Arbeidsparticipatie van vrouwen in Bangladesh

Cheyenne
Reynkens

Sinds 1971 is de vrouwelijke arbeidsparticipatie in Bangladesh toegenomen. Vooral de kledingsector speelt hierin een prominente rol als zijnde de belangrijkste vrouwelijke werkgever in Bangladesh. Wat is het gevolg van deze toegenomen werkgelegenheid voor vrouwen en hoe wordt deze groeiende emancipatie ontvangen in de Bengaalse cultuur? De masterproef Arbeidsparticipatie van vrouwen in Bangladesh: Een studie van de ontwikkelingen sinds de onafhankelijkheid van 1971 biedt hier een antwoord op door zich te richten op volgende aspecten. Enerzijds wordt er een analyse gemaakt van de vrouwelijke arbeidsparticipatie en tewerkstellingsmogelijkheden sinds 1971 in de formele en informele sector in Bangladesh. Anderzijds worden de gevolgen van deze toegenomen arbeidsparticipatie in het kader van de sociale en culturele omstandigheden in het land bekeken.

Kadering en doel van het onderzoek

Zonder dat we er ons van bewust zijn, komen we vaak in contact met de Bengaalse industrie.  Bangladesh bevindt zich op de wereldkaart relatief ver van het Westen, maar op handelsgebied staan beide in nauw contact. De toegenomen export en handel met de rest van de wereld is Bangladesh ten goede gekomen, maar is dit dan veralgemeenbaar voor het hele land en voor alle lagen van de beroepsbevolking? Ondervinden zowel mannen als vrouwen hier de voordelen van? Toen Bangladesh in 1971 onafhankelijk werd, begon de RMG-sector er aan zijn opmars. Kledingproducenten werden aangetrokken door een overdaad aan goedkope arbeidskrachten en gebrek aan een duidelijk juridisch kader. Hierdoor groeide Bangladesh uit tot een van de belangrijkste wereldspelers in de productie en export van kleding. Door de groei van de formele tewerkstellingsmogelijkheden steeg de vrouwelijke arbeidsparticipatie. Echter blijft de vrouwelijke tewerkstellingsgraad in het land laag. Aan de hand van de internationaal toegankelijke literatuur worden de achterliggende redenen hiervoor gezocht. 

Invloed van de Bengaalse cultuur op de vrouwelijke werkmogelijkheden

Sinds 1971 is de vrouwelijke arbeidsparticipatie toegenomen van 3% naar 36%. Toch wordt deelname aan het professionele leven als vrouw niet altijd aanvaard. Een van de hoofdredenen hiervan is purdah. Letterlijk betekent het sluiering en schermt het vrouwen af van openbare rollen. In combinatie met de Bengaalse patriarchale structuur beperkt het de sociale, economische en politieke vrouwelijke vrijheden waardoor hun verdere ontwikkeling en zelfstandigheid worden geremd. Het tewerkstellen van vrouwen gaat in tegen de gebruiken en visie dat mannen als gezinshoofd moeten instaan voor de financiën. Nu dat vrouwen steeds meer de kans krijgen om hun leven in handen te nemen en losbreken van de voorgeschreven patriarchale rollen, bekopen ze dit vaak met geweld. Mannen zien dit geweld meestal als gerechtvaardigd, omdat vrouwen door hun buitenshuis werk purdah en de afzondering niet naleven. Door middel van geweld proberen mannen hun macht te behouden. Daarnaast is een ongelijke rol bij mannen en vrouwen duidelijk merkbaar in de (geld)waardering van het uitgevoerde werk. Hoewel de loonkloof van 1971 tot 2020 is gedaald, blijft deze nog steeds aanwezig in tal van sectoren. Dit belemmert vrouwen om een gelijkwaardige rol aan die van mannen te vervullen binnen de samenleving. Ook een zwakke naleving van opgelegde wetten en andere juridische kaders zorgen voor het behoud van een zwakkere positie voor vrouwen. Deze zwakkere positie bestaat zowel in de formele als de informele tewerkstellingssector. Toch heeft de formele sector, met in het bijzonder de RMG-sector, voor een belangrijke toename van de vrouwelijke werkmogelijkheden gezorgd. De RMG-sector biedt de mogelijkheid om werk uit te voeren in ruimtes waarbij purdah en andere Bengaalse normen worden gerespecteerd. In de masterproef wordt dan ook de invloed van de RMG-sector op de naleving van de purdahnormen blootgelegd. Door het verkrijgen van een loon kunnen vrouwen een sterkere plaats verwerven en een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen, met als gevolg een toegenomen zelfstandigheid en mobiliteit en een sterkere plaats in het gezin. Dit duidt op de verzwakte naleving van de purdahnormen. Echter zijn het vooral vrouwen uit armere gezinnen die deze sterkere plaats verwerven. Zij doorbreken noodgedwongen de normen en rollen omwille van financiële tekorten. Daarnaast bevinden de fabrieken zich vooral in de steden. Het gevolg is dan ook dat de voordelen van tewerkstelling vooral door stedelijke, armere vrouwen worden ondervonden. In groot contrast staan de werkmogelijkheden van rurale vrouwen waarbij de strenge naleving van de purdahnormen nog vaak een alledaags gegeven is. Deze vrouwen zijn vaak tewerkgesteld in de landbouw. 

