Een gezinswetenschappelijk perspectief over het begeleiden van een moslimgezin aan het leveneinde

Abid
Samira

  " En als ik ziek word, dan is Hij bij mij "

 

Aan het levenseinde weigeren moslims palliatieve sedatie omwille van geloofsredenen. Zij gaan niet in op het aanbod van de palliatieve hulpverlening als het om palliatieve sedatie gaat. Dit brengt moeilijkheden met zich mee in de praktijk. De communicatie tussen patiënte en arts loopt stroef, waardoor men niet tot verbinding komt. Er ontstaat een dilemma bij de palliatieve zorgverleners, die vinden dat het principe van weldoen in het gedrang komt. Hierdoor kunnen zij moeilijk in verbinding komen met een islamitische patiënt en zijn of haar naasten. Anderzijds ontstaat het probleem dat de patiënt vindt dat de voorgestelde behandeling in strijd is met de principes van de islam. Er is duidelijk een communicatieprobleem dat verder dient onderzocht te worden om tot een adequate gemeenschappelijke oplossing te komen.

Bibliografie

 

      Literatuurlijst

Aboe Ismaa’iel, A. (2011b). Fatwa’s over medische kwesties. Jordan, al-mozaffar street: Al-Albani.

Adouiri, N. (2018, 14 december). Invest in Me. Geraadpleegd op 11 maart 2020, van Invest in Me

Ahaddour, C., Van den Branden, S., Broeckaert, B. (2018). Between Quality of Life and Hope. Attitudes and Beliefs of Muslim Women toward Withholding and Withdrawing Life-Sustaining Treatments. Medicine, Health Care and Philosophy, 51 (3), 347-361. doi: 10.1007/s11019-017-9808-8

Ahaddour, C., Broeckaert, B. (2017). “For Every Illness There Is A Cure”. Attitudes and Beliefs of Moroccan Muslim Women regarding Health, Illness and Medicine. Journal of Religion and Health, (57), Art.No. doi:10.1007/s10943-017-0466-1, 1285-1303.

Ahaddour, C., Van den Branden, S., Broeckaert, B. (2017). "Every Soul Shall Taste Death”. Attitudes and Beliefs of Moroccan Muslim Women living in Antwerp (Belgium) toward Dying, Death and the Afterlife. Death Studies, 16, Art.No. https://doi.org/10.1080/07481187.2018.1437096.

Al-Qajjim, I. (2005). Geduld en dankbaarheid: Samenvatting van Oeddatoes-Saabirien wa Dhaakiratoesj-Sjaakirien (M. ter Valkenheuvel, Vert.). Delft: Noer

Geraadpleegd op dag Artsenfederatie KNMG. (z.d.).Artsenfederatie KNMG  22 maart 2020 van https://www.knmg.nl/

As-Soejoethie, A. R. (2004). De geneeskunde van de profeet. Delft: Noer.

As-Soejoethie, A. R. (2005). De dood het graf en wat erna gebeurt. Delft: Noer.

Baeten, K. (z.d.). Psychopathologie van volwassenen en ouderen. Geraadpleegd op 15 februari 2020, van http://onderwijsaanbod.odisee.be/syllabi/n/HBG45AN.htm#activetab=doelst…

Bakker, P. (2005, 1 januari). Teamwork: de 7 geheimen van een goed team. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/de-7-geheimen-van-een-goed-t…

Bailleur, P. (2016, 11 december). Trauma in organisaties. Geraadpleegd op 16 2018, van Trauma in organisaties

Bogaerts, S. (2007). Gezinnen uitgedaagd: Thema's uit de gezinssociologie. Antwerpen: Garant.

Cornu, I. (2020). Tussen de lakens: Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief. Antwerpen: Garant.

Delft, B. (2020, 12 februari). Sociaal cultureel werk [Presentatieslides]. Geraadpleegd van Sociaal cultureel werk

deMens.nu (z.d.). deMens.nu koepel voor vrijzinnig humanisten. Geraadpleegd op 02 februari 2020, van https://demens.nu/

Dif, M. (2005). Ziekte en dood in de Islam: Ceremonieën en gedragingen. Brussel: Tasnim.

Distelmans, W. (2012). Het recht om te sterven. Antwerpen: Luster.

Distelmans, W. (2017). Palliatieve sedatie: Trage euthanasie of sociale dood? Antwerpen: Houtekiet

Distelmans, W. (2011). Handboek voor palliatieve zorg. Antwerpen, Katwilgweg: Houtekiet.

Doyle, D., & Woodruff, R. (met Distelmans, W.). (2011). Handboek voor palliatieve zorg. Antwerpen: Houtekiet.

El Bouazati, S. (2020, 9 januari). Islamic Counseling [Presentatieslides]. Geraadpleegd van Islamic Counseling

El -Kaysi, M. I. (2004). Zeden en gewoontes in de islam. delft, dirk costerplein 247: Noer.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (z.d.). Officiële website – Welkom. Geraadpleegd op 22 februari 2020 van https://www.health.belgium.be/language_selection?destination=patient-ri…

Franke, P. (2013). Omgaan met verlies en verdriet: Vind opnieuw de kracht om verder te gaan en geef het verdriet een plaats in je leven. Alles over rouwverwerking. Oosterhout: Centrale.

