I am who I am because of my parents

Liesbeth
Daenen

 

"Successful parenting is a principal key to the mental health of the next generation."

John Bowlby


 

Tijdens de adolescentie veranderen de relaties in de sociale wereld van jongeren. Ze willen zich meer en meer losmaken van hun ouders, terwijl leeftijdsgenoten steeds belangrijk worden. Toch blijven de ouders een belangrijke rol spelen in het leven van de jongere. Een goede relatie met zowel ouders als leeftijdsgenoten heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het welzijn van jongeren.

Hechting

 

Jongeren die een goede relatie met hun ouders hebben, zijn meestal veilig gehecht. Hechting is de band die ontstaat tussen ouder en kind. Het is de manier waarop een kind een emotionele band opbouwt met de ouders en met andere belangrijke volwassenen in zijn omgeving. Al van bij de geboorte zoeken kinderen nabijheid en bescherming bij anderen. Als een kind structureel aanvoelt dat hij op ouder(s) kan vertrouwen in tijden van stress en verdriet, ervaart hij veiligheid in de relatie. Dat veilige gevoel stelt een kind in staat om relaties aan te gaan en te vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld. De hechtingsstijl is vrij stabiel over de jaren. Bij 70 procent van de kinderen zal het hechtingsgedrag waarover het in de kindertijd beschikt overeenkomen met de latere gehechtheidsrepresentatie waarover het als volwassene zal beschikken.

Tal van studies tonen een sterke relatie aan tussen ouderlijke hechting en psychisch welbevinden van adolescenten. Veilige hechting in de adolescentie is van belang voor een gezonde ontwikkeling. Een veilige hechtingsrelatie gaat gepaard met minder risicovol gedrag, minder geestelijke gezondheidsproblemen en betere sociale vaardigheden. Het niet-veilig gehecht zijn leidt tot verschillende problemen in het latere leven van kinderen, zoals leerproblemen, een laag gevoel van eigenwaarde en moeite met het aangaan van relaties.Ook krijgen deze adolescenten sneller te maken met overmatig alcoholgebruik, druggebruik en criminaliteit.

Ouders die veilig gehecht zijn aan hun ouders hebben een grotere kans dat zij op hun beurt een veilige hechtingsrelatie zullen opbouwen met hun kinderen. In de psychologie wordt dit fenomeen benoemd als de intergenerationele overdracht van hechting. Ouders brengen hun eigen vorm van gehechtheid over op het kind via de kwaliteit van ouderlijke zorg. Ouders die veilig gehecht zijn, zijn responsiever ten aanzien van angst, spanning en verdriet van het kind. De gehechtheid van de ouder bepaalt hoe de ouder omgaat met communicatie over emoties in relatie met het eigen kind.

Tijdsperspectief

Jongeren die veilig gehecht zijn hebben een positiever tijdsperspectief. Tijdsperspectief gaat over de manier waarop mensen kijken naar het verleden, heden en de toekomst. Het varieert van individu tot individu en is afhankelijk van de omgeving waarin men zich bevindt. Een belangrijk onderdeel van het tijdsperspectief zijn de tijdsattitudes. Hieronder verstaan we de positieve of negatieve gevoelens die iemand heeft omtrent het verleden, heden en de toekomst. Tijdens de adolescentie krijgt het tijdsperspectief een nieuwe betekenis. Jongeren worden zich meer en meer bewust van hun eigen identiteit en gaan steeds meer hun eigen herinneringen van het verleden vormgeven en meer belang hechten aan de toekomst. Adolescenten die op een positieve manier kijken naar het verleden, heden en de toekomst hebben betere schoolresultaten, voelen zich beter in hun vel en zijn meer tevreden over hun leven.

Adolescenten met een veilige hechting aan hun ouders hebben een gunstigere kijk op het verleden, heden en de toekomst. Een veilige hechting bevordert immers een gevoel van keuzevrijheid en autonomie en zorgt ervoor dat adolescenten zich geen zorgen maken over de toekomst. We zien ditzelfde verband terugkomen als we kijken naar de relatie tussen het tijdsperspectief van jongeren en de hechtingsrelatie van de ouders met hun ouders. Veilige hechting bij ouders aan hun ouders hangt systematisch samen met positievere tijdsattitudes bij de adolescent.

