Horen in een nieuw tijdperk

Evie
Westerterp

Horen in een nieuw tijdperk gaat onder andere over hoe slechthorende volwassenen zich informeren over hoorhulpmiddelen. In deze bachelorproef is er bewust gekozen om twee kanten te belichten en wordt er intensief onderzoek gedaan door met verschillende methoden aan de slag te gaan.Enerzijds wordt er onderzocht welke problemen slechthorenden in deze tijd hebben met hoe ze informatie over het gehoor en de diensten en producten verzamelen. Hierbij is één van de kernvragen op welk vlak verschillende hoorhulpmiddelen kunnen helpen en hoe deze in een categorie geplaatst worden.

En anderzijds één mogelijk onafhankelijke design oplossing voor deze problemen in de vorm van een website.

Deze bachelorproef is het resultaat van onderzoek dat gevoerd werd door de eigen interesse en ervaring als slechthorende. En om gericht tot de kern van het probleem te komen is er gekeken naar een verscheidenheid aan literatuur bronnen, is er uitgebreid deskresearch gedaan, zijn er enquêtes opgesteld én interviews afgenomen met externe experten.

In eerste instantie wordt er kort besproken wat slechthorendheid inhoudt en welke hulpmiddelen daarvoor bestaan en beschikbaar zijn. Hierbij wordt er verder ingezoomd op de bestaande hoorhulpmiddelen. Ook online platformen en de manier waarop informatie rondom dit thema wordt gepresenteerd worden onder de loep genomen, waarna het onderzoek afgesloten wordt met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. Daarmee begint het gedeelte waarin een mogelijke oplossing wordt gepresenteerd in de vorm van een ontwerp.

Bibliografie

Boeken

Deij, A. (2013). Gehoord worden: omgaan met slechthorendheid (Kentalisreeks) (Dutch Edition) (01 editie). Nederland: Acco Uitgeverij.

Gunst, V. S. G., & Pigmans, V. G. (2015). NHG-standaarden voor de praktijkassistente 2014 (1ste editie). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Rodenburg, M. (2016). Geen goed gehoor; wat nu? (6de editie). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Tijsseling, C. (2009). Doof Of Zo? (1ste editie). Nederland: Kosmos.

Websites

Amplifon. (z.d.). Hearables: moderne oordopjes of een bedreiging voor het hoortoestel? Geraadpleegd op 19 januari 2020, van https://blog.amplifon.com/web/be- nl/hearables-bedreiging-voor-hoortoestel

Bosma Multimedia. (2019, 20 februari). Google komt met nieuwe apps voor slechthorenden. Geraadpleegd op 19 januari 2020, van https://www.rtvnof.nl/google- komt-met-nieuwe-apps-voor-slechthorenden/

Gezond Gehoor. (2018, 25 mei). Apps voor doven en slechthorenden. Geraadpleegd op 19 januari 2020, van https://www.doof.nl/hoorbibliotheek/hulpmiddelen/apps-voor- doven-en-slechthorenden/

Hoormij. (2018, 9 oktober). Soloapparatuur en streamers. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.hoorwijzer.nl/hulpmiddelen/soloapparatuur-en-streamers/

Hoortoestellen.info. (z.d.) Luisterspoel. Geraadpleegd op 2 april 2020, van

https://hoortoestellen.info/info/hoe-werkt-een-gehoorapparaat/luistersp…

Hoorzaken. (2019, 19 december). Bluetooth. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van

https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/hoorhulpmiddelen/bluetooth/

Hoorzaken. (2019, 19 december). Professionele ringleiding. Geraadpleegd op 13 januari 2020, van https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/hoorhulpmiddelen/ professionele-ringleiding/

Hoorzaken. (2019, 19 december). Ringleiding voor thuis, theater, concertzaal of kerk. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/ hoorhulpmiddelen/ringleiding/#block-1

Hoorzaken. (2019, 22 december). Slechthorendheid: oorzaken, vormen en negatieve consequenties. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.hoorzaken.nl/ gehoorproblemen/slechthorendheid/#block-1

Hoorzaken. (2019, 19 december). Telefoonversterkers slechthorenden. Geraadpleegd op 11 januari 2020, van https://www.hoorzaken.nl/hoorverbetering/hoorhulpmiddelen/ telefoonversterkers-slechthorenden/#block-1

Kapteyn, T. S. (2019, 13 mei). 7.2.1(2). Oorzaken van slechthorendheid. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://audiologieboek.nl/content/7-2-12-oorzaken-van- slechthorendheid/

Lamoré (2019, 8 juli). 4.1.1(2). De functie van de uitwendige gehoorgang: resonantie, filtering en lokalisatie. Geraadpleegd op 11 januari 2020, van https://audiologieboek.nl/ content/de-functie-van-de-uitwendige-gehoorgang-resonantie-filtering-en-lokalisatie/

Lamoré (2019, 20 mei). 4.2.1(2). Impedantie-transformatie in het middenoor. Geraadpleegd op 12 januari 2020, van https://audiologieboek.nl/content/impedantie- transformatie-in-het-middenoor/

Multi Care Systems. (2018, 31 augustus). Waarschuwingssystemen. Geraadpleegd op 14 januari 2020, van https://www.multicaresystems.nl/hulpmiddelen/wek-en- waarschuwingssysteem/#

Nederlandse Schrijftolken Vereniging. (z.d.). De schrijftolk. Geraadpleegd op 17 januari 2020, van http://www.schrijftolk.org/schrijftolk

ReSound. (z.d.). Apps voor uw hoortoestellen. Geraadpleegd op 15 januari 2020, van

https://www.resound.com/nl-nl/hearing-aids/apps

Stichting Hoormij. (z.d.). Hoorhulpmiddelen. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van

https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/slechthorendheid/leven-met-slecht… hoorhulpmiddelen

Terpstra, A. & Schermer, G.M. (2006 februari). https://www.gebarencentrum. nl/media/33685/waaromgebruikjenmg.pdf. Geraadpleegd van https://www. gebarencentrum.nl/gebaren/wat-is-nmg/

Afbeeldingen

In volgorde van verschijning

Tijsseling, C. (2009). Doof Of Zo? (1ste editie). P.9. Nederland: Kosmos.

Hoorwijzer. (2018). Ringleiding/infrarood/FM etc [Foto]. Hoorwijzer. Geraadpleegd van

https://www.hoorwijzer.nl/hulpmiddelen/ringleidinginfraroodfm-etc/

Beter Horen. (z.d.). Ringleiding voor TV en radio - luisterhulp [Foto]. Beter Horen. Geraadpleegd van https://www.beterhoren.nl/andere-hulpmiddelen/ringleiding-en-tv- streamer

Kindhoren. (2019). TV Kijken met je hoortoestel [Foto]. Hoortoestellen Breda - Hoortest Breda. Geraadpleegd van https://www.kindhoren.nl/hoortoestellen/tv-kijken-bluetooth- hoortoestel/

Unitron. (z.d.). Producten [Foto]. Geraadpleegd van https://www.unitron.com/nl/nl_nl/ products.html#accessories

Comfort Audio. (2019). Comfort Duett [Foto]. Netherlands. Geraadpleegd van http:// www.comfortaudio.com/nl/voor-gebruikers/productoverzicht/comfort-duett/

Schoonenberg. (z.d.). Hoorhulpmiddelen & Accessoires [Foto]. Geraadpleegd van

https://www.schoonenberg.nl/hoortoestellen/hoorhulpmiddelen-en-accessoi…

Download scriptie (22.65 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Bavo van Hecke, Erwin Listheaghe, Jolien Desmet, Geert de Coninck