Eenzaamheid bij de geriatrische patiënt in tijden van COVID-19

Soraya
Peeters

1. Inleiding

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie werd er op 14 maart 2020 een bezoekstop geïmplementeerd in de Belgische ziekenhuizen. Dit werd gedaan om ziekenhuispersoneel, patiënten en bezoekers te beschermen. Door de bezoekstop mag er geen familie meer langskomen, dit valt voor de patiënten zwaar. Op de afdeling MT0 – Psychogeriatrie in het Jessa Ziekenhuis werd er gezocht naar verschillende communicatiemogelijkheden om zo toch maar de eenzaamheid bij de geriatrische patiënt in tijden van COVID-19 tegen te gaan. 

2. Methode

 Het project is ontstaan in twee grote delen. Het eerste deel omvat de onmiddellijke implementatie was van de verschillende communicatiemogelijkheden op de afdeling MT0 – Psychogeriatrie in het Jessa Ziekenhuis. Het tweede luik bestaat uit het onderzoek doen naar literatuur, hier werd vooral gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikels.

3. Resultaten

 Er werd een literatuurstudie gedaan waarbij er gezocht werd naar wat eenzaamheid is en hoe dit kan aangepakt worden. Vanuit de literatuur werd duidelijk dat eenzaamheid verschillende vormen kent en dat dit voor elke persoon anders is. Er werden ook enkele specifieke acties gevonden waardoor ouderen zich eenzamer kunnen gaan voelen. In de literatuur werd er gevonden dat videogesprekken een positief effect zouden hebben om zo het sociaal netwerk te vergroten. Dit werd geïmplementeerd en had een groot succes. Verder werden er nog andere acties ondernomen zoals het gebruik maken van telefoongesprekken, ontmoetingsmomenten aan het raam en het versturen van brieven.

Er werd ook gekeken naar hoe men de gegevens kon verzamelen en hoe de contactmomenten geobjectiveerd konden worden. Zo had elke patiënt even veel kans om zijn familie te zien of te spreken. Hiervoor werd een document ontwikkeld (zie bijlage), de afdeling werd hiervan op de hoogte gesteld.

Bibliografie

Artikels 

 

  • Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2010). Perceived social isolation makes me sad: 5-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. Psychology and Aging, 25(2), 453–463. https://doi.org/10.1037/a0017216 
  • Cotten, S. R., Anderson, W. A., & McCullough, B. M. (2013). Impact of Internet Use on Loneliness and Contact with Others Among Older Adults: Cross-Sectional Analysis. Journal of Medical Internet Research, 15(2), e39. https://doi.org/10.2196/jmir.2306 
  • Duplaga, M., & Szulc, K. (2019). The Association of Internet Use with Wellbeing, Mental Health and Health Behaviours of Persons with Disabilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), 3252. https://doi.org/10.3390/ijerph16183252 
  • Gardiner, C., Geldenhuys, G., & Gott, M. (2016). Interventions to reduce social isolation and loneliness among older people: an integrative review. Health & Social Care in the Community, 26(2), 147–157. https://doi.org/10.1111/hsc.12367 
  • Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237. https://doi.org/10.1177/1745691614568352 
  • Holwerda, T. J., Deeg, D. J. H., Beekman, A. T. F., van Tilburg, T. G., Stek, M. L., Jonker, C., & Schoevers, R. A. (2012). Feelings of loneliness, but not social isolation, predict dementia onset: results from the Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL). Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 85(2), 135–142. https://doi.org/10.1136/jnnp-2012-302755 
  • Valtorta, N., Kanaan, M., Gilbody, S., Ronzi, S., & Hanratty, B. (2016). Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: systematic review and metaanalysis of longitudinal observational studies. Heart, 102(13), 1009–1016. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-308790 

Boeken 

 

 

Wetgeving 

 

  • Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (z.d.). Home | Coronavirus COVID-19. Geraadpleegd op 3 april 2020, van https://www.infocoronavirus.be/nl/ 
  • U.S. Department of Health & Human Services. (2020, 15 februari). Centers for Disease Control and Prevention. Geraadpleegd op 3 april 2020, van https://www.cdc.gov/ 

Andere 

 

Download scriptie (580.94 KB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Marijke Cuypers
Thema('s)