Besluit

We kunnen dus besluiten dat ouders met een veilige hechting aan hun ouders ook een veilige hechting met hun kinderen zullen opbouwen. De veilige hechtingsrelatie van de jongere zal ervoor zorgen dat deze een positievere kijk heeft op het verleden, heden en de toekomst waardoor deze meer kans heeft op een gezonde psychologische ontwikkeling.

 

 

BRONNEN

  • Beyers, W., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2013). Autonomie-ontwikkeling. In W. Slot & van Aken, M (Eds.), Psychologie van de adolescentie: Basisboek (pp. 149-170). Amersfoot: ThiemeMeulenhoff.
  • Hechting (psychologie). (z.j.). In Wikipedia. Retrieved August 29, 2019, from https://nl.wikipedia.org/wiki/Hechting_(psychologie)
  • Mello, Z. R., Worrell, F. C. (2016). The Adolescent Time Inventory: Technical manual. Unpublished manuscript, San Francisco State University & University of California, Berkely.
  • Moretti, M. M., & Peled, M. (2004). Adolescent-parent attachment: Bonds that support healthy development. Paediatrics & Child Health, 9, 551-555. doi: 10.1093/pch/9.8.551
  • Reysen, A. (2010). Hechting, een nieuwe ster aan het hulpverleningsfirmament? Signaal, 70, 4-19.
  • Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (1994). Intergenerationele overdracht van gehechtheid. Kind en Adolescent, 15, 1-24.

Bibliografie

Referenties

 

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A               psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ainsworth, M. D. S., & Eichberg, C. G. (1991). Effects on infant-mother attachment of mother's               unresolved loss of an attachment figure, or other traumatic experience. In C. M. Parkes,               J. Stevenson-Hinde, & P. Marris (Eds.), Attachment across the life cycle (pp. 160-183).               New York, NY, US: Tavistock/Routledge.

Akirmak, U. (2014). How is time perspective related to perceptions of self and of interpersonal               relationships? The Spanish Journal of Psychology, 17, E92. doi: 10.1017/sjp.2014.92

Allen, J. P., & Land, D. (1991) Attachment in adolescence. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.),               Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 319-335). New               York: Guilford.

Allen, J. P., McElhaney, K. B., Land, D. J., Kuperminc, G. P., Moore, C. W., O’Beirne-Kelly, H., &               Liebman-Kilmer, S. (2003). A secure base in adolescence: Markers of attachment               security in the mother-adolescent relationship. Child Development, 74, 292-307. doi:               10.1111/1467-8624.t01-1-00536

Andretta, J. R., Worrell, F. C., Mello, Z. R., Dixson, D. D., & Baik, S. H. (2013). Demographic group               differences in adolescents’ time attitudes. Journal of Adolescence, 36, 289–301.               doi:10.1016/j.adolescence.2012.11.005

Andretta, J. R., Worrell, F. C., & Mello, Z. R. (2014). Predicting educational outcomes and               psychological well-being in adolescents using time attitude profiles. Psychology in the               Schools, 51, 434-451. doi: 10.1002/pits.21762

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment:               Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence.               Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-454. doi: 10.1007/BF02202939

Attachment in adults. (z.j.). In Wikipedia. Retrieved May 21, 2018, from               https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_in_adults#Secure

Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (1994). Intergenerationele overdracht               van gehechtheid: een meta-analyse naar de relatie tussen de gehechtheidsbiografie van               ouders en de gehechtheidsrelatie met hun kind. In J. D. Bosch, H. A.  Bosma, D. N.               Oudshoorn, J. Rispens, & A. Vyt (Eds.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie,               orthopedagogiek en kinderpsychiatrie (pp. 240-258). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social               psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of               Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1173

Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social               and Personal Relationships, 7, 147-178. doi:10.1177/0265407590072001

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a               four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. doi:               10.1037//0022-3514.61.2.226

Benson, M. J., McWey, L., & Ross, J. J. (2006). Parental attachment and peer relations in               adolescence: A meta-analysis. Research in Human Development, 3, 33-43. doi:               10.1207/s15427617rhd0301_4

Beyers, W., Goossens, L., Vansant, I., & Moors, E. (2003). A structural model of autonomy in               middle and late adolescence: Connectedness, separation, detachment, and agency.               Journal of Youth and Adolescence, 32, 351-365. doi:10.1023/A:1024922031510

Beyers, W., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2013). Autonomie-ontwikkeling. In W. Slot & van               Aken, M (Eds.), Psychologie van de adolescentie: Basisboek (pp. 149-170). Amersfoot:               ThiemeMeulenhoff.

Block, R. A. (1990). Cognitive models of psychological time. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Blomgren, A. S., Svahn, K., Åström, E., & Rönnlund, M. (2016). Coping strategies in late               adolescence: Relationships to parental attachment and time perspective. The Journal               of Genetic Psychology, 177, 85-96. doi: 10.1080/00221325.2016.1178101

Booth-Laforce, C., Oh, W., Kim, A. H., Rubin, K. H., Rose-Krasnor, L., & Burgess, K. (2006).               Attachment, self-worth, and peer-group functioning in middle childhood. Attachment &               Human  Development, 8, 309-325. doi: 10.1080/14616730601048209

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss, Vol. 2: Separation. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1977). The making and breaking of affectional bonds: Aetiology and psychopathology               in the light of attachment theory. British Journal of Psychiatry, 130, 201-210. doi:               10.1192/bjp.130.3.201

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss, Vol. 3: Loss, sadness and depression. New York: Basic               Books.

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New               York: Basic Books.

Braet, C., & Bosmans, G. (2016). De kwaliteit van gehechtheidsrelaties in kaart brengen:               Vertaling van een onderzoekstraditie naar de klinische praktijk. Gedragstherapie, 49, 17               -37. doi:https://biblio.ugent.be/publication/7034745/file/7034747

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment:               An integrative overview. In J. A. Simpson & W.S. Rholes (Eds.), Attachment theory and               close relationships (pp. 46–76). New York: Guilford.

Bretherton, I. (1990). Communication patterns, internal working models and the               intergenerational transmission of attachment relationships. Infant Mental Health               Journal, 11, 237-252. doi: 10.1002/1097-0355(199023)11:3<237::AID               IMHJ2280110306>3.0.CO;2-X

Brumariu, L. E., Madigan, S., Giuseppone, K. R., Movahed Abtahi, M., & Kerns, K. A. (2018). The               Security Scale as a measure of attachment: meta-analytic evidence of validity.               Attachment & Human    Development. 1-26. PMID 29402180 DOI:               10.1080/14616734.2018.1433217

Buhl, M., & Lindner, D. (2009). Time perspectives in adolescence: Measurement, profiles, and               links with personality characteristics and scholastic experience. Diskurs Kindheits- un               Jungendforschung, 2, 197-216.

Cantor, N., Smith, E. E., French, R. S., & Mezzich, J. (1980). Psychiatric diagnosis as prototype               categorization. Journal of Abnormal Psychology, 89, 181-193. doi: 10.1037/0021               -843X.89.2.181

Carstensen, L. L. (2006). The influence of a sense of time on human development. Science, 312,               1913–1915. doi: 10.1126/science.1127488

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman.

Cottle, T. J. (1967). The circle test: An investigation of perceptions of temporal relatedness and               dominance. Journal of Projective Techniques & Personality Assessment, 31, 58-71. doi:               10.1080/0091651X.1967.10120417.

Crowell, J.  A., & Treboux, D. (1995). A review of adult attachment measures: Implications for               theory and research. Social Development, 4, 294-327. doi: 10.1111/j.1467               9507.1995.tb00067.x

Dehne, K. L., & Riedner, G. (2001). Adolescence — a dynamic concept. Reproductive Health               Matters, 9, 11-15. doi:10.1016/S0968-8080(01)90003-5

 

Delsing, M. J. M. H., ter Bogt, T. F. M., Engels, R. C. M. E., & Meeus, W. H. J. (2007). Adolescents’               peer crowd identification in the Netherlands: Structure and associations with problem               behaviors. Journal of Research on Adolescence, 17, 467-480. doi: 10.1111/j.1532               -7795.2007.00530.x

De Volder, M. L., & Lens, W. (1982). Academic achievement and future time perspective as a               cognitive-motivational concept. Journal of Personality and Social Psychology, 42,               566-571. doi: 10.1037/0022-3514.42.3.566

Diamond, G. S., Reis, B. F., Diamond, G. M., Siqueland, L., & Isaacs, L. (2002). Attachment-based               family therapy for depressed adolescents: a treatment development study. Journal of               the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 1190-1196. doi:               10.1097/00004583-200210000-00008

Dunkel, C. S., & Sefcek, J. A. (2009). Eriksonian lifespan theory and life history theory: An               integration using the example of identity formation. Review of General Psychology, 13,               13-23. doi: 10.1037/a0013687

Engels, R., Finkenauer, C., Meeus, W., & Dekovic, M. (2000). Hechting aan ouders en               welbevinden van adolescenten: De invloed van sociale vaardigheden en sociale               competentie. Pedagogiek, 20, 291-309.

Erikson, E. (1968). Identity: Youth in Crisis. New York: W.W. Norton.

Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux.

Ferrari, L., Nota, L. & Soresi, S. (2010). Time perspective and indecision in young and older               adolescents. British Journal of Guidance and Counseling 38, 61–82. doi:               10.1080/03069880903408612

Finan, L. J., Mello, Z. R., Oladipo, S. E., McBroom, K. A., Gutíerrez, C. M., & Worrell, F. C. (2012).               Attitudes toward the past, the present, and the future in Nigeria and in the United               States among adolescents and young adults. Poster presented at the biennial               meeting of the  Society for Research on Adolescence, Vancouver, Canada.

Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self               -report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78,               350-365. doi: 10.1037/0022-3514.78.2.350

Fraley, R. C., Hudson, N. W., Heffernan, M. E., & Segal, N. (2015). Are adult attachment styles               categorical or dimensional? A taxometric analysis of general and relationship-specific               attachment orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 109, 354-368.               doi: 10.1037/pspp0000027

George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). Adult Attachment Interview. Unpublished               manuscript, University of California, Berkeley.

Granot, D., & Mayseless, O. (2010). Attachment security and adjustment to school in middle               childhood. International Journal of Behavioral Development, 25, 530–541. doi:               10.1080/01650250042000366

Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process.               Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524. doi: 10.1037/0022-               3514.52.3.511

Hollingshead, A. A. (1975). Four-factor index of social status. Unpublished manuscript, Yale               University, New Haven, CT.

Horowitz, L. M., Wright, J. C., Lowenstein, E., & Parad, H. W. (1981). The prototype as a construct               in abnormal psychology: 1. A method for deriving prototypes. Journal of Abnormal               Psychology, 90, 568- 574. doi: 10.1037/0021-843X.90.6.568

James, L. R., & Brett, J. M. (1984). Mediators, moderators, and tests for mediation. Journal of               Applied Psychology, 69, 307-321. doi: 10.1037/0021-9010.69.2.307

Jessor, R., Donovan, J. E., & Costa, F. (1990). Personality, perceived life chances, and adolescent               health behavior. In K. Hurrelmann & F. Lösel (Eds.), Health hazards in adolescence (pp.               25-41). New York, NY: Walter de Gruyter.

Juffer, F., Van Ijzendoorn, M. H., & Duyvesteyn, M. G. C. (1994). Opvoedingsondersteuning en               intergenerationele overdracht van gehechtheid. Kind en Adolescent, 15, 204-221.

Juffer, F., Duyvesteyn, M. G. C., & Van Ijzendoorn, M. H. (1995). Opvoedingsondersteuning en               intergenerationele overdracht van gehechtheid: Kan de cirkel worden doorbroken? Kind               en Adolescent, 16, 27-41.

Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents’ perceptions of               security in the child-mother relationship. Developmental Psychology, 32, 457–466.               doi:10.1037/0012-1649.36.5.614

Kerns, K. A., Tomich, P. L., Aspelmeier, J. E., & Contreras, J. M. (2000). Attachment-based               assessments of parent–child relationships in middle childhood. Developmental               Psychology, 36, 614-626. doi: 10.1037/0012-1649.36.5.614

Kerns, K., Abraham, M., Schlegelmilch, A., & Morgan, T. A. (2007). Mother-child attachment in               later middle childhood: Assessment approaches and associations with mood and               emotion regulation. Attachment & Human Development, 9, 33-53. doi:               10.1080/14616730601151441

Kobak, R., & Duemmler, S. (1994). Attachment and conversation: A discourse analysis of goal               corrected partnerships. In D. Perlman, & K. Bartholomew (Eds.), Advances in the study               of personal relationships (pp. 121–149). London, England: Jessica Kingsley.

