TurningTables

Oyinlola
TaiwoVrijwilligerstoerisme in de zorg:  De wederzijdse perceptie van de lokale gezondheidsmedewerkers en de westerse gezondheidsmedewerkers.

 

Oyinlola Taiwo

 

Stel, je bent verpleegkundige in opleiding. Je droomt ervan om op stage te gaan in het buitenland. Je fantaseert dat je aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld kinderen gaat helpen. Je ziet jezelf al als verpleegkundige mensen ondersteuning bieden in omstandigheden die je hier niet gewoon bent. Dan is medisch vrijwilligerstoerisme misschien iets voor jou!

Durf jij de uitdaging aan?

Een andere kijk op medisch vrijwilligerswerk

Helaas is vrijwilligerstoerisme niet altijd rozengeur en maneschijn. Het fenomeen bestaat al jaren en heeft twee kanten. Het heeft weliswaar een heel positieve input, maar soms ook negatieve gevolgen. Veel vrijwilligers gaan naar lage-inkomenslanden met de bedoeling iets goeds te doen en met het idee ter plaatse een verschil te kunnen maken, maar ze zijn zich doorgaans niet bewust van de mogelijke negatieve gevolgen.

Als verpleegkundige is het belangrijk om over deze mogelijke negatieve gevolgen na te denken en ze trachten te voorkomen. Als onderzoeksvraag voor deze bachelorproef werd er gekozen om de wederzijdse percepties van de lokale- en de westerse gezondheidsmedewerkers te onderzoeken. Wat denken wij over hen, en vice versa.

Nieuwe inzichten en ondervindingen

De opmerkingen over medisch vrijwilligerstoerisme die aan bod komen zijn o.a. dat westerse vrijwilligers hun manier van werken niet of moeilijk kunnen aanpassen aan de manier van werken ter plaatse. Veel westerse vrijwilligers lijken te lijden aan het ‘witte redderscomplex’, een term die verwijst naar de manier waarop westerse mensen naar vreemde gebieden reizen met het idee dat ze complete gemeenschappen van alle problemen redden, zelfs problemen die ze zelf niet kennen.

De gastlanden zien het bezoek van de westerse vrijwilligers als een poging om de westerse visie op gezondheid(szorg) op te dringen aan de lokale omgeving wat wegens beperkte middelen niet altijd realiseerbaar is.  Het is daarom niet alleen belangrijk om de ‘wittereddersjas’ aan te trekken, maar ook rekening te houden met de noden van de mensen ter plaatse.

Hoe kunnen we deze percepties veranderen?

Het is belangrijk om vrijwilligers en stagiairs, alvorens ze naar het gastland vertrekken, bewust te maken van de percepties die de gastlanden hebben. En waar die percepties vandaan komen. Vrijwilligers moeten ook beseffen dat de locals een andere kijk hebben op wat de westerse vrijwilligers in het gastland komen doen.Het spel TurningTables, durf jij de uitdaging aan?

TurningTables betekent letterlijk ‘de rollen omdraaien’. Ga de uitdaging aan om vrijwilligerstoerisme eens vanuit het oogpunt van de locals te bekijken.

Voor het praktijkgedeelte van de bachelorproef werkten we een educatief spel uit, waarin stagiairs en kandidaat-vrijwilligers aan de hand van leuke en uitdagende vragen meer bewustzijn wordt bijgebracht. Vragen over algemene kennis i.v.m. vrijwilligerstoerisme en vragen die specifiek ingaan op de taal en cultuur en op verpleegkunde. TurningTables brengt ook een aantal ethische stellingen naar voor waarin de 4 spelers hun eigen mening naar voren brengen en hierover discussiëren. Door met elkaar in debat te treden en de verschillende stellingen en gedachten van de locals te bespreken, leer je wat de percepties van de gastgemeenschappen zijn en hoe je eventueel jouw eigen percepties en verwachtingen kan bijschaven.Het educatief spel zet in op een aantal sleutelcompetenties van de verpleegkundige, zoals rekening houden met de behoeften, gevoelens en de eigenheid van de zorgvrager en zijn culturele diversiteit, het stellen van prioritaire en haalbare doelen en zich kunnen aanpassen aan nieuwe en wisselende omstandigheden.

Ik ben ervan overtuigd dat jij na het lezen van mijn bachelorproef al een heel stuk op weg bent om jouw medische stage in het buitenland bewuster tegemoet te gaan.

Ik spreek uit ondervinding, het is een unieke ervaring en een intense beleving.Laat je, samen met vrienden, meeslepen door het spel TurningTables en bereidt jullie voor op jullie buitenlands avontuur.

 

image 462

image 460                

image 464

image 465

image 466

 

Foto: het spel TurningTables

 

 

Bibliografie

 

Allen, R. (2001). The globalization of white supremacy: Toward a critcal discourse on the racialization. Educational theory, pp. 467-485.

Andersen, E., Ryberg, I. (2015). Sustainability in Voluntourism Organisations.Linnaeus University Sweden.

Anderson, A. (2013). Teach for America and the dangers of deficit thinking. Critical Education.

Angell, M. (1997). The Ethics of Clinical Research in the Third World. New England Journal of Medicine, 337(12), 847-849.

Anson, C., Pfeifer, G. (2013). A critique of humanitarian reason: agency, power and privilege. Journal of Global Ethics, pp. 49-63.

Battat, R., Seidman, G., Chadi, N., Chanda,M., Nehme,J., Hulme, J., …, Brewer,T. (2010). Global health competencies and approaches in medical education: A literature review. BMC Medical Education, 10,94.

Beishuizen, M., & Bregman, T. (2015). A life changing experience? Het perspectief van vrijwilligers en lokale betrokkenen vrijwilligerstoerisme in Quetzaltenango. Geraadpleegd op 22 maart, 2019, van https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/323796/Beishuizen%2C…

Bell, K. (2013). Raising Africa? Celebrity and the rhetoric of white saviour. Journal of Multidisciplinary International Studies, pp. 1-15.

Bendell, J. (2006). Debating NGO accountability. United Nations. Newyork and Geneva.

Benson, A., Seibert, N. (2009). Volunteer tourism: motivations of German participants in South Africa. Annals of Leisure Research, pp. 295-314.

Berry, N. (2014). Did we do good? NGOs, conflicts of interest and the evaluation of short-term medical missions in Soholá, Guatemala. Social Science & Medicine, pp. 344-351.

Brown, S. (2008). Travelling with a purpose: Understanding the motives and benefits of volunteer vacationers. Current Issues in Tourism, pp. 479-96.

Burns, D., Reid, J., Toncar, M., Fawcett, J., Anderson, C. (2006). Motivations to volunteer: The role of altruism. International Review on Public and Non Profit Marketing, pp. 79-91.

Cáceres Di lorio, M. (2006). Social tourism in Honduras. Geraadpleegs op 5 Juli, 2019, van http://www.projecthonduras.com/writings/social_tourism.pdf

Carr-Catzel, J. (2017). How Voluntourism Can Have a Negative Impact on Communities. Geraadpleegd op 19 feb, 2019, van https://soulfulconcepts.com/index.php/2017/04/07/voluntourisms-negative…

Chen, L.J., Chen, J. (2011). The motivations and expectations of international volunteer tourists: A case study of 'Chinese Village Traditions'. Tourism Management.

Clary, E.G., Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations. Current Directions in Psychological Science, pp. 159-9.

Cody, W. (2003). Paternalism in nursing and Healthcare: Central Issues and their relation to theory. Nursing Science Quarterly, pp. 288-96.

Cole, T. (2012). The white savior industrial complex. The Atlantic. Retrieved from http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-white-savi…

De Greef , R. (2014). Vrijwilligerswerk is een industrie geworden. Voluntourism, heet dat. NRC.NL. Geraadpleegd op 3 april, 2019, van https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/31/vrijwilligerswerk-is-een-industrie…

De Groot, I. (2015). 'Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden is lang niet altijd zo positief'. Het Parool. Geraadpleegd op 20 maart, 2019, van https://www.parool.nl/opinie/-vrijwilligerswerk-in-ontwikkelingslanden-…

DeCamp, M., Rodriguez, J., Hecht, S., Barry, M., Sugarman, J. (2013). An ethics curriculum for short-term global health trainees. Globalization and Health, 9:5.

Devereux, P. (2008). International volunteering for development and sustainability: Outdated paternalism or a radical respons to globilisation? Development in Practice, pp. 357-70.

Encyclo.nl. (sd). Geraadpleegd op 13 april, 2019, van https://www.encyclo.nl/begrip/voluntoerisme

Fox, M. (2009). Give a heart to Africa. Geraadpleegd op 8 mei, 2019, van www.giveahearttoafrica.org

Franken, M. (2014). Er is zeker wat mis met al die westerse vrijwilligers. Trouw.nl.  Geraadpleegd op 27 maart, 2019, van https://www.trouw.nl/home/er-is-zeker-wat-mis-met-al-die-westerse-vrijw…

Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed.New York: Herder and Herder.

Green, T., Green, H., Schndlyn, J., Kestler, A. (2009). Perceptions of short term medical volunteer work: A qualitative study in Guatemala. Globalization and Health.

