Leren navigeren tussen oneindige mogelijkheden: de rol van ouders in de identiteitsontwikkeling van adolescenten

Elise
Van Laere

Elke jongere moet door zijn rebelse fase! Dat is althans wat ouders zich vaak influisteren om hun geweten te sussen. Ouders zijn immers onzeker over het gedrag van hun puber. Ze stellen zich verschillende vragen: Is het normaal dat mijn kind minder tijd doorbrengt met mij? Sluiten ook andere kinderen zich af in stresserende situaties? Ouders hebben grote vraagtekens bij de oorsprong van deze reacties van hun kinderen. Wat ze uit het oog verliezen, is dat zij zelf een aanzienlijke invloed hebben op het gedrag van hun kind in bepaalde situaties en tijdens bepaalde periodes. 

 

Tijdens de adolescentie staan jongeren voor een belangrijke taak, namelijk de zoektocht naar een eigen identiteit. Jezelf leren kennen in een maatschappij met ontelbare keuzes, waarin we in contact kunnen staan met mensen over heel de wereld, waarin we heel wat stress ervaren door de dagdagelijkse drukte, door de constante meldingen op sociale media, … Het is bijna vanzelfsprekend dat we in deze zoektocht verloren zouden lopen. Dat is echter wel de uitdaging waar onze jongeren tegenwoordig voor staan. Hoe kunnen we als ouder onze jongeren hierin bijstaan?

 

Rolmodellen

Ouders functioneren als rolmodellen. Kinderen en jongeren kijken op naar de held die hun moeder of vader voor hun is. Bovendien observeren ze ook het gedrag van hun ouders om hieruit te leren. Jongeren trekken lessen uit de vrijetijdsbesteding van hun ouders, uit hun keuzes en uit hun omgang met conflicten en de daarbij komende stress. Daarnaast onthouden jongeren de verbale en non-verbale reacties van ouders in bepaalde situaties. Dit leerproces begint al vanaf de geboorte. Kinderen leren bijvoorbeeld dat ze al dan niet kunnen terugvallen op hun ouders wanneer ze voor een moeilijke of stresserende situatie staan. Op basis van deze ervaringen ontwikkelen kinderen positieve en negatieve verwachtingen of kerngedachten over zichzelf (ben ik goed genoeg), over anderen (kan ik anderen vertrouwen) en over de buitenwereld (is die al dan niet veilig). Deze ervaringen drukken hun stempel op de gehele verdere ontwikkeling van de jongeren.

 

Vaders en zonen

Gezinnen zijn vandaag meer divers dan ooit. Beide ouders hebben nu even veel inspraak. Er is ook plaats voor een ‘nieuwe man’ die ook de opvoeding en de zorg op zich neemt. Hierdoor is er in onderzoek de laatste twee decennia meer oog voor de rol van de vader in de ontwikkeling van kinderen. In recent onderzoek wordt er dan ook gewezen op twee evenwaardige typen “aanwezige ouder”. Een ouder kan functioneren als een ‘veilige haven’, waar de jongere naar kan terugkeren in tijden van stress. Daarnaast stimuleert de ‘veilige basis’ het kind om de buitenwereld te ontdekken. De combinatie van beide typen is een sterke basis voor een gezonde mentale ontwikkeling. Deze twee typen zijn niet alleen belangrijk in de kindertijd, maar blijven van belang doorheen heel de ontwikkeling. Uit een steekproef van 522 Vlaamse adolescenten bleek dat jongeren bij hun vader de veilige basis verkiezen en bij hun moeder de rol van veilige haven. Zowel de aanwezigheid van de moeder als van de vader is even belangrijk voor de jongeren.

 

Adolescenten met weinig vertrouwen in de aanwezigheid van hun ouders voelen dit in belangrijke mate in hun identiteitsontwikkeling. Jongeren met negatieve verwachtingen over zichzelf of over anderen piekeren vaker in hun zoektocht naar verschillende mogelijke identiteiten. De rol van de vader is hierin cruciaal. Indien vaders hun kinderen weinig stimuleren om uitdagingen aan te gaan, of weinig interesse tonen, gaat het doorzoeken van mogelijke identiteiten vaak moeilijker. Tegen alle verwachtingen in gaan deze jongeren net veel keuzes overlopen. Hierbij piekeren ze vaak en ervaren ze een besluiteloosheid. Het zou kunnen dat ze effectieve keuzes uitstellen en blijven rondkijken. Deze keuzes zijn echter een noodzakelijke stap in hun ontwikkeling.

Vader en moeder beïnvloeden ook de manier waarop jongeren omgaan met stress. Jongeren met een laag vertrouwen in de aanwezigheid van hun vader of moeder gaan vaker op een ongezonde manier om met stress. Ze vermijden, of lijden vaker onder de stresssituatie zonder deze te veranderen. Hierdoor piekeren zij ook frequenter over een mogelijke identiteit. Het omgekeerde geldt ook. Jongeren met vertrouwen in de aanwezigheid van hun ouders pakken hun problemen op een meer actieve manier aan. Ze gaan daarbij op een gezondere wijze om met de exploratie van mogelijke identiteiten.

 

Helpen kiezen

Hoe kunnen we jongeren ondersteunen in het maken van de juiste keuzes? De Westerse maatschappij biedt enorm veel keuzes, maar geeft weinig ondersteuning in hoe deze keuzes gemaakt kunnen worden. Beide ouders hebben hier een belangrijke rol, zowel moeder als vader. Hun rollen zijn evenwaardig, met een al dan niet grotere rol van de vader in deze leeftijdsperiode. Therapie vormt een mogelijke, maar uitdagende oplossing. Door therapie kunnen we werken aan de basisovertuigingen over zichzelf en over anderen, die doorheen de ontwikkeling steviger werden ingebed. Het ontwikkelen van de veerkracht, of een gezonde omgang met stress, is een minder invasieve manier om jongeren hierin te ondersteunen. Dit kan met psychologische begeleiding, of met laagdrempelige opties. Zo promoot Het Vlaams Instituut Gezond Leven onder andere de campagne ‘Fit in je hoofd’, een online tool om veerkracht te verhogen. Preventieprogramma’s zoals ‘bounce’ richten zich op het verhogen van de veerkracht en maakt de omgeving van de jongeren bewust van dit belang. Tot slot speelt het CLB een belangrijke rol in het opsporen van problemen in het welbevinden van jongeren. Het CLB kan helpen navigeren tussen al deze keuzes en advies bieden bij de uiteindelijke beslissingen. We mogen onze jongeren niet verloren laten lopen in de ontwikkeling van hun identiteit. Een sterke identiteit is immers een belangrijk kompas dat ons helpt te navigeren doorheen het leven.

Bibliografie

Referenties

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716. doi: 10.1037/0003-066X.44.4.709

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237. doi: 10.1016/j.cpr.2009.11.004

Allen, J. P. (2008). The attachment system in adolescence. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 419-435). New York, NY, US: Guilford.

Allen, J. P. (2016). The multiple facets of attachment in adolescence. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (pp. 415–365). New York, NY: Guilford Press.

Allen, J. P., Hauser, S. T., Bell, K. L., & O'Connor, T. G. (1994). Longitudinal assessment of autonomy and relatedness in adolescent–family interactions as predictors of adolescent ego development and self-esteem. Child Development, 65, 179-194. doi: org/10.2307/113137410.2307/1131374

Allen, J. P., Moore, C., Kuperminc, G., & Bell, K. (1998). Attachment and adolescent psychosocial functioning. Child Development, 69, 1406-1419. doi: 10.2307/1132274

Allen, J. P., Porter, M., McFarland, C., McElhaney, K. B., & Marsh, P. (2007). The relation of attachment security to adolescents? Paternal and peer relationships, depression, and externalizing Behavior. Child Development, 78, 1222–1239. doi: 10.1111/j.1467-8624.2007.01062.x

Archer, S. L. (1993). Identity status in early and middle adolescents: Scoring criteria. In J. E. Marcia, A. S. Waterman, D. R. Matteson, S. L. Archer & J. L. Orlofsky (Eds.), Ego identity: A handbook for psychosocial research (pp. 177-204). Springer, New York, NY: Springer. doi: 10.1007/978-1-4613-8330-7_8

Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427–454. doi: 10.1007/bf02202939

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469–480. doi: 10.1037/0003-066X.55.5.469

Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence through midlife. Journal of Adult Development, 8, 133-143. doi: 1023/A:102645 0103225

Arnett, J. J. & Hughes, M. (2012) Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach. Harlow: Pearson.

Årseth, A. K., Kroger, J., Martinussen, M., & Marcia, J. (2009). Meta-analytic studies of identity status and the relational issues of attachment and intimacy. Identity, 9, 1–32. doi: 10.1080/15283480802579532

Barbieri, I., Zani, B., & Sonn, C. (2014). Meanings of community in contexts of multiculture: the role of citizenship, identity, and cultural changes. Journal of Community Psychology, 42, 980–996. doi: 10.1002/jcop.21666

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1173 

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. doi:10.1037/0022-3514.61.2.

Beijersbergen, M., Juffer, F., Bakermans-Kranenburg, M., & van IJzendoorn, M. (2012). Remaining or becoming secure: Parental sensitive support predicts attachment continuity from infancy to adolescence in a longitudinal adoption study. Developmental Psychology. 48, 1277-82. doi:10.1037/a0027442.

Benson, M. J., Harris, P. B., & Rogers, C. S. (1992). Identity consequences of attachment to mothers and fathers among late adolescents. Journal of Research on Adolescence, 2, 187-204. doi: 10.1207/s15327795jra0203_1

Bernier, A., Matte-Gagné, C., Bélanger, M. E., & Whipple, N. (2014). Taking stock of two decades of attachment transmission gap: Broadening the assessment of maternal behavior. Child Development, 85, 1852-1865. doi: 10.1111/cdev.12236

Berzonsky, M. D. (1990). Self-construction over the life-span: A process perspective on identity formation. In G. J. Neimeyer & R. A. Neimeyer (Eds.), Advances in personal construct psychology: A research annual (pp. 155-186). Greenwich, CT: Elsevier Science/JAI Press.

Berzonsky, M. D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60, 771-788. doi: 10.1111/j.1467-6494.1992.tb00273.x

Beyers, W., & Goossens, L. (2001). Developmental trajectories of emotional separation in early and middle adolescence: A latent growth curve approach. Part of Doctoral Dissertation, K.U.Leuven, Belgium.

Beyers, W., & Goossens, L. (2008). Dynamics of perceived parenting and identity formation in late adolescence. Journal of Adolescence, 31, 165–184. doi: 10.1016/j.adolescence.2007.04.003

Beyers, W., & Luyckx, K. (2016). Ruminative exploration and reconsideration of commitment as risk factors for suboptimal identity development in adolescence and emerging adulthood. Journal of Adolescence, 47, 169–178. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.10.018

Beyers, W., & Seiffge-Krenke, I. (2007). Are friends and romantic partners the “best medicine”? How the quality of other close relations mediates the impact of changing family relationships on adjustment. International Journal of Behavioral Development, 31, 559–568. doi: 10.1177/0165025407080583

Blomgren, A. S., Svahn, K., Åström, E., & Rönnlund, M. (2016). Coping strategies in late adolescence: Relationships to parental attachment and time perspective. The Journal of Genetic Psychology, 177, 85–96. doi: 10.1080/00221325.2016.1178101

Blustein, D. (1988). The relation between motivational processes and career exploration. Journal of Vocational Behavior, 32, 345-357. doi: 10.1016/0001-8791(88)90025-5

Bögels, S., & Phares, V. (2008). Fathers' role in the etiology, prevention and treatment of child anxiety: A review and new model. Clinical Psychology Review, 28, 539-558. doi: 10.1016/j.cpr.2007.07.011

Bosma, H. A. (1985). Identity development in adolescents: Coping with commitments. Unpublished doctoral dissertation, University of Groningen, The Netherlands

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York, NY: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Bowlby, J. (1958). The nature of the child’s tie to his mother. International Journal of Psychoanalysis, 29, 1–23.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment (Vol. 1). New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Separation (Vol. 2). New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American Journal of Orthopsychiatry, 52, 664-678. doi: 10.1111/j.1939-0025.1982.tb01456.x

Bowlby, J. (1988). A secure base. New York: Basic Books.

Braet, C., & Bosmans, G. (2016). De kwaliteit van gehechtheidsrelaties in kaart brengen: Vertaling van een onderzoekstraditie naar de klinische praktijk. Gedragstherapie, 49, 17-37. doi: biblio.ugent.be/publication/7034745/file/7034747

Brandtstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative strategies of coping. Psychology and Aging, 5, 58–67. doi: 10.1037/0882-7974.5.1.58

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York, NY, US: Guilford.

Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2011). An adaptation of the Experiences in Close Relationships Scale-Revised for use with children and adolescents. Journal of Social and Personal relationships, 28, 1048-1072. doi: 0.1177/0265407511402418

Bretherton, I. (2010). Fathers in attachment theory and research: A review. Early Child Development and Care, 180, 9-23. doi: 10.1080/03004430903414661

Britton, J. R., Britton, H. L., & Gronwaldt, V. (2006). Breastfeeding, sensitivity, and attachment. Pediatrics, 118, 1436–1443. doi: 10.1542/peds.2005-2916.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723–742. doi: 10.1037/0012-1649.22.6.723

Brumariu, L. E., & Kerns, K. A. (2010). Parent–child attachment and internalizing symptoms in childhood and adolescence: A review of empirical findings and future directions. Development and Psychopathology, 22, 177–203. doi: 10.1017/s0954579409990344

Brumariu, L. E., Madigan, S., Giuseppone, K. R., Movahed Abtahi, M., & Kerns, K. A. (2018). The Security Scale as a measure of attachment: Meta-analytic evidence of validity. Attachment & Human Development, 20, 600–625. doi: 10.1080/14616734.2018.1433217

Buelow, S. A., Lyddon, W. J., & Johnson, J. T. (2002). Client attachment and coping resources. Counselling Psychology Quarterly, 15, 145–152. doi: 10.1080/09515070110103773

Callens, N. (2013). CLB-tussenkomsten bij zelfverwondend gedrag. Caleidoscoop, 27, 30-33.

Carter, M., & Grover, V. (2015). Me, My Self, and I(T): Conceptualizing Information Technology Identity and its Implications. MIS Quarterly: Management Information Systems, 39, 931-957.

Carver, C. S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. Journal of Social Issues, 54, 245–266.

Cassidy, J. (2008). The nature of the child’s ties. In J. Cassidy & P.R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 3–22). New York, NY: Guilford.

Cassidy, J., Kirsch, S., Scolton K., & Parke R. D. (1996). Attachment and representations of peer relationships. Developmental Psychology, 32, 892–904. doi: 10.1037/0012-1649.32.5.892

Christiaens, E., Hardyns, W., & Pauwels, L. (2018). Evaluating the BOUNCE Up tool: research findings and policy implications: research report. Institute for International Research on Criminal Policy – UGent (commissioned by Federal Public Service Interior).

Cicognani, E. (2011). Coping strategies with minor stressors in adolescence: Relationships with social support, self-efficacy, and psychological well-being. Journal of Applied Social Psychology, 41, 559-578. doi: 10.1111/j.1559-1816.2011.00726.

Claes, L., Boekaerts, E., Verschueren, M., Boukaert, W., & Luyckx, K. (2019). Identity statuses in prebariatric patients with obesity: Associations with eating disorder symptoms, psychological complaints, and coping behaviour?. European Eating Disorders Review, 27, 410-420. doi: 10.1002/erv.2681

Clarke, A. T. (2006). Coping with interpersonal stress and psychosocial health among children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 35, 10–23. doi: 10.1007/s10964-005-9001-x

Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87-127. doi: 10.1037/0033-2909.127.1.87

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., … Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin, 143, 939–991. doi: 10.1037/bul0000110

Conger, A. J. (1974). A revised definition for suppressor variables: A guide to their identification and interpretation. Educational and Psychological Measurement, 34, 35-46. doi: 10.1177/001316447403400105

Contreras, J. M., & Kerns, K. A. (2000). Emotion regulation processes: Explaining links between parent-child attachment and peer relationships. In K. A. Kerns, J. M. Contreras, & A. M. Neal-Barnett, Praeger series in applied psychology. Family and peers: Linking two social worlds (pp. 1-25). Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

Côté, J. E., & Levine, C. G. (2002). Identity formation, agency, and culture: A social psychological synthesis. Lawrence Erlbaum Associates.

Côté, J. E., & Levine, C. G. (2014). Identity formation, agency, and culture: a social psychological synthesis (2nd ed.). Philadelphia, PA: Psychology Press.

Côté, J. E., & Levine, C.G. (1988). The relationship between ego identity status and Erikson's notions of institutionalized moratoria, value orientation stage, and ego dominance. Journal of Youth Adolescence, 17, 81–99. doi: 10.1007/BF01538725

Côté, J. E., & Schwartz, S. J. (2002). Comparing psychological and sociological approaches to identity: identity status, identity capital, and the individualization process. Journal of Adolescence, 25, 571–586. doi: 10.1006/jado.2002.0511

Crocetti, E., Rubini, M., & Meeus, W. (2008). Capturing the dynamics of identity formation in various ethnic groups: Development and validation of a three-dimensional model. Journal of Adolescence, 31, 207-222. doi: 10.1016/j.adolescence.2007.09.002

DeBoard-Lucas, R. L., Fosco, G. M., Raynor, S. R., & Grych, J. H. (2010). Interparental conflict in context: Exploring relations between parenting processes and children’s conflict appraisals. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39, 163–175. doi: 10.1080/15374410903532593

Di Folco, S., San Martini, P., Piermattei, C., Zavattini, G. C., & Psouni, E. (2020). A comparison of attachment representations to mother and father using the MCAST. Scandinavian Journal of Psychology, 61, 243–252. doi: 10.1111/sjop.12611

Diamond, G. S., Reis, B. F., Diamond, G. M., Siqueland, L., & Isaacs, L. (2002). Attachment-Based Family Therapy for depressed adolescents: A treatment development study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 1190–1196. doi: 10.1097/00004583-200210000-00008

Diamond, G., Russon, J., & Levy, S. (2016). Attachment-Based Family Therapy: A review of the empirical support. Family Process, 55, 595–610. doi: 10.1111/famp.12241

Dodge, K. A. (1993). Social-cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. Annual Review of Psychology, 44, 559–584. doi: 10.1146/annurev.ps.44.020193.003015

Doumen, S., Smits, I., Luyckx, K., Duriez, B., Vanhalst, J., Verschueren, K., & Goossens, L. (2012). Identity and perceived peer relationship quality in emerging adulthood: The mediating role of attachment-related emotions. Journal of Adolescence, 35, 1417–1425. doi: 10.1016/j.adolescence.2012.01.003

Dykas, A. J., Woodhouse, S., Cassidy, J., & Waters, S. H. (2006). Narrative assessment of attachment representations: Links between secure base scripts and adolescent attachment. Attachment & Human Development, 8, 221-240. doi: 10.1080/14616730600856099

Dykas, M. J., & Cassidy, J. (2011). Attachment and the processing of social information across the life span: Theory and evidence. Psychological Bulletin, 137, 19–46. doi: 10.1037/a0021367

Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton.

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton

Erikson, E.H. (1959). Identity and the life cycle: selected papers. Oxford, England: International Universities Press

Faber, A. J., Edwards, A. E. Bauer, K. S. & Wetchler, J. L. (2003). Family structure: Its effects on adolescent attachment and identity formation. The American Journal of Family Therapy, 31, 243-255. doi: 10.1080/01926180390201945

First, J., First, N. L., & Houston, J. B. (2017). Resilience and Coping Intervention (RCI): A group intervention to foster college student resilience. Social Work with Groups, 41, 198–210. doi: 10.1080/01609513.2016.1272032

Fraley, R.C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood: Meta-analysis and dynamic modeling of developmental mechanisms. Personality and Social Psychology Review, 6, 123-151. doi: 10.1207/S15327957PSPR0602_03

Freeman, H., & Brown, B. B. (2001). Primary attachment to parents and peers during adolescence: differences by attachment style. Journal of Youth and Adolescence, 30, 653–674. doi: 10.1023/a:1012200511045

Freud, S. (1940). An Outline of Psycho-Analysis. International Journal of Psychoanalysis, 21, 27-84.

Furman, W., & Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent development. In P. Florsheim (Ed.), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications (pp. 3-22). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum.

George, C. & Solomon, J. (1999). Attachment and caregiving: the caregiving behavioral system. In J. Cassidy and P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (pp. 649–670). New York: Guilford Press.

Gibbs, B. G., Forste, R., & Lybbert, E. (2018). Breastfeeding, parenting, and infant attachment behaviors. Maternal and Child Health Journal, 22, 579–588. doi: 10.1007/s10995-018-2427-z

Greenberg, M. T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. In J. Cassidy and P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 469-496). New York: Guilford

Griffith, M. A., Dubow, E. F., & Ippolito, M. F. (2000). Developmental and cross-situational differences in adolescents' coping strategies. Journal of Youth and Adolescence, 29, 183-204. doi: 10.1023/A:1005104632102

Grossmann, K. E., Grossmann, K., & Zimmermann, P. (1999). A wider view of attachment and exploration: stability and change during the years of immaturity. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds), Handbook of attachment theory and research (pp. 760–786). New York: Guilford.

Grossmann, K., Grossmann, K, E., Fremmer-Bombik, E., Kindler, H., Scheuerer-Englisch, H., & Zimmermann, P. (2002). The uniqueness of the child–father attachment relationship: Fathers’ sensitive and challenging play as a pivotal variable in a 16‐year longitudinal study. Social Development, 11, 301-337. doi: org/10.1111/1467-9507.00202

Grossmann, K., Grossmann, K. E., Kindler, H., & Zimmermann, P. (2008). A wider view of attachment and exploration: The influence of mothers and fathers on the development of psychological security from infancy to young adulthood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 857-879). New York, NY, US: Guilford.

Grotevant, H. D. (1987). Toward a process model of identity formation. Journal of Adolescent Research, 2, 203–222. doi: 10.1177/074355488723003

Hall, G. S. (1904). Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education (Vols. I & II). New York, NY: Appleton & Co. doi:10.1037/10616-000

Hambleton, R. K. (1994). Guidelines for adapting educational and psychological tests: A progress report. European Journal of Psychological Assessment, 10, 229-244. doi: files.eric.ed.gov/fulltext/ED399291.pdf

Harvey, M., & Byrd, M. (2000). Relationships between adolescents’ attachment styles and family functioning. Adolescence, 35, 345-356. doi:10.1002/9780470479193.adlpsy001012

Hatano, K., Sugimura, K., & Crocetti, E. (2016). Looking at the dark and bright sides of identity formation: New insights from adolescents and emerging adults in Japan. Journal of Adolescence, 47, 156–168. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.09.008

Herman-Stahl, M. A., Stemmler, M., & Petersen, A. C. (1995). Approach and avoidant coping: Implications for adolescent mental health. Journal of Youth and Adolescence, 24, 649-665. doi: 10.1007/BF01536949

Holmbeck, G. N. (1997). Toward terminological, conceptual, and statistical clarity in the study of mediators and moderators: Examples from the child- clinical and pediatric psychology literatures. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 599-610. doi: 10.1037//0022-006X.65.4.599 

Howard, M.S., & Medway, F. J. (2004). Adolescents’ attachment and coping with stress. Psychology in the Schools, 41, 391-402. doi:10.1002/pits.10167

Howes, C., Rodning, C., Galluzzo, D. C., & Myers, L. (1988). Attachment and child care: Relationships with mother and caregiver. Early Childhood Research Quarterly, 3, 403-416. doi: 10.1016/0885-2006(88)90037-3

Joormann, J., Dkane, M., & Gotlib, I. H. (2006). Adaptive and maladaptive components of rumination? Diagnostic specificity and relation to depressive biases. Behavior Therapy, 37, 269–280. doi: 10.1016/j.beth.2006.01.002

Jorgensen, R. S., & Dusek, J. B. (1990). Adolescent adjustment and coping strategies. Journal of Personality, 58, 503-513. doi: 1111/j.1467-6494.1990.tb00240.x

Keizer, R., Helmerhorst, K. O. W., & Van Rijn-Van Gelderen, L. (2019). Perceived quality of the mother–adolescent and father–adolescent attachment relationship and adolescents’ self-esteem. Journal of Youth and Adolescence, 48, 1203–1217. doi: 10.1007/s10964-019-01007-0

Kerns, K. A., & Brumariu, L.E. (2014). Is insecure parent–child attachment a risk factor for the development of anxiety in childhood or adolescence?. Child Development Perspectives, 8, 12-17. doi: 10.1111/cdep.12054

Kerns, K. A., Abraham, M. M., Schlegelmilch, A., & Morgan, T. A. (2007). Mother – child attachment in later middle childhood: Assessment approaches and associations with mood and emotion regulation. Attachment & Human Development, 9, 33–53. doi: 10.1080/14616730601151441

Kerns, K. A., Aspelmeier, J. E., Gentzler, A. L., & Grabill, C. M. (2001). Parent–child attachment and monitoring in middle childhood. Journal of Family Psychology, 15, 69–81. doi: 10.1037/0893-3200.15.1.69

Kerns, K. A., Brumariu, L. E., & Seibert, A. (2011). Multi-method assessment of mother-child attachment: Links to parenting and child depressive symptoms in middle childhood. Attachment & Human Development, 13, 315-333. doi: 10.1080/14616734.2011.584398