Kobak, R., Zajac, K., Herres, J., & Krauthamer Ewing, E. S. (2015). Attachment based treatments               for adolescents: the secure cycle as a framework for assessment, treatment and               evaluation. Attachment & Human Development, 17, 220-239.               doi:10.1080/14616734.2015.1006388

Krauthamer Ewing, E. S., Diamond, G., & Levy, S. (2015). Attachment-based family therapy for               depressed and suicidal adolescents: theory, clinical model and empirical support.               Attachment & Human Development, 17, 1-21. doi: 10.1080/14616734.2015.1006384

Laghi, F., D’Alessio, M., Pallini, S., & Baiocco, R. (2008). Attachment representations and time               perspective in adolescence. Social Indicators Research, 90, 181-194. doi:               10.1007/s11205-008-9249-0

Lapsley, D. K., Rice, K. G., & FitzGerald, D. P. (1990). Adolescent attachment, identity, and               adjustment to college: Implications for the continuity of adaptation hypothesis. Journal               of Counseling & Development, 68, 561-565. doi: 10.1002/j.1556-6676.1990.tb01411.x

Lennings, C. L., Burns, A. M., & Cooney, G. (1998). The profiles of time perspective and               personality: Developmental considerations. Journal of Psychology, 132, 629–641. doi:               10.1080/00223989809599294

Lens, W., & Tsuzuki, M. (2007). The role of motivation and future time perspective in educational               and career development. Psychologica, 46, 29-42. doi: 10.1111/j.1468               5884.2012.00520.x

Lerner, R. M. (1985). Adolescent maturational changes and psychosocial development: A               dynamic interactional perspective. Journal of Youth and Adolescence, 14, 355-372. doi:               10.1007/BF02089239

Lewin, K. (1935). A dynamic theory of personality. New York: Mc Graw-Hill.

Lewin, K. (1939). Field theory and experiment in social psychology: Concepts and methods. The               American Journal of Sociology, 44, 868-897. doi: 10.1086/218207

Lewin, K. (1942). Time perspective and morale. In K. Lewin (Ed.), Resolving social conflicts and               field theory in social science (pp. 80-93). Washington, D.C.: American Psychological               Association.

Lewin, K. (1942). Field theory of learning. Yearbook of the National Society for the study of               Education, 41, 215–242.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers (Edited by Dorwin               Cartwright). Oxford, England: Harpers.

Lieberman, M., Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (1999). Developmental patterns in security of               attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations               with peer relations. Child Development, 70, 202–213. doi: 10.1111/1467-8624.00015

Ling, S-C., Xu, H., Worrell, F. C., & Mello, Z. R. (2014). Introducing the Chinese version of                the Adolescent Time Attitude Scale (ATAS). Poster presented at the annual meeting of               the Association for Psychological Science, San Francisco, CA.

Lingier, T. (2018). Gebalanceerd tijdsperspectief, een sleutel tot geluk? De rol van een               gebalanceerd tijdsperspectief op het subjectief welbevinden van jongeren: mediatie door               hun identiteitsformatie. Masterproef, Faculteit Psychologie en Pedagogische               Wetenschappen, Universiteit Gent.

Little, R. J. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing               values.  Journal of the American Statistical Association, 83, 1198-1202. doi:               10.1080/01621459.1988.10478722

Lopez, F. G., & Brennan, K. A. (2000). Dynamic processes underlying adult attachment               organization: Toward an attachment theoretical perspective on the healthy and               effective self. Journal of Counseling Psychology, 47, 283– 301. doi: 10.1037/0022               -0167.47.3.283

Lopez, F. G., Mitchell, P., & Gormley, B. (2002). Adult attachment and college student distress:               Test of a mediational model. Journal of Counseling Psychology, 49, 460–467. doi:               10.1037/0022-0167.49.4.460

Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move               to the level of representation. Monographs of Society for Research in Child Development,    50, 66-106. doi: 10.2307/3333827

Main, M., & Goldwyn, R. (1989). Interview-based adult attachment classifications: Related to               infant-mother and infant-father attachment. Unpublished manuscript, University of               California, Berkely, CA.

Mallinckrodt, B. (2000). Attachment, social competencies, social support, and interpersonal               process in psychotherapy. Psychotherapy Research, 10, 239–266. doi:               10.1093/ptr/10.3.239

Mallinckrodt, B., & Wei, M. (2005). Attachment, social competencies, social support, and               psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 52, 358–367. doi:               10.1037/0022-0167.52.3.358

Man, P. (1991). The influence of peers and parents on youth life satisfaction in Hong Kong. Social               Indicators Research, 24, 347–365. doi:https://doi.org/10.1007/BF00383734

Matthews, G., Derryberry, D., & Siegle, G. J. (2000). Personality and emotion: Cognitive science               perspectives. In S.E. Hampson (Ed.), Advances in personality psychology (Vol. 1), pp.               199-237. London: Routledge.

McAdams, D. (2001). The psychology of life stories. Review of General Psychology, 5, 100-122.               doi: 10.1037/1089-2680.5.2.100

McCormick, C. B., & Kennedy, J. H. (1994). Parent-child attachment working models and               selfesteem in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 23, 1-18. doi:               10.1007/BF01537139

McKay, M. T., Cole, J. C., Percy, A., Worrell, F. C., & Mello, Z. R. (2015). Reliability and factorial               validity  of adolescent time Inventory–Time attitude (ATI-TA) scores in Scottish and               Northern Irish    adolescents. Personality and Individual Differences, 86, 412–416.               doi:10.1016/j.paid.2015.06.040

Meeus, W. H. J., Oosterwegel, A., & Vollebergh, W. A. M. (2002). Parental and peer attachment               and identity development in adolescence. Journal of Adolescence, 25, 93-106. doi:               10.1006/jado.2001.0451

Mello, Z. R., Worrell, F. C., & Bhadare, R. (2008). Using circle figures indicating the past, the               present, and the future to predict academic achievement in adolescents. Poster               presented at the biennial meeting of the European Association for Research on               Adolescence, Turin, Italy.

Mello, Z. R., Worrell, F. C., & Buhl, M. (2008). The Adolescent Time Inventory – German. German               Institute for International Educational Research, University of Frankfurt/Main, and the               University of California, Berkeley. Retrieved from http://www.uccs.edu/zmello/ati.html

Mello, Z. R., Worrell, F. C., & Andretta, J. R. (2009). Variation in how frequently adolescents think               about the past, the present, and the future in relation to academic achievement. Diskurs               Kindheits- un Jungendforschung, 2, 173-183. doi: 10.1016/j.appdev.2008.12.029

Mello, Z. R., Finan, L. J., & Worrell, F. C. (2013). Introducing an instrument to assess time               orientation and time relation in adolescents. Journal of Adolescence, 36, 551-563. doi:               10.1016/j.adolescence.2013.03.005

Mello, Z. R., Rashid, K., Worrell, F. C., & Fathi, F. (2014). Validating Adolescent Time Attitude               scores (ATAS) in a sample of Iranian adolescents. Poster presented at the 2nd               International Conference on Time Perspective, Warsaw, Poland.

Mello, Z. R., Worrell, F. C. (2015). The past, the present, and the future: A conceptual model of               time perspective in adolescence. In M. Stolarski, N. Fieulaine & W. van Beek (Eds.), Time               Perspective Theory; Review, research and application (pp 115-129). New York, NJ:               Springer. doi: 10.1007/978-3-319-07368-2_7

Mello, Z. R., Worrell, F. C. (2016). The Adolescent Time Inventory: Technical manual.               Unpublished manuscript, San Francisco State University & University of California,               Berkely.

Mikulincer, M., & Florian, V. (1998). The relationship between adultattachment styles and               emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simpson & W. S. Rholes               (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 143–165). New York: Guilford               Press.

Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The               dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies.               Motivation and Emotion, 27, 77–102. doi:10.1023/A:1024515519160

Millings, A., Walsh, J., Hepper, E. G., & O’Brien, M. (2013). Good partner, good parent:               Responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style.               Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 170-180.               doi:10.1177/0146167212468333

Molinari, L., Speltini, G., Passini, S., & Carelli, M. G. (2016). Time perspective in adolescents and               young adults: Enjoying the present and trusting in a better future. Time & Society, 25,               594-612. doi: 10.1177/0961463X15587833

Moretti, M. M., & Peled, M. (2004). Adolescent-parent attachment: Bonds that support healthy               development. Paediatrics & Child Health, 9, 551-555. doi: 10.1093/pch/9.8.551

Nelson, L. J., Padilla-Walker, L. M., Christensen, K. J., Evans, C. A., & Carroll, J. S. (2011). Parenting               in emerging adulthood: an examination of parenting clusters and correlates. Journal of               Youth an Adolescence, 40, 730–743. doi:10.1007/s10964-010-9584-8

Nyhus, E. K., & Webley, P. (2013). The relationship between parenting and the economic               orientation         and behavior of Norwegian adolescents. The Journal of Genetic               Psychology: Research and            Theory on Human Development, 174, 620-641. doi:               10.1080/00221325.2012.754398

Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel test: An interactive               calculation tool for mediation tests.

Robinson, M. D., & Sedikides, C. (2009). Traits and the self: Toward an integration. In P. J. Corr               & G. Matthews (Eds.), The Cambridge handbook of personality psychology (pp. 457               472). New York, NY, US: Cambridge University Press. doi:               10.1017/CBO9780511596544.029

Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch & B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and               categorization (pp. 27-48). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications               of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219 – 247. doi:               10.1037//0278-6133.4.3.219

Seginer, R., Vermulst, A., & Shoyer, S. (2004). The indirect link between perceived parenting and               adolescent future orientation: A multiple step model. International Journal of Behavioral          Development, 28, 365–378. doi:10.1080/01650250444000081

Sentse, M. (2010). Bridging contexts: The interplay between family, child, and peers in               explaining problem behavior in early adolescence (Doctoral dissertation, University of               Groningen, The Netherlands). Retrieved from https://www.rug.nl/research/portal/               publications/bridging-contexts-the-interplay-between-family-child-and-peers-in               explaining-problem-behavior-in-early-adolescence(1cd4d3b1-f84d-4c67-               b1631c58a7212dc3).html

Shaver, P. R., & Hazan, C. (1989). Being lonely, falling in love: Perspectives from attachment               theory. In M. Hojat & R. Crandall (Eds.), Loneliness: Theory, research, and applications               (pp. 105–124). Newbury Park, CA: Sage

Shumaker, D. M., Deutsch, R. M., & Brenninkmeyer, L. (2009). How do I connect? Attachment               issues    in adolescence. Journal of Child Custody, 6, 91-112. doi:               10.1080/15379410902894866

Simpson, J. A. (1990). The influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of               Personality and Social Psychology, 59, 971–980. doi: 10.1037/0022-3514.59.5.971

Smetana, J. G. (1995). Parenting styles and conceptions of parental authority during               adolescence. Child Development, 66, 299–316. doi:10.1111/j.1467-               8624.1995.tb00872.x

Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996).               Development and validation of the State Hope Scale. Journal of Personality and Social               Psychology, 70, 321–335. doi:10.1037/0022-3514.70.2.321

Sroufe, L. A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development,    48, 1184-1199. doi: 10.2307/1128475

Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E., & Collins, W. A. (2005). The development of the person:               The Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood. New York: Guilford.

Stein, H., Jacobs, N. J., Ferguson, K. S., Allen, J. G., & Fonagy, P. (1998). What do adult attachment               scales measure? Bulletin of the Menninger Clinic, 62, 33–82.

Stolarski, M., Fieulaine, N., & van Beek, W. (2015). Time perspective theory: Review, research               and application. Essays in honor of Philip G. Zimbardo. New York: Springer.

Stolarski, M., Wiberg, M., & Osin, E. (2015). Assessing temporal harmony: The issue of a balanced             time perspective. In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (Eds.), Time perspective         theory: Review, research and application, Essays in honor of Philip G. Zimbardo (pp.        57-71). Cham, Switzerland: Springer International. doi: 10.1007/978-3-319-07368-2_3

Teahan, J. E. (1957). Future time perspective, optimism, and academic achievement. Journal of               Abnormal and Social Psychology, 57, 379-380. doi: 10.1037/h0042296

Thorne, A., & Nam, V. (2009). The storied construction of personality. In P. Corr & G. Matthews               (Eds.), Cambridge handbook of personality (pp. 491-505). Cambridge, UK: Cambridge               University Press.

Van Ijzendoorn, M. H., Kranenbrug, M. J., Zwart-Woudstra, H. A., van Busschbach, A. M., &               Lambermon, M. W. E. (1991). Gehechtheid over meer generaties: De gehechtheid van               de ouder, de gehechtheid van het kind en diens sociaal-emotionele ontwikkeling. Kind               en Adolescent, 12, 87-97.

Van Ijzendoorn, M. H. (1993). Associations between adult attachment representation and               parent-child attachment, parental responsiveness, and clinical Status: A meta-analysis               on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Ongepubliceerd               manuscript, Rijksuniversiteit Leiden, Centrum voor Gezinsstudies, Leiden.

Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (1994). Intergenerationele overdracht van               gehechtheid. Kind en Adolescent, 15, 1-24.

Van Ijzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (1997) Intergenerational transmission of               attachment: A move to the contextual level. Attachment and psychopathology. New               York, NY, US: Guilford Press.