Gronemeyer, M. (2010). Helping. The development dictionairy: A guide to knowledge as power, pp. 55-73.

Guttentag, D. (2009). ‘The possible negative impacts of volunteer tourism’. International Journal of Tourism Research, pp. 537-551.

Hammersley, L. (2014). Volunteer Tourism: Building Effective Relationships of Understanding. Journal of Sustainable Tourism, pp. 855-873.

Hemelaar, S. (2010, oktober 26). De vrijwilliger als nutteloze toerist. Geraadpleegd op 30 maart, 2019, van NRC.NL: https://www.nrc.nl/nieuws/2010/10/26/de-vrijwilliger-als-nutteloze-toer…

Holland, T., & Horne-Douma, A. (2010). First, Do no Harm. Geraadpleegd op 6 juli, 2019, van http://www.dnhfoundation.org.

Hollos, D., Blome, C. Foerstl, K. (2012). Does Sustainable Supplier Cooperation Affect Performance? Examining Implications for the Triple Bottom Line. International Journal of Production Research, pp. 2968-2986.

Human Appeal. (2016). Geraadpleegd op 22 Juli, 2019, van https://www.humanappeal.org.uk

Illich, I. (1968). To hell with good intentions.Geraadpleegd op 6 juli, 2019 van http://www.swaraj.org/illich_hell.htm

Kraeker, C., Shandler,C.E. (2013). "We learn from them, they learn from us":Global Health Experiences and host perceptions of Visiting Health Care Professionals. Academic Medicine.

Laleman, G., Kegels, G., Marchal, B., Van de Roost, D., Bogaert, I. Van Damme, W. (2007). The contribution of international health volunteers to the health workforce in sub-Saharan Africa. Human Resources for Health, 5-19.

Langowski, M.K., Iltis, A.S. (2011). Global Health Needs and the Short-Term Medical Volunteer: Ethical Considerations. HEC Forum, 23(2): 71-78. 

Lasker, J. (2016). Hoping to help: the promisses and pitfalls of global health volunteering.Ithaca, New York: Cornell University Press.

Levi, A. (1994). The ethics of nursing student international clinical experiences. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 38 (1), 94-99.

Lewis, D. (2006). Globalisation and International service: A development perspective. Voluntary Action, pp. 13-25.

Li, J. (2018, februari 11). The Struggle is Real: the West and the White Savior Complex. Geraadpleegd op 07 maart, 2019, van www.hwpanorama.com/features/2018/8/11/the-struggle-is-real-the-west-and…

Lo, A.S., Lee, C.Y.S. (2011). Motivations and perceived value of volunteer tourists from Hong Kong. Tourism Management, pp. 326-34.

Lough, B. (2013). International Volunteering from the United States between 2004 and 2012. Research brief. CSD Publication no. 13-14.

Marsh, J. (2018, 1 17). The Pros and Cons of Voluntourism.Geraadpleegd op 30 maart, 2019, van https://www.passporthealthusa.com/2018/01/the-pros-and-cons-of-voluntou…

McGehee, N. (2012). Oppression, emancipation and volunteer tourism: Research propositions. Annals of Tourism Research, pp. 84-107.

Mcgehee, N.G, Andereck, K. (2008). 'Pettin' the critters': Exploring the complex relationship between volunteers and the voluntoured in McDowell County West Virginia,USA and Tijauna, Mexico. Journeys of Discovery in Volunteer Tourism: International Case Study and Perspectives CABI, pp. 12-24.

McGehee, N.G., Santos, C.A. (2005). Social change, discours and volunteer tourism. Annals of Tourism Research, pp. 760-79.

McIntosh, A.J., Zahra, A. (2007). A cultural Encounter through volunteer tourism: towards the ideals of sustainable tourism? Journal of sustainable tourism, pp. 541-556.

McLennan, S. (2005). An Exploration of the role of short-term medical missions and healthcare provision in Honduras. Geraadpleegd op 8 juli, 2019 van https://mro.massey.ac.nz/handle/10179/2833

McLennan, S. (2014). Medical voluntourism in Honduras: 'Helping' the poor? Progress in development studies, pp. 163-179. doi:10.1177/1464993413517789

Meier, D. (2010). Oppurtunies and improvisations: a pediactric surgeon's suggestions for succesfull short-term sugical volunteer work in resource-pour areas. World Journal of Surgery, 34(5), 941-46.

Montgomery, L. (1993). Short-term medical missions: Enchancing or eroding health? Missiology 21, pp. 333-41.

Mowforth, M., Munt, I. (2003). Tourism and sustainability: new tourism in the third world.London: Routledge.

