Zakendoen in Zweden: een weg naar cultuurkennis

Daphne
Haegheman

"One of the most effective ways to learn about oneself is by taking seriously the cultures of others. It forces you to pay attention to those details of life which differentiate them from you."

~ Edward T. Hall

Deze woorden van Edward T. Hall, bekend Amerikaanse antropoloog en intercultureel onderzoeker in de 20ste eeuw tonen het belang aan van interculturele kennis[1] binnenin persoonlijke relaties alsook het belang van deze culturele verschillen in het verstaan en opbouwen van relaties. In deze geglobaliseerde wereld waar technologie steeds zorgt voor een betere en makkelijkere communicatie zijn deze woorden meer dan waar. Het vooropstellen van deze verschillen in zakelijke relaties wordt vaak over het hoofd gezien.

Door middel van een stage bij Flanders Investment and Trade in Stockholm, werd het verschil in cultuur, vooral op vlak van communicatie zeer duidelijk. Dit werd recent nog maar eens bevestigd door de verschillende wijze van aanpak met betrekking tot de COVID-19 crisis. De economische gevolgen en verschillen waren groot, maar ook cultuur speelt een grote rol in deze strijd en de bijhorende gevolgen. Dit werd bevestigd door Dieter Bernaerts, vaste reporter in Zweden en journalist voor Het Laatste nieuws (26 september 2020). Dat cultuur een grote rol speelt is ook een belangrijk aspect voor Vlaamse bedrijven die op een eerste niveau zichzelf willen tonen in buitenlandse relaties en op een tweede niveau zich willen vestigen in Zweden.

Hoe onderzoekt men deze cultuurverschillen ?

Hoe benoemen  we  deze cultuurverschillen, die niet tastbaar zijn en zo vaak een onderwerp van discussie vormen ? Met de theorie door een vergelijking tussen beide landen en een Hofstede-analyse[2] kom je maar zo ver. Getuigenissen die in beide landen hebben gewerkt en gewoond zijn de ideale mensen om die verschillen te ontkennen of bevestigen. Door vragen te stellen over de ervaringen van bedrijven en mensen die deze ervaring hebben opgedaan met de aanpassing aan een Zweedse bedrijfscultuur die uit België komt kunnen bepaalde patronen tevoorschijn komen. Door mensen die zowel in multinationals werken in Zweden of mensen die in Zweedse bedrijven werken te interviewen over hun gewoontes, kan een compleet beeld gevormd worden.

Welke verschillen zijn belangrijk?

De belangrijkste uitdagingen die uit het onderzoek vanuit verschillende bedrijven zoals Coca-Cola, H&M, en Spotify naar voor zijn gekomen, zijn deels een bevestiging van verwachtingen maar ook een verrassing voor veel mensen in het internationale zakenwezen. Aspecten zoals de horizontale bedrijfsstructuur en de Zweedse gewoontes en concepten, zoals de balans tussen werk en privéleven, Lagom en Fika zijn concepten die het zakenleven in Zweden en meestal Stockholm meer bepaald zo aantrekkelijk maken voor de rest van de zakenwereld en als voorbeeld wordt gebruikt in veel multinationals, zoals bijvoorbeeld Facebook.

Fika is een Zweeds concept dat wordt omschreven als een tijd om met je collega's te praten en alle nieuwe bedrijfsinformatie in te halen. Lagom is een Zweeds concept dat betekent 'precies zo goed/veel als het zou moeten zijn'. Zoals Dieter Van De Walle, wonend en werkend in Zweden, samenvat.

“The Fika, for example, is truly a sacred principle. The Fika is used within Spotify as a moment to share information with other departments, so it has an important function. You can see that in a more casual setting people actually share fairly important information with each other.”

– Dieter Van De Walle, 2020

Andere culturele verschillen dat de relatie in het zakendoen tussen België en Zweden moeilijker maken zijn de afwijkingen in waarden zoals autonomie, verantwoordelijkheid en transparantie. Het besluitvormingsproces in connectie met de horizontale bedrijfsvorm - waar dus minder klassieke hiërarchie aanwezig is dan in België – is helemaal anders dan het systeem in België. Dit was een van de grootste culturele verschillen in de manier van werken dat veel connecties heeft met de originele verschillen in waarden en normen in de theorie van de vergelijking tussen beide landen zoals de neiging om conflicten te vermijden en de wil om iedereen te betrekken in het proces. Dit maakt dat het wachten op dat besluit langer duurt dan in België, waar een striktere relatie is tussen manager en werknemer, de uiteindelijke consensuscultuur[3] is sterker.

“Wat bedoelt u precies?”

Communicatie is een belangrijk onderdeel van zakendoen. Voor Belgen gaf de meerderheid van de geïnterviewden de belangrijkste moeilijkheden aan als informele of nonchalante communicatie zowel in het verbale aspect als het schriftelijke aspect, het vermijden van conflicten en afstand in verbale communicatie. Maar er zijn ook positieve veranderingen, aspecten van de Zweedse communicatie die makkelijker te gebruiken is voor de Belgen. Open communiceren over het bedrijf en de beslissingen die worden genomen. De samenwerking die voortkomt uit de positieve bedrijfssfeer en de horizontale bedrijfsstructuur.  

Wat zijn de volgende stappen?

Op basis van al de bevindingen en persoonlijke verhalen zijn een aantal aanbevelingen gemaakt voor Belgische bedrijven.

Het is gemakkelijker voor een Belgische bedrijfscultuur om zich aan te passen aan de Zweedse bedrijfscultuur dan andersom. Het is ook vaak een voordeel omdat veel van de positieve verschillen van de Zweedse cultuur worden opgenomen door de Belgische werknemers en terug worden meegebracht naar België. Organisaties worden bovendien ook aanbevolen om de praktische aspecten van de communicatie op te volgen om het eerste contact te leggen. Als laatste wordt aanbevolen ook geopperd om de informele sfeer in het bedrijf te implementeren en de consensuscultuur die het resultaat is van het besluitvormingsproces te respecteren.

Met al deze verschillen kunnen bedrijven in de toekomst aan de slag om de relatie tussen beide actoren te verbeteren en het proces van samenwerking te versnellen.

 

 

[1] Het bereiken van doelen door middel van communicatie met mensen uit andere culturen. Zoals gezegd hebben andere culturen andere normen, waarden en grondaannamen.

[2] Volgens Hofstede, een vooraanstaand cultureel researcher kan in cultuur de programmering van de gewoontes de denkpatronen beïnvloeden die worden weerspiegeld in de verschillende betekenissen die de samenleving verbindt met de aspecten van het leven.

[3] Een bedrijfscultuur waar geen beslissing wordt genomen voordat je samen dezelfde mening hebt.

Bibliografie

 

Andreas. (2020, April 14). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

anne_pihl. (2016, September 14). Swedish Business Etiquette – 10 essential tips for your international colleagues. Retrieved from www.relocatetosweden.com: http://www.relocatetosweden.com/swedish-business-etiquette-10-essential…

averagesalarysurvey. (2020). average salary 2019/2020. Retrieved from averagesalarysurvey: https://www.averagesalarysurvey.com/sweden

BambooHR. (2020). Informal communication. Retrieved from HR Glossary: https://www.bamboohr.com/hr-glossary/informal-communication/

Beckers, M. (2020, April 13). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Belgium.be. (2020). Justice organization. Retrieved from Belgium.be: https://www.belgium.be/en/justice/organisation

Blatter, J. (2013, May 21). Glocalization. Retrieved from Encyclopædia Britannica: https://www.britannica.com/topic/glocalization

Blatter, J. (2020). Glocalization. Retrieved from Brittanica: https://www.britannica.com/topic/glocalization

Business Dictionary. (2020, April 28). What is business culture? Retrieved from Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/business-culture.html

Cambridge Dictionary. (2020, April 30). autonomy. Retrieved from Cambridge dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/autonomy

Coorda. (2015, Ocktober 8). Swedish Companies And The Consensus Culture-The Good, The Ugly And The Truth. Retrieved from Coorda: http://coordea.com/swedish-companies-and-the-consensus-culture-the-good…

Corda Campus. (2018). Flanders Investment & Trade. Retrieved from Corda Campus: https://www.cordacampus.com/en/companies/flanders-investment-and-trade

Country economics. (2019). Belgium GDP - Gross Domestic Product. Retrieved from country economy: https://countryeconomy.com/gdp/belgium

de la kethulle de Ryhove, J. (2020, March 11). Why Belgium is an innovation hotspot. Retrieved from Board of innovation: https://www.boardofinnovation.com/blog/why-belgium-is-an-innovation-hot…

EBA. (n.d.). Communication Process Model: Understanding how to master the process of communication. Retrieved from eba: https://www.educational-business-articles.com/communication-process-mod…

Ephlux. (2009, September 24). Formal and Casual communication. Retrieved from Ephlux: http://www.ephlux.com/formal-or-casual-communication/

European Commission. (2019). The Digital Economy and Society Index (DESI). Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

European commission. (2020). geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan. Belgium: European Commision.

European commission. (2020). The Brussels Institute for Research and Innovation (INNOVIRIS). Retrieved from European commission: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor…

European Commission. (2020). The Digital Economy and Society Indes (DESI). Retrieved from Europa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Expertise in Labour Mobility. (2016, Januari 16). Business culture in Belgium. Retrieved from Expactica: https://www.expatica.com/be/employment/employment-basics/business-cultu…

Flanders. (2020, March 11). Organization of elections in Belgium. Retrieved from Flanders: https://www.vlaanderen.be/de-organisatie-van-verkiezingen-in-belgie#ove…

Flanders Investment & Trade. (2020). Our services. Retrieved from Flanders Investment & trade: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/en/our-services

Flanders Investment and Trade. (2018). Sweden in numbers. Retrieved from Flanders Investment and Trade: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zweden/cijfers

Flanders Investment and Trade. (2020, April 26). Medianet Vlaanderen. Retrieved from Medianetvlaanderen: https://www.medianetvlaanderen.be/en/evenementen/ibc-receptie-flanders-…

Flanders Investment and Trade. (2020). Our office in Sweden. Retrieved from Flanders Investment and Trade: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-…

Flanders Investment and Trade. (2020). Who are we? Retrieved from Flanders Investment and Trade: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/nl/wie-zijn-we

FOD Economy. (2019). Belgiums economy in a nutshell Economic outlook. Brussels: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Fontenot, K. A. (2018). Nonverbal communication and social recognition. Salem: Press Encyclopedia of health.

Forsey, C. (2020, April 26). The Ultimate Guide to Company Culture. Retrieved from Hubspot: https://blog.hubspot.com/marketing/company-culture

Fried, J. (2013, September 3). Why I run a flat company. Retrieved from Inc.com: https://www.inc.com/magazine/20110401/jason-fried-why-i-run-a-flat-comp…

Ghiselli, E. E., & Siegel, J. P. (1972). Leadership and managerial succes in tall and flat organization structures. Personnel Psychology, 25.

Ghysens, P. (2020, April 10). Waarom Zweden geen lockdown oplegt. Het Laatste Nieuws, p. 11.

Gibbons, S. (n.d.). You have seven seconds to make a first impression. Retrieved from Forbes: https://www.forbes.com/sites/serenitygibbons/2018/06/19/you-have-7-seco…

Government of Sweden. (2020). How Sweden is governed. Retrieved from Government of Sweden offices: https://www.government.se/how-sweden-is-governed/

Government offices of Sweden. (2020). Judicial system. Retrieved from Government offices of Sweden: https://www.government.se/government-policy/judicial-system/

Government offices of Sweden. (2020, February 25). Sweden's carbon tax. Retrieved from www.government.se: https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/swedens-c…

Haegheman, D. (2020). Challenges faced by Belgian companies wanting to export or establish in Sweden regarding Swedish working culture with a focus on business communication and how these can be mitigated. Oostende: Artevelde University College of Applied Sciences .

Harvey, S. (2020, May 19). What is Jante’s Law? To really understand Scandinavia, look to Janteloven. Retrieved from Scandification: https://scandification.com/what-is-jantes-law/

Herman, B. (2020, April 29). Cédric Van Brenteghem geniet van de vrijheid in Stockholm. Het Laatste nieuws, p. 11. Retrieved from https://www.hln.be/de-krant/-geloof-in-zweeds-model-maar-betwijfel-of-h…

Hofstede Insights . (2020). National Culture. Retrieved from Hofstede Insights : https://hi.hofstede-insights.com/national-culture

Hofstede Insights. (2020, May 11). Country comparison. Retrieved from Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/belgium,sweden/

Hofstede Insights. (2020, April 27). Description. Retrieved from Hofstede Insights: https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Hofstede, G. (n.d.). The 6-D model of national culture. Retrieved from Geert Hofstede: https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-m…

Ian. (2012, July 13). Conflict and Challenge. Retrieved from Challenging coaching: https://challengingcoaching.co.uk/conflict-and-challenge/

IOR. (2020). Traditional Belgian Worldview. Retrieved from IOR: https://www.iorworld.com/resources/belgium/

Jobat. (2019, July 30). Hoeveel uur mag je werken? Retrieved from Jobat: https://www.jobat.be/nl/art/hoeveel-uren-mag-je-werken

Kamann, M. (2016, August 4). Small talk with swedes. Retrieved from hejsweden.com: https://hejsweden.com/en/small-talk-with-swedes/

Kenneth, T. W., & Kilmann, R. H. (2020, May 11). Learn All About The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (Tki). Retrieved from Kilmann DIagnostics: https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-in…

Kohll, A. (2018, March 17). The Evolving Definition Of Work-Life Balance. Retrieved from Forbes: https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/03/27/the-evolving-definiti…

KSA Integration. (2015, December 8). Consensus Based Organizational Behavior; Committees without a Chairperson. Retrieved from KSA Integration: https://www.ksaintegration.com/blog/4619

Kwintessential. (n.d.). A guide to Sweden - etiquette, customs, clothing and more... Retrieved from www.kwintessential.co.uk: https://www.kwintessential.co.uk/resources/guide-to-sweden-etiquette-cu…

Lampton, J. (2019, September). TRANSPARENCY IS THE BEDROCK OF ETHICS. Retrieved from Strategic Finance Magazine: https://sfmagazine.com/post-entry/september-2019-transparency-is-the-be…

Lindvall, D. (2017, April 19). THE RADICAL PARADOX OF SWEDEN’S CONSENSUS CULTURE. Retrieved from Zocalo: https://www.zocalopublicsquare.org/2017/04/19/radical-paradox-swedens-c…

Lumenlearning. (2020, May 11). The decision making process. Retrieved from Lumenlearning: https://courses.lumenlearning.com/wm-organizationalbehavior/chapter/the…

Lundgren, M. (2020, February 17). Introduction in the company. (D. Haegheman, Interviewer)

MacDonald, L. (2019, March 9). What Is a Self-Managed Team? Retrieved from Smallbusiness.chron: https://smallbusiness.chron.com/selfmanaged-team-18236.html

Mariska. (2017). Cultural noise. Auckland: Auckland Insititute. Retrieved from https://www.coursehero.com/file/24545305/CULTURAL-NOISEdocx/

Master and more. (2019). Top 10 countries with the best education systems in the world for 2019. Retrieved from Master and more : https://www.master-and-more.eu/en/top-10-countries-with-the-best-educat…

Mccornack, S. (2019). Choices & connections: an introduction to communication. Boston: Bedfords Bks St Martins.

Meehan, C. (2019, February 12). Flat Vs. Hierarchical Organizational Structure. Retrieved from Smallbusiness.chron: https://smallbusiness.chron.com/flat-vs-hierarchical-organizational-str…

Ministry of the Environment and Energy. (2018). Sweden’s draft integrated national energy and climate plan. Stockholm: Government offices onf Sweden.

Mintzberg. (2020, April 30). Tall vs. Flat organization . Retrieved from Researchgate: https://www.researchgate.net/figure/Tall-versus-flat-organizational-str…

Moon, C. (2018, February 20). Business in Sweden - en expat's view. Retrieved from sweden.se: https://sweden.se/business/business-in-sweden-an-expats-view/

Nations encyclopedia. (2020). Sweden - science and technology. Retrieved from Nations encyclopedia: https://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Sweden-SCIENCE-AND-TECHNOLOG…

Noels, G. (2020, Januari 18). Laat de steriele wensen achterwege . De Tijd, p. 19.

OECD. (2019). Economic forecast summary. Paris: OECD.

Passport to Trade 2.0. (2019). Business communication. Retrieved from businessculture.org: https://businessculture.org/northern-europe/sweden/business-communicati…

Passport to Trade 2.0. (2019). Business Culture in Belgium. Retrieved from Passport to Trade: https://businessculture.org/western-europe/business-culture-in-belgium/

Passport to Trade 2.0. (2019). Work life balance. Retrieved from businessculture.org: https://businessculture.org/northern-europe/sweden/work-life-balance/

Payton, C. (2016, September 25). 5 Types of Corporate Culture: Which One Is Your Company? Retrieved from Enplug: https://blog.enplug.com/corporate-culture

Pena, A. (2018, April 26). What Is Lagom And How Does It Help You Live A Balanced Life? Retrieved from Huffington Post : https://www.huffpost.com/entry/what-is-lagom-and-how-to-make-it-a-part-…

Pochepan, J. (2020, April 28). If Your Employees Are Longing For Remote Work, Try Redesigning Your Office With These Aspects. Retrieved from Inc.: https://www.inc.com/jeff-pochepan/nomadic-workers-arent-killing-modern-…

Population Pyramid. (2019). Belgium. Retrieved from Population Pyramid: https://www.populationpyramid.net/Belgium/2019/

Population Pyramid. (2019). Sweden. Retrieved from Population Pyramid: https://www.populationpyramid.net/sweden/2019/

Portier, E. (2016, September 16). Belgium has third-best education system, says OECD. Retrieved from FLanders Today: http://www.flanderstoday.eu/education/belgium-has-third-best-education-…

Quain, S. (2019, January 31). Difference between vertical and horizontal business organizations. Retrieved from Chron: https://smallbusiness.chron.com/difference-between-vertical-horizontal-…

Rakers, J. (2016, March 16). What Makes a Good First Impression. Retrieved from Institue US Chamber: https://institute.uschamber.com/what-makes-a-good-first-impression/

Redactie MT. (2019, September 16). Een platte organisatie? Probeer vooral niet te managen. Retrieved from MT Next Generation Leadership : https://www.mt.nl/business/de-gouden-regel-van-een-platte-organisatie-p…

Robin990. (2015). PESTEL-analyse: Definitie en voorbeelden. Retrieved from zakelijk.infonu: https://zakelijk.infonu.nl/marketing/142331-pestel-analyse-definitie-en…

Rosenberg Mckay, D. (2019, November 20). 6 Topics to Avoid Discussing at Work. Retrieved from thebalancecareers: https://www.thebalancecareers.com/topics-to-avoid-discussing-at-work-52…

Rouse, M., & Wigmore, I. (2014, February). adhocracy. Retrieved from WhatIs: https://whatis.techtarget.com/definition/adhocracy

Rouse, M., & Wigmore, I. (2014, February). clan culture. Retrieved from WhatIs Techtarget: https://whatis.techtarget.com/definition/clan-culture

SCB. (2019). Government budget allocations for R&D. Retrieved from SCB: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/edu…

SCB. (2019). Government budget for R&D 2019. Retrieved from SCB: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/edu…

Sharma, P. (2020, May 11). Written Communication: Meaning, Advantages and Limitations. Retrieved from Your Article Library: http://www.yourarticlelibrary.com/business-communication/written-commun…

Skills you need. (2020). Communication. Retrieved from Skills you need: https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html

Smith, O. (2017, October 1). Maps and graphics. Retrieved from www.telegraph.co.uk: https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/countries-that-dri…

Startup Overseas. (n.d.). Why Expand to Sweden? Retrieved from Startup Overseas: https://www.startupoverseas.co.uk/expanding-a-business-in-sweden

Statistics Sweden. (2019, April 11). An estimated SEK 37 billion of the central state budget is allocated for R&D in 2019. Retrieved from SCB: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/edu…

Stepstone. (2020, April 28). An oversight of the Google-research. Retrieved from Stepstone: https://www.stepstone.be/carriere-tips/dit-zijn-de-eigenschappen-van-ee…

Stepstone. (2020, April 28). Corporate culture. Retrieved from Stepstone: https://www.stepstone.be/carriere-tips/bedrijfscultuur/

Sweden - Science and technology. (2020). Retrieved from Nations encyclopedy: https://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Sweden-SCIENCE-AND-TECHNOLOG…

Sweden. (2020). Retrieved from Sweden: https://sweden.se/

Sweden. (2020). Taking Care Of Business In Sweden. Retrieved from Sweden: https://sweden.se/business/taking-care-of-business-in-sweden/

Swedish Energy Agency. (2017, July 3). The electricity certificate system. Retrieved from www.energimyndigheten.se: http://www.energimyndigheten.se/en/sustainability/the-electricity-certi…

The Local Client studio. (2017, December 3). What’s so special about Swedish leadership? Retrieved from The Local: https://www.thelocal.se/20171113/whats-so-special-about-swedish-leaders…

Theodora. (2020). Sweden people 2020. Retrieved from Theodora: https://theodora.com/wfbcurrent/sweden/sweden_people.html

Trading economics. (2020). gdp growth annual. Retrieved from Trading economics: https://tradingeconomics.com/sweden/gdp-growth-annual

Transparancy International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from Transparancy International: https://www.transparency.org/cpi2019

UMass Darthmouth. (2020, May 11). 7 steps to effective decision making. Retrieved from UMass Darthmouth: https://www.umassd.edu/fycm/decision-making/process/

Valerie. (2020, April 17). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Van De Velde, N. (2020, April 10). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Van De Walle, D. (2020, April 14). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Van Doninck, P. (2020, April 141). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective . (D. Haegheman, Interviewer)

Van Nuijs, J.-C. (2020, April 13). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Vandecasteele, T. (2020, April 10). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman , Interviewer)

Vets, S. (2020, April 14). The Swedish Corporate Culture From a Belgian Perspective. (D. Haegheman, Interviewer)

Webfinance.Inc. (2020). Delayering. Retrieved from Business Dictionary: http://www.businessdictionary.com/definition/delayering.html

Work911. (n.d.). Is conflict avoidance the same as conflict prevention? Retrieved from Work911: http://work911.com/conflict/carticles/conav.htm

World nuclear Organization. (2019, December). Nuclear power in Sweden. Retrieved from World nuclear organization: https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/coun…

World O Meter. (2020). Sweden Demographics. Retrieved from World O Meter: https://www.worldometers.info/demographics/sweden-demographics/

World population review. (2020). Belgium. Retrieved from World population review: https://worldpopulationreview.com/countries/belgium-population/

Your Dictionary. (n.d.). Verban Communication. Retrieved from Your Dictionary: https://www.yourdictionary.com/verbal-communication

 Zhumagulov, D. (2020, May 11). the role of HR in working culture. Retrieved from HR C suite: https://www.hrcsuite.com/the-role-of-hr-in-workplace-culture/

Download scriptie (1.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Johan Peeters