Nudging water as a healthy drink option by the use of social norms

Elise
Indesteege

Water als gezonde drankkeuze via sociale normering nudgen: Veldexperiment in een studentenrestaurant. In de moderne samenleving is een gezonde levensstijl van primordiaal belang. Smakelijke, maar minder gezonde maaltijden en snacks zijn populair en dit geldt eveneens voor minder gezonde gesuikerde frisdranken. Deze levensmiddelen maken echter deel uit van de dagelijkse voedingsgewoonten van veel mensen. Dit is een van de redenen waarom er wereldwijd sprake is van een toename van overgewicht en obesitas (WHO, 2019). Overheden zijn zich bewust van dit groeiende probleem en de invloed ervan op de kosten van de gezondheidszorg en de productiviteit. Ze keren stilaan het tij door mensen te informeren over een gezondere levensstijl en hen te sensibiliseren voor gezondere voedings- en drankpatronen. Overheden en openbare instellingen maken recent meer en meer gebruik van de motivatietechniek nudging om burgers een 'push ‘ of een subtiel ‘duwtje in de rug te geven' naar gezondere keuzes. Nudging is dus het subtiel bevorderen van de gewenste positieve keuze voor individuen, voor groepen en voor de samenleving als geheel zonder hierbij hun keuzevrijheid te beperken. Nudge interventies worden toegepast door gedragseconomen, marketeers, politici, maar ook door nationale en lokale overheden en dit voor verschillende doeleinden. In het restaurant van Alma Gasthuisberg werd een experimenteel onderzoek uitgevoerd om na te gaan of een beschrijvende en transparante sociale norm effectief kan worden gebruikt om de intentie van mensen om meer water te drinken te verhogen en of deze nudge hun waterconsumptie kan stimuleren. Aangezien water de enige gezonde drank is die onontbeerlijk is, lag de nadruk op de consumptie van water, maar het consumptiegedrag van suikerhoudende en light dranken werd tevens onderzocht. Het duwtje bestond uit een poster die een beschrijvende norm boodschap geeft, namelijk: "80% van de Vlamingen drinkt dagelijks voldoende water". De boodschap ging gepaard met een visueel aspect: een drinkwatertap met acht glazen water of vier waterflessen. Het onderzoek bestond uit drie fasen: een voormeting, interventieperiode waarin de nudge geafficheerd werd en een nameting. In elk fase werden 50 respondenten bevraagd, o.a. naar hun attitude ten aanzien van water en frisdranken, de redenen van hun drankvoorkeur, hun intentie om water te drinken en hun zelfgerapporteerde water- en/ of frisdrankconsumptie. Daarnaast werden in het restaurant metingen uitgevoerd van het totale drankverbruik tijdens de lunchperiode gedurende de drie condities op basis van manuele tellingen en aan de hand van de kassagegevens. 

Verschillende andere studies van nudge- interventies rapporteren gemengde resultaten, sommige eenvoudige interventies hebben een significant positief effect en worden later op veel andere plaatsen in de wereld toegepast, terwijl andere minder succesvol zijn. Ook deze interventie kon geen bewijs leveren van de effectiviteit van de interventie. Ondanks het feit dat de poster tijdens de nudge- interventie op verschillende strategische plaatsen geafficheerd werd en dit zowel digitaal als fysiek, bleek uit de zelfrapportering dat de visibiliteit te laag was om een significant effect te bekomen. Wel bevestigt de studie dat een positieve houding ten opzichte van drinkwater een goede voorspeller is voor de intentie om water te drinken. De gerapporteerde redenen waarom mensen water of frisdrank kiezen, kunnen overheden en bedrijven helpen bij het toepassen en ontwerpen van toekomstige nudges. Tenslotte bevestigde een bijkomende analyse dat een belangrijke reden voor de deelnemers om voor kraantjeswater te kiezen de minimale impact op het milieu is. 

Een belangrijke suggestie voor toekomstig onderzoek is dan ook dat er verder onderzoek nodig is om na te gaan hoe de visibiliteit van de boodschap verhoogd kan worden. Verder kunnen nudge- interventies best vooraf gegaan worden door mediacampagnes die zich richten op een positieve attitude ten aanzien van waterconsumptie en op een gecombineerde boodschap over gezondheid en ecologie. Indien deze boodschap herhaald wordt in een nudge- interventie die voldoende visibiliteit kan creëren, verhoogt de effectiviteit van de nudge. 

Trefwoorden: veldexperiment, gezondheidsgedrag, normatieve nudge, sociale descriptieve normen, waterinname, waterconsumptie, gedragseconomie

Bibliografie

Referenties

Ajzen, Icek, & Fishbein, Martin. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Asch, S. E. (1955). Opinions and Social Pressure. Scientific American, 193 (5), 31-5.

Ball, K., Jeffery, R. W., Abbott, G., McNaughton, S. A., & Crawford, D. (2010). Is healthy behavior contagious: associations of social norms with physical activity and healthy eating. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(1), 86.

Bammens, B. (2011). Rechtgezet: Bestaat het menselijk lichaam voor 80 procent uit water? KU

Leuven nieuws
: campuskrant.

Bearden, W. O., & Etzel, M. J. (1982). Reference group influence on product and brand purchase decisions. Journal of Consumer Research, 9(2), 183-194.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall.

Bohner, G., & Schülter, L.E. (2014). A room with a viewpoint revisited: Descriptive norms and hotel guests’ towel reuse behaviour. PloS one 9(8), e104086.

Bucher, T., Collins, C., Rollo, M.E., McCaffrey, T.A., Vlieger, N. de, Bend, D. van der, Truby, H., Perez-Cueto, F.J.A. (2016), Nudging consumers towards healthier choices: a systematic review of positional influences on food choice. British Journal of Nutrition, vol.115, p.2252-2263.

Carfora, V., Caso, D., Palumbo, F., & Conner, M. (2018). Promoting water intake. The persuasiveness of a messaging intervention based on anticipated negative affective reactions and self-monitoring. Appetite, 130, 236-246.Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Geraadpleegd via Centres for Disase Control and Prevention https://www.cdc.gov.

Cialdini, R. (2003). Crafting Normative Messages to Protect the Environment. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 105-109.

Chriss, J. (2015). Influence, Nudging, and Beyond. Society, 53(1), 89-96.

Cialdini, R. (2007). Influence: The psychology of persuasion (5th ed.). New York: Collins Business.

Cialdini, R. (2017). Pre-suasion: A revolutionary way to influence and persuade. London: Random House Books.

Cialdini, R.B, Reno, R.R., & Kallgrenn, C.A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 1015- 1026.

Cialidini, R. B., & Trost, M. R. (1998). “Social influence: Social norms, conformity, and compliance,”

in D. T. Gilbert, S. T. Fiske and G. Lindzey, editors, Handbook of Social Psychology (Vol. 2,

pp. 151–192). New York: McGraw-Hill.

29

Conner, Mceachan, Lawton, & Gardner. (2017). Applying the reasoned action approach to understanding health protection and health risk behaviors. Social Science & Medicine, 195, 140-148.

De Neve, J., Imbert, C., Luts, M., Spinnewijn, J., & Tsankova, T. (2019). How to Improve Tax

Compliance? Evidence from Population-wide Experiments in Belgium. IDEAS Working Paper Series

from RePEc
.

Deutsch, M., Gerard, H., & Hunt, J. Mcv. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(3), 629-636.

De Pelsmacker, Patrick, Geuens, Maggie, & Van den Bergh, Joeri.(2011). Marketingcommunicatie(4de ed.). Amsterdam: Pearson/Prentice Hall.

Durantini, M., Albarracın, D., Mitchell, A., Earl, A., & Gillette, J. (2006). Conceptualizing the Influence of Social Agents of Behavior Change: A Meta-Analysis of the Effectiveness of HIV-Prevention Interventionists for Different Groups. Psychological Bulletin, 132 (2), 212–248.

Eagly, A.H., & Chaiken, S. The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt, Brace, & Janovich. (1993); 794 pp. Reviewed by Christopher Leone, University of North Florida. (1995). Psychology and Marketing, 12(5), 459-466.

Elgaaied-Gambier, L., Monnot, E., & Reniou, F. (2018). Using descriptive norm appeals effectively to promote green behavior. Journal of Business Research: Elsevier, 82.

European Union. (2019). Geraadpleegd via European Union https://europa.eu/european-union/index_nl.

European Food Safety Authority. (2019). Geraadpleegd via European Food Safety Authority http://www.efsa.europa.eu/.

Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

Gebremariam, Mekdes K, Cristina Vaqué-Crusellas, Lene F Andersen, Marijn Stok, Marta Stelmach-Mardas, Johannes Brug, and Nanna Lien. (2017). Measurement of Availability and Accessibility of Food among Youth: A Systematic Review of Methodological Studies. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 14.1 (2017): 22. Web.

Grandjean, A., (2004). Water Requirements, Impinging Factors, and Recommended Intakes. World Health Organization.

Green, M., & Brock, Timothy C. (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.

Gunnlaugsson, B. (2014). Informed Nudges: The Effect of Pre- or Post-Informing About Motives and Mechanisms of Nudge Based Behavioral Interventions (Ongepubliceerd Eindwerk). Norwegian University of Life Sciences.

Halpern, D. (2015). Inside the nudge unit. How small changes can make a big difference. London: Penguin Random House UK.

30

Hong, S., & Faedda, S. (1996). Refinement of the Hong Psychological Reactance Scale. Educational and Psychological Measurement, 56(1), 173-182.

Hansen, P.G., & Jeperson, A.M. (2013). Nudge and the manipulation of choice: A framework for the responsible use of the nudge approach to behaviour change in public policy. Eur.J.RiskReg.,3,3-28.

Hawkins, (2011). Packaging water: plastic bottles as market and public devices. Economy and Society, vol. 40, no. 4, pp. 534-52.

House of Lords. (2011). Behaviour Change. Londen: The Stationery Office Limited.

Hu, F. B. Resolved: There Is Sufficient Scientific Evidence That Decreasing Sugar-sweetened Beverage Consumption Will Reduce the Prevalence of Obesity and Obesity-related Diseases. Obesity Reviews 14.8 (2013): 606-19. Web.

Kahneman, D. (2012). Thinking, fast and slow. London: Penguin.

Kahneman, D. (2018). Ons Feilbare Denken. London: Penguin.

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications. New York: The Free Press.

Keller, C., Markert, F., & Bucher, T. (2015). Nudging product choices: The effect of position

change on snackbar choice. Food quality and preference. 41, 41-43.

Kelman HC. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of Conflict Resolution. 1958;2 (1) :51-60.

Kist van Holthe, J.E. (2015). What is the best strategy to promote water consumption in children? DOI: 10.1136/archdischild-2015-309726.

Lahlou, S., Boesen-Mariani, S., Franks, B., & Guelinckx, I. (2015). Increasing Water Intake of Children and Parents in the Family Setting: A Randomized, Controlled Intervention Using Installation Theory. Journals of Nutrition and Metabolism, 66(3), 26-30.

Lehner, Mont, & Heiskanen. (2016). Nudging – A promising tool for sustainable consumption behaviour? Journal of Cleaner Production, 134(PA), 166-177.

Lally, P., Bartle, N., & Wardle, J. (2011). Social norms and diet in adolescents. Appetite, 57, 623–627.

Lapage, N. (2011). Waar of niet waar? Water, waters, welke zijn de verschillen? Over natuurlijk mineraalwater en bronwater. VIWF.

Larimer, M. E., & Neighbors, C. (2003). Normative misperception and the impact of descriptive and injunctive norms on college student gambling. Psychology of Addictive Behaviors, 17(3), 235-243.

Vereecken, C., Todd, J., Roberts, C., Mulvihill, C., & Maes, L. (2006). Television viewing behaviour and associations with food habits in different countries. Public Health Nutrition, 9(2), 244–250.

Mceachan, C., Lawton, & Gardner. (2017). Applying the reasoned action approach to understanding health protection and health risk behaviors. Social Science & Medicine, 195, 140-148.

31

Mcdonald, & Crandall. (2015). Social norms and social influence. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3(C), 147-151.

McDermott, M., Oliver, M., Svenson, A., Simnadis, T., Beck, E., Coltman, T., Iverson, D., Caputi, P. & Sharma, R. (2015). The theory of planned behaviour and discrete food choices: A systematic review and meta-analysis. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(162), 162.

Milgram, S. (1965). Liberating effects of group pressure. Journal of Personality and Social Psychology, 1(2), 127-134.

Milkman, K.L., Minson, J.A. and Volpp, K.G.M. (2013). Holding the Hunger Games Hostage at the Gym: An Evaluation of Temptation Bundling, Management Science: Articles in Advance.2013:1-17.

Millstone, E.P., Dawson, E., (2019). EFSA’s toxicological assessment of aspartame: Was it even-handedly trying to identify possible unreliable positives and unreliable negatives? Archives of Public Health, 77 (1), 1-22.

Mollen, Rimal, Ruiter, & Kok. (2013). Healthy and unhealthy social norms and food selection. Findings from a field-experiment. Appetite, 65, 83-89.

Muckelbauer, R., Libuda, L., Clausen, K., Toschke, A.M., Reinehr, T., & Kersting, M. (2009). Promotion and provision of drinking water in schools for overweight prevention: randomized, controlled cluster trial. Pediatrics. 123(4):e661-7. doi: 10.1542/peds.2008-2186.

Onu, D., & Oats, L. (2016). Paying tax is part of life: Social norms and social influence in tax communications. Journal of Economic Behavior and Organization, 124, 29-42.

Park, D. (2015). WHO forecasts obesity epidemic in Prague. Business Directory.

Peeters, J. (2015). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 1: Voedingsgewoonten, antropometrie en voedingsbeleid. ISP Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid., 1-404.

Perkins, H. W. (2002). Social norms and the prevention of alcohol misuse in collegiate contexts. Journal of Studies on Alcohol, supplement, (14), 164-172.

Petty, R., Cacioppo, J., & Schumann, D. (1983). Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement. Journal of Consumer Research (pre-1986), 10(2), 135-146.

Povey, R., Wellens, B., & Conner, M. (2001). Attitudes towards following meat, vegetarian and vegan diets: an examination of the role of ambivalence. Appetite, 37(1), 15-26.

Quigley, M. (2013). Nudging for Health: On public policy and designing choice architecture. Medical Law Review, 588-621.

Robinson, & Higgs. (2013). Eat as they eat, not as they think. Descriptive but not injunctive social norm messages can increase fruit and vegetable intake. Appetite, 71, 484.

Ronteltap, Sijtsema, Dagevos, & De Winter. (2012). Construal levels of healthy eating. Exploring consumers’ interpretation of health in the food context. Appetite,59(2), 333-340.

32

Roose, Henk, & Meuleman, Bart. (2017). Methodologie van de sociale wetenschappen: Een inleiding (3de herw. dr. ed.). Gent: Academia Press.

Rozin, P., Scott, S., Dingley, M., Urbanek, J.K., Jiang, H., & Kaltenbach, M. (2011). Nudge to nobesity I: Minor changes in accessibility decrease food intake. Judgment and Decision Making, 6(4), 323-332.

Smit, C. R., de Leeuw, Rebecca N. H., Bevelander, K. E., Burk, W. J., Buijs, L., van Woudenberg, T. J., & Buijzen, M. (2018). An integrated model of fruit, vegetable, and water intake in young adolescents. Health Psychology, 37(12), 1159-1167.

Schultz, P., Nolan, J., Cialdini, R., Goldstein, N., & Griskevicius, V. (2007). The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological Science, 18(5), 429-434.

Stok, De Vet, De Wit, Renner, & De Ridder. (2015). Communicating eating-related rules. Suggestions are more effective than restrictions. Appetite, 86, 45-53.

Stok, F.M., Ridder, de, D.T.D., Vet, de, E., & Wit, J.B.F. (2014). Don’t tell me what I should do, but what others do: The influence of descriptive and injunctive peer norms on fruit consumption in adolescents. British Journal of Health Psychology, 19(1), 52-64.

Sunstein, Cass R., & Thaler, Richard H. (2009). Nudge: Improving decisions on health, wealth, and happiness. London: Penguin.

Te Morenga, L., Mallard, S., & Mann, J. (2013). Dietary sugars and body weight: Systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. BMJ : British Medical Journal, 346(7891), E7492.

Thaler, R.H., Sunstein C.R., Balz, J.P. (2010). Choice Architecture. SSNR : 1-17.

Thaler, Richard, & Sunstein, Cass. (2009). Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart. Antwerpen: Uitgeverij business contact.

Thomas, J. M., Ursell, A., Robinson, E., Aveyard, P., Jebb, S. A., Herman, C. P., et al. (2017). Using a descriptive social norm to increase vegetable selection in workplace restaurant settings. Health Psychology.

Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an Integrative Social Identity Model of Collective Action: A Quantitative Research Synthesis of Three Socio-Psychological Perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504-535.

Vigez. Actieve voedingsdriehoek. Water. 2016. 3-1-2016. http://www.vigez.be/themas/voeding-en-beweging/actieve-voedingsdriehoek….

Webb, T., & Sheeran, P. (2006). Does Changing Behavioral Intentions Engender Behavior Change? A Meta-Analysis of the Experimental Evidence. Psychological Bulletin, 132 (2), 249-268.

White, K., Hogg, M., & Terry, D. (2002). Improving Attitude-Behavior Correspondence Through Exposure to Normative Support From a Salient Ingroup. Basic and Applied Social Psychology, 24(2), 91-103.

Wilson, Amy L., Buckley, Elizabeth, Buckley, Jonathan D., and Bogomolova, Svetlana. Nudging Healthier Food and Beverage Choices through Salience and Priming. Evidence from a Systematic Review. Food Quality and Preference, 51 (2016): 47-64.

Wiltrud Terlau, & Darya Hirsch. (2015). Sustainable Consumption and the Attitude-Behaviour-Gap Phenomenon - Causes and Measurements towards a Sustainable Development. International Journal on Food System Dynamics, 6(3), 159-174.

Wind, Y. (1976). Preference of Relevant Others and Individual Choice Models. Journal of Consumer Research, 3(1), 50-57.

Yang, Q. (2010). Gain weight by “going diet?” Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience 2010. The Yale Journal of Biology and Medicine. 83(2), 101-108.

World Health Organization. (2011). Guidelines for drinking-water quality. Geneva: World Health Organization.

Download scriptie (1.68 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Tim Smits , Lotte Hallez