Battle of the plastics: Niet-gerecycled of gerecycled plastic, welke verpakking wint?

Sarah
Hofman
  • Griet
    De Vrieze

Wat als we twee snacks vergelijken in verpakkingen die er exact hetzelfde uitzien? Over de snacks hebben we als consument snel een oordeel klaar, maar wat met de verpakking zelf? Wat als de verpakking van een van de snacks gerecycled is, maar zonder dat we dit merken aan de verpakking zelf? Geen ander uitzicht of gevoel, maar identiek hetzelfde als een niet‑gerecyclede verpakking. Griet De Vrieze en Sarah Hofman, twee masterstudentes Commercieel Beleid aan de Universiteit Gent, waren benieuwd en onderzochten welke invloed gerecycled plastic uitoefent op de consumentenpercepties.

De plasticparadox

Uit onderzoek blijkt dat consumenten plastic percipiëren als een van de minst duurzame verpakkingsmaterialen. Daarnaast toont ander onderzoek aan dat consumenten duurzaamheid ook als een belangrijke eigenschap bij verpakkingen beschouwen. Toch zien we dit in de realiteit niet terug. Let bij je volgende trip naar de supermarkt maar eens op verpakkingen.

Duurzame en gerecyclede verpakkingen maken intussen wel hun intrede in supermarkten en steeds meer onderzoek focust zich op duurzame verpakkingen. Toch is er nog weinig inzicht in consumentenpercepties over gerecycled plastic als verpakkingsmateriaal en de invloed ervan op aankoopintentie. Daarom focust het onderzoek van deze masterstudentes zich op de invloed van verpakkingen van gerecycled plastic op enerzijds kwaliteits-, natuurlijkheids- en gezondheidsperceptie en anderzijds aankoopintentie.

Acht condities, veel resultaten

Het onderzoek van de masterstudentes bestaat uit drie factoren met elk twee levels. Hierbij is het soort plastic waaruit de verpakking bestaat de eerste factor. De tweede factor is de verpakte snack. Er werd een onderscheid gemaakt tussen een mueslireep die consumenten als neutraal, gezonder percipiëren en een chocoladereep die ze als ongezond percipiëren. De laatste factor is de aan- of afwezigheid van een ‘Please recycle me’-label dat consumenten oproept om de verpakking te recyclen. Hierdoor ontstaan acht condities die worden weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Overzicht condities

Tabel 1: Overzicht condities

Deze condities werden onderzocht via een enquête. Uit de analyses daarvan bleek dat consumenten een verpakking van gerecycled plastic als kwalitatiever, natuurlijker en gezonder beschouwen. Daarnaast zorgt een gerecyclede plastic verpakking ervoor dat de snack zelf als kwalitatiever en natuurlijker gezien wordt, maar niet als gezonder. Een gerecyclede plastic verpakking zorgt ook voor een hogere aankoopintentie. Dit wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2: Overzicht belangrijkste bevindingen

Tabel 2: Overzicht belangrijkste bevindingen

De masterstudentes vonden ook twee opvallende resultaten. Zo zorgt een ‘Please recycle me’-label toevoegen niet voor een hogere gepercipieerde gezondheid, natuurlijkheid of aankoopintentie. Een verrassend resultaat, aangezien dit betekent dat een ecologisch label toevoegen aan een al duurzame verpakking geen meerwaarde vormt voor consumenten.

Een tweede opvallende bevinding vonden de masterstudentes bij een aanvullende factor die ze onderzochten, namelijk de bezorgdheid van consumenten over het milieu (environmental concern, EC). Het onderzoek toont aan dat een hogere EC leidt tot een hogere aankoopintentie bij een gerecyclede plastic verpakking. Consumenten die meer begaan zijn met het milieu zullen sneller geneigd zijn om producten aan te kopen in gerecyclede plastic verpakkingen. De opvallende bevinding is een zwak negatieve correlatie die optreedt tussen EC en de onderzochte percepties. Hieruit wordt afgeleid dat consumenten die meer begaan zijn met het milieu de gepercipieerde kwaliteit, natuurlijkheid en gezondheid van een gerecyclede plastic verpakking lager inschatten.

Wat zijn we hier nu mee?

Allemaal toffe weetjes die gebruikt kunnen worden in jouw volgende caféquiz, maar hoe past dit alles in het grotere geheel? Idealiter helpen deze bevindingen drie belanghebbenden, namelijk bedrijven, ingenieurs en de overheid. Voornamelijk voor bedrijven in de voedingsindustrie, meer bepaald deze die snacks produceren, vormt dit onderzoek een meerwaarde. Consumenten vinden een gerecyclede plastic verpakking belangrijker dan een recyclebare plastic verpakking met een label die dit aangeeft. Door snacks aan te bieden in een gerecyclede plastic verpakking verbeteren bedrijven niet alleen de indruk die de consumenten hebben over hun producten, maar stimuleren ze zo ook de verkoop ervan. De focus moet dus liggen op de integratie van gerecycled plastic in verpakkingen, in plaats van verpakkingen recyclen. Ook communicatie naar consumenten toe moet hieraan aangepast worden.

De verhoogde aankoopintentie kan een hulp vormen om overgewicht in de maatschappij te verminderen. De overheid kan bijvoorbeeld steunmaatregelen voorzien voor fabrikanten van gezonde snacks wanneer ze gerecycled plastic integreren in hun verpakkingen. Hierdoor worden consumenten genudged om gezondere snacks te kopen. Nudging kan consumenten in een bepaalde richting duwen zonder dat ze dit beseffen. Het is een onbewuste stimulans in een door de producent bepaalde richting, waarbij consumenten wel nog steeds vrij kunnen kiezen. Dankzij deze nudge kan dus een gezondere levensstijl bij consumenten gestimuleerd worden.

Verder bouwend op deze trend, leidt dit tot een hogere vraag van bedrijven naar productiemethodes om gerecycled plastic te verwerken in verpakkingen. Dankzij die verhoogde vraag zullen ingenieurs gemotiveerder zijn om deze technologieën te ontwikkelen, kostenefficiënter te maken of te verbeteren. Hierdoor zullen meer bedrijven geïnteresseerd zijn om deze technologieën te gebruiken. Bijgevolg zal door de grotere afzetmarkt ook de kostprijs van deze technologieën dalen, waardoor gerecyclede plastic verpakkingen ook interessant worden voor bedrijven die initieel geen interesse hadden in gerecyclede plastic verpakkingen. Op deze manier oefenen de bevindingen uit dit onderzoek onrechtstreeks een invloed uit op de technologische ontwikkelingen.

Ten laatste dragen de bevindingen bij tot een beter milieu en een circulaire economie. Plastic zal vaker gerecycled en opnieuw verwerkt worden in verpakkingen. Hierdoor verkleint de hoeveelheid plastic die vernietigd moet worden of zomaar in de natuur terecht komt.

Meer dan een stimulans...

Het begon bij twee snacks in verpakkingen die er exact hetzelfde uitzagen. Door alleen het verpakkingsmateriaal aan te passen, veranderen meteen verschillende percepties over zowel de verpakking als de snack zelf, ook al blijft de verpakking er exact hetzelfde uitzien en gaat het ook over identiek dezelfde snack. Met dit onderzoek hopen de twee masterstudentes dat meer gerecycled plastic verwerkt zal worden in verpakkingen. De kans bestaat dat hiermee een kettingreactie op poten gezet wordt die een positieve invloed uitoefent op niet alleen ons milieu, maar ook de economie, technologie en de maatschappij in zijn geheel. Een kleine aanzet, met grote ambities.

Bibliografie

Bibliografie

Abadio, F. D. B. (2003). Effects of pineapple juice (Ananas comosus L. Merr) package information on the consumer behavior (Masterthesis) (59). Rio de Janeiro, Brazilië: Federal Rural University of Rio de Janeiro.

Achabou, M. A., & Dekhili, S. (2013). Luxury and sustainable development: Is there a match? Journal of Business Research, 66(10), 1896–1903.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t

Alwitt, L. F., & Pitts, R. E. (1996). Predicting Purchase Intentions for an Environmentally Sensitive Product. Journal of Consumer Psychology, 5(1), 49–64. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0501_03

Ares, G., Giménez, A., & Gámbaro, A. (2008). Influence of nutritional knowledge on perceived healthiness and willingness to try functional foods. Appetite, 51(3), 663–668. https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.05.061

ASOS. (z.d.). CLOSING THE LOOP ON OUR PACKAGING. Geraadpleegd op 18 april 2020, van https://www.asosplc.com/corporate-responsibility.aspx

Atkinson, L., & Rosenthal, S. (2014). Signaling the Green Sell: The Influence of Eco-Label Source, Argument Specificity, and Product Involvement on Consumer Trust. Journal of Advertising, 43(1), 33–45. https://doi.org/10.1080/00913367.2013.834803

Bäckström, A., Pirttilä-Backman, A.-M., & Tuorila, H. (2004). Willingness to try new foods as predicted by social representations and attitude and trait scales. Appetite, 43(1), 75–83. https://doi.org/10.1016/j.appet.2004.03.004

Becker, L., van Rompay, T. J. L., Schifferstein, H. N. J., & Galetzka, M. (2011). Tough package, strong taste: The influence of packaging design on taste impressions and product evaluations. Food Quality and Preference, 22(1), 17–23. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.06.007

Bernard, Y., Bertrandias, L., & Elgaaied-Gambier, L. (2015). Shoppers’ grocery choices in the presence of generalized eco-labelling. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(4/5), 448–468. https://doi.org/10.1108/ijrdm-12-2013-0218

Binninger, A.-S. (2015). Perception of Naturalness of Food Packaging and Its Role in Consumer Product Evaluation. Journal of Food Products Marketing, 23(3), 251–266. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.885868

Boesen, S., Bey, N., & Niero, M. (2019). Environmental sustainability of liquid food packaging: Is there a gap between Danish consumers’ perception and learnings from life cycle assessment? Journal of Cleaner Production, 210, 1193–1206. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.055

Boks, C., & Stevels, A. (2007). Essential perspectives for design for environment. Experiences from the electronics industry. International Journal of Production Research, 45(18–19), 4021–4039. https://doi.org/10.1080/00207540701439909

Borgman, I., Mulder-Nijkamp, M., & De Koeijer, B. (2018). The Influence of Packaging Design Features on Consumers’ Purchasing & Recycling Behaviour. The 21st IAPRI World Conference on Packaging. https://doi.org/10.12783/iapri2018/24397

Borgmeier, I., & Westenhoefer, J. (2009). Impact of different food label formats on healthiness evaluation and food choice of consumers: a randomized-controlled study. BMC Public Health, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-184

Borin, N., Cerf, D. C., & Krishnan, R. (2011). Consumer effects of environmental impact in product labeling. Journal of Consumer Marketing, 28(1), 76–86. https://doi.org/10.1108/07363761111101976

Brown, H., & Williams, J. (2003). Packaged product quality and shelf life. In M. J. Kirwan, D. McDowell, & R. Coles (Reds.), Food Packaging Technology (pp. 65–94). Abingdon, Verenigd Koninkrijk: Taylor & Francis.

Bucher, T., Collins, C., Diem, S., & Siegrist, M. (2016). Adolescents’ perception of the healthiness of snacks. Food Quality and Preference, 50, 94–101. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.02.001

Carrus, G., Passafaro, P., & Bonnes, M. (2008). Emotions, habits and rational choices in ecological behaviours: The case of recycling and use of public transportation. Journal of Environmental Psychology, 28(1), 51–62. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2007.09.003

Caswell, J. A., & Padberg, D. I. (1992). Toward a More Comprehensive Theory of Food Labels. American Journal of Agricultural Economics, 74(2), 460–468. https://doi.org/10.2307/1242500

Cavallo, C., & Piqueras-Fiszman, B. (2017). Visual elements of packaging shaping healthiness evaluations of consumers: The case of olive oil. Journal of Sensory Studies, 32(1), e12246. https://doi.org/10.1111/joss.12246

Chambers, E., V., & Castro, M. (2018). What Is “Natural”? Consumer Responses to Selected Ingredients. Foods, 7(4), 65. https://doi.org/10.3390/foods7040065

Chandon, P. (2012). How Package Design and Packaged‐based Marketing Claims Lead to Overeating. Applied Economic Perspectives and Policy, 35(1), 7–31. https://doi.org/10.1093/aepp/pps028

Coca-Cola. (z.d.). Help ons recycleren. Geraadpleegd op 18 april 2020, van https://www.cocacola.be/nl/helpusrecycle/

Coles, R. (2003). Introduction. In R. Coles, D. McDowell, & M. J. Kirwan (Reds.), Food Packaging Technology (pp. 1–31). Abingdon, Verenigd Koninkrijk: Taylor & Francis.

De Silva, M., Wang, P., & Kuah, A. T. H. (2020). Why wouldn’t green appeal drive purchase intention? Moderation effects of consumption values in the UK and China. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.016

D’Souza, C., Taghian, M., Lamb, P., & Peretiatkos, R. (2006). Green products and corporate strategy: An empirical investigation. Society and Business Review, 1(2), 144–157. https://doi.org/10.1108/17465680610669825

Ebreo, A., Vining, J., & Cristancho, S. (2003). Responsibility for environmental problems and the consequences of waste reduction: A test of the norm-activation model. Journal of Environmental Systems, 29(3), 219–244. https://doi.org/10.2190/eqgd-2daa-kaaj-w1dc

Eldesouky, A., Pulido, A. F., & Mesias, F. J. (2015). The Role of Packaging and Presentation Format in Consumers’ Preferences for Food: An Application of Projective Techniques. Journal of Sensory Studies, 30(5), 360–369. https://doi.org/10.1111/joss.12162

Etale, A., & Siegrist, M. (2018). Perceived naturalness of water: The effect of biological agents and beneficial human action. Food Quality and Preference, 68, 245–249. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.03.013

European Commission. (2020, 25 maart). EU Circular Economy Action Plan. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Europese Commissie. (z.d.). Naar een circulaire economie. Geraadpleegd op 31 mei 2020, van https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/t…

Evans, G., de Challemaison, B., & Cox, D. N. (2010). Consumers’ ratings of the natural and unnatural qualities of foods. Appetite, 54(3), 557–563. https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.02.014

Fernqvist, F., Olsson, A., & Spendrup, S. (2015). What’s in it for me? Food packaging and consumer responses, a focus group study. British Food Journal, 117(3), 1122–1135. https://doi.org/10.1108/bfj-08-2013-0224

François-Lecompte, A., Bertrandias, L., & Bernard, Y. (2017). The Environmental Labelling rollout of consumer goods by public authorities: Analysis of and lessons learned from the French case. Journal of Cleaner Production, 161, 688–697. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.179

Fransson, N., & Gärling, T. (1999). Environmental concern: conceptual definitions, measurement methods, and research findings. Journal of Environmental Psychology, 19(4), 369–382. https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0141

Gan, C., Wee, H. Y., Ozanne, L., & Kao, T.-H. (2008). Consumers’purchasingbehaviortowardsgreenproductsinNewZealand. Innovative Marketing, 4(1).

Giacalone, D., Fosgaard, T. R., Steen, I., & Münchow, M. (2016). “Quality does not sell itself”: Divergence between “objective” product quality and preference for coffee in naïve consumers. British Food Journal, 118(10), 2462–2474. https://doi.org/10.1108/bfj-03-2016-0127

Gifford, R., & Nilsson, A. (2014). Personal and social factors that influence pro-environmental concern and behaviour: A review. International Journal of Psychology, n/a. https://doi.org/10.1002/ijop.12034

Glegg, G., Richards, J., Heard, J., & Dawson, J. (2005). Barriers to Green Buying: Household Chemicals. Geraadpleegd van https://www.sas.org.uk/wp-content/uploads/sas-barriers-to-green-buying…

Gottschalk, I., & Leistner, T. (2012). Consumer reactions to the availability of organic food in discount supermarkets. International Journal of Consumer Studies, 37(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2012.01101.x

Graeff, T. R., & Olson, J. C. (1994). Consumer Inference As Part of Product Comprehension. Advances in Consumer Research, 21, 201–207.

GreenBlue. (2011). Definition of Sustainable Packaging. Geraadpleegd van https://sustainablepackaging.org/wp-content/uploads/2017/09/Definition-…

Grunert, K. G. (2005). Food quality and safety: consumer perception and demand. European Review of Agricultural Economics, 32(3), 369–391. https://doi.org/10.1093/eurrag/jbi011

Grunert, K. G., Hieke, S., & Wills, J. (2014). Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use. Food Policy, 44, 177–189. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.12.001

Hartmann, C., Hieke, S., Taper, C., & Siegrist, M. (2018). European consumer healthiness evaluation of ‘Free-from’ labelled food products. Food Quality and Preference, 68, 377–388. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.12.009

Horne, R. E. (2009). Limits to labels: The role of eco-labels in the assessment of product sustainability and routes to sustainable consumption. International Journal of Consumer Studies, 33(2), 175–182. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2009.00752.x

Huang, L., & Lu, J. (2016). The Impact of Package Color and the Nutrition Content Labels on the Perception of Food Healthiness and Purchase Intention. Journal of Food Products Marketing, 22(2), 191–218. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.1000434

ISO 14021:2016. (2018). Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling). Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14021:ed-2:v1:en

ISO 14024:2018. (2018). Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14024:ed-2:v1:en

ISO 14025:2006. (2018). Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14025:ed-1:v1:en

Jorge, E., Lopez-Valeiras, E., & Gonzalez-Sanchez, M. B. (2020). The Importance Given to Food Naturalness Attributes by Millennial University Students. Sustainability, 12(2), 728. https://doi.org/10.3390/su12020728

Kapoor, S., & Kumar, L. N. (2019). Does packaging influence purchase decisions of food products? A study of young consumers of India. Academy of Marketing Studies Journal, 23(3).

 

 

Kauppinen‐Räisänen, H., Owusu, R. A., & Abeeku Bamfo, B. (2012). Brand salience of OTC pharmaceuticals through package appearance. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 6(3), 230–249. https://doi.org/10.1108/17506121211259403

Kilbourne, W., & Pickett, G. (2008). How materialism affects environmental beliefs, concern, and environmentally responsible behavior. Journal of Business Research, 61(9), 885–893. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.09.016

Koenig-Lewis, N., Palmer, A., Dermody, J., & Urbye, A. (2014). Consumers’ evaluations of ecological packaging – Rational and emotional approaches. Journal of Environmental Psychology, 37, 94–105. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.11.009

Labbe, D., Pineau, N., & Martin, N. (2013). Food expected naturalness: Impact of visual, tactile and auditory packaging material properties and role of perceptual interactions. Food Quality and Preference, 27(2), 170–178. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.06.009

Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro‐Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503–520. https://doi.org/10.1108/eum0000000006155

Lin, Y.-C., & Chang, C. A. (2012). Double Standard: The Role of Environmental Consciousness in Green Product Usage. Journal of Marketing, 76(5), 125–134. https://doi.org/10.1509/jm.11.0264

Lindh, H., Olsson, A., & Williams, H. (2016). Consumer Perceptions of Food Packaging: Contributing to or Counteracting Environmentally Sustainable Development? Packaging Technology and Science, 29(1), 3–23. https://doi.org/10.1002/pts.2184

Liu, Q., Yan, Z., & Zhou, J. (2017). Consumer Choices and Motives for Eco-Labeled Products in China: An Empirical Analysis Based on the Choice Experiment. Sustainability, 9(3), 331. https://doi.org/10.3390/su9030331

Liu, X., Vedlitz, A., & Shi, L. (2014). Examining the determinants of public environmental concern: Evidence from national public surveys. Environmental Science & Policy, 39, 77–94. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2014.02.006

Löfgren, M., & Witell, L. (2005). Kano’s Theory of Attractive Quality and Packaging. Quality Management Journal, 12(3), 7–20. https://doi.org/10.1080/10686967.2005.11919257

Luchs, M. G., Naylor, R. W., Irwin, J. R., & Raghunathan, R. (2010). The Sustainability Liability: Potential Negative Effects of Ethicality on Product Preference. Journal of Marketing, 74(5), 18–31. https://doi.org/10.1509/jmkg.74.5.18

Magnier, L., & Crié, D. (2015). Communicating packaging eco-friendliness. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(4/5), 350–366. https://doi.org/10.1108/ijrdm-04-2014-0048

Magnier, L., Mugge, R., & Schoormans, J. (2019). Turning ocean garbage into products – Consumers’ evaluations of products made of recycled ocean plastic. Journal of Cleaner Production, 215, 84–98. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.246

Magnier, L., & Schoormans, J. (2015). Consumer reactions to sustainable packaging: The interplay of visual appearance, verbal claim and environmental concern. Journal of Environmental Psychology, 44, 53–62. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.09.005

 

 

Magnier, L., & Schoormans, J. (2017). How Do Packaging Material, Colour and Environmental Claim Influence Package, Brand and Product Evaluations? Packaging Technology and Science, 30(11), 735–751. https://doi.org/10.1002/pts.2318

Magnier, L., Schoormans, J., & Mugge, R. (2016). Judging a product by its cover: Packaging sustainability and perceptions of quality in food products. Food Quality and Preference, 53, 132–142. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.06.006

Marckhgott, E., & Kamleitner, B. (2019). Matte matters: when matte packaging increases perceptions of food naturalness. Marketing Letters, 30(2), 167–178. https://doi.org/10.1007/s11002-019-09488-6

Massachusetts Department of Environmental Protection. (2002). Barrier/Motivation Inventory No. 3. Geraadpleegd op 15 maart 2020, van http://www.state.ma.us

McEachern, M. G., & Warnaby, G. (2008). Exploring the relationship between consumer knowledge and purchase behaviour of value-based labels. International Journal of Consumer Studies, 32(5), 414–426. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00712.x

Meneses, G. D. (2010). Refuting fear in heuristics and in recycling promotion. Journal of Business Research, 63(2), 104–110. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.02.002

Mobley, A. S., Painter, T. S., Untch, E. M., & Rao Unnava, H. (1995). Consumer evaluation of recycled products. Psychology and Marketing, 12(3), 165–176. https://doi.org/10.1002/mar.4220120302

Newman, G. E., Gorlin, M., & Dhar, R. (2014). When Going Green Backfires: How Firm Intentions Shape the Evaluation of Socially Beneficial Product Enhancements. Journal of Consumer Research, 41(3), 823–839. https://doi.org/10.1086/677841

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York, Verenigde Staten: McGraw-Hill Education.

Orset, C., Barret, N., & Lemaire, A. (2017). How consumers of plastic water bottles are responding to environmental policies? Waste Management, 61, 13–27. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.034

Orth, U. R., & Malkewitz, K. (2008). Holistic Package Design and Consumer Brand Impressions. Journal of Marketing, 72(3), 64–81. https://doi.org/10.1509/jmkg.72.3.064

Pancer, E., McShane, L., & Noseworthy, T. J. (2015). Isolated Environmental Cues and Product Efficacy Penalties: The Color Green and Eco-labels. Journal of Business Ethics, 143(1), 159–177. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2764-4

Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 123–134. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.11.006

Petljak, K., Naletina, D., & Bilogrević, K. (2019). Considering ecologically sustainable packaging during decision-making while buying food products. Ekonomika poljoprivrede, 66(1), 107–126. https://doi.org/10.5937/ekopolj1901107p

Prakash, G., & Pathak, P. (2017). Intention to buy eco-friendly packaged products among young consumers of India: A study on developing nation. Journal of Cleaner Production, 141, 385–393. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.116

Preventpack. (z.d.). More recycled materials for food contact applications. Geraadpleegd op 19 april 2020, van http://www.preventpack.be/dossier/more-recycled-materials-food-contact-…

Raheem, D. (2012). Application of plastics and paper as food packaging materials ? An overview. Emirates Journal of Food and Agriculture, 25(3), 177. https://doi.org/10.9755/ejfa.v25i3.11509

Rebollar, R., Gil, I., Lidón, I., Martín, J., Fernández, M. J., & Rivera, S. (2017). How material, visual and verbal cues on packaging influence consumer expectations and willingness to buy: The case of crisps (potato chips) in Spain. Food Research International, 99, 239–246. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.05.024

Reinders, M. J., Onwezen, M. C., & Meeusen, M. J. G. (2017). Can bio-based attributes upgrade a brand? How partial and full use of bio-based materials affects the purchase intention of brands. Journal of Cleaner Production, 162, 1169–1179. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.126

Richardson, P. S., Dick, A. S., & Jain, A. K. (1994). Extrinsic and Intrinsic Cue Effects on Perceptions of Store Brand Quality. Journal of Marketing, 58(4), 28. https://doi.org/10.2307/1251914

Roitner-Schobesberger, B., Darnhofer, I., Somsook, S., & Vogl, C. R. (2008). Consumer perceptions of organic foods in Bangkok, Thailand. Food Policy, 33(2), 112–121. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.09.004

Rokka, J., & Uusitalo, L. (2008). Preference for green packaging in consumer product choices - Do consumers care? International Journal of Consumer Studies, 32(5), 516–525. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00710.x

Román, S., Sánchez-Siles, L. M., & Siegrist, M. (2017). The importance of food naturalness for consumers: Results of a systematic review. Trends in Food Science & Technology, 67, 44–57. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.06.010

Rozin, P, Fischler, C., Imada, S., Sarubin, A., & Wrzesniewski, A. (1999). Attitudes to Food and the Role of Food in Life in the U.S.A., Japan, Flemish Belgium and France: Possible Implications for the Diet–Health Debate. Appetite, 33(2), 163–180. https://doi.org/10.1006/appe.1999.0244

Rozin, Paul. (2005). The Meaning of “Natural”: Process More Important Than Content. Psychological Science, 16(8), 652–658. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01589.x

Rozin, Paul, Fischler, C., & Shields-Argelès, C. (2012). European and American perspectives on the meaning of natural. Appetite, 59(2), 448–455. https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.06.001

Rundh, B. (2005). The multi‐faceted dimension of packaging. British Food Journal, 107(9), 670–684. https://doi.org/10.1108/00070700510615053

Schultz, P. W. (2002). Environmental Attitudes and Behaviors Across Cultures. Online Readings in Psychology and Culture, 8(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1070

Siegrist, M., Sütterlin, B., & Hartmann, C. (2018). Perceived naturalness and evoked disgust influence acceptance of cultured meat. Meat Science, 139, 213–219. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.02.007

Siipi, H. (2012). Is Natural Food Healthy? Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 26(4), 797–812. https://doi.org/10.1007/s10806-012-9406-y

Silayoi, P., & Speece, M. (2004). Packaging and purchase decisions. British Food Journal, 106(8), 607–628. https://doi.org/10.1108/00070700410553602

Singham, P., Birwal, P., & Yadav, B. K. (2015). Importance of Objective and Subjective Measurement of Food Quality and their Inter-relationship. Journal of Food Processing & Technology, 6(9). https://doi.org/10.4172/2157-7110.1000488

Sioutis, T. (2011). Effects of package design on consumer expectation of food product healthiness (Masterthesis). Geraadpleegd van http://pure.au.dk/portal-asb-student/files/39310329/effects_of_package_…

Smith, S., & Paladino, A. (2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal (AMJ), 18(2), 93–104. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2010.01.001

Snelgar, R. S. (2006). Egoistic, altruistic, and biospheric environmental concerns: Measurement and structure. Journal of Environmental Psychology, 26(2), 87–99. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.06.003

Song, L., Lim, Y., Chang, P., Guo, Y., Zhang, M., Wang, X., … Cai, H. (2019). Ecolabel’s role in informing sustainable consumption: A naturalistic decision making study using eye tracking glasses. Journal of Cleaner Production, 218, 685–695. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.283

Sprott, D. E., & Shimp, T. A. (2004). Using product sampling to augment the perceived quality of store brands. Journal of Retailing, 80(4), 305–315. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2004.10.006

Steenis, N. D., van Herpen, E., van der Lans, I. A., Ligthart, T. N., & van Trijp, H. C. M. (2017). Consumer response to packaging design: The role of packaging materials and graphics in sustainability perceptions and product evaluations. Journal of Cleaner Production, 162, 286–298. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.036

Steenkamp, J.-B. E. M., & van Trijp, H. C. M. (1996). Quality guidance: A consumer-based approach to food quality improvement using partial least squares. European Review of Agricultural Economics, 23(2), 195–215. https://doi.org/10.1093/erae/23.2.195

Steptoe, A., Pollard, T. M., & Wardle, J. (1995). Development of a Measure of the Motives Underlying the Selection of Food: the Food Choice Questionnaire. Appetite, 25(3), 267–284. https://doi.org/10.1006/appe.1995.0061

Stern, P. C. (1992). Psychological Dimensions of Global Environmental Change. Annual Review of Psychology, 43(1), 269–302. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.43.020192.001413

Sun, H., Teh, P.-L., & Linton, J. D. (2018). Impact of environmental knowledge and product quality on student attitude toward products with recycled/remanufactured content: Implications for environmental education and green manufacturing. Business Strategy and the Environment, 27(7), 935–945. https://doi.org/10.1002/bse.2043

Teisl, M. F., Rubin, J., & Noblet, C. L. (2008). Non-dirty dancing? Interactions between eco-labels and consumers. Journal of Economic Psychology, 29(2), 140–159. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.04.002

Tobler, C., Visschers, V. H. M., & Siegrist, M. (2011). Eating green. Consumers’ willingness to adopt ecological food consumption behaviors. Appetite, 57(3), 674–682. https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.08.010

Trivedi, R. H., Patel, J. D., & Acharya, N. (2018). Causality analysis of media influence on environmental attitude, intention and behaviors leading to green purchasing. Journal of Cleaner Production, 196, 11–22. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.024

Tsiotsou, R. (2006). The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions. International Journal of Consumer Studies, 30(2), 207–217. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2005.00477.x

Unilever. (2020, 1 maart). Tien manieren hoe wij het verschil hebben gemaakt in 2019. Geraadpleegd op 18 april 2020, van https://www.unilever.be/news/ander-nieuws/2019/ten-ways-we-made-a-diffe…

Van Dam, Y. K. (1996). Environmental assessment of packaging: The consumer point of view. Environmental Management, 20(5), 607–614. https://doi.org/10.1007/bf01204134

van Ooijen, I., Fransen, M. L., Verlegh, P. W. J., & Smit, E. G. (2016). Atypical food packaging affects the persuasive impact of product claims. Food Quality and Preference, 48, 33–40. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.08.002

van Rompay, T. J. L., Deterink, F., & Fenko, A. (2016). Healthy package, healthy product? Effects of packaging design as a function of purchase setting. Food Quality and Preference, 53, 84–89. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.06.001

Venter, K., van der Merwe, D., de Beer, H., Kempen, E., & Bosman, M. (2011). Consumers’ perceptions of food packaging: an exploratory investigation in Potchefstroom, South Africa. International Journal of Consumer Studies, 35(3), 273–281. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2010.00936.x

Verbeke, W., & Ward, R. W. (2006). Consumer interest in information cues denoting quality, traceability and origin: An application of ordered probit models to beef labels. Food Quality and Preference, 17(6), 453–467. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.05.010

Verhoog, H., Matze, M., van Bueren, E. L., & Baars, T. (2003). The role of the concept of the natural (naturalness) in organic farming. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 16(1), 29–49. https://doi.org/10.1023/a:1021714632012

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer “Attitude – Behavioral Intention” Gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(2), 169–194. https://doi.org/10.1007/s10806-005-5485-3

Wang, E. S. T. (2013). The influence of visual packaging design on perceived food product quality, value, and brand preference. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), 805–816. https://doi.org/10.1108/ijrdm-12-2012-0113

Wang, E. S.-T. (2017). Different Effects of Utilitarian and Hedonic Benefits of Retail Food Packaging on Perceived Product Quality and Purchase Intention. Journal of Food Products Marketing, 23(3), 239–250. https://doi.org/10.1080/10454446.2014.885867

Yadav, R. (2016). Altruistic or egoistic: Which value promotes organic food consumption among young consumers? A study in the context of a developing nation. Journal of Retailing and Consumer Services, 33, 92–97. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.08.008

Yan, D., Sengupta, J., & Wyer, R. S., Jr. (2014). Package size and perceived quality: The intervening role of unit price perceptions. Journal of Consumer Psychology, 24(1), 4–17. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.08.001

Young, S. (2010). Packaging and the Environment: A Cross-Cultural Perspective. Design Management Review, 19(4), 42–48. https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.2008.tb00140.x

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 52(3), 2–22. https://doi.org/10.2307/1251446

Download scriptie (1.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Dr. Hendrik Slabbinck