De (onderdrukte) vrouwelijke beroepsbevolking

De bevindingen van deze masterproef duiden het geweld, de patriarchale structuur en purdah aan als hoofdredenen voor de laag blijvende vrouwelijke arbeidsparticipatie. Het onderzoek toonde de versoepeling van de naleving van purdah, aangezien er een toename is van 3% naar 36% vrouwelijke arbeidsparticipatie van 1971 tot 2020. Sinds de onafhankelijkheid is er geen enkel onderzoek dat zo een grote tijdspanne onderzocht betreffende deze aspecten. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook de aanleiding zijn tot verder onderzoek. Er werd vooral ingegaan op de RMG-sector, aangezien andere sectoren zelden worden besproken in de internationale literatuur. Het verkrijgen van inzicht in deze sectoren kan een alomvattend beeld bieden van de invloed van purdah in de Bengaalse samenleving. 

 

 

 

Bibliografie

Abdullah, T.A., & Zeidenstein, S.A. (1982). Village women in Bangladesh: Prospects for change. Oxford: Pergamon Press.  

Abir, R. (2018, December 11). What the hijab represents. Dhaka Tribune. Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2018/12/11/what-the-hijab-re…

Abramsky, T., Watts, C., Garcia-Moreno, C., Devries, K., Kiss, L., Ellsberg, M., Jansen, H., & Heise, L. (2011). What factors are associated with recent intimate partner violence? Findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. BMC Public Health, 11(1), 109. 

Afridi, F., Dinkelman, T., & Mahajan, K. (2017). Declining female labour force participation in rural India: The supply side. Geraadpleegd op 3 april 2020, van https://www.theigc.org/blog/declining-female-labour-force-participation…

Afrin, S. (2014). Labour condition in the apparel industry of Bangladesh: Is Bangladesh labour law 

2006 enough? International Journal of Development and Economic Sustainability2(4), 1–16. 

Ahmed, F. E. (2004). The rise of the Bangladesh garment industry. NWSA Journal, 16(2), 34-45.  

Ahmed, F., Greenleaf, A., & Sacks, A. (2014). The paradox of export growth in areas of weak governance: the case of ready-made garment sector in Bangladesh. World Development, 56, 258-271. 

Ahmed, S., & McGillivray, M. (2015). Human capital, discrimination and the gender wage gap in Bangladesh. World Development, 67, 506-524.  

Ahmed, S., Koenig, M. A., & Stephenson, R. (2006). Effects of domestic violence on perinatal and early-childhood mortality: Evidence from north India. American Journal of Public Health, 96(8), 1423-1428.  

Ahmed, T., & Sen, B. (2018). Conservative outlook, gender norms and female wellbeing: Evidence from rural Bangladesh. World Development, 111(2018), 41–58. 

Al-Samarrai S. (2007). Changes in employment in Bangladesh 2000

Afbeelding verwijderd.2005: The impacts on poverty and gender equity. Geraadpleegd van Afbeelding verwijderd.http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/416523-1188902683421/2…

Amin, R., Ahmed, A. U., Chowdhury, J. & Ahmed, M. (1994). Poor women's participation in incomegenerating projects and their fertility regulation in rural Bangladesh: Evidence from a recent survey. World Development, 22(4), 555-565. 

Amin, S. (1997). The poverty-purdah trap in rural Bangladesh: Implications for women’s roles in the family. Development and Change, 28(1997), 213–33.  

Amin, S., Diamond, I., Naved, R. T., & Newby, M. (1998). Transition to adulthood of female garmentfactory workers in Bangladesh. Studies in family planning, 29(2), 185-200.  

Anderson, S., & Eswaran, M. (2009) What determines female autonomy? Evidence from Bangladesh. Journal of Development Economics, 90(2), 179-191.  

Artikel 13, wet van 8 december 1999 betreffende het Recht op Educatie.  

Art 10 en art 18, wet van 4 november 1972 betreffende de Constitution of the People’s Republic of Bangladesh. 

Asadullah, M. (2005). Returns to education in Bangladesh. QEH Working Paper Series, 130, 2-25.  

Asadullah, N., & Wahhaj, Z. (2016). Missing from the market: Purdah norm and women’s paid work participation in Bangladesh. IZA Discussion Papers10463, 1–36. 

Asian Development Bank. (2016). Woman at work. Asian Development Bank and the International Labour Organization Regional Office for Asia and the Pacific, 68, 1–8.  

Badruzzaman, M., & Mian, N. (2015). Right to education in Bangladesh: An appraisal for constitutional guarantee. Journal of Studies in Social Sciences13(1), 1–34. 

Balk, D. (1994). Individual and community aspects of women’s status and fertility in rural Bangladesh. Population Studies, 48(1), 23-80.  

Balk, D. (1996). Defying gender norms in rural Bangladesh. Population Series, East West Centre Working Papers, 78, 1-48. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2002a). Report on labour force survey 1999-2000. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2002b). Statistical profile of women in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2004). Report on labour force survey 2002-03. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2008). Literacy assessment survey 2008. Geneva: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2008). Report of labour force survey 2005-06. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.  

Bangladesh Bureau of Statistics. (2009). Labour force survey 2005-06. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2011). Labour force survey 2010. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2013). Gender statistics of Bangladesh 2012. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2013). Survey of manufacturing industries 2012. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2015). Bangladesh labour force survey 2013. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2017). Quarterly labour force survey Bangladesh 2015-16. Ministry of Planning: Dhaka, Bangladesh. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2018). Bangladesh labour force survey 2016-17. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Bureau of Statistics. (2019). Report on Bangladesh sample vital statistics 2018. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 

Bangladesh Employers’ Federation. (2009). A handbook on the Bangladesh Labour Act 2006. Bangkok: ILO Library. 

Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association. (2020, March 9). Trade Information. Geraadpleegd op 8 april 2020, van http://www.bgmea.com.bd/home/pages/TradeInformation

Banks, N. (2013). Female employment in Dhaka, Bangladesh: Participation, perceptions and pressures. International Institute for Environment and Development (IIED)25(1), 95–109.  

Banu, D., Farashuddin, F., Hossain, A., & Akter, S. (2001). Empowering women in rural Bangladesh: Impact of Bangladesh Rural Advancement Committee’s (BRAC’s) Programme. Journal of International Women’s Studies2(3), 30–53. 

Bartkowski, J. P., & Read, J.N.G. (2003). Veiled submission: Gender, power, and identity among evangelical and Muslim women in the United States. Qualitative Sociology, 26(1), 71–92.  

Bates, L. M., Islam, M. K., Al-Kabir, A., & Schuler, S. R. (2003). From home to clinic and family planning to family health: Client and community responses to health sector reforms in Bangladesh. International family planning perspectives, 29(2), 88-94. 

Begum, A. (2014). Dowry in Bangladesh: A search from an international perspective for an effective legal approach to mitigate women's experiences. Journal of International Women's Studies, 15(2), 249-267. 

Blanchet, T. (1984). Meanings and rituals of Birth in rural Bangladesh. Dhaka: University Press. 

Bridges, S., Lawson, D., & Begum, S. (2011). Labour market outcomes in Bangladesh. The role of poverty and gender norms. European Journal of Development Research, 23(3), 1–29.  

Cain, M., Khanam, S. R., & Nahar, S. (1979). Class and women’s work in Bangladesh. Population and Development Review, 5(3), p. 405-438.  

CEIC. (2019, November 10). Bangladesh LFS: Labour force economic indicators. Geraadpleegd op 7 maart 2020, van https://www.ceicdata.com/en/bangladesh/labour-force-survey-labourforce/…

Chatterjee, E., Desai, S., & Vanneman, R. (2018). Indian paradox: Rising education declining women’s employment. Demographic Review, 38(31), 855-878.  

Chin, Y. (2012). Male backlash, bargaining, or exposure reduction? Women’s working status and physical spousal violence in India. Journal of Population Economics, 1(25), 175–200.  

Chowdhury, T. A. (1993). Segregation of Women in Islamic societies of South Asia and its reflection in rural housing - Case study in Bangladesh. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://www.mcgill.ca/mchg/student/segregation/chapter3

Clappaert, E. (27 september 2017). Deze vijf landen kennen de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 8 november 2019, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/27/dit-zijn-de-meest-vrouwonvriendelijke-landen-terwereld/

Clay, E. J., & Khan, M. S. (1977). Agricultural employment and underemployment in Bangladesh: The next decade. Bangladesh Agricultural Resource Council, Agricultural Economies and Rural Social Science Paper4, 193. 

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Berkely, US: Univeristy of California Press. 

Cornwall, A., & Anyidoho, N. A. (2010). Introduction: women's empowerment: contentions and contestations. Development, 53(2), 144–149.  

Counts, D. A., Brown, J. K., & Campbell, J. C. (1992). Sanctions and sanctuary: Cultural analysis of the beating of wives. Boulder, US: Westview Press. 

Dharmalingam, A., & Morgan, S. (1996). Women’s work, autonomy, and birth control: Evidence from two South Indian villages. Population Studies, 50, 187–201.  

Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (1979). Violence against wives: A case against the patriarchy. New York, US: Free Press. 

Ellsberg, M. C., Pena, R., Herrera, A., Liljestrand, J., & Winkvist, A. (1999). Wife abuse among women of childbearing age in Nicaragua. American Journal of Public Health, 2(89), 241–244.  

Elson, D. (2013). Economic crisis from the 1980s to the 2010s: a gender analysis. New Frontiers in Feminist Political Economy, 189-212.  

Estivill, J. (2003). Concepts and strategies for combating social exclusion: An overview. The Journal of Sociology & Social Welfare, 33(1), 1-121.  

Eswaran, M., & Malhotra, N. (2011). Domestic violence and women’s autonomy in developing countries: Theory and evidence. Canadian Journal of Economics, 4(44), 1222–1263.  

Farmer, A., & Tiefenthaler, J. (1997). An economic analysis of domestic violence. Review of Social Economy, 55(3), 337–58.  

Feldman, S., & McCarthy, F. E. (1983). Purdah and changing patterns of social control among rural women in Bangladesh. Journal of Marriage and Family45(4), 949–959. 

Fermont, C. (2011). Vrouwenrechten in de rechtspraak van het VN-Mensenrechtencomité. Universiteit Gent. 

Fontana, M., Joekes, S., & Masika, R. (1998). Global trade expansion and liberalization: Gender issues and impacts. Institute of Development Studies, 42, 1-81.  

Gelles, R. J. (1972). The violent home: A study of physical aggression between husbands and wives. Beverly Hills, US: Sage Publications.  

Gerber, J. (2017). International economics. VS: Pearson Education. 

Haque, M. F., Sarker, A., Rahman, S., & Rakibuddin, M. (2020). Discrimination of women at RMG sector in Bangladesh. Journal of Social and Political Sciences3(1), 112–118.  

Haque, M., Islam, T. M., Tareque, M., & Mostofa, M. (2011). Women empowerment or autonomy: A comparative view in Bangladesh context. Bangladesh e-Journal of Sociology, 8(2), 17-30. 

Hartmann, B., & Boyce, J.C. (1983). A quiet violence: View from a Bangladesh village. London, UK: Zed Press.  

Hasan, M. (1998). Gender issue: An Islamic approach. Geraadpleegd op 3 april 2020, van http://www.muslimtents.com/aminahsworld/Islamic_approach.html 

Heath, R. (2014). Women’s access to labor market opportunities, control of household resources, and domestic violence: Evidence from Bangladesh. World Development, 57, 32–46.  

Heintz, J., Kabeer, N., & Mahmud, S. (2018). Cultural norms, economic incentives and women’s labour market behaviour: Empirical insights from Bangladesh. Oxford Development Studies, 46(2), 266-289. 

Home Office’s Fact-Finding Mission (FFM). (2017). Report of a home office fact-finding mission Bangladesh. Geraadpleegd van https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655451/Bangladesh_FFM_report.pdf

Hossain Ovi, I. (2018a, May 1). Women in workforce: Employment without empowerment. Dhaka Tribune. Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/business/2018/03/08/womenworkforce-employm…

Hossain Ovi, I. (2018b, November 26). ILO Global Wage Report 2018: Bangladesh’s gender wage gap lowest in the globe. Dhaka Tribune. Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/labour/2018/11/26/ilo-global-wage-report-2018-bangladesh-sgender-wage-gap-lowest-in-the-globe

Hossain Ovi, I. (2020, March 8). UN report: Bangladesh’s gender wage gap lowest in the world. Dhaka Tribune. Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/03/08/un-report-bangladesh…

Hossain, M. K., & Kabir, M. (2001). Purdah, mobility and women’s empowerment and reproductive behaviour in rural Bangladesh. Social Change31(3), 84–102.  

Hossain, M., & Siddique, A. (2017, October 6). Stone crushing industry exposes workers to deadly silicosis disease. Dhaka Tribune. Geraadpleegd van https://www.dhakatribune.com/uncategorized/2017/09/28/stone-crushing-silicosis-disease

Hossain, N. (2011). Exports, equity and empowerment: The effects of readymade garments manufacturing employment on gender equality in Bangladesh. World Development Report 2012: gender equality and development: background paper,  2 – 40. 

Hossain, N. (2012). Women’s empowerment revisited: From individual to collective power among the export sector workers of Bangladesh. IDS Working Paper, 2012(389), 3-33. 

Hossen, A. (2014). Measuring gender-based violence: Results of the violence against women (VAW) survey in Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics, 1-34.  

Huq, S. (2010). Negotiating Islam: Conservatism, splintered authority and empowerment in urban Bangladesh. IDS Bulletin41(2), 97–105.  

ILO. (2006). Measuring gender dimensions of the world of work in Bangladesh: A training guide. Geraadpleegd van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/documents/instruction…;

ILO. (2013). Decent work country profile Bangladesh. Geraadpleegd van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--integration/doc…  

ILO. (2015, December 3). Informal economy workers. Geraadpleegd op 18 april 2020, van https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCM…

ILO. (2016a). Women at work trends 2016. Geraadpleegd van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/d…

ILO. (2016b, November 8). Wages in Asia and the Pacific and the Arab States. Geraadpleegd op 20 april 2020, van https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_534369/lang--en/index.htm&nb…;

ILO. (2017a, December 21). The Rana Plaza accident and its aftermath. Geraadpleegd op 11 april 2020, vanhttps://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm

ILO. (2017b, March 1). Women in Asia: High contribution, little rewards. Geraadpleegd op 20 april 2020, van https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_545923/lang--en/index.h…;

ILO. (2017c, June 14). ILO: Closing gender gaps could add US$ 3.2 trillion to the Asia-Pacific economy. Geraadpleegd op 20 april 2020, van https://www.ilo.org/asia/mediacentre/news/WCMS_557776/lang--en/index.htm

ILO. (2018a). Global wage report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. Geraadpleegd op 11 april 2020, van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/d…

ILO. (2018b, December 20). Gender pay gaps in the garment, textile and footwear sector in developing Asia. Geraadpleegd op 20 april 2020, van https://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_655334/lang--en…

ILO. (2019). World employment social outlook: Trends 2019. Geraadpleegd van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/d…;

ILO. (2020). Data Finder - World Employment and Social Outlook. Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://www.ilo.org/wesodata 

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. (18 december 1979). Geraadpleegd op 29 oktober 2019, van http://bdf.belgium.be/media/static/files/1979-12-18-cedaw-tekst-verdrag…

International Finance Corporation. (2019). Digitizing merchant payments in Bangladesh. International Finance Corporation, The World Bank Group, 2-27. 

Islam, M. S., Abdur Rakib, M., & Adnan, A. (2016). Ready-made garments sector of Bangladesh: Its contribution and challenges towards development. Asian Development5(2), 50–61. 

Jensen, R. (2012) Do labor market opportunities affect young women’s work and family decisions: Experimental evidence from India. Quarterly Journal of Economics, 127(2), 753-792. 

Kabeer, N. (1997). Women, wages and intra-household power relations in urban Bangladesh. Development and Change, 28(2), 261–302.  

Kabeer, N. (2004). Globalization, labor standards, and women's rights: Dilemmas of collective (in) action in an interdependent world. Feminist Economics, 10(1), 3- 35.  

Kabeer, N. (2013). Paid work, women’s empowerment and inclusive growth: transforming the structures of constraint. New York: UN Women. 

Kabeer, N., & Mahmud, S. (2004). Rags, riches and women workers: Export-oriented garment manufacturing in Bangladesh. Commonwealth Secretariat, 133-163. 

Kabeer, N., Mahmud, S., & Tasneem, S. (2011). Does paid work provide a pathway to women’s empowerment? Empirical findings from Bangladesh. IDS Working paper, 375(5), 1–34. 

Kabir, N. (2018, March 3). Woman RMG worker ratio falls amid tech upgradation: Survey. Geraadpleegd op 8 april 2020, van http://www.newagebd.net/print/article/35947

Kagy, G. (2014). Female labor market opportunities, household decision-making power, and domestic violence: Evidence from the Bangladesh garment industry. University of Colorado Boulder, 14(9), 1-53. 

Kalmuss, D. S., & Strauss, M. A. (1982). Wife’s marital dependency and wife abuse. Journal of Marriage and Family, 44(2), 277–286.  

Kandiyoti, D. (1988). Bargaining with patriarchy. Gender and Society, 2, 274−289.  

Kapsos, S. (2008). ILO Asia-Pacific working paper series: The gender wage gap in Bangladesh. Geraadpleegd van https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publica…;

Khan, N. A. (2015). The impact of women empowerment on their lives: Bangladesh context. European Journal of Business and Management, 7(1), 303-310. 

Khandker, S. (1987). Labour market participation of married women in Bangladesh. The Review of Economics and Statistics, 69, 536–541. 

Khosla, N. (2009). The ready-made garments industry in Bangladesh: A means to reducing genderbased social exclusion of women? Journal of International Women's Studies, 11(1), 289-303. 

Khundker, N. (2002). Globalization, competitiveness and job quality in the garment industry in Bangladesh. Dkaha: University Press Limited.  

Kibria, N. (1995). Culture, social class, and income control in the lives of women garment workers in Bangladesh. Gender and Society, 9(3), 289-309.  

Kibria, N. (1998). Becoming a garments worker: The mobilization of women into the garments factories of Bangladesh. United Nations Research Institute for Social Development9, 1–23. 

Klasen, S., & Pieters, J. (2015). What explains the stagnation of female labour force in urban India? The World Bank Economic Review, 29(3), 449-478.

Koening, M. A., Ahmed, S., Hossain, M. B., Khorshed, A. B. M., & Mozumder, A. (2003). Woman’s status and domestic violence in rural Bangladesh: Individual - and community level effects. Demography, 40(2), 269–288. 

Kotikula, A., Hill, R., & Azfar Raza, W. (2019). What works for working woman: Understanding female labour force participation in urban Bangladesh. The World Bank, 9–51.  

Krishnan, S., Rocca, C. H., Hubbard, A. E., Subbiah, K., Edmeades, J., & Padian, N. S. (2010). Do changes in spousal employment status lead to domestic violence? Insights from a prospective study in Bangalore, India. Social Science & Medicine, 70(1), 136–43.  

Lakshmi, D., & Manvinder, K. (2019). Purdah or Ghunghat, a powerful means to control women: A Study of rural muslim and non-muslim women in western Uttar Pradesh, India. Indian Journal of Gender Studies26(3), 336–349.  

Leach, A. (2017, October 6). 12 steps to achieve gender equality in our lifetimes. The Guardian. Geraadpleegd van https://www.theguardian.com/global-development-professionalsnetwork/201…

Lopez-Acevedo, G., & Robertson, R. (2012). Sewing success? Employment, wages, and poverty following the end of the Multi-Fibre Arrangement. The World Bank, 5–495. 

Luckerhof, C. (2019, 24 oktober). Zestien keer doodstraf in Bangladesh voor het verbranden van een vrouw. De Morgen. Geraadpleegd van https://www.demorgen.be/nieuws/zestien-keerdoodstraf-in-bangladesh-voor…

Luke, N., & Munshi, K. (2011). Women as agents of change: Female income, social affiliation and household decisions in South India. Journal of Development Economics, 1(94), 1–17.  

Macmillan, R., & Gartner, R. (1999). When she brings home the Bacon: Labor-force participation and the risk of spousal violence against women. Journal of Marriage and Family, 61(4), 947–958. 

Mahmood, F., & Rezina, S. (2016). Gender disparity in Bangladesh and its impact on women in workplaces. Scholar Journal of Business and Social Science2(2), 27–34. 

Mahmud, S. (2003a). The Bangladesh development studies. The Quarterly Journal of The Bangladesh Institute of Development Studies, XXIX, 19–22. 

Mahmud, S. (2003b). Is Bangladesh experiencing a feminization of the labor force? The Bangladesh development studies, XXIX, 1-37. 

Majlesi, K. (2016) Labor market opportunities and women’s decision-making power within households. Journal of Development Economics, 119, 34–47. 

Mandelbaum, D.G. (1988). Women’s seclusion and men’s honor: Sex roles in North India, Bangladesh, and Pakistan. Tucson: University of Arizona Press. 

Martin, S. L., Tsui, A. O., Maitra, K., & Marinshaw, R. (1999). Domestic Violence in Northern India. American Journal of Epidemiology, 4(150), 417–426.  

McCarthy, J. (2017, June 6). Reasons why dowries are horrible for women. Geraadpleegd op 1 november 2019, van https://www.globalcitizen.org/en/content/8-reasons-dowries-are-bad-forwomen/

Mehrotra, S. (2015). Why the female labour force participation is low and falling? Jawaharlal Nehru University, 1–25. 

Ministry of Education. (1987). Education system in Bangladesh. Bangladesh Bureau of Educational Information And Statistics (BANBEIS)58

Moghissi, H. (2000). Feminism and Islamic fundamentalism: The limits of postmodern analysis. Dhaka: The University Press Ltd.  

Najeeb, F., Morales, M., & Lopez-Acevedo, G. (2020). Analyzing female employment trends in South Asia. IZA Institute of Labor Economics12956, 2–26.  

Nangia, A. (1997). The tragedy of bride burning in India: How should the law address it? Brooklyn Journal of International Law, 22(3), 637-644.  

National Education Policy. (2010). Ministry of Education

Naved, R. T., Mamun, M. A., Parvin, K., Willan, S., Gibbs, A., Yu, M., & Jewkes, R. (2018). Magnitude and correlates of intimate partner violence against female garment workers from selected factories in Bangladesh. Plos One13(11), 1–22.  

Naved, R. T., Rahman, T., Willan, S., Jewkes, R., & Gibbs, A. (2018). Female garment workers’ experiences of violence in their homes and workplaces in Bangladesh: A qualitative study. Social Science & Medicine, 196, 150–157.  

Naved, R. T., Samuels, F., Masson, V. L., Talukder, A., Gupta, T., & Yount, K. M. (2017). 

Understanding intimate partner violence in rural Bangladesh: Prevention and response. Overseas Development Institute, 3-75. 

Neff, D., Sen, K., & Kling, V. (2012). The puzzling decline in rural women’s labor force participation in India: A re-examination. German Institute of Global and Area Studies, Working Paper, 196, 129. 

Oommen, M. (2005). Crossing boundaries and stepping out of purdah in India. Beyond Access, 166– 180.  

Oster, E., & Millett, M. (2010). Do call centers promote school enrollment? Evidence from India. National Bureau of Economic Research working paper 15922, 123 - 135. 

Parrott, D. J., & Zeichner, A. (2003). Effects of hypermasculinity on physical aggression against women. Psychology of Men & Masculinity, 4(1), 70–78. 

Paul-Majumder, P., & Begum, A. (2000). The gender imbalances in the export-oriented garment industry in Bangladesh. The World Bank: Development Research Group12, 1–40. 

Plan International. (29 juni 2018). Kindbruiden in Bangladesh. Geraadpleegd op 9 februari 2020, van https://www.planinternational.nl/projecten/kindbruiden-in-bangladesh

Quisumbing, A. R., & Maluccio, J. A. (2003). Resources at marriage and intrahousehold allocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, and South Africa. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(3), 283– 327.  

Rahman, L., & Rao, V. (2004). The determinants of gender equity in India: Examining Dyson and Moore’s thesis with new data. Population and Development Review, 30, 239–268.  

Rahman, M. (2002). Bangladesh’s external sector in FY2001: review of performance and emerging concerns. Dhaka: Centre for Policy Dialogue.  

Rahman, R. (2004). Employment route to poverty reduction in Bangladesh: Role of self-employment and wage employment. ILO Recovery and Reconstruction Department, 17, 1-80. 

Rahman, R., & Islam, K.M. (2003). Employment-poverty linkages: Bangladesh. ILO recovery and Reconstruction Department, 10, 1-81. 

Rahman, R. I., & Islam, R. (2013). Female labour force participation in Bangladesh: Trends, drivers and barriers. Geraadpleegd van https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/---sro-ne…

Rahman, R., & Islam, R. (2019). Employment, labour force participation and education: Towards gender equality in Bangladesh. Centre for Development and Employment Research (CDER) and Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bangladesh, 1–54.  

Raihan, S., & Bidisha, H. (2018). Female employment stagnation in Bangladesh: A research paper on economic dialogue on inclusive growth in Bangladesh. The Asia Foundation, 1–49.  

Rani, M., & Bonu, S. (2009). Attitudes toward wife beating: a cross-country study in Asia. Journal of Interpersonal Violence, 24(8), 1371–1397.  

Rao, A., & Kelleher, D. (1995). Engendering organizational change: The BRAC case’ in getting institution right for women in development. IDS Bulletin26(3), 69–78. 

Rao, V. (1997). Wife-beating in rural South India: A qualitative and econometric analysis. Social Science & Medicine, 44, 1169–1180.  

Rashid, M. A. (2006). Rise of readymade garments industry in Bangladesh: Entrepreneurial ingenuity or public policy. World Bank and Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), 28-32. 

Rashid, S. F. (2006). Emerging changes in reproductive behaviour among married adolescent girls in an urban slum in Dhaka, Bangladesh. Reproductive health matters, 14(27), 151-159.  

Rozario, S. (2006). The new burqa in Bangladesh: Empowerment or violation of women’s rights? Women’s Studies International Forum29(4), 368–380.  

Schuler, S.R, Meeker D., & Hashemi S.M. (1992). The impact of women’s participation in credit programs on family planning in rural Bangladesh. Development research center, working paper.  

Schuler, S.R., Hashemi S.M., & Jenkins A.H. (1995). Bangladesh family planning success story. A gender perspective. International Family Planning Perspectives, 21(4), 132-137. 

Schuler, S. R., Bates, L. M., & Islam, M. K. (2002). Paying for reproductive health services in Bangladesh: Intersections between cost, quality and culture. Health policy and planning, 17(3), 273-280.  

Siddiqi, D. M. (2003). The sexual harassment of industrial workers: Strategies for intervention in the workplace and beyond. Centre for Policy Dialogue26, 2–65. 

Sikdar, M. H., Sarkar, S. K., & Sadeka, S. (2014). Socio-economic conditions of the female garment workers in the capital city of Bangladesh. International Journal of Humanities and Social Science4(3), 173–179. 

Singh, R. B., Srinagesh, B., & Anand, S. (2020). Urban health risk and resilience in Asian cities. New York, Verenigde Staten: Springer Publishing. 

Singh, S., & Samara, R. (1996). Early marriage among women in developing countries. International Family Planning Perspectives, 148–175.  

Sofa Team, & Doss, C. (2011). The role of women in agriculture, ESA Working. The Food and Agriculture Organization of the United Nations, (11)2, 1–46.  

Srivastava, N., & Srivastava, R. (2010). Women, work and employment outcomes in rural India. Economic and Political Weekly, 45(28), 49-63. 

The Daily Star. (2019, September 1). Women employment falling in urban areas. Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.thedailystar.net/business/bangladesh-female-employment-fall…

Sultan Ahmed, S., & Bould, S. (2004). One able daughter is worth 10 illiterate sons: Reframing the patriarchal family. Journal of Marriage and Family, 66(5), 1332- 1341.  

Tauchen, H. V., Witte, A. D., & Long, S. K. (1991). Domestic violence: A nonrandom affair. International Economic Review, 32, 491–511.  

The World Bank. (2008). From whispers to voices. Gender and social transformation in Bangladesh.  Bangladesh Development Series Paper, 22, 1-116. 

The World Bank. (2012a). Gender equality and development. Geraadpleegd van https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391 

The World Bank. (2018, October 11). Human Capital Index (HCI): Data Catalog. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://datacatalog.worldbank.org/dataset/human-capital-index

The World Bank. (2019a). Population, total - Bangladesh. Geraadpleegd op 11 oktober 2019, van https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD

The World Bank. (2019b, April 28). Bangladesh: More and better jobs for women needed for faster growth. Geraadpleegd op 1 oktober 2019, van https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2019/04/28/bangladesh-mo…

The World Bank. (2019c). Global gender gap political empowerment subindex. Geraadpleegd op 28 oktober 2019, van https://tcdata360.worldbank.org/indicators/846d20f8?country=BRA&indicator=27960&viz=line _chart&years=2006,2018

The World Bank. (2019d). Woman, business and the law 2019. Geraadpleegd van https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL201…;

The World Bank. (2019e). Literacy rate, adult male (% of males ages 15 and above): Bangladesh Data. Geraadpleegd op 12 april 2020, van https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.MA.ZS?locations=BD&vie… h_desc=true 

The World Bank. (2019f). Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above): Bangladesh Data. Geraadpleegd op 12 april 2020, van https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=BD&view=chart&year_hig h_desc=true

The World Bank. (2019g). Employment to population ratio, 15+, female (%) (modeled ILO estimate): Bangladesh. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS?locations=BD&view=chart

The World Bank. (2019h). Employment to population ratio, 15+, male (%) (modeled ILO estimate) – Bangladesh. Geraadpleegd op 14 april 2020, van https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.MA.ZS?locations=BD&…

The World Bank. (2020, February 18). South Asia women in the workforce week. Geraadpleegd op 21 april 2020, van https://www.worldbank.org/en/events/2020/02/18/south-asia-women-in-theworkforce-week

The World Bank. (n.d.). Literacy rate, adult female (% of females ages 15 and above) - South Asia, Sub-Saharan Africa | Data. Geraadpleegd op 22 april 2020, van https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=8S-ZG

Udayagiri, M., & Kabeer, N. (2002). The power to choose: Bangladeshi women and labour market decisions in London and Dhaka. Contemporary Sociology31(3), 1- 272.  

Uddin, M. G. S. (2009). Wage productivity and wage income differential in labor market: Evidence from RMG-sector in Bangladesh. Asian Social Science, 4(12), 1- 92.  

Unicef. (s.d.). Kinderarbeid. Geraadpleegd op 12 april 2020, van https://www.unicef.nl/bescherming/kinderarbeid 

UN Women. (2011). Progress of the world’s women: In pursuit of justice. Geraadpleegd van https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/libra… en-2011-en.pdf?la=en&vs=2835  

Van Doorn-Harder, N. (2005). Gender and religion: Gender and Islam. Encyclopedia of Religion, 5, 3364−3371. 

Van Dyck, J. (2015). Vrouwen in de ready-made garment industrie in Bangladesh invloed op de onderhandelingspositie van de vrouw binnen het gezin en het voorkomen van huiselijk geweld. Universiteit Gent

Vishal, S. (2015). Imperfect work conditions in Bangladesh RMG sector. International Journal of Law and Management, 57(1), 28 – 37. 

White, S. (1992) Arguing with the crocodile: Gender and class in Bangladesh. Dhaka: University Press. 

Winter, B. (2001). Fundamental misunderstandings: Issues in feminist approaches to Islamism. Journal of Women's History, 13(1), 9−41.  

World Economic Forum. (2018). The global gender gap report 2018. Geneva, Switzerland: World Economic Forum. 

Yllö, K. (1984). The status of women, marital equality, and violence against wives. Journal of Family Issues, 5(3), 307–320.  

Zohir, S. C., & Yunus, M. (2000). Household response to gender issues: A survey on households of female EPZ workers in Bangladesh. Bangladesh Institute of Development Studies, 1-72. 

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Chris Verschooten