Anderstalige en gewezen anderstalige nieuwkomers

An
Peetermans

Aanvullende initiatieven op de huidige werking betreffende anderstalige nieuwkomers.

Bibliografie

Bijkerk, L., van der Heyde, W. (2006). Het gaat steeds beter; Activerende werkvormen voor de onderwijspraktijk. Antwerpen: Standaard uitgeverij/Manteau. Blomme, I., Nordin, A., Potargent, J. (2009). Nu versta ik je: uitspraak Nederlands voor Anderstaligen. Leuven – Den Haag: Acco. Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C. (1997). Eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs: werkgroep anderstalige nieuwkomers. Leuven: Steunpunt NT2. Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C., Sterckx, M., Smits, Y., Van Vliet, M. (1998). Goochelen met woorden. Leuven: Centrum Voor Taal en Onderwijs. Bolhhuis, I., de Joode, J. (2009). Inspiratieboek taal. Rotterdam: Stichting de Meeuw. Decoo, W. (2008). Mijn kind leert een andere taal; Hoe kunnen wij helpen? Gids voor ouders en leerkrachten. Tielt: Lannoo nv. de Vries, J., Van Loo, H. (2004). Anders nog iets? Liedjes voor wie Nederlands leert. Boom/ Amsterdam: PRO. Dumassy, E., Stevens, L. (2004). Anders denken en doen: allochtone leerlingen en hun leraren. Antwerpen- Apeldoorn: Garant. Hajer, M., Spee, I. (2017). Ruimte voor nieuwe talenten: keuzes rond nieuwkomers in de basisschool. Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Janssens, A., Trimbos, D. (2014). Een eerlijke kans: basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede. Tielt: Lannoo nv. Koelewijn, K. (2014). Hotel Hallo: Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen, tekstboek. Amsterdam: Boom. Koelewijn, K. (2014). Hotel Hallo: Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen, werkboek. Amsterdam: Boom. Lenaerts, L., Wauthier, Y. (2014). Geen paniek…: snel op weg met anderstalige nieuwkomers. Antwerpen – Apeldoorn: Garant. Mijs, D., van Dalen, T., van Logchem, M. (2018). Close reading: werken aan een dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Nederland: Uitgeverij PICA. Van Aevermaet, P. (2013). Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort. In VLOR (Eds.), Een andere kijk op diversiteit. Leuven: Acco. Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur: Over het bevorderen van een optimaal leerproces. Begeleid zelfstandig leren, 37, 1-27. van der Toon-Schutte, J. (2014). De taaltrap: Nederlands voor anderstalige kinderen. Amsterdam, Boom. 101 Zuidma, P. (1994). 10- minuten spelletjes; voor kinderen van 4-8. Schoten: Uitgeverij Westland. Websites: Het Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming (23/01/2020). Anderstalige nieuwkomers. Geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderstalige-nieuwkomers Onderwijs en vorming (2019). Leerplicht en schoolplicht. Geraadpleegd op 7/12/20019 via https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht http://cteno.be/?idWp=268 brochures en hulpmiddelen voor An Informatie docAtlas, geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/eer… Amnesty International België. (2019). Universele verklaring van de rechten van de mens: vereenvoudigde versie. Geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.amnestyinternational.be/subthema/universele-verklaring-van-… De senaat. (19/07/2019). De Belgische grondwet. Geraadpleegd op 12/12/2019 via https://www.senate.be/doc/const_nl.html Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. (2020). Geraadpleegd op 19/02/2020 via: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/onthaalonderwijs-voor-anderstali… Onderwijsnetwerk Antwerpen (z.d). Kaap- lessen Nederlands voor anderstalige ouders. Geraadpleegd op 7/11/2019 via https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/onderwijsnetwerkantwerpen-0… (8/09/2015) Anderstalige nieuwkomer in je klas; 12 tips met Klasse; Geraadpleegd op 1/11/2019 via https://patat.info/anderstalige-nieuwkomer-in-je-klas-12-tips-met-klass… Website onderwijs Vlaanderen; https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13800 https://books.google.be/books?id=lCNCAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=an… mers&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_i_Ks7q_lAhWLYVAKHcFyDI8Q6AEIKTAA#v=onepage&q=anderstal ige%20nieuwkomers&f=false https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/eer… docAtlas De Maeght, C. Cherline (2017). Help anderstalige nieuwkomers vrienden maken. Geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.klasse.be/73674/anderstalige-nieuwkomer-vrienden/ Ceurvels, A., Poppe, T. (2020). De leesbeesten. Geraadpleegd op 23/02/2020 via https://www.deleesbeesten.be/ Stichting Koningin Paola. (z.d). De schoolbrug: Boekenkaravaan. Geraadpleegd op 23/20/2020 via http://www.deschoolbrug.be/boekenkaravaan/ Beeldwoordenboek, doel. Geraadpleegd op 15/03/2020 via http://beeldwoordenboek.eu/content/doel / Wikipedia. (2019). Leerstijl. Geraadpleegd op 3/04/2020 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstijl 102 Bogaert, N., Broekaert, H., Duran, G., Mechelmans, C., Sterckx, M., Smits, Y., Van Vliet, M. (1998). Geraadpleegd op 13/04/2020 via http://www.cteno.be/?idWp=268&id_materiaal=398 Stad Antwerpen. (2020). Rapport diversiteit; district Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport basisonderwijs; district Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport demografie; Wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport diversiteit; wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Rapport basisonderwijs; wijk Kiel. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/ Stad Antwerpen. (2020). Demografie; Kiel vergeleken met Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2020 via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/Hoofd-dashboard/Demografie/ Centrum voor Taal en Onderwijs. (2012). Een nieuw gezicht in de klas; 5 tips voor een vlotte integratie van anderstalige nieuwkomers. Geraadpleegd op 4/04/2020 via http://cteno.be/downloads/publicaties/nieuwsbrief_13_nieuwkomerstips.pdf Eerste hulp voor anderstalige nieuwkomers, brochure voor het lager onderwijs. Via centrum voor Taal en Onderwijs: file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/ehban_lager_webversie_nov _2016%20.pdf Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2016). Anderstalige nieuwkomers, een zorg voor elke Vlaamse school. Geraadpleegd op 4/04/2020 via file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/AN%20-%20.pdf Piet Vervaecke. (z.d.). Groeiboek AN. Geraadpleegd op 4/04/2020 via file:///E:/AP%20- %20bachelor%20leraar%20lager%20onderwijs/Praktijkonderzoek%20B/GROEIBOEK%20AN%20- %20160525_%20Handleiding_Onderwijscentrum_A4-LR.pdf BRON: Wij leren.Nl. (2015). Pictoverhalen: op weg naar leessucces. Geraadpleegd op 15/04/2020 via https://wij-leren.nl/picto-verhalen-lezen.php Afbeeldingen: Afbeelding voorblad ‘De Tandem’ geraadpleegd op 7/12/2019 via https://www.stedelijkonderwijs.be/detandem/onze-school-67 John, M. (2013). Leerstijlen. Geraadpleegd op 22/02/2020 via https://image.slidesharecdn.com/performancesupportlearninglane2013-08-3…- /95/performance-support-learning-lane-2013-0830-10-638.jpg?cb=1378454185 Van Laere, M. (2015). Zo voelt een vluchteling zich snel thuis in je klas. Geraadpleegd op 23/02/2019 via https://www.klasse.be/7126/zo-voelt-een-vluchteling-zich-snel-thuis-in-… Kaartje van het district Antwerpen via https://farm8.staticflickr.com/7805/32763050218_ef945d4809_o.png 103 Kaartje van de Wijk het Kiel via https://www.google.be/maps/@51.1933776,4.383513,13.69z Hand: https://st3.depositphotos.com/1047356/17896/v/450/depositphotos_1789627…- stockillustratie-hallo-word-cloud.jpg Matti en Mona: https://i.pinimg.com/736x/54/a2/cf/54a2cf2df2c8f30296a3847c47cc47cf.jpg Spel Dobble: http://2.bp.blogspot.com/-AAvYbOP7mU/VmQprwlBuNI/AAAAAAAAZEQ/6Gf2PPy306… Spel Domino: https://img1.etsystatic.com/000/0/5762486/il_fullxfull.266462335.jpg Spel Kwartet: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/1/1/4/9/920000004291941… Scrapbook: http://3.bp.blogspot.com/-J_ucjjgUz00/U7MvIwI5zgI/AAAAAAAAGOA/- IXG5HRSHmk/s1600/Fatty+Memories+album+024.JPG Dobbelsteen: https://image.flaticon.com/icons/png/512/187/187807.png Picto lezen: https://maxcdn.icons8.com/office/PNG/512/User_Interface/readin-512.png Picto gooien en schrijven: https://www.klascement.net/files/9/7/5/9/8/l/KlasCementafbeelding%20voo…% 20logo%20(wit)_original.png Picto neus: https://thumbs.dreamstime.com/b/neus-oog-mond-oorpictogram-8495638.jpg Picto ogen dicht: https://thumbs.dreamstime.com/t/vectorwimpers-met-wenkbrauwenzwepenpict… Picto verschillende kleuren: https://img.freepik.com/free-vector/set-colors-crayons-icon_24908- 26939.jpg?size=626&ext=jpg Picto niet- schrijfhand: https://thumbs.dreamstime.com/b/hand-getrokken-handpictogrammen-methulp… Picto rug: https://st2.depositphotos.com/5266903/8840/v/450/depositphotos_88401242- stockillustratie-rugpijn-platte-pictogram.jpg Picto schrijven: https://www.klascement.net/files/5/9/7/3/4/l/59734_thumb.png Spelen en leren posters met afbeeldingen https://spelenenleren.com/posters/

Download scriptie (8.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Heidi Le Maire
Thema('s)
Kernwoorden