De effectiviteit van een nieuw soort anti-rook boodschappen rekening houdend met kennis, zelf-effectiviteit en positieve uitkomstverwachtingen

Aude Vangrysperre
Persbericht

Binnenkort positief geformuleerde anti-rookboodschappen?

Recent onderzoek schuift een nieuw soort anti-rookboodschappen naar voor. In plaats van waarschuwingen die de negatieve gevolgen van roken benadrukken worden boodschappen voorgesteld met getuigenissen van ex-rokers die focussen op de positieve gevolgen van stoppen met roken. Wat houden deze nieuwe boodschappen in en wat is hun meerwaarde?

31 Mei was het Wereld Anti-Tabaksdag. Roken blijft tot op vandaag een van de grootste te voorkomen ziekte- en doodsoorzaken ter wereld. Daarom is de aanpak en preventie van rookgedrag constant in ontwikkeling. Zo werden begin dit jaar alle sigarettenverpakkingen in België neutraal. De pakjes zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit; grijs met in het klein de merknaam genoteerd. Dit maakt het moeilijk om een specifiek merk op eerste zicht te herkennen. Waarom werden alle sigarettenpakjes neutraal?

stoppen met roken 1

De invoer van de ‘plain packaging’ regel verbiedt het gebruik van logos, kleuren of promotionele informatie om zo de aandacht niet weg te nemen van de gezondheidswaarschuwingen op het pakje. Deze gezondheidswaarschuwingen kennen we ondertussen al, sinds 2014 staan in België afgunstwekkende foto’s met een boodschap rond de negatieve gevolgen van roken op de pakjes. Door de neutrale verpakking is het eerste wat je nu ziet een foto van beschadigde longen, een keeltumor of een comateuze baby. De discussie blijft tot op vandaag of deze afgunstwekkende waarschuwingen voldoende effectief zijn in het aanzetten tot stoppen met roken.

De huidige waarschuwingen geven vooral informatie over de negatieve gevolgen van roken. Deze informatie wordt vaak op een angstaanjagende wijze gebracht. Onderzoek toont echter dat de huidige waarschuwingen niet altijd effectief zijn. De waarschuwingen lijken vooral een invloed te hebben op jonge rokers of mensen die net beginnen te roken terwijl mensen die reeds langere tijd roken de negatieve gevolgen echter vaak al zeer goed kennen. De onaantrekkelijke tot schokkende waarschuwingen lijken vaak ook weerstand op te roepen bij rokers. Zo stoppen ze de sigaretten in  een andere verpakking of overtuigen ze zichzelf ervan dat de drastische gevolgen niet voor hen van toepassing zijn. Dit is niet te verwonderen gezien de boodschappen wel angst uitlokken maar geen oplossing aanreiken om de angst te reduceren (zeker indien men niet gelooft in staat te zijn om te stoppen met roken) .
In recent onderzoek wordt dan ook gezocht naar een nieuw soort anti-rookboodschappen die de huidige boodschappen kunnen aanvullen. In deze masterproef werden boodschappen opgesteld die positief geformuleerde boodschappen bevatten in plaats van kennis- en angst-inducerende waarschuwingen. Deze boodschappen bestonden uit getuigenissen van ex-rokers. De ex-rokers hebben informatie gedeeld waarvan zij dachten dat die huidige rokers zou kunnen helpen stoppen met roken. Eerder dan mensen te wijzen op de negatieve gevolgen van roken werden hierbij de positieve gevolgen van stoppen met roken benadrukt alsook methodes om te stoppen.

stoppen met roken

Het eerste onderzoek naar deze nieuwe boodschappen in de vorm van getuigenissen is veelbelovend. Er werden bij een groep van 416 rokers robuuste effecten teruggevonden van blootstelling aan de boodschappen op allerhanden uitkomsten, zoals een reductie in hoeveel sigaretten de rokers aangaven dat ze de volgende dag hadden gerookt. Algemeen gezien waren de effecten gelijkaardig aan effecten van blootstelling aan de huidig gebruikte waarschuwingen. Dit biedt evidentie dat de positief geformuleerde boodschappen evenwaardig effectief zijn als de angstinducerende boodschappen. Wat is dan de meerwaarde van deze positief geformuleerde boodschappen?

De huidige foto’s en boodschappen zetten vooral in op het verhogen van kennis rond de negatieve gevolgen van roken en leiden vaak tot weerstand. De nieuwe boodschappen, in de vorm van getuigenissen, grijpen in op een ander mechanisme. Ten eerste wordt weerstand verminderd doordat rokers zich beter kunnen vereenzelvigen met de bron van de informatie (ex-rokers). Ten tweede wordt niet alleen ingezet op kennis maar onder andere ook op verwachtingen van positieve gevolgen van stoppen met roken en op zelf-effectiviteit. Na het lezen van de positieve boodschappen hebben rokers meer vertrouwen dat ze effectief in staat zijn om te stoppen met roken en dit blijkt een zeer belangrijke determinant van stoppen met roken.

stoppen met rokenHet onderzoek naar deze positief geformuleerde anti-rookboodschappen staat nog in zijn kinderschoenen. Dit is het eerste onderzoek naar de effectiviteit ervan en mechanismen dienen nog te worden onderzocht. Ook lijken de nieuwe anti-rookboodschappen meer of minder effectief dan huidige boodschappen afhankelijk van de doelgroep. Zo is er initiële evidentie dat de nieuwe waarschuwingen betere effecten hebben bij oudere rokers terwijl de huidige waarschuwingen beter effecten hebben bij jonge rokers. Verder onderzoek is dus noodzakelijk.

Dit eerste onderzoek biedt echter een stimulans om verder te zoeken naar nieuwe effectieve boodschappen door aan te geven dat positief geformuleerde boodschappen een meerwaarde kunnen zijn in het helpen van mensen met stoppen met roken. Misschien staan er zo binnenkort wel positief geformuleerde boodschappen op de sigarettenverpakkingen.

Bibliografie

Bandura, A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37, 2, 122–147, doi: 10.1037/0003-066X.37.2.122, doi: 10.1037/0003-066X.37.2.122. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Exercise of Control. New York, Freeman, doi: 10.1002/9780470479216.corpsy0836. Bhat, T. A., Kalathil, S. G., Bogner, P. N., Miller, A., Lehmann, P. V., Thatcher, T. H., ... & Thanavala, Y. (2018). Secondhand Smoke Induces Inflammation and Impairs Immunity to Respiratory Infections. The Journal of Immunology, 200(8), 2927-2940, doi: 10.4049/jimmunol.1701417. Brandt, A.M. (2007). The Cigarette Century: The Rise, Fall and Deadly Persistence of the Product that defined America. New York: Basic Books, doi: 10.1136/tc.2007.021311. Brandt, A.M. (2012). Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics. American journal of public health, 102, 1, 63-71, doi: 10.2105/AJPH.2011.300292. Brehm, S. S., & Brehm, J. W. (2013). Psychological Reactance: A Theory of Freedom and Control. Academic Press. Brennan, E., Maloney, E. K., Ophir, Y., & Cappella, J. N. (2016). Potential Effectiveness of Pictorial Warning Labels that feature the Images and personal details of real people. Nicotine & Tobacco Research, 19(10), 1138-1148, doi: 10.1093/ntr/ntw319. Brewer, N. T., Parada Jr, H., Hall, M. G., Boynton, M. H., Noar, S. M., & Ribisl, K. M. (2019). Understanding why pictorial cigarette pack warnings increase quit attempts. Annals of Behavioral Medicine, 53(3), 232-243, doi: 10.1093/abm/kay032. Burkhalter, J. E., Warren, B., Shuk, E., Primavera, L., & Ostroff, J. S. (2009). Intention to quit smoking among lesbian, gay, bisexual, and transgender smokers. Nicotine & Tobacco Research, 11(11), 1312-1320, doi: 10.1093/ntr/ntp140. Chen, M., & Bargh, J. A. (1999). Consequences of automatic evaluation: Immediate behavioral predispositions to approach or avoid the stimulus. Personality and social psychology bulletin, 25(2), 215-224, doi: 10.1177/0146167299025002007. 42 Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and brain sciences, 36(3), 181-204, doi: 10.1017/S0140525X12000477. Cornfield, J., Haenszel, W., Hammond, E. C., Lilienfeld, A. M., Shimkin, M. B., & Wynder, E. L. (1959). Smoking and lung cancer: recent evidence and a discussion of some questions. Journal of the National Cancer institute, 22(1), 173-203, doi: 10.1093/ije/dyp289. Cox, L. S., Tiffany, S. T., & Christen, A. G. (2001). Evaluation of the brief questionnaire of smoking urges (QSU-brief) in laboratory and clinical settings. Nicotine & Tobacco Research, 3(1), 7-16, doi: 10.1080/14622200124218. Crombez, G., Goubert, L., Van Damme, S. (Academiejaar 2011-2012). Planning en Ontwikkeling van een Interventie: Theoretische leidraad in het kader van Gezondheidspsychologie I. Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent, Gent. De Hertogh, I. (2018). De zin en onzin van Antirookboodschappen: De effecten van Zelfeffectiviteit in Antirookboodschappen. Masterproef Klinische Psychologie, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent, Gent. De Houwer, J. (2009). The Propositional Approach to Associative Learning as an Alternative for Association Formation models. Learning & Behavior, doi: 10.3758/LB.37.1.1. De Houwer, J. (2014). Why a Propositional Single-process Model of Associative Learning Deserves to be Defended. In J. Sherman, B. Gawronski & Y. Trope (Eds.), Dual Processes in Social Psychology (pp. 530-541). New York, NY, USA: Guilford. De Houwer, J., Crombez, G., Baeyens, F., & Hermans, D. (2001). On the generality of the affective Simon effect. Cognition & Emotion, 15(2), 189-206, doi: 10.1080/02699930125883. De Houwer, J., Custers, R., & De Clercq, A. (2006). Do smokers have a negative implicit attitude toward smoking?. Cognition and Emotion, 20(8), 1274-1284, doi: 10.1080/02699930500484506. De Morgen, (2018). Roltabak en Sigaretten krijgen Neutrale Verpakking. Belga, België. Dillard, J. P., & Shen, L. (2005). On the nature of reactance and its role in persuasive health communication. Communication Monographs, 72(2), 144-168, doi: 10.1080/03637750500111815. 43 Dinakar, C., & O’Connor, G. T. (2016). The health effects of electronic cigarettes. New England Journal of Medicine, 375(14), 1372-1381, doi: 10.1056/NEJMra1502466. Elshatarat, R. A., Yacoub, M. I., Khraim, F. M., Saleh, Z. T., & Afaneh, T. R. (2016). Selfefficacy in treating tobacco use: A review article. Proceedings of Singapore Healthcare, 25(4), 243- 248, doi: 10.1177/2010105816667137. Fernandez, E., Joossens, L. & Ariadna F. (2020). The Tobacco Control Scale 2019 In Europe. A report of the Association of European Cancer Leagues, Brussels, Belgium. F.O.D. Federale Overheidsdienst België. (s.d.). Publicaties en Onderzoek. Online geraadpleegd via https://www.health.belgium.be/nl. Fong, G. T., Hammond, D., & Hitchman, S. C. (2009). The impact of pictures on the effectiveness of tobacco warnings. Bulletin of the World Health Organization, 87, 640-643. Francis, D. B., Noar, S. M., Kowitt, S. D., Jarman, K. L., & Goldstein, A. O. (2017). Believability of new diseases reported in the 2014 Surgeon General's Report on smoking: Experimental results from a national survey of US adults. Preventive medicine, 99, 94-98, doi: 10.1016/j.ypmed.2017.01.021. Furlow, B. (2019). Repeat proposal from the FDA for graphic tobacco warnings. The Lancet Respiratory Medicine, 7(11), 936, doi: 10.1016/S2213-2600(19)30309-1. Grandpre, J., Alvaro, E. M., Burgoon, M., Miller, C. H., & Hall, J. R. (2003). Adolescent reactance and anti-smoking campaigns: A theoretical approach. Health communication, 15(3), 349- 366, doi:10.1207/S15327027HC1503_6. Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: the implicit association test. Journal of personality and social psychology, 74(6), 1464, doi: 10.1037/0022-3514.74.6.1464. Grigutsch, L. A., Lewe, G., Rothermund, K., & Koranyi, N. (2019). Implicit ‘wanting’without implicit ‘liking’: a test of incentive-sensitization-theory in the context of smoking addiction using the wanting-implicit-association-test (W-IAT). Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 64, 9-14, doi: 10.1016/j.jbtep.2019.01.002. 44 Gwaltney, C. J., Shiffman, S., Balabanis, M. H., & Paty, J. A. (2005). Dynamic self-efficacy and outcome expectancies: prediction of smoking lapse and relapse. Journal of abnormal psychology, 114(4), 661, doi: 10.1037/0021-843X.114.4.661. Gyselaers, W., & Nawrot, T. (2014). Complementariteit van maatschappelijk en medisch beleid in Vlaanderen: het rookverbod in relatie tot de morbiditeit/mortaliteit ten gevolge van vroeggeboorte. Tijdschrift voor Geneeskunde, 70(5), 254-260, doi: 10.2143/TVG.70.05.2001566. Hahn, B., Wells, A. K., Lenartowicz, A., & Yuille, M. B. (2018). Nicotine effects on associative learning in human non-smokers. Neuropsychopharmacology, 43(11), 2190-2196. Hall, M. G., Mendel, J. R., Noar, S. M., & Brewer, N. T. (2018). Why smokers avoid cigarette pack risk messages: two randomized clinical trials in the United States. Social Science & Medicine, 213, 165-172, doi: 10.1016/j.socscimed.2018.07.049. Hall, M. G., Sheeran, P., Noar, S. M., Boynton, M. H., Ribisl, K. M., Parada Jr, H., ... & Brewer, N. T. (2018). Negative affect, message reactance and perceived risk: how do pictorial cigarette pack warnings change quit intentions?. Tobacco Control, 27(e2), e136-e142, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053972. Hammond D. (2011). Health Warning Messages on Tobacco Products: a review. Tobacco Control, 20, 327-337, doi: 10.1136/tc.2010.037630. Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., & Fagerström, K. O. (1991). The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British journal of addiction, 86(9), 1119-1127, doi: 10.1590/1981- 863720170002000043223 . Heijmans, M. J. W. M., & Jong, J. D. (2008). Meeste mensen blij met rookverbod. Ibrahim, T., Bhujade, R., Wanjpe, A. K., & singh Chouhan, D. (2020). Cross Sectional Study to Assess Knowledge about Health Effect of Tobacco Use & Tobacco User’s Quitting Attitude among Rural Senior Citizens, doi: 10.5455/njcm.20200128054653. Insko, C. A., Arkoff, A., & Insko, V. M. (1965). Effects of high and low fear-arousing communications upon opinions toward smoking. Journal of Experimental Social Psychology, 1(3), 256-266, doi: 10.1016/0022-1031(65)90030-2. 45 Janis, I. L., & Terwilliger, R. F. (1962). An experimental study of psychological resistances to fear arousing communications. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 65(6), 403, doi: 10.1037/h0047601. Kalayasiri, R., Supcharoen, W., & Ouiyanukoon, P. (2018). Association between secondhand smoke exposure and quality of life in pregnant women and postpartum women and the consequences on the newborns. Quality of Life Research, 27(4), 905-912, doi: 10.1007/s11136- 018-1783-x. Karademas, E., Benyamini, Y., & Johnston, M. (2015). Assessment in Health Psychology: Chapter 1, Introduction. In Assessment in Health Psychology (pp. 3-16). Hogrefe. Krieglmeyer, R., Deutsch, R., De Houwer, J., & De Raedt, R. (2010). Being moved: Valence activates approach-avoidance behavior independently of evaluation and approach-avoidance intentions. Psychological Science, 21(4), 607-613, doi: 10.1177/0956797610365131. Krueger, H., Williams, D., Kaminsky, B., & McLean, D. (2007). The health impact of smoking and obesity and what to do about it. University of Toronto Press, doi: 10.3138/9781442684935. Lab.js colleboration Revision, (2016). Lab.js documentation. Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs. LaVoie, N. R., Quick, B. L., Riles, J. M., & Lambert, N. J. (2017). Are graphic cigarette warning labels an effective message strategy? A test of psychological reactance theory and source appraisal. Communication Research, 44(3), 416-436, doi: 10.1177/0093650215609669. Macy, J. T., Chassin, L., Presson, C. C., & Yeung, E. (2016). Exposure to graphic warning labels on cigarette packages: effects on implicit and explicit attitudes towards smoking among young adults. Psychology & health, 31(3), 349-363, doi: 10.1080/08870446.2015.1104309. Mahaney Jr, F. X. (1994). Old Time Ads Tout Health Benefits of Smoking: tobacco industry had doctors' help, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 86 (14), doi: 10.1093/jnci/86.14.1048. Matyn, J., Saerens, Z. (2019). Roken in de Auto met Kinderen op de Achterbank? Vanaf volgende week kunt u een boete krijgen. Artikel in Vrt Nieuws, België. 46 McLaren, I. P., Forrest, C. L. D., McLaren, R. P., Jones, F. W., Aitken, M. R. F., & Mackintosh, N. J. (2014). Associations and propositions: The case for a dual-process account of learning in humans. Neurobiology of learning and memory, 108, 185-195, doi: 10.1016/j.nlm.2013.09.014. Miller, C. H., & Quick, B. L. (2010). Sensation seeking and psychological reactance as health risk predictors for an emerging adult population. Health communication, 25(3), 266-275, doi: 10.1080/10410231003698945. Mitchell, C. J., De Houwer, J., & Lovibond, P. F. (2009). The propositional nature of human associative learning. Behavioral and Brain Sciences, 32(2), 183-198, doi: 10.1017/S0140525X09000855. Müller, B. C., Haverkamp, R., Kanters, S., Yaldiz, H., & Li, S. (2019). Corrigendum: Social tobacco warnings can influence implicit associations and explicit cognitions. Frontiers in psychology, 10, 1408, doi: 10.3389/fpsyg.2019.00324. Naghavi, M., Wang, H., Lozano, R., Davis, A., Liang, X., Zhou, M., ... & Aziz, M. I. A. (2015). Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, doi: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2. Nikčević, A. V., Alma, L., Marino, C., Kolubinski, D., Yılmaz-Samancı, A. E., Caselli, G., & Spada, M. M. (2017). Modelling the contribution of negative affect, outcome expectancies and metacognitions to cigarette use and nicotine dependence. Addictive behaviors, 74, 82-89, doi: 10.1016/j.addbeh.2017.06.002 Noar, S. M., Hall, M. G., Francis, D. B., Ribisl, K. M., Pepper, J. K., & Brewer, N. T. (2016). Pictorial cigarette pack warnings: a meta-analysis of experimental studies. Tobacco control, 25(3), 341-354, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051978. Noar, S. M., Rohde, J. A., Barker, J. O., Hall, M. G., & Brewer, N. T. (2020). Pictorial Cigarette Pack Warnings Increase Some Risk Appraisals But Not Risk Beliefs: A MetaAnalysis. Human Communication Research, doi: 10.1093/hcr/hqz016. 47 Payne, B. K., Cheng, C. M., Govorun, O., & Stewart, B. D. (2005). An inkblot for attitudes: affect misattribution as implicit measurement. Journal of personality and social psychology, 89(3), 277, doi: 10.1037/0022-3514.89.3.277. R Core Team. R (2016). A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Rains, S. A., & Turner, M. M. (2007). Psychological reactance and persuasive health communication: A test and extension of the intertwined model. Human Communication Research, 33(2), 241-269, doi: 10.1111/j.1468-2958.2007.00298.x. Reis, E. S., & Postolache, O. A. (2019). Fear or Humour in anti-smoking campaigns? Impact on perceived effectiveness and support for tobacco control Policies. Ciencia & saude coletiva, 24, 4727-4738, doi: 10.1590/1413-812320182412.09322018. Rinck, M., & Becker, E. S. (2007). Approach and avoidance in fear of spiders. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 38(2), 105-120, doi: 10.1016/j.jbtep.2006.10.001. Rogers, R. W., & Deckner, C. W. (1975). Effects of fear appeals and physiological arousal upon emotion, attitudes, and cigarette smoking. Journal of personality and social psychology, 32(2), 222, doi: 10.1037/0022-3514.32.2.222. Rosseel, Y. (2012). Lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48, 2, 1-36, doi: 10.18637/jss.v048.i02. Rouder, J. N., Morey, R. D., Speckman, P. L., & Province, J. M. (2012). Default Bayesfactors for ANOVA designs. Journal of Mathematical Psychology, 56(5), 356-374, doi: 10.1016/j.jmp.2012.08.001. Ruiter, R. A., Kessels, L. T., Peters, G. J. Y., & Kok, G. (2014). Sixty years of fear appeal research: Current state of the evidence. International journal of psychology, 49(2), 63-70, doi: 10.1002/ijop.12042. Russell, C., Dickson, T., & McKeganey, N. (2017). Advice from former-smoking e-cigarette users to current smokers on how to use e-cigarettes as part of an attempt to quit smoking. Nicotine and Tobacco Research, 20(8), 977-984, doi: 10.1093/ntr/ntx176. 