Hoe richt ik een tech start-up op aub?

Bram
Verheyen
  • Vincent
    Meyers

 

Het aantal startende ondernemingen zit al enkele jaren in de lift. De groeitrend die zich de afgelopen jaren voordeed, blijft zich ook nu volop doorzetten. Ondanks deze positieve opstartcijfers zijn één op de drie starters niet meer actief na de eerste vijf jaar. Het is dus voor veel starters, waaronder ook start-ups, geen evidentie om van de opstartfase door te groeien naar een stabiele en succesvolle onderneming. CB Insights lanceerde in 2019 een onderzoek naar de meest voorkomende oorzaken van het falen van start-ups. 

 

Afbeelding verwijderd.

 

Figuur: Top 20 reasons startup fail (CB Insights, 2019) 

Zoals te zien op deze figuur, wordt een start-up geconfronteerd met verschillende problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot het falen van de onderneming. Veel technologische start-ups houden zich vaak uitsluitend of grotendeels bezig met de ontwikkeling van hun product wat mee kan spelen in het falen van de start-up. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een onderneming successen kan boeken als het verkoop- en marktgericht handelt. Bij een marktgerichte cultuur staan marketing en sales centraal aangezien zij de verantwoordelijke rol hebben om klanten met het bedrijf te verbinden. Veel literatuur is het er over eens dat vanaf het moment dat ondernemingen een hogere klantwaarde aanbieden, er een concurrentievoordeel kan bekomen worden en bijgevolg een betere marktprestatie gecreëerd kan worden. In deze paper wordt er uitsluitend gefocust op topics die een sluitend antwoord kunnen bieden op onze onderzoeksvraag binnen het onderzoeksdomein “The clash between sales and marketing”. Aangezien dit een breed onderzoeksveld omvat, gaan we ons richten op het effect van een marktgerichte aanpak bij technologische start-ups. Ons onderzoek legt dus de nadruk op één specifieke hoofdvraag: “Hoe oriënteert een succesvolle marktgerichte tech start-up zich in Vlaanderen a.d.h.v. sales- en marketingactiviteiten?”. 

 

Werkwijze

Deze studie biedt een meerwaarde doordat de visies van de start-ups werd afgetoetst met mentoren en consultants uit Vlaanderen. Er bestaat dan ook weinig voorgaand onderzoek over de visie op gebied van marketing en sales van mentoren en consultants bij de innovatie van de tech start-ups. Deze methodiek heeft als opzet om de problematiek van product-market fit vanuit een ander perspectief te benaderen. Er werd begonnen met de verzameling van bruikbare data aan de hand van 56 diepte-interviews. Vervolgens wordt deze data geanalyseerd door middel van de kwalitatieve analysetool NVivo.

Hieruit is een eigen conceptueel model naar voren gekomen waarbij we een onderscheid maken binnen de groep van technologische start-ups. De bevraagde tech start-ups werden onderverdeeld in twee groepen. Enerzijds de tech start-ups die zich bevinden in fase één genaamd ‘Exploration & development’ en anderzijds fase twee genaamd ‘Growth en scaling-up’.  

Afbeelding verwijderd.

Figuur: Conceptueel model

 

Bevindingen

De algemene conclusie is dat in de in de eerste fase onvoldoende wordt ingezet op sales en marketing door een te grote focus op productontwikkeling door de vaak technische onderlegde founder. Het gaat hier om beperkte fysieke en financiële middelen die resulteren in zwakke marketingacties. Er wordt enkel aan marketing gedaan door tech start-ups indien deze een positief effect hebben op korte termijn. Ondanks het feit dat sales en marketing al vanaf de beginfase een grote meerwaarde kunnen vormen, wordt hier nog al te vaak geen prioriteit aan gegeven. Dit door de technische achtergrond van de founder, de beperkte budgetten, de interne focus op productontwikkeling en het niet inzien van de voordelen van strategische marketing op lange termijn. Vanaf fase twee wordt sales en marketing belangrijker en beginnen ze de meerwaarde van sales en marketing in te zien. De tech start-up is in de beginnen voornamelijk gefocust op het verkopen van zijn goederen of diensten, het stimuleren van de verkoop en het uitbouwen van een verkoopteam. Hierbij wordt marketing nog te vaak gezien als een operationele taak. Dit komt door het feit dat de tech start-ups bij de onderliggende keuzes omtrent: HRM, het uitbouwen van een organisatiestructuur, groeistrategie, rol van de founder, productontwikkeling en business relaties een te nauwe marktgerichte visie hebben. Start-ups kunnen dit oplossen door gebruik te maken van een uitgebreid strategisch plan met duidelijke doelstellingen op korte en middellange termijn en zich te beroepen op extern advies. Concluderend kunnen we stellen dat de tech start-up vanaf de beginfase, naast productontwikkeling, sterk moet investeren in sales en marketing om tot een succesvolle groei en differentiatie strategie te komen waarin de klant centraal staat. Hierbij staan sales en marketing centraal en bieden ze een ondersteunende rol bij de uitbouw en het succes van de tech start-up.

 

Deze masterproef tracht de werking tussen sales en marketing van Vlaamse tech start-ups in kaart te brengen aan de hand van een vijftigtal diepte-interviews. Bijgevolg is ons beeld over het ondernemersklimaat in Vlaanderen verruimt met interessante en vernieuwende inzichten. Het is een zeer interessante case waar we ons het afgelopen jaar met volle overgave op hebben gefocust en waardoor we de kans gekregen hebben om in contact te komen met enkele zeer intrigerende personen. Vandaar dat we via deze weg graag gebruik willen maken om enkele mensen te bedanken. De relaties die we hebben uitgebouwd hopen we verder uit te bouwen. Daarnaast staan we altijd open om nieuwe personen te leren kennen. De koffie staat alvast klaar!

  Afbeelding verwijderd.

Figuur: Overzicht

 

Bibliografie

 Literatuurlijst

 

Aiken, M., & Hage, J. (1968). Organizational interdependence and intra-organizational structure.

American sociological review, 912-930.

 

Al-Hyari, K. (2013). Identification of barrier factors and potential solutions to SMEs development among Jordanian manufacturing sector. International Journal of Business and Management, 8(24), 132.

 

Alam, I. (2002). An exploratory investigation of user involvement in new service development. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3), 250.

 

 

Alam, I. (2005). Fieldwork and data collection in qualitative marketing research. Qualitative Market Research: An International Journal.

 

Anderson, P. F. (1982). Marketing, strategic planning and the theory of the firm. Journal of marketing, 46(2), 15-26.

 

Anderson, P., & Kerr, D. (2002). U.S. Patent Application No. 09/817,488.

 

Anderson, R. E. (1996). Personal selling and sales management in the new millennium. Journal of Personal Selling & Sales Management, 16(4), 17-32.

 

Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill Companies.

 

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business venturing, 18(1), 105-123.

 

Arnott, D. C., Wilson, D., Massey, G. R., & Dawes, P. L. (2007). Personal characteristics, trust, conflict, and effectiveness in marketing/sales working relationships. European Journal of Marketing.

 

Atuahene-Gima, K. (1997). Adoption of new products by the sales force: The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Product Innovation Management, 14(6), 498- 514.

 

Atuahene-Gima, K. (1995). An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: a contingency approach. Journal of Product Innovation Management: an international publication of the product development & management association, 12(4), 275-293.

 

 

Baccarne, B., Mechant, P., Schuurman, D., Colpaert, P., & De Marez, L. (2014). Urban socio-technical innovations with and by citizens. INTERDISCIPLINARY STUDIES JOURNAL, 3(4), 143–156.

 

Balakrishnan, S. (1996). Benefits of customer and competitive orientations in industrial markets.

Industrial Marketing Management, 25(4), 257-269.

 

Bamberger, P., Dyer, L., & Bacharach, S. B. (1990). Human Resource Planning in High Technology Entrepreneurial Startups. Human Resource Planning, 13(1).

 

Barney, J. B. (1995). Looking inside for competitive advantage. Academy of Management Perspectives, 9(4), 49-61.

 

Barrett, R., & Mayson, S. (2007). Human resource management in growing small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development.

 

Bart, C. K. (2001). Exploring the application of mission statements on the World Wide Web. Internet Research.

 

Bartkus, B., Glassman, M., & McAfee, R. B. (2000). Mission statements: are they smoke and mirrors?.

Business Horizons, 43(6), 23-23.

Becherer, R. C., Halstead, D., & Haynes, P. J. (2003). Marketing orientation in SMEs: Effects of the internet environment. New England Journal of Entrepreneurship, 6(1), 13.

 

Becker, H. S. (Ed.). (1964). The other side: Perspectives on deviance (Vol. 90221). Free Press.

 

Beckman, C. M. (2006). The influence of founding team company affiliations on firm behavior. Academy of Management Journal, 49(4), 741-758.

 

Berryman, J. (1983). Small business failure and survey of the literature. European Small Business Journal, 1(4), 47-59.

 

Berthon, P., Ewing, M. T., & Napoli, J. (2008). Brand management in small to medium-sized enterprises.

Journal of small business management, 46(1), 27-45.

 

Beverland, M., Steel, M., & Dapiran, G. P. (2006). Cultural frames that drive sales and marketing apart: an exploratory study. The Journal of Business and Industrial Marketing, 21(6), 386-394.

 

Biemans, W. G., Brenčič, M. M., & Malshe, A. (2010). Marketing–sales interface configurations in B2B firms. Industrial Marketing Management, 39(2), 183-194.

 

Biloslavo, R., & Lynn, M. (2007). Mission statements in Slovene enterprises. Management decision.

 

Bisp, S. (1999). Barriers to increased market-oriented activity: what the literature suggests. Journal of market-focused management, 4(1), 77-92.

 

Blake, R. R., & Jane, S. (1976). Mouton, Consultation. Reading, Addison-Wesley.

 

Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1976). When scholarship fails, research falters: A reply to Bernardin and Alvares. Administrative Science Quarterly.

 

Blank, S., & Dorf, B. (2012). The startup owner’s manual: The step-by-step guide for building a great company. K & S Ranch. Inc, California. PubMed Abstract OpenURL.

 

Blocker, C. P., & Flint, D. J. (2007). Customer segments as moving targets: Integrating customer value dynamism into segment instability logic. Industrial Marketing Management, 36(6), 810-822.

 

Boeker, W. (1997). Strategic change: The influence of managerial characteristics and organizational growth. Academy of management journal, 40(1), 152-170.

 

Bonner, J. M. (2010). Customer interactivity and new product performance: Moderating effects of product newness and product embeddedness. Industrial marketing management, 39(3), 485-492.

 

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models.

Management decision.

 

Borle, S., Singh, S. S., & Jain, D. C. (2008). Customer lifetime value measurement. Management science, 54(1), 100-112.

 

Bosch, J., Olsson, H. H., Björk, J., & Ljungblad, J. (2013, December). The early stage software startup development model: a framework for operationalizing lean principles in software startups. In International Conference on Lean Enterprise Software and Systems (pp. 1-15). Springer, Berlin, Heidelberg.

 

Brooks, N., & Simkin, L. (2011). Measuring marketing effectiveness: An agenda for SMEs. The Marketing Review, 11(1), 3-24.

 

Cabrera, R. I. (2003). PRODUCTION AND MARKETING| Mineral Nutrition.

 

Calantone, R., Garcia, R., & Dröge, C. (2003). The effects of environmental turbulence on new product development strategy planning. Journal of product innovation management, 20(2), 90-103.

 

Cardon, M. S., & Stevens, C. E. (2004). Managing human resources in small organizations: What do we know?. Human resource management review, 14(3), 295-323.

 

Carpenter, P. (1992). Bridging the gap between marketing and sales. Sales and Marketing Management, 144(3), 28-31.

 

Cespedes, F. V. (1993). Co-ordinating sales and marketing in consumer goods firms. Journal of Consumer Marketing.

 

Chesbrough, H. (2006). Open business models: How to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business Press.

 

Chrisman, J. J., & McMullan, W. E. (2000). A preliminary assessment of outsider assistance as a knowledge resource: The longer-term impact of new venture counseling. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3), 37-53.

 

Chrisman, J. J., & McMullan, W. E. (2004). Outsider assistance as a knowledge resource for new venture survival. Journal of small business management, 42(3), 229-244.

Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms. Strategic management journal, 17(3), 197-218.

 

Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (1991). Relationship marketing: bringing quality customer service and marketing together.

 

Coelho, R. L. F., de Miranda, J. R., Camargo Filho, A., Freitag, M. S. B., & de Almeida, M. I. S. (2015). Gestão do marketing em micro e pequenas empresas. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 4(2), 219-250.

 

Colletti, J. A., & Chonko, L. B. (1997). Change management initiatives: moving sales organizations from obsolescence to high performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 17(2), 1-30.

 

Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1990). New product success factors: a comparison of ‘kills’ versus successes and failures. R&D Management, 20(1), 47-63.

 

Crawford, C. M., & Di Benedetto, C. A. (2010). New Products Management, 10th edn., 592 pages.

 

Creswell, J. W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2, 53-80.

 

Crowne, M. (2002, August). Why software product startups fail and what to do about it. Evolution of software product development in startup companies. In IEEE International Engineering Management Conference (Vol. 1, pp. 338-343). IEEE.

 

Cunningham, C. J., & Unnevehr, L. J. (2000). Market Segmentation for Genetically Modified Corn and Soybean Exports (No. 1298-2016-102458).

 

D.A.A. (1988). Strategic Market Management. John Wiley & Sons Inc.

 

Dandridge, T. C. (1979). Children are not" little grown-ups": small business needs its own organizational theory. Journal of Small Business Management (Pre-1986), 17(000002), 53.

 

Davidow, W. H. (1988). The coming service crisis. Managing services: Marketing, operations and human resources, 17-21.

 

Davis, T. R. (2001). Integrating internal marketing with participative management. Management decision.

 

Dawes, P. L., & Massey, G. R. (2005). Antecedents of conflict in marketing's cross-functional relationship with sales. European Journal of Marketing.

Day George, S. (2003). Van den Bulte Christophe. Superiority in customer relationship management: consequences for competitive advantage and performance. Marketing science institute report, 02-123.

 

Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of marketing, 58(4), 37-52. Day, G. S. (1999). Market driven strategy: process for creating value: with a new information. Free.

Day, G. S., & Wensley, R. (1988). Assessing advantage: a framework for diagnosing competitive superiority. Journal of marketing, 52(2), 1-20.

 

De Geus, A. P. (1988). Planning as learning (pp. 70-74). March/April: Harvard Business Review.

 

De Winne, S., & Sels, L. (2010). Interrelationships between human capital, HRM and innovation in Belgian start-ups aiming at an innovation strategy. The International Journal of Human Resource Management, 21(11), 1863-1883.

 

 

Delaney, P. (2002). Major SFA survey reveals—The dirty dozen problems facing small business. Small Firms Association, released August, 26, 2002.

 

Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. Academy of management Journal, 39(4), 802-835.

 

Deng, S., & Dart, J. (1994). Measuring market orientation: a multi-factor, multi-item approach. Journal of marketing management, 10(8), 725-742.

 

Dennehy, D., Kasraian, L., O’Raghallaigh, P., & Conboy, K. (2016). Product market fit frameworks for lean product development.

 

Deshpande, R., & Webster Jr, F. E. (1989). Organizational culture and marketing: defining the research agenda. Journal of marketing, 53(1), 3-15.

 

Deshpandé, R., Farley, J. U., & Webster Jr, F. E. (1993). Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. Journal of marketing, 57(1), 23-37.

 

Desmidt, S., & Heene, A. (2007). Mission statement perception: Are we all on the same wavelength? A case study in a Flemish hospital. Health Care Management Review, 32(1), 77-87.

 

Desphandé, R., Moorman, C., & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research Relationship. Journal of Marketing, volum, 57, 81-101.

 

Dewsnap, B., & Jobber, D. (2000). The sales-marketing interface in consumer packaged-goods companies: a conceptual framework. Journal of Personal Selling & Sales Management, 20(2), 109- 119.

 

Dewsnap, B., & Jobber, D. (2002). A social psychological model of relations between marketing and sales.

European Journal of Marketing.

 

Di Benedetto, C. A. (1999). Identifying the key success factors in new product launch. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of The Product Development & Management Association, 16(6), 530-544.

 

Donath, B. (1999). Get marketing, sales on same wavelength. Marketing News, 33(19), 16-16.

 

Donath, B. (2004). Ten tips to help align sales, marketing teams. Marketing News, 38(5).

 

Doyle, P., Saunders, J., & Wong, V. (1989). International Marketing Strategies and Organisation: A Study of US, Japanese and British Competitors.

 

Dutta, S., Narasimhan, O., & Rajiv, S. (1999). Success in high-technology markets: Is marketing capability critical?. Marketing science, 18(4), 547-568.

 

Edison, H. (2020). Lean Internal Startups: Challenges and Lessons Learned. In Fundamentals of Software Startups (pp. 251-268). Springer, Cham.

 

Edvardsson, B., Klaus, P., Payne, A., & Frow, P. (2014). Developing superior value propositions: a strategic marketing imperative. Journal of Service Management.

 

Eisenmann, T. R., Ries, E., & Dillard, S. (2012). Hypothesis-driven entrepreneurship: The lean startup.

Harvard Business School Entrepreneurial Management Case, (812-095).

 

Engelen, A., Brettel, M., & Wiest, G. (2012). Cross-functional integration and new product performance— the impact of national and corporate culture. Journal of International Management, 18(1), 52-65.

 

Enkel, E., Kausch, C., & Gassmann, O. (2005). Managing the risk of customer integration. European Management Journal, 23(2), 203-213.

Ensley, M. D., Pearson, A. W., & Sardeshmukh, S. R. (2007). The negative consequences of pay dispersion in family and non-family top management teams: An exploratory analysis of new venture, high-growth firms. Journal of Business Research, 60(10), 1039-1047.

 

Ernst, H., Hoyer, W. D., & Rübsaamen, C. (2010). Sales, marketing, and research-and-development cooperation across new product development stages: implications for success. Journal of Marketing, 74(5), 80-92.

 

Evans, K. R., & Schlacter, J. L. (1985). The role of sales managers and salespeople in a marketing information system. Journal of Personal Selling & Sales Management, 5(2), 49-58.

 

Feinleib, D. (2012). The Missing Entrepreneur. In Why Startups Fail (pp. 29-41). Apress. Felton, A. P. (1959). Making the marketing concept work. Harvard business review, 37, 55-65.

Finkelstein, S., & Peteraf, M. A. (2007). Managerial activities: A missing link in managerial discretion theory. Strategic Organization, 5(3), 237-248.

 

 

Fisher, M., Hammond, J., Obermeyer, W., & Raman, A. (1997). Configuring a supply chain to reduce the cost of demand uncertainty. Production and operations management, 6(3), 211-225.

 

Forbes, D. P., & Milliken, F. J. (1999). Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making groups. Academy of management review, 24(3), 489-505.

 

Foss, L., Woll, K., & Moilanen, M. (2013). Creativity and implementations of new ideas: Do organisational structure, work environment and gender matter?. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5(3), 298-322.

 

Freel, M. S. (2000). Barriers to product innovation in small manufacturing firms. International Small Business Journal, 18(2), 60-80.

 

Galbraith, C. S. (1985). High-technology location and development: the case of Orange County. California Management Review, 28(1), 98-109.

 

Gardner, D. M., Johnson, F., Lee, M., & Wilkinson, I. (2000). A contingency approach to marketing high

 

Gatewood, R. D., & Feild, H. S. (1987). A personnel selection program for small business. journal of small business management, 25(4), 16.

 

Gebhardt, G. F., Carpenter, G. S., & Sherry Jr, J. F. (2006). Creating a market orientation: A longitudinal, multifirm, grounded analysis of cultural transformation. Journal of marketing, 70(4), 37-55.

 

Gibbs, G. (2007). The Sage Qualitative Research Kit, 8 Vols: Analyzing Qualitative Data. Sage.

 

Goesaert, T., & Reynaerts, J. (2012). De concurrentiepositie van de Vlaamse industrie. Een nationaal en internationaal perspectief.

 

Goske, M. J., Applegate, K. E., Boylan, J., Butler, P. F., Callahan, M. J., Coley, B. D., ... & Johnson, N. D. (2008). Image GentlySM: a national education and communication campaign in radiology using the science of social marketing. Journal of the American College of Radiology, 5(12), 1200-1205.

 

Grant, R. M. (1997). The knowledge-based view of the firm: implications for management practice. Long range planning, 30(3), 450-454.

 

Greiner, L. E. (1972). The Greiner growth model. Harvard Business Review, 50(4), 37-46.

 

Greiner, L. E., & Metzger, R. O. (1983). Consulting to management. Prentice-Hall.

 

Grewal, D., Levy, M., & Kumar, V. (2009). Customer experience management in retailing: An organizing framework. Journal of retailing, 85(1), 1-14.

 

Griffin, A., & Hauser, J. R. (1996). Integrating R&D and marketing: A review and analysis of the literature. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Product Development & Management Association, 13(3), 191-215.

 

Griffin, A., Josephson, B. W., Lilien, G., Wiersema, F., Bayus, B., Chandy, R., ... & Oliva, R. (2013). Marketing’s roles in innovation in business-to-business firms: Status, issues, and research agenda. Marketing Letters, 24(4), 323-337.

 

Gruber, M., MacMillan, I. C., & Thompson, J. D. (2013). Escaping the prior knowledge corridor: What shapes the number and variety of market opportunities identified before market entry of technology start-ups?. Organization Science, 24(1), 280-300.

 

Grundy, T. (1997). Human resource management—a strategic approach. Long Range Planning, 30(4), 474-517.

 

Guenzi, P., & Troilo, G. (2006). Developing marketing capabilities for customer value creation through Marketing–Sales integration. Industrial marketing management, 35(8), 974-988.

Guenzi, P., & Troilo, G. (2007). The joint contribution of marketing and sales to the creation of superior customer value. Journal of Business Research, 60(2), 98-107.

 

Gurdon, M. A., & Samsom, K. J. (2010). A longitudinal study of success and failure among scientist- started ventures. Technovation, 30(3), 207-214.

 

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the future. Harvard business review, 72(4), 122-128. Hamilton, J. D. (2003). What is an oil shock?. Journal of econometrics, 113(2), 363-398.

Han, J. K., Kim, N., & Srivastava, R. K. (1998). Market orientation and organizational performance: is innovation a missing link?. Journal of marketing, 62(4), 30-45.

 

Hankinson, A. (1991). Small Business: Management and Performance: Survival for Engineering Firms.

London.: Avebury.

 

Hansford, K. A., Marler, J. W., & McLachlan, I. M. (2002). Using OFDA2000 and fleecescan to prepare lots for sale and sheep selection: a case study. Wool Technology and Sheep Breeding, 50(4), 4-812.

 

Hanssens, D. M., & Dekimpe, M. G. (2008). Models for the financial-performance effects of marketing. In

Handbook of marketing decision models (pp. 501-523). Springer, Boston, MA.

 

Hayton, J. C. (2003). Strategic human capital management in SMEs: An empirical study of entrepreneurial performance. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 42(4), 375-391.

 

Henderson, J. V. (2003). Marshall's scale economies. Journal of urban economics, 53(1), 1-28.

 

Heneman, R. L., Tansky, J. W., & Camp, S. M. (2000). Human resource management practices in small and medium-sized enterprises: Unanswered questions and future research perspectives. Entrepreneurship theory and practice, 25(1), 11-26.

 

Heneman, R. L., Tansky, J. W., Wang, S., & Wang, Z. M. (2002). Compensation practices in small entrepreneurial and high-growth companies in the United States and China. Compensation & Benefits Review, 34(4), 13-22.

 

Herstatt, C., & Lettl, C. (2004). Management of" technology push" development projects. International Journal of Technology Management, 27(2-3), 155-175.

Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. Academy of Management review, 28(3), 383-396.

 

Hills, G. E., & Shrader, R. C. (1998). Successful entrepreneurs’ insights into opportunity recognition.

Frontiers of entrepreneurship research, 18(2), 30-41.

 

Hills, G. E., Hultman, C. M., Kraus, S., & Schulte, R. (2010). History, theory and evidence of entrepreneurial marketing–an overview. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 3-18.

 

Homburg, C., & Jensen, O. (2007). The thought worlds of marketing and sales: which differences make a difference?. Journal of Marketing, 71(3), 124-142.

 

Homburg, C., & Pflesser, C. (2000). A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes. Journal of marketing research, 37(4), 449-462.

 

Homburg, C., Jensen, O., & Krohmer, H. (2008). Configurations of marketing and sales: A taxonomy.

Journal of marketing, 72(2), 133-154.

 

Homburg, C., Workman Jr, J. P., & Krohmer, H. (1999). Marketing's influence within the firm. Journal of Marketing, 63(2), 1-17.

 

Homburg, C., Workman, J. P., & Jensen, O. (2000). Fundamental changes in marketing organization: The movement toward a customer-focused organizational structure. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 459-478.

 

Houston, F. S. (1986). The marketing concept: what it is and what it is not. Journal of marketing, 50(2), 81-87.

 

Hoyer, W. D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M., & Singh, S. S. (2010). Consumer cocreation in new product development. Journal of service research, 13(3), 283-296.

 

Huft, M. D. (1995). Cross-functional working relationships in marketing. Journal of the academy of Marketing Science, 23(4), 351-357.

 

Hulland, J. S., & University of Western Ontario. Western Business School. Research and Publications. (1995). Measuring organizational learning. London,[Ont.]: Western Business School, University of Western Ontario.

Hung, S. Y., Hung, W. H., Tsai, C. A., & Jiang, S. C. (2010). Critical factors of hospital adoption on CRM system: Organizational and information system perspectives. Decision support systems, 48(4), 592- 603.

 

Ingram, T. N. (2004). Future themes in sales and sales management: complexity, collaboration, and accountability. Journal of marketing theory and practice, 12(4), 18-28.

 

Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of marketing, 57(3), 53-70.

 

Jeppesen, L. B., & Molin, M. J. (2003). Consumers as co-developers: Learning and innovation outside the firm. Technology Analysis & Strategic Management, 15(3), 363-383.

 

Kahn, K. B. (1996). Interdepartmental integration: a definition with implications for product development performance. Journal of product innovation management, 13(2), 137-151.

 

Kahn, K. B. (2001). Market orientation, interdepartmental integration, and product development performance. Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION, 18(5), 314-323.

 

Kahn, K. B., & Mentzer, J. T. (1998). Marketing’s integration with other departments. Journal of business research, 42(1), 53-62.

 

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity.

 

Kaldor, N. (1971). Conflicts in national economic objectives. The Economic Journal, 81(321), 1-16.

 

Kanter, R. M. (1995). Thriving locally in the global economy. Harvard Business Review, 73(5), 151-155.

 

Kauppila, O. P., Rajala, R., & Jyrämä, A. (2010). Antecedents of salespeople's reluctance to sell radically new products. Industrial Marketing Management, 39(2), 308-316.

 

Keating, M. A., & Olivares, M. (2007). Human Resource Management Practices in Irish High-Tech Start- Up Firms. Irish Journal of Management, 28(2).

 

Kemp, S., & Dwyer, L. (2003). Mission statements of international airlines: a content analysis. Tourism management, 24(6), 635-653.

 

Kennedy, K. N., Goolsby, J. R., & Arnould, E. J. (2003). Implementing a customer orientation: Extension of theory and application. Journal of Marketing, 67(4), 67-81.

 

Kessler, E. H., & Chakrabarti, A. K. (1996). Innovation speed: A conceptual model of context, antecedents, and outcomes. Academy of Management Review, 21(4), 1143-1191.

 

Keszey, T., & Biemans, W. (2016). Sales–marketing encroachment effects on innovation. Journal of Business Research, 69(9), 3698-3706.

 

Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, W. O. (2005). Market orientation: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and..

 

Knockaert, M., & Ucbasaran, D. (2013). The service role of outside boards in high tech start-ups: A resource dependency perspective. British Journal of Management, 24(1), 69-84.

 

Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of marketing, 54(2), 1-18.

 

Koprax, I., & Konlechner, S. (2014). Dynamic managerial capabilities in action: top management team configuration and asset orchestration in high-tech start-up firms. Journal of Competence-Based Strategic Management, 7, 11-33.

 

Koprax, I., Mayrhofer, E. M., & Güttel, W. H. (2014). HRM as challenge for the top management of technology start-ups. In Human Resource Management and Technological Challenges (pp. 43-68). Springer, Cham.

 

Kotler, P. (1988). Transparency Masters Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice-Hall.

 

Kotler, P. (1991). Philip Kotler explores the new marketing paradigm. Marketing Science Institute Review, 1(4/5), 1-5.

 

Kotler, P. K. (2006). Marketing management (4de editie, Vol. 2006). Pearson Benelux.

 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de marketing (Decimocuarta ed.). Naucalpan de Juárez: Pearson Education.

 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing management: Pearson international edition. Pearson Prentice Hall.

 

Kotler, P., Rackham, N., & Krishnaswamy, S. (2006). Ending the war between sales and marketing.

Harvard business review, 84(7/8), 68.

 

KRISTOF-BROWN, A. L. (2000). PERCEIVED APPLICANT FIT: DISTINGUISHING BETWEEN RECRUITERS'PERCEPTIONS OF PERSON-JOB AND PERSON-ORGANIZATION FIT. Personnel psychology, 53(3), 643-671.

 

Krohmer, H., Homburg, C., & Workman, J. P. (2002). Should marketing be cross-functional? Conceptual development and international empirical evidence. Journal of Business Research, 55(6), 451-465.

 

Kumar, N. (2004). Marketing as Strategy: Understanding the CEO's Agenda for driving Growth and Innovation. Harvard Business Press.

 

Kunda, Z. (1992). Can dissonance theory do it all?. Psychological Inquiry, 3(4), 337-339.

 

 

Lafferty, B. A., & Hult, G. T. M. (2001). A synthesis of contemporary market orientation perspectives.

European journal of marketing.

 

LaForge, R. W., Ingram, T. N., & Cravens, D. W. (2009). Strategic alignment for sales organization transformation. Journal of Strategic Marketing, 17(3-4), 199-219.

 

Lambert, D. M., Marmorstein, H., & Sharma, A. (1990). The accuracy of salespersons' perceptions of their customers: Conceptual examination and an empirical study. Journal of Personal Selling & Sales Management, 10(1), 1-9.

 

Langerak, F. (2001). Effects of market orientation on the behaviors of salespersons and purchasers, channel relationships, and performance of manufacturers. International journal of research in marketing, 18(3), 221-234.

 

Laursen, K. (2002). The importance of sectoral differences in the application of complementary HRM practices for innovation performance. International Journal of the Economics of Business, 9(1), 139- 156.

 

Le Meunier-FitzHugh, K., & Piercy, N. F. (2007). Does collaboration between sales and marketing affect business performance?. Journal of Personal Selling & Sales Management, 27(3), 207-220.

 

Leonard-Barton, D. (1995). A dual methodology for cases studies. Longitudinal field research methods, 38-64.

 

Levitt, T. (1960). Marketing myopia. London: Boston.

 

Levitt, T. (1969). The marketing mode: Pathways to corporate growth. McGraw-Hill.

 

Levitt, T. (1980). Marketing success through differentiation-of anything (pp. 83-91). Graduate School of Business Administration, Harvard University.

 

Lewis, V. L., & Churchill, N. C. (1983). The five stages of small business growth. Harvard business review, 61(3), 30-50.

 

Lippitt, R. (1959). Dimensions of the Consultant's Job 1. Journal of Social Issues, 15(2), 5-12.

 

Lorge, S. (1999). Marketers are from Mars, Salespeople are from Venus. Sales & Marketing Management, 151(4), 27-32.

 

 

Lusch, R. F., & Laczniak, G. R. (1987). The evolving marketing concept, competitive intensity and organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 15(3), 1-11.

 

Maastricht University. (2017). 5 Differences Between Startups & Starting  Businesses.  Geraadpleegd via https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2017/06/5-differences-between-startups-starting businesses.

 

MacInnis, M., & Heslop, L. A. (1990). Market planning in a high-tech environment. Industrial Marketing Management, 19(2), 107-116.

 

Malshe, A., & Biemans, W. (2014). The role of sales in NPD: An investigation of the US health-care industry. Journal of Product Innovation Management, 31(4), 664-679.

 

Maltz, E. (1997). An enhanced framework for improving cooperation between marketing and other functions: the differential role of integrating mechanisms. Journal of Market-Focused Management, 2(1), 83-98.

 

Maltz, E., & Kohli, A. K. (1996). Market intelligence dissemination across functional boundaries. Journal of marketing Research, 33(1), 47-61.

 

Maltz, E., & Kohli, A. K. (2000). Reducing marketing’s conflict with other functions: the differential effects of integrating mechanisms. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 479.

 

Marchington, M., Carroll, M., & Boxall, P. (2003). Labour scarcity and the survival of small firms: a resource-based view of the road haulage industry. Human Resource Management Journal, 13(4), 5- 22.

 

Marty, E. O. (1995). Process models and the marketing concept: creating a market orientation. In

Proceedings of the 24th Annual Conference of the European Marketing Academy (Vol. 1, pp. 683-702).

 

Matthyssens, P., & Johnston, W. J. (2006). Marketing and sales: optimization of a neglected relationship.

Journal of Business & Industrial Marketing.

 

Maurya, A. (2012). Running lean: iterate from plan A to a plan that works. " O'Reilly Media, Inc.".

 

Mc Cartan-Quinn, D., & Carson, D. (2003). Issues which impact upon marketing in the small firm. Small business economics, 21(2), 201-213.

 

McCartan-Quinn, D., & Carson, D. (2003). Issues which Impact upon Marketing in the Small Firm, in “Small Business Economics”, n. 21.

 

McCarthy, J. (1960). Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, Part

I. Communications of the ACM, 3(4), 184-195.

 

McCracken, G. (1988). The long interview (Vol. 13). Sage.

 

McDonald, M. H. (1989). Ten barriers to marketing planning. Journal of Marketing Management, 5(1), 1- 18.

 

McElroy, W. (1996). Implementing strategic change through projects. International Journal of Project Management, 14(6), 325-329.

 

McNamara, C. P. (1972). The present status of the marketing concept. Journal of marketing, 36(1), 50- 57.

 

Meier, A. (1998). Marketing junger Technologieunternehmer-t.

 

Meldrum, M. J. (1995). Marketing high-tech products: the emerging themes. European Journal of Marketing.

 

Menon, A., Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1997). Product quality: Impact of interdepartmental interactions. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(3), 187.

 

Merz, R., Prinz, F. B., Ramaswami, K., Terk, M., & Weiss, L. E. (1994). Shape deposition manufacturing.

In 1994 International Solid Freeform Fabrication Symposium.

 

Miller, K. I., & Monge, P. R. (1986). Participation, satisfaction, and productivity: A meta-analytic review.

Academy of management Journal, 29(4), 727-753.

 

Millson, M. R., & Wilemon, D. (2002). The impact of organizational integration and product development proficiency on market success. Industrial Marketing Management, 31(1), 1-23.

 

Monteiro, J. M., & Barbosa, J. D. (2011). Controladoria empresarial: gestão econômica para as micro e pequenas empresas. Revista da Micro e Pequena Empresa, 5(2), 38-59.

 

Moorman, C. (1995). Organizational market information processes: cultural antecedents and new product outcomes. Journal of marketing research, 32(3), 318-335.

 

 

Moorman, C., & Rust, R. T. (1999). The role of marketing. Journal of marketing, 63(4_suppl1), 180-197.

 

Morgan, N. A. (2012). Marketing and business performance. Journal of the academy of marketing science, 40(1), 102-119.

Muilwijk, E. A. (2014, januari). Handleiding marketingplan. Intemarketing.

 

Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of marketing, 54(4), 20-35.

 

Newman, A., & Cullen, P. (2002). Retailing: environment & operations. Cengage Learning EMEA.

 

Nguyen, T. V., & Bryant, S. E. (2004). A study of the formality of human resource management practices in small and medium-size enterprises in Vietnam. International small business journal, 22(6), 595- 618.

 

Nobel, C. (2013). Neuromarketing: Tapping Into the'Pleasure Center'of Consumers, Forbes. Dostupno na: http://www. forbes. com/sites/hbsworkingknowledge/2013/02/01/neuro marketing-tapping-intothe- pleasure-centerof-consumers/(pristupljeno 27.06. 2016.).

 

Ogawa, S., & Piller, F. T. (2006). Reducing the risks of new product development. MIT Sloan management review, 47(2), 65.

 

Olsen, N. V., & Sallis, J. (2006). Market scanning for new service development. European journal of marketing.

 

Olson, E. M., Walker Jr, O. C., & Ruekert, R. W. (1995). Organizing for effective new product development: The moderating role of product innovativeness. Journal of marketing, 59(1), 48-62.

Packham, G., Brooksbank, D., Miller, C., & Thomas, B. (2005). Climbing the mountain: management practice adoption in growth oriented firms in Wales. Journal of Small Business and Enterprise Development.

 

Pelham, A. M. (1999). Influence of environment, strategy, and market orientation on performance in small manufacturing firms. Journal of business research, 45(1), 33-46.

 

Pelham, A. M., & Wilson, D. T. (1996). A Longitudinal Study of the Impact of Market Structure. Firm Structure, Strategy, and Market.

 

Peppers, D., & Rogers, M. (2005). Return on customer: creating maximum value from your scarcest resource. Currency.

 

Perreault, W. D., & McCarthy, E. J. (1990). Basic marketing: a managerial approach. Irwin.

Piercy, N. (2010). Improving marketing–operations cross-functional relationships. Journal of Strategic Marketing, 18(4), 337-356.

 

Piercy, N. F., & Morgan, N. A. (1995). Customer satisfaction measurement and management: a processual analysis. Journal of Marketing Management, 11(8), 817-834.

 

Piercy, N., & Rich, N. (2009). Lean transformation in the pure service environment: the case of the call service centre. International journal of operations & production management, 29(1), 54-76.

 

Piller, F. T., & Walcher, D. (2006). Toolkits for idea competitions: a novel method to integrate users in new product development. R&d Management, 36(3), 307-318.

 

Piller, F. T., Ihl, C., & Vossen, A. (2010). A typology of customer co-creation in the innovation process.

Available at SSRN 1732127.

 

Pine, B. J. (1993). Mass customizing products and services. Planning review.

 

Porter, M. E. (1980). Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability. Financial analysts journal, 36(4), 30-41.

 

Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. The Journal of Business Strategy, 5(3), 60.

 

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation.

Journal of interactive marketing, 18(3), 5-14.

Pulendran, S., Speed, R., & Widing, R. E. (2000). The antecedents and consequences of market orientation in Australia. Australian journal of management, 25(2), 119-143.

 

Pulendran, S., Speed, R., & Widing, R. E. (2000). The antecedents and consequences of market orientation in Australia. Australian journal of management, 25(2), 119-143.

 

Reichheld, F. F. (1996). Learning from customer defections. Harvard business review, 74(2), 56-67.

 

Reid, M., Luxton, S., & Mavondo, F. (2005). The relationship between integrated marketing communication, market orientation, and brand orientation. Journal of advertising, 34(4), 11-23.

 

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Currency.

 

Rogers, G. F. C. (1983). The nature of engineering: a philosophy of technology. Macmillan International Higher Education.

 

Rouziès, D., & Hulland, J. (2014). Does marketing and sales integration always pay off? Evidence from a social capital perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(5), 511-527.

 

Rouziès, D., Anderson, E., Kohli, A. K., Michaels, R. E., Weitz, B. A., & Zoltners, A. A. (2005). Sales and marketing integration: a proposed framework. Journal of Personal Selling & Sales Management, 25(2), 113-122.

 

Ruekert, R. W. (1992). Developing a market orientation: an organizational strategy perspective.

International journal of research in marketing, 9(3), 225-245.

 

Ruekert, R. W., & Walker Jr, O. C. (1987). Marketing's interaction with other functional units: A conceptual framework and empirical evidence. Journal of marketing, 51(1), 1-19.

 

Ruekert, R. W., Walker Jr, O. C., & Roering, K. J. (1985). The organization of marketing activities: a contingency theory of structure and performance. Journal of marketing, 49(1), 13-25.

 

Runyan, R. C., & Droge, C. (2008). A categorization of small retailer research streams: what does it portend for future research?. Journal of Retailing, 84(1), 77-94.

 

Sawhney, M., Verona, G., & Prandelli, E. (2005). Collaborating to create: The Internet as a platform for customer engagement in product innovation. Journal of interactive marketing, 19(4), 4-17.

Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategies with human resource management practices. Academy of Management Perspectives, 1(3), 207-219.

 

Schuurman, D., & De Marez, L. (2009, May). User-centered innovation: towards a conceptual integration of lead users and Living Labs. In Proceedings of COST298-conference The Good, The Bad and The Challenging (pp. 13-15).

 

Schwepker Jr, C. H. (2003). Customer-oriented selling: A review, extension, and directions for future research. Journal of Personal Selling & Sales Management, 23(2), 151-171.

 

Scott, M., & Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. Long range planning, 20(3), 45- 52.

 

 

Sels, L., De Winne, S., Maes, J., Delmotte, J., Faems, D., & Forrier, A. (2006). Unravelling the HRM– Performance link: Value-creating and cost-increasing effects of small business HRM. Journal of Management Studies, 43(2), 319-342.

 

Shadur, M. A., & Snell, S. A. (2002, August). Knowledge management strategies, human resources, and firm innovation: an empirical study of Australian firms in knowledge intensive industries. In Academy of Management 2002 Annual Meeting (Denver, CO).

 

Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization science, 11(4), 448-469.

 

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.

 

Shapiro, B. P. (1988). What the hell is market oriented? (pp. 1-3). HBR Reprints.

 

Shocker, A. D., Srivastava, R. K., & Ruekert, R. W. (1994). Challenges and opportunities facing brand management: An introduction to the special issue. Journal of marketing research, 31(2), 149-158.

 

Siegel, D. S., Waldman, D. A., & Youngdahl, W. E. (1997). The adoption of advanced manufacturing technologies: Human resource management implications. IEEE Transactions on Engineering Management, 44(3), 288-298.

 

Simpson, M., & Taylor, N. (2002). The role and relevance of marketing in SMEs: towards a new model.

Journal of small business and enterprise development.

Singh, N. (1993). Design of cellular manufacturing systems: an invited review. European journal of operational research, 69(3), 284-291.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Does competitive environment moderate the market orientation- performance relationship?. Journal of marketing, 58(1), 46-55.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of marketing, 59(3), 63-74.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1996). Competitive strategy in the market-focused business. Journal of market-focused management, 1(2), 159-174.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1998). Customer-led and market-oriented: let's not confuse the two.

Strategic management journal, 19(10), 1001-1006.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1999). Market-oriented is more than being customer-led. Strategic management journal, 20(12), 1165-1168.

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (2000). The positive effect of a market orientation on business profitability: A balanced replication. Journal of business research, 48(1), 69-73.

 

Slevin, D. P., & Covin, J. G. (1997). Strategy formation patterns, performance, and the significance of context. Journal of management, 23(2), 189-209.

 

Smith, A., Stirling, A., & Berkhout, F. (2005). The governance of sustainable socio-technical transitions.

Research policy, 34(10), 1491-1510.

 

Smith, T. M., Gopalakrishna, S., & Chatterjee, R. (2006). A three-stage model of integrated marketing communications at the marketing-sales interface. Journal of marketing research, 43(4), 564-579.

 

Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies.

Journal of marketing, 21(1), 3-8.

 

St-Jean, E., & Audet, J. (2013). The effect of mentor intervention style in novice entrepreneur mentoring relationships. Mentoring & tutoring: partnership in learning, 21(1), 96-119.

 

St-Jean, É., & Mathieu, C. (2015). Developing attitudes toward an entrepreneurial career through mentoring: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy. Journal of Career Development, 42(4), 325-338.

Stauss, B., & Weinlich, B. (1995, May). Process-oriented measurement of service quality by applying the sequential incident methods. In Tilburg, The Netherlands: Workshop on Quality Management in Service.

 

Steele, L. W. (1975). Innovation in big business. Elsevier Publishing Company.

 

Stone, A. R. (1996). The war of desire and technology at the close of the mechanical age. MIT press.

 

Strahle, W. M., Spiro, R. L., & Acito, F. (1996). Marketing and sales: strategic alignment and functional implementation. Journal of Personal Selling & Sales Management, 16(1), 1-20.

 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.

The    Top   20    Reasons   Startups   Fail.    (2019,   6    november).   CBInsights.  Geraadpleegd via https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/.

 

Thomson, A. J. (2000). Elicitation and representation of traditional ecological knowledge, for use in forest management. Computers and electronics in agriculture, 27(1-3), 155-165.

 

Traynor, K., & Traynor, S. (1994). The efficacy of strategic and promotional factors on the sales growth of high-tech firms. IEEE transactions on engineering management, 41(2), 126-134.

 

Traynor, K., & Traynor, S. (1997). The degree of innovativeness and marketing approaches used by high- technology firms. International Journal of Technology Management, 14(2-4), 238-248.

 

Traynor, K., & Traynor, S. (2004). A comparison of marketing approaches used by high-tech firms: 1985 versus 2001. Industrial Marketing Management, 33(5), 457-461.

 

Unizo.                      (2019).                     Startersatlas.                      Geraadpleegd                     via https://www.unizo.be/sites/default/files/startersatlas_2019_be_online.pdf.

 

Van Raaij, E. M., & Stoelhorst, J. W. (2008). The implementation of a market orientation. European Journal of Marketing.

 

Vandijck, D., Desmidt, S., & Buelens, M. (2007). Relevance of mission statements in Flemish not-for-profit healthcare organizations. Journal of Nursing Management, 15(2), 131-141.

 

Varga, J., & Roeger, W. J. in ‘t Veld (2013)‘Growth effects of Structural Reforms in Southern Europe’.

DGECFIN Economic Papers, 511.

 

Verduin, R. (1999). Customer relationship management. Kluwer.

 

Verhoef, P. C., & Leeflang, P. S. (2009). Understanding the marketing department's influence within the firm. Journal of marketing, 73(2), 14-37.

 

Viswanathan, M., & Olson, E. M. (1992). The implementation of business strategies: implications for the sales function. Journal of Personal Selling & Sales Management, 12(1), 45-57.

 

Von Hippel, E. (1989). New product ideas from ‘lead users’. Research-Technology Management, 32(3), 24-27.

 

 

Vorhies, D. W. (1998). An investigation of the factors leading to the development of marketing capabilities and organizational effectiveness. Journal of strategic marketing, 6(1), 3-23.

 

Vorhies, D. W., Harker, M., & Rao, C. P. (1999). The capabilities and performance advantages of market- driven firms. European journal of marketing.

 

Waters, C. D. J., & Waters, D. (2002). Operations management: producing goods and services. Pearson Education.

 

Webster, R. L., Hammond, K. L., & Harmon, H. A. (2005). Comparing market orientation culture of businesses and schools of business: an extension and refinement. Psychological reports, 96(2), 377- 382.

 

Weitz, B. A., & Bradford, K. D. (1999). Personal selling and sales management: A relationship marketing perspective. Journal of the academy of marketing science, 27(2), 241.

 

Wiig, K. M. (1997). Knowledge management: an introduction and perspective. Journal of knowledge Management, 1(1), 6-14.

 

Wilhelm, A. (2014). What The Hell Is A Startup Anyway? Geraadpleegd via https://techcrunch.com/2014/12/30/what-the-hell-is-a-startupanyway/.

 

Wilkie, W. L., & Moore, E. S. (2007). What does the definition of marketing tell us about ourselves?.

Journal of Public Policy & Marketing, 26(2), 269-276.

 

Williams, J., Smythe, W., Hadjistavropoulos, T., Malloy, D. C., & Martin, R. (2005). A study of thematic content in hospital mission statements: A question of values. Health Care Management Review, 30(4), 304-314.

Wind, Y., & Robertson, T. S. (1983). Marketing strategy: new directions for theory and research. Journal of Marketing, 47(2), 12-25.

 

Woodruff, R. B., & Gardial, S. (1996). Know your customer: New approaches to understanding customer value and satisfaction. Wiley.

 

Workman Jr, J. P., Homburg, C., & Gruner, K. (1998). Marketing organization: an integrative framework of dimensions and determinants. Journal of Marketing, 62(3), 21-41.

 

Wright, M., Hmieleski, K. M., Siegel, D. S., & Ensley, M. D. (2007). The role of human capital in technological entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 791-806.

 

Wright, P. M., & Snell, S. A. (1998). Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. Academy of management review, 23(4), 756-772.

 

Yang, Z., & Peterson, R. T. (2004). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: The role of switching costs. Psychology & marketing, 21(10), 799-822.

 

Zahra, S. A., Neubaum, D. O., & Huse, M. (2000). Entrepreneurship in medium-size companies: Exploring the effects of ownership and governance systems. Journal of management, 26(5), 947-976.

 

Zait, L. (2009). The process of marketing management–between the management marketing activities and the operational marketing. Studies and Scientific Researches. Economics Edition, (14).

 

 

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Bert Paesbrugghe