Betonnen muren en politieke speeches

Ruben
Van Nimmen

Betonnen muren en politieke speeches

Het politieke discours tijdens de Libanese protesten in 2019

 

Gewapend met vlaggen en slogans trokken duizenden Libanezen in oktober 2019 de straat op: “Het volk eist de val van het regime!” Het politieke establishment en de veiligheidsdiensten verdedigden zich met traangas, betonblokken en politieke woorden. Met beloftes en toegevingen over hervormingen trachtten de politici hun machtsposities te verzekeren, maar het protesterende volk was verbaal onverbiddelijk. “Allemaal betekent allemaal,” riepen ze: de hele politieke klasse moest ontslag nemen. Op 29 oktober nam premier al-Hariri het woord: de regering diende haar ontslag in.

Politiek lijkt op het eerste zicht geen taalspel. Het gaat over verkiezingen en campagnes, parlement en regering, beleid voeren en vooral het verwerven van macht. Maar in die alledaagsheid van het politieke zit een essentiële taalkundige, of eerder discursieve, dimensie vervat. Hoewel politici het in het openbaar niet vaak expliciet toegeven, zijn politiek en taal innig verbonden. Daar wees Aristoteles al op in de vierde eeuw voor onze jaartelling in zijn passage over het zoon politikon: de mens is een sociaal wezen in een politieke gemeenschap dat zich onderscheidt van dieren door zijn taalvermogen. Achter de schermen toont de rol van woordvoerders en persverantwoordelijken echter het belang dat politici aan hun strategische communicatie hechten.

“What’s in a name?”

In uitspraken van politici als “dat is maar een kwestie van semantiek” of “laten we er geen woordspelletje van maken” wordt die discursieve aard van politiek wel geëxpliciteerd. Maar een korte reflectie over alledaagse politiek wijst ons op de alomtegenwoordigheid van taal in het politieke veld: slogans op verkiezingspamfletten, speeches in parlementaire discussies en slagzinnen bij beleidsverklaringen. Politici trachten helder en overtuigend te communiceren, met een sterke argumentatie om het publiek te overhalen van hun standpunten. Op communicatief vlak construeren ze een gecontroleerde cognitieve omgeving, zoals John Wilson het noemde, van waaruit ze elke interpretatie en conclusie hopen te manipuleren. Wat is politiek dan nog meer dan een taalspel?

Politiek in Libanon, en in het Midden-Oosten over het algemeen, is complexe materie. De machtsverhoudingen uiten zich niet alleen in de politieke instellingen, maar worden ook geregeld manu militari beslecht. Daarnaast zijn politieke belangen er intens verweven met religieuze, economische en sociale verhoudingen. Onderzoek naar die verhoudingen en belangen is er in overvloed en de academische discussies over de politieke studie van het Midden-Oosten woeden volop. Toch ontbreekt er in dat studieveld vaak een taalkundig of discursief perspectief, waarbij de verhouding tussen politieke macht en taalgebruik centraal wordt gezet. Ook in onderzoeken over de Libanese protesten ontbrak die benadering. Een wetenschappelijke studie van politiek discours is daarom onontbeerlijk voor een degelijk begrip van de complexe ontwikkelingen in Libanon sinds oktober 2019. We werpen een expliciete blik op het impliciete.

Kritische discoursanalyse

In Concrete Walls and Political Speeches werden politieke speeches in het (Libanees) Arabisch van drie vooraanstaande Libanese politici geanalyseerd om te onderzoeken hoe zij strategisch taalgebruik inzetten om hun machtspositie te behouden, te versterken of uiteindelijk op te geven. Acht speeches door (ex-)premier Saad al-Hariri, president Michel Aoun en Hezbollah-leider Hassan Nasrallah werden aan een kritische discoursanalyse (critical discourse analysis of CDA) onderworpen, met als doel het politieke discours tijdens de protestbeweging te duiden en te bekritiseren. Die CDA-methode vindt haar oorsprong in het domein van de kritische theorie van de Frankfurter Schule, en tracht maatschappijkritiek en tekstanalyse te verenigen.

