Teeltoptimalisatie Afrikaanse Impatiens aan de hand van een stekexperiment

Michelle Nocon
Persbericht

Instanthouding Afrikaanse Impatiens via teeltoptimalisatie, steklijsten en quasi in-situ preservatie

image 7

Agentschap Plantentuin Meise
Agentschap Plantentuin te Meise bezit een wetenschappelijke collectie van Impatiens, een moeilijk geslacht waarover er nog weinig geweten is en waarmee nog maar weinig geëxperimenteerd is. Het is de vraag van de Plantentuin van Meise of hun huidige manier van teelt geoptimaliseerd kan worden.

De problematiek van Impatiens
Planten die op tropische bergflanken groeien zijn afhankelijk van een specifiek klimaat dat samenhangt met hun hoogteligging. Hierdoor hebben ze een zeer beperkt verspreidingsgebied. Door klimaatopwarming zijn deze soorten vaak kwetsbaar net omdat ze vaak slechts op één enkele berg voorkomen. Impatiens bururiensis vindt men enkel in het Bururi District in Burundi. Deze soort is met uitsterven bedreigd. De Plantentuin van Meise is nog de enige instelling die in het bezit is van deze soort. 

Conservatiewaarde van de collectie
Via een assessment werden een vijftal soorten geselecteerd voor het stekexperiment. Deze analyse werd in eerste instantie uitgevoerd op basis van de conservatiewaarde. De collectie is van grootte waarde; 32% van de collectie is rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig uit het wild.

image 5

 

Stekexperiment op verschillende substraten
Het experiment zelf is uitgevoerd met vijf verschillende soorten Impatiens op vijf verschillende substraten. Er was per soort per substraat telkens een beschikbaarheid van vier stekken. Van de stekken werd de beginlengte gemeten en het bladgewicht per blad, en werd er gekomen tot een totaal bladgewicht per stek. Het stekexperiment werd wekelijks opgevolgd en de uitval werd zo in opgevolgd. Op het einde van het experiment werd opnieuw de steklengte gemeten van de overgebleven stekken. Er werd ook een herhaling gedaan op het meten van het bladgewicht per stek (per blad en het totale bladgewicht per stek). De wortelgroei werd geschat en op basis van klassen in kaart gebracht.

 

Resultaten
Wat betreft de uitval is impatiens burtonii voor 100% uitgevallen en Impatiens bururiensis voor 90%. Deze twee soorten zijn hierdoor uitgesloten voor verder onderzoek wat betreft de wortel -en gewasgroei. Impatiens niamniamensis toont een uitval van 45%. Impatiens irvingii en Impatiens mackeyana subsp. zenkeri geven een uitval van respectievelijk 25% en 10%. Wat betreft de wortel-en gewasgroei worden er gelijkaardige resultaten bevonden. De groei van Impatiens irvingii was het grootst op H2O. Ook het savannesubstraat geeft een goed resultaat. Wat betreft Impatiens niamniamensis zijn de stabielste resultaten gevonden op het bos-en epifytensubstraat. Echter wordt er aangeraden te vermeerderen door af te leggen, vanwege de twijfelachtige slagingskans van de stekken. Wat betreft Impatiens mackeyana subsp. zenkeri geeft het resultaat groei aan op elk substraat. Het is echter aan te raden de soort te vermeerderen op het bossubstraat. De manier van stekken wordt best afgestemd op de ecologie van de verschillende soorten. Er is mogelijk een verband tussen de steklengte en het overleven van de stekken maar dit zou verder getest moeten worden met meer exemplaren. Duidelijk is stekken niet de beste manier van vermeerderen van alle soorten. In dat geval is het aan te raden andere manieren van vermeerderen te testen. Afleggen kan hier een oplossing bieden.

Innovatieve oplossingen buiten het cultiveren
Het is aan te raden de oplossingen open te trekken voor de meest bedreigde soorten. Zo kan er bekeken worden of er gewerkt kan worden met een steklijst. Dit zou een innovatief alternatief zijn voor de zadenbank. De Plantentuin van Meise en de Plantentuin van Bonn ontdubbelen hun collectie reeds op deze manier. Een andere optie kan het quasi in-situ preserveren zijn waarbij samenwerkingen in het buitenland gestimuleerd worden en planten beschermd worden in een semi-natuurlijke habitat.

