China blijft erin: de reactie van de Chinese overheid op de terugtrekking van de V.S. uit het Parijsakkoord

Anne-Marie
Dedene

 

V.S.-ChinaDeze thesis werpt licht op de manier waarop de Chinese overheid reageerde op de terugtrekking de V.S. uit het Parijsakkoord. Het onderzoek naar deze reactie, uitgevoerd door middel van een frame analyse op zowel Engelstalige als Mandarijnse krantenartikels, kan helpen meer inzicht verwerven in China’s houding en gedrag binnen het globaal klimaatbeheer en China’s houding in internationale politiek in het algemeen.

“We’re getting out.” Met deze woorden kondigde Donald Trump, president van de Verenigde Staten (V.S.) van 2016 tot op heden (2020), de terugtrekking van de V.S. uit het Parijsakkoord aan. Het Parijsakkoord doorbrak in 2015 als historisch klimaatakkoord een moeizaam proces van onderhandelingen. Het kwam er deels doordat de V.S. en China net voor de onderhandelingen rond het akkoord zelf naar buiten kwamen met een gezamenlijke verklaring. Hierin gaven zij, als de twee grootste uitstoters, aan bereid te zijn hun uitstoot te verminderen. De sterkte van de verklaring lag dus in het feit dat beide partijen meededen. De aankondiging tot terugtrekking in 2017 verbrak die ‘deal’ tussen de twee grootmachten.

 

Hoe kan de reactie van de Chinese overheid onderzocht worden?

Over de reactie van China op de terugtrekking is al veel gepubliceerd, maar er bleek een gebrek te zijn aan systematisch, academisch onderzoek over de reactie van de Chinese overheid. Bovendien bleek er in de bestaande publicaties ook een verschil in opvatting te zijn tussen de Chinese reactie op de terugtrekking van de V.S. uit het Parijsakkoord en hoe die reactie buiten China gepercipieerd wordt. Het merendeel van de bestaande literatuur belicht de reactie kort na de aankondiging, veeleer door een focus op Engelstalige statements. Dit onderzoek onderscheidt zich hiervan in drie opzichten. In deze thesis ligt de focus niet enkel op de reactie meteen na de terugtrekking, maar op de periode vanaf de aankondiging van de terugtrekking op 1 juni 2017 tot en met 1 juni 2020. Daarnaast focust dit onderzoek zich niet op Engelstalige statements, maar op Engelstalige en Mandarijnse nieuwsartikelen.

De reden waarom in een onderzoek naar de reactie van de Chinese overheid werd gekozen voor een analyse van krantenartikelen is te wijten aan de nauwe relatie tussen de Chinese autoriteiten en media in China. In China gebeurt framing (de manier waarop iets gekaderd wordt) veeleer via de media in plaats van door de media. Dit is ook terug te vinden in het feit dat sommige Chinese kranten naar zichzelf verwijzen als een spreekbuis van de staat. De onderzoekshypothese in deze thesis hield in dat, als de framing bij een Engelstalige Chinese krant, gericht op een buitenlands publiek, en een Mandarijnse Chinese krant, gericht op een binnenlands publiek, over de terugtrekking van de V.S. uit het Parijsakkoord verschilt, dit het verschil in perceptie over de reactie van de Chinese overheid op de terugtrekking zou kunnen verklaren. Om deze hypothese te staven werd een kwalitatieve inhoudsanalyse, bestaande uit een frame analyse bij 53 artikels uit de Renmin Ribao 人民日报 (People’s Daily) en 56 artikels uit de China Daily, uitgevoerd.

 

De reactie van de Chinese overheid

Overzicht frames per krantTen eerste valt op dat in beide kranten het meest kritische “V.S. als boosdoener”-frame het meest aanwezig is, wat mogelijks kan verklaard worden door de bredere context van competitiviteit op zowel economisch als ideologisch vlak tussen de V.S. en China. Deze kritische houding kan enerzijds gezien worden als een poging om het internationaal publiek aan te sporen dezelfde kritische houding aan te nemen ten opzichte van de V.S. Ten opzichte van het binnenlands publiek kan deze kritische framing anderzijds gezien worden als een teken naar de bevolking toe dat China niet zomaar met zich laat sollen door de V.S.

Als tweede blijkt China zichzelf niet volledig als leider te profileren, in tegenstelling tot de internationale perceptie. Het “China als leider”-frame staat bij de Renmin Ribao en de China Daily respectievelijk op de vierde plaats (10 artikels) en de vijfde plaats (17 artikels). Daarnaast is er in de China Daily ook het counterframe “China geen leider” aanwezig. Het feit dat in de China Daily het deelframe “China profileert zichzelf als leider” vaker voorkomt dan in de Renmin Ribao, kan mogelijk wel verklaren waarom niet-Mandarijnse bronnen ervan uitgaan dat China de leidersrol in het globaal klimaatbeheer wil opnemen.

Tot slot blijkt de rapportering in de Renmin Ribao over de terugtrekking eerder negatief van aard en gefocust op kritiek op de terugtrekking. Bij de China Daily is in tegenstelling eerder sprake van een positievere manier van framing. Hoewel in het algemeen ook in deze krant het “V.S. als boosdoener”-frame het meest voorkomt, focussen de twee populairste deelframes zich op de positieve acties die China en andere actoren wel ondernemen en de sterkere onderlinge samenwerking. Deze sterkere focus op de acties van China als verantwoordelijke speler die openstaat voor samenwerking, kunnen in de context van de veranderde houding van China binnen het globaal klimaatbeheer geplaatst worden, waarbij China meer belang hecht aan zijn internationaal imago.

 

En nu?

De Chinese overheid kon de keuze om mee te stappen in het Parijsakkoord verantwoorden door het feit dat de andere grote uitstoter zich ook inspande. De terugtrekking van de V.S. bracht China in een moeilijke situatie, maar was ook een kans voor China om zichzelf als een meer verantwoordelijke speler te profileren op internationaal vlak. Door de snelle reactie die de V.S. bekritiseert en de nadruk legt op een China dat wel zijn plichten nakomt, is China in staat zichzelf moreel als superieur te profileren, en zo zijn invloed in de internationale orde te vergroten. Er kan in vraag gesteld worden of China deze positie van morele superioriteit zal blijven behouden. Zo kunnen de economische impact van COVID-19 op China of de presidentiële verkiezingen in de V.S. bijvoorbeeld een mogelijke impact hebben. Het is moeilijk voorspelbaar hoe China zal reageren als de V.S. na november 2020 nog steeds uit het Parijsakkoord blijft.

 

 

 

Bibliografie

”About Us”, China Daily, z.d. [Laatst geraadpleegd op 4.7.2020, https://www.chinadaily.com.cn/english/static/aboutchinadaily.html].

Aldy, Joseph, “Real World Headwinds for Trump Climate Change Policy”, Bulletin of the Atomic Scientists 73:6 (2017), pp. 376-381.

Biedenkopf, Katja, "Relations between International Organizations in Combating Climate Change", in Rafael Biermann & Joachim A. Knoops, Palgrave Handbook of Inter-organisational Relations in World Politics, London: Palgrave Macmillan, 2017, pp. 649-676.

Boydstun, Amber E., Justin H. Gross, Philip Resnik & Noah A. Smith, “Identifying Media Frames and Frame Dynamics within and across Policy Issues”, Proceedings of New Directions in Analyzing Text as Data Workshop (2013), pp. 1-13.

Brands, Hal, American Grand Strategy in the Age of Trump, La Vergne: Brookings Institution Press, 2018.

Bryman, Alan, Social Research Methods, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Chen, Michelle & Christina Zhang, “Framing Corruption in the Chinese Government: A Comparison of Frames Between Media, Government, and Netizens”, International Journal of Communication 10 (2016), pp. 5494-5513.

Chetty, Kavithan, Vijay Devadas & Jean S. Fleming, “The Framing of Climate Change in New Zealand Newspapers from June 2009 to June 2010”, Journal of the Royal Society of New Zealand 45:1 (2015), pp. 1-20.

Christoff, Peter, “Cold Climate in Copenhagen: China and the United States at COP15”, Environmental Politics 19:4 (2010), pp. 637-656.

Christoff, Peter, “The Promissory Note: COP 21 and the Paris Climate Agreement”, Environmental Politics 25:5 (2016), pp. 765-787.

Chong, Dennis & James N. Druckman, “A Theory of Framing and Opinion Formation in Competitive Elite Environments”, Journal of Communication 57 (2007), pp. 99-118.Clémençon, Raymond, “The Two Sides of the Paris Climate Agreement”, The Journal of Environment & Development 25:1 (2016), pp. 3-24.

Crijns, Elinor, Framing Facebook: Een kwalitatieve framingsanalyse van het sociale netwerk tijdens het Cambridge Analytica-schandaal, Antwerpen: KU Leuven, 2019.

Cui, Shunji, "China-US Climate Cooperation: Creating a New Model of Major-Country Relations?", Asian Perspective 42:2 (2018), pp. 239-263.

D’Angelo, Paul & Jim A. Kuypers, “Introduction”, in Paul D’Angelo & Jim A. Kuypers, (reds.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives, New York, N.Y.: Routledge, 2010, pp. 1-13.

De Matteis, Pietro, “EU-China Cooperation in the Field of Energy, Environment and Climate Change”, Journal of Contemporary European Research 6:4 (2010), pp. 449-477.

De Vreese, Claes H., “News Framing: Theory and Typology”, Information Design Journal + Document Design 13:1 (2005), pp. 51-62.

Druckman, James N., “What’s it all about? Framing in Political Science”, in Gideon Keren, (red.), Perspectives on Framing, New York, N.Y.: Taylor & Francis, 2011, pp. 279-301.

Eckersley, Robyn, “Rethinking Leadership: Understanding the Roles of the US and China in the Negotiation of the Paris Agreement”, European Journal of International Relations (2020), pp. 1-25.

Entman, Robert M., “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, Journal of Communication 43:4 (1993), pp. 51-58.

Erreygers, Elisabeth, China: Van vervuiler naar leider: Een onderzoek naar de evolutie van de positie van China in de internationale klimaatonderhandelingen tussen 2009 en 2015, Leuven: KU Leuven, 2017.

Fehl, Caroline & Johannes Thimm, "Dispensing with the Indispensable Nation?", Global Governance 25:1 (2019), pp. 23-46.

Feng Cunwan 冯存万 & Zhu Hui 朱慧, “Oumeng qihou waijiao: Zhanluë kunjing ji zhengce zhuanxing” 欧盟气候外交: 战略困境及政策转型 [EU Climate Diplomacy: Strategic Dilemma and Policy Transformation], Social Science Digest 社会科学文摘 (2016:1), pp. 19-21.

Finamore, Barbara, Will China save the planet?, Cambridge: Polity, 2018.

Gilley, Bruce, “Authoritarian Environmentalism and China's Response to Climate Change”, Environmental Politics 21:2 (2012), pp. 287-307.Gippner, Olivia, “Framing It Right: China–EU Relations and Patterns of Interaction on Climate Change”, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies 2:1 (2014), pp. 1-22.

Guan, Tianru, “Framing the Boundary of Sino-Japanese Conflicts in China’s Communication Sphere: a Content Analysis of the News Coverage of Japan and Sino-Japanese Controversies by the People’s Daily between 2001 and 2015”, Journal of Chinese Politics 23 (2018), pp. 603-618.

Haas, Peter M., “Parxit, the United States, and the World”, Chinese Journal of Population Resources and Environment 15:3 (2017), pp. 186-188.

Hallahan, Kirk, “Strategic Framing”, in Wolfgang Donsbach, (red.), The International Encyclopedia of Communication: Vol. 10: Rhetoric in Western Europe: France-Structuration Theory, Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2008, pp. 4855-4860.

Han, Jingjing, Sun Shaojing & Lu Yanqin, “Framing Climate Change: A Content Analysis of Chinese Mainstream Newspapers from 2005 to 2015”, International Journal of Communication 11 (2017), pp. 2889–2911.

Hänggli, Regula, Frame Building and Framing Effects in Direct-democratic Campaigns, Zurich: University of Zurich, Faculty of Arts, 2011.

Hart, Philip S., “One or Many? The Influence of Episodic and Thematic Climate Change Frames on Policy Preferences and Individual Behavior Change”, Science Communication 33:1 (2010), pp. 28-51.

Held, David & Roger Charles, "Three Models of Global Climate Governance: From Kyoto to Paris and Beyond.", Global Policy 9:4 (2018), pp. 527-537.

Hess, Steve, “Environmental Protest and the Greening of the State”, Problems of Post-Communism 58:2 (2011), pp. 45-47. Hoffman, Matthew J., Climate Governance at the Crossroads: Experimenting with a Global Response to Kyoto, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Kapranov, Oleksander, “The Framing of Climate Change Discourse by Statoil”, Topics in Linguistics 19:1 (2018), pp. 54-68.

Kolmaš, Michal & Šárka Kolmašová, “A ‘Pivot’ that never Existed: America’s Asian Strategy under Obama and Trump”, Cambridge Review of International Affairs 32:1 (2019), pp. 61-79.

Kostka, Genia & Arthur P.J. Mol, “Implementation and Participation in China’s Local Environmental Politics: Challenges and Innovations”, Journal of Environmental Policy & Planning 15:1 (2013), pp. 3-16.Kostka, Genia & Zhang Chunman, “Tightening the Grip: Environmental Governance under Xi Jinping”, Environmental Politics 27:5 (2018), pp. 769-781.

Krishen, Anjala S., Robyn Raschke, Pushkin Kachroo, Michael LaTour & Pratik Verma, “Promote me or Protect us? The Framing of Policy for Collective Good”, European Journal of Marketing 48:3/4 (2014), pp. 742-760.

Li, Xiaoliang, Yang Xiaojin, Wei Qi & Zhang Bing, “Authoritarian Environmentalism and Environmental Policy Implementation in China”, Resources, Conservation & Recycling 145 (2019), pp. 86-93.

Liu Yuanling 刘元玲, "Xin xingshi xia de quanqiu qihou zhili yu Zhongguo de juese" 新形势下的全球气候治理与中国的角色 [Global climate governance and China’s role under new circumstances], Contemporary World当代世界 (2018:4), pp. 50-53.

