Centrumpartijen houden zich amper aan de regels.

Jasper
De Paepe

 

 

Uit het exploratief onderzoek van Jasper De Paepe blijkt dat sommige Belgische politieke partijen zich nauwgezet aan de eigen regels houden, terwijl andere partijen de eigen regels verloochenen. Hierbij zouden de bestuurstaal en de positionering van de partij op het politieke spectrum een invloed hebben op het naleven van de regels.Jasper De Paepe geeft in zijn thesis weer in welke mate politieke partijen zich aan de eigen regels houden. Hierbij staat de centrale onderzoekvraag ‘Hebben partijkenmerken invloed op het respecteren van de eigen regels?’ centraal. Respect voor de eigen regels wordt hierin gedefinieerd als ‘het verband tussen de formele regels inzake de selectie van kandidaten zoals vervat in de partijstatuten en de kernmerken van de kandidaten.’ Hierbij werden de verschillende partijen met elkaar vergeleken en is er een rangschikking mogelijk inzake het respect voor de eigen regels. Uit eerder onderzoek blijkt dat een partij kan afwijken van de eigen regels omwille van een traditie, electorale redenen of interne tegenstrijdigheden. Desondanks werden er

voorheen nog geen onderzoeken uitgevoerd in de Belgische context.Uit het onderzoek van Jasper De Paepe blijkt dat sommige partijen meer regels hebben dan anderen, alsook dat er partijen zijn die geen regels hebben inzake gender en leeftijd. Een algemene tendens kan worden teruggevonden bij de gendercriteria. De regels over gender die werden teruggevonden in de partijstatuten zijn een eerder operationele vertaling van de wettelijke regels. Geen enkele partij vermeldt maatregelen die ingrijpender zijn dan de wettelijke regels over de representativiteit van vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat de partijen Open VLD, SP.A, Ecolo en Groen worden gecategoriseerd als partijen die hun eigen regels naleven. De partijen N-VA, PVDA, PS en CDH leven de eigen regels in zekere mate na. Er zijn eveneens twee partijen die zich weinig aan de eigen regels houden; namelijk PTB en CD&V. De overige partijen die werden onderzocht; met name Vlaams Belang, Parti Populaire en DEFI hebben geen regels inzake gender of leeftijd. 

Er werd vervolgens nagegaan in welke mate bepaalde partijkenmerken ervoor zorgen dat partijen zich in meer of mindere mate aan de regels houden. Allereerst blijkt dat er een verband is tussen de selectieprocedure en de mate van respect voor de eigen regels. Op basis van de wet van curvilineaire dispariteit werd geponeerd dat een partij waarbij de partijleden een grote invloed hebben op de besluitvorming, vaker zou afwijken van de regels om te voldoen aan de wensen van het kiespubliek. Deze thesis slaagt er echter, net zoals eerdere onderzoeken, niet in om deze wetmatigheid te bewijzen. 

Ten tweede werd er een verband aangetoond tussen de bestuurstaal van de partij en de mate van respect voor de regels. Volgens de hypothese die werd ontwikkeld uit de literatuur zouden Vlaamse partijen zich meer aan de regels houden dan Franstalige partijen. Dit werd voornamelijk toegekend aan het verschil in cultuur. De hypothese kon echter noch bevestigd, noch weerlegd worden. De bestuurstaal speelt bijgevolg een rol met betrekking tot het respect voor de regels, maar het blijft onduidelijk welke concrete rol dit is. Ten slotte blijkt er een verband te zijn tussen de positie van de partij op het politieke spectrum en de mate van respect voor de regels. De literatuur veronderstelt hierbij dat hoe linkser de positie op het politieke spectrum is, hoe meer de partij zich aan de regels houdt. Uit de analyse blijkt er echter geen lineair verband te zijn tussen de positie van de partij op het politieke spectrum en de mate van respect voor de regels. Hierbij zouden centrumpartijen zich minder aan de regels houden dan linkse partijen en rechtse partijen. 

De masterproef biedt enkele interessante inzichten aan maar dient te worden geclassificeerd als een exploratief onderzoek. Omwille van de beperkte hoeveelheid data konden enkel de criteria leeftijd en gender worden vergeleken met de kenmerken van de kandidaten op de lijst. Hierbij toont de masterproef het belang van formele selectiecriteria en kan het worden gehanteerd als een basis voor toekomstig onderzoek.

 

Bibliografie

 

7.Bibliografie

7.1. Literatuur

Achterberg, P. (2006). Het einde van links en rechts: realiteit of populaire mythe? Mens En Maatschappij,

81(1), 51–63.

Akirav, O. (2018). Candidate Selection Methods , Cooperation and Legislative Effectiveness. Review of

European Studies, 10(1), 46–60. https://doi.org/10.5539/res.v10n1p46

Aldrich, A. S., & Daniel, W. T. (2019). The Consequences of Quotas: Assessing the Effect of Varied Gender

Quotas on Legislator Experience in the European Parliament. Politics and Gender, 1–30.

https://doi.org/10.1017/S1743923X19000291

Arriola, L. R., & Johnson, M. C. (2014). Ethnic Politics and Women’s empowerment in Africa: Ministerial

Appointments to Executive Cabinets. American Journal of Political Science, 58(2), 495–508.

https://doi.org/10.1111/ajps.12075

Ballington, J. (2004). Strengthening Internal Political Party Democracy : Candidate Recruitment from a

Gender Perspective. How to Strengthen Internal Party Democracy?, 1–10. Durban.

Baras, M., Barberà, O., & Barrio, A. (2007). Beyond may’s law: ideological disparities and intraparty

conflict. Partisanship in Europe: Members, Activists and Identifiers, (May), 1–25. Helsinki.

Bauwens, L., Deplancke, B., Nys, E., & Vandevijvere, C. (2019). Hoe stellen partijen hun kandidatenlijsten

samen? Retrieved October 30, 2019, from Gaspar Blogt website: http://www.gasparblogt.ugent.be/blog/hoe-stellen-partijen-hun-kandidate…

Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2011). Political Reservation and Substantive

Representation: Evidence from Indian Village Councils. India Policy Forum, 7(1), 159–201.

Beheydt, L. (2000). Hoe Vlaams Zijn De Vlamingen? : Over Identiteit. (L. Abicht, L. Baeck, & R. Bauer, Eds.).

Leuven: Davidsfonds.

Bjarnegård, E., & Zetterberg, P. (2019). Political parties, formal selection criteria, and gendered

parliamentary representation. Party Politics, 25(3), 325–335.

https://doi.org/10.1177/1354068817715552

Blomgren, M. (1999). Candidate selection to the European Parliament : A comparative study of Ireland,

the Netherlands and Sweden. ECPR Paper for the 1999 Workshop in Mannheim 990326-31, 2–10.

Umeå.

Bouhon, F., Dodeigne, J., & Vandeleene, A. (2018). La confection des Listes de candidats: règles juridiques

et pratiques politiques. In F. Bouhon & M. Reuchamps (Eds.), Les systèmes électoraux de la Belgique

(2nd ed., pp. 193–214). Brussel: Larcier.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal,

9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braga, M., & Scervini, F. (2017). The performance of politicians: The effect of gender quotas. European

Journal of Political Economy, 46(March), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.10.007

viii

Cancela, J., Dias, A. L., & Lisi, M. (2017). The impact of endorsements in intra-party elections: Evidence

from open primaries in a new Portuguese party. Politics, 37(2), 167–183.

https://doi.org/10.1177/0263395716680125

Castles, F. G., & Mair, P. (1984). Left–Right Political Scales: Some ‘Expert’ Judgments. European Journal of

Political Research, 12(1), 73–88. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1984.tb00080.x

Caul, M. (1999). Women’s Representation in Parliament. Party Politics, 5(1), 79–98.

https://doi.org/10.1177/1354068899005001005

Celis, K., Childs, S., Kantola, J., & Krook, M. L. (2014). Constituting women’s interests through

representative claims. Politics and Gender, 10(2), 149–174.

https://doi.org/10.1017/S1743923X14000026

Cheng, C., & Tavits, M. (2011). Informal influences in selecting female political candidates. Political

Research Quarterly, 64(2), 460–471. https://doi.org/10.1177/1065912909349631

Childs, S. (2004). A Feminised Style of Politics? Women MPs in the House of Commons. The British Journal

of Politics and International Relations, 6(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-

856x.2004.00124.x

Chiva, C. (2014). Gender, European integration and candidate recruitment: The European Parliament

Elections in the new EU member states. Parliamentary Affairs, 67(2), 458–494.

https://doi.org/10.1093/pa/gss047

Dahlerup, D., Freidenvall, L., Johansson, E., Stolt, E., Bivald, K., & Persson-Weiss, L. (2011). Electoral Gender

Quota Systems and their implementation in Europe. Brussel.

Dalton, R. J. (1985). Political Parties and Political Representation: Party Supporters and Party Elites in Nine

Nations. Comparative Political Studies. https://doi.org/10.1177/0010414085018003001

Dalton, R. J. (2017). Party representation across multiple issue dimensions. Party Politics, 23(6), 609–622.

https://doi.org/10.1177/1354068815614515

Dassonneville, R., Baudewyns, P., & Willocq, S. (2015). Personalisering en electorale volatiliteit. In K.

Deschouwer, P. Delwit, M. Hooghe, P. Baudewyns, & S. Walgrave (Eds.), De kiezer ontcijferd (1st ed.,

pp. 41–56). Leuven: LannooCampus.

Davidson-Schmich, L. K. (2006). Implementation of political party gender quotas: Evidence from the

German Länder 1990-2000. Party Politics, 12(2), 211–232.

https://doi.org/10.1177/1354068806061338

De Paola, M., Scoppa, V., & Lombardo, R. (2010). Can gender quotas break down negative stereotypes?

Evidence from changes in electoral rules. Journal of Public Economics, 94(6), 344–353.

https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.02.004

De Rynck, F., & Wayenberg, E. (2017). De lokale besturen. In A. Hondeghem, W. Van Dooren, F. De Rynck,

B. Verschuere, & S. Op de Beeck (Eds.), Handboek Bestuurskunde : Organisatie En Werking Van Het

Openbaar Bestuur (Vol. 1, pp. 249–289). Brugge: Vanden Broele.

De Winter, L. (1988). Belgium: Democracy or oligarchy? In M. Gallagher & M. Marsh (Eds.), Candidate

selection in comparative perspective: The secret garden of politics (pp. 20–46). Newbury Park, CA:

ix

Sage Publications.

De Winter, L. (2006). Multi-level party competition and coordination in Belgium. In D. Hough & C. Jeffrey

(Eds.), Devolution and electoral politics (1st ed., pp. 76–96). Manchester: Manchester University

Press.

De Winter, L., Erzeel, S., & Vandeleene, A. (2013). Nationale bemoeienis of lokale autonomie? het

lijstvormingsproces bij gemeenteraadsverkiezingen. In Op zoek naar de kiezers : lokale

partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 (pp. 93–112). Brussel:

Academic & Scientific Publishers (ASP).

Deininger, K., Jin, S., Nagarajan, H. K., & Xia, F. (2015). Does Female Reservation Affect Long-Term Political

Outcomes? Evidence from Rural India. The Journal of Development Studies, 51(1), 1–30.

https://doi.org/10.1080/00220388.2014.947279

Deschouwer, K., & Sinardet, D. (2010). Identiteiten, communautaire standpunten en stemgedrag. In K.

Deschouwer, P. Delwit, M. Hooghe, & S. Walgrave (Eds.), De stemmen van het volk (pp. 75–99).

Retrieved from

https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=lang_nl&id=03A4363JQd4C&oi=fnd&p…+

marketing&ots=ODnpzynscc&sig=-ImcjM4fZTYvTV7egVnPpdXYXB4

Devos, C., Van Liefferinge, H., & Verlet, D. (2006). Drie centrale variabelen. Een vergelijking tussen politici

en kiezers. In Op het kruispunt van de politiek: links en rechts in Vlaanderen (pp. 69–109). Gent:

Academia Press.

Devroe, R. (2019). Understanding women’s political underrepresentation: the prevalence of political

gender stereotypes in Flanders (Belgium). Ugent, Gent.

Devroe, R., De Vet, B., Vandevoorde, N., & Wauters, B. (2017). Diversity among Belgian party members

and its consequences. ECPR Joint Sessions of Nottingham, 1–23. Retrieved from

https://biblio.ugent.be/publication/8518351/file/8518354

Devroe, R., de Vet, B., & Wauters, B. (2017). De partijbasis als microkosmos?De representativiteit van

partijleden onderzocht. In Wie is nog van de partij? Crisis en toekomst van partijleden in Vlaanderen

(pp. 23–42). Gent.

Dewachter, W. (2008). België is al opgedeeld , maar zijn elite wil er niet aan. Christen Democratische

Verkenningen, (Lente 2018), 41–50.

Directie van de verkiezingen. (2020). Hoe zich kandidaat stellen? Retrieved March 9, 2020, from

https://verkiezingen.fgov.be/kandidaten/hoe-zich-kandidaat-stellen

Epstein, L. D. (2000). Political Parties in Western Democracies. New York: Praeger. (4th ed.). Retrieved

from

https://books.google.be/books?id=iIolxT5S3SMC&pg=PA31&hl=nl&source=gbs_…

epage&q=the selection of party candidates is basically a private affair&f=false

Erzeel, S. (2011). Wat veranderen quota’s? Rekrutering en selectie van kandidaten door Belgische partijen

na de invoering van de quotawetten. Tijdschrift Voor Genderstudies, 14(2), 6–19.

Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender Quotas and Women’s Substantive Representation:

Lessons from Argentina. Politics & Gender, 4(3), 393–425.

x

https://doi.org/10.1017/S1743923X08000342

Geissel, B., & Hust, E. (2005). Democratic mobilisation through quotas: Experiences in India and Germany.

Commonwealth and Comparative Politics, 43(2), 222–244.

https://doi.org/10.1080/14662040500151101

Geys, B., & Sørensen, R. J. (2019). The impact of women above the political glass ceiling: Evidence from a

Norwegian executive gender quota reform. Electoral Studies, 60(3), 1–10.

https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102050

Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). Democracy within parties: candidate selection methods and their political

consequences. Comparative Politics, 1–179. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Hazan, R. Y., & Voerman, G. (2006). Electoral systems and candidate selection. Acta Politica, 41(2), 146–

162. https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500153

Holmberg, S. (1989). Political Representation in Sweden. Scandinavian Political Studies, 12, 1–36.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1989.tb00079.x

Hondeghem, A., & Schram, F. (2017). De federale overheid. In A. Hondeghem, W. Van Dooren, F. De Rynck,

B. Verschuere, & S. Op de Beeck (Eds.), Handboek bestuurskunde: Organisatie en werking van het

openbaar bestuur. (1st ed., pp. 171–177). Brugge: Vanden Broele.

Hopkin, J. (2001). Bringing the Members Back in? Party Politics, 7(3), 343–361.

https://doi.org/10.1177/1354068801007003005

Indriðason, I. H., & Kristinsson, G. H. (2015). Primary consequences: The effects of candidate selection

through party primaries in Iceland. Party Politics. https://doi.org/10.1177/1354068813487117

Jick, T. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. Administrative

Science Quarterly, 24(4), 602–611. https://doi.org/10.2307/2392366

Jogani, C. (2018). Effect of Political Quotas on Candidate Attributes and the Provision of Public Goods (pp.

1–63). pp. 1–63. https://doi.org/10.2139/ssrn.3347098

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of

Mixed Methods Research, 1(2), 112–133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224

Karp, J. A., & Banducci, S. A. (2008). When politics is not just a man’s game: Women’s representation and

political engagement. Electoral Studies, 27(1), 105–115.

https://doi.org/10.1016/j.electstud.2007.11.009

Katz, R. S. (2014). European democracies in comparative perspective. In I. van Biezen & H.-M. ten Napel

(Eds.), European democracies in comparative perspective (pp. 17–45). Leiden: Leiden University

Press.

Kelbel, C. (2018). ‘I bend, indeed, but never break’: Formal rules and informal processes of candidate

selection for European elections. Party Politics, 26(1), 43–55.

https://doi.org/10.1177/1354068818754602

Kennedy, F., Lyons, P., & Fitzgerald, P. (2006). Pragmatists, ideologues and the general law of curvilinear

disparity: The case of the Irish Labour party. Political Studies, 54(4), 786–805.

xi

https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00630.x

Krook, M. L. (2010). Why are fewer women than men elected? Gender and the dynamics of candidate

selection. Political Studies Review, 8(2), 155–168. https://doi.org/10.1111/j.1478-

9302.2009.00185.x

Kuhlmann, S., & Wollmann, H. (2019). Theories and analytical approaches. In Introduction to comparative

public administration (2nd ed., pp. 10–24). Retrieved from

https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=q46ODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&d…

+to+comparative+public+administration+kuhlmann&ots=qnwzCnvvKd&sig=Rlj-

_QI2n5nejWzqDd0_2P8skzY#v=onepage&q=introduction to comparative public administration

kuhlmann&f=fal

Langston, J. (2001). Why rules matter: Changes in candidate selection in Mexico’s PRI, 1988-2000. Journal

of Latin American Studies, 33(3), 485–511. https://doi.org/10.1017/S0022216X01006137

Lawless, J. L., & Fox, R. L. (2008). Why Are Women Still Not Running for Public Office? Issues in Governance

Studies, 16(May), 1–20. Retrieved from

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/05_women_lawless_…

wless_fox.pdf

LeDuc, L., Niemi, R. G., & Norris, P. (2002). Introduction: Comparing Democratic Elections. In L. LeDuc, R.

G. Niemi, & P. Norris (Eds.), Comparing Democracies 2 edited (1st ed., pp. 1–40). London: Sage

Publications.

Linek, L., & Outlý, J. (2006). Selection of Candidates to the European Parliament in the Main Czech Political

parties. Contemporary European Studies, 1, 5–31.

Lundell, K. (2004). Determinants of Candidate Selection: The Degree of Centralization in Comparative

Perspective. Party Politics, 10(1), 25–47. https://doi.org/10.1177/1354068804039119

May, J. D. (1973). Opinion structure of political parties: the special law of curvilinear disparity. Political

Studies. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1973.tb01423.x

Meier, P., Rihoux, B., Erzeel, S., Lloren, A., & Van Ingelgom, V. (2006). Belgische partijen en seksegelijkheid:

een trage maar gestage evolutie? Brussel.

Meriläinen, J., & Tukiainen, J. (2018). Rank effects in political promotions. Public Choice, 177(1), 87–109.

https://doi.org/10.1007/s11127-018-0591-8

Murray, R., Krook, M. L., & Opello, K. A. R. (2012). Why Are Gender Quotas Adopted? Party Pragmatism

and Parity in France. Political Research Quarterly, 65(3), 529–543.

https://doi.org/10.1177/1065912911414590

Narud, H. M., & Skare, A. (2002). Are party activists the party extremists? The structure of opinion in

political parties. Scandinavian Political Studies, 22, 45–65. https://doi.org/10.1111/1467-

9477.00003

Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I., & Verhaeghe, M. (2015). Interviews. In Onderzoeksvaardigheden:

Voor onderwijs, zorg en welzijn (1st ed., pp. 209–237). Antwerpen: De Boeck nv.

Niek, R., & Lindeman, L. (2005). Documentanalyse. In Kwalitatief onderzoek (pp. 18–20). Retrieved from

xii

http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2

(2005)/om2_files/syllabus/%5Cnhttp://link.springer.com/10.1007/s12445-015-0012-x

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). Political recruitment: Gender, race and class in the british parliament.

Cambridge: Cambridge University Press.

O’Brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). Gender quotas and women’s political leadership. American Political

Science Review, 110(1), 112–126. https://doi.org/10.1017/S0003055415000611

Paskarina, C., Hermawati, R., & Nuraeni. (2019). Incumbency Advantage as a Basis of Party Coalition in

Regional Heads Candidate Selection. MIMBAR, 35(1), 78–87.

Pennings, P., & Hazan, R. Y. (2001). Democratizing candidate selection: Causes and consequences. Party

Politics, 7(3), 267–275. https://doi.org/10.1177/1354068801007003001

Pitkin, H. F. (1967). The concept of representation (1st ed.). Retrieved from

https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=AgUVWLswTNEC&oi=fnd&pg=PA1&d….

+(1967).+The+concept+of+representation.+Berkeley:+University+of+California+Press.&ots=16wMi

KUkt5&sig=31mQP3mE72aeXbIrutRPGCnWrjY#v=onepage&q&f=false

Pittoors, G., Renson, T., Schamp, T., & Wauters, B. (2017). Harde kern versus supporters zonder

abonnement: Invloed en inspraak voor leden en niet-leden. In B. Wauters (Ed.), Wie is nog van de

partij? (pp. 125–126). Gent: Acco.

Put, G., & Maddens, B. (2019). Het profiel van de ( Vlaamse ) verkozenen in de Kamer : Een analyse van

1987 t . e . m . 2019.

Rahat, G., & Hazan, R. Y. (2001). candidate selection methods: an analytical framework. Party Politics, 7(3),

297–322.

Rashkova, E. R. (2017). Constitutionalizing Power: How Do Rules Legitimize the Executive? Slovak Journal

of Political Sciences, 17(2), 202–221. https://doi.org/10.1515/sjps-2017-0009

Reiser, M. (2014). The universe of group representation in Germany: Analysing formal and informal party

rules and quotas in the process of candidate selection. International Political Science Review, 35(1),

55–66. https://doi.org/10.1177/0192512113507732

Risse, T., & Kleine, M. (2007). Assessing the legitimacy of the EU’s treaty revision methods. Journal of

Common Market Studies, 45(1), 69–80. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00703.x

Rosa VZW. (2019). Politieke participatie in België: cijfers. Retrieved from

https://rosavzw.be/site/kwesties/politieke-participatie/in-belgie

Santana, A., & Aguilar, S. (2019). Bringing Party Ideology Back In: Do Left-Wing Parties Enhance the Share

of Women MPs? Politics and Gender, 15(3), 547–571. https://doi.org/10.1017/S1743923X1800048X

Schamp, T., & Devos, C. (2015). Verkiezingen en kiessystemen. In C. Devos (Ed.), Een plattegrond van de

macht : inleiding tot politiek en politieke wetenschappen (3rd ed., pp. 491–555). Gent: Academia

Press.

Scharpf, F. W. (1998). Interdependence and Democratic Legitimation (No. 98/2). Retrieved from

http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp98-2/wp98-2.html

xiii

Schuck, A. R. T., Xezonakis, G., Elenbaas, M., Banducci, S. A., & de Vreese, C. H. (2011). Party contestation

and Europe on the news agenda: The 2009 European Parliamentary Elections. Electoral Studies,

30(1), 41–52. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.09.021

Schwindt-Bayer, L. A. (2009). Making quotas work: The effect of Gender quota laws on the election of

women. Legislative Studies Quarterly, 34(1), 5–28. https://doi.org/10.3162/036298009787500330

Shomer, Y. (2014). What affects candidate selection processes ? A cross-national examination. Party

Politics, 20(4), 533–546. https://doi.org/10.1177/1354068811436060

Siavelis, P. (2002). The Hidden Logic of Candidate Selection for Chilean Parliamentary Elections Author ( s

): Peter Siavelis Published by : Comparative Politics , Ph . D . Programs in Political Science , City

University of New York Stable URL : http://www.jstor.org/stable/41. Comparative Politics, 34(4),

419–438.

Smith, J., & Firth, J. (2011). Qualitative data analysis: application of the framework approach. Nurse

Researcher, 18(2), 52–62. https://doi.org/10.7748/nr2011.01.18.2.52.c8284

sp.a. Statuten van sp.a. , (2016).

Squires, J. (2007). State Feminism and Political Representation. Parliamentary Affairs, (January 2007).

https://doi.org/10.1093/pa/gsl047

StatBel. (2019). Open Data. Retrieved from https://statbel.fgov.be/nl/open-data?category=23

Strom, K. (1990). A Behavioral Theory of Competitive Political Parties. American Journal of Political

Science, 34(2), 565–598.

Tyler, T. R. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Review of

Psychology, 57(1), 375–400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Van Bosstraeten, P.-J. (2008). De splitsing van de Belgische Socialistische Partij. Twee verklarende

documenten. WT. Tijdschrift over de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging, 67(2), 99–114.

https://doi.org/10.21825/wt.v67i2.12473

Van den Eeckhout, P. (2017). De politieke partijen. In P. Van den Eeckhout & G. Vanthemsche (Eds.),

Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw (3rd ed., pp. 760–761). Brussel:

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.

Vande Lanotte, J., Bracke, S., & Goedertier, G. (2017). België voor beginners : wegwijs in het Belgisch

labyrint. Brugge: Die Keure.

Vandeleene, A. (2018). La sélection des candidats aux élections par les partis politiques. L’exemple du

scrutin du 25 mai 2014. Courrier Hebdomadaire Du CRISP, n° 2398(33), 5.

https://doi.org/10.3917/cris.2398.0005

Vandeleene, A., & De Winter, L. (2018). The curious stability of candidate selection methods in Belgium in

times of crisis. In X. Coller, G. Cordero, & A. M. Jaime-Castillo (Eds.), The Selection of Politicians in

Times of Crisis (1st ed., pp. 49–66). https://doi.org/10.4324/9781315179575

Vandeleene, A., Dodeigne, J., & De Winter, L. (2016). What Do Selectorates Seek ? A Comparative Analysis

of Belgian Federal and Regional Candidate Selection Processes in 2014. American Behavioral

xiv

Scientist, 60(7), 889–908. https://doi.org/10.1177/0002764216632825

Vandeleene, A., & Sandri, G. (2019). The More, the Smoother? Candidate Selection and Intraparty

Competition. In A. Vandeleene, L. De Winter, & P. Baudewyns (Eds.), Candidates, Parties and Voters

in the Belgian Partitocracy (pp. 77–104). https://doi.org/10.1007/978-3-319-96460-7

Verleden, F. (2013). De toegang tot de parlementaire elite. Politieke rekrutering en lijstvorming in België

in historisch perspectief. Politicologenetmaal, 1–20.

Vlaamse Regering. (2019). Vlaamse Regering 2019-2024: Regeerakkoord (pp. 188–190). pp. 188–190.

Retrieved from http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering

Wallner, J. (2008). Legitimacy and public policy: Seeing beyond effectiveness, efficiency, and performance.

Policy Studies Journal, 36(3), 421–443. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00275.x

Wauters, B. (2009). Intra-party democracy in Belgium : On paper , in practice and through the eyes of the

members. (April), 1–36.

Wauters, B., Pittoors, G., & Moens, P. (2019). Het gebruik van de voorkeurstem bij de

parlementsverkiezingen van 26 mei 2019. Retrieved from www.gaspar-blogt.ugent.be

Wauters, B., Verlet, D., & Ackaert, J. (2010). Meer gewicht voor voorkeurstemmen op lokaal vlak :

broodnodige of overbodige hervorming ? BURGER, BESTUUR EN BELEID, 6(2), 103–114.

Weldon, S. (2007). Intraparty Opinion Structure , Dominant Factions and Party Behavior : Moving beyond

May ’ s Law. ECPR Joint Sessions, 1–37. Helsinki.

xv

7.2. Krantenartikels

De Standaard. (2016, June 5). SP.A stemt voor einde cumul: burgemeesters en schepenen niet meer in

Parlement. Retrieved from https://www.standaard.be/cnt/dmf20160605_02324039

Devos, C. (9/10/2018). Politiek links en politiek rechts uitgeKLAARd. VRT NWS. Geraadpleegd op 28

februari 2020 op https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/09/politiek-links-en-politiek-rech…

Lefevre, F. (16/05/2019) Wallonië worstelt met economische clichés, maar kloppen die wel? Een blik over

de taalgrens. VRT NWS. Geraadpleegd op 27 februari 2020 op

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/10/de-stand-van-wallonie/

Wauters, R. (2019, May 15). Ex-poetsvrouw kan PVDA Vlaamse zetel bezorgen. p. 11. Retrieved from

https://www.demorgen.be/politiek/deze-ex-poetsvrouw-kan-pvda-een-zetel-…

7.3. Wetgeving

Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen (14 januari 1989) Geraadpleegd op 26 oktober

2019 op

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&…

_name=wet.

Bijzondere wet tot hervorming der instellingen (15 augustus 1980). Geraadpleegd op 26 oktober 2019 op

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&…

_name=wet

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (12 augustus 2004). Geraadpleegd op 26 oktober

2019 op

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&…

name=loi.

Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van

19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

(aangehaald als : het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011) (25 augustus 2011).

xvi

Geraadpleegd op 26 oktober 2019 op

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N…

2011070824

Décret spécial modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue

d'instaurer l'obligation d'alterner systématiquement le genre des candidats sur les listes pour

l'élection des membres du Parlement wallon (28/05/2018). Geraadpleegd op 24 februari 2020 op

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller…

-05-28&numac=2018202651

De gecoördineerde Grondwet (27 februari 2019. Geraadpleegd op 26 oktober 2019 op

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table…

1994021730.

 

Download scriptie (926.12 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Audrey Vandeleene