Bibliografie

Bibliografie

 

[1]

S. B. Janssens, E. Knox, S. Huysmans, E. F. Smets en V. S. Merckx, „Rapid radiation of Impatiens (Balsaminaceae) during Pilocene and Pleistoceen: Result of a global climate change,” Elsevier Molecular Phylogenetics and Evolution, Vols. %1 van %2Volume54,Issue 3, pp. 806-824, 2009.

[2]

C. Grey-Wilson, Impatiens of Afrika: Morphology, pollination and pollinators, ecology, phytogeography, hybridisation, keys and a systematic treatement of all African species - with a note on collecting and cultivation., Kew: Royal Botanic Gardens, Kew, 1980.

[3]

Agentschap Plantentuin Meise, „Jaarverslag 2017,” Agenstschap Plantentuin Meise, Meise, 2018.

[4]

IUCN, „Red list,” 2018. [Online]. Available: https://www.iucnredlist.org/species/47347909/97216973#threats. [Geopend 28 03 2019].

[5]

Plantentuin Meise, „Jaarverslag Plantentuin Meise 2015,” Plantentuin Meise, Meise, 2016.

[6]

BGCI, „mission,” 2019. [Online]. Available: https://www.bgci.org/about-us/mission/. [Geopend 16 03 2018].

[7]

M. Reynders, E. Bellefroid, T. Vanderborght en S. Dessein, Optimization of cultivation in large ex situ plant collections: profitable for both research and conservation., Meise: Agentschap Plantentuin Meise, 2016.

[8]

D. J. Mabberley, The Plant-Book: A Portable Dictionary of the Vascular Plants, New York: Cambridge University Press, 2005.

[9]

Agentschap Plantentuin Meise Virtuele Herbarium, „Virtuele Herbarium,” 2019. [Online]. Available: http://www.botanicalcollections.be/. [Geopend 2019].

[10]

Botanical Gardens Conservation International, „Plant Search,” [Online]. Available: https://www.bgci.org/plant_search.php. [Geopend 11 03 2019].

[11]

M. K. a. J. Kluge, „Diversity and endemism in tropical montane forests - from patterns to processes,” Biodiversity and Ecology Series, vol. 2, nr. The Tropical Mountain Forest – Patterns and Processes in a Biodiversity Hotspot edited by S.R. Gradstein, J. Homeier and D. Gansert Göttingen Centre for Biodiversity and Ecology, pp. 35-50, 2008.

[12]

Agentschap Plantentuin Meise, „Levende Collecties,” 2018. [Online]. Available: https://www.plantentuinmeise.be/nl/informatie/Levende_collecties. [Geopend 30 04 2019].

[13]

Agentschap Plantentuin Meise, „Onderzoek,” 2018. [Online]. Available: https://www.plantentuinmeise.be/nl/wetenschap/Onderzoek. [Geopend 30 04 2019].

[14]

Agentschap Plantentuin Meise, „Jaarverslag 2016,” Agentschap Plantentuin Meise, Meise, 2017.

[15]

G. Van den Troost, Interviewee, Kweekserres. [Interview]. 26 09 2018.

[16]

F. V. Caekenberghe, Impatiens en bestrijding plagen en ziektes, Meise, 2019.

[17]

Oregan State Universiry, Sulfur, Oregan: Nationl Pesticide Information Center, 2017.

[18]

M. Reynders, Interviewee, Impatiens. [Interview]. 11 03 2019.

[19]

A. Van de Vyver, Interviewee, Zadenbank. [Interview]. 05 11 2018.

[20]

Millenium Seed Bank, „Millenium Seed Bank,” 2019. [Online]. Available: https://www.kew.org/wakehurst/whats-at-wakehurst/millennium-seed-bank. [Geopend 16 04 2019].

[21]

Agentschap Plantentuin Meise, „Zadenbank,” 2018. [Online]. Available: https://www.plantentuinmeise.be/nl/informatie/Zadenbank. [Geopend 16 04 2019].

[22]

S. Volis en M. Blecher, „Quasi in situ: A bridge between ex situ and in situ conservation of plants,” Biodiversity and Conservation, vol. 2010, nr. DOI: 10.1007/s10531-010-9849-2, 2010.

[23]

M. McDonald F. en L. Copeland O., Principle of Seed Science, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1976.

[24]

BGCI Journal Botanica gardens and seed preservation, „BGCI.org,” Januari 2015. [Online]. Available: https://www.bgci.org/files/Worldwide/BGjournal/BGjournal_12.1.pdf. [Geopend 10 11 2018].

[25]

A. Van de Vyver, Interviewee, Zaadbank. [Interview]. 04 16 2019.

[26]

Agentschap Plantentuin Meise, List of seeds 2018, Meise: Agentschap Plantentuin Meise, 2018.

[27]

R. J. Morgan, Impatiens - The vibrant world of busy lizzies, balsams, and touch-me-nots, Oregan: Timber Press Inc., 2007.

[28]

Agentschap Plantentuin Meise, Databank Impatiens, Meise: Agentschap Plantentuin Meise, 2019.

[29]

Agentschap Plantentuin Meise, „Living Plant Collections,” 2017. [Online]. Available: http://www.br.fgov.be/RESEARCH/COLLECTIONS/livingplantcollections.php. [Geopend 16 03 2019].

[30]

J. Clavel, „Conservation Internship rapport,” Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2018.

[31]

IUCN, „background,” 2019. [Online]. Available: https://www.iucnredlist.org/about/background-history. [Geopend 11 03 2019].

[32]

IUCN, „Red List Guidelines,” 03 2017. [Online]. Available: https://nc.iucnredlist.org/redlist/content/attachment_files/RedListGuid…. [Geopend 11 03 2019].

[33]

G. S., „Herintroductie van plantensoorten,” Natuur.Focus, vol. 16, nr. 1, pp. 3-11, Maart 2017.

[34]

G. Van den Troost, Interviewee, Impatiens. [Interview]. 16 10 2018.

[35]

W. Baert, Gietwater serres pH, Meise, 2018-2019.

[36]

B. Reinken, Interviewee, Impatiens cultiveren. [Interview]. 14 03 2019.

[37]

A. Walter en U. Schurr, „Dynamics of Leaf and Root Growth: Endogenous Control versus Environmental Impact,” Annals of Botany, nr. May, p. 95(6): 891–900., 2005.

[38]

Botanical Gardens Conservation International, „Plant Search,” 2019. [Online]. Available: http://www.bgci.org/plant_search.php?action=Find&lang=eng&ftrGenus=Impa…. [Geopend 11 03 2019].

[39]

Ecopedia, „Geleidbaarheid,” [Online]. Available: https://www.ecopedia.be/pagina/waterkwaliteit-geleidbaarheid. [Geopend 16 05 2019].

[40]

R. L. B.-. Arnold en R. A. Sanchez, Handbook of Seed Physiology, New York: CRC Press, 2004.

[41]

Tilburg University, „Correlaties,” 2017. [Online]. Available: https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/spsshelp…. [Geopend 15 05 2019].

[42]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens irvingii teelt. [Interview]. 02 04 2019.

[43]

University of Minnesota, „Conservancy Impatiens niamniamensis,” 2014. [Online]. Available: https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/143400/Impatiens%20n…. [Geopend 09 04 2019].

[44]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens niamniamensis teelt. [Interview]. 02 04 2019.

[45]

J. H. D. G. SR. Gradstein, „Tropical mountain forests – distribution and general features,” in Some herbaceous genera are typical members of tropical mountain rainforests and are rare in surrounding ecosystems, e.g. Impatiens in Africa and Bomarea in the Andes., Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2008, pp. 1-18.

[46]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens bururiensis teelt. [Interview]. 02 04 2019.

[47]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens mackeyana susbs. zenkeri teelt. [Interview]. 02 04 2019.

[48]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens burtonii teelt. [Interview]. 02 04 2019.

[49]

S. Terzi, S. Toressan, S. Stefan, A. Critto, M. Zebisch en A. Marcomini, „Multi-risk assessment in mountain regions: A review of modelling approaches for climate change adaptation,” Journal of Environmental Management, vol. 2019, nr. Volume 232, pp. 759-771, 2019.

[50]

N. Utami en T. Shimizu, „Taxonomy of the Genus Impatiens (Balsaminaceae), based on Seed Cost Morphology,” Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, p. 447– 456, 14 12 2005.

[51]

D. C. Gentry AH, „Diversity and biogeography of neotropical vascular epi- phytes.,” Annals of the Missouri Botanical Garden, nr. Missouri Botanical Garden, pp. 74: 205-233, 1987.

[52]

G. V. d. Troost, Interviewee, Impatiens mackeyana susbs. Zenkeri teelt. [Interview]. 02 04 2019.

 

 

Universiteit of Hogeschool
Agro-en biotechnologie
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Jelle Van den Berghe, Marc Reynders
Kernwoorden
Share this on: