Software delivery pipeline: Cross-platform testing

Mathias
Grauwels

Codrigo is het Agile software delivery center binnen de Bewire-groep. Hun opdrachten bestaan uit het uitwerken van softwareprojecten van A tot Z. Codrigo komt zeer sterk uit de hoek doordat ze de krachten bundelen met andere specialisten binnen de Bewire Group. Door hun ervaring zijn ze zich bewust van de valkuilen binnen softwaretrajecten.

Vandaag de dag is de flow van de projecten volledig manueel binnen Jira en bevindt er zich geen enkele vorm van automatisatie. Door manueel te werken, blijven behandelde issues vaak onnodig in de verkeerde statussen staan, en is het moeilijk om de projecten op een correcte manier op te volgen. Daarnaast moeten developers vaak onnodig veel tijd steken in het onderhouden van Jira, waardoor ze minder tijd hebben om te ontwikkelen. Ook het bijhouden van het aantal uren per werknemer in een Excel-file om het kostenplaatje te gaan berekenen, zijn zaken die gebeuren binnen een project. Deze manier van werken kan zeker worden verbeterd aan de hand van tools of een geautomatiseerde workflow.

Het uiteindelijke doel is het helpen en ondersteunen van een mobile start-up genaamd Appmind die van A tot Z mobile cross-platform apps gaat ontwikkelen voor en samen met klanten.

Wat er hiervoor gecreëerd wordt, is een volledige end-to-end workflow binnen Jira met alle nodige plug-ins, zoals urenregistratie, feedback van testresultaten en andere wensen. Het doel is zoveel mogelijk te automatiseren binnen de workflow. Ook de kwaliteit van de cross-platform-applicaties is een aandachtspunt. We zoeken naar de best mogelijke ondersteuning voor het projectteam om de kwaliteit steeds te verbeteren.

De stage- en onderzoeksopdracht focust zich op de uitrol en het onderhoud van de mobiele toepassingen. Volgende topics worden hierin opgenomen: database hosting , support, security en het verdelen naar de juiste store. Er wordt kennis gemaakt met de voorwaarden voor de App store en Google Play store. Er wordt onderzocht of de repository-applicaties rechtstreeks uitgerold kunnen worden naar de stores door gebruik te maken van van Bitrise en Fastlane. Alle onderwerpen worden uitgebreid behandeld en gebundeld in het eindwerk. Voor de werknemers van Codrigo is dit eindwerk een overzicht van aanbevelingen en adviezen die ze kunnen implementeren in hun workflow.

Binnen het onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag  “Welke Cross-platform testing tool biedt het meeste voordelen voor een projectteam?”. Het resultaat van het onderzoek is een vergelijkingsmatrix waarmee het projectteam de meest geschikt testing tool kan selecteren. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is de applicatie te testen op een mobile app farm.

Bibliografie

[1]

C. Wodehouse, „mobile-application-security,” Upwork, [Online]. Available: https://www.upwork.com/hiring/mobile/mobile-application-security/. [Geopend 11 Maart 2019].

[2]

R. Lauer, „secure-your-mobile-app-securing-data-at-rest,” Native Script, 15 Januari 2019. [Online]. Available: https://www.nativescript.org/blog/secure-your-mobile-app-securing-data-…. [Geopend 12 Maart 2019].

[3]

R. Lauer, „secure-your-mobile-app-securing-data-in-transit,” Native Script, 17 Januari 2019. [Online]. Available: https://www.nativescript.org/blog/secure-your-mobile-app-securing-data-…. [Geopend 12 Maart 2019].

[4]

R. Lauer, „secure-your-mobile-app-secure-user-auth,” Native Script, 17 Januari 2019. [Online]. Available: https://www.nativescript.org/blog/secure-your-mobile-app-secure-user-au…. [Geopend 12 Maart 2019].

[5]

D. R, „ios-vs-android-development,” RubyGarage, 20 Juni 2018. [Online]. Available: https://rubygarage.org/blog/ios-vs-android-development. [Geopend 12 Maart 2019].

[6]

Google, „developer-content-policy-print,” Google, [Online]. Available: https://play.google.com/intl/nl/about/developer-content-policy-print/. [Geopend 13 Maart 2019].

[7]

A. development, „Guidelines,” Apple, [Online]. Available: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/. [Geopend 14 Maart 2019].

[8]

G. Android, „distribute,” Google, [Online]. Available: https://developer.android.com/distribute/google-play/work. [Geopend 13 Maart 2019].

[9]

Apple, „Custom apps,” Apple, [Online]. Available: https://developer.apple.com/business/custom-apps/. [Geopend 13 Maart 2019].

[10]

Hockeyapp, „HockeyApp,” HockeyApp, [Online]. Available: https://hockeyapp.net/#s. [Geopend 21 Maart 2019].

[11]

N. Horton, „What-is-fastlane,” GitHub, 23 Maart 2016. [Online]. Available: https://github.com/theappbusiness/MasterFastfile/wiki/What-is-fastlane. [Geopend 18 Maart 2019].

[12]

„what-is-fastlane,” Packt>, [Online]. Available: https://subscription.packtpub.com/book/application_development/97817883…. [Geopend 23 Maart 2019].

[13]

Fastlane, „fastlane.tools,” fastlane, [Online]. Available: https://fastlane.tools/. [Geopend 18 Maart 2019].

Software delivery pipeline: Cross-platform testing – Mathias Grauwels

42

[14]

D. Ocean, „Pricing,” Digital Ocean, [Online]. Available: https://www.digitalocean.com/pricing/. [Geopend 28 Maart 2019].

[15]

Amazon, „Premiumsupport,” Amazon, [Online]. Available: https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/. [Geopend 20 Maart 2019].

[16]

Google, „Support,” Google, [Online]. Available: https://cloud.google.com/support/. [Geopend 20 Maart 2019].

[17]

Amazon, „Amazon Simple Notification Service,” Amazon, [Online]. Available: https://aws.amazon.com/sns/?sc_channel=PS&sc_campaign=acquisition_BE&sc…. [Geopend 20 Maart 2019].

[18]

Google, „Firebase cloud messaging,” Google, [Online]. Available: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/. [Geopend 20 Maart 2019].

[19]

Microsoft, „enterprise-mobility-security microsoft-intune,” microsoft, [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/enterprise-mobility-security/microsoft-…. [Geopend 06 Mei 2019].

[20]

N. Stanfield, „microsoft-intune-features,” stanfieldit, 24 September 2018. [Online]. Available: https://www.stanfieldit.com/microsoft-intune-features/. [Geopend 06 Mei 2019].

[21]

C. Thomas, „cross-platform-mobile-development,” Trifinlabs, Augustus 2018. [Online]. Available: https://trifinlabs.com/cross-platform-mobile-development/. [Geopend 6 Maart 2019].

[22]

U. Eriksson, „what-is-cross-platform-testing,” Reqtest, 18 April 2017. [Online]. Available: https://reqtest.com/testing-blog/what-is-cross-platform-testing/. [Geopend 5 Maart 2019].

[23]

„About Appium,” Appium, [Online]. Available: http://appium.io/docs/en/about-appium/intro/?lang=en. [Geopend 8 Maart 2019].

[24]

N. Verma, Mobile Test Automation with Appium, Packt Publishing, 2017.

[25]

BrowserStack, „BrowserStack,” BrowserStack, [Online]. Available: https://www.browserstack.com. [Geopend 4 April 2019].

[26]

Kobiton, „Kobiton,” Kobiton, [Online]. Available: https://kobiton.com/. [Geopend 26 Maart 2019].

[27]

Amazon, „Device farm,” Amazon, [Online]. Available: https://aws.amazon.com/device-farm/. [Geopend 22 Maart 2019].

[28]

Google, „Test Lab,” Google Firebase, [Online]. Available: https://firebase.google.com/docs/test-lab/. [Geopend 22 Maart 2019].

Download scriptie (2.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Luca Filippone