Mosselriffen, kraamkamers voor de slinkende Atlantische kabeljauw in België?

Marlies
De CorteBrengen mosselriffen de Atlantische kabeljauw terug naar het Belgisch deel van de Noordzee?  

Wist u dat er nog amper 25% of 20 schepen van de Belgische kustvissersvloot actief is ten aanzien van 1950?

afb2 marlies

Het Belgisch deel van Noordzee is een gegeerde zone en vertoont veel economische activiteit. Activiteiten als zandwinning, baggeren van vaargeulen en visserij met bodemberoerende technieken homogeniseren de Noordzeebodemstructuren die belangrijke ecosysteemdiensten leveren. Bodemstructuren zijn belangrijk voor aquatische soorten, ze vinden er o.a. onderdak. Dit maakt het voor de Atlantische kabeljauw een aantrekkelijk foerageergebied. Ook de Atlantische kabeljauw vindt bescherming in de bodemstructuren voor stromingen en predatoren. Deze veilige haven is uiterst geschikt om er hun eitjes in af te zetten. Habitatheterogeniteit wordt beschouwd als de belangrijkste motor van biodiversiteit en ondersteunt een robuust kustecosysteem.In 1971 was er een dieptepunt in het Atlantische kabeljauwbestand. Door het opleggen van een limietgrens aan de visserij herstelt het bestand opnieuw. 

Echter verhoogt de temperatuur van het zeeoppervlak, ten gevolge van de mondiale klimaatopwarming. De Atlantische kabeljauw probeert weliswaar de voorkeursomgevingsomstandigheden te handhaven en trekt naar grotere dieptes en de Noordelijke gebieden. Wat onze import van Atlantische kabeljauw uit het Noorden verklaart. Deze Noordelijke trek is een opvallende trend bij mobiele mariene soorten. Voor immobiele soorten zoals de blauwe mossel en kreeftachtigen (belangrijk voedsel voor de Atlantische kabeljauw), die zich niet kunnen verplaatsen naargelang de voorkeursomgeving, dreigt een verhoogde mortaliteit. Het verliezen van schakels uit mariene voedselketens leidt tot veranderende prooi-predatorverhoudingen, wat een voedselwebinstorting kan ontketenen met alle gevolgen van dien op onze voedselvoorziening. De westelijke Waddenzee en Oosterschelde staan gekend voor mosselkweek. Wanneer de mosselkweeksystemen te dik bezaaid zijn met mosselen en/of blootgesteld worden aan stevige golven en stromingen, vallen er mosselen op de bodem. De mosselen hechten zich met hun baard aan elkaars schaal waardoor ze een driedimensionale structuur vormen. Wanneer zich dit op de bodem voordoet, spreekt men van een mosselrif. 

Nederlandse percelen naast mosselzaadbanken in de Waddenzee tonen een tweemaal grotere soortenrijkdom en biomassa aan bodemdieren in de nabijheid van mosselen. Zowel in Nederland als België lijkt een gelijkaardig voedselweb aanwezig rond mosselriffen. Kreeftachtigen, grijze garnalen… vinden onderdak in mosselriffen, wat jonge Atlantische kabeljauw, grondel... aantrekt, die op hun beurt voedsel vormen voor volwassen Atlantische kabeljauw.

Echter blijken bodemstructuren als Belgische windmolenfunderingen op korte termijn enorm biodivers, maar houdt dit geen stand op de lange termijn. Het soortenbestand evolueert naar een dominante zeeanemonenpopulatie, vergelijkbaar met het finale soortenarme stadium op scheepswrakken. Een kustecosysteem is onderhevig aan natuurlijke variabiliteit. Geen seizoen of jaar heeft een identieke populatiesamenstelling. Reproductie is sterk afhankelijk van de bodemstructuren alsook van het aanwezige voedsel, wat de conditie en dus de vruchtbaarheid van een soort bepaalt. 

overzicht afbMet de visserijtools van het ecosysteemdienstenmodel InVest is een inschatting gemaakt van de Atlantische kabeljauwwerving in de Zuidelijke Noordzee wanneer er meer rifhabitat zou aanwezig zijn. Accurate voorspellingen benodigen echter een klimaatmodel, lokale ecosysteemparameters en soortenmonitoring rond de riffen met verschillende rifgroottes. Toch reikt het monetariseren van de waardevolle ecosysteemdiensten die zeehabitats leveren, handvaten aan beleidsmakers voor habitatprioritering teneinde een robuuste kustplanning.

Bibliografie

Agentschap innoveren en ondernemen. (2016). Coastbusters version september 2016. Retrieved from

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. (2015). Masterplan kustveiligheid. Retrieved from

https://afdelingkust.be/sites/default/files/atoms/files/Masterplan%20Ku…

André, C., Svedäng, H., Knutsen, H., Dahle, G., Jonsson, P., Ring, A.-K., . . . Jorde, P. E. (2016).

Population structure in Atlantic cod in the eastern North Sea-Skagerrak-Kattegat: early life

stage dispersal and adult migration. BMC research notes, 9(1), 63.

Arkema, K. K., Rogers, L. A., Toft, J., Mesher, A., Wyatt, K. H., Albury-Smith, S., . . . Samhouri, J. (2019).

Integrating fisheries management into sustainable development planning. Ecology and

Society, 24(2).

Arkema, K. K., Verutes, G., Bernhardt, J. R., Clarke, C., Rosado, S., Canto, M., . . . McField, M. (2014).

Assessing habitat risk from human activities to inform coastal and marine spatial planning: a

demonstration in Belize. Environmental Research Letters, 9(11), 114016.

Arkema, K. K., Verutes, G. M., Wood, S. A., Clarke-Samuels, C., Rosado, S., Canto, M., . . . Toft, J.

(2015). Embedding ecosystem services in coastal planning leads to better outcomes for

people and nature. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(24), 7390-7395.

Belgium offshore platform. (2019). 2019 wordt recordjaar voor windenergie in de Belgische

Noordzee. 'Retrieved '11/05/2020, 'from'

https://www.belgianoffshoreplatform.be/nl/news/2019-wordt-recordjaar-vo…-

in-de-belgische-noordzee/

Biodiversity Information System for Europe. (2020). Ecosystem services. Retrieved from

https://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services

Björnsson, B., Steinarsson, A., & Oddgeirsson, M. (2001). Optimal temperature for growth and feed

conversion of immature cod (Gadus morhua L.). ICES Journal of Marine Science, 58(1), 29-38.

Bollmann, M. (2010). World ocean review: living with the oceans.

Bos, O. G., Leopold, M. F., & Bolle, L. (2009). Passende Beoordeling windparken: Effecten van heien op

vislarven, vogels en zeezoogdieren. Retrieved from

Boström, C., Baden, S., Bockelmann, A. C., Dromph, K., Fredriksen, S., Gustafsson, C., . . . Olesen, B.

(2014). Distribution, structure and function of Nordic eelgrass (Zostera marina) ecosystems:

implications for coastal management and conservation. Aquatic conservation: marine and

freshwater ecosystems, 24(3), 410-434.

Brabant, S. D. R. (2009). Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art

after two years of environmental monitoring. Retrieved from

Cabral, P., Levrel, H., Schoenn, J., Thiebaut, E., Le Mao, P., Mongruel, R., . . . Morisseau, F. (2015).

Marine habitats ecosystem service potential: A vulnerability approach in the Normand-

Breton (Saint Malo) Gulf, France. Ecosystem services, 16, 306-318.

Carbines, G., Jiang, W., & Beentjes, M. P. (2004). The impact of oyster dredging on the growth of blue

cod, Parapercis colias, in Foveaux Strait, New Zealand. Aquatic conservation: marine and

freshwater ecosystems, 14(5), 491-504.

Chowdhury, M. S. N., Hossain, M. S., Ysebaert, T., & Smaal, A. C. (2020). Do oyster breakwater reefs

facilitate benthic and fish fauna in a dynamic subtropical environment? Ecological

Engineering, 142, 105635.

Collins, M., Knutti, R., Arblaster, J., Dufresne, J.-L., Fichefet, T., Friedlingstein, P., . . . Krinner, G.

(2013). Long-term climate change: projections, commitments and irreversibility. In Climate

Change 2013-The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fifth

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1029-1136):

Cambridge University Press.

Cushing, D. (1980). The decline of the herring stocks and the gadoid outburst. ICES Journal of Marine

Science, 39(1), 70-81.

62

Daan, N. (1973). A quantitative analysis of the food intake of North Sea cod, Gadus morhua.

Netherlands Journal of Sea Research, 6(4), 479-517.

Daan, N., Rijnsdorp, A., & Van Overbeeke, G. (1985). Predation by North Sea herring Clupea harengus

on eggs of plaice Pleuronectes platessa and cod Gadus morhua. Transactions of the American

Fisheries Society, 114(4), 499-506.

De Backer, A., Van Hoey, G., Coates, D., Vanaverbeke, J., & Hostens, K. (2014). Similar diversity-

disturbance responses to different physical impacts: three cases of small-scale biodiversity

increase in the Belgian part of the North Sea. Marine pollution bulletin, 84(1-2), 251-262.

de Boer, W., Welleman, H., & Dekker, W. (2001). De relatie tussen het voorkomen van vissoorten en

garnaal in de Demersal Fish Survey in relatie tot het zoutgehalte en andere habitatvariabelen

in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Retrieved from

De Clerck, R., & Maertens, B. (2002). VAN VISBESTANDEN.

De Vlaamse ondernemer. (2019). Eerste call Blauwe Cluster overtreft verwachtingen - Speerpunt-

cluster wil blauwe economie vertegenwoordigen. 'Retrieved '13/05/2020, 'from'

https://www.dvo.be/artikel/65015-eerste-call-blauwe-cluster-overtreft-v…

DEGRAER, S., VAN LANCKER, V., MOERKERKE, G., VAN HOEY, G., VINCX, M., JACOBS, P., & HENRIET,

J.-P. Eerste plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame

ontwikkeling (PODO I).

Deleu, S., Van Lancker, V., Van den Eynde, D., & Moerkerke, G. (2004). Morphodynamic evolution of

the kink of an offshore tidal sandbank: the Westhinder Bank (Southern North Sea).

Continental Shelf Research, 24(15), 1587-1610.

Desnijder N.; Brouckaert E.; Hansen K.; Heyman J., P. H. W. M. (2014). Vistraject.

Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. Retrieved from

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/vistraject.pdf

Erftemeijer, P. L., van Beek, J. K., Bolle, L. J., Dickey-Collas, M., & Los, H. F. (2009). Variability in

transport of fish eggs and larvae. I. Modelling the effects of coastal reclamation. Marine

Ecology Progress Series, 390, 167-181.

Federale overheidsdienst volksgezondheid, v. v. d. v. e. l. (2020). Marien ruimtelijk plan 2020-2026.

'Retrieved '17-04, 'from'

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea…

ge_1_ruimtelijke_analyse_van_de_zeegebieden_mrp_2020.pdf

Fox, C. J., Taylor, M., Dickey-Collas, M., Fossum, P., Kraus, G., Rohlf, N., . . . Maxwell, D. L. (2008).

Mapping the spawning grounds of North Sea cod (Gadus morhua) by direct and indirect

means. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275(1642), 1543-1548.

Frank, K. T., Petrie, B., Choi, J. S., & Leggett, W. C. (2005). Trophic cascades in a formerly cod-

dominated ecosystem. Science, 308(5728), 1621-1623.

Froese, R. a. D. P. (2019). Fishbase. 'Retrieved 'from' www.fishbase.org

Guerry, A. D., Ruckelshaus, M. H., Arkema, K. K., Bernhardt, J. R., Guannel, G., Kim, C.-K., . . . Verutes,

G. (2012). Modeling benefits from nature: using ecosystem services to inform coastal and

marine spatial planning. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services &

Management, 8(1-2), 107-121.

Heath, M., & Lough, R. (2007). A synthesis of large‐scale patterns in the planktonic prey of larval and

juvenile cod (Gadus morhua). Fisheries Oceanography, 16(2), 169-185.

Hedger, R., McKenzie, E., Heath, M., Wright, P., Scott, B., Gallego, A., & Andrews, J. (2004). Analysis

of the spatial distributions of mature cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus

aeglefinus) abundance in the North Sea (1980–1999) using generalised additive models.

Fisheries Research, 70(1), 17-25.

Heip, C., Herman, R., & Vincx, M. (1984). Variability and productivity of meiobenthos in the Southern

Bight of the North Sea. Rapport et process-verbaux des reunions. Conseil international pour

l’Exploration de la Mer, 183, 507-521.

Heirman, E. (2011). Importance of windmill artificial reefs as feeding grounds for demersal fishes in

the Belgian part of the North Sea.

63

Héquette, A., Anthony, E. J., Ruz, M.-H., Maspataud, A., Aernouts, D., & Hemdane, Y. (2013). The

influence of nearshore sand banks on coastal hydrodynamics and sediment transport,

northern coast of France. Paper presented at the Proceedings Coastal Dynamics.

ICES. (2013). Multispecies Considerations for the North Sea. In ICES Advice Book 6.

ICES. (2019). Visbestanden in de Noordzee, kabeljauw 1947-2019. 'Retrieved '17-04, 'from'

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0073-visbestanden-in-de-noordzee

ICES advisory committee. (2015). Report of the Benchmark Workshop on North Sea Stocks (WKNSEA).

Retrieved from Copenhagen, Denmark:

https://archimer.ifremer.fr/doc/00586/69828/67724.pdf

ICES, C. (2005). Report of the Working Group on Fish Ecology (WGFE).

ILVO, V., EC,. (2020). Geofish. 'Retrieved 'from' https://geofish.be/

InVEST. (2020). Online Manual Fisheries. In.

Karlsen, Ø., van der Meeren, T., Rønnestad, I., Mangor-Jensen, A., Galloway, T. F., Kjørsvik, E., &

Hamre, K. (2015). Copepods enhance nutritional status, growth and development in Atlantic

cod (Gadus morhua L.) larvae—can we identify the underlying factors? PeerJ, 3, e902.

Ken Drinkwater. (2005). The response of Atlantic cod (Gadus morhua) to future climate change. ICES

Journal of Marine Science, 62, 1327-1337. doi:0.1016/j.icesjms.2005.05.015

KERCKHOF, F., RUMES, B., & DEGRAER, S. (2019). ABOUT “MYTILISATION” AND “SLIMEIFICATION”: A

DECADE OF SUCCESSION OF THE FOULING ASSEMBLAGES ON WIND TURBINES OFF THE

BELGIAN COAST. MEMOIRS, 73.

Kerckhof, F., Rumes, B., Norro, A., Jacques, T., & Degraer, S. (2010). Seasonal variation and vertical

zonation of the marine biofouling on a concrete offshore windmill foundation on the

Thornton Bank (southern North Sea). Offshore Wind Farms in the Belgian Part of the North

Sea: Early Environmental Impact Assessment and Spatio-Temporal Variability’.(Eds S.

Degraer, R. Brabant and B. Rumes.) pp, 53-68.

Kinds, A., Sys, K., Schotte, L., Mondelaers, K., & Polet, H. (2016). VALDUVIS: An innovative approach

to assess the sustainability of fishing activities. Fisheries Research, 182, 158-171.

Kirsch, P. E., Iverson, S. J., Bowen, W. D., Kerr, S. R., & Ackman, R. G. (1998). Dietary effects on the

fatty acid signature of whole Atlantic cod (Gadus morhua). Canadian Journal of Fisheries and

Aquatic Sciences, 55(6), 1378-1386.

Kristensen, L. D., Stenberg, C., Støttrup, J., Poulsen, L. K., Christensen, H. T., Dolmer, P., . . . Holmer,

M. (2015). Establishment of blue mussel beds to enhance fish habitats. Applied Ecology and

Environmental Research, 13(3), 783-796.

Lindegren, M., Möllmann, C., Nielsen, A., Brander, K., MacKenzie, B. R., & Stenseth, N. C. (2010).

Ecological forecasting under climate change: the case of Baltic cod. Proceedings of the Royal

Society B: Biological Sciences, 277(1691), 2121-2130.

Link, J. S., & Garrison, L. P. (2002). Trophic ecology of Atlantic cod Gadus morhua on the northeast US

continental shelf. Marine Ecology Progress Series, 227, 109-123.

Manis, J. E., Garvis, S. K., Jachec, S. M., & Walters, L. J. (2015). Wave attenuation experiments over

living shorelines over time: a wave tank study to assess recreational boating pressures.

Journal of coastal conservation, 19(1), 1-11.

Marlien, S. (2012). Seizoenale dynamieken in de contributie van artificiële harde substraten aan het

dieet van steenbolk (Trisopterus luscus) en Atlantische kabeljauw (Gadus morhua) in het

Belgisch deel van de Noordzee. Book of.

Marshall, C. T., Yaragina, N. A., Ådlandsvik, B., & Dolgov, A. V. (2000). Reconstructing the stock-

recruit relationship for Northeast Arctic cod using a bioenergetic index of reproductive

potential. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 57(12), 2433-2442.

Mertens Tina, M. J. (2020). CREST – Research highlights with applications at the Belgian coast.

hydrolink, 1/2020, 3.

Meryeme Khoukh, F. M. (2018). Spatial management of the European hake Merluccius merluccius

fishery in the Catalan Mediterranean: Simulation of management alternatives with the

InVEST model. Retrieved from Spatial management of the European hake Merluccius

64

merluccius fishery in the Catalan Mediterranean: Simulation of management alternatives

with the InVEST model

Nielsen, A., & Berg, C. W. (2014). Estimation of time-varying selectivity in stock assessments using

state-space models. Fisheries Research, 158, 96-101.

NV, C.-p. (2006). Thorntonbank farshore windturbinepark. Retrieved from

Olsen, E. M., Ottersen, G., Llope, M., Chan, K.-S., Beaugrand, G., & Stenseth, N. C. (2011). Spawning

stock and recruitment in North Sea cod shaped by food and climate. Proceedings of the Royal

Society B: Biological Sciences, 278(1705), 504-510.

Oosthuizen, E., & Daan, N. (1974). Egg fecundity and maturity of North Sea cod, Gadus morhua.

Netherlands Journal of Sea Research, 8(4), 378-397.

Palet, H. Zeevisserij en bodemberoering.

Payne, M. R., Hatfield, E. M. C., Dickey-Collas, M., Falkenhaug, T., Gallego, A., Gro ̈ger, J., Licandro, P.,

Llope, M., Munk, P., Ro ̈ckmann, C., Schmidt, J. O., and Nash, R. D. M. (2009). Recruitment in

a changing environment: the 2000s North Sea herring recruitment failure. Journal of Marine

Science, 272-277. doi:10.1093/icesjms/fsn211

Pedro, S., Fisk, A. T., Ferguson, S. H., Hussey, N. E., Kessel, S. T., & McKinney, M. A. (2019). Limited

effects of changing prey fish communities on food quality for aquatic predators in the

eastern Canadian Arctic in terms of essential fatty acids, methylmercury and selenium.

Chemosphere, 214, 855-865.

Peeters, J., Vries, I., & Haas, H. (1999). Eutrofiering en productiviteit in de Noordzee: Ministerie van

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat ....

Peterson, C. H., Grabowski, J. H., & Powers, S. P. (2003). Estimated enhancement of fish production

resulting from restoring oyster reef habitat: quantitative valuation. Marine Ecology Progress

Series, 264, 249-264.

Philippe DE BACKER. (2017). Langetermijnvisie Noordzee 2050. Retrieved from

Pihl, L., Baden, S., Kautsky, N., Rönnbäck, P., Söderqvist, T., Troell, M., & Wennhage, H. (2006). Shift

in fish assemblage structure due to loss of seagrass Zostera marina habitats in Sweden.

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 67(1-2), 123-132.

Pörtner, H.-O., Roberts, D., Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Poloczanska, E., Mintenbeck, K., . . . Okem,

A. (2019). IPCC, 2019: Technical Summary. In IPCC Special Report on the Ocean and

Cryosphere in a Changing Climate.

Rabaut, M., Kerckhof, F., Vincx, M., & Degraer, S. (2010). Wat betekent de zandbank voor het

benthos?

Rabotyagov, S. S., Campbell, T. D., White, M., Arnold, J. G., Atwood, J., Norfleet, M. L., . . . Richardson,

J. (2014). Cost-effective targeting of conservation investments to reduce the northern Gulf of

Mexico hypoxic zone. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(52), 18530-

18535.

Reubens, J., Degraer, S., & Vincx, M. (2014). The ecology of benthopelagic fishes at offshore wind

farms: a synthesis of 4 years of research. Hydrobiologia, 727(1), 121-136.

Reubens, J. T., Braeckman, U., Vanaverbeke, J., Van Colen, C., Degraer, S., & Vincx, M. (2013).

Aggregation at windmill artificial reefs: CPUE of Atlantic cod (Gadus morhua) and pouting

(Trisopterus luscus) at different habitats in the Belgian part of the North Sea. Fisheries

Research, 139, 28-34. doi:10.1016/j.fishres.2012.10.011

Reubens, J. T., De Rijcke, M., Degraer, S., & Vincx, M. (2014). Diel variation in feeding and movement

patterns of juvenile Atlantic cod at offshore wind farms. Journal of Sea Research, 85, 214-

221.

Reubens, J. T., Degraer, S., & Vincx, M. (2011). Aggregation and feeding behaviour of pouting

(Trisopterus luscus) at wind turbines in the Belgian part of the North Sea. Fisheries Research,

108(1), 223-227. doi:10.1016/j.fishres.2010.11.025

Reubens, J. T., Vandendriessche, S., Zenner, A. N., Degraer, S., & Vincx, M. (2013). Offshore wind

farms as productive sites or ecological traps for gadoid fishes?–Impact on growth, condition

index and diet composition. Marine environmental research, 90, 66-74.

65

Røjbek, M. C., Jacobsen, C., Tomkiewicz, J., & Støttrup, J. G. (2012). Linking lipid dynamics with the

reproductive cycle in Baltic cod Gadus morhua. Marine Ecology Progress Series, 471, 215-

234.

Rose, G., & O'driscoll, R. (2002). Capelin are good for cod: can the northern stock rebuild without

them? ICES Journal of Marine Science, 59(5), 1018-1026.

Rosenthal, A., Verutes, G., McKenzie, E., Arkema, K. K., Bhagabati, N., Bremer, L. L., . . . Vogl, A. L.

(2015). Process matters: a framework for conducting decision-relevant assessments of

ecosystem services. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services &

Management, 11(3), 190-204.

Rothschild, B. J. (2007). Coherence of Atlantic cod stock dynamics in the northwest Atlantic Ocean.

Transactions of the American Fisheries Society, 136(3), 858-874.

Saier, B. (2001). Direct and indirect effects of seastars Asterias rubens on mussel beds (Mytilus

edulis) in the Wadden Sea. Journal of Sea Research, 46(1), 29-42.

Sharp, R., Tallis, H.T., Ricketts, T., Guerry, A.D., Wood, S.A., Chaplin-Kramer, R., Nelson, E., Ennaanay,,

D., W., S., Olwero, N., Vigerstol, K., Pennington, D., Mendoza, G., Aukema, J., Foster, J.,

Forrest, J., Cameron,, D., A., K., Lonsdorf, E., Kennedy, C., Verutes, G., Kim, C.K., Guannel, G.,

Papenfus, M., Toft, J., Marsik, M.,, Bernhardt, J., Griffin, R., Glowinski, K., Chaumont, N.,

Perelman, A., Lacayo, M. Mandle, L., Hamel, P., Vogl, A.L.,, & Rogers, L., Bierbower,W., Denu,

D., and Douglass, J. (2018). InVEST 3.7.0 User’s Guide: Stanford University, University of

Minnesota, The Nature Conservancy, and World Wildlife Fund.

Smaal, A., Craeymeersch, J., Drent, J., Jansen, J., Glorius, S., & Van Stralen, M. (2013). Effecten van

mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: samenvattend

eindrapport. Retrieved from

Smaal, A. C., Ferreira, J. G., Grant, J., Petersen, J. K., & Strand, Ø. (2018). Goods and services of marine

bivalves: Springer.

Smith, P., Birley, A., Jamieson, A., & Bishop, C. (1989). Mitochondrial DNA in the Atlantic cod, Gadus

morhua: lack of genetic divergence between eastern and western populations. Journal of

Fish Biology, 34(3), 369-373.

Sobel, J. (1996). Gadus morhua. The IUCN Red List of Threatened Species: e.

T8784A12931575.[Online]. Available online at: https://www. iucnredlist.

org/species/8784/12931575 (Accessed October, 2018).

Somero, G. N. (2012). The physiology of global change: linking patterns to mechanisms. Annual

Review of Marine Science, 4, 39-61.

Sparre, P. (1991). Introduction to multispecies virtual population analysis. Paper presented at the ICES

Mar. Sci. Symp.

Speirs, D., Guirey, E., Gurney, W., & Heath, M. (2010). A length-structured partial ecosystem model

for cod in the North Sea. Fisheries Research, 106(3), 474-494.

Speybroeck, J., Bonte, D., Courtens, W., Gheskiere, T., Grootaert, P., Maelfait, J.-P., . . . Degraer, S.

(2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review.

Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 16(4), 419-435.

doi:10.1002/aqc.733

Statbel. (2019). Sea fishing - Monthly results 2019 : (January-December). Retrieved from

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/zeevisserij#figures

Støttrup, J. G., Kokkalis, A., Brown, E. J., Vastenhoud, B., Ferreira, S., Olsen, J., & Dinesen, G. E. (2019).

Essential Fish Habitats for commercially important marine species in the inner Danish waters.

Retrieved from

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/196861601/338_2019_E…

bitats.pdf

Teal, L. (2011). The North Sea fish community: past, present and future: background document for the

2011 National Nature Outlook. Retrieved from

Ter Hofstede, R., Heessen, H. J. L., & Daan, N. (2005). Systeembeschrijving Noordzee:

natuurwaardenkaarten vis. Retrieved from

66

Terrado, M., Sabater, S., Chaplin-Kramer, B., Mandle, L., Ziv, G., & Acuña, V. (2016). Model

development for the assessment of terrestrial and aquatic habitat quality in conservation

planning. Science of The Total Environment, 540, 63-70.

Thrush, S. F., Gray, J. S., Hewitt, J. E., & Ugland, K. I. (2006). Predicting the effects of habitat

homogenization on marine biodiversity. Ecological Applications, 16(5), 1636-1642.

Thyrring, J., Rysgaard, S., Blicher, M. E., & Sejr, M. K. (2015). Metabolic cold adaptation and aerobic

performance of blue mussels (Mytilus edulis) along a temperature gradient into the High

Arctic region. Marine Biology, 162(1), 235-243.

Trakhtenbrot, A., Nathan, R., Perry, G., & Richardson, D. M. (2005). The importance of long‐distance

dispersal in biodiversity conservation. Diversity and Distributions, 11(2), 173-181.

Troost, K., Paijmans, A., van Kooten, T., van Hal, R., Goudswaard, P. C., & van Asch, M. (2014).

Typische soorten van habitattypen in zoute wateren. Voorstellen voor herziening van de

bestaande lijsten op basis van data analyse en expert inschattingen. Retrieved from

Tulp, I., van Hal, R., ter Hofstede, R., & Rijnsdorp, A. (2009). Klimaatverandering in de Noordzee:

gevolgen voor vis. De Levende Natuur, 110(6), 273-276.

United nations. (2015). Sustainable development goals. 'Retrieved '17-04, 'from'

https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/

Välimaa, A.-L., Mäkinen, S., Mattila, P., Marnila, P., Pihlanto, A., Mäki, M., & Hiidenhovi, J. (2019).

Fish and fish side streams are valuable sources of high-value components. Food Quality and

Safety.

Van der Biest Katrien. (2020). Rapport COASTBUSTERS 1.0_visserijproductie. Retrieved from

Van Ginderdeuren, K. (2013). Zooplankton and its role in North Sea food webs : community structure

and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters. Ugent, Retrieved from

http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001995215

Van Hoey, G., Degraer, S., & Vincx, M. (2004). Macrobenthic community structure of soft-bottom

sediments at the Belgian Continental Shelf. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 59(4), 599-

613.

Verutes, G. M., Arkema, K. K., Clarke-Samuels, C., Wood, S. A., Rosenthal, A., Rosado, S., . . .

Ruckelshaus, M. (2017). Integrated planning that safeguards ecosystems and balances

multiple objectives in coastal Belize. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem

Services & Management, 13(3), 1-17.

Vincx, M., Bonne, W., Cattrijsse, A., Degraer, S., Dewicke, A., Steyaert, M., . . . VanWaeyenberghe, J.

(2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their

habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian continental shelf. Belgian

Science Policy: scientific support plan for a sustainable development policy (SPSD-I).

VLIZ. (2013). VISSEN IN HET VERLEDEN - Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de

Belgische zeevisserij. Vliz special, 68, 130.

VLIZ. (2014). Hoogtij(d) voor kustvisserij. Retrieved from

WGECO, R. (2008). Report of the Working Group on Fish Ecology (WGFE).

WGNSSK. (2019). Cod (Gadus morhua) in Subarea 4, Division 7.d and Subdivision 20 (North Sea,

Eastern English Channel, Skagerrak). Retrieved from

Ysebaert, T., Walles, B., Haner, J., & Hancock, B. (2019). Habitat modification and coastal protection

by ecosystem-engineering reef-building bivalves. In Goods and Services of Marine Bivalves

(pp. 253-273): Springer.

Zander, C., Whitehead, P., Bauchot, M., Hureau, J., Nielsen, J., & Tortonese, E. (1986). Fishes of the

North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Whitehead, PJP. Bauchot, ML. Hureau, JC.

Nielsen, J. Tortonese, E, editor. Blenniidae, 3, 1108.

Zintzen, V., Norro, A., Massin, C., & Mallefet, J. (2008). Spatial variability of epifaunal communities

from artificial habitat: Shipwrecks in the Southern Bight of the North Sea. Estuarine, Coastal

and Shelf Science, 76(2), 327-344.

67

Zu Ermgassen, P., Grabowski, J., Gair, J., & Powers, S. (2018). Quantifying fish and mobile

invertebrate production from a threatened nursery habitat (vol 53, 596, 2016). JOURNAL OF

APPLIED ECOLOGY, 55(6), 3005-3009.

zu Ermgassen, P. S., Grabowski, J. H., Gair, J. R., & Powers, S. P. (2016). Quantifying fish and mobile

invertebrate production from a threatened nursery habitat. JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY,

53(2), 596-606.

Download scriptie (2.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Katrien Van Der Biest, Jan Staes