Juna in het slaaplabo

Jante
Hoefnagels

Juna in het slaaplabo

Bekijk de wereld van het ziekenhuis eens door de ogen van een kind!

Met 'Juna in het slaaplabo' wil ik bereiken dat kinderen een partner in de zorg worden. Aan de hand van een interactieve voorbereiding met een voorleesverhaal op maat, krijgen kinderen uitleg op hun maat. Dit verhaal wordt dan verder doorgetrokken tijdens het onderzoe. k. Het doel is om kinderen te kalmeren, te informeren en te laten participeren.

Kinderlijke onderzoeken

Het project 'Juna in het slaaplabo' is ontstaan met het doel kinderen wegwijs te maken in het ziekenhuis tijdens niet-specifieke onderzoeken. Dit zijn onderzoek, zoals een slaaponderzoek, die een kind niet standaard ondergaan. Er is vaak geen aangepaste uitleg voor kinderen aanwezig, waardoor deze ervaring voor kinderen lastig kan zijn. Ze weten niet wat te verwachten, waardoor deze onderzoeken gepaard kunnen gaan met huilen, roepen, angst, ... . Als kinderen stress ervaren, kunnen ouders stress ervaren en dit projecteren op hun kind. Dit kan resulteren in meer stress bij de kinderen, maar ook bij de zorgverleners. Voor veel kinderen en ouders is dit herkenbaar, maar het belangrijkste is:

Wat er ook speelt in het land, laat het de kinderen zijn.

In plaats van de steriele wereld te behouden, wil dit project kinderen op avontuur laten gaan in het ziekenhuis. Ik herinner mij nog mijn eerste aanraking met het ziekenhuis. Dit ging gepaard met veel pijn, vele witte jassen en mijn ouders die angstig leken. Voor de rest heb ik weinig onthouden, waardoor ik bij mijn volgende bezoek uiteraard bang was, ondanks het feit dat het om een simpele controle ging. Dit gegeven wil ik vermijden met 'Juna in het slaaplabo'.

Juna in het slaaplabo

Juna is een jong meisje dat naar het ziekenhuis gaat voor een slaaponderzoek. Ze vertelt haar verhaal via een boekje en een slaapbox aan kinderen. De slaapbox bevat materiaal dat wordt gebruikt tijdens het slaaponderzoek. Verder vertelt Juna haar avontuur in het slaaplabo van begin tot het einde. Zo zal Juna verschillende verpleegsters ontmoeten, zal ze elektrodes opgekleeft krijgen, ... . Om kinderen volledig mee te krijgen, wordt het verhaal via de voorbereiding doorgetrokken tot het einde van het onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van een pop van Juna, waarop de kinderen elektrodes kunnen kleven, haar kunnen aankleden, ... . Het helpt om te begrijpen wat er tijdens het onderzoek gebeurt en dient als afleidingsmaneuver.

De ouders worden betrokken via de voorbereiding, doordat ze hun kind kunnen voorlezen uit het boekje in combinatie met de materialen uit de box. Zo komen ze samen in de wereld van de slaapkliniek, waardoor ze beter weten wat er staat te gebeuren. Het nadeel bestaat erin dat de ouders en kinderen hier geen interesse in tonen en dan gaat het effect verloren.

Slaapbox    Juna      Juna

Het ultieme multidisciplinair team

Binnen de slaapkliniek in UZ Leuven werkt het team van artsen, kinesisten, psychologen, verpleegkundigen en sociale werkers samen om de patiënten de correcte zorgen te bieden. Kwaliteit van zorg staat hier centraal, omdat het de resultaten van het onderzoek positief kan beïnvloeden. 'Juna in het slaaplabo' wil de kwaliteit van zorg voor kinderen verbeteren binnen de slaapkliniek. Kinderen schrikken vaak bij het zien van witte jassen, spuitjes, een vreemde omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat het onderzoeken van de slaap niet vlot verloopt, wat de resultaten van het onderzoek negatief kan beïnvloeden. Het hele team werkt daarom samen om de kinderen te ondersteunen. 

De verpleegkundigen staan in voor het direct contact. Hier kan 'Juna in het slaaplabo' een meerwaarde bieden om hen te ondersteunen in de zorg. Het kan de stress bij kinderen en de ouders verlagen, waardoor het werk voor de verpleegkundigen aangenamer worden. Juna kan de connectie met de zorg gemakkelijker maken voor kinderen, waardoor ze op jongere leeftijd kunnen participeren in de zorg. Als kinderen rustiger zijn, gaat het opkleven van de elektrodes vlotter, waardoor het onderzoek gemakkelijker zal verlopen. Achteraf kan dit de artsen helpen om de studie te analyseren. Hoe geruster het kind, hoe beter de signalen, hoe beter de artsen een analyse kunnen maken van de slaap en de eventuele problematiek. De artsen overleggen achteraf met de verpleegkundigen, de kinesist en de psychologe, afhankelijk van de problematiek, hoe ze het kind verder gaan behandelen. Dit zorgt ervoor dat de problematiek vanuit verschillende perspectieven bekeken kan worden. Het kan de kwaliteit van zorg ten goede komen. Zo kunnen de kinesisten ondersteunen bij ademhalingsproblemen of kan de psychologe helpen bij angst- en slaapproblemen. Het team zorgt mede daardoor voor een totaalpakket aan zorg.

Team slaapkliniek

Overwinningen en limiteringen 

'Juna in het slaaplabo' heeft na een nominatie de tweede prijs behaald in de Moving Minds Award. Deze prijs biedt een toekomstperspectief voor het project, waardoor we kinderen ook kunnen ondersteunen tijdens andere medische onderzoeken. Kinderen en ouders kunnen samen met zorgverleners het onderzoek tot een goed einde brengen. 

Het project ligt momenteel stil door Covid-19, Het ziekenhuis heeft andere prioriteiten, maar het idee ligt wel op tafel ter uitbreiding naar het hele ziekenhuis. Het positieve effect van 'Juna in het slaaplabo' heeft als doel zich verder te verspreiden. Zo gezegd, zo gedaan, waardoor ik dit artikel wil afsluiten met:

'Dat gaat niet, bestaat niet!'

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

Li, W.H.C., Chung, J.O.K., Ho, K.Y., & Kwok, B.M.C. (2016). Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. BMC Pediatrics, 16-36. Geraadpleegd op 29 oktober 2019 van https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-016-0570-5

 

Loesje. (2016). Loesje. Geraadpleegd op 1 november 2019, van https://i.pinimg.com/originals/fb/6d/c0/fb6dc0fda6c4126d70d3b8cefde7f32f.gif

 

Meyers, A. (2018). Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. Beslissingsrechten, bekwaamheid en aansprakelijkheid voor kinderen. Leuven: UCLL Gasthuisberg.

 

Reid-Searl, K.,Quinney, L., Dwyer, T., Vieth, L., Nancarrow, L. & Walker, B. (2016). Puppets in an acute peadiatric unit: nurse’s experience. Collegian, 441-447. Geraadpleegd op 4 december 2019 van

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1322769616300920

 

Schleisman, A., BSN, RN. & Mahon, E. (2018). Creative play. Clinical journal of oncology nursing, 137-140. Geraadpleegd op 6 december 2019 van https://search.proquest.com/docview/2015780994?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

 

UZ Leuven. (2017). Met je kind naar het slaapcentrum: informatie voor patiënten (1e druk). Leuven: UZ leuven

Download scriptie (2.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Kris Vanhaecht
Thema('s)