Kerns, K. A., Klepac, L., & Cole, A. (1996). Peer relationships and preadolescents' perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental Psychology, 32, 457-466. doi: 10.1037/0012-1649.32.3.457

Kerns, K. A., Mathews, B. L., Koeh, A. J., Williams, C. T., & Siener-Ciesla, S. (2015). Assessing both safe haven and secure base support in parent–child relationships. Attachment & Human Development, 17, 337-353. doi: 10.1080/14616734.2015.1042487

Kerns, K. A., Tomich, P. L., Aspelmeier, J. E., & Contreras, J. M. (2000). Attachment-based assessments of parent–child relationships in middle childhood. Developmental Psychology, 36, 614–626. doi: 10.1037/0012-1649.36.5.614

Kerpelman, J. L., & Pittman, J. F. (2018). Erikson and the relational context of identity: Strengthening connections with attachment theory. Identity, 18, 306-314, doi: 10.1080/15283488.2018.1523726

Kerpelman, J. L., Pittman, J. F., Saint-Eloi Cadely, H., Tuggle, F. J., Harrell-Levy, M. K., & Adler-Baeder, F. M. (2012). Identity and intimacy during adolescence: Connections among identity styles, romantic attachment, and identity commitment. Journal of Adolescence, 35, 1427–1439. doi: 10.1016/j.adolescence.2012.03.008

Kerstis, B., Åslund, C., & Sonnby, K. (2018). More secure attachment to the father and the mother is associated with fewer depressive symptoms in adolescents. Upsala Journal of Medical Sciences, 123, 62–67. doi: 10.1080/03009734.2018.1439552

Klimstra, T. A., Hale, W. W., Raaijmakers, Q. A., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2010). Identity formation in adolescence: change or stability?. Journal of Youth and Adolescence, 39, 150–162. doi:10.1007/s10964-009-9401-4

Klimstra, T. A., Kuppens, P., Luyckx, K., Branje, S., Hale, W. W., Oosterwegel, A., & Meeus, W. H. J. (2016). Daily dynamics of adolescent mood and identity. Journal of Research on Adolescence, 26, 459-473. doi: 10.1111/jora.12205

Kłym-Guba, M., & Cieciuch, J. (2015). The early identity exploration scale —a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Frontiers in Psychology, 6, 1–8. doi: 3389/fpsyg.2015.00533

Kłym-Guba, M., & Cieciuch, J. (2016). The dynamics of identity exploration in various domains in early adolescence: The results of a longitudinal study. Roczniki Psychologiczne, 19, 239-255. doi: 10.18290/rpsych.2016.19.2-2en.

Kobak, R. R., & Sceery, A. (1988). Attachment in late adolescence: working models, affect regulation and representations of self and others. Child Development, 59, 135–146. doi: 10.2307/1130395

Kobak, R. R., Sudler, N., & Gamble, W. (1991). Attachment and depressive symptoms during adolescence: A developmental pathways analysis. Development and Psychopathology, 3, 461-474. doi: 10.1017/S095457940000763X

Kobak, R., Rosenthal, N. L., Zajac, K., & Madsen, S. D. (2007). Adolescent attachment hierarchies and the search for an adult pair-bond. New Directions for Child and Adolescent Development, 2007, 57–72. doi: 10.1002/cd.194

Koehn, A. J., & Kerns, K. A. (2016). The supervision partnership as a phase of attachment. The Journal of Early Adolescence, 36, 961–988. doi: 10.1177/0272431615590231

Kracke, B. (1997). Parental behaviors and adolescents’ career exploration. The Career Development Quarterly, 45, 341–350. doi: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00538.x

Kroger, J. (2017). Identity development in adolescence and adulthood. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. doi: 10.1093/acrefore/9780190236557.013.54

Kunnen, E. S., Holwerda, N., & Bosma, H. A. (2008). Studiekeuzeproblemen bij adolescenten en jongvolwassenen. In M. Kuijpers, & F. Meijers (Eds.), Loopbaanleren: Onderzoek en praktijk in het onderwijs (pp. 153 - 169). Apeldoorn: Garant Publishers.

Kunnen, E. S., Sappa, V., Van Geert, P. L. C., & Bonica, L. (2008). The shapes of commitment development in emerging adulthood. Journal of Adult Development, 15, 113–131. doi: 10.1007/s10804-008-9042-y

Ladan, A. (1985). Over vaders en werk. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 53-68). Meppel: Boom.

Larose, S., & Boivin, M. (1998). Attachment to parents, social support expectations, and socioemotional adjustment during the high school-college transition. Journal of Research on Adolescence, 8, 1-27. doi: 10.1207/s15327795jra0801_1

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. NY: Springer. doi: 10.1007/978-1-4419-1005-9_215

Lehman, J. (2019). Is it an adolescent phase- or out-of-control behavior? Geraadpleegd op 29-07-2019 via https://www.empoweringparents.com/article/is-it-an-adolescent-phase-or-…

Leonard, N. R., Gwadz, M. V., Ritchie, A., Linick, J. L., Cleland, C. M., Elliott, L., & Grethel, M. (2015). A multi-method exploratory study of stress, coping, and substance use among high school youth in private schools. Frontiers in Psychology, 6, 1028. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01028

Leppin, A. L., Bora, P. R., Tilburt, J. C., Gionfriddo, M. R., Zeballos-Palacios, C., Dulohery, M. M., … Montori, V. M. (2014). The efficacy of resiliency training programs: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Plos One, 9, 111-420. doi: 10.1371/journal.pone.0111420

Lieberman, M., Doyle, A.B., & Markiewicz, D. (1999). Developmental patterns in security of attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations with peer relations. Child Development, 70, 202–213. doi: 10.1111/1467-8624.00015

Lionetti, F., Mastrotheodoros, S., & Palladino, B. E. (2017). Experiences in Close Relationships Revised Child version (ECR-RC): Psychometric evidence in support of a security factor. European Journal of Developmental Psychology, 15, 452–463. doi: 10.1080/17405629.2017.1297228

Long, C. R., Seburn, M., Averill, J. R., & More, T. A. (2003). Solitude experiences: Varieties, settings and individual differences. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 578–583. doi: 10.1177/0146167203029005003

Luyckx, K., Goossens, L., & Soenens, B. (2006). A developmental contextual perspective on identity construction in emerging adulthood: Change dynamics in commitment formation and commitment evaluation. Developmental Psychology, 42, 366–380. doi: 10.1037/0012-1649.42.2.366

Luyckx, K., Klimstra, T. A., Duriez, B., Schwartz, S. J., & Vanhalst, J. (2012). Identity processes and coping strategies in college students: Short-term longitudinal dynamics and the role of personality. Journal of Youth Adolescence, 41, 1226-1239. doi: 1007/s10964-012-9753-z

Luyckx, K., Klimstra, T. A., Duriez, B., Van Petegem, S., & Beyers, W. (2013). Personal identity processes from adolescence through the late 20s: Age trends, functionality, and depressive symptoms. Social Development, 22, 701-721. doi: 10.1111/sode.12027

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Berzonsky, M. D., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Smits, I. (2008). Capturing ruminative exploration: Extending the four-dimensional model of identity formation in late adolescence. Journal of Research in Personality, 42, 58–82. doi: 10.1016/j.jrp.2007.04.004

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Goossens, L., Beyers, W., & Missotten, L. (2011). Processes of personal identity formation and evaluation. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 77-98). New York, NY, US: Springer Science & Business Media. doi: 1007/978-1-4419-7988-9_4

Luyckx, K., Schwartz, S. J., Rassart, J., & Klimstra, T. A. (2016). Intergenerational associations linking identity styles and processes in adolescents and their parents. European Journal of Developmental Psychology, 13, 67-83. doi: 10.1080/17405629.2015.1066668

MacCallum, R. C., Zhang, S., Preacher, K. J., & Rucker, D. D. (2002). On the practice of dichotomization of quantitative variables. Psychological Methods, 7, 19–40. doi: 10.1037//1082-989X.7.1.19

MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58, 593–614. doi: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085542

Mannerström, R., Hautamäki, A., & Leikas, S. (2016). Identity status among young adults: Validation of the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) in a Finnish sample. Nordic Psychology, 69, 195–213. doi: 10.1080/19012276.2016.1245156

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

Marcia, J.E. (1989). Identity and intervention. Journal of Adolescence, 12, 401-410. doi: 10.1016/0140-1971(89)90063-8

Markovitch, N., Luyckx, K., Klimstra, T., Abramson, L., & Knafo-Noam, A. (2017). Identity exploration and commitment in early adolescence: Genetic and environmental contributions. Developmental Psychology, 53, 2092–2102. doi: 10.1037/dev0000318

Mavroveli, S., Petrides, K. V., Rieffe, C., & Bakker, F. (2007). Trait emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social competence in adolescence. British Journal of Developmental Psychology, 25, 263–275. doi: 10.1348/026151006x118577

Meeus, W. (1996). Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, 25, 569–598. doi: 10.1007/BF01537355

Meeus, W., Iedema, J., & Maassen, G. H. (2002). Commitment and exploration as mechanisms of identity formation. Psychological Reports, 90, 771–785. doi: 10.2466/PR0.90.3.771-785

Meeus, W., Oosterwegel, A., & Vollebergh, W. (2002). Parental and peer attachment and identity development in adolescence. Journal of Adolescence, 25, 93-106. doi: 10.1006/jado.2001.0451

Mikulincer, M. (1997). Adult attachment style and information processing: Individual differences in curiosity and cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1217-1230. doi: 1037/0022-3514.72.5.1217

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York, NY, US: Guilford.

Moritz, S., Jahns, A. K., Schröder, J., Berger, T., Lincoln, T. M., Klein, J. P., & Göritz, A. S. (2016). More adaptive versus less maladaptive coping: What is more predictive of symptom severity? Development of a new scale to investigate coping profiles across different psychopathological syndromes. Journal of Affective Disorders, 191, 300–307. doi: 10.1016/j.jad.2015.11.027

Neenan, M. (2008). From Cognitive Behaviour Therapy (CBT) to Cognitive Behaviour Coaching (CBC). Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26, 3-15. doi: 10.1007/s10942-007-0073-2

Nieder, T., & Seiffge-Krenke, I. (2001). Coping with stress in different phases of romantic development. Journal of Adolescence, 24, 297-311. doi: 10.1006/jado.2001.0407

Orlofsky, J. L., Marcia, J. E., & Lesser, I. M. (1973). Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 211–219. doi: 10.1037/h0034787

Palmeroni, N., Claes, L., Verschueren, M., Bogaerts, A., Buelens, T. & Luyckx, K. (2019). Identity distress throughout adolescence and emerging adulthood: age trends and associations with exploration and commitment processes. Emerging Adulthood, 1-11. doi: 10.1177/2167696818821803

Papini, D. R., & Roggman, L. A. (1992). Adolescent perceived attachment to parents in relation to competence, depression, and anxiety: A longitudinal study. The Journal of Early Adolescence, 12, 420-440. doi: 10.1177/0272431692012004005

Parke, R. D., Dennis, J., Flyr, M. L., Morris, K. L., Killian, C., McDowell, D. J., & Wild, M. (2004). Fathering and children's peer relationships. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (p. 307–340). John Wiley & Sons Inc.

Phares, V., & Compas, B. E. (1992). The role of fathers in child and adolescent psychopathology: Make room for daddy. Psychological Bulletin, 111, 387–412. doi: 10.1037/0033-2909.111.3.387

Piaget, J. (1964). Part 1: Cognitive development in children: Piaget development and learning. Journal of Research in Science Teaching 2, 176-186. doi: 10.1002/tea.3660020306

Pinto, A., Veríssimo, M., Gatinho, A., Santos, A. J., & Vaughn, B. E. (2015). Direct and indirect relations between parent–child attachments, peer acceptance, and self-esteem for preschool children. Attachment & Human Development, 17, 586–598. doi: 10.1080/14616734.2015.1093009

Pittman, J. F., Keiley, M. K., Kerpelman, J. L., & Vaughn, B. E. (2011). Attachment, identity, and intimacy: Parallels between Bowlby's and Erikson's paradigms. Journal of Family Theory & Review, 3, 32-46. doi: 1111/j.1756-2589.2010.00079.x

Pittman, J., Kerpelman, J., Soto, J. B., & Adler-Baeder, F. (2012). Identity exploration in the dating domain: The role of attachment dimensions and parenting practices. Journal of adolescence 35, 1485-1499. doi: 35. 10.1016/j.adolescence.2012.04.006

Pollina, L. K., & Snell, W. E., Jr. (1999). Coping in intimate relationships: Development of the multidimensional intimate coping questionnaire. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 133-144. doi: 1177/0265407599161008

Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel test: An interactive calculation tool for mediation tests. Online beschikbaar op http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm. 

Puertas Molero, P., Zurita Ortega, F., Ubago Jiménez, J. L., & González Valero, G. (2019). Influence of emotional intelligence and burnout syndrome on teachers well-being: A systematic review. Social Sciences, 8, 185. doi: 10.3390/socsci8060185

Rom, E., & Alfasi, Y. (2014). The role of adult attachment style in online social network affect, cognition and behavior. Journal of Psychology & Psychotherapy Research, 1, 24–34. doi: 10.12974/2313-1047.2014.01.01.3

Rosenthal, N. L., & Kobak, R. (2010). Assessing adolescents’ attachment hierarchies: Differences across developmental periods and associations with individual adaptation. Journal of Research on Adolescence, 20, 678–706. doi: 10.1111/j.1532-7795.2010.00655.x

Ruhl, H., Dolan, E. A., & Buhrmester, D. (2014). Adolescent attachment trajectories with mothers and fathers: The importance of parent-child relationship experiences and gender. Journal of Research on Adolescence, 25, 427–442. doi: 10.1111/jora.12144

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68

Samuolis, J., & Griffin, K. W. (2014). Idenitity distress and negative affect in college students. Identity, 14, 246-245. doi: 10.1080/15283488.2014.944694

Scharf, M., Mayseless, O., & Kivenson-Baron, I. (2004). Adolescents’ attachment representations and developmental tasks in emerging adulthood. Developmental Psychology, 40, 430-444. doi: 10.1037/0012-1649.40.3.430

Schreurs, P. J. G., van de Willige, G., Tellegen, B., & Brosschot, J. F. (1993). Herziene handleiding Utrechtse Coping Lijst (UCL). Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.

Schreurs, P. J., Tellegen, B., & Willige, G. V. (1984). Gezondheid, stress en coping: de ontwikkeling van de Utrechtse coping-lijst [Health, stress and coping: The development of the Utrechtse Coping Scale]. Tijdschrift voor Psychologie, 12, 101–117.

Schmitt-Rodermund, E., & Vondracek, F. W. (1999). Breadth of interests, exploration and identity development in adolescence. Journal of Vocational Behavior, 55, 298-317. doi: 10.1006/jvbe.1999.1683

Schwartz, S. H., Sagiv, L., & Boehnke, K. (2000). Worries and values. Journal of Personality, 68, 309-346. doi: 10.1111/1467-6494.00099

Schwartz, S. J., Beyers, W., Luyckx, K., Soenens, B., Zamboanga, B. L., Forthun, L. F., … Waterman, A. S. (2010). Examining the light and dark sides of emerging adults’ Identity: A study of identity status differences in positive and negative Psychosocial functioning. Journal of Youth and Adolescence, 40, 839–859. doi: 10.1007/s10964-010-9606-6

Schwartz, S. J., Côté, J. E., & Arnett, J. J. (2005). Identity and agency in emerging adulthood. Youth & Society, 37, 201–229. doi: 10.1177/0044118x05275965

Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Weisskirch, R. S., & Rodriguez, L. (2009). The relationships of personal and ethnic identity exploration to indices of adaptive and maladaptive psychosocial functioning. International Journal of Behavioral Development, 33, 131–144. doi: 10.1177/0165025408098018

Seibert, A. C., & Kerns, K. A. (2009). Attachment figures in middle childhood. International Journal of Behavioral Development, 33, 347-355. doi: 10.1177/0165025409103872

Seiffge-Krenke, I. (1995). Stress, Coping, and Relationships in Adolescence. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Seiffge-Krenke, I. (2013). Stress, Coping, and Relationships in Adolescence. New York, NY: Psychology Press

Seiffge-krenke, I., & Beyers, W. (2005). Coping trajectories from adolescence to young adulthood: links to attachment state of mind. Journal of Research on Adolescence, 15, 561–582. doi: 10.1111/j.1532-7795.2005.00111.x

Seiffge-Krenke, I., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2009). Changes in stress perception and coping during adolescence: The role of situational and personal factors. Child Development, 80, 259–279. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01258.x

Seiffge-Krenke, I., Weidemann, S., Fentner, S., Aegenheister, N., & Poeblau, M. (2001). Coping with school-related stress and family stress in healthy and clinically referred adolescents. European Psychologist, 6, 123-132. doi: 1027//1016-9040.6.2.123

Seiffge‐Krenke, I. (2011). Coping with relationship stressors: A decade review. Journal of Research on Adolescence, 21, 196-210. doi: 1111/j.1532-7795.2010.00723.x

Shaver, P., & Hazan, C. (1987). Being lonely, falling in love: Perspectives from attachment theory. Journal of Social Behavior & Personality, 2, 105–124.

Simpson, J. A., Collins, W. A., Tran, S., & Haydon, K. C. (2007). Attachment and the experience and expression of emotions in romantic relationships: A developmental perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 355-367. doi: 10.1037/0022-3514.92.2.355

Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Beyers, W., & Luyckx, K. (2016). Identity processes and statuses in post-Soviet Georgia: Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence, 47, 197–209. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.08.006

Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping. Psychological Bulletin, 129, 216–269. doi: 10.1037/0033-2909.129.2.216

Skinner, E.A., & Edge, K. (1998). Reflections on coping and development across the lifespan. International Journal of Behavioural Development, 22, 357–366. doi: 10.1080/016502598384414

Slot, W., & van Aken, M. (2019). Psychologie van de adolescentie: Basisboek (26ste geheel herziene druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Slough, N. M., & Greenberg, M. T. (1990). Five-year-olds' representations of separation from parents: Responses from the perspective of self and other. In I. Bretherton, M.W. Watson (Eds.), Children's perspectives on the family, 48. Jossey-Bass; San Francisco.

Smetana, J. G., Yau, J., & Hanson, S. (1991). Conflict resolution in families with adolescents. Journal of Research on Adolescence, 1, 189-206. doi: 10.1207/s15327795jra0102_5

Soenens, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Luyckx, K., Goossens, L., Beyers, W., & Ryan, R. M. (2007). Conceptualizing parental autonomy support: Adolescent perceptions of promotion of independence versus promotion of volitional functioning. Developmental Psychology, 43, 633–646. doi: 10.1037/0012-1649.43.3.633

Sroufe, A. L., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 48, 1184-1199. doi: 10.2307/1128475

Steinhardt, M., & Dolbier, C. (2008). Evaluation of a resilience intervention to enhance coping strategies and protective factors and decrease symptomatology. Journal of American College Health, 56, 445–453. doi: 10.3200/jach.56.44.445-454

Stewart, R. B., & Marvin, R. S. (1984). Sibling relations: The role of conceptual perspective-taking in the ontogeny of sibling caregiving. Child Development, 55, 1322-1332. doi: 10.2307/1130002

Sznitman, G. A., Van Petegem, S., & Zimmermann, G. (2018). Exposing the role of coparenting and parenting for adolescent personal identity processes. Journal of Social and Personal Relationships 36, 1233–1255. doi: 10.1177/0265407518757707

Tibbetts, G., & Scharfe, E. (2015). Oh, brother (or sister)!: An examination of sibling attachment, conflict, and cooperation in emerging adulthood. Journal of Relationships Research, 6. doi: 10.1017/jrr.2015.4

Tice, D. M., Baumeister, R. F., Shmueli, D., & Muraven, M. (2007). Restoring the self: Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 379–384. doi: 10.1016/j.jesp.2006.05.007

Van Hoof, A. (1999). The identity status field re-reviewed: An update of unresolved and neglected issues with a view on some alternative approaches. Developmental Review, 19, 81-99. doi: 10.1006/drev.1999.0484

Van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1996). Attachment representations in mothers, fathers, adolescents, and clinical groups: A meta-analytic search for normative data. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 8-21. doi: 10.1037/0022-006X.64.1.8

Vandenbroeck, M., De Wilde, L., De Bruyne, C., & De Meyer, F. (2019). Het gezin is dood, leve het gezin: van verdeelde naar gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Oud-Turnhout: Gompel & Svacina.

Vaughn, B. E., Waters, T. E. A., Steele, R. D., Roisman, G. I., Bost, K. K., Truitt, W., . . . Booth-Laforce, C. (2016). Multiple domains of parental secure base support during childhood and adolescence contribute to adolescents’ representations of attachment as a secure base script. Attachment & Human Development, 18, 317-336. doi: 10.1080/14616734.2016.1162180

Verschueren, K. (2019). Attachment, self-esteem, and socio-emotional adjustment: there is more than just the mother. Attachment & Human Development, 22, 105–109. doi: 10.1080/14616734.2019.1589066

Verschueren, K., & Koomen, H. M. Y. (2012). Teacher–child relationships from an attachment perspective. Attachment & Human Development, 14, 205–211. doi: 10.1080/14616734.2012.672260

Verschueren, K., & Marcoen, A. (2002). Perceptions of self and relationship with parents in aggressive and nonaggressive rejected children. Journal of School Psychology, 40, 501–522. doi: 10.1016/S0022-4405(02)00122-X

Vignoles, V. L., Schwartz, S. J., & Luyckx, K. (2011). Introduction: Toward an integrative view of identity. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 1-27). New York, NY, US: Springer Science + Business Media. doi: 10.1007/978-1-4419-7988-9_1

Virat, M., & Dubreil, C. (2020). Building secure attachment bonds with at-risk, insecure late adolescents and emerging adults: Young people’s perceptions of their care workers’ caregiving behaviors. Children and Youth Services Review, 109, 104- 749. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.104749

Vleioras, G., & Bosma, H. A. (2005). Are identity styles important for psychological well-being?. Journal of Adolescence, 28, 397-409. doi: 10.1016/j.adolescence.2004.09.001

Waters, E., & Cummings, E. M. (2000). A secure base from which to explore close relationships. Child Development, 71, 164-172. doi: 10.1111/1467-8624.00130

Waters, E., Crowell, J., Elliott, M., Corcoran, D., & Treboux, D. (2002). Bowlby’s secure base theory and the social/personality psychology of attachment styles: Work(s) in progress. Attachment & Human Development, 4, 230–242. doi: 10.1080/1461673

0210154216

Waters, E., Kondo-Ikemura, K., Posada, G., & Richters, J. (1991). Learning to love: Mechanisms and milestones. In M. Gunnar (Ed.), Minnesota Symposium on Child Psychology (pp. 217-255). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Waters, H. S., & Waters, E. (2006). The attachment working models concept: Among other things, we build script-like representations of secure base experiences. Attachment and Human Development, 8, 185–197. doi: 10.1080/14616730600856016

Waters, H. S., Rodrigues, L. M., & Ridgeway, D. (1998). Cognitive underpinnings of narrative attachment assessment. Journal of Experimental Child Psychology, 71, 211-234. doi: 10.1006/jecp.1998.2473

Waters, T. E. A., Brockmeyer, S. L., & Crowell, J. A. (2013). AAI coherence predicts caregiving and care seeking behavior: Secure base script knowledge helps explain why. Attachment & Human Development, 15, 316–331. doi: 10.1080/14616734.2013.782657

Waters, T. E. A., Fraley, R. C., Groh, A. M., Steele, R. D., Vaughn, B. E., Bost, K. K., … Roisman, G. I. (2015). The latent structure of secure base script knowledge. Developmental Psychology, 51, 823–830. doi: 10.1037/dev0000012

Willis, B. T., & Cashwell, C. (2017). Predicting identity status: The role of attachment, differentiation, and meaning making. Adultspan Journal, 16, 80-92. doi: 10.1002/adsp.12037

Witteman, C., & Koele, P. (2014). Logica in diagnostisch redeneren (denkfouten en heuristieken). In G. Bosmans, L. Claes, I. Noens, & P. Bijttebier (Eds), Diagnostiek voor kinderen, jongeren, en gezinnen: Deel I (pp. 43-63). Leuven: Acco

Woodhouse, S. S., Scott, J. R., Hepworth, A. D., & Cassidy, J. (2019). Secure base provision: A new approach to examining links between maternal caregiving and infant attachment. Child Development, 91, 249-265. doi: 10.1111/cdev.13224

Zeifman, D., & Hazan, C. (2008). Pair bonds as attachments: Reevaluating the evidence. In J. Cassidy & P. R. (Eds.,) Shaver Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 336-354). New York, NY, US: The Guilford Press.

Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Pepping, C. A., Swan, K., Merlo, O., Skinner, E. A., … Dunbar, M. (2017). Review: Is parent–child attachment a correlate of children’s emotion regulation and coping?. International Journal of Behavioral Development, 41, 74–93. doi: 10.1177/0165025415618276

Zimmermann, G., Lannegrand-Willems, L., Safont-Mottay, C., & Cannard, C. (2015) Testing new identity models and processes in French-speaking adolescents and emerging adults students. Journal of Youth and Adolescence, 44, 127-141. doi: 10.1007/s10964-013-0005-7

Zimmermann, P., & Becker-Stoll, F. (2002). Stability of attachment representations during adolescence: The influence of ego-identity status. Journal of Adolescence, 25, 107–124. doi: 0.1006/jado.2001.0452

Download scriptie (1.05 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Beyers Wim