Een spelkoffer voor Inclusief Onderwijs!

myrte
van der straeten
  • Evelyn
    De Boeck

Een spelkoffer voor Inclusief Onderwijs!

Het M-decreet is een veelbesproken onderwerp. Momenteel zijn er nog vaak te weinig extra middelen toegeschreven aan het onderwijs en is de deskundigheid van de leerkrachten nog niet overal voldoende groot. Momenteel zitten de praktische zaken van dit decreet nog in een ontwikkelingsfase. Er is al veel onderzoek gedaan naar de werking van het  M-decreet maar nog te weinig naar de bevinding van de leerlingen zelf.

Daarom is er in deze bachelorproef onderzoek gedaan naar de houding van leerlingen lager onderwijs ten opzichte van klasgenoten met een beperking die ondersteund worden door een ondersteuningsteam.

De onderzoekers hebben een enquête opgesteld voor alle leerkrachten van het lager onderwijs, hierbij werden er 65 enquêtes ingevuld. Aan de hand van deze enquêtes heeft men hun perspectief omtrent het M-decreet verkregen en hebben de onderzoekers hieruit kunnen afleiden aan welke materialen er nood is binnen het onderwijs. Daarnaast hebben de onderzoekers leerlingen van het lager onderwijs met en zonder beperking geobserveerd op basis van hun gedrag en sociale contacten binnen het klasgebeuren. Deze observaties hebben we gelinkt aan een bestaande observatielijst die we hebben aangepast aan ons eigen onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelden de onderzoekers een tool die de sociale en emotionele ontwikkeling bevordert en de klassfeer optimaliseert. Deze tool is een spelkoffer met zes verschillende opdrachten met elk een eigen doelstelling. Deze doelstellingen zijn: sfeer in de klascontext optimaliseren, zelfstandigheid en zelfvertrouwen stimuleren, sociale vaardigheid en inlevingsvermogen verbeteren en leren omgaan met gevoelens. Deze spelkoffer kan gebruikt worden door de drie verschillende graden binnen het lager onderwijs. De observatielijst en de interpretatielijst zijn ontwikkeld als hulpmiddelen die door de leerkrachten en het CLB kunnen aangewend worden bij observaties binnen de klascontext.

 

Geschreven door: De Boeck Evelyn en Myrte Van der Straeten

 

Bibliografie

(sd). Opgehaald van http://tspoor.weebly.com/uploads/1/2/6/1/12614089/concrete_uitwerking_v…

(sd). Opgehaald van http://www.zwaneven.be/downloads/brede_zorg.pdf

Alexandria. (2019). Social Development in Children. Opgehaald van SCAN of Northern Virginia: https://www.scanva.org/support-for-parents/parent-resource-center-2/soc…

Antwerpen, S. C. (Regisseur). (2017). Wat is het CLB? (ouders) [Film].

Bastiaensen, H. (2015). Onderwijs en maatschappij. Opgehaald van Karel de Grote Hogeschool: https://www.krantenmaker.be/app/api/?c=preview&id=2955

Binnen welke fase van het zorgcontinuüm passen welke maatregelen? (sd). Opgehaald van Prodia: http://prodiagnostiek.be/?q=binnen-welke-fase-van-het-zorgcontinu%C3%BC…

Binnen welke fase van het zorgcontinuüm passen welke maatregelen? (2019). Opgehaald van Prodia: http://www.prodiagnostiek.be/?q=binnen-welke-fase-van-het-zorgcontinu%C…

Blomme, S. (2013). Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school: België, Nederland & Zweden doorgelicht. Opgehaald van Universiteitsbibliotheek Gent: https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002060593

Bogaerts, & Knaap, V. d. (2007). Begrippenlijst. Opgehaald van Kustveiligheid-e: http://kustveiligheid-e.wikidot.com/begrippenlijst

Boon, T. (2013). Hoofdstuk 4: Morele ontwikkeling. Opgehaald van Pressbooks: https://kindinontwikkeling.pressbooks.com/chapter/hoofdstuk-4/

Boon, T. (2013). Hoofdstuk 4: Morele ontwikkeling. Opgehaald van Kindinontwikkeling : https://kindinontwikkeling.pressbooks.com/chapter/hoofdstuk-4/