Van Ijzendoorn, M. H. (1994). Gehechtheid van ouders en kinderen. Intergenerationele               overdracht van gehechtheid in theorie, (klinisch) onderzoek en gevalbeschrijvingen.               Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Ryzin, M. J., & Leve, L. D. (2012). Validity evidence for the Security Scale as a measure of               perceived attachment security in adolescence. Journal of Adolescence, 35, 425-431. doi:               10.1016/j.adolescence.2011.07.014

Waters, H. S., & Waters, E. (2006). The attachment working models concept: Among other               things, we build script like representations of secure base experiences. Attachment &               Human Development, 8, 185-197. doi:10.1080/ 14616730600856016

Wei, M., Heppner, P. P., & Mallinckrodt, B. (2003). Perceived coping as a mediator between               attachment and psychological distress: A structural equation modeling approach.               Journal of Counseling Psychology, 50, 438– 447. doi: 10.1037/0022-0167.50.4.438

Wei, M., Mallinckrodt, B., Russell, D. W., & Abraham, T. W. (2004). Maladaptive perfectionism               as a mediator and moderator between attachment and negative mood. Journal of               Counseling Psychology, 51, 201– 212. doi: 10.1037/0022-0167.51.2.201

Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B., & Zakalik, R. A. (2004). Cultural equivalence of adult               attachment across four ethnic groups: Factor structure, structural means, and               associations with negative mood. Journal of Counseling Psychology, 51, 408–417. doi:               10.1037/0022-0167.51.4.408

Wei, M., Heppner, P. P., Russell, D. W., & Young, S. K. (2006). Maladaptive perfectionism and               ineffective coping as mediators between attachment and subsequent depression: A               prospective analysis. Journal of Counseling Psychology, 53, 67–79. doi:10.1037/0022               -0167.53.1.67

Wei, M., Russell, D. W., Mallinckrodt, B., & Vogel, D. L. (2007). The Experiences in Close               Relationships     scale (ECR) – Short Form: Reliability, validity, and factor structure.               Journal of Personality Assessment, 88, 187-204.

Westen, D., Nakash, O., Thomas, C., & Bradley, R. (2006). Clinical assessment of attachment               patterns and personality disorder in adolescents and adults. Journal of Consulting and               Clinical Psychology, 74, 1065-1085. doi:10.1037/0022-006X.74.6.1065

Wilkinson, R. B. (2004). The role of parental and peer attachment in psychological health and               self-esteem of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33, 479–493.               doi:https://doi.org/10.1023/B:JOYO.0000048063.59425.20

Worrell, F. C., & Hale, R. L. (2001). The relationship of hope in the future and perceived school               climate to school completion. School Psychology Quarterly, 16, 370-388. doi:               10.1521/scpq.16.4.370.19896

Worrell, F. C., & Mello, Z. R. (2007). Reliability and validity of Zimbardo Time Perspective               Inventory scores in academically talented adolescents. Educational and Psychological               Measurement, 67, 487-504. doi:10.1177/0013164406296985.

Worrell, F. C., Mello, Z. R., & Buhl, M. (2013). Introducing English and German versions of the               Adolescent Time Attitude Scale (ATAS). Assessment, 4, 496–510.               doi:10.1177/1073191110396202

Worrell, F. C., Mello, Z. R., & International Collaborators. (2015). Validating Adolescent Time               Inventory-Time Attitude scores in samples from eight, no ten countries. In Z. R.                  Mello and M. Buhl (Co-Chairs), International studies on time perspective: How thoughts               about the past, the present, and the future predict adolescent outcomes. Poster               Symposium presented at the biennial meeting of the Society for Research on Child               Development, Philadelphia, PA.

Wyman, P. A., Cowen, E. L., Work, W. C., Raoof, A., Gribble, P. A., Parker, G. R., & Wannon, M.               (1992). Interviews with children who experienced major life stress: Family and child               attributes that predict resilient outcomes. Journal of the American Academy of Child and               Adolescent Psychiatry, 31, 904 – 910. doi:10.1097/00004583-199209000-00019

Zakalik, R. A., & Wei, M. (2006). Adult attachment, perceived discrimination based on sexual               orientation, and depression in gay males. Journal of Counseling Psychology, 53, 302               313. doi:10.1037/0022-0167.53.3.302

Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present time perspective as a predictor of               risk driving. Personality and Individual Difference, 23, 1007-1023. doi:10.1016/S0191               -8869(97)00113-X

Zimbardo, P. G., & Boyd J. N. (1999). Putting time in perspective. A valid, reliable individual               differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271–1288. doi:               10.1037/0022-3514.77.6.1271

Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (2008). The time paradox: The new psychology of time that will               change your life. New York, NY: Simon and Schuster.

Download scriptie (1.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Wim Beyers