Mustonen, P. (2005). Volunteer tourism: postmodern pilgrimage ? Journal of Tourism and Cultural Change, pp. 160-77.

Mustonen, P. (2007). Volunteer tourism - Altruism or mere tourism? Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, pp. 37-41.

Noll, D., Scott, A. (2006). Geraadpleegd op 22 Juni van Uncornered Market: www.uncorneredmarket.com

Oxford dictionary. (sd). Geraadpleegd op 17 februari, 2019, van http://en.oxforddictionaries.com

Pinto, A.D., Upshur, R.E.G. (2009). Global Health Ethics for Students. Developing World Bioethics, 9, 1-10.

Raymond, E.M., Hall, C.M. (2008). The develpment of cross-cultural (miss)understanding though volunteer tourism. Journal of Sustainable Tourism, pp. 530-43.

Rees, C. (2005). Thinking about children’s attachment. Archives of Disease in Childhood, 90, 1058-1065. doi:10.1136/adc.2004.068650

Roberts, T. (2004). Are western volunteers reproducing and reconstructing the legacy of colonialism in Ghana? An analysis of the experiences of returned voluneers. Niet gepubliceerde master thesis, University of Manchester, UK.

Rozier, M.D., Lasker, J.N., Compton, B. (2017, Jan 10). Short-term volunteer health trips: alingning host comunity prefrences and organizer practices.Global Health Action, 10(1): 1267957. doi:10.1080/16549716.2017.1267957

Saarinen, J. (2014). Critical Sustainability: Setting the Limits to Growth and Responsibility in Tourism. Sustainability, pp. 1-17.

Save the world. (sd). Geraadpleegd op 17 februari, 2019, van https://servetheworldtoday.com/about-serve-the-world-today/

Scheyvens, R. (2011). Tourism and poverty. London: Routledge.

Scott, A. (2018). Geraadpleegd op 10 maart, 2019, van https://uncorneredmarket.com/volunteering-voluntourism-good-bad-and-que…

Scott, J. (1990).Domination and the arts of resistance: hidden transcripts. New Haven: Tale University Press.

Shryock, A. (2012). Breaking hospitality apart: bad hosts, bad guests and the problem of sovereignty. JR Anthropol Institute(18), pp. 20-33.

Simpson, K. (2004). 'Doing development': The gap year, volunteer-tourist and a popular practice of development. Journal of Internationa Development, pp. 681-92.

Sin, H. (2009). Volunteer tourism - 'Involve me and I will learn'? Annals of Tourism Research, pp. 480-501.

Sin, H. (2010). Who are we responsible to ? Locals' tales of volunteer tourism. Geoforum, pp. 983-992.

Stoddard, J.E., Pollard, C.E., Evans, M.R. (2012). The Triple Bottom Line: A Framework for Sustainable Tourism Development. International Journal of Hospitality & Tourism, pp. 233-258.

Straubhaar, R. (2015). The stark reality of the 'white savior' complex and the need for critical consciousness: a document analysis ot the early journals of a Freirean educator. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 45(3), 381-400.

UNWTO. (2014). Geraadpleegd op 16 juli 2019 van http://step.unwto.org/content/background-and-objectives [2014-11-16] 

van de Kamp, J. (2017). Behind the smiles: Relationships and power dynamics between short-term westerners.Amsterdam: University of Amsterdam.

Van Engan, J. (2000). Short term missions: Are they worth the cost? The Outer Side.

Van Ijzendoorn, R. (2014). Geen vrijwilligers in weeshuizen. NVO Bulletin(5), 12.

Vera, H., Feagin, J.R. (2004). The study of racist events. In Researching race and racism (pp. 78-89). London: Routledge .

Vossen, M. (2011). Eerste hulp bij ontwikkelingswerk.Tilburg: Wereldpodium.

Wallace, L. (2012). Does Pre-Medical 'Voluntourism' Improve rhe Heath of Communities Abroad. Reserach Gate.

Ward, C., Bochner, S., Furnham, A. (2001). The psychology of culture schock.East Sussex: Routledge.

Wearing, S. (2001). Volunteer tourism : Experiences that make a difference. CABIPublishing: Wallingfort.

Wearing, S., McGehee, N.G. (2013). Volunteer tourism: a review. Tourism Managment, pp. 120-130.

Woosnam, K.M., Lee, Y.J. (2011). Applying Social Distance to Voluntourism Research. Annals of Tourism Research, pp. 309-313.

Yeung, A. (2004). The octagon model of volunteer motivation: Results of phenomenological analysis. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, pp. 21-46.

 

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Kathleen Stifkens