In Libanon worden de politieke machtsposities verdeeld over de verschillende religieuze sektes. Op dat politieke sektarisme wist zich een systeem van cliëntelisme en corruptie te enten, wat tot wijdverspreid wanbeheer en interne spanningen heeft geleid. De politieke klasse wist zich jarenlang te verrijken op de hoge verdiepingen in Beiroet, terwijl het verschil tussen arm en rijk in de straten van Libanon steeds groter werd. Het misbruik van de politieke macht in Libanon bracht dan ook de duizenden betogers op de straat in oktober 2019, en heeft ook de onderzoeker ertoe aangezet om een wetenschappelijk gegronde kritiek te formuleren op het politieke discours van de machthebbers. Kritische discoursanalysten moeten immers, zoals Adrian Blackledge het verwoordde, “zich verzetten tegen zij die tekst en spraak misbruiken om hun machtsmisbruik te staven, bevestigen of legitimeren.”

Macht behouden of toegeven?

Het zwaartepunt van de studie ligt op de taalkundige analyse van de acht speeches, waarbij de woordkeuzes, stijlfiguren, zinsconstructies, argumentaties, enz. van Hariri, Aoun en Nasrallah worden geduid met inzichten uit de politieke linguïstiek. Het strategische gebruik van persoonlijke voornaamwoorden wordt bijvoorbeeld door alle drie ingezet om een onderscheid te maken tussen de onbetrouwbare, corrupte politici en henzelf, terwijl verschillende metaforen en retorische stijlfiguren worden ingezet om hun gecontroleerde cognitieve omgevingen te versterken. De nadruk die ze leggen op thema’s als het Libanese nationalisme en hun afkeuring van het sektarisme, staat in schril contrast met de sektarische politiek die de drie leiders gedurende jaren hebben gevoerd. Alle taalkundige en discursieve middelen worden ingezet om hun machtsposities te behouden.

Daarnaast worden steeds de discursieve (processen van tekstproductie en -interpretatie) en de sociale (politieke en sociale ontwikkelingen) aspecten van de politieke speeches in acht genomen. Zo valt het op dat president Aoun het Libanese volk pas een week na het begin van de protesten toesprak, wat premier Hariri dus dwong de hete kolen uit het vuur te halen. Uiteindelijk zag die geen andere uitweg dan het ontslag van zijn regering, wat hij bekendmaakte in een korte, sombere speech voor een portret van zijn overleden vader en ex-premier Rafiq al-Hariri.

De meesterproef Concrete Walls and Political Speeches door Ruben Van Nimmen werd geschreven in het kader van de MA Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven. De verhandeling werd opgedragen aan het Libanese volk, dat onnoemelijk heeft geleden maar zijn levenskracht steeds terugvindt.

Bibliografie

 • Ackrill, J. L. (1987). A New Aristotle Reader. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press.
 • Al Jazeera. (2019a, October 18). Lebanon protests: Thousands demand “fall of the regime” in Beirut. Retrieved May 26, 2020, from https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protests-thousands-deman…
 • Al Jazeera. (2019b, October 21). Lebanon protesters reject government reform promises. Retrieved May 26, 2020, from https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protesters-reject-govern…
 • Al Jazeera. (2019c, October 24). “I am waiting for you”: Lebanon’s Aoun invites protesters to talk. Retrieved May 26, 2020, from https://www.aljazeera.com/news/2019/10/waiting-lebanon-aoun-invites-pro…
 • Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London, United Kingdom: Verso.
 • Arendt, H. (2019). Over Geweld. Amsterdam, The Netherlands: Atlas Contact.
 • Assouad, L. (2019, July 10). Austerity Is Not the Answer. Retrieved May 5, 2020, from https://carnegie-mec.org/diwan/79465
 • Audi, R. (2006). Practical Reasoning and Ethical Decision. London, United Kingdom: Routledge.
 • Austin, J. L. (1963). How to Do Things with Words. Oxford, United Kingdom: Clarendon.
 • Barakat, R., Al-Habbal, J., Khattab, L., Mikaelian, S., & Salloukh, B. (2015). The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon. London, United Kingdom: Pluto.
 • Baumann, H. (2019). The Causes, Nature, and Effect of the Current Crisis of Lebanese Capitalism. Nationalism and Ethnic Politics, 25(1), 61–77. https://doi.org/10.1080/13537113.2019.1565178
 • Blackledge, A. (2005). Discourse and Power in a Multilingual World. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Blommaert, J., & Bulcaen, C. (1997). Political Linguistics (Belgian Journal of Linguistics). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Bogaards, M. (2019). Formal and Informal Consociational Institutions: A Comparison of the National Pact and the Taif Agreement in Lebanon. Nationalism and Ethnic Politics, 25(1), 27–42. https://doi.org/10.1080/13537113.2019.1565176
 • Burkhardt, A. (1996). Politolinguistik. Versuch einer Ortsbestimmung. In J. Klein & H. Diekmannshenke (Eds.), Sprachstrategien und Dialogblockaden. Linguistische und politikwissenschaftliche Studien zur politischen Kommunikation. (pp. 75–100). Berlin, Germany: De Gruyter.
 • Cap, P., & Okulska, U. (Eds.). (2010). Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Carnegie Middle East Center. (2019, October 25). The Military in the Middle. Retrieved April 28, 2020, from https://carnegie-mec.org/diwan/80182
 • Chehayeb, K. (2019, October 23). Army and protesters face off over roadblocks as Lebanon continues to boil. Retrieved May 5, 2020, from https://www.middleeasteye.net/news/army-and-protesters-face-over-roadbl…
 • Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse: Theory and Practice (1st ed.). London, United Kingdom: Routledge.
 • Chilton, P., & Schäffner, C. (Eds.). (2002). Politics as Text and Talk: Analytic approaches to political discourse. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Clancy, M.-A., & Nagle, J. (2019). Power-sharing after Civil War: Thirty Years since Lebanon’s Taif Agreement. Nationalism and Ethnic Politics, 25(1), 1–8. https://doi.org/10.1080/13537113.2019.1565171
 • Clark, H. H. (2005). Using Language (6th ed.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
 • De Rycker, A., & Don, Z. M. (Eds.). (2013). Discourse and Crisis: Critical perspectives. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Deschouwer, K., & Hooghe, M. (2011). Politiek: Een inleiding in de politieke wetenschappen. The Hague, The Netherlands: Boom Lemma.
 • Deutsche Welle. (2019a, January 31). Lebanon forms a national unity government. Retrieved May 6, 2020, from https://www.dw.com/en/lebanon-forms-a-national-unity-government-nine-mo…
 • Deutsche Welle. (2019b, October 24). Lebanon’s president pleads with protesters. Retrieved May 27, 2020, from https://www.dw.com/en/lebanons-president-michel-aoun-pleads-with-protes…
 • Fairclough, I., & Fairclough, N. (2012). Political Discourse Analysis (1st ed.). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
 • Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
 • Fairclough, N. (2010). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2nd ed.). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
 • Fairclough, N. (2015a). Creativity and Struggle in Discourse: the discourse of Thatcherism. In Language and Power (pp. 177–199). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
 • Fairclough, N. (2015b). Language and Power (3rd ed.). Abingdon, United Kingdom: Routledge.
 • Farfour, H. (2019, October 19). أمام مصرف لبنان : حرامي حرامي ... رياض سلامة حرامي . Retrieved May 7, 2020, from https://al-akhbar.com/Politics/278064
 • Finlayson, A. (2007). From Beliefs to Arguments: Interpretative Methodology and Rhetorical Political Analysis. The British Journal of Politics and International Relations, 9(4), 545–563. https://doi.org/10.1111/j.1467-856x.2007.00269.x
 • Fisk, R. (2001). Pity the Nation: Lebanon at War. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
 • Fowler, R., & Kress, G. (1979). Critical Linguistics. In R. Fowler, B. Hodge, G. Kress, & T. Trew (Eds.), Language and Control (pp. 185–214). London, United Kingdom: Routledge & Kegan Paul.
 • FRANCE 24 English. (2019, October 25). Lebanon protests: “I think Hariri’s announcements are symbolic, not to say populist” [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=sihnglgaJ14&feature=em…
 • Gallie, W. (1956). Essentially Cntested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 167–198. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/4544562
 • Geis, M. (1987). The Language of Politics. New York, United States: Springer Verlag.
 • Gill, R. (2007). Gender and the Media. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
 • Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, United States: Doubleday.
 • Grice, H. (1989). Studies in the Way of Words. Cambridge, United States: Harvard University Press.
 • Gulf News. (2019, October 24). Is Gebran Bassil Lebanon’s most hated politician? Retrieved August 8, 2020, from https://gulfnews.com/world/mena/is-gebran-bassil-lebanons-most-hated-po…
 • Halabi, F. (2019, December 18). From “Overthrowing the Regime” to “All Means All”: An Analysis of the Lebanonisation of Arab Spring Rhetoric. Retrieved April 23, 2020, from https://www.arab-reform.net/wp-content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiati…
 • Hanf, T. (2015). Coexistence in Wartime Lebanon. London, United Kingdom: I.B. Tauris.
 • Harris, W. (2012). Lebanon: A History, 600-2011. New York, United States: Oxford.
 • Harris, Z. S. (1952). Discourse Analysis. Language, 28(1), 1–30. https://doi.org/10.2307/409987
 • Harvey, D. (1996). Justice, Nature and the Geography of Difference. Malden, United States: Blackwell.
 • Haugen, E. (1966). Dialect, Language, Nation. American Anthropologist, 68(4), 922–935. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/670407?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Hay, C. (2007). Why We Hate Politics. Cambridge, United Kingdom: Polity Press.
 • Held, D. (1980). Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas (1st ed.). Amsterdam, The Netherlands: Amsterdam University Press.
 • Hellinger, M., & Pauwels, A. (Eds.). (2009). Handbook of Language and Communication: Diversity and Change. Berlin, Germany: De Gruyter.
 • Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and Nationalism Since 1780. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
 • Hockett, C. (1960). The Origin of Speech. Scientific American, 203(3), 88–97. Retrieved from https://langev.com/pdf/charles60theOrigin.pdf
 • Human Rights Watch. (2019, October 19). Lebanon: Security Forces Use Excessive Force Against Protesters. Retrieved May 26, 2020, from https://www.hrw.org/news/2019/10/19/lebanon-security-forces-use-excessi…
 • Jakobson, R. (1960). Closing Statement: Linguistics and poetics. In T. A. Sebeok (Ed.), Style in Language (pp. 350–377). Cambridge, United Kingdom: MIT Press.
 • Jespersen, O. (1955). The Philosophy of Grammar. London, United Kingdom: George Allen & Unwin Ltd.
 • Jones, B. (Ed.). (1994). Politics UK (2nd ed.). Upper Saddle River, United States: Prentice Hall.
 • Khalil, S. (2019, October 20). Lebanon’s diaspora takes anti-government protest movement global. Retrieved May 27, 2020, from https://english.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/20/lebanons-diaspora…
 • LBCI News Lebanon. (2019, October 19). Personal dispute at Beirut airport road kills one person. Retrieved July 24, 2020, from https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-news/477251/personal-dispute-at-…
 • L’Orient le Jour. (2019a, October 18). Geagea appelle Hariri à démissionner. Retrieved May 8, 2020, from https://www.lorientlejour.com/article/1191589/geagea-appelle-hariri-a-d…
 • L’Orient le Jour. (2019b, October 18). Joumblatt appelle à un “‘mouvement pacifique contre le mandat’” Aoun. Retrieved May 8, 2020, from https://www.lorientlejour.com/article/1191608/joumblatt-appelle-a-un-mo…
 • Malmvig, H., & Fakhoury, T. (2020). Tales of the Unexpected: Will the Lebanese Uprising Stay Clear of Attempts at Geopolitization? Sectarianism and International Relations, 38, 32–35. Retrieved from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63061969/POMEPS_Studies_38_202020…
 • Meyer, M., & Wodak, R. (Eds.). (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. London, United Kingdom: Sage.
 • Molana-Allen, L. (2019, November 15). Lebanon protesters incensed by Aoun’s “insulting” remarks. Retrieved April 28, 2020, from https://www.aljazeera.com/news/2019/11/politician-killing-turning-point…
 • Norton, A. (2007). The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic Politics. The International Spectator, 42(4), 475–491. https://doi.org/10.1080/03932720701722852
 • Renkema, J. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Renkema, J. (Ed.). (2009). Discourse, of Course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Reuters. (2019, October 30). PM Hariri resigns as Lebanon crisis turns violent. Retrieved May 27, 2020, from https://www.reuters.com/article/us-lebanon-protests/prime-minister-hari…
 • Richardson, J. E. (2007). Analysing Newspapers. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
 • Shmelev, A. (2001). Manipulation in Russian Political Journalism. Studies in Communication Sciences, 1, 101–116. Retrieved from https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sco-003:2001:1::618#442
 • Sperber, D., & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition (2nd ed.). Oxford, United Kingdom: Blackwell.
 • Swales, J. (1990). Genre Analysis. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
 • The National. (2019, October 22). Lebanese army stops Amal, Hezbollah convoy heading to Beirut protest site. Retrieved May 27, 2020, from https://www.thenational.ae/world/mena/lebanese-army-stops-amal-hezbolla…
 • Traboulsi, F. (2007). A History of Modern Lebanon. London, United Kingdom: Pluto.
 • Trading Economics. (n.d.). Lebanon Government Debt to GDP | 2000-2018 Data | 2019-2020 Forecast | Historical. Retrieved August 6, 2020, from https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt-to-gdp
 • Transparency International. (2019, November 25). Lebanon. Retrieved August 6, 2020, from https://www.transparency.org/en/countries/lebanon#
 • Turak, N. (2020, January 24). Lebanon’s former foreign minister tries to defend Davos trip as country faces economic collapse. Retrieved May 26, 2020, from https://www.cnbc.com/2020/01/23/lebanons-former-foreign-minister-tries-…
 • van Dijk, T. (1997). What is Political Discourse Analysis? In J. Blommaert & C. Bulcaen (Eds.), Political Linguistics (Belgian Journal of Linguistics) (pp. 11–52). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing.
 • Walton, D. (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. New York, United States: Cambridge University Press.
 • Walton, D. (2007). Media Argumentation. New York, United States: Cambridge University Press.
 • Wilson, J. (1990). Politically Speaking: The Pragmatic Analysis of Political Language (Language in Society) (First Edition). Oxford, United Kingdom: Basil Blackwell.
 • Wodak, R. (2011). The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
 • World Bank. (2019, April 1). Lebanon Overview. Retrieved August 6, 2020, from https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview
 • Wright, S. (Ed.). (2000). Community and Communications: The role of language in nation state building and European integration. Clevedon, United Kingdom: Multilingual Matters.
 • Young, M. (2019, October 23). Lebanon’s Mean Streets. Retrieved April 28, 2020, from https://carnegie-mec.org/diwan/80157
Download scriptie (1.43 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Helge Daniëls