Wat onze emoties ons vertellen over de tevredenheid met de democratie

Benjamin
Blanckaert

Het voorbije jaar waren we in grote delen van de wereld getuige van boze klimaatbetogers die vrezen voor de toekomst. In hun slogans richtten ze zich tot de politiek: “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” In een gezonde democratie kunnen de emoties soms hoog oplaaien, maar wat vertellen ze ons eigenlijk over de tevredenheid met de werking van de democratie? Schermafbeelding 2020-06-26 om 11.51.26

Klimaatbetogers Brussel

Je hoeft maar even op Facebook te scrollen, de krant te lezen of het nieuws te volgen om vast te stellen dat iedereen een eigen -kritische- mening heeft over de politiek. Wanneer we denken aan de politiek ervaren we bepaalde emoties. Tot op zekere hoogte zijn negatieve en positieve emoties inherent aan een levendige democratie. Sterker nog, het kunnen uiten van onze emoties op een constructieve manier, is van vitaal belang voor de democratie. Daar waar klimaatbetogers zich waarschijnlijk boos of ongerust voelen wanneer ze denken aan het gevoerde klimaatbeleid, zijn anderen net hoopvol, blij of zelfs opgelucht. 

Emocratie: waar het gevoel regeert

Emoties zijn altijd al belangrijk geweest in de politiek: om massa’s te mobiliseren, om het volk te overtuigen tijdens debatten en onderhandelingen, ... Aristoteles had dit al heel vroeg door wanneer hij schreef over ‘pathos’ en het belang van retorica om anderen te overtuigen. Politici bespelen voortdurend onze emoties, bijvoorbeeld door voldoende emotie in hun boodschap te steken en levendige taal te gebruiken wanneer ze de bevolking toespreken. Emoties zijn een handig strategisch hulpmiddel en worden vaak gepolitiseerd, soms ten koste van de democratische tevredenheid van de kiezer.

Crisis van de democratie

Emoties spelen duidelijk een belangrijke rol binnen onze democratie. Diezelfde democratie staat vandaag echter onder druk door het uitblijven van een regering, toenemende polarisatie, globale uitdagingen (bijvoorbeeld klimaatopwarming), populisme, extreme partijen, … Bovendien worden de burgers steeds kritischer en staat het vertrouwen in de politiek op een zéér laag pitje. Zó laag, dat sommigen zelfs spreken over “de crisis van de democratie”. 

Onze democratie berust op de politieke steun van haar burgers. Als we de democratie willen behouden, is het van levensbelang dat de kiezers tevreden zijn over de werking ervan. Democratische tevredenheid geeft immers een indicatie van de essentiële steun voor het democratische regime. Nu blijkt dat emoties ons (politieke) doen en laten zodanig kunnen sturen, is het een logische stap om na te gaan of positieve en negatieve emoties over de politiek ook de tevredenheid over de werking van de democratie kunnen beïnvloeden.

Hoop doet (de democratie) leven

Het onderzoek lijkt te bevestigen wat we allemaal intuïtief aanvoelen. Politieke emoties zijn inderdaad zéér belangrijke verklarende factoren van de mate van tevredenheid over de werking van de democratie in België. Positieve emoties gaan gepaard met meer tevredenheid van de kiezer over de democratische werking, terwijl negatieve emoties samenhangen met minder tevredenheid over de werking van de democratie. Dit betekent dat hoe meer negatieve emoties de kiezer ervaart, des te minder tevreden hij of zij zal zijn over de democratische werking. Het omgekeerde geldt voor de positieve emoties. 

Boze klimaatbetogers zullen dus minder tevreden zijn over de werking van de democratie dan burgers die hoop putten uit het klimaatbeleid. Van alle afzonderlijke emoties blijkt uitgerekend boosheid de sterkst verklarende emotie te zijn. Hoe bozer iemand zich voelt over de Belgische politiek, hoe ontevredener deze persoon zal zijn met de werking van onze democratie. 

Wanneer intense negatieve emoties gedurende een lange periode de overhand nemen en volledig genegeerd worden door politici en beleidsmakers, zijn ze een tikkende tijdbom voor de democratie. 

Een tikkende tijdbom

Als we de democratie willen behouden, is het dus belangrijk dat er een evenwichtige balans is tussen negatieve en positieve emoties. Wanneer intense negatieve emoties gedurende een lange periode de overhand nemen en volledig genegeerd worden door politici en beleidsmakers, zijn ze een tikkende tijdbom voor de democratie. Zo kunnen ze ons samenlevingsmodel figuurlijk doen opblazen. Negatieve emoties zouden het democratische systeem kunnen ondermijnen doordat ze samenhangen met een lage mate van tevredenheid over de democratie. Politici die bewust inspelen op die negatieve emoties van de kiezer en deze emoties moedwillig uitvergroten uit eigenbelang, dreigen zichzelf op lange termijn te ondergraven. Is de ondergang van onze vertrouwde bestuursvorm nabij?

Het nut van negatieve emoties

Het fatalistische scenario kan echter vermeden worden. De democratie wordt terecht geprezen voor haar veerkracht en aanpassingsvermogen. Emoties dragen een signalerende en informatieve functie met zich mee. Ze zijn nuttig omdat ze de pijnpunten van de samenleving blootleggen. Zo leren beleidsmakers via de negatieve emoties van de bevolking wat er leeft in de samenleving en waar de burgers wél of niet achter staan. Niet lang na de klimaatbetogingen kwam de EU met haar Green Deal op de proppen. Ook de Belgische klimaatministers hebben de bezorgdheden “gehoord”. Wanneer beleidsmakers verstandig omspringen met de negatieve gevoelens van de kiezer, wordt de democratie er sterker van. In een ideale wereld beschikken onze politici over een behoorlijke mate van emotionele intelligentie en empathie. Politieke leiders moeten immers de emoties van de bevolking kunnen lezen en hierop kunnen reageren op een verantwoordelijke manier. Zijn onze leiders zich daar momenteel voldoende van bewust? Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard. 

Bibliografie

Aleman, A. (2017). Je brein de baas: over de rol van bewust denken. Amsterdam. Atlas Contact.

Algoe, S. B., & Haidt, J. (2009). Witnessing excellence in action: The ‘other-praising’ emotions of elevation, gratitude, and admiration. The journal of positive psychology, 4(2), 105-127.

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. New York: Princeton University Press.

Anderson, C. J. (1998). Parties, Party Systems, and Satisfaction with Democratic Performance in the New Europe. Political Studies, 4(3), 572–588.

Anderson, C. J., & Guillory, C. A. (1997). Political Institutions and Satisfaction with Democracy: A Cross-National Analysis of Consensus and Majoritarian Systems. American Political Science Review, 91(1), 66–81.

Anderson, C. J., & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, Political Allegiances and Attitudes Toward Government in Contemporary Democracies. American Journal of Political Science, 47(1), 91–109.

Ariely, G. (2015). Democracy-assessment in cross-national surveys: A critical examination of how people evaluate their regime. Social Indicators Research, 121(3), 621-635.

Armingeon, K., & Guthmann, K. (2014). Democracy in Crisis? The Declining Support for National Democracy in European Countries, 2007–2011. European Journal of Political Research, 53(3), 423–442.

Becker, E. (1973). The denial of death. New York: Free Press.

Brader, T., & Marcus, G. E. (2013). Emotion and Political Psychology. In L. Huddy, D.O. Sears & J. S. Levy (Eds.), The Oxford Handbook of Political Psychology (pp. 165- 204). Oxford: Oxford University Press.

Brader, T., Marcus, G. E., & Miller, K. L. (2011). Emotion and public opinion. In G. C. Edwards III, L. R. Jacobs & R.Y. Shapiro (Eds.), The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media (pp. 384-401). Oxford: Oxford University Press.

Caluwaerts, D., Biard, B., Jacquet, V., & Reuchamps, M. (2017). What is a good democracy? Citizens’ support for new modes of governing. In K. Deschouwer (Ed.), Mind the Gap. Political Participation and Representation in Belgium (pp. 75-90). Colchester: ECPR Press.

Caluwaerts, D., & Reuchamps, M. (2015). Strengthening democracy through bottom-up deliberation: An assessment of the internal legitimacy of the G1000 project. Acta Politica, 50(2), 151-170.

Canache, D., Mondak, J. J., & Seligson, M. A. (2001). Meaning and measurement in cross-national research on satisfaction with democracy. Public Opinion Quarterly, 65(4), 506-528.

Cutler, F., Nuesser, A., & Nyblade, B. (2013). Evaluating the Quality of Democracy with Individual Level models of Satisfaction: Or, a complete model of satisfaction with democracy. ECPR, General Conference Sciences Po. Bordeaux. Ontleend op 10 november 2019 aan: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/a001028b-2fb1-4df3- a2fe-0b897576a963.pdf, 1-24.

Dalton, R. J. (1999). Political support in advanced industrial democracies. In P. Norris (Ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance (pp. 57–78). New York: Oxford University Press.

Daly, E. M., Lancee, W. J., & Polivy, J. (1983). A conical model for the taxonomy of emotional experience. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 443-457. Dassonneville, R., & McAllister, I. (2019). The party choice set and satisfaction with democracy. West European Politics, 43(1), 1-25.

Demertzis, N. (2014). Political emotions. In P. Nesbitt-Larking, C. Kinnvall, T. Capelos & H. Dekker (Eds.), The Palgrave handbook of global political psychology (pp. 223-241). London: Palgrave Macmillan.

Donovan, T., & Karp, J. A. (2017). Electoral Rules, Corruption, Inequality and Evaluations of Democracy. European Journal of Political Research, 56(3), 469–486.

Druckman, J. N., & McDermott, R. (2008). Emotion and the framing of risky choice. Political Behavior, 30(3), 297-321.

Eagley, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Forth Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.

Easton, D. (1965). A framework for political analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Easton, D. (1975). A reassessment of the concept of political support. British journal of political science, 5(4), 435-457.

Eatwell, R., & Goodwin, M. (2018). National populism: The revolt against liberal democracy. London: Penguin UK.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and emotion, 6(3-4), 169-200.

Europese Commissie (2019). Standard Eurobarometer 91 Spring 2019: Public opinion in the European Union. Ontleend op 15 november 2019 aan: https://www.euroskop.cz/gallery/106/31937-first_results_overall.pdf, 1-35.

Faghihi, U., Estey, C., McCall, R., & Franklin, S. (2015). A cognitive model fleshes out Kahneman’s fast and slow systems. Biologically Inspired Cognitive Architectures, 11, 38-52.

Farrell, D., & McAllister, I. (2006). Voter Satisfaction and Electoral Systems: Does Preferential Voting in Candidate-Centred Systems Make a Difference?. European Journal of Political Research, 45(5), 725–749.

Feldman, S., Huddy, L., & Cassese, E. (2012). Emotional underpinnings of political behaviour. In R. Sun (Ed.), Grounding social sciences in cognitive sciences (pp. 125- 156). Cambridge: The MIT Press.

Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The danger of deconsolidation: The democratic disconnect. Journal of democracy, 27(3), 5-17.

Fontaine, J. R., Scherer, K. R., Roesch, E. B., & Ellsworth, P. C. (2007). The world of emotions is not two-dimensional. Psychological science, 18(12), 1050-1057.

Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it's good to feel good. American scientist, 91(4), 330-335.

Freedom House (2020). Freedom in the world 2019: Belgium. Ontleend op 13 april 2020 aan: https://freedomhouse.org/country/belgium/freedom world/2019?fbclid=IwAR29Hexl_BemXuxC7Me2Kgdvwm-nxD_-0hdGs0WIhW5Zo- boeCdAK1JaPqU.

Frijda, N. (2008). De emoties. Een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam: Bert Bakker.

Garry, J. (2014). Emotions and voting in EU referendums. European Union Politics, 15(2), 235-254.

Goovaerts, I., Kern, A., Marien, S., van Dijk, L., van Haute, L., & Deschouwer, K. (2019). Protest or Policy? The drivers of voters’ choices on 26 May 2019: Note on the basis of EoS RepResent data. Brussel: RepResent.

Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S. P., & Ditto, P. H. (2013). Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism. In P. Devine & A. Plant (Eds.), Advances in experimental social psychology (Vol. 47, pp. 55-130). Academic Press.

Greenberg, J., Solomon, S., & Pyszczynski, T. (1997). Terror Management Theory of self esteem and Cultural worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. Advances in Experimental Psychology, 29, 62-131.

Groenendyk, E. (2011). Current emotion research in political science: How emotions help democracy overcome its collective action problem. Emotion Review, 3(4), 455-463.

Guerrero, L. K., Andersen, P. A., & Trost, M. R. (1996). Communication and emotion: Basic concepts and approaches. In P. A. Andersen & L. K. Guerrero (Eds.), Handbook of communication and emotion: Research, theory, applications, and contexts (pp. 3- 27). San Diego: Academic Press.

Haidt, J. (2012). The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. London: Penguin Books.

Haidt, J., & Joseph, C. (2007). The moral mind: How five sets of innate intuitions guide the development of many culture-specific virtues, and perhaps even modules. The innate mind, 3, 367-391.

Hooghe, M., & Kern, A. (2017). The tipping point between stability and decline: Trends in voter turnout, 1950–1980–2012. European Political Science, 16(4), 535-552.

Jenkins, L. (2018). Why do all our feelings about politics matter?. The British Journal of Politics and International Relations, 20(1), 191-205.

Johnston, C. D., Lavine, H., & Woodson, B. (2015). Emotion and political judgment: Expectancy violation and affective intelligence. Political Research Quarterly, 68(3), 474- 492.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. Keltner, D., & Lerner, J. S. (2010). Emotion. In S. Fiske, D. Gilbert, & G. Lindzey (Eds.), Handbook of social psychology (pp. 317–352). New York: Wiley.

Klingemann, H. D. (1999). The Comparative Study of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press.

Kurbjuweit, D. (2010). ‘Der Wutbürger’. Der Spiegel 41: 26-27. 

Lakoff, G. (2003). Metaphor and war, again. California: Alternet.

Lakoff, G. (2016). Language and emotion. Emotion Review, 8(3), 269-273.

Lamme, V. (2011). De vrije wil bestaat niet. Amsterdam: Prometheus.

Landmann, H., & Hess, U. (2018). Testing moral foundation theory: Are specific moral emotions elicited by specific moral transgressions?. Journal of Moral Education, 47(1), 34-47.

Larsen, R. J., & Diener, E. (1992). Promises and problems with the circumplex model of emotion. In M. S. Clark (Ed.), Review of personality and social psychology: Emotion (vol. 13, pp. 25-59). Newburry Park, CA: Sage.

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential): The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106, 623–642.

Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-six Countries. New Haven: Yale University Press.

Linde, J., & Ekman, J. (2003). Satisfaction with democracy: A note on a frequently used indicator in comparative politics. European journal of political research, 42(3), 391-408.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore: JHU Press.

Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American Political Science Review, 53(1), 69–105.

Listhaug, O., Aardal, B., & Ellis, I. O. (2009). Institutional Variation and Political Support: An Analysis of CSES Data from 29 Countries. In H. D. Klingemann (Ed.), The Comparative Study of Electoral Systems (pp.85-108). Oxford: Oxford University Press.

Lodge, M., & Taber, C. S. (2013). The rationalizing voter. New York: Cambridge University Press.

MacKuen, M., Wolak, J., Keele, L., & Marcus, G. E. (2010). Civic engagements: Resolute partisanship or reflective deliberation. American Journal of Political Science, 54(2), 440-458.

Marcus, G. E. (2000). Emotions in politics. Annual Review of Political Science, 3(1), 221- 250.

Marcus, G. E. (2002). The sentimental citizen: Emotion in democratic politics. University Park: Pennsylvania State University Press.

Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). Affective intelligence and political judgment. Chicago: University of Chicago Press.

Mesquita, B. (2007). Emotions are culturally situated. Social Science Information, 46(3), 410-415.

Norris, P. (2011). Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, P. (2017). The conceptual framework of political support. In S. Zmerli & T. W. G. van der Meer (Eds.), Handbook on Political Trust (pp.19-32). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Petersen, M. B. (2010). Distinct emotions, distinct domains: Anger, anxiety and percep- tions of intentionality. The Journal of Politics, 72(2), 357-365.

Plutchik, R. (1980). Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. New York: Harper & Row. Plutchik, R. (1984). Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis. In K. R. Scherer & P. Ekman (Eds.), Approaches to emotion (pp. 197-219). New York: Harper & Row.

Pott, H. (2010). Emotions, Phantasia and Feeling in Aristotle's Rhetoric. In E. Close, G. Couvalis, M. Palaktsoglou & M. Tsianikas (Eds.), Greek Research in Australia (pp. 71-81). Adelaide: Flinders University Press.

Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., & Schimel, J. (2004). Why do people need self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychological Bulletin, 130 (3), 435-468.

Pyszczynski, T., Solomon, S., & Greenberg, J. (2003). In the wake of 9/11: The psychology of terror. Washington, DC: American Psychological Association.

Raad voor het Openbaar Bestuur (s.d.). Over de ROB. Ontleend op 10 mei 2020 aan: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/over-de-rob.

Rico, G., Guinjoan, M., & Anduiza, E. (2017). The emotional underpinnings of populism: How anger and fear affect populist attitudes. Swiss Political Science Review, 23(4), 444-461.

Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6), 1161-1178.

Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured?. Social Science information, 44(4), 695-729.

Scherer, K. R. (2009). The dynamic architecture of emotion: Evidence for the component process model. Cognition and Emotion, 23(7), 1307-1351.

Shleifer, A. (2012). Psychologists at the gate: a review of Daniel Kahneman's thinking, fast and slow. Journal of Economic Literature, 50(4), 1080-91.

Simon, H. A. (1990). Invariants of human behavior. Annual review of psychology, 41(1), 1-20.

Singh, S. P. (2018). Compulsory Voting and Dissatisfaction with Democracy. British Journal of Political Science, 48(3), 843–854.

Sirovatka, T., Guzi, M., & Saxonberg, S. (2018). Satisfaction with Democracy and Perceived Performance of the Welfare State in Europe. Journal of European Social Policy, 29(2), 241–256.

Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotion. Journal of personality and social psychology, 48(4), 813-838.

Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (1991). A terror management theory of social behavior: The psychological functions of self-esteem and cultural worldviews. Advances in Experimental Social Psychology, 24, 93-149.

Stichting Duitsland Instituut (2010). ‘Wutbürger’ Woord van het Jaar: Veel woorden om maatschappelijke onvrede te duiden. Ontleend op 10 mei 2020 aan: https://duits landinstituut.nl/artikel/653/wutburger-woord-van-het-jaar.

Sussman, E. (2014). Arbitrator Decision-Making: Unconscious Psychological Influences and What You Can Do About Them. Revista Brasileira de Arbitragem, 11(42), 76-105.

Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot Alzheimer. Amsterdam: Atlas Contact.

Taleb, N. (2013). Antifragiel. Dingen die baat hebben bij wanorde. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

The Economist Intelligence Unit (2020). Democracy Index 2019: A year of democratic setbacks and popular protest. Ontleend op 13 april 2020 aan: http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=DemocracyIndex201…- CGpZcUBt2C2XtXwCOs.

Theiss-Morse, E., & Barton, D. G. (2017). Emotion, cognition, and political trust. In S. Zmerli & T. W. G. van der Meer (Eds.), Handbook on Political Trust (pp.160-175). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Thomassen, J. J., van Ham, C., van Ham, C. T., & Andeweg, R. (2014). De wankele democratie: heeft de democratie haar beste tijd gehad?. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker.

Tracy, J. L., Robins, R. W., & Tangney, J. P. (2007). The self-conscious emotions: Theory and research. New York: Guilford Press.

Valentino, N. A., Brader, T., Groenendyk, E. W., Gregorowicz, K., & Hutchings, V. L. (2011). Election night’s alright for fighting: The role of emotions in political participation. The Journal of Politics, 73(1), 156-170.

Valentino, N. A., Hutchings, V. L., Banks, A. J., & Davis, A. K. (2008). Is a worried citizen a good citizen? Emotions, political information seeking, and learning via the internet. Political Psychology, 29(2), 247-273.

Van Ham, C., & Thomassen, J. (2017). The Myth of Legitimacy Decline: An Empirical Evaluation of Trends in Political Support in Established Democracies. In C. van Ham, J. Thomassen, K. Aarts & R. Andeweg (Eds.), Myth and Reality of the Legitimacy Crisis (pp.17-36). Oxford: Oxford University Press.

Van Reybrouck, D. (2016). Against elections: The case for democracy. London: Penguin Random House.

Vasilopoulos, P., Marcus, G. E., Valentino, N. A., & Foucault, M. (2019). Fear, anger, and voting for the far right: Evidence from the November 13, 2015 Paris terror attacks. Political Psychology, 40(4), 679-704.

Wagner, M. (2014). Fear and anger in Great Britain: Blame assignment and emotional reactions to the financial crisis. Political Behavior, 36(3), 683-703.

Westen, D. (2007). The Political Brain: The Role of emotion in deciding the fate of the nation. New York: Public Affairs.

Westen, D., Blagov, P. S., Harenski, K., Kilts, C., & Hamann, S. (2006). Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 US presidential election. Journal of cognitive neuroscience, 18(11), 1947-1958.

Wundt, W. (1905). Grundzüge der physiologischen Psychologie. Leipzig: Engelmann.

Zuure, J., & de Lange, S. L. (2018). Over een onbevreesd openbaar bestuur dat voorbereid is op verontwaardigde burgers. In S. L. de Lange & J. Zuure (Eds.), #WOEST: De kracht van verontwaardiging (pp. 7 – 35). Amsterdam: Raad voor het Openbaar Bestuur.

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Didier Caluwaerts