Brusseel, A. (2016, januari 20). Enquête voor leerkrachten. Opgehaald van openvld: https://www.openvld.be/library/1/files/5651_rapport_enqugte.pdf

Buitengewoon basisonderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/b…

Buitengewoon basisonderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/b…

BuKO type 6. (2019). Opgehaald van Onderwijskiezer: https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=12&…

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/centrum-…

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS). (2018). Opgehaald van UZBrussel: http://www.uzbrussel.be/u/view/nl/3684625-Centrum+voor+Ontwikkelingssto…

ckaddouri. (2017, juni 21). Opgehaald van wordpress: https://ckaddouri.wordpress.com/

CLB. (2019). BuKO type 4. Opgehaald van Onderwijskiezer: https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=10&…

Commissievergadering. (2017, september 28). Opgehaald van Vlaams Parlement: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/119051…

Competentieontwikkeling. (2018, juni 4). Opgehaald van Katholiek onderwijs. Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/competentieontwikkeling

Coopman, B., Desmyttere, A., Dobbels, M., Franquet, W., Inghelbrecht, V., Vandervee, R., & Van Rie, T. (2016, oktober). Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de centra voor leerlingenbegeleiding.

Coopman, B., Desmyttere, A., Dobbels, M., Franquet, W., Inghelbrecht, V., Vandervee, R., & Van Rie, T. (2016, oktober). Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de centra voor leerlingenbegeleiding. Opgehaald van Vlaamse overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Verkenn…

Dale, V. (sd). Van Dale . Utrecht/Antwerpen: Van Dale lexicografie.

Damman, C. (2017-2018). Sociale psychologie.

De Belie, E., & Van Hove, G. (2005). Ouderschap onder druk. Antwerpen: Garant.

De morele ontwikkeling van kinderen volgens Kohlberg. (sd). Opgehaald van mens en samenleving: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/168837-de-morele-ontwi…

De ontwikkeling van je schoolgaande kind stimuleren . (sd). Opgehaald van anababa: http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/stimuleren

(De rol van de leerkracht en de school). Opgehaald van Kenniscentrum kinder en-jeugdpsychiatrie: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/scholen/rol-leerkracht-school/

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (2014, maart 21). Opgehaald van https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html#H1066…

Decreet onderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254&n…

Dekkers, M. (2017, november 21). Zo begin je met yoga in de klas. Opgehaald van Onderwijs van morgen: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/zo-begin-yoga-klas/

Deviant gedrag. (2017, april 21). Opgehaald van ensie: https://www.ensie.nl/psychologie-en-sociologie/deviant-gedrag

Doorey, M. (2019, januari 13). Lawrence Kohlberg. Opgehaald van Encyclopedia Brittannica : https://www.britannica.com/biography/Lawrence-Kohlberg

Duthoy, L. (2016-2017). Tereinverkenning.

Editors, B. (2014, april 1). Erik H. Erikson Biography. Opgehaald van Biography : https://www.biography.com/people/erik-h-erikson-37751

Editors, B. (2019, januari 23). Jean Piaget Biography. Opgehaald van Biography: https://www.biography.com/people/jean-piaget-9439915

Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. (sd). Opgehaald van https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuw-o…

Erik Erikson Biography (1902-1994) . (2019, maart 9). Opgehaald van verywellmind : https://www.verywellmind.com/erik-erikson-biography-1902-1994-2795538

FAQ. (sd). Opgehaald van Katholiek onderwijs. Vlaanderen: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vraag-en-antwoord

Fase 0 - Brede basiszorg. (sd). Opgehaald van Prodia: http://www.prodiagnostiek.be/?q=fase-0-brede-basiszorg

Filip Morisse, E. D. (sd).

Foks-Appelman, T. (2014). Kinderen geven tekens. Eburon Uitgeverij B.V.

Gelijkekansencentrum, I. (sd). De toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap in België. Opgehaald van Unia: https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/handicap/het-verdrag-van-de…

Gent, S. (Regisseur). (2017). Wat is het CLB? (ouders) [Film].

Gewoon of buitengewoon onderwijs: wie beslist? (2016, april 15). Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/1254/gewoon-of-buitengewoon-onderwijs-wie-beslist/

gezin, S. v. (sd). De andere en ik: sociale vaardigheden bij kinderen. Opgehaald van SociaalEmotioneel: https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/sociale_vaardighed…

Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (2014). Handboek jeugdhulpverlening. Leuven: Acco.