Liu, Lei, Wan Ziqianhong & Wu Tong, "The EU-China Relationship in a New Era of Global Climate Governance.", Asia Europe Journal 17:2 (2019), pp. 243-254.

Luo Lixiang 罗丽香 & Gao Zhihong 高志宏, "Meiguo tuichu Bali xieding de yingxiang ji Zhongguo yingdui yanjiu” 美国退出《巴黎协定》的影响及中国应对研究 (The Impact of the U.S. Withdrawal from the Paris Agreement and China's Response), Jiangsu Social Sciences江苏社会科学 (2018:5), pp. 184-193.

Matthes, Jörg, “Frames in Political Communication: Towards Clarification of a Research Program”, in Stuart Allan, (red.), Rethinking Communication: Keywords in Communication Research, New York: Hampton Press, 2010, pp. 123-136.

Medeiros, Evan S., “The Changing Fundamentals of US-China Relations”, The Washington Quarterly 42:3 (2019), pp. 93-119.

Mintz, Alex & Steven B. Redd, “Framing Effects in International Relations”, Synthese 135:2 (2003), pp. 193-213.

Moy, Patricia, David Tewksbury & Eike M. Rinke, “Agenda‐Setting, Priming, and Framing”, The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (2016), pp. 1-13.

Nisbet, Matthew C., “Knowledge Into Action: Framing the Debates Over Climate Change and Poverty”, in Paul D’Angelo & Jim A. Kuypers, (reds.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives, New York, N.Y.: Routledge, 2010, pp. 43-83.

Pan, Yeheng, Michaël Opgenhaffen & Baldwin Van Gorp, "Negotiating Climate Change: A Frame Analysis of COP21 in British, American and Chinese News Media", Public Understanding of Science 28:5 (2019), pp. 519-533.“Potential Implications of U.S. Withdrawal from the Paris Agreement on Climate Change”, Congressional Research Service, 5.4.2019 [Laatst geraadpleegd op 1.8.2020, https://fas.org/sgp/crs/misc/IF10668.pdf].

Oberthür, Sebastian, “Hard or Soft Governance? The EU’s Climate and Energy Policy Framework for 2030”, Politics and Governance 7:1 (2019), pp. 17-27.

Oliva, Mara & Mark Shanahan, The Trump Presidency: From Campaign Trail to World Stage, Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Rauchfleisch, Adrian & Mike S. Schäfer, “Climate Change Politics and the Role of China: A Window of Opportunity to Gain Soft Power?”, International Communication of Chinese Culture 5:1 (2018), pp. 39-59.

Reese, Stephen D., “Finding Frames in a Web of Culture: The Case of the War on Terror”, in Paul D’Angelo & Jim A. Kuypers, (reds.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives, New York, N.Y.: Routledge, 2010, pp. 17-42.

“Remarks by President Trump in Press Briefing”, The White House, 08.08.2020 [Laatst geraadpleegd op 11.08.2020, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump…].

Rhodes, Christopher J., "US Withdrawal from the COP21 Paris Climate Change Agreement, and Its Possible Implications.", Science Progress 100:4 (2017), pp. 411-419.

Savin, Nikita, Oleg Kashirskikh & Aigul Mavletova, “Fragility of Strong Media Effects in Authoritarian Environment (Evidence from Russia)”, European Journal of Communication 33:5 (2018), pp. 471-488.

Schäfer, Mike S. & Inga Schlichting, “Media Representations of Climate Change: A Meta-

Analysis of the Research Field”, Environmental Communication 8:2 (2014), pp. 142-160.

Scheufele, Dietram A., “Framing as a Theory of Media Effects”, Journal of Communication 49:1 (1999), pp. 103-122.

Schmitt, Gary J., “The China Dream: America’s, China’s and the Resulting Competition”, in Maud Quessard, Fredéric Heurtebize & Fredérick Gagnon, (reds.), Alliances and Power Politics in the Trump Era, Cham: Palgrave Macmillan US, 2020, pp. 139-162.

Schreurs, Miranda A., “Climate Change Politics in the US, China, and the EU: Climate Science and the Framing of Climate Action”, in Jing Men, Simon Schunz & Duncan Freeman (reds.), The Evolving Relationship between China, the EU and the USA, Milton: Routledge, 2019, pp. 192-211.Schreurs, Miranda A., “The European Union and the Paris Climate Agreement: Moving Forward without the United States”, Chinese Journal of Population Resources and Environment 15:3 (2017), pp. 192-195.

Schreurs, Miranda A., “The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union”, Politics and Governance 4:3 (2016), pp. 219-223.

Smith-Spark, Laura, “EU, China Unite behind Paris Climate Deal despite Trump Withdrawal”, CNN, 01.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 16.07.2020, https://edition.cnn.com/2017/06/01 /europe/eu-us-climate/index.html].

Smith-Spark, Laura, “World Leaders Condemn Trump's Decision to Quit Paris Climate Deal”, CNN, 03.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 01.06.2020, https://www.cnn.com/2017/06/02/ world/us-climate-world-reacts/index.html].

Steinhauer, Valentin, “Leaving the Paris Agreement: The United States’ Disengagement from the Global Climate Regime and its Impact on EU Climate Diplomacy”, EU Diplomacy Paper 4 (2018), pp. 1-38.

Swaine, Michael D., “Chinese Attitudes toward the U.S. Withdrawal from the Paris Climate Accords”, China Leadership Monitor 54 (2017), pp. 1-13.

Tang, Xiao, Chen Weiwei & Wu Tian, “Do Authoritarian Governments Respond to Public Opinion on the Environment? Evidence from China”, International Journal of Environmental Research and Public Health 15:266 (2018), pp. 1-15.

Terhalle, Maximilian, “Facilitating Global Climate Governance: The Role of Major Powers before the COP 2015 at Paris”, in Maximilian Terhalle & Charlotte Streck, (reds.), The New Power Politics of Global Climate Governance, London: Routledge, 2018, pp. 1-10.

Tong, Jingrong, “Environmental Risks in Newspaper Coverage: A Framing Analysis of Investigative Reports on Environmental Problems in 10 Chinese Newspapers”, Environmental Communication 8:3 (2014), pp. 345-367.

Tynkkynen, Nina, “A Great Ecological Power in Global Climate Policy? Framing Climate Change as a Policy Problem in Russian Public Discussion”, Environmental Politics 19:2 (2010), pp. 179-195.

Yan, Xuetong, “From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement”, The Chinese Journal of International Politics 7:2 (2014), pp. 153-184.

Urpelainen, Johannes & Thijs Van de Graaf, “United States Non-Cooperation and the Paris Agreement”, Climate Policy 18:7 (2018), pp. 839-851.Van Gorp, Baldwin, “Een constructivistische kijk op het concept framing”, Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 34:3 (2006a), pp. 246-256.

Van Gorp, Baldwin, Framing asiel: Indringers en slachtoffers in de pers, Leuven: Acco, 2006b.

Van Gorp, Baldwin, “Strategies to Take Subjectivity out of Framing Analysis”, in Paul D’Angelo & Jim A. Kuypers, (reds.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives, New York, N.Y.: Routledge, 2010, pp. 84-109.

Van Gorp, Baldwin, “Verdraaid! Het nieuws anders bekeken”, Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018.

Wu, Yan, “The Good, the Bad and the Ugly: Framing of China in News Media Coverage of

Global Climate Change”, in Tammy Boyce & Justin Lewis, (reds.), Climate Change and the Media, New York: Peter Lang, 2009, pp. 158-173.

Yamin, Farhana & Joanna Depledge, The International Climate Change Regime, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Yu, Hongyuan, "The U.S. Withdrawal from the Paris Agreement: Challenges and Opportunities for China.", China Quarterly of International Strategic Studies 4:2 (2018), pp. 281-300.

Yue, Hu, “Refocusing Democracy: the Chinese Government’s Framing Strategy in Political Language”, Democratization 27:2 (2020), pp. 302-320.

Zhang, Haibin, Dai Hancheng, Lai Huaxia & Wang Wentao, "U.S. Withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, Impacts, and China's Response.", Advances in Climate Change Research 8:4 (2017), pp. 220-225.

Zhang, Yongxiang, Chao Qingchen, Zheng Qiuhong & Huang Lei, "The Withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and its Impact on Global Climate Change Governance.", Advances in Climate Change Research 8:4 (2017), pp. 213-219.

Zhao Bin 赵 斌, "Xin shidai Zhongguo qihou waijiao: Tiaozhan, fengxian yu zhanlüe yingdui” 新时代中国气候外交:挑战、风险与战略应对 [China’s Climate Diplomacy in the New Era: Challenges, Risks and Strategic Response], Contemporary World当代世界 (2019:3), pp. 30-35.

“2017 Guoji shi da xinwen” 2017国际十大新闻 [Top tien internationaal nieuws uit 2017], Renmin wang 人民网, 29.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/ 1229/c1002-29734872.html].

“2017 Nián Meiguo qinfan renquan shi ji: Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan xinwen bangongshi 2018 nian 4 yue” 2017年美国侵犯人权事记: 中华人民共和国国务院新闻办公室 2018年4月 [Mensenrechtenschendingen in de Verenigde Staten in 2017: Informatiebureau van de Staatsraad van de Volksrepubliek China, april 2018], Renmin wang 人民网, 25.04.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.gov.cn/xinwen/2018-04/24/content528555 3.htm#1].

“2018 Nian Meiguo de renquan jilu: Zhonghua renmin gongheguo guowuyuan xinwen bangongshi 2019 nian 3 yue” 2018年美国的人权纪录: 中华人民共和国国务院新闻办公室 2019年3月 [De mensenrechtensituatie van de Verenigde Staten in 2018: Informatiebureau van de Staatsraad van de Volksrepubliek China, maart 2019], Renmin wang 人民网, 15.03.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0315/c1002-30976776.html].

Bai Yang 白阳, Huang Peizhao 黄培昭, Ren Yan 任彦, Gao Shi 高石; Tian Hong 田泓 & Li Yongqun李永群, “Zhongguo lingpao quanqiu qingjie nengyuan fazhan (wai mei kan Zhongguo)’” 中国领跑全球清洁能源发展(外媒看中国) [China leidt de ontwikkeling van wereldwijde schone energie, buitenlandse kijk op China], Renmin wang 人民网, 15.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0715/c1002-29406549.html].

Chen Shangwen 陈尚文, “Yatouxing, ke chixu fazhan de jianding zhichi zhe” 亚投行,可持续发展的坚定支持者 [AIIB, een groot voorstander van duurzame ontwikkeling], Renmin wang 人民网, 18.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/ n1/2017/0618/ c1002-29346027.html].

Chen Xiaowei 陈效卫, “Xiangxin jin zhuan jingshen de liliang (quanqiu zhili Zhongguo dandang) ——fang Baxi Zhongguo wenti yanjiu zhongxin zhuren Luoni·Linsi” 相信金砖精神的力量(全球治理·中国担当)——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯 [Geloof in de kracht van de BRIC-geest (Global Governance · China heeft de leiding) —— Interview met Ronny Lins, directeur van Brazil China Research Center], Renmin wang 人民网, 12.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0812/c1002-29466179.html].Gao Shi 高石 & Hu Zexi 胡泽曦, “‘Tui qun’, huiyue, tiao qi maoyi zhengduan…… Meiguo zai danbian zhuyi daolu shangyue zou yue yuan” “退群”、毁约、挑起贸易争端…… 美国在单边主义道路上越走越远 [‘Terugtrekken uit de groep’, contracten verbreken, handelsconflicten uitlokken ... De Verenigde Staten bewandelt steeds verder de weg van unilateralisme], Renmin wang 人民网, 23.08.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/ 2018/0621/c1002-30070191.html].

Gao Shi 高石, Huang Peizhao 黄培昭, Wu Gang 吴刚 & Han Bingchen 韩秉宸, “Meiguo ‘tui qun’, Yihe wenti xuannian zaiqi (guoji shidian)” 美国“退群”,伊核问题悬念再起(国际视点)[De VS ‘trekt zich terug uit de groep’, de spanning rond de Iraanse nucleaire kwestie herleeft, (internationaal perspectief)], Renmin wang 人民网, 10.05.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2018/0510/c1002-29975641.html].

Gao Shi 高石, Li Bingxin 李秉新, Yin Miao 殷淼, Xu Liqun 许立群, Ren Yan 任彦, Feng Xuejun 冯雪珺, Li Yongqun 李永群, … Zhang Yuannan 张远南, “Zhongduo guojia he guoji zuzhi dui Meiguo tuichu Bali xieding biaoshi yihan he shiwang: quanqiu qihou zhili xuyao qieshi danze” 众多国家和国际组织对美国退出《巴黎协定》表示遗憾和失望: 全球气候治理需要切实担责 [Veel landen en internationale organisaties uiten hun spijt en teleurstelling over de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Parijsakkoord: globaal klimaatbeheer moet verantwoordelijkheid nemen], Renmin wang 人民网, 03.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0603/c1002-29315288.html].

Gao Shi高石& Ren Yan 任彦, “’Meiguo youxian’ gei Mei Ou guanxi tiandu (guoji shidian)” “美国优先”给美欧关系添堵(国际视点) [‘America First’ zorgt voor hindernissen bij de relatie tussen de VS en Europa (internationaal perspectief)], Renmin wang 人民网, 05.02.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2018/0205/c1002-29804832.html].

Han Mo 韩墨, Han Liang 韩梁, Dang Qi 党琦, Ling Xin 凌馨, Deng Qian 邓茜 & Nie Xiaoyang聂晓阳, “Zhiyin renlei jinbu yu biange de liliang: Ji Xi Jinping zhuxi zai ruishi fabiao renlei mingyun gongtongti yanjiang yi zhounian” 指引人类进步与变革的力量——记习近平主席在瑞士发表人类命运共同体演讲一周年 [De kracht om menselijke vooruitgang en verandering te sturen: Denk aan de eerste verjaardag van de toespraak van president Xi Jinping over de Community of Shared Future for Mankind in Zwitserland], Renmin wang 人民网, 26.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.xinhuanet.com/politics/2018-01/24/c_1122310031.html].Hu Zexi 胡泽曦, “Dan bian qingxiang jiaju, zhengce piaohu buding ‘Meiguo youxian’ gei shijie dai lai geng duo bu queding xing (guoji shidian)” 单边倾向加剧, 政策飘忽不定“美国优先”给世界带来更多不确定性(国际视点) [Intensievere eenzijdige tendens, grillig beleid, ‘America First’ brengt meer onzekerheid in de wereld (internationaal perspectief)], Renmin wang 人民网, 20.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/ n1/2018/0120/c1002-29776244.html].

Hu Zexi 胡泽曦, “Xuanpiao zhengzhi kun zhu Meiguo huanbao shoujiao (huanqiu zoubi)” 选票政治捆住美国环保手脚 (环球走笔) [Stempolitiek verbindt de Amerikaanse milieubescherming van kop tot teen (globale rapportering)], Renmin wang 人民网, 12.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2018/0112/c1002-29760522.html].

Hu Zexi 胡泽曦, “Zhengshi feichu Aobama zhengfu tuichu de Qingjie dianli jihua: Meiguo qihou zhengce zai kai ‘daoche’” 正式废除奥巴马政府推出的《清洁电力计划》: 美国气候政策再开“倒车” [Formeel afschaffen van het Clean Power Plan, gelanceerd door de regering-Obama: het Amerikaanse klimaatbeleid zal weer ‘in achteruit rijden’], Renmin wang 人民网, 13.10.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.xinhuanet.com//world/2017-10/13/c_129719663.html].

“Jingti Meiguo danbian baohu zhuyi she xia de ‘lengzhan xianjing’” 警惕美国单边保护主义设下的“冷战陷阱” [Wees op uw hoede voor de ‘Koude Oorlog-valstrik’, opgesteld door het unilaterale protectionisme van de VS.], Renmin wang 人民网, 11.07.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0710/c1003-30138842.html].

Kou Jiangze 寇江泽 & Jiang Bo姜波, “Xin yi jie Lianheguo qihou bianhua dahui kaimu, yuhui renshi biaoshi: ‘Zhongguo wei quanqiu huanjing zhili zuochu chong yao gongxian’” 新一届联合国气候变化大会开幕,与会人士表示——"中国为全球环境治理作出重要贡献” [Bij de opening van de nieuwe VN-klimaatconferentie zeiden de deelnemers: ‘China heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het wereldwijde milieubeheer’], Renmin wang 人民网, 05.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/1205 /c1002-31490467.html].

Li Liang 李凉, “Mei, Ying shitu tuidong anlihui taolun she gang guo'an lifa de tumou yi shibai gaozhong” 美、英试图推动安理会讨论涉港国安立法的图谋以失败告终 [De pogingen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om de Veiligheidsraad ertoe aan te zetten de nationale veiligheidswetgeving van Hongkong te bespreken, liepen op een mislukking uit], Renmin wang 人民网, 30.05.2020 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/ 2020/0530/c1002-31729722.html].Li Yingqi 李应齐, Hu Zexi 胡泽曦, Feng Xuejun 冯雪珺, Yu Yichun 俞懿春, Wu Lejun 吴乐珺, Gao Shi 高石 & Ni Tao 倪涛, “Da fazhan da biange da tiaozheng huhuan lixing he dandang: Shijie, bu queding zhong yunyuzhe xiwang” 大发展大变革大调整呼唤理性和担当:世界,不确定中孕育着希望 [Grote ontwikkeling, grote veranderingen, grote aanpassingen vragen om rationaliteit en verantwoordelijkheid: Wereld, uit onzekerheid wordt hoop geboren], Renmin wang 人民网, 22.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people. com.cn/n1/2017/0911/c1002-29526124.html].

Li Yingqi 李应齐, Yang Xun杨迅, Wang Rujun王如君, Wu Gang吴刚, Wang Hui王慧, Wu Lejun吴乐珺,… Wang Teng 王腾, “Guoji zhixu zheng chu zai zhuanxing qi, biange guocheng chongman fengxian tiaozhan: Shijie mianlin bainian wei you zhi da bianju” 国际秩序正处在转型期, 变革过程充满风险挑战: 世界面临百年未有之大变局 [De internationale orde bevindt zich in een periode van transformatie en het veranderingsproces zit vol risico's en uitdagingen: De wereld staat voor grote veranderingen die in een eeuw niet zijn gezien], Renmin Wang 人民网, 24.12.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/ n1/2018/1224/c1002-30482989.html].

Li Yongqun 李永群, “Shijie yue lai yue danyou Meiguo dan bian zhuyi xingjing: Fang Faguo Bali zhengzhi xueyuan Yazhou wenti yanjiu zhuanjia Bo Da'an” 世界越来越担忧美国单边主义行径 ——访法国巴黎政治学院亚洲问题研究专家博大安 [De wereld maakt zich steeds meer zorgen over het unilateralisme van de Verenigde Staten: Interview met Bo Daan, een expert op het gebied van Aziatische kwesties aan de School of Political Sciences in Parijs, Frankrijk], Renmin wang 03.09.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people. com.cn/n1/2019/0903/c1002-31332574.html].

Li Zheng 李拯, “Rang ren ren xiangyou lü shui qingshan: Xieshou jianshe gengjia meihao de shijie” 让人人享有绿水青山—— 携手建设更加美好的世界 [Laat iedereen genieten van het groene water en de groene bergen: Werk samen om een betere wereld te bouwen], Renmin wang 人民网, 14.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://theory.people.com.cn/ n1/2017/1214/c40531-29705718.html].

Liu Yi 刘毅& Zhao Beijia 赵贝佳, “7 Yuefen, quanguo pingjun qiwen chuang 1961 nian yilai zuigao: Jinxia wei sha zheme re?” 7月份,全国平均气温创1961年以来最高: 今夏为啥这么热”,究竟什么来头?[In juli de hoogste gemiddelde temperatuur sinds 1961: Waarom is het deze zomer zo warm?], Renmin wang 人民网, 12.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://jx.people.com.cn/n2/2017/0812/c186330-30600806.html].Luo Qing 骆青 & Ge Wenbo 葛文博, “Yingdui qihou bianhua, shijie xuyao Zhongguo (wai mei kan Zhong guo)” 应对气候变化,世界需要中国(外媒看中国 [Om de klimaatverandering aan te pakken heeft de wereld China nodig, buitenlandse kijk op China], Renmin wang 人民网, 22.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://politics.people. com.cn/n1/2017 /1122/c1001-29660279.html].

Qiang Wei 强薇, “Telangpu quexi zhu ying xin shiguan kai guan yishi yingmei ‘teshu guanxi’ shou kaoyan” 特朗普缺席驻英新使馆开馆仪式英美“特殊关系”受考验 [Trump is afwezig bij de openingsceremonie van de nieuwe ambassade in het Verenigd Koninkrijk: de ‘speciale relatie’ tussen de V.S. en het V.K. wordt getest], Renmin wang 人民网, 19.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.xinhuanet.com/world/2018-01/19/c_129794530.htm].

Ren Yan 任彦, “Guanshui weixie jiaju Oumei daxiyang liehen” 关税威胁加剧欧美大西洋裂痕 [Tariefbedreiging verergert de kloof tussen Europa, Amerika en de Atlantische Oceaan], Renmin wang 人民网, 06.04.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people. com.cn/n1/2018/0205/c1002-29804832.html].

Ren Yan 任彦, “Mei Ou tongmeng guanxi liehen jiashen (guoji shidian)” 美欧同盟关系裂痕加深(国际视点)[De kloof in de alliantie tussen de VS en de EU wordt groter (internationaal perspectief)], Renmin wang 人民网, 01.06.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2018/0601/c1002-30026896.html].

“Shei dedaoduozhu, shei shi dao gua zhu?” 谁得道多助,谁失道寡助? [Wie krijgt er meer hulp en wie verliest er meer hulp?], Renmin wang 人民网, 18.10.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2018/1018/c1002-30347592.html].

Wang Xiaobo 王骁波, “Sanfang fenbie hua ding hongxian hexin yiti nan you jinzhan: Beimei zi mao xieding tanpan qiantu weibu” 三方分别划定红线 核心议题难有进展: 北美自贸协定谈判前途未卜 [De drie partijen hebben afzonderlijk rode lijnen getrokken. Het is moeilijk om vooruitgang te boeken op kernpunten: De toekomst van de NAFTA-onderhandelingen is onzeker.], Renmin wang 人民网, 29.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.xinhuanet.com/world/2017-11/29/c_129751700.html].

Wang Yuan 王远 & Gong Ming 龚鸣, “‘Yige xingqiu’ qihou xingdong rongzi fenghui zai Bali juxing: Cujin lüse rongzi tuidong di tan fazhan” “一个星球”气候行动融资峰会在巴黎举行: 促进绿色融资 推动低碳发展 [De ‘One Planet’-top inzake financiering van klimaatactie vindt plaats in Parijs: Bevorder groene financiering om koolstofarme ontwikkeling te bevorderen], Renmin wang 人民网, 13.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://www.cssn.cn/ gj/gj_gjzl/gj_ggzl/201712/t20171213_3779206.shtml].Wu Lejun吴乐珺, “Chutai duo xiang xinzheng xunqiu nengyuan zhudao: Meiguo nengyuan chanye neng fou jinru ‘huangjin shidai’” 出台多项新政 寻求能源主导: 美国能源产业能否进入“黄金时代” [Introductie van een aantal nieuwe beleidsmaatregelen om energiedominantie te zoeken: kan de Amerikaanse energiesector de 'gouden eeuw' binnengaan], Renmin wang 人民网, 13.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/ 0713/c1002-29401277.html].

Wu Lejun吴乐珺, Shang Kaiyuan尚凯元 & Zhang Fangman张芳曼, “Quanqiu qihou bianhua wenti dang youyi ben jingji zhang” 全球气候变化问题当有一本经济账 [Wereldwijde klimaatveranderingskwesties moeten een economische rekening hebben], Renmin wang 人民网, 22.11.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/ 2018/1122/c1002-30414530.html].

Wu Qiuyu 吴秋余, Wang Guan 王观 & Li Ziyue李姿阅, “Fasheng gailü gao, pohuai xing ji qiang, keneng chongji jinrong fengxian dixian ‘hui xiniu’, jiujing shenme laitou?’” 发生概率高、破坏性极强,可能冲击金融风险底线“灰犀牛”,究竟什么来头?[Grote kans op gebeuren en uiterst destructief, wat kan resulteren in financiële risico’s: wat is een ‘Grijze neushoorn’?], Renmin wang 人民网, 07.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://finance.people.com.cn/n1/2017/0807/c1004-29452635.html].

Yan Huan 颜欢, Zhang Xiaodong 张晓东, Zou Song 邹松, Wang Hailin 王海林 & Li Zhiwei 李志伟, “Qidai you yige ‘jinse shi nian’” 期待又一个“金色十年” [Opnieuw uitkijken naar een ‘gouden decennium’], Renmin wang 人民网, 11.09.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0911/c1002-29526124.html].

Yao Qian 姚茜 & Cheng Hongyi 程宏毅, “Shouzhu lü shui qingshan: Zhenglun zhuanti pian jiang gaige jinxing daodi jieshuo ci (di liu ji)” 守住绿水青山: 政论专题片《将改革进行到底》解说词(第六集)(外媒看中国) [De groene rivieren en bergen behouden: Commentaar op de speelfilm Jiang gaige jinxing daodi (deel 6) ], Renmin wang 人民网, 23.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0723/ c412690-29422433.html].

Yin Miao 殷淼, “Meiguo tuichu Lianheguo renquan lishi hui zao piping” 美国退出联合国人权理事会遭批评 [Kritiek op terugtrekking van de VS uit de VN-Mensenrechtenraad], Renmin wang人民网, 21.06.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/ 2018/0621/c1002-30070191.html].Zhang Mengxu 张梦旭, Yuan Jirong 苑基荣, Zou Song 邹松, Yu Yichun 俞懿春, Zhang Zhiwen 张志文 & Zhou Hanbo 周翰博, “Tazhan jin zhuan yingxiang, goujian guangfan huoban guanxi (jin zhuan hezuo zai chufa)” 拓展金砖影响,构建广泛伙伴关系(金砖合作再出发) [Vergroot de invloed van de BRICS en bouw een breed partnerschap op (herstart de BRICS-samenwerking)], Renmin wang 人民网, 10.09.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0911/c1002-29526497.html].

Zhang Niansheng 章念生, “Meiguo yi xianru juda de ‘xinyu honggou’: Fang Jiazhou daxue Bokeli fenxiao jiaoshou Aobusitefeierde” 美国已陷入巨大的“信誉鸿沟”——访加州大学伯克利分校教授奥布斯特费尔德 [De Verenigde Staten zijn in een enorme ‘geloofwaardigheidskloof’ gevallen: Interview met professor Obstfeld, University of California, Berkeley], Renmin wang 28.08.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0828/c1002-31321078.html].

Zhang Niansheng 章念生, Li Yingqi 李应齐, Wang Di 王迪, Wang Xiaobo 王骁波, Chen Shangwen 陈尚文& Li Zhiwei 李志伟, “2017, Women qinli shijie fengyun bianhuan (women jianzheng·huanyu): Renmin ribao she zhu wai jizhe ganyan (shang)” 2017,我们亲历世界风云变幻(我们见证·寰宇)—— 人民日报社驻外记者感言(上)[In 2017 hebben we persoonlijk de veranderingen in de wereld meegemaakt (we zijn getuige van de wereld): Opmerkingen van buitenlandse correspondenten van de Renmin Ribao (deel 1)], Renmin wang 人民网, 27.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/ 2017/1227/c1002-29730463.html].

Zhang Niansheng章念生 & Ren Yan任彦, “Juyu buduan, Mei Ou fenqi chixu jia da (guoji shidian)” 龃龉不断,美欧分歧持续加大(国际视点)[De onenigheid gaat door, de verschillen tussen de Verenigde Staten en Europa blijven toenemen (internationaal perspectief)], Renmin wang 08.04.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://paper.people.com.cn/ rmrb/html/2019-04/08/nw.D110000renmrb_20190408_1-16.html].

Zhang Penghui张朋辉, “580 Wan hu jiating duan dian 700 wan ren jinji cheli qiang jufeng ‘Ai er ma’ chongji Meiguo Fozhou” 580万户家庭断电 700万人紧急撤离强飓风“艾尔玛”冲击美国佛州 [5,8 miljoen huishoudens zaten zonder stroom en 7 miljoen mensen werden met spoed geëvacueerd. Sterke orkaan ‘Irma’ treft Florida, VS.], Renmin wang 人民网, 12.09.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0912/c1002-2952 8896.html].

Zhang Penghui张朋辉, “Zhengzhi ji hua si lie Meiguo (guoji shidian)” 政治极化撕裂美国(国际视点) [Politieke polarisatie verscheurt de VS (internationaal perspectief)], Renmin

wang 人民网, 03.02.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn /n1/2018/0203/c1002-29803573.html].

Zhao Qiang 赵强, “Toushi Xifang chuanbo quanli zhuanyi de beihou” 透视西方传播权力转移的背后 [Inzicht in de achtergrond van de verschuiving van de Westerse communicatiekracht], Renmin wang 人民网, 16.04.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://theory.people. com.cn/n1/2018/0416/c40531-29927076.html].

Zheng Bin 郑彬, “Zhongguo de chengnuo juyou zhongyao yiyi” 中国的承诺具有重要意义 [Het engagement van China is aanzienlijk], Renmin wang 人民网, 12.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0612/c1002-29332072.html].

Zhong Sheng 钟声, “Daguo qi neng bu fu zeren: Ping Meiguo yixie ren de beixinqiyi ③” 国际规则不容破坏——评美国一些人的背信弃义③ [Hoe kan een groot land onverantwoordelijk zijn?: Reactie op het verraad van sommige Amerikanen], Renmin wang 人民网, 06.08.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/ 0806/c1002-31277209.html].

Zhong Sheng 钟声, “Daoyi gaodi rong buxia beixinqiyi: Kan qing Meiguo mou xie zhengke “he ze yong, buhe ze qi” de zhenmianmu” 道义高地容不下背信弃义 ——看清美国某些政客“合则用、不合则弃”的真面目 [Het morele hoogland kan geen verraad tolereren: Aanschouw het ware gezicht van Amerikaanse politici die ‘gebruiken naar wens, en wegsmijten indien het niet naar wens is’], Renmin wang 人民网, 11.06.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0611/c1002-31128383.html].

Zhong Sheng 钟声, “Guoji guize burong pohuai: ping Meiguo yixie ren de beixinqiyi ②” 国际规则不容破坏——评美国一些人的背信弃义② [Internationale regels mogen niet worden overtreden: Reactie op het verraad van sommige Amerikanen], Renmin wang人民网, 05.08.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0805/ c1002-31274859.html].

Zhong Sheng 钟声, “Guoji guize bushi ti xian mu'ou: Kan qing Meiguo mou xie zhengke ‘he ze yong, buhe ze qi’ de zhenmianmu” 国际规则不是提线木偶 ——看清美国某些政客“合则用、不合则弃”的真面目 [Internationale regels zijn geen houten marionetten: Aanschouw het ware gezicht van Amerikaanse politici die ‘gebruiken naar wens, en wegsmijten indien het niet naar wens is’], Renmin wang人民网, 12.06.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0612/c1002-31131556.html].

Zhong Sheng 钟声, “Quanqiu qihou zhili reng shi jinxing shi” 全球气候治理仍是进行时[Globaal klimaatbeheer is nog in volle gang], Renmin wang 人民网, 17.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/1217/c1002-31508776.html].

Zhong Sheng 钟声, “Shei zai ‘chu er’, shei zai ‘fan er’: ‘Zhongguo chu'erfan'er lun’ keyi xiu yi” 谁在“出尔”,谁在“反尔”——"中国出尔反尔论”可以休矣 [Wie is ‘uit’, wie komt ‘terug’: ‘China’s rebellietheorie’ kan stoppen], Renmin wang 人民网, 16.05.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0516/c1002-31087458.html].

Zhong Sheng 钟声, “Yu ren tan ‘qiyue’, yu ji mang ‘qi yue’: kan qing Meiguo mou xie zhengke ‘he ze yong, buhe ze qi’ de zhenmianmu” 于人谈“契约”,于己忙“弃约” ——看清美国某些政客“合则用、不合则弃”的真面目 [Praten over ‘aan het contract houden’ met anderen, zelf ‘het contract opzeggen’: aanschouw het ware gezicht van Amerikaanse politici die ‘gebruiken naar wens, en wegsmijten indien het niet naar wens is’], Renmin wang人民网, 10.06.2019 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2019/0610/c1002-31126286.html].

Zhong Sheng钟声, “Lüse fazhan, chuxin bu bian” 绿色发展, 初心不变 [Groene ontwikkeling, de oorspronkelijke intenties blijven ongewijzigd], Renmin wang 人民网, 07.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://world.people.com.cn/n1/2017/0607/c1002-29322258.html].

Zhong Sheng钟声, “Yatouxing shouhuo laizi shijie de xinxin” 亚投行收获来自世界的信心 [AIIB krijgt vertrouwen van de wereld], Renmin wang 人民网, 19.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://ydyl.people.com.cn/n1/2017/0619/c411837-2934763 0.html].

Zhong Xuanli 钟轩理, “Jing wei youlai liang qing zhuo: gei zhongguo dui shijie de gongxian suan suanzhang” 泾渭由来两清浊——给中国对世界的贡献算算账 [De oorsprong van Jingwei en Wei zijn beide duidelijk: ze bieden duidelijkheid over China’s bijdrage aan de wereld], Renmin wang 人民网, 10.10.2018 [Laatst geraadpleegd op 07.08.2020, http://opinion.people.com.cn/n1/2018/1010/c1003-30331227.html].

“Alaska Sees Natural Gas New Catalyst for Closer Ties with China”, China Daily, 25.09.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-09/25/content_32451940.htm].

Anbumozhi, Venkatachalam, “Tariffs a Threat to Clean Energy Future of Asia”, China Daily, 14.12.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-12/14/content_37406175.htm].

“California Governor Further Extends Int'l Outreach on Climate Action”, China Daily, 10.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/world/2017-06/10/content_29698115.htm].

Chen, Weihua, “G7 Can no Longer Be Called a Club of Like-minded Global Leaders”, China Daily, 23.08.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/ 201908/ 23/WS5d5f2141a310cf3e35567687.html].

Chen, Weihua, “It Is Time for Washington to Change Course”, China Daily, 10.01.2020 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/a/202001/10/WS5e17c979a310 cf3e355839d8.html].

Chen, Weihua, “It's the Planet, Stupid, not China's Global Leadership”, China Daily, 09.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-06/09/ content_29679252.htm].

Chen, Weihua, “Report Refutes Hoax Claim by Trump”, China Daily, 10.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/newsrepublic/2017-08/10/ content_30435798.htm].

Chen, Weihua, “Thunberg Injects Fresh Momentum into Climate Fight”, China Daily, 27.09.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/27 /WS5d8d4d79a310cf3e3556dbce.html].

Chen, Weihua, “World Leaders Must Raise Ambitions in Climate Fight”, China Daily, 13.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/13/ WS5df2d7aca310cf3e3557dd26.html].

Chen, Yingqun & Ai Heping, “US Begins Paris Climate Accord Exit”, China Daily, 06.11.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-11/06/content _37520997.htm].

Chen, Yingqun, “Europeans Grow Wary of their Old Partner”, China Daily, 25.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/25/WS5e02cda5a310 cf3e3558082a.html].Chen, Yingqun, “NATO Critic Macron Plans to Meet Trump”, China Daily, 13.11.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/13/WS5dcb6496a310 cf3e3557704f.html].

“China Plays Big Climate Role on Global Stage”, China Daily, 13.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/13/WS5a306b26a310 8bc8c672b113.html].

“Climate Change Leaves us no Time for Talking without Action”, China Daily, 04.12.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-12/04/content _37348091.htm].

Dzodin, Harvey, “Chinese Dream Is Well on its Way to Becoming Reality”, China Daily, 10.10.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/opinion/ 2017-10/10/content_33165019.htm].

Finamore, Barbara, “Trump's Paris Pact Withdrawal Puts US Last”, China Daily, 19.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-06/19/ content_29792434.htm].

“From Hangzhou to Hamburg, G20 Sees Rising Difficulties in Pushing forward Global Agenda”, China Daily, 09.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www. chinadaily.com.cn/world/2017xivisitgermany/2017-07/09/content_30045114.htm].

Fu, Jing, “Brussels Says US Departure from Paris Agreement Won't Affect Other Climate Work”, China Daily, 09.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily. com.cn/world/2017-08/09/content_30392002.htm].

Fu, Jing, “China Pledges National Carbon Trading System”, China Daily, 14.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-12/14/content_ 35296578.htm].

Fu, Jing, “China, EU to Focus on Trade, Investment and Climate as Trump Ponders”, China Daily, 01.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/world/ 2017-06/01/content_29582520.htm].

Fu, Jing, “Juncker Pledges to Work with China on Global Warming”, China Daily, 15.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-06/15/ content_29749179.htm].

Fu, Jing, “Paris Climate Deal Is 'Irreversible'”, China Daily, 10.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017xivisitgermany/2017-07/10/content _30054638.htm].Fu, Xiaoqiang, “Violent Protests a Warning to the World to Put its Act Together”, China Daily, 30.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/30/ WS5e093418a310cf3e355814f7.html].

He, Yafei, “Decoupling Won't Do any Nation any Good”, China Daily, 14.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/14/WS5df4337fa3 10 cf3e3557e1c8.html].

Hou Liqiang, “Multilateralism Urged in Climate Efforts”, China Daily, 11.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/11/WS5deffa8ba310 cf3e3557d426.html].

Hou, Liqiang, “Sino-US Climate Work May Persist, Former Australian PM Says”, China Daily, 22.11.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/ 22/WS5dd7309da310cf3e355792c1.html].

Huo, Jianguo, “Global Economy Faces Two Challenges”, China Daily, 02.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-01/02/content_ 35421526.htm].

“Icy Response to Trump Climate Move”, China Daily, 03.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-06/03/content_29600991.htm].

Jia, Guo, “'Untold Suffering' Awaits with Global Warming”, China Daily, 08.11.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-11/08/content_ 37521502.htm].

Kong, Jun, “So-called Rules-based International Order Preached by US Officials totally Nonsense”, China Daily, 13.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https:// www.chinadaily.com.cn/a/201912/13/WS5df356aba310cf3e3557e0d6.html].

Lin, Boqiang, “Time to Make the Best of Carbon Trading”, China Daily, 19.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/19/WS5a385df9a310 8bc8c67358ba.html].

Liu, Cecily, “Nations Are Likely to Push forward Climate Protection at Upcoming G20 Summit”, China Daily, 08.07.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www. chinadaily.com.cn/world/2017xivisitgermany/2017-07/08/content_30037393.htm].

Lomborg, Bjorn, “Innovation Needed to Fight Climate Change”, China Daily, 12.12.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-12/12/ content_35279086.htm].McNeice, Angus, “China May Reach its Emissions Goal Early”, China Daily, 24.08.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/24/WS5b7f44 d5a310add14f3877d8.html].

“No Laments if Presidency Bannon Fought for Is Over”, China Daily, 20.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/2017-08/20/content_308713 84.htm].

Peterson, Chris, “Trump Unwise to Pull Out of Paris Climate Accord”, China Daily, 10.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017-06/10/ content_29694467.htm].

Rana, Op, “Bonn Offers Scant Relief from Climate Change”, China Daily, 18.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/18/content_ 34676845.htm].

Rana, Op, “We Can only Look at the Planet's Future with Hope”, China Daily, 03.12.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201812/03/ WS5c047 eaea310eff30328e8f7.html].

“Trump Climate Move Backfires”, China Daily, 07.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-06/07/content_29647064.htm]

“US Attends Climate Talks, still Plans to Pull Out”, China Daily, 18.09.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-09/18/content_ 32142407.htm].

“US Betrays all its Ugliness with its Attacks on Huawei”, China Daily, 21.05.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-05/21/content_ 37471730.htm].

“US Could Re-enter Paris Accord”, China Daily, 12.01.2018 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-01/12/content_35487605.htm].

Wang, Yangfei, “Beijing Seeks Teamwork in Paris pact”, China Daily, 07.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2017-06/07/content_ 29654306.htm].

Wang, Yangfei, “China Driving Climate Talks and 'Uniting Voices' on Rules”, China Daily, 20.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/20/content_34753222.htm].

Wang, Yangfei, “China Plays Key Role in UN Climate Change Talks: Officials”, China Daily, 18.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-11/18/content_34700063.htm].Wang, Yangfei, “China Urges More Action, Unity on Climate Change”, China Daily, 13.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/kindle/2017-11/13/content_34479637.htm].

Wang, Yangfei, “Expert: Nation Is on Track for Carbon Target”, China Daily, 15.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-11/15/ content_34548676.htm].

Wang, Yangfei, “Nations Vow Firm Stance on Climate”, China Daily, 3.6.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-06/03/content_ 29600860.htm].

Wang, Yangfei, “Talks Go Behind Closed Doors”, China Daily, 13.11.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017-11/13/content_ 34463643.htm].

Wang, Yangfei, “UN Applauds China's Climate Change Efforts”, China Daily, 29.08.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-08/29/ content_31256808.htm].

Xing, Yi, “Chinese, US Experts Calling for Global Cooperation in Support of Climate Pact”, China Daily, 16.12.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/ a/201912/25/WS5e02cda5a310cf3e3558082a.html].

Zhang Zhouxiang, Wang Yun, Pan Yixuan & Wang Kan, “Beyond 2018”, China Daily, 02.01.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2019-01/02/content_37421495.htm].

Zhang, Haibin, “Leading the Fight against Climate Change”, China Daily, 24.09.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/a/201909/24/WS5d89525ea 310cf3e3556d050.html].

Zhao, Huanxin, “Trump Announces US Is Exiting Paris Climate Pact”, China Daily, 02.06.2017 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, https://www.chinadaily.com.cn/world/2017-06/02/content_29583944.htm].

Zhao, Ruinan, “2018 Has Seen Fear of Warming Planet”, China Daily, 11.01.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-01/11/content_ 37425622.htm].

Zhong, Sheng, “US' Obsessive Compulsion to Play Lead Role”, China Daily, 12.06.2019 [Laatst geraadpleegd op 08.08.2020, http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/12/WS5d 00f06fa310176577230d0b. html].

Download scriptie (1.05 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Professor Katja Biedenkopf