48 Sherman, S. J., Rose, J. S., Koch, K., Presson, C. C., & Chassin, L. (2003). Implicit and explicit attitudes toward cigarette smoking: The effects of context and motivation. Journal of Social and Clinical Psychology, 22(1), 13-39, doi: 10.1521/jscp.22.1.13.22766. Smith, C. T., & De Houwer, J. (2015). Hooked on a feeling: Affective anti-smoking messages are more effective than cognitive messages at changing implicit evaluations of smoking. Frontiers in psychology, 6, 1488, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01488. Solarz, A.K. (1960). Latency of Instrumental Responses as a function of Compatibility with the meaning of Eliciting Verbal Signs. Journal of Experimental Psychology, 59, 239-45, doi: 10.1037/h0047274. Spear, C., & Raghuveer, G. (2016). Lifelong Cardiovascular Adverse Effects of Childhood Tobacco Smoke Exposure. Current Cardiovascular Risk Reports, 10(8), 26, doi: 10.1007/s12170- 016-0508-3. Stam, C. (2018). Who urged to end ‘Ineffective’ Tobacco Plain Packaging. Online geraadpleegd via Euractiv.com. Strom, S. (2012). U.S. Judge Strikes Down F.D.A. Cigarette Labels. The New York Times. Tibboel, H., De Houwer, J., Dirix, N., & Spruyt, A. (2017). Beyond associations: Do implicit beliefs play a role in smoking addiction? Journal of Psychopharmacology, 31(1), 43-53, doi: 10.1177/0269881116665327. Toll, B. A., Katulak, N. A., & McKee, S. A. (2006). Investigating the factor structure of the Questionnaire on Smoking Urges-Brief (QSU-Brief). Addictive behaviors, 31(7), 1231-1239, doi: 10.1016/j.addbeh.2005.09.008. Trofor, A. C., Papadakis, S., Lotrean, L. M., Radu-Loghin, C., Eremia, M., Mihaltan, F., ... & Nogueira, S. O. (2018). Knowledge of the health risks of smoking and impact of cigarette warning labels among tobacco users in six European countries: Findings from the EUREST-PLUS ITC Europe Surveys. Tobacco induced diseases, 16, doi: 10.18332/tid/99542. Van Dessel, P., Hughes, S., & De Houwer, J. (2018). Consequence-Based ApproachAvoidance Training: A New and Improved Method for Changing Behavior. Psychological Science, 29(12), 1899-1910, doi: 10.1177/0956797618796478. 49 Van Dessel, P., Hughes, S., & De Houwer, J. (2019). How do actions influence attitudes? An inferential account of the impact of action performance on stimulus evaluation. Personality and Social Psychology Review, 1088868318795730, doi: 10.1177/1088868318795730. Van Dessel, P., Smith, C. T., & De Houwer, J. (2018). Graphic cigarette pack warnings do not produce more negative implicit evaluations of smoking compared to text-only warnings. PloS one, 13(3), e0194627, doi: 10.1371/journal.pone.0194627. Vries, H. D., & Mudde, A. N. (1998). Predicting stage transitions for smoking cessation applying the attitude-social influence-efficacy model. Psychology and Health, 13(2), 369-385, doi: 10.1080/08870449808406757. Wheeler, L. (2017). FDA to Study Warnings for Cigarette Packaging. The Hill. Online geraadpleegd via http://thehill.com/regulation/healthcare/351171-fda-to-study-warnings-f…. White, V., Webster, B., & Wakefield, M. (2008). Do graphic health warning labels have an impact on adolescents’ smoking‐related beliefs and behaviours?. Addiction, 103(9), 1562-1571, doi: 10.1111/j.1360-0443.2008.02294. W.H.O. (2019). WHO report on the global tobacco epidemic 2019. World Health Organization. Online geraadpleegd via https://www.who.int/tobacco/global_report/en//. Wickström, G., & Bendix, T. (2000). The" Hawthorne effect"—what did the original Hawthorne studies actually show? Scandinavian journal of work, environment & health, 363-367. Wiers, R.W. (2009). Approach Avoidance Task (AAT). Online geraadpleegd via https://www.millisecond.com/download/library/aat/. Yang, D. J. (2018). Exploring the communication effects of message framing of smoking cessation advertising on smokers’ mental processes. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 15(3), 315-332.

Universiteit of Hogeschool
Master in de klinische psychologie
Publicatiejaar
2020
Promotor(en)
Pieter Van Dessel
Kernwoorden
Share this on: