality en meer. Geraadpleegd op 4 maart 2019 via: https://www.iculture.nl/gids/augmented-reality/

Janssens, J.M.A.M (2010). Ogen doen onderzoek. Amsterdam: Pearson

Janssen, J. (2015). Onderzoek: Onderwijs laten aansluiten bij leerstijlen van leerlingen niet effectief. Geraadpleegd op 16 november 2018, via: http://onderwijskunde.blogspot.com/2015/03

Kelchtermans, R., Janssens, T., Hornikx, I., Quetin, A., & Trio, M. (2015-2016). Didactische principes. [Cursustekst]. Hasselt: hogeschool PXL

Kelchtermans, R., Janssens, T., Hornikx, I., Quetin, A., & Trio, M. (2016-2017). Evalueren om te leren. [Cursustekst]. Hasselt: hogeschool PXL

Kelchtermans, R., Janssens, T., Hornikx, I., Quetin, A.,  & Trio, M. (2016-2017). Motiveren van leerlingen. [Cursustekst]. Hasselt: hogeschool PXL

Mak, K. (2018). How To Make An Eye-Catching And Effective Poster? Geraadpleegd op 19 januari 2019, via: https://piktochart.com/blog/how-to-make-a-poster/

Samsung (219). Wat is augmented reality? Geraadpleegd op 4 maart 2019; via: https://www.samsung.com/be/i/vr/wat-is-augmented-reality/

Swanborn, P. G. (2010). Basisboek sociaal onderzoek. Den Haag: Boom Lemma

TT (2017, 13 januari). Dit verandert er concreet in het Vlaamse secundair onderwijs. Geraadpleegd op 21 november 2018, via: https://www.demorgen.be/politiek/dit-verandert-er-concreet-in-het-vlaamse-secundair-onderwijs-bc07971d/?referer=

Van Riesen, M., Van Straaten, D. & Wilschut, A. (2013). Geschiedenisdidactiek Handboek voor de vakdocent. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Download scriptie (1.93 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Joëlle Kalmès
Thema('s)