Redden bekende Vlamingen de toekomst van Vlaamse animatiefilms?

Cassandra & Lennerd
Vanderborght & Kevelaerts
  • Cassandra
    Vanderborght
  • Lennerd
    Kevelaerts

De Vlaamse taal valt niet meer weg te denken uit de filmindustrie, dat valt vooral op aan het stijgend aantal bewerkingen van animatiefilms waarbij vaak gewerkt wordt met bekende Vlamingen. Hier hangt uiteraard een (groot) prijskaartje aan vast. Maar geeft dit nu echt een meerwaarde aan de film en zal het de bekendheid van de film vergroten?

Bij de uitvoering van dit onderzoek werden drie perspectieven nader bekeken. Allereerst werd het perspectief van de doelgroep onderzocht. Hierbij werd de nadruk gelegd op het effect van bekende Vlaamse acteurs op de beleving, de bekendheid en de verkoop van animatiefilms. Onmiddellijk viel op dat bekende Vlaamse acteurs zeker een meerwaarde bieden aan de beleving van een animatiefilm. Het herkennen van stemmen zorgt ervoor dat de beleving vergroot. Het werken met bekende Vlamingen heeft ook rechtstreeks een invloed op de bekendheid van een animatiefilm. Promotiefilmpjes waarin bekende Vlamingen gebruikt zijn, worden vaker geliked en ontvangen meer reacties van het doelpubliek.

Daarna werd het perspectief van de acteurs onder de loep genomen en meerbepaald werd er gekeken naar endorsement (Het vermelden van de bedrijfsnaam of een ander merk als extra afzender op de verpakking of sociale media, met als doel extra vertrouwen te realiseren bij de consument). Bij endorsement werd meteen duidelijk dat dit door hen als de normaalste zaak beschouwd wordt. Mede doordat de lijn tussen reclame en sociale media vervaagt. Daarnaast zorgt het werken met bekende Vlaamse acteurs ook rechtstreeks voor meer persaandacht, wat de algemene bekendheid van de film ten goede komt.

“Voor mij is bekendheid heel belangrijk. Ervaring is dat ook maar ik ben ervan overtuigd dat met een goede regisseur en een goede technieker je daaraan kunt werken. Ik ben bereid om iets meer uren in de studio te betalen om die bekendheid te gebruiken.” ~ Maud Van de Velde (20th Century Fox)

Als laatste werd er dieper ingegaan op het perspectief van het productiehuis, hierbij was er zowel aandacht voor de marketingactiviteiten van een animatiefilm als voor de visie van de regisseurs. Door middel van diepte-interviews met beide partijen kon een beter beeld verkregen worden omtrent de activiteiten rond een animatiefilm. Deze interviews werden aangevuld met cijfermateriaal verkregen via 20th Century Fox. Aan de hand van dit cijfermateriaal kon geconcludeerd worden dat werken met een bekende Vlaamse cast een positieve invloed heeft op de omzet van een animatiefilm (dit kan oplopen tot een verschil van 1,5 miljoen euro). Toch blijft het belangrijk om te vermelden dat bij het werken met een bekende Vlaamse cast het steeds belangrijk blijft om een mooi geheel te creëren. Geen ervaring in dubbing mag er niet voor zorgen dat de animatiefilm van een mindere kwaliteit is.

“Ik werk het liefst met mensen die het vak kennen, die ervaring hebben en die daar goed in zijn. Dat vind ik het belangrijkste. Het feit dat ze daar aan namedropping doen met bekende Vlamingen vind ik totaal naast de kwestie. Men moet het vooral kunnen. Het is een vak apart, het is iets heel specifieks.” ~ Vic De Wachter (stemregisseur)

Kortom blijkt uit het onderzoek dat werken met bekende Vlaamse acteurs een invloed heeft op de bekendheid en de beleving van een animatiefilm. Hierbij is het belangrijk om in te zetten op: het creëren van een totaalbeleving, het werken met bekende Vlamingen die op het moment van de productie en de release een grote bekendheid kennen, het aanwakkeren van het nostalgische effect bij het doelpubliek en bovenal is het belangrijk dat er gezorgd wordt dat het totaalplaatje klopt. Wedden dat je volgende keer op een andere manier naar een animatiefilm gaat kijken. (knipoog)

Bibliografie

Bhasin, H. (sd). Celebrity endorsement. Opgehaald van Marketing91: https://www.marketing91.com/celebrity-endorsement/

Cambridge University Press. (sd). Meaning of 'dub' in English. Opgehaald van Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dub

Cambridge University Press. (sd). Meaning of 'life action' in English. Opgehaald van Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live-action

Dienst Bevolking - België. (2018, Juni 14). België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners. Opgehaald van Statbel - België in cijfers: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/belgie-telde-op-1-januari-2018-113760…

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley & Sons.

Joosten, D. (2018, Oktober 26). Het verschil tussen influencers en celebrity endorsers. Opgehaald van Marketingfacts: https://www.marketingfacts.nl/berichten/het-verschil-tussen-influencers…

Lemarque, C. (2017). Influencers: Wie zijn ze? Waar vind je hen? En hoe onsteken ze de vlam? Leuven: Lannoo Campus.

Multicopy. (sd). Influencers steeds belangrijker om jongeren te bereiken. Opgehaald van Multicopy: https://www.communicatietrends.nl/influencers-steeds-belangrijker-om-jo…

Option Media. (2017). Localization. Opgehaald van Option Media: http://www.optionmedia.tv/Option/content/Localization

Porteus, B. (2008, Mei 22). Endorsement Marketing: What it is. Opgehaald van An Eye on Endorsement Marketing: https://endorsementmarketing.wordpress.com/2008/05/22/endorsement-marke…

Schneider, D. (2019). Celebrity Endorsement Marketing – An Effective Way to Promote. Opgehaald van NinjaOutreach: https://ninjaoutreach.com/celebrity-endorsement-marketing/

van der Tweel, A. (2018, April 4). Celebrities in marketing: Hoe maak je dit succesvol? Opgehaald van Markethings.net: http://www.markethings.net/celebrity-endorsement/

Download scriptie (690.03 KB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Myriam De Wolf, Maud Van de Velde, Sabine Van Riel