Geldof, D. (2015). Superdiversiteit: Hoe migratie onze samenleving verandert (5e geactualiseerde druk). Den Haag: Acco.

Geldof, D. (2016). Onzekerheid: Over leven in de risicomaatschappij (4e herziene druk). Den Haag: Acco.

Hibberd, R. (2013). Meaning reconstrucion in bereavement: Sense and significance. Death Studies, 37(7), 670-692. Melksham, Verenigd Koninkrijk: Hibberd Rachel.

Huysmans, G., Vanden Berghe, P., Vandermaesen, R., & Hannes, G. (2015. Alles over het levenseinde: Wegwijs in palliatieve zorg. Den Haag: Acco.

Keirse, M. (2011). Later begint vandaag: Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie. Tielt: Lannoo.

Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet: Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo.

Kenniscentrum WWZ (z.d.). Kenniscentrum WWZ. Geraadpleegd op 10 maart 2020, van  http://kenniscentrumwwz.be/

Kind en Preventie. (2018). Project Vitamine C. Geraadpleegd van kind en preventie

Lafrarchi, M. (2017). Maakt religie een verschil? Islamitische pedagogie beter begrijpen. Den Haag: Acco.

Liégeois, A. (2014). Waarden in dialoog: Ethiek in de zorg (4e, herziene druk). Tielt: LannooCampus. 

Luyten, D. (2016). Bemoeien met gezinnen. Antwerpen, Belgie: Garant.

MOPA. (z.d.). Migratie (moslims) en palliatieve ondersteuning. Geraadpleegd op 20 januari 2019, van https://mopa.be/

PANZA. (z.d.). Welkom op de website van PANZA: Het Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede. Geraadpleegd op 12 maart 2020 van https://www.panza.be/nl-BE/content/welkom-op-de-website-van-panza-het-p…

Plomp, J. (2015). Een kwestie van persoonlijkheid: Verschillen tussen mensen. Amsterdam: Spectrum.

Rosenberg, M. B. (2011). Geweldloze communicatie: ontwapenend, doeltreffend en verbindend (P. van der Veen, & Ch. Van Soelen, Vert.). Rotterdam: Lemniscaat.

Ruiz, E. M., Van de Poll, M. E. C., Brenninkmeijer, V. J., Straathof, J. W. A., & Derijks, L. J. J. (2011). Keuze en dosering van geneesmiddelen bij patiënten met ernstige levercirrose [Korte bijdrage]. PW Wetenschappelijk Platform, 5(8), 135-138. Geraadpleegd op 10 maart 2020, van https://www.npfo.nl/assets/archive_item/pdf/d30f15000af2c8f25cb096836ce…

Odisee. (2017, 19 mei). Inleiding in de ethiek [Presentatieslides]. Geraadpleegd van Inleiding in de ethiek

Odisee. (2018). Bachelor in de gezinswetenschappen Communicatietheorie. Brussel, Brussel: Odisee.

Odisee. (2018, 10 februari). Methodieken helpende gesprekken [Presentatieslides]. Geraadpleegd van Methodieken helpende gesprekken

Odisee. (2019, 7 februari). Bachelor in de gezinswetenschappen methodieken drie en helpende gesprekken twee [Presentatieslides]. Geraadpleegd van Methodieken drie en helpende gesprekken twee

Samuel, J. (2017). Grief Works. Stories of life, death and surviving. Pengiun Random House UK, UK: Julia Samuel.

Sert, M. (2004). Schepping van de mens volgens de Koran. Amsterdam: Sheijma.

Spaninks, J.-L. (2011). Emotioneel meesterschap: Leer negatieve gevoelens omzetten naar positieve emoties. Amsterdam: Spectrum.

Sutton Holder, J., & Aldredge-Clanton, J. (2009). Ik ben bij je: Steun aan het sterfbed. Utrecht: KokBoekencentrum.

Taymiyya, I. (z.d.). De ziekte van het hart en hun genezing (Vol. 2009). Belgie, Antwerpen: Badr

Van Brussel Leen and Carpentier Nico. (2014). The Social Contruction of Death. New York, United States, the Unites Kingdom, Europe and other countries: Palgrave Macmillan

Van Crombrugge, H. (2009). Ouders in soorten. Antwerpen: Garant.

Van de Laar, E., & Oueslati, R. (2018). Levenseindebeslissingen bij moslimpatiënten: Handreiking voor goede communicatie (Brochure). Eindhoven: Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Van de Ven, L. (2014). Troost: Over ouderdom, zorg en psychologie. Antwerpen: Garant.

Van Edom, G. (2017). Zolang ik nog leef: Over ongeneeslijk ziek zijn, herinneringen nalaten en blijvende verbondenheid. Tielt: Lannoo.

Vilans (z.d.). Landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg: Vilans. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van https://www.vilans.nl/

Download scriptie (1.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Dr; Adelheid Rigo
Thema('s)