Laatstejaarsstudente Communicatiemanagement neemt de ‘Chief Happiness Officer’ onder de loep

Kyana
Smets

PXL-studente Kyana Smets plaatst werkgeluk op de agenda in het kader van haar Bachelorproef

Studente Kyana Smets (21) legt de laatste sprint af binnen de opleiding Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL in Hasselt met een onderzoek naar de Chief Happiness Officer (CHO) in Vlaanderen. In het kader van haar Bachelorproef gaat ze op ontdekking naar het profiel van een CHO en de meerwaarde ervan voor bedrijven. Dit omdat hoge werkdruk en werkgerelateerde stress, de grootste gezondheids- en veiligheidsuitdaging in Europa, vragen om meer aandacht naar welzijn en werkgeluk op de werkvloer.

De Chief Happiness Officer is het tweede beroep op de lijst van nieuwe, veelbelovende beroepen van de Nationale Beroepengids. Toch blijkt een grote meerderheid niet vertrouwd te zijn met de functie. Hoogtijd om daar verandering in te brengen, dacht PXL-studente Kyana Smets. De studente stuurde via LinkedIn een enquête uit om zowel Vlaamse bedrijven met als zonder CHO te bereiken. 119 respondenten helpen een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag: ‘Chief Happiness Officer: een hype of een blijvende troef voor bedrijven?’ Bovendien creëert de studente een persona van de CHO a.d.h.v. de verkregen onderzoeksresultaten. “Het persona ‘Joy’ representeert de gemiddelde CHO in Vlaanderen en geeft in een oogopslag weer wat het profiel van een CHO inhoudt. Ook de naam is niet toevallig gekozen, Joy verwijst naar het werkplezier wat de CHO bevordert in een organisatie”, aldus Kyana Smets.

CHO persona - Joy(Joy - persona CHO)

Hoewel de persona veel informatie van de CHO vrijgeeft, zoals dat de functie voornamelijk door een vrouw vervuld wordt (80,43%), bracht het onderzoek ook andere opvallende inzichten. 38,66% van de respondenten heeft een CHO in dienst, bij de andere 61,34% werkt er geen CHO in de organisatie. Slechts 4,27% van de 61,34% overweegt om een CHO in de toekomst aan te nemen. Toch toont het onderzoek het nut van de Chief Happiness Officer aan. 82,50% bevestigt dat het aantal afwezigen in het bedrijf minder is dan vorig jaar door de uitwerking van een doeltreffend re-integratiebeleid. “Naast twee boeiende interviews waarin CHO’s hun ervaring delen, bespreek ik handige kapstokken voor het uitstippelen van een welzijnsbeleid en werkte ik een checklist uit voor organisaties die een sterk re-integratiebeleid willen implementeren”, vertelt Kyana. De studente trekt de conclusie dat een CHO een blijvende troef is voor bedrijven. “Nee, de CHO is geen hype. Werkgeluk is een individuele beleving, maar heeft wel een gemeenschappelijk belang. Iedere partij haalt er profijt uit. De medewerker haalt voldoening uit zijn werk en voert bijgevolg zijn werk beter uit. De onderlinge samenwerking verloopt soepel door een aangename groepsdynamiek, het bedrijf haalt makkelijker zijn doelstellingen en klanten worden niet alleen beter en vriendelijker te woord gestaan maar ook efficiënter geholpen. Kortom, de CHO bouwt mee aan het positief imago van een organisatie. Een goed imago uitstralen naar de buitenwereld, naar je medewerkers, potentiële werknemers en klanten gebeurt niet van vandaag op morgen, maar wel via een lange termijn strategie. Proactief geluk managen is een fulltime job.”

Communicatie als sleutel tot werkgeluk

Volgens Kyana is communicatie de basis van alles. Het onderzoek bewijst dat 95% van de respondenten ervaart dat conflicten tussen werknemer en werkgever ontstaan door een gebrek aan communicatie. “De belangrijkste taak van de CHO is dat ze een aanspreekpunt zijn voor medewerkers, werknemers kunnen hun hart luchten bij de CHO en vinden mentale rust door ze een luisterend oor aan te bieden. Vervolgens kan de CHO met de input van de medewerkers aan de slag om pijnpunten in de organisatie weg te werken en informeert het management hierover.” De studente vult aan dat de grootste uitdaging van de CHO eruit bestaat om van digitale onrust naar digitaal comfort te gaan. Hoewel er nood is aan meer communicatie in regelmaat, moeten medewerkers teveel verschillende kanalen bijhouden om geïnformeerd te blijven wat volgens de respondenten stress veroorzaakt.

De CHO in opmars

De studente verwacht dat de functie van CHO in positieve zin zal evolueren. Het komt steeds vaker voor dat de werknemer opzoek gaat naar de ideale werkgever, niet omgekeerd. “Werkplekken zullen zich moeten aanpassen aan de wensen van hun potentiële medewerkers waarbij werkgeluk een steeds belangrijker speerpunt vormt. Het is spijtig dat slechts 4,27% van de bedrijven zonder CHO een CHO willen aanwerven. Misschien veranderen bedrijven nog van gedachte met het coronavirus in hun achterhoofd. De CHO speelt namelijk een belangrijke rol bij werkhervatting voor medewerkers die maandenlang thuis gewerkt hebben. De positieve reacties die ik ontving gedurende mijn onderzoek stemde me heel gelukkig. Ik kan investeren in werkgeluk alleen maar toejuichen, het levert een enorme win-win op. Ik hoop dat dit onderzoek CHO’s aanmoedigt om werkgeluk in de kijker te blijven zetten en dat bedrijven zonder CHO hun visie verruimen en werkgeluk omarmen.”

Kyana Smets

Bibliografie

Aerts, L. (2019, april 8). Burn-outcijfers blijven onrustwekkend stijgen: te veel stress en te weinig vertrouwen bij werknemers. Opgeroepen op 14 april 2020, van vrt NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/04/iedereen-verliest-bij-burn-out-…

Bacq, W. R. (2019, december 18). Amper 1 op 10 werknemers is echt gemotiveerd, anderen haten hun job zo hard dat ze de bedrijfswerking saboteren. Opgeroepen op 14 april 2020, van Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191217_04771898

Bernaerts, N. (2019, september 19). "Niet de klant, maar de werknemer is koning": we worden alsmaar ongelukkiger op ons werk en wel hierom. Opgeroepen op 14 april 2020, van Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190919_04616722

Bisschop, A. D. (2017). Aftellen naar maandag - hoe slimmer werken je gelukkiger maakt. Europa: Borgerhoff & Lamberigts.

Bisschop, A. D. (2020). Presentatie aftellen naar maandag met jullie als CHO?

Bugter, B. (2016, juli 21). Employee journey: buiten winnen, begint binnen. Opgeroepen op 14 april 2020, van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2016/07/21/employee-journey-verbe…

Christelijke Mutualiteit. (z.d.). Burn-out. Opgeroepen op 14 april 2020, van https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/burn-out

Christelijke Mutualiteit. (z.d.). Depressie. Opgeroepen op 14 april 2020, van https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/depressie

De Standaard. (2017, april 4). Stille dinsdag op de werkvloer. Opgeroepen op 7 juni 2020, van De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20170403_02815941

Deca, G. (2019, november 14). Waarom voldoende investeren in werkgeluk zich altijd terugbetaalt. Opgeroepen op 14 april 2020, van Bloovi: https://www.bloovi.be/artikels/persoonlijk-groeien/2019/waarom-voldoend…

Decker, L. D. (2020, januari). #ZigZagHR. Magazine: "wellbeing = winst", 4. Gent: Lesley Arens.

D'hondt, D. (z.d.). Whitepaper employer branding - hoe de juiste kandidaten aantrekken? Jobtoolz. Opgeroepen op 14 april 2020

Gezondheid en wetenschap. (2019, februari 19). Burn-out. Opgeroepen op 14 april 2020, van https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/burn-out

Het Laatste Nieuws. (2019, april 9). Burn-outcijfers blijven stijgen, Maggie De Block wil fabeltjes erover stoppen met nieuwe website. Opgeroepen op 14

Kyana Smets

Academiejaar 2019 - 2020

april 2020, van https://www.hln.be/nina/psycho/burn-outcijfers-blijven-stijgen-maggie-d…

Hoof, E. V. (2017). De Chief Happiness Officer - stappenplan voor een strategisch welzijnsbeleid op het werk. Tielt: Lannoo Uitgeverij.

Made in Limburg. (2019, oktober 31). Zo trek je talent aan met employer branding. Opgeroepen op 14 april 2020, van Made in Limburg: https://www.madeinlimburg.be/nieuws/zo-trek-je-talent-aan-met-employer-…

Mensura. (2020). Het verzuimkompas Ontdek de zwakke plekken in uw verzuimbeleid. Opgeroepen op 8 juni 2020, van Mensura: https://www.mensura.be/nl/verzuim-vermijden/breng-verzuim-in-kaart/het-…

Randstad. (2019). Employer brand research. België. Opgeroepen op 14 april 2020

Smeekes, P. (2016, maart 8). Chief Happiness Officer; zin of onzin? Opgeroepen op 1 mei 2020, van LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/chief-happiness-officer-zin-onzin-paul-s…

Smet, D. D. (2018, december 3). Ziek van verveling op het werk. Opgeroepen op 14 april 2020, van Gopress academic: http://academic.gopress.be/

Tempel, S. V. (2017, mei 10). De Chief Happiness Officer: overdreven of keihard nodig? Opgeroepen op 7 juni 2020, van Bureau Zuidema: https://www.zuidema.nl/blog/chief-happiness-officer-overdreven-of-keiha…

Verweire, E. (2018, juni 18). Bore-out: hype of ziekte? Opgeroepen op 14 april 2020, van EOS Wetenschap: https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/bore-out-hype-ziekte

VONK - netwerk voor interne communicatie. (2019, september 5). 5 voordelen waarmee je medewerkers kan overtuigen een nieuws-app te gebruiken. Opgeroepen op 7 juni 2020, van VONK: https://www.vonknetwerk.be/5-voordelen-waarmee-je-medewerkers-kan-overt…

WisKeys. (2020, maart 5). Hoe belangrijk is een goede werksfeer? Opgeroepen op 14 april 2020, van WisKeys: https://www.wiskeys.be/nl/hrm/1826/hoe-belangrijk-is-een-goede-werksfee…

Zwemmer, L. (2018, juni 8). Employer branding: tips voor een vliegende start. Opgeroepen op 14 april 2020, van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2018/06/08/employer-branding-tips…

Genomineerde longlist Bachelorprijs
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Herve Van de Weyer