Grietens, H., Vanderfaeillie, J., & Maes, B. (2014). Handboek Jeugdhulpverlening. Leuven: Acco.

Grote lijnen van het M-decreet. (sd). Opgehaald van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet

Het buitengewoon basisonderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: http://onderwijs.vlaanderen.be/het-buitengewoon-basisonderwijs

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/CLB_NL.p…

Het M-decreet: wat is het en wat zal er veranderen? (sd). Opgehaald van GO! ouders: http://www.go-ouders.be/het-m-decreet-wat-is-het-en-wat-zal-er-verander…

Horeweg, A. (sd). SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis. Opgehaald van pica: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/sel-…

Hulp bij leerproblemen en leerstoornissen. (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/hulp-bij…

Izard, & Harris. (1995).

Knaap, B. &. (sd). Deviant gedrag . Opgehaald van encyclo.nl : https://www.encyclo.nl/begrip/deviant%20gedrag

Kohlberg – gewetensontwikkeling. (2016). Opgehaald van conscire: https://www.conscire.nl/kohlberg-gewetensontwikkeling/

Leemans, L. (sd). 13 kritische vragen over het M-decreet. Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/

Leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar. (2017, augustus ). Opgehaald van Driestar onderwijsadvies: https://www.driestar-educatief.nl/medialibrary/Driestar/Advies-en-begel…

Leerplan Islam. (2012, mei 8). Opgehaald van SCRIBD: https://es.scribd.com/document/334778484/leerplan-islam

leerplanontwikkeling, n. e. (2013, Maart). SCOL Sociale Competentie. Opgehaald van Nederlands Jeugdinstituut : http://downloads.slo.nl/Documenten/analyse-doelen-jonge-kind-scol.pdf

Levensbeschouwing. (2017, juni 20). Opgehaald van wordpress: https://thijs207.wordpress.com/author/thijs207/

Levensfasen - Basisschoolkind. (sd). Opgehaald van encyclopedie medicinfo: https://encyclopedie.medicinfo.nl/levensfasen--basisschoolkind

Maes, D. (2016-2017). Ontwikkelingspscyhologie .

Maes, D. (2016-2017). Ontwikkelingspsychologie .

MCLeod, S. (2013). Kohlberg's Stages of Moral Development. Opgehaald van Simplypsychology : https://www.simplypsychology.org/kohlberg.html?fbclid=IwAR3JV2aCaZr-kz0…

M-decreet. (sd). Opgehaald van Gelijke kansen in Vlaanderen: http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Wetgeving/Vlaanderen/Mdecreet.aspx

M-decreet: 12 vragen over het nieuwe ondersteuningsmodel. (2017, oktober 19). Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/108504/m-decreet-12-vragen-ondersteuningsmodel/

M-decreet: wat is een ‘verslag van het CLB’? (2015, augustus 25). Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/7269/gewoon-buitengewoon-wie-beslist/

Meire, E. (2015-2016). De impact van het M-decreet op de jongere en zijn context. Wat betekent het M-decreet voor de leerling met een beperking, het gezin en de betrokkenen op school ? Elien Meire. Opgehaald van http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/thesis/bachelorproef_Eli…

Meta-evaluatie M-decreet . (2017, maart 20). Opgehaald van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Synthes…

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Jolien Verhasselt, J., & (Red.), &. C. (sd). Mentemo-spel en boek Emotionele ontwikkeling in verbinding. Opgehaald van Bol.com: https://www.bol.com/nl/p/mentemo-spel-boek-emotionele-ontwikkeling-in-v…

Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J., & Claes, C. (2016). Mentemo-spel en boek Emotionele ontwikkeling in verbinding . Garant - Uitgevers N.V. .

Naar het buitengewoon lager onderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-het-buitengewoon-lager-onderwijs

Ondersteuning leerlingen met zorg- en nood onder vuur. (2018, januari 18). De Tijd. Opgehaald van http://www.hildecrevits.be/nl/ondersteuning-leerlingen-met-zorg-nood-on…

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/onderste…

Ondersteuningsmodel . (sd). Opgehaald van GO! PRO: http://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/ondersteuningsmodel

Onderwijs, k. V. (2015, februari 13). Het ABC van het M-decreet - maatregelen specifieke onderwijsbehoeften. Opgehaald van Vlaandren is onderwijs & vorming: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-abc-van-het-m-decreet-maatregelen…

onderwijs, V. m. (2016, mei 19). 50 personeelsleden buitengewoon secundair onderwijs delen expertise in gewoon secundair onderwijs. Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/50-personeelsleden-buitengewoon-secu…

ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE LEERLINGENBEGELEIDING IN HET BASISONDERWIJS,HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING . (2017). Opgehaald van https://www.vlaanderen.be/fr/nbwa-news-message-document/document/090135…

Ontwikkeling basisschoolleeftijd (4-12 jaar). (sd). Opgehaald van Centrum Jeugd en Gezin: http://www.centrumjeugdengezin-maasland.nl/ontwikkeling-basisschoolleef…

Opdrachten van het CLB. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/opdrachten-van-het-clb

Opdrachten van het CLB. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/opdrachten-van-het-clb

Ouders over het M-decreet. (2017, juni 2). Opgehaald van KOOGO ouders maken mee school : https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/pers/pb-ouders-over-m-decr…

overheid, V. (2016). Redelijke aanpassingen. Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/redelijke-aanpassingen

overheid, V. (2017). Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-…

Overheid, V. (sd). M-decreet. Opgehaald van Gelijke kansen in Vlaanderen : http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Wetgeving/Vlaanderen/Mdecreet.aspx

Overheid.nl. (2016, Januari 21). Opgehaald van Uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20152016-35-15.html

parlement, V. (2018, februari 26). betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Vlaanderen, België. Opgehaald van http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1373436

Perceptie. (2010, september 25). Opgehaald van Ensie: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/perceptie

Peters, M. (2018). De ontwikkeling van je kind tussen 9 en 12 jaar. Opgehaald van anababa: http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-9-en-12-jaar

Petry, K., & Emmers, E. (2016, februari 3). Universal Design for Learning. Opgehaald van KU Leuven: https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/ns1617/mappptal28/…

Prodia. (2019). Fase 3 - Individueel Aangepast Curriculum. Opgehaald van Prodia mee(r) met diagnostiek: http://www.prodiagnostiek.be/?q=node/6

Redelijke aanpassingen. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs en vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/redelijke-aanpassingen

Resultaten enquête M-decreet: een overzicht. (sd). Opgehaald van DOCPLAYER: http://docplayer.nl/14166021-Resultaten-enquete-m-decreet-een-overzicht…

Ronsse, E. (2015, januari). Een blik op de emotionele ontwikkeling. Opgehaald van Autisme centraal: https://www.psysense.be/files/Emotionele_Ontwikkeling_bruikbaar_bij_Aut…

Ronsse, E. (sd). Een blik op de emotionele ontwikkeling. Opgehaald van psysense: http://www.psysense.be/files/Emotionele_Ontwikkeling_bruikbaar_bij_Auti…

Rosanna, P. (2010, 10 6). Erikson en de psycho-sociale ontwikkeling. Opgehaald van InfoNu: https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/61533-erikson-en-de-psycho-socia…

Samenwerkingsverbanden. (sd). Opgehaald van MVO Vlaanderen: https://www.mvovlaanderen.be/thema/samenwerkings%C2%ADverbanden

Santermans, M. (2015, april 4). 5 krachtlijnen van het M-decreet. Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/6916/6-krachtlijnen-m-decreet/

Scholen voor buitengewoon onderwijs krijgen vandaag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits informatie over het personeel dat ze volgend schooljaar in het gewoon onderwijs kunnen inzetten voor de begeleiding van leerlingen met specifieke zorgbehoe. (2017, juli 14). Opgehaald van http://www.hildecrevits.be/nl/duidelijkheid-voor-personeel-scholen-buit…

Sociaal-emotionele ontwikkeling. (sd). Opgehaald van opvoed informatie: Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling. (sd). Opgehaald van interactief-leren: http://www.interactief-leren.com/sociaal-emotionele-ontwikkeling-supers…

Social Development in Children. (sd). Opgehaald van Scanva: https://www.scanva.org/support-for-parents/parent-resource-center-2/soc…

Social Development in Children. (2014, september 4). Opgehaald van frolic: https://www.playatfrolic.com/vestibulum-quam-massa/

Sya (Regisseur). (sd). Wat is het CLB? (ouders) [Film].

Systematisch contact (medisch onderzoek) en vaccinaties. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzo…

Teambuilding Activiteiten Kinderen. (sd). Opgehaald van train je team: https://www.trainjeteam.nl/teambuilding-activiteiten-kinderen/

Unia. (2016, juni). Inclusief onderwijs in Vlaanderen. Opgehaald van Unia: https://www.unia.be/files/Documenten/Tussentijdse_analyse_inclusief_ond…

Unia. (sd). Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Opgehaald van Unia: https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/handicap/het-verdrag-van-de…

Van den Broeck, W. (2016, oktober). Analyse en aanbevelingen n.a.v. de eerste ervaringen met het M-decreet. Opgehaald van Vrije Universiteit Brussel: https://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Wim/M-decreet%20aanbevelingen…

Van den Broeck, W. (2016, Oktober). Analyse en aanbevelingen n.a.v. de eerste ervaringen met het M-decreet. Opgehaald van Vrije Universiteit Brussel: https://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Wim/M-decreet%20aanbevelingen…

van Hyfte, L., Borremans, F., & Schuermans, K. (2013, februari). STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen. Brussel. Opgehaald van http://www.go-ouders.be/sites/default/files/atoms/files/STICORDI%20-%20…

Van Nistelrooij, A. (2014). Sociale perceptie als insteek voor systeem brede organisatieverandering: veranderen volgens een sociaal-constructionistische strategie. Gedrag & Organisatie, 11.

Vandelanotte, P. (2017, mei 18). Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor. Opgehaald van GRIP kom op voor inclusie: https://www.gripvzw.be/nl/artikel/58/minister-crevits-stelt-nieuw-onder…

Vanhopplinus, I. (2017-2018). WELBEVINDEN BIJ HET CLB, ONDERZOCHT AAN DE HAND VAN HET JOB DEMANDS-RESOURCES MODEL. Opgehaald van https://www.vub.ac.be/sites/vub/files/nieuws/users/Cmorel/masterproefww…

Verluyten, E. (2014-2015). COÖRDINATIE-ONTWIKKELINGSSTOORNIS & . Opgehaald van SCRIBD: https://www.scribd.com/document/388185395/38596532

Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. (sd). Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verslag-voor-toegang-tot-het-buiteng…

Verstandelijke handicap. (2017). Opgehaald van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap : http://infowijzer.vaph.be/inhoudelijke-module/objectivering-handicap/di…

Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs. (sd). Brussel, België. Opgehaald van http://www.clblimburgnoordadite.be/kmsnieuw/kms/documents/OpdrachtenCLB…

Vlaanderen, O. (2018). Sticordi-maatregelen. Opgehaald van Participate: https://www.participate-autisme.be/go/nl/ondersteuning-zoeken/de-prakti…

Vorming, h. V. (2015, februari 13). Het ABC van het M-decreet - maatregelen specifieke onderwijsbehoeften. Opgehaald van Vlaanderen is onderwijs & vorming: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/het-abc-van-het-m-decreet-maatregelen…

Vorming, V. M. (2016, mei 23). 13 kritische vragen over het M-decreet. Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/

Vrijheid van onderwijs is geen vrijblijvendheid. (2017, juni 30). Opgehaald van http://www.hildecrevits.be/nl/vrijheid-van-onderwijs-geen-vrijblijvendh…

vzw, K. (2019). Over KOOGO. Opgehaald van KOOGO ouders maken mee school: https://www.koogo.be/

Wie kan een beroep doen op het VAPH? (sd). Opgehaald van Vlaams Agentschap voor personen met een handicap : https://www.vaph.be/wie-kan-een-beroep-doen-op-het-vaph

Zen•nen (zente; heeft gezent) . (sd). Opgehaald van Iedereenzent: https://www.iedereenzent.org/

Zorgcontinuüm. (sd). Opgehaald van Prodia mee(r) met diagnostiek : http://www.prodiagnostiek.be/

 

 

Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Koen Kelchtermans
Thema('s)