Vrijwilligerswerk in het buitenland is “hot”, maar hoe zit het nu eigenlijk met al die organisaties die deze buitenlandse mogelijkheden voorzien?

Nathalie
Colpin

Wil jij graag (ooit) vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Misschien is het al jaren jouw droom. Misschien heb je zelfs al een concreet idee over de uitwerking hiervan. Misschien weet je helemaal niet wat je wil, buiten dan dat je in het buitenland een handje wil gaan helpen. Zelfs met een duidelijke visie zal je op jouw zoektocht naar het ideale vrijwilligersproject en land naar keuze al snel tot het besef komen dat er veel organisaties bestaan die deze buitenlandse ervaringen met vrijwilligerswerk voorzien. Om een keuze te maken tussen al deze organisaties en hun mogelijkheden, kan het dan ook nuttig zijn om na te denken over hoe jij als (toekomstige) vrijwilliger begeleid en ondersteund wil worden bij jouw buitenlandse ervaring.

Bomen staan symbool voor tal van zaken. Over het algemeen symboliseren ze kracht en weerstand. In dit geval uitgedragen door de helpende handen - vrijwilligerswerk.

Bomen symboliseren tal van zaken, maar over het algemeen staan ze symbool voor kracht en weerstand. In dit geval uitgedragen door de helpende handen - vrijwilligerswerk.

 

Vrijwilligerswerk in een nieuw jasje

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk klinken bekend in de oren

Individuen, jong en oud, zetten zich al decennialang in voor de mens en samenleving. We proberen niet alleen goed te doen voor anderen, maar ook voor de cultuur, natuur of dieren. Velen doen dit op eigen houtje – ze nemen zelf het initiatief om zich voor iemand vrijblijvend in te zetten. De meerderheid onder ons zal echter aankloppen bij een organisatie die hulp kan gebruiken en dus op zoek is naar vrijwilligers. Vaak benaderen we daarbij de organisaties die ons nauw aan het hart liggen, omdat ons beeld van de wereld aansluit bij de waarden van deze organisatie(s).

 

We zijn niet alleen vragende partij van vrijwilligerswerk – en bieden in die zin onze vrijwillige inzet aan – ook tal van organisaties zijn op zoek naar vrijwillige werkkrachten – ze hebben deze vrijwillige inzet nodig voor hun werking, om hun waarden en doelen waar te maken in de samenleving.

 

De vrijwillige inzet is een bron van meerwaarde voor de samenleving.

 

Vrijwilligers op zoek naar andere, alternatieve vrijwilligersmogelijkheden

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk zijn dus oude bekenden: we weten dat mensen zich graag vrijwillig willen inzetten en goed willen doen. Tegenwoordig willen we dat liever niet meer doen door een lange toewijding bij één specifieke organisatie in eigen land aan te gaan, maar willen we dit steeds vaker door ons kort, maar krachtig in te zetten voor een vrijwilligersproject in het buitenland – liefst zo ver mogelijk, een ontwikkelingsland bij voorkeur.

 

Ook profitorganisaties – voornamelijk toeristische bedrijven, maar ook bedrijven in andere sectoren – zagen deze veranderingen in de vraag naar alternatieve vormen van vrijwilligerswerk. Steeds meer profitorganisaties bieden dan ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het buitenland aan. Vaak zijn dit korte verblijven in het buitenland, gaande van enkele weken tot een paar maanden. Het vrijwilligerswerk en de doelstellingen van het vrijwilligersproject kunnen zeer divers zijn: sommigen gaan mee helpen scholen bouwen, anderen helpen zieke olifanten. Mede door het groeiend aantal profitorganisaties die buitenlandse vrijwilligersmogelijkheden voorzien, ontstonden de termen “vrijwilligersreizen”, “vrijwilligersvakanties” en “vrijwilligerstoerisme” – of dit nu gaat over toeristen die tijdens hun vakantie deelnemen aan een vrijwilligersproject, dan wel vrijwilligers die beslissen een buitenlands vrijwilligersproject te ondersteunen.  

 

Ook vrijwilligers willen graag wat sturing

Waarom is het dan eigenlijk belangrijk om vrijwilligers te managen? Hier zijn verschillende redenen voor.

 

De strijd om een waardevolle bron

De groeiende markt zorgt er voor dat steeds meer organisaties concurreren voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in buitenlandse vrijwilligersprojecten. Tel daarbij het gegeven dat vrijwilligers steeds meer hun vrijwilligersrol op een andere, alternatieve manier zinvol willen invullen – korter en liefst naar het buitenland. Dit maakt snel duidelijk dat het belangrijk is om vrijwilligers te zoeken die goed passen bij de organisatie en het vrijwilligersproject, deze vrijwilligers op voorhand te oriënteren en hen continue te begeleiden, ondersteunen en coördineren tijdens en na het vrijwilligerswerk. Kortom, effectief vrijwilligersmanagement is broodnodig.

 

Voor ieder wat wils

Wij noemen onszelf allen uniek. Dit is niet anders voor vrijwilligers: elke vrijwilliger heeft een unieke set van ideeën, wensen en noden. Het is dus niet alleen belangrijk voor de organisatie om de juiste vrijwilligers aan te trekken, ook vrijwilligers zelf zoeken ijverig naar organisaties die passen bij wie ze zijn. Tal van organisatorische kenmerken kunnen immers het zingevend proces van vrijwilligerswerk beïnvloeden. De juiste balans vinden tussen wie de vrijwilliger enerzijds is en anderzijds wat het vrijwilligersproject en het lokale gastland nodig heeft, is met andere woorden van cruciaal belang. Een effectief vrijwilligersmanagement staat toe deze balans te zoeken.

 

Ik moet heel veel mensen tevreden stellen en dan is het belangrijk om dat allemaal goed te managen en matchen.

 

De vrijwillige inzet in de juiste richting

Doorheen het buitenlands vrijwilligersproces – de angst voor het vertrek, bloed, zweet en vaak ook tranen tijdens het buitenlandverblijf, en de pure nostalgie na terugkeer – managen organisaties hun (toekomstige) vrijwilligers door met hen te communiceren en een relatie op te bouwen. Hoe organisaties dit managementproces vormgeven kan sterk verschillen. Grotere organisaties managen hierbij al hun vrijwilligers ongeveer op dezelfde manier en doelen dus vaker op een gelijkaardige ervaring van de vrijwilligers. Dit terwijl kleinere organisaties meer afstemmen op de individuele vrijwilligers om zo sterker in te kunnen zetten op de vormgeving van een persoonlijk begeleidingstraject.

 

Buitenlands vrijwilligerswerk is waardevol, vrijwilligersmanagement waardevoller

Ontwikkelingssamenwerking is een fragiel domein. Wanneer hier vrijwilligerswerk mee gepaard gaat, dient er eens zo zeer nagedacht te worden over de waarde van de vrijwilligerswerkzaamheden voor zowel de vrijwilliger als gastland. Bovendien is de mening over internationaal vrijwilligerswerk sterk verdeeld, waarbij critici wijzen op de potentieel negatieve effecten ervan voor de lokale bevolking. Maar wat als deze praktijken in de toekomst beter gemanaged worden, kunnen deze potentieel negatieve uitwerkingen dan zoveel mogelijk worden vermeden?

 

Effectief vrijwilligersmanagement zorgt er niet enkel voor dat een vrijwilliger bij de organisatie past – waardoor zowel de organisatie als de vrijwilliger er profijt uit haalt – , maar zorgt er ook voor dat het gastland ten volle kan genieten van vrijwilligers en hun werkzaamheden.

 

Hoe zou jij graag begeleid, ondersteund en gecoördineerd willen worden als vrijwilliger voor een buitenlands vrijwilligersproject?

Bibliografie

Anderson, B. (2001). Expatriate management: An Australian tri‐sector comparative study. Thunderbird International Business Review, 43, 33–52. https://doi.org/10.1002/1520-6874(200101/02)43:13.3.CO;2-T

Assarroudi, A., Heshmati, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: The description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 23. https://doi.org/10.1177/1744987117741667

Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., de Goede, M., Peters, V., & van der Velden, T. (2013). Basisboek Kwalitatief Onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (3de dr.). Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten.

Barnes, M. L., & Sharpe, E. K. (2009). Looking Beyond Traditional Volunteer Management: A Case Study of an Alternative Approach to Volunteer Engagement in Parks and Recreation. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 20(2), 169–187. https://doi.org/10.1007/s11266-009-9080-5

Barrett, M., Cox, A., & Woodward, B. (2017). The psychological contract of international volunteers: An exploratory study. Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research, 5(2), 123–145. https://doi.org/10.1108/JGM-03-2017-0009

Brainard, L. A., & Siplon, P. D. (2004). Toward Nonprofit Organization Reform in the Voluntary Spirit: Lessons from the Internet. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 33(3), 435–457. https://doi.org/10.1177/0899764004266021

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bremer, S., & Graeff, P. (2007). Volunteer Management in German National Parks—From Random Action Toward a Volunteer Program. Human Ecology, 35(4), 489–496. https://doi.org/10.1007/s10745-006-9070-9

Broad, S. (2003). Living the Thai Life-A Case Study of Volunteer Tourism at the Gibbon Rehabilitation Project, Thailand. Tourism Recreation Research, 28(3), 63–72. https://doi.org/10.1080/02508281.2003.11081418

Brudney, J. L., & Meijs, L. C. P. M. (2007). Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: Een nieuw paradigma. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4(supplement), 11–20. https://www.movisie.nl/publicatie/vio-vrijwillige-inzet-onderzocht-numm…

Brudney, J. L., & Meijs, L. C. P. M. (2009). It Ain’t Natural: Toward a New (Natural) Resource Conceptualization for Volunteer Management. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(4), 564–581. https://doi.org/10.1177/0899764009333828

Brudney, Jeffrey L., & Meijs, L. C. P. M. (2014). Models of Volunteer Management: Professional Volunteer Program Management in Social Work. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 38(3), 297–309. https://doi.org/10.1080/23303131.2014.899281

Bussell, H., & Forbes, D. (2002). Understanding the volunteer market: The what, where, who and why of volunteering. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 7(3), 244–257. https://doi.org/10.1002/nvsm.183

Butcher, J., & Smith, P. (2015). Volunteer tourism: The lifestyle politics of international development. Routledge.

Callanan, M., & Thomas, S. (2005). Volunteer tourism: Deconstructing volunteer activities within a dynamic environment. In M. Novelli (Red.), Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases (1ste dr., Vol. 15, pp. 183–200). Elsevier Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6133-1.50025-1

Citizens Information Board. (2008). Managing Volunteers: A Good Practice Guide. CIS. https://www.citizensinformationboard.ie/en/services/training/resources…

Cnaan, R., & Handy, F. (2005). Towards understanding episodic volunteering. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2(1), 28–35. https://www.researchgate.net/publication/294689552_Towards_understandin…

Cuskelly, G., Taylor, T., Hoye, R., & Darcy, S. (2006). Volunteer Management Practices and Volunteer Retention: A Human Resource Management Approach. Sport Management Review, 9(2), 141–163. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(06)70023-7

Dolnicar, S., & Randle, M. (2007). The international volunteering market: Market segments and competitive relations. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 12(4), 350–370. https://doi.org/10.1002/nvsm.292

Dunn, J., Scuffham, P., Hyde, M. K., Stein, K., Zajdlewicz, L., Savage, A., Heneka, N., Ng, S.-K., & Chambers, S. K. (2020). Designing Organisational Management Frameworks to Empower Episodic Volunteering. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. https://doi.org/10.1007/s11266-020-00226-5

Ellis, J. (2005). Best Practices in Volunteer Management: An Action Planning Guide For Small and Rural Nonprofit Organizations. Volunteer Canada. http://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_M…

Everingham, P. (2015). Intercultural exchange and mutuality in volunteer tourism: The case of intercambio in Ecuador. Tourist Studies, 15(2), 175–190. https://doi.org/10.1177/1468797614563435

Everingham, P. (2017). ’m not looking for a manufactured experience: Calling for a decommodified volunteer tourism. 409–418. https://www.academia.edu/34059055/CAUTHE_2017_CONFERENCE_PROCEEDINGS_Fu…

Eynon, R., Fry, J., & Schroeder, R. (2008). The Ethics of Internet Research. In N. Fielding, R. Lee, & G. Blank (Red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods (pp. 22–41). SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857020055.n2

Farmer, S. M., & Fedor, D. B. (2001). Changing the focus on volunteering: An investigation of volunteers’ multiple contributions to a charitable organization. Journal of Management, 27(2), 191–211. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00095-7

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 80–92. https://doi.org/10.1177/160940690600500107

Foller-Carroll, A., & Charlebois, S. (2016). The attitudes of students and young professionals toward VolunTourism: A study abroad perspective. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10(2), 138–160. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2015-0027

Fox, N. J. (2004). Qualitative Data Analysis. Taught Unit from MSc in Health and Social Care Research, Sheffield: University of Sheffield. https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_conten…

Gilfillan, D. (2015). Short-Term Volunteering and International Development: An Evaluation Framework for Volunteer Tourism. Tourism Analysis, 20(6), 607–618. https://doi.org/10.3727/108354215X14464845877878

Hager, M. A., & Brudney, J. L. (2004). Volunteer management practices and retention of volunteers. https://www.academia.edu/736785/Volunteer_management_practices_and_rete…

Hager, M. A., & Brudney, J. L. (2011). Problems recruiting volunteers: Nature versus nurture. Nonprofit Management and Leadership, 22(2), 137–157. https://doi.org/10.1002/nml.20046

Hammersley, L. A. (2014). Volunteer tourism: Building effective relationships of understanding. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 855–873. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.839691

Harris, B., Morris, A., Ascough, R. S., Chikoto, G. L., Elson, P. R., McLoughlin, J., Muukkonen, M., Pospíšilová, T., Roka, K., Smith, D. H., Soteri-Proctor, A., Tumanova, A. S., & YU, P. (2016). History of Associations and Volunteering. In D. H. Smith, R. A. Stebbins, & J. Grotz (Red.), The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations (pp. 23–58). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-26317-9_2

Haski-Leventhal, D., & Bargal, D. (2008). The volunteer stages and transitions model: Organizational socialization of volunteers: Human Relations. https://doi.org/10.1177/0018726707085946

Hewson, C., & Laurent, D. (2008). Research Design and Tools for Internet Research. In N. Fielding, R. Lee, & G. Blank (Red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods (pp. 58–78). SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857020055.n4

Holmes, K., Smith, K., Lockstone-Binney, L., & Baum, T. (2010). Developing the Dimensions of Tourism Volunteering. Leisure Sciences, 32(3), 255–269. https://doi.org/10.1080/01490401003712689

Hustinx, L. (2010). Geleid vrijwilligerswerk: Een nieuw conceptueel kader. In E. Hambach, L. Hustinx, & G. Redig, Chinese vrijwilligers: Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 65–85). Politeia.

Hustinx, L., & Lammertyn, F. (2003). Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 14(2), 167–187. https://doi.org/10.1023/A:1023948027200

Hustinx, L., Marée, M., De Keyser, L., Verhaeghe, L., & Xhauflair, V. (2015). Het vrijwilligerswerk in België: Kerncijfers (P. De Rynck, Vert.; Nr. 3366; p. 95). Koning Boudewijnstichting. https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/het-belgisch-vrijwilligerswerk-in-…

ILO. (2011). Manual on the Measurement of Volunteer Work. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_1…

Jassawalla, A., Asgary, N., & Sashittal, H. (2006). Managing expatriate: The role of mentors. International Journal of Commerce and Management, 16, 130–140. https://doi.org/10.1108/10569210680000212

Jegers, M. (2018). Managerial Economics of Non-Profit Organisations. VUBPRESS Brussels University Press.

Keese, J. R. (2011). The Geography of Volunteer Tourism: Place Matters. Tourism Geographies, 13(2), 257–279. https://doi.org/10.1080/14616688.2011.567293

Kirillova, K., Lehto, X., & Cai, L. (2015). Volunteer Tourism and Intercultural Sensitivity: The Role of Interaction with Host Communities. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(4), 1–19. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.897300

Kumaran, M., & Pappas, J. (2012). Digital E: Managing Voluntourism. In The Volunteer Management Handbook (p. E.1-E.21). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118386194.oth8

Lee, R. M., Fielding, N., & Blank, G. (2008). The Internet as a Research Medium: An Editorial Introduction to the Sage Handbook of Online Research Methods. In N. Fielding, R. Lee, & G. Blank (Red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods (pp. 2–21). SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857020055.n1

Lee, Y., & Brudney, J. L. (2009). Rational volunteering: A benefit-cost approach. International Journal of Sociology and Social Policy, 29(9/10), 512–530. https://doi.org/10.1108/01443330910986298

Lough, B. J., Carroll, M., Bannister, T., Borromeo, K., & Mukwashi, A. (2018). The thread that binds. Volunteerism and community resilience 2018 State of the World’s Volunteerism Report (SWVR). UNV & UNDP. https://www.unv-swvr2018.org/index.php?type=website&title=Volunteerism and community resilience&image=bg_chapter1&description=2018 State of the World’s Volunteerism Report

Matorčević, D., & Gligorović, A. (2017). Volunteer Management Handbook (2de dr.). South East European Youth Network – SEEYN. https://www.academia.edu/35429627/VOLUNTEER_MANAGEMENT_HANDBOOK_2nd_edi…

McGehee, N. G. (2014). Volunteer tourism: Evolution, issues and futures. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 847–854. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.907299

Merrill, M. (2006). Global trends and the challenges for volunteering. The International Journal of Volunteer Administration, 24(1), 9–14. https://www.ijova.org/docs/IJOVA_VOL24_NO1_Global_Trends_Mary_Merrill.7…

Mortelmans, D. (2017). Kwalitatieve analyse met NVivo (2de dr.). Acco Leuven/Den Haag.

O’Connor, H., Madge, C., Shaw, R., & Wellens, J. (2008). Internet-based Interviewing. In N. Fielding, R. Lee, & G. Blank (Red.), The SAGE Handbook of Online Research Methods (pp. 271–289). SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9780857020055.n15

Onyx, J., & Leonard, R. (2002). The Relationship between Formal and Informal Volunteering: A Social Capital Framework. Conference Working Papers Series. https://www.istr.org/page/WP_Capetown

Oppenheimer, M. (2008). Volunteering: Why we can’t survive without it. UNSW Press.

O’Sullivan, S. (2010). International human resource management challenges in Canadian development INGOs. European Management Journal, 28, 421–440. https://doi.org/10.1016/j.emj.2010.06.006

Paine, A. E., Malmersjo, G., & Stubbe, W. (2007). Kortdurend vrijwilligerswerk: Zegen of vloek? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4(supplement), 101–109. https://www.movisie.nl/publicatie/vio-vrijwillige-inzet-onderzocht-numm…

Palmer, M. (2002). Viewpoints: On the pros and cons of volunteering abroad. Development in Practice, 12(5), 637–647. https://doi.org/10.1080/0961452022000017000

Park, J. H. (2018). Cultural implications of international volunteer tourism: US students’ experiences in Cameroon. Tourism Geographies, 20(1), 144–162. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1387810

Pegg, S., Patterson, I., & Matsumoto, Y. (2012). Understanding the Motivations of Volunteers Engaged in an Alternative Tourism Experience in Northern Australia. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(7), 800–820. https://doi.org/10.1080/19368623.2012.680244

Ridder, H.-G., & McCandless, A. (2010). Influences on the Architecture of Human Resource Management in Nonprofit Organizations: An Analytical Framework. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(1), 124–141. https://doi.org/10.1177/0899764008328182

Schwarz, K. C. (2018). Volunteer tourism and the intratourist gaze. Tourism Recreation Research, 43(2), 186–196. https://doi.org/10.1080/02508281.2017.1399543

Sin, H. L. (2009). Volunteer Tourism—"Involve Me and I Will Learn"? Annals of Tourism Research, 36(3), 480–501. https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.03.001

Sinervo, A. (2015). Brokering aid through tourism: The contradictory roles of volunteer coordinators in Cusco, Peru. Tourist Studies, 15(2), 156–174. https://doi.org/10.1177/1468797614563434

Stebbins, R. A. (2004). Introduction. In R. A. Stebbins & M. Graham, Volunteering as Leisure/ Leisure as Volunteering: An International Assessment (pp. 1–12). CABI Publishing.

Studer, S. (2015). Volunteer Management: Responding to the Uniqueness of Volunteers. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. https://doi.org/10.1177/0899764015597786

Studer, S., & von Schnurbein, G. (2013). Organizational Factors Affecting Volunteers: A Literature Review on Volunteer Coordination. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 24(2), 403–440. https://doi.org/10.1007/s11266-012-9268-y

Taplin, J., Dredge, D., & Scherrer, P. (2014). Monitoring and evaluating volunteer tourism: A review and analytical framework. Journal of Sustainable Tourism, 22(6), 874–897. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.871022

Taylor, T., Darcy, S., Hoye, R., & Cuskelly, G. (2006). Using Psychological Contract Theory to Explore Issues in Effective Volunteer Management. European Sport Management Quarterly, 6(2), 123–147. https://doi.org/10.1080/16184740600954122

Ten Hoorn, E. M., & Keulers, K. M. (2007). Op vrijwilligerswerk gaan: Ervaringen in het buitenland. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4(2), 46–58. https://www.movisie.nl/publicatie/vio-vrijwillige-inzet-onderzocht-numm…

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048

Vermeersch, L., Szekér, L., Smits, I., & Lamberts, M. (2020). Hoe middenveldorganisaties hun vrijwilligers managen: Een casestudy onderzoek. In Hoe middenveldorganisaties hun vrijwilligers managen: Een casestudy onderzoek (pp. 1–38). HIVA-KULeuven. http://www.middenveldinnovatie.be/publicaties/casestudie-hoe-middenveld…

von Eckardstein, D., & Mayerhofer, H. (2001). Human resource management strategies for voluntary workers in social non-profit organisations (NPOs). German Journal of Human Resource Management, 15(3), 225–242. https://doi.org/10.1177/239700220101500302

Waikayi, L., Fearon, C., Morris, L., & McLaughlin, H. (2012). Volunteer management: An exploratory case study within the British Red Cross. Management Decision, 50(3), 349–367. https://doi.org/10.1108/00251741211216188

Wearing, S., Benson, A. M., & McGehee, N. (2016). Volunteer Tourism and Travel Volunteering. In D. H. Smith, R. A. Stebbins, & J. Grotz, The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations (pp. 275–289). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-26317-9_13

Wearing, S., & McGehee, N. G. (2013). Volunteer tourism: A review. Tourism Management, 38, 120–130. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.03.002

Wearing, S., Stebbins, R. A., & Graham, M. (2004). Examining Best Practice in Volunteer Tourism. In Volunteering as Leisure/ Leisure as Volunteering: An International Assessment (pp. 209–224). CABI Publishing.

Wearing, S., Young, T., & Everingham, P. (2017). Evaluating volunteer tourism: Has it made a difference? Tourism Recreation Research, 1–10. https://doi.org/10.1080/02508281.2017.1345470

Wilson, L. (2015). Finding the win-win: Providing supportive and enriching volunteer tourism experiences while promoting sustainable social change. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 7(2), 201–207. https://doi.org/10.1108/WHATT-12-2014-0045

Yin, R. K. (2016). Qualitative Research from Start to Finish (2de dr.). The Guilford Press.

Download scriptie (3.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. dr. Marc Jegers