Tactiliteit in de publieke ruimte

Sara Vanhegen
Persbericht

Tactiliteit in de publieke ruimte

 

tactiliteit

Vandaag de dag weten we als individuen niet meer hoe we een openbare ruimte moeten delen met anderen. Publieke ruimtes zijn doorheen de jaren uitgegroeid tot plaatsen waar mensen zich in louter utilitaire termen tot elkaar en tot de ruimte verhouden. Deze ruimtes zijn ontworpen om functioneel en praktisch te zijn maar de steriele en onpersoonlijke aanpak zorgt ervoor dat het moeilijk is om enige vorm van emotionele verbondenheid te voelen met deze plaatsen. Veel van onze openbare ruimtes kunnen we dan ook beschrijven als non-plaatsten. 

Nochtans heeft een wachtruimte zoals een bushalte het potentieel om meer te zijn  dan enkel een beschutting tijdens het wachten. Bushaltes horen toe aan de straat en we kunnen ze toe-eigenen. 

Het introduceren van een tactiele tent in de bestaande beschutting van de bushalte vormt een soort stedelijke kamer die zich bevindt op de grens tussen het publieke en het private waarbij ruimte wordt gelaten voor transgressie. De gebruikers kunnen zich de ruimte eigen maken.

Door een betekenisvolle ruimte te ontwerpen waarbij een gevoel van verbijzondering wordt gecreëerd, verandert de beleving van het wachten. De installatie nodigt uit om te interageren met de ruimte en met elkaar waardoor een vertraging ontstaat. 

Wachten, dat normaal als een verloren tijd wordt beschouwd, krijgt nu nieuwe connotaties die vrij kunnen worden ingevuld.
Binnen de context  van de bushalte ontstaat een atmosferische wereld die losstaat van het hyper-functionele en utilitaire die onze publieke ruimte typeren. Hierbij wordt gefocust op het menselijke aspect van de publieke ruimte waarbij de beleving van de gebruiker centraal staat. 

Mijn masterproef bestaat dan ook uit verschillende fases waarbij aan de hand van belevingen en interacties van gebruikers de installatie opnieuw wordt herdacht en aangepast. De nomadische, mobiele en huiselijke aard van de installatie maakt het mogelijk om, als een guerilla act, verschillende publieke ruimtes te transformeren. 

Deze tactiele tent moet dus begrepen worden als een evolutief gegeven, die zich verder kan blijven aanpassen aan zijn omgeving en gebruikers.
 

Bibliografie

Bronvermelding

Albers, A. (1957). The Pliable Plane; Textiles in Architecture. Perspecta, 4, p.36-41. Geraadpleegd op 17 april, 2019 via https://limo.libis.be

Augé, M. (1995). Non-places: an introduction to supermodernity. (1ste druk). Londen: Uitgeverij Verso.

Corcoran, M. (2012). Society, space and the public realm: beyond gated individualism. Irish Journal of Sociology, 20 (1), pp. 1-18 Geraadpleegd op november, 2018 via https://limo.libis.be 

De Mey, L. (2015) Textieltoepassingen in architectuur (Ongepubliceerd eindwerk). KULeuven, Leuven. 

Houze, R. (2006). The Textile as Structural Framework: Gottfried Semper’s Bekleidungsprinzip and the Case of Vienna 1900, Textile, 4(3), P. 292-311. Geraadpleegd op 19 april, 2019 via https://www-tandfonline-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be 

Jefferies, J. & Conroy, D. W. (2006). Shaping Space: Textiles and Architecture—An Introduction. Textile, 4 (3), p. 233-237. Geraadpleegd op 19 april, 2019 via https://limo.libis.be

Merriman, P. (2009). Marc Augé on Space, Place and Non-Places. Irish Journal of French Studies, 9, p. 9-29. Geraadpleegd op 19 april, 2019 via https://www.academia.edu

Pferdmenges, P. (2015) Founding Alive Architecture: from Drawing to Initiating Lived Space (Ongepubliceerd  doctoraat). RMIT university, Melbourne. 

Verelst, H. (2016) Vroegtijdige elegie voor een architect: over het oeuvre van Wim Cuyvers (Ongepubliceerde thesis). Universiteit Gent, Gent. 

Beeldmateriaal 

1. CUYVERS , W. (1995) Wachtlokaal [Foto]. Geraadpleegd op 29 mei, 2019 via https://lib.ugent.be

2. Kainz, P. (2014). Exhibition view at MAK [Foto]. Geraadpleegd op 25 mei, 2019 via  https:// www.yatzer.com

3. Tekna Berber Black Tents [Foto]. Geraadpleegd op 29 mei, 2019 via https://www.nomads.org

4. Pferdmenges, P. (2015) Founding Alive Architecture [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2019 via 25 mei, 2019 via http://www.alivearchitecture.eu

5. Pferdmenges, P. (2018) Beekkant West [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2019 op 25 mei, 2019 via http://www.alivearchitecture.eu

6.  Debas, J. (2015) The Tree of Life, Installation Textile [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2019 via 25 mei, 2019 via http://www.riekokoga.fr
 

Universiteit of Hogeschool
Master Interieur Architectuur
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Jo liekens, Stefaan Onraet, Roel De Ridder
Kernwoorden
Share this on: