Het oude conflict tussen China en Taiwan: wat met de zee?

Ismaël
Corrêa de Sa

Inleiding

Wanneer we praten over China en Taiwan, denken we vooral aan: “Chinese invasie van Taiwan”, “unificatie van Taiwan en China”, “status quo” of “de onafhankelijkheid van Taiwan”. Deze woorden beschrijven enkele mogelijke uitkomsten van het China-Taiwan-conflict, maar een vaak verwaarloosd aspect van deze onenigheid en de evolutie hiervan zijn de maritiem gerelateerde problemen die resulteren uit het conflict. De hoofdveronderstelling van mijn thesis is dat de huidige status van de relatie tussen China en Taiwan (i.e. de continuatie van de status quo) alleen maar tijdelijk is en dat het conflict uiteindelijk zal evolueren. Het doel van mijn thesis is (om) de toekomstige potentiële maritiem gerelateerde problemen die kunnen volgen uit de evolutie van het China-Taiwan-conflict te beoordelen (naast de beoordelingen die al reeds bestaan), gebaseerd op enkele scenario’s en daarop nieuwe oplossingen te vinden, voornamelijk gebaseerd op de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 (hierna afgekort als UNCLOS).

 

Belangrijkste kwesties en oplossingen

Een van de belangrijkste actuele kwesties in de Straat van Taiwan is dat, hoewel de maritieme wetgeving van China en Taiwan grotendeels in overeenstemming is met de UNCLOS, ze beide bepalingen bevatten die er in strijd mee zijn. Sommige van deze bepalingen vormen een bedreiging van wisselend belang voor het internationaal erkende beginsel van de vrijheid van scheepvaart. Daarnaast hebben zowel China en Taiwan hun grenzen voor hun respectieve maritieme domeinen zodanig getekend dat de gebieden waar ze veel soevereiniteit genieten (binnenwateren en territoriale zeeën) verder strekken dan zou moeten als de beginselen van UNCLOS zouden zijn gevolgd. De twee voornoemde problemen stapelen zich dus op. Inderdaad, in binnenwateren en territoriale zeeën wordt de vrijheid van scheepsvaart al beperkt door de principes uiteengezet door de UNCLOS. Maar daarnaast wordt deze vrijheid verder beperkt door de wettelijke bepalingen van zowel China als Taiwan (deze bepalingen zijn in strijd met UNCLOS), en zijn de beperkingen van toepassing op zeegebieden die ten onrechte zijn opgeëist als binnenwateren en territoriale zeeën door beide partijen. Deze juridische context kennende, is de volgende stap van mijn thesis proberen te bepalen wat zou gebeuren als het conflict tussen China en Taiwan zou evolueren of opgelost geraken. Dit wordt gebaseerd op drie mogelijke scenario’s: de onafhankelijkheid van Taiwan, de hereniging van China en Taiwan, en de voortzetting van de status quo (dit laatste impliceert meer een evolutie van het conflict dan een echte oplossing). De eerste twee scenario’s zouden juridisch gezien de meest uitdagende zijn als het een of het ander werkelijkheid zou worden. Daardoor zal een significant deel van mijn thesis bestaan uit het vinden van manieren om deze scenario’s compatibel te maken met de UNCLOS. Dit omvat onder andere voorstellen om de problematische wetsartikelen van China en Taiwan te modificeren, en pogingen om nieuwe maritieme grenzen te tekenen die in overeenstemming zijn met UNCLOS. Wat betreft het scenario waarbij de status-quo wordt voortgezet, zijn mijn voornaamste bevindingen dat de oplossingen voor de scenario’s van de onafhankelijkheid van Taiwan en de hereniging van China en Taiwan ook in het derde scenario van toepassing zijn. Zowel China als Taiwan zouden de relevante oplossingen in de praktijk kunnen brengen in afwachting van een echte oplossing van hun conflict, of het nu gaat om onafhankelijkheid van Taiwan of de hereniging.

 

Grotere kwesties, minder oplossingen

Er moet echter op gewezen worden dat het conflict tussen China en Taiwan en de ontwikkeling of oplossing ervan een grotere impact heeft dan alleen de Straat van Taiwan zelf. Beide partijen zijn immers betrokken bij het bekende en zeer ingewikkelde conflict in de Zuid-Chinese Zee. Hoewel ik ervoor heb gekozen om niet te veel in detail te treden bij kwesties die betrekking hebben op het conflict in de Zuid-Chinese Zee (vooral omdat het zo'n complexe kwestie is dat er een hele scriptie over geschreven zou kunnen worden, en ook omdat de kern van het conflict in de Zuid-Chinese Zee buiten het bestek van mijn scriptie valt), lijkt het erop dat zowel de onafhankelijkheid van Taiwan als de hereniging van China en Taiwan de kwesties in de Zuid-Chinese Zee zouden kunnen verergeren. Het vinden van oplossingen voor dat conflict is zeker geen gemakkelijke taak, bovendien geeft de UNCLOS mogelijk niet op elk aspect voldoende antwoorden. Het kan echter wel mogelijk zijn om tijdelijke oplossingen te vinden om de spanningen te verlichten, in afwachting van een daadwerkelijke oplossing van het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Er zou echter een belangrijke kwestie blijven bestaan: alle partijen in het conflict zouden tot een akkoord moeten komen, en zoiets is nog lang niet zeker.

 

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat het conflict tussen China en Taiwan een aantal juridische uitdagingen met betrekking tot maritieme kwesties met zich meebrengt als het gaat om de ontwikkeling of oplossing ervan. Deze uitdagingen hebben een brede impact, en het vinden van oplossingen is vandaag de dag niet altijd mogelijk. Hoewel voor sommige kwesties oplossingen kunnen worden gevonden in het internationaal recht (onder andere in de UNCLOS), is dit niet voor elk aspect van het conflict het geval. Er kunnen natuurlijk veel veronderstellingen worden gemaakt, maar tot nu toe is het moeilijk te raden hoe de zaken er in de toekomst zullen uitzien, gezien de complexiteit van het conflict tussen China en Taiwan en alle aspecten die daarbij komen kijken...

 

Bibliografie

Afrin, S. (2017). The Construction of China’s Artificial Island in the South China Sea : The Failure of the UNCLOS. Journal of Conflict and Integration, 1(2), 66‑97. doi:10.26691/jci.2017.12.1.2.66

Asia Maritime Transparency Initiative, & Center for Strategic and International Studies. (2018). China Island Tracker. Asia Maritime Transparency Initiative. Consulté le 24 mai 2020, à l’adresse https://amti.csis.org/island-tracker/china/

Association of Southeast Asian Nations. (2012, 17 octobre). Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. ASEAN. Consulté le 7 juin 2020, à l’adresse https://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in…

Bader, J. A., Lieberthal, K. G., & McDevitt, M. (2014, 2 septembre). Keeping the South China Sea in Perspective. Brookings. Consulté le 16 avril 2020, à l’adresse https://www.brookings.edu/research/keeping-the-south-china-sea-in-persp…

Belding, S. P. (2018). China’s Island Building in the South China Sea : Collateral Effect on the Unclos and Potential Solutions. Houston Journal of International Law, 40(3), 1003‑1041.

Bush, R. C. (2019, 7 janvier). 8 key things to notice from Xi Jinping’s New Year speech on Taiwan. Brookings Institution. Consulté le 14 février 2020, à l’adresse https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/07/8-key-things…

Central Intelligence Agency. (1985). China-Taiwan : Strategies for Reunification. Central Intelligence Agency. Consulté à l’adresse https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP87T00495R0009009400…

China Daily. (2019, 2 janvier). Highlights of Xi’s speech at Taiwan message anniversary event. Chinadaily.com.cn. Consulté à l’adresse http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/02/WS5c2c1ad2a310d91214052069_1.h…

Department of Defense Representative for Ocean Policy Affairs. (1997). Maritime claims reference manual. United States Navy Judge Advocate General’s Corps. Consulté à l’adresse https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a346808.pdf

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, & Office of Legal Affairs. (2005). The law of the sea : Bulletin No. 56. New York: United Nations. Consulté à l’adresse https://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinp…

Flanders Marine Institute. (2019). Maritime Boundaries Geodatabase : Territorial Seas (12NM). VLIZ. doi:10.14284/387

Fujian Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China. (2013). Fujian Maritime Safety Administration VTS Guide for Users. Consulté à l’adresse http://en.msa.gov.cn/u/cms/uploadfile/2013/0103/20130103101449306.pdf

Green, M. J., & Center for Strategic and International Studies (Washington D.C.). (2017). Countering coercion in maritime Asia : The theory and practice of gray zone deterrence. Consulté à l’adresse https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk…

Gupta, S. (2005). Chinese Strategies for Resolution of the Taiwan and South China Sea Disputes. International Studies, 42(3‑4), 247‑264. doi:10.1177/002088170504200304

Hickey, D. (2016). In the Eye of the Typhoon : Taiwan and the Growing Dispute in the South China Sea. Asian Perspective, 40(4), 731‑751. doi:10.1353/apr.2016.0032

Huang, V. (2011, 1 janvier). Reviving Dongsha’s Coral Forest. Taiwan Today. Consulté à l’adresse https://taiwantoday.tw/print.php?unit=14&post=23940

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. (2016). Vessel Traffic Services Manual (Edition 6.). Consulté à l’adresse https://www.iala-aism.org/product/iala-vts-manual-2016-digital-copy/

International Crisis Group. (2003). Taiwan Strait I: What’s Left of « One China »? ICG Asia Report. International Crisis Group. Consulté à l’adresse https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/53-taiwan-strait-i-what-s-left-of…

Jennings, R. (2009, 23 novembre). Taiwan concedes territorial waters near China. Reuters. Consulté à l’adresse https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china/taiwan-concedes-territo…

Kinmen County Government. (2018, 30 mai). Geographic Location. Kinmen County Government. Consulté le 25 avril 2020, à l’adresse https://www.kinmen.gov.tw/en/cp.aspx?n=BF415426431C09D0

Kohl, A. W. (2018). China’s Artificial Island Building Campaign in the South China Sea : Implications for the Reform of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Dickinson Law Review, Volume 122(Issue 3), 917‑937.

Lienchiang County Council. (s.d.). Introduction to Matsu. Lienchiang County Council. Consulté le 25 avril 2020, à l’adresse http://client.matsu.idv.tw/gov/council/en/matsu.html

Mainland Affairs Council, R.O.C. (Taiwan). (2016, 13 mars). Government’s « Consolidate Peace, Maintain the Status Quo » Policy Line Conforms to Public Opinion and is in Taiwan’s Best Interests. Consulté à l’adresse https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/OldFile//public/Attachment//6420160595…

Mainland Affairs Council, R.O.C. (Taiwan). (2018, 30 mai). Enforcement Rules for the Act Governing Relations Between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area. Laws & Regulations Database of The Republic of China. Consulté le 6 avril 2020, à l’adresse https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Q0010002

Mainland Affairs Council, R.O.C. (Taiwan). (2019a). Percentage Distribution of the Questionnaire for the Routine Survey on the « Public Views on Current Cross-Strait Issues ». Election Study Center, National Chengchi University. Consulté à l’adresse https://ws.mac.gov.tw/001/Upload/297/relfile/8010/5823/ef1a8650-abae-4b…

Mainland Affairs Council, R.O.C. (Taiwan). (2019b, 24 juillet). Act Governing Relations between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area. Laws & Regulations Database of The Republic of China. Consulté le 4 avril 2020, b à l’adresse https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Q0010001

Melchiorre, T., & Plėta, T. (2018). Military Activities in the Exclusive Economic Zone. A Contentious Issue of the International Law of the Sea. Journal of Security and Sustainability Issues, 127‑142. doi:10.9770/jssi.2018.8.2(1)

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (2016a). South China Sea Issue. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). Consulté le 17 avril 2020, a à l’adresse https://www.mofa.gov.tw/en/theme.aspx?n=E5A0D5E2432C234D&s=83376F561B71…

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (2016b, 26 mai). President Ma proposes South China Sea Peace Initiative. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). Consulté le 17 avril 2020, b à l’adresse https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8…

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (2016c, 23 janvier). Taiping Island is an island, not a rock, and the ROC possesses full rights associated with an exclusive economic zone and continental shelf in accordance with UNCLOS. Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). Consulté le 25 avril 2020, c à l’adresse https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8157691CA2AA32F8&sms=4F8…

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). (2018). About Taiwan. The official website of the Republic of China. Consulté le 25 avril 2020, à l’adresse https://www.taiwan.gov.tw/about.php

Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan). (1998a, 21 janvier). Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of the Republic of China. Laws & Regulations Database of The Republic of China. Consulté le 5 mars 2020, a à l’adresse https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000009

Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan). (1998b, 21 janvier). Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf of the Republic of China. Laws & Regulations Database of The Republic of China. Consulté le 5 mars 2020, b à l’adresse https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000010

Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan). (2017, 11 décembre). 海洋圖臺. 海域資訊整合平臺. Consulté le 22 avril 2020, à l’adresse https://ocean.moi.gov.tw/Map

Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan). (2019, 30 décembre). Prohibited and restricted waters. 海域資訊整合平臺. Consulté le 9 avril 2020, à l’adresse https://ocean.moi.gov.tw/Map/Achievement/LayerInfo/905

National Fire Agency, Ministry of the Interior, R.O.C. (Taiwan). (2004, 22 octobre). 行政院國家搜救指揮中心作業手冊. Consulté à l’adresse https://law.nfa.gov.tw/gnfa/downloadFile.aspx?sdMsgId=1514&FileId=2934

Nations Unies. (1982, 10 décembre). Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Consulté à l’adresse https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_…

Nguyen, T. L. A. (2014, 9 juin). The Paracels : Forty Years On. Consulté à l’adresse https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10220/19984/1/RSIS1092014.pdf

Norton, J. (2018). China is Not Changing the Cross-Strait Status Quo. The National Interest. Consulté à l’adresse https://nationalinterest.org/feature/china-not-changing-the-cross-strai…

OpenStreetMap contributors. (2020). Proposition de lignes de base pour la Chine. Consulté le 4 juin 2020, à l’adresse https://www.openstreetmap.org/#map=6/26.647/120.498&layers=H

O’Rourke, R. (2020). U.S.-China Strategic Competition in South and East China Seas : Background and Issues for Congress. Washington, D.C., Congressional Research Service. Consulté à l’adresse https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42784

Panda, A. (2020). Taiwan Coast Guard Reports Chinese Speed Boat Harassment Near Kinmen. The Diplomat. Consulté à l’adresse https://thediplomat.com/2020/03/taiwan-coast-guard-reports-chinese-spee…

Pedrozo, R. (2014). Military Activities in the Exclusive Economic Zone : East Asia Focus. International Law Studies, 90(1), 514‑543.

Permanent Court of Arbitration. (2016). In the Matter of the South China Sea Arbitration Before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China. Consulté à l’adresse https://pcacases.com/web/sendAttach/2086

Roach, J. A. (2014). Today’s Customary International Law of the Sea. Ocean Development & International Law, 45(3), 239‑259. doi:10.1080/00908320.2014.929460

Roach, J. A. (2018). Offshore Archipelagos Enclosed by Straight Baselines : An Excessive Claim? Ocean Development & International Law, 49(2), 176‑202. doi:10.1080/00908320.2018.1443420

Romaniuk, S. N., & Burgers, T. (2019). China’s Next Phase of Militarization in the South China Sea. The Diplomat. Consulté à l’adresse https://thediplomat.com/2019/03/chinas-next-phase-of-militarization-in-…

Scott, I. (2017). “One country, two systems” : The end of a legitimating ideology? Asia Pacific Journal of Public Administration, 39(2), 83‑99. doi:10.1080/23276665.2017.1325619

Standing Committee of the National People’s Congress. (1992, 25 février). Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992. Consulté le 12 avril 2020, à l’adresse https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_L…

Standing Committee of the National People’s Congress. (1998, 26 juin). Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act. Consulté à l’adresse https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/chn_1998_e…

State Council of the People’s Republic of China. (1964, 8 juin). Rules for the control of non-military vessels of foreign nationality passing through the Qiongzhou Strait. Consulté à l’adresse http://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC011895/

Sudworth, J. (2020, 14 janvier). China needs to show Taiwan respect, says president. BBC News. Consulté à l’adresse https://www.bbc.com/news/world-asia-51104246

Taiwan Today. (2009, 24 novembre). Ma vows to delineate Kinmen, Matsu waters. Taiwan Today. Consulté à l’adresse https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,23,45&post=750

Tanaka, Y. (2012). The International Law of the Sea. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511844478

Tsai, C.-T. (2018, 12 avril). Taiwan’s South China Sea Policy Evolution. Asia Maritime Transparency Initiative. Consulté le 18 avril 2020, à l’adresse https://amti.csis.org/taiwan-scs-policy-evolution/

United Nations. (2020, 9 mars). Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements. United Nations. Consulté le 7 juin 2020, à l’adresse https://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_rat…

United States Department of State. (1996). Straight Baseline Claim : China. Limits in the Seas. Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, United States Department of State. Consulté à l’adresse https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/LIS-117.pdf

United States Department of State. (2005). Taiwan’s Maritime Claims. Limits in the Seas. Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, United States Department of State. Consulté à l’adresse https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/LIS-127.pdf

U.S. Navy, U.S. Marine Corps, & U.S. Coast Guard. (2017). The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations. Norfolk, Navy Warfare Development Command. Consulté à l’adresse https://usnwc.libguides.com/ld.php?content_id=2998109

Wiegand, K. E., & Beuck, E. (2018). Strategic Selection : Philippine Arbitration in the South China Sea Dispute. Asian Security, 1‑16. doi:10.1080/14799855.2018.1540468

Xinhua News Agency. (2005, 14 mars). Third Session 10th National People’s Congress and Chinese People’s Political  Consultative Conference. China.org.cn. Consulté le 9 février 2020, à l’adresse http://www.china.org.cn/english/2005lh/122724.htm

Zou, K. (2005). Law of the sea in East Asia : Issues and prospects. Routledge studies in international law. London ; New York: Routledge.

Download scriptie (6.